| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 47
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Vpliv avtomatizacije na delovna mesta in izobraževanje
Melita Pašagić, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Današnja uspešnost organizacij temelji ne le na ljudeh, ampak tudi na uporabi avtomatiziranih sistemov in praktično na tehnologiji v celoti. Pravzaprav je svet danes na splošno močno obremenjen z vsakodnevno uporabo tehnologije, ki jo hkrati tudi obožujemo. Hiter tempo in bolj napredna tehnologija lahko izredno vplivata na kakovost dela, izobraževanja in življenja nasploh. Diplomsko delo govori o avtomatizaciji in njenem vplivu na delovna mesta ter izobraževanje. Razdeljeno je na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. Teoretični del vsebuje tri sklope. Prvi sklop govori o pojmu avtomatizacije, razlogih za avtomatizacijo, začetku in prihodnosti avtomatizacije, medtem ko drugi sklop predstavlja avtomatizacijo na delovnih mestih in kako lahko ta vpliva na delovni proces. V tretjem sklopu smo pa z avtomatizacijo in izobraževanjem predstavili možne spremembe, ki se lahko uresničijo in potencialno spremenijo sam izobraževalni sistem. Empirični del predstavlja raziskavo. Za zbiranje podatkov v okviru raziskave o vplivu avtomatizacije na delovna mesta in izobraževanje smo uporabili anketni vprašalnik. Namen raziskave pa je bil ugotoviti mnenje posameznikov o vplivu avtomatizacije na delovna mesta in izobraževanje.
Keywords: avtomatizacija, delovna mesta, izobraževanje
Published: 08.06.2021; Views: 106; Downloads: 21
.pdf Full text (1,42 MB)

2.
Trpinčenje na delovnem mestu na upravnih enotah v Sloveniji
Petra Divjak, 2020, master's thesis

Abstract: O trpinčenju na delovnem mestu se v zadnjem času veliko govori in piše. Na področju trpinčenja je bilo izvedenih že nekaj raziskav, katerih izsledki kažejo, da je trpinčenje prisotno v različnih organizacijah. Pojem trpinčenje je v slovenski zakonodaji opredeljen kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. To pomeni, da trpinčenje ni enkratno dejanje, ampak gre za ponavljajoče se in sistematično ravnanje, ki je odvisno od neželenih vedenj na delovnem mestu in od delovnega okolja. Upravne enote imajo v zvezi s preprečevanjem trpinčenja na podlagi zakonodaje sprejeta ustrezna pravila in navodila. Za potrebe magistrskega dela je bila opravljena raziskovalna naloga. Namen raziskave je bil ugotoviti, katere oblike ravnanj zaposleni na upravnih enotah v Sloveniji zaznavajo kot sistematično nasilje na delovnem mestu, kako pogosto je trpinčenje na delovnem mestu med zaposlenimi, kdo nad zaposlenimi najpogosteje izvaja trpinčenje in kako trpinčenje na delovnem mestu vpliva na nezadovoljstvo z delom. Rezultati raziskave kažejo, da je trpinčenje prisotno, ni pa pogosto, da ga najpogosteje izvaja vodstveni kader in da obstaja povezanost med nezadovoljstvom z delom in prisotnostjo trpinčenja na delovnem mestu. Anketiranci menijo, da se trpinčenje najbolj izraža s kričanjem in zmerjanjem; odkritim spolnim nadlegovanjem; grožnjami s fizičnim nasiljem in sistematičnim nasiljem na delovnem mestu. Anketiranci pa so na delovnem mestu najpogosteje trpinčeni z obrekovanjem in širjenjem slabega mnenja o njih.
Keywords: magistrska dela, trpinčenje, upravna enota, zakonodaja, sodna praksa, delovna mesta
Published: 22.12.2020; Views: 198; Downloads: 49
.pdf Full text (1,30 MB)

3.
Vodenje evidenc izvajalcev v medicinskih laboratorijih področja medicinske biokemije
Sanja Veindorfer, 2020, master's thesis

Abstract: Povzetek Izhodišče: V laboratoriju so zaposleni laboratorijski delavci z različno stopnjo izobrazbe in različnih poklicev. Za zaposlene na področju laboratorijske medicine se vodita dva registra, to sta Register izvajalcev laboratorijske medicine pri Zbornici laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS), za katerega ima ZLMS javna pooblastila in Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ) pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Namen: Namen raziskave je bil pridobiti čim bolj realne podatke o osebju v medicinskih laboratorijih, ki so bili pregledani in imajo izdana dovoljenja za delo Ministrstva za zdravje na področju medicinske biokemije. Metode: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Podatki so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom. Analiza je bila narejena s pomočjo programa Survey Monkey in Microsoft Office Excell. Rezultati: Iz raziskave smo ugotovili, da po številu največ medicinskih laboratorijev deluje v osrednjeslovenski statistični regiji na primarnem nivoju zdravstva. Največ laboratorijskih delavcev ima srednješolsko izobrazbo in prav tako opravlja največ laboratorijskih delavcev poklic laboratorijski tehnik. Med empiričnimi vrednostmi in vrednostmi pridobljenih iz Statistične pisarne NIJZ obstaja linearna povezanost, vendar pa obstaja velika razlika v številu zaposlenih glede na poklic. Diskusija in zaključek: V Sloveniji imamo relativno veliko medicinskih laboratorijev, v katerih so zaposleni laboratorijski delavci različnih stopenj izobrazbe in različnih poklicev, vendar večina laboratorijev ni zadovoljno s številom zaposlenih in njihovo izobrazbeno strukturo. Potrebne so spremembe v sistematizaciji delovnih mest v laboratoriju. Prav tako ne obstaja nobena baza podatkov, s katero bi lahko pridobili podatke in vodili število in strukturo vseh laboratorijskih delavcev. Potrebno je urediti ustrezen šifrant in vpisovanje vseh laboratorijskih delavcev.
Keywords: medicinski laboratorij, medicinska biokemija, laboratorijski delavci, delovna mesta v medicinskem laboratoriju, registri izvajalcev laboratorijske medicine
Published: 24.07.2020; Views: 305; Downloads: 44
.pdf Full text (1,05 MB)

4.
Diskriminacija žensk nekoč in danes
Iris Magdalenič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diskriminacija žensk je še vedno prisotna na mnogih področjih družbene, gospodarske in zasebne sfere. Pričakovali bi, da se v 21. stoletju ne bomo več srečevali s to problematiko, toda ženske so še vedno pogosteje od moških diskriminirane tako doma kot v službi. Diplomska naloga povzema ugotovitve različnih avtorjev in analizo statističnih podatkov. Ugotovili smo, da so bile ženske v preteklosti diskriminirane najprej doma, kasneje pa tudi na delovnem mestu. Bile so v podrejenem položaju, brez vsake podpore, neenak obravnavane in tudi v družbi niso imele enakih možnostih. Že sama beseda diskriminacija pove, da je to neko dejanje, ki posameznika spravlja v manj ugoden položaj, zato ima tudi beseda veliko vlogo za ženski spol. Ženske pravice so se skozi čas neprestano razvijale in izboljševale – nekoč »bitja brez volilne pravice« se lahko danes enakovredno kosamo z moškimi, čeprav je na nekaterih področjih še čutiti njihovo dominantnost, saj so še vedno bolje plačani za enako opravljeno delo. Dandanes je kar nekaj žensk zaposlenih v precej moških poklicih, kot sta policija in vojska. Na podlagi ugotovitev predlagamo dve izboljšavi na področju diskriminacije žensk. Večji poudarek bi moralo dobiti področje zakonodaje, predvsem predlagati strožje kazni, potrebno pa bi bilo tudi ozaveščati vse ljudi, kaj se dogaja na področju diskriminacije žensk. Da so ženske v večji meri diskriminirane kot moški, je splošno znano, zato je treba tudi splošno javnost podučiti, kako se spopasti z žrtvijo diskriminacije in ji nuditi pomoč.
Keywords: ženske, pravice žensk, položaj žensk, enakost med spoloma, diskriminacija, delovna mesta, družba, diplomske naloge
Published: 17.11.2017; Views: 2128; Downloads: 380
.pdf Full text (1,11 MB)

5.
Zaposlovanje invalidov na področju zasebnega varovanja
Nika Gaberšek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Skozi celotno diplomsko nalogo smo se skušali osredotočiti na primernost zaposlovanja invalidov. Veliko ljudi se sprašuje ali je sploh primerno zaposlovanje invalidov na področju zasebnega varovanja? Pri tem vprašanju se je potrebno postaviti v kožo delovnega invalida in razmisliti ali bi si sploh želeli delati na področju zasebnega varovanja in kakšne so možnosti za zaposlitev? Diplomsko delo je napisano z namenom, da se odkrijejo dodatne možnosti za zaposlovanje invalidov na področju zasebnega varovanja. Glede zaposlovanja invalidov na omenjenem področju, ne obstaja veliko virov. Kaj je razlog temu? Mogoče je problem, da je na tem področju premalo zaposlovanja. Kljub temu najdemo v Sloveniji nekaj invalidskih podjetij, ki zaposlujejo delovne invalide na delovnih mestih zasebnega varovanja. Pri pregledu in analizi literature in anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da možnosti za zaposlovanje invalidov obstajajo, da se iz leta v leto izboljšujejo, vendar pa je potreben dodatni razvoj za zaposlovanje v sektorju zasebnega varovanja. Najti je potrebno delovna mesta, ki so prilagojena zdravstvenim omejitvam invalidov. Cilj diplomskega dela je potrditi ali ovreči štiri zastavljene hipoteze, katere se nanašajo na primernost zaposlovanja delovnih invalidov na področju zasebnega varovanja ter na možnosti zaposlovanja pred desetimi leti in danes. Vse štiri hipoteze so vezane tako na teorijo kot tudi na rezultate izvedene ankete. Diplomsko delo je namenjeno vsem delodajalcem, da bodo spoznali, da so invalidi prav tako lahko gonilo podjetja in da lahko dosežejo enako dnevno normo kot zaposleni, ki niso invalidi. Potrebna je zgolj prilagoditev delovnega mesta in nekaj sočutja. Invalidi spadajo v posteljo ali na voziček. To je miselnost, ki se je ne moremo otresti, vendar je ljudem potrebno dati le priložnost, jih pri tem spodbujati in širiti možnosti zaposlovanja ali ohranjanja zaposlitve.
Keywords: invalidi, zaposlovanje invalidov, delovna mesta, invalidsko podjetje, zasebno varovanje, primeri, diplomske naloge
Published: 13.11.2017; Views: 875; Downloads: 53
.pdf Full text (1,28 MB)

6.
Računalniško podprta analiza delovnega mesta
Darja Žunič-Lojen, Andrej Polajnar, 2003, original scientific article

Abstract: Analiza delovnega mesta je tako kot medicinska preiskava diagnostični postopek. Tako kakor pacient pri preiskavi pričakuje terapijo, tako tudi delavec pričakuje na delovnem mestu ukrepe. Vsi izidi analize tvorijo izhodišče za ergonomske ukrepe, ki jih sestavljajo tehnološke in organizacijske (re)konstrukcije. Pri tem je osrednji strokovnjak inženir oblikovalec, vzporedno z njim sodelujejo še vsaj medicinec dela, biomehanik ter psiholog. V članku je predstavljena primerjalna analiza delovnega mesta med klasično in računalniško podprto izvedbo, ki temelji na presoji podatkov o držah delavca pri delu (opazovalna metoda telesnih drž in položajev OWAS). Dobljeni rezultati kažejo na ustreznost in prednosti računalniško podprte analize.
Keywords: ergonomija, študij dela, delovna mesta, oblikovanje delovnega mesta, OWAS analiza, dinamična analiza, šivanje
Published: 31.08.2017; Views: 596; Downloads: 71
.pdf Full text (839,90 KB)
This document has many files! More...

7.
ANALIZA ZELENIH DELOVNIH MEST V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI
Laura Kopunovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega seminarja bomo predstavili zelena delovna mesta, ki so potencialna delovna mesta prihodnosti. Pri proučevanju zelenih delovnih mest izhajamo iz miselnosti trajnostnega razvoja in njegovih načel, saj so mnoga podjetja prišla do spoznanja, da tradicionalne metode poslovanja na dolgi rok niso tako učinkovite in so zato iskala učinkovitejše poti poslovanja. Ob tem se pojavljajo vprašanja, kako optimizirati poslovanje, zmanjšati stroške, povečati učinkovitost in imeti čim manjši negativen odtis na naravno okolje, saj so v preteklosti v tradicionalnih podjetjih ustvarjali kratkotrajni zaslužek, a dolgoročno škodo. Kot izvedljivo in učinkovito rešitev za gospodarsko in okoljsko krizo strokovnjaki predlagajo kreiranje zelenih delovnih mest, ki podpirajo prehod v zeleno/nizkoogljično gospodarstvo. Gre za zelo aktualne teme na medsebojno povezanih področjih gospodarstva, okolja in družbe kot celote. V delu diplomskega seminarja se osredotočamo na pomen trajnosti, dolgoročnega trajnostnega razvoja in poslovanja v tem okvirju. Skozi te koncepte lažje razumemo pojem in pomen zelenih delovnih mest, ki so prišla v ospredje. Teorijo nadgrajujemo s primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini, v sektorjih, kjer je že viden trend zelenih delovnih mest. V petem poglavju smo analizirali zelena delovna mesta v Sloveniji in Evropski uniji. V sklepu smo strnili ugotovitve in potrdili hipoteze.
Keywords: trajnostni razvoj, zeleno poslovanje, zelena delovna mesta, podnebne spremembe
Published: 29.11.2016; Views: 820; Downloads: 97
.pdf Full text (2,14 MB)

8.
Nadzor dela zaposlenih s službenimi sredstvi z vidika zasebnosti
Gašper Čavlovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Pravica do zasebnosti je temeljna človekova pravica in obenem tudi večdimenzionalen pojem. Ena od njenih razsežnosti je pravica do informacijske zasebnosti, ki jo je dandanes zaradi rasti rabe informacijskih tehnologij vse težje ščititi. Posebno težavo pri tem predstavljajo informacijske tehnologije na delovnem mestu. Raba računalniških naprav tam omogoča še večjo učinkovitost obstoječega nadzora, uvaja pa tudi nov, računalniški tip nadzora. Pravica do zaščite zasebnosti zaposlenega tako lahko trči ob pravico podjetja, da nadzira rabo proizvodnih sredstev in skrbi za varnost poslovnih podatkov. Zato se vse več podjetij, poleg obstoječih oblik nadzora, odloča tudi za nameščanje nadzorne programske opreme. Ta jim omogoča legalen elektronski nadzor nad zaposlenimi in njihovo rabo elektronskih delovnih pripomočkov. Pri tem so podjetja zavezana upoštevati zakone, ki določajo način rabe takih programov, da pravica zaposlenih do zasebnosti ne bi bila kršena. Pridobivanje podatkov brez vednosti prizadetega posameznika je namreč kaznivo. Slovenska ustava sicer dovoljuje poseg v zasebnost, a le v skladu z zakonsko podlago in s predhodnim dovoljenjem sodišča. Naloga se osredotoča na softverski tip nadzora nad zaposlenimi in izpostavlja dva vodilna programa za tovrstno rabo: NetVizor in Spector CNE Investigator. Podrobno predstavlja njune osnovne, skupne ter razlikovalne značilnosti. Prikazuje tudi njune prednosti in slabosti ter opisuje različne načine njihove rabe. Analiza in primerjava programov je opravljena s pomočjo SWOT-analize, in tako napotuje k najustreznejšim rešitvam za določen namen.
Keywords: zasebnost, pravica do zasebnosti, delovna mesta, delavci, delodajalci, nadzor, diplomske naloge
Published: 18.08.2016; Views: 792; Downloads: 120
.pdf Full text (614,99 KB)

9.
Vključevanje akvaponike v učni proces srednješolskega poklicnega izobraževanja v Sloveniji
Petra Peroci, 2016, master's thesis

Abstract: Akvaponika je kombinacija akvakulture in hidroponike. V krožnem sistemu odpadni produkti iz akvakulture vstopajo v hidroponični del kot hranila za gojenje rastlin. Zaradi težnje po učinkovitejših proizvodnih postopkih, varovanju okolja in zdravju ljudi, je akvaponika prepoznana kot potencial na področju zelenih delovnih mest. Za namen usposabljanja za zelena delovna mesta stroka predlaga prenovo in uvajanje novih izobraževalnih programov za tovrstna delovna mesta. V magistrski nalogi smo raziskali možnost vključevanja akvaponike v učni proces poklicnega izobraževanja. V ta namen smo analizirali kataloge znanj strokovnih modulov srednješolskega poklicnega izobraževanja biotehniških smeri, v Sloveniji za izobraževalne programe: Gospodar na podeželju, Hortikulturni tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik in Naravovarstveni tehnik. Rezultati analize so izkazali združljivost katalogov znanj s cilji vezanimi na akvaponiko. Razvili smo izobraževalni modul Akvaponika, po vzoru nacionalne poklicne kvalifikacije ter izdelali didaktično osnovo za usvajanje znanj in spretnosti iz akvaponike. Modul Akvapnika smo izvedli pri dijakih 2. letnika izobraževalnega programa Naravovarstveni tehnik. S pred in potestom znanja, testom spretnosti ter evalvacijo izvedenega učnega procesa, smo preverili učinkovitost predlaganih učnih enot na kognitivnem, psihomotoričnem in afektivnem nivoju. Rezultati so izkazali napredek dijakov v usvajanju kognitivnih znanj in spretnosti s pomočjo akvaponike. Učna priprava, ki vsebuje teoretični in praktični del se je izkazala kot primerna. Evalvacija učnega procesa s strani dijakov je bila pozitivno naravnana, dijaki so akvaponiko ocenili kot zanimivo zaradi vključevanja izkustvenega učenja v pouk. Med dijaki srednješolskih poklicnih biotehniških smeri v Sloveniji, smo izvedli anketo, kjer nas je zanimalo poznavanje akvaponike, stališče do hrane pridelane v akvaponiki in izkazovanje zanimanja za uporabo akvaponike v lastnem gospodinjstvu. V anketi je sodelovalo 1049 dijakov, od tega jih je 42,9 % za akvaponiko v preteklosti že slišalo. Rezultati ankete izkazujejo manjše zanimanje dijakov za izbiro modula Akvaponika, predvidevamo, da je to posledica usmerjenosti katalogov znanj za biotehniške smeri k tradicionalni pridelavi hrane. Raziskali smo prisotnost in uporabo akvaponične enote kot učnega pripomočka na območju Slovenije. Izvedli smo intervju z izvajalci, ki so v preteklosti ali še danes izvajajo učni proces s pomočjo akvaponične enote. Rezultati so izkazali pozitivne izkušnje intervjuvancev pri vključevanju akvaponike v učni proces.
Keywords: akvaponika, srednje poklicno izobraževanje, izobraževalni modul, izkustveno učenje, zelena delovna mesta, pridelava hrane
Published: 17.08.2016; Views: 1210; Downloads: 123
.pdf Full text (3,54 MB)

10.
Šikaniranje na delovnem mestu - analiza značilnosti pojava in težave pri dokazovanju kaznivega dejanja šikaniranja
Sanja Nađ, 2016, master's thesis

Abstract: Dobri odnosi na delovnem mestu delavcu omogočijo preživljanje časa v prijetnem delovnem okolju, ga spodbujajo k delu in so ključnega pomena za uspešno opravljeno delo. A mnogokrat na delovnem mestu prihaja tudi do nerešenih konfliktov, ki pa lahko vodijo do nasilnega vedenja. Ena od oblik nasilja je tudi šikaniranje na delovnem mestu. »Šikaniranje« je skupni izraz za psihično (čustveno) nasilje, izsiljevanje, nadlegovanje, trpinčenje na delovnem mestu in je prevod mednarodnega izraza »mobbing«. V Sloveniji smo izraz mobbing v 4. odstavku 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, 2013) definirali kot trpinčenje na delovnem mestu, v 197. členu Kazenskega zakonika (KZ-1, 2008) pa kot šikaniranje na delovnem mestu. Magistrsko delo obravnava šikaniranje na delovnem mestu od zaznave, prepoznave, prijave, nakar sledi (naj)težji del, to je dokazovanje kaznivega dejanja šikaniranja. Namen naloge je na podlagi dostopne literature predstaviti proces in značilnosti pojava ter podati nekaj predlogov, ki bi prispevali k lažjemu prepoznavanju, odkrivanju in posledično dokazovanju obravnavanega pojava. Osrednji problem proučevanja je ugotoviti zaznavanje, prepoznavanje in ukrepanje javnih uslužbencev v Pomurju glede šikaniranja, mobbinga. Raziskava, ki je predstavljena, je bila opravljena na večjem številu javnih uslužbencev na izbranih enotah v Pomurju. Raziskava je pokazala, da med moškimi in ženskami ne prihaja do statistično značilnih razlik glede izbire žrtve (spol ne vpliva na izbiro žrtve). Prav tako je raziskava pokazala, da so Pomurci v večjem številu šikanirani s strani nadrejenih. Večina jih je mnenja, da so dovolj ozaveščeni o pojavu in vedo, kako ukrepati, ko postanejo žrtev šikaniranja, mobbinga. Rezultati raziskave nam tudi kažejo, da je šikaniranje v sodnem postopku težko dokazljivo in se zaradi strahu pred izgubo službe ne odločajo za tožbo šikaniranja.
Keywords: delovna mesta, zaposleni, šikaniranje, mobing, storilci, žrtve, zaznava, dokazi, magistrska dela
Published: 05.08.2016; Views: 2657; Downloads: 382
.pdf Full text (1,66 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica