| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1553
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Zaupanje delovno neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije v policijo : magistrsko delo
Matic Gregorič, 2024, master's thesis

Abstract: Zaupanje v policijo postaja eno izmed vedno bolj raziskanih področij družboslovja. Pojav je izredno pomemben za zagotavljanje njene uspešnosti in na splošno učinkovitega delovanja. Ključno za doseganje tega je policijsko delo v skupnosti, katero v ospredje njenega delovanja postavi potrebe družbe. S to aktivno sodeluje, rešuje probleme in s tem gradi dobro razmerje, preko katerega si izboljša tako zaupanje vanjo kot tudi njeno legitimnost. V magistrski nalogi nas je zanimalo, kako so različni dejavniki povezani z zaupanjem v policijo s strani delovno neaktivnega prebivalstva. V ta namen je bila opravljena spletna anketa, ki je vključevala 279 delovno neaktivnih prebivalcev. S pomočjo statističnih testov ugotovimo, da obstaja povezanost med uspešnostjo policije in zaupanjem vanjo s strani delovno neaktivnih prebivalcev. Prav tako obstaja povezanost med udeleženostjo v policijskem postopku in zaupanjem v policijo s strani delovno neaktivnega prebivalstva. Enako odkrijemo, da mnenje o policijskem delu v skupnosti in ocene njene vidnosti korelira z zaupanjem v policijo s strani delovno neaktivnega prebivalstva. Ne odkrijemo pa povezanosti med tipom naselja in zaupanjem v policijo. Z diskriminantno funkcijo nam ne uspe statistično značilno ločiti med skupinami delovno neaktivnega prebivalstva na podlagi zaupanja v policijo, mnenja o njeni odzivnosti in mnenja o njeni uspešnosti preprečevanja kaznivih dejanj.
Keywords: zaupanje v policijo, delovno neaktivni prebivalci, postopkovna pravičnost, policijsko delo v skupnosti, legitimnost policije, magistrska dela
Published in DKUM: 12.07.2024; Views: 27; Downloads: 1
.pdf Full text (1019,65 KB)

2.
Delo policistov policijske postaje Murska Sobota v času epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Romana Vouri, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Varnost je dobrina, ki jo moramo varovati. Vemo, da našo varnost ogroža kriminaliteta, naravne nesreče in druge nam znane grožnje. Leta 2019 pa se je pojavila nova oblika grožnje, ki je bila nam do zdaj neznana. Pozimi 2019 se je v mestu Vuhan na Kitajskem pojavil novi koronavirus SARS-CoV-2. Ta se je zelo hitro širil po svetu, najpogosteje kapljično in z dotikom površin, na katerih se je virus nahajal. Bolezen, ki jo povzroči virus SARS-CoV-2 se imenuje COVID-19. Novi koronavirus je ogrozil varnost državljanov v takšni meri, da je Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo. V diplomskem delu smo skušali opisati delo policistov policijske postaje Murska Sobota v času epidemije SARS-CoV-2. Izvedli smo anketo na policijski postaji Murska Sobota. Na podlagi odgovorov smo izvedeli, da so policisti svoje delo v času epidemije opravljali uspešno in učinkovito, da pa se je delo policistov v času epidemije v veliki meri razlikovalo od običajnega dela.
Keywords: policijsko delo, epidemije, koronavirus, diplomske naloge
Published in DKUM: 09.07.2024; Views: 42; Downloads: 13
.pdf Full text (1,24 MB)

3.
Zavedanje laične javnosti o pomenu nezdrave prehrane pri vodenju arterijske hipertenzije
Tadeja Golob, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek Uvod: V Sloveniji in svetu je arterijska hipertenzija eden glavnih razlogov obolevnosti in umrljivosti. Zdrava prehrana in zdrav življenjski slog sta osnovna ukrepa pri vodenju arterijske hipertenzije. Namen zaključnega dela je bilo predstaviti splošno arterijsko hipertenzijo in zavedanje laične javnosti o pomenu nezdrave prehrane pri vodenju arterijske hipertenzije. Metode: Raziskava temelji na kvantitativni metodologiji dela. Uporabljen je bil anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 105 anketirancev, starejših od 18 let. Izvedli smo pregled tuje in domače znanstvene literature s področja zdrave prehrane in arterijske hipertenzije. Pri iskanju literature smo si pomagali s podatkovnimi bazami PubMed, Medline in Web of science. Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Rezultati: Ugotovili smo, da je laična javnost dobro informirana o preventivnih ukrepih za obvladovanje in zdravljenje visokega krvnega tlaka z nefarmakološkimi ukrepi, poznajo različne možnosti za usmeritev zdravega življenjskega sloga, hkrati pa glede na rezultate te ukrepe premalo uporabljajo. Razprava in zaključek: Rezultati kažejo, da bi bilo treba ljudi še dodatno spodbujati in nadzorovati pri izvajanju ukrepov in posluževanju nefarmakoloških ukrepov, preden se jim uvede terapija. Problematika zahteva še več aktivnosti na delovanju področja zdravljenja arterijske hipertenzije ter osveščanja za zdrav življenjski slog, kar pa bi posledično lahko pripomoglo k manjši uporabi zdravil.
Keywords: preventivna dejavnost, zdravstvena nega, zdravstveno vzgojno delo
Published in DKUM: 04.07.2024; Views: 33; Downloads: 9
.pdf Full text (1,30 MB)

4.
Kakovost spanja zdravstvenih dispečerjev
Larisa Žula, 2024, master's thesis

Abstract: Uvod: Zdravstveni dispečerji imajo ključno vlogo pri zagotavljanju strokovne medicinske pomoči po telefonu, nudijo podporo in usmeritve kličočim v življenjsko ogrožajočih okoliščinah. Izmensko delo lahko pomembno vpliva na kakovost spanja, zato je bil namen zaključnega dela raziskati kakovost spanja zdravstvenih dispečerjev. Metode: V teoretičnem delu zaključnega dela je bila uporabljena deskriptivna metoda dela, v empiričnem delu pa kvantitativna metodologija. Podatki so bili pridobljeni z vprašalnikom Sleep Quality Scale (SQS), ki smo jih nato obdelali in analizirali s programom IBM SPSS Statistics 29. Uporabili smo deskriptivno statistiko. Rezultati: Anketni vprašalnik je izpolnilo 59 zdravstvenih dispečerjev. Cronbachova alfa anketnega vprašalnika je znašala 0,89. Rezultati so prikazali, da je 30 (50,80 %) zdravstvenih dispečerjev ocenilo svojo kvaliteto spanja kot slabo, 29 (49,20 %) pa kot dobro. Najvišje je bila ocenjena trditev Po spanju imam zbrane misli. (M = 1,81), med podlestvicami pa Dnevne motnje v delovanju. (M = 9,86). Razprava in zaključek: Ugotovili smo, da je med udeleženci raziskave prevladovala slaba kakovost spanja. Izbrana tema je premalo raziskana, zato bi bilo treba v prihodnje, da bi lahko izboljšali kakovost spanja, bolje raziskati kakovost spanja zdravstvenih dispečerjev po svetu.
Keywords: Kakovost spanja, zdravstveni dispečerji, izmensko delo
Published in DKUM: 04.07.2024; Views: 45; Downloads: 7
.pdf Full text (836,10 KB)

5.
Primerjava pritožbenega postopka v Sloveniji in drugih državah : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
David Škof, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Pritožbeni postopek na delo policije je ključni mehanizem za zagotavljanje pravičnosti in korektnosti delovanja policijskih organov ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Državljanom omogoča, da izrazijo svoje pomisleke oziroma nestrinjanje z ravnanjem policije, kar je ključnega pomena za ohranjanje pravne države in zaupanja javnosti v delovanje policijskih sil. Določen je z zakonodajo, ki opisuje kako naj posamezniki vložijo pritožbo, kako se ta obravnava in kako se sprejemajo končne odločitve. Pritožbeni razlogi so različni in zajemajo različne vrste nepravilnosti, kot so neupravičena ali prekomerna uporaba sile, diskriminatorno obnašanje policistov, zloraba policijskih pooblastil ali druge oblike neustreznega ravnanja. Postopki pritožb se razlikujejo od države do države. V Sloveniji imamo na primer dvostopenjski postopek reševanja pritožb, tekom izdelave diplomske naloge pa smo predstavili še postopke drugih držav, med katerimi so nekateri podobni slovenskemu, nekateri pa se od našega sistema tudi precej razlikujejo. Diplomska naloga torej obravnava in primerja postopke reševanja pritožb na delo policije v Sloveniji in nekaterih drugih državah. Poleg tega opiše zgodovinski razvoj pritožbenega sistema v Sloveniji, od obdobja pred osamosvojitvijo do sodobne ureditve. Opiše trenutno ureditev pritožbenega postopka pri čemer opredeli vsebino in udeležence postopka, različne načine reševanja pritožbe in ukrepe zoper policiste, ter poda statistični pregled pritožb v zadnjih letih. Naloga izpostavlja pomen transparentnosti, neodvisnosti in nepristranskosti v pritožbenem postopku, ki so ključni za vzdrževanje pravne države in zaupanje javnosti v delovanje policijskih organov. Zaključno delo tako lahko služi kot podrobna analiza, ki lahko pripomore k boljšemu razumevanju pritožbenega postopka v Republiki Sloveniji in nekaterih drugih evropskih državah in razmišljanju o morebitnih izboljšavah v prihodnosti.
Keywords: policija, policijsko delo, pritožbeni postopek, varstvo človekovih pravic, diplomske naloge
Published in DKUM: 26.06.2024; Views: 85; Downloads: 21
.pdf Full text (1,47 MB)

6.
Projektno učno delo v podaljšanem bivanju na primeru izdelave STEM kotička : magistrsko delo
Zala Hrastnik, 2024, master's thesis

Abstract: V podaljšanem bivanju, kjer je poudarek na ustvarjalnem preživljanju prostega časa, smo se odločili za izdelavo STEM kotička kot del projektno učnega dela. Glavni namen naloge je bil oblikovati in implementirati STEM kotiček, kjer bi mlajši učenci skozi praktične aktivnosti razvijali ključne kompetence na področju znanosti, tehnologije in inženirstva. Projektno učno delo je bilo izvedeno v četrtem razredu Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, v katerem je sodelovalo 16 učencev in je potekalo skozi deset srečanj. Učenci so aktivno sodelovali v vseh fazah projekta, od začetnega oblikovanja ideje do končne evalvacije. Evalvacija, ki je vključevala mnenja učencev in mnenje učiteljice ter lastna opažanja, je pokazala, da je izdelava STEM kotička pozitivno vplivala na motivacijo učencev, sodelovanje med učenci, večjo zavzetost ter izboljšano razumevanje in uporabo pridobljenega znanja. Učenci so prav tako razvijali kritično mišljenje, reševali probleme in spodbujali ustvarjalnost. STEM kotiček se je izkazal kot učinkovito učno orodje, ki spodbuja praktično uporabo znanja, inovativnost in sodelovanje med učenci, ter prispeva k bolj dinamičnem in vključujočem se učnem okolju.
Keywords: projektno učno delo, podaljšano bivanje, STEM kotiček, STEM izobraževanje
Published in DKUM: 21.06.2024; Views: 142; Downloads: 20
.pdf Full text (4,64 MB)

7.
Projektno učno delo v podaljšanem bivanju na primeru natečaja Čudoviti svet vode : magistrsko delo
Špela Cehner, 2024, master's thesis

Abstract: Zaključno delo druge bolonjske stopnje z naslovom Projektno učno delo v podaljšanem bivanju na primeru natečaja Čudoviti svet vode, predstavlja izsledke teoretičnih spoznanj na področju podaljšanega bivanja in projektnega dela. Magistrsko nalogo sestavljata teoretični del in praktični del. V teoretičnem delu je predstavljeno podaljšano bivanje, projektno učno delo in natečaj Cinkarne Celje. Praktičen del magistrske naloge pa vključuje poročilo o izvedbi projektnega učnega dela, opis dela in evalvacija končnega izdelka. Rezultati projektnega učnega dela v podaljšanem bivanju kažejo na bolj kakovostno preživljanje ustvarjalnega časa, napredek pri razvoju sposobnosti in spretnosti učencev, nadgradnjo znanja in ozaveščanje o vplivih onesnaževanja na kakovost naravnih voda.
Keywords: projektno učno delo, podaljšano bivanje, ponovna uporaba, vodni krog, onesnaževanje vode
Published in DKUM: 14.06.2024; Views: 157; Downloads: 26
.pdf Full text (3,30 MB)

8.
Usklajenost poslovnih rešitev s poslovnimi zahtevami
Uroš Zabukovšek, 2024, doctoral dissertation

Abstract: Usklajenost informacijske in poslovne strategije je ključnega pomena za uspeh sodobnih podjetij. Množica raziskav ugotavlja, da so lahko celo najboljše strategije neuspešne zaradi pomanjkanja usklajenosti med IT in poslovnimi cilji. Ta problem usklajenosti se kaže kot ena izmed največjih težav med IT strokovnjaki in poslovnimi vodji. V podjetjih morajo vse organizacijske enote sodelovati in podpirati skupne cilje. IT oddelek je ključnega pomena pri tem, saj ponuja storitve in izdelke, ki so nujni za optimizacijo delovanja podjetja. Da bi dosegli usklajenost, je potrebno zagotoviti, da je prisotna na vseh nivojih organizacije, od organizacijskega do individualnega. Za objektivno obravnavo usklajenosti pa je ključno razviti metode in orodja za merjenje stopnje usklajenosti, kar je še vedno predmet raziskav na področju managerskih informacijskih sistemov. Raziskave s področja usklajevanja poslovne in IT strategije (BITA) poudarjajo praktično vrednost usklajevanja obeh strategij, saj prinašajo direktni vpliv na delovanje podjetja. Zgodnejše raziskave so se osredotočale na primerjavo poslovnega načrta in IT načrta, druge so se osredotočale na povezavo med poslovno strategijo in strategijo IT, nato prileganje poslovnih potreb in prioritet informacijskih sistemov IT. Digitalne tehnologije revolucionarno spreminjajo merjenje in upravljanje okoljskih in trajnostnih vidikov poslovanja, vendar optimalno izvajanje in uporaba digitalnih tehnologij, ki podpirajo trajnost podjetij, ostaja izziv. Izhodišče naše raziskave je bilo je bilo raziskati različne vidike BITA ter načine merjenja nivoja zrelosti usklajevanja v katerem se nahaja podjetje. Zanimalo nas je tudi kako BITA vpliva na uspešnost poslovanja organizacije. Glede na obstoječe raziskave BITA smo se osredotočili na manj raziskane dejavnike, kot je vpliv BITA na Korporativno trajnost ter posredne vplive dejavnikov kakovosti IT storitev in delo na daljavo na uspešnost poslovanja organizacije. Z področjem BITA so povezane različne tematike med katerimi lahko izpostavimo strateške informacijske sisteme, ki so informacijski sistemi, ki podpirajo ali oblikujejo konkurenčno strategijo organizacije in so ključne za uspešno poslovanje organizacij. Uspešnost uvedbe in uporabe navedenih sistemov je hkrati tesno povezana z zrelostjo BITA podjetja. Obravnavana tema doktorske disertacije bo prispevala k večjemu razumevanju pomena BITA in stopnje zrelosti v podjetjih in kako BITA vpliva neposredno in posredno (preko kakovosti IT storitev in dela na daljavo) na uspešnost podjetja. Poleg navedenega ta raziskava prispeva k razumevanju pomena BITA in IT storitev pri uvajanju korporativne trajnosti in trajnostnih iniciativ. Pričakujemo, da bo naša raziskava omogočila da bodo podjetja lažje uskladila IT storitve z poslovanjem in se osredotočila na ključne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost poslovanja. V primeru, da se za podjetje naredi raziskava primera pa lahko podjetje poleg navedenega pridobi vpogled v pomembnost posameznih dejavnikov in se osredotoči na njih z namenom optimiranja ter usklajevanja IT in poslovnih procesov podjetja.
Keywords: usklajenost informacijske strategije s poslovno strategijo (BITA), kakovost IT storitev, delo na daljavo, korporativna trajnost, modeliranje strukturnih enačb (SEM), delni najmanjši kvadrati (PLS).
Published in DKUM: 13.06.2024; Views: 85; Downloads: 15
.pdf Full text (9,50 MB)

9.
Analiza kvalitete obveščanja in informiranja policijske postaje Žalec o varnostnih dogodkih na območju občin Žalec in Polzela : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Gregor Šemen, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Policijsko delo v skupnosti je še vedno nov koncept policijskega dela in predstavlja enega novejših načinov zagotavljanja varnosti, kjer je v ospredju preventivno delovanje, ki temelji na sodelovanju med skupnostjo in policijo. Danes je policijsko delo vedno bolj usmerjeno v izboljšanje kakovosti življenja ljudi in temelji na pristnejšem odnosu z ljudmi v skupnosti, saj je v tem primeru preiskovanje in preprečevanje kriminalitete učinkovitejše. V diplomskem delu nas je zanimalo predvsem, ali je sodelovanje med policisti Policijske postaje Žalec in prebivalci dobro. Odločili smo se za raziskavo v obliki kvalitativnega intervjuja in pridobili odgovore o ustreznosti obveščanja in informiranja občanov ter o morebitnih težavah pri komunikaciji med policijo in občani. Intervjuje smo izvedli z županoma občin Žalec ter Polzela, s štirimi vodji policijskih okolišev, s policistom na PP Žalec, s predstavnico za stike z javnostjo na Policijski upravi Celje in s tremi prebivalkami obravnavanih občin. Učinkovitost policijskega dela je v veliki meri odvisna od skupnosti, ki je vir informacij za reševanje kriminalitete in drugih varnostnih problemov, saj je velika večina kaznivih dejanj policiji znana tako, da jih najprej prepozna javnost. Spoznali smo, da ima vodja policijskega okoliša najpomembnejšo vlogo na področju obveščanja občanov o varnostni problematiki, vendar je zaradi vedno večjega obsega dela premalo prisoten na terenu. Iz odgovorov intervjuvancev smo ugotovili, da policija na lokalni ravni še vedno uporablja standardne načine za obveščanje občanov. Zanimalo nas je, ali uporablja novejše oblike, ki jih je omogočil splet.
Keywords: policijsko delo v skupnosti, policijski okoliš, odnosi z javnostmi, Žalec, Polzela, diplomske naloge
Published in DKUM: 05.06.2024; Views: 82; Downloads: 8
.pdf Full text (917,93 KB)

10.
Uvedba prisilnega sredstva tonfe v slovensko policijo
Branko Narat, Bojan Zorec, Miran Grubenšek, 2007, published professional conference contribution

Keywords: policija, policijsko delo, policijska pooblastila, prisilna sredstva, tonfa, usposabljanje, človekove pravice
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 57; Downloads: 1
.pdf Full text (900,22 KB)

Search done in 5.69 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica