| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 877
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Nabavni proces v podjetju Pošta Slovenije d. o. o.
Urška Jerebic, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Nabava je proces, ki odločilno vpliva na razvoj podjetja. Zelo pomemben je kakovosten odnos med podjetjem in dobavitelji, predvsem takrat, ko poslovna partnerja skupaj rasteta ter se razvijata. V podjetju sami brez podpore ne bi morali spremljati razvoja na vseh področjih. Ravno ob tem se pokaže odnos z dobavitelji, ki s svojim znanjem izobražujejo zaposlene v podjetju o novostih na trgu. Nabava torej skrbi, da izdelki sledijo trendom in izpolnjevanju potreb kupcev. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu smo podrobno predstavili vlogo in cilje nabave v podjetju ter podrobno opisali korake nabavnega procesa. Prav tako smo predstavili, kako pomembno je, da nabavni oddelek sodeluje z ostalimi oddelki v podjetju. Opisali smo orodje TCO (Total Cost of Ownership of Component) in pojasnili, kako je pandemija COVID-19 vplivala na podjetja ter nabavo v Sloveniji. V praktičnem delu smo predstavili podjetje Pošta Slovenije d. o. o., njene cilje, vizije in poslanstvo. V nadaljevanju je na podlagi podjetja Pošta Slovenije podrobno predstavljen nabavni proces, statistika izvedenih postopkov javnega naročanja omenjenega podjetja v letu 2023. Prav tako smo pisali tudi o tem, kako je rusko-ukrajinska vojna vplivala na poslovanje podjetja.
Keywords: Nabava, nabavni proces, storitvene dejavnosti, Pošta Slovenije, organizacijska struktura podjetja, statistika.
Published in DKUM: 12.06.2024; Views: 78; Downloads: 14
.pdf Full text (3,18 MB)

2.
Zdravilne rastline škrata Zdravilka : diplomsko delo
Lana Lašič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo preko lutke škrata Zdravilka spoznavali zdravilne rastline. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del je zapisan na podlagi strokovne literature. V njem smo opredelili, kaj je lutka, lutkovne tehnike, vlogo lutke, lutke v prvem razredu osnovne šole, lutko v korelaciji s področjem narave ter zdravilne rastline. Osredotočili smo se na pet izbranih zdravilnih rastlin, ki smo jih uporabili pri praktičnem delu diplomskega dela. Praktični del vključuje načrtovanje, izvedbo in evalvacijo projekta. Projekt je sestavljen iz priprav za dejavnosti, ki smo jih opravljali z otroki prvega razreda osnovne šole. Priprave vključujejo različne aktivnosti, ki jih otroci izvedejo s pomočjo lutke škrata Zdravilka. Cilj diplomskega dela je otrokom predstaviti zdravilne rastline na zanimiv in raznovrsten način z različnimi lutkovnimi dejavnostmi.
Keywords: lutka, lutkovne dejavnosti, narava, škrat Zdravilko, zdravilne rastline
Published in DKUM: 04.06.2024; Views: 97; Downloads: 6
.pdf Full text (9,36 MB)

3.
Uporaba slikanice Kakaduji za razvijanje matematičnega znanja v predšolskem obdobju : diplomsko delo
Maša Markoš, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili uporabo slikanice pri snovanju matematičnih dejavnosti za razvijanje matematičnega znanja pri predšolskih otrocih. Najprej smo se v teoretičnem delu diplomskega dela osredotočili na področje matematike v predšolskem obdobju in na uporabo slikanic v predšolskem obdobju, predvsem v povezavi z matematičnim področjem. V praktičnem delu diplomskega dela smo najprej predstavili matematične dejavnosti, ki smo jih zasnovali na slikanici Kakaduji. Dejavnosti smo izvedli v Vrtcu Pobrežje, v enoti Čebelica. Naše vodilo je bilo otrokom skozi kontekst slikanice predstaviti matematične dejavnosti, ki bi jih pritegnile in s katerimi bi lahko razvijali matematično znanje. Naša opažanja smo med izvajanjem dejavnosti beležili s pomočjo opazovalnih listov. Analiza izvedbe matematičnih dejavnosti je pokazala, da je slikanica Kakaduji pri otrocih pritegnila in vzbudila interes za matematične dejavnosti. Kljub nekaj izzivom med matematičnimi dejavnostmi, so otroci ostali motivirani in so zavzeto sodelovali pri matematičnih dejavnostih, osnovanih na slikanici Kakaduji. Otroci so bili uspešni pri večini pripravljenih matematičnih dejavnosti, obenem pa smo ugotovili tudi, da so matematične dejavnosti spodbudile uporabo matematičnega jezika med otroki.
Keywords: Slikanica, predšolska vzgoja, matematika, matematične dejavnosti.
Published in DKUM: 14.05.2024; Views: 189; Downloads: 26
.pdf Full text (1,12 MB)

4.
Notranja motivacija pri rutinskih dejavnostih in nadarjenost : diplomsko delo
Rebeka Šumer, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Notranja motivacija pri rutinskih dejavnostih in nadarjenost nam bo predstavila, kako pomembno vlogo imajo vzgojitelji pri odkrivanju nadarjenosti v predšolskem obdobju ter predvsem opazovanje tega, kako so nadarjeni otroci motivirani za rutinske dejavnosti, ki so velik del ne samo vrtca, vendar na sploh pomembna v življenju. Prav o tem bomo govorili v diplomski nalogi, katera je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Na začetku teoretičnega dela predstavljamo nadarjenost, kako jo prepoznamo, kdo so nadarjeni otroci, kakšne lastnosti imajo ter kakšne vrste motivacije pri njih zasledimo. V nadaljevanju je predstavljena motivacija, vrste motivacije ter različni deli dnevne rutine s katerimi se otroci srečujejo vsakodnevno v vrtcu. Opredeljena je vloga vzgojitelja, kaj je njegova naloga in kaj predstavlja delo z nadarjenimi otroci. V empiričnem delu bomo izvajali dejavnosti v vrtcu pri OŠ Lovrenc na Pohorju, s katerimi bomo v petih dneh poskušali ugotoviti kaj pri rutinskih dejavnostih otroke najbolj pritegne ter predvsem katere otroke. Ugotavljamo tudi, kako krepimo medvrstniško pomoč ter spodbujanje vsakega otroka.
Keywords: nadarjenost, motivacija, rutinske dejavnosti, otrok, vloga vzgojitelja
Published in DKUM: 23.04.2024; Views: 193; Downloads: 24
.pdf Full text (1,94 MB)

5.
Zaposlovanje tujih državljanov v Jugovzhodni Sloveniji
Nina Poglajen, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjem času smo v Sloveniji priča izjemnemu pomanjkanju predvsem ustrezne delovne sile. Podjetja se vse bolj usmerjajo v iskanje kadra v tujini, kar prinaša izzive na številnih področjih, predvsem v zaposlovanju. V diplomskem delu smo obravnavali problematiko pomanjkanja delovne sile in zaposlovanja tujih delavcev. S pomočjo ankete med podjetji iz predelovalnih dejavnosti smo v raziskovalnem delu naloge skušali raziskati regijo Jugovzhodna Slovenija, podati uvid v poklice, ki jih delodajalci te regije najbolj potrebujejo, preveriti, ali delodajalci zaposlujejo tudi tuje državljane, katere zaposlujejo v največji meri ter s kakšnimi težavami se soočajo pri iskanju delovne sile ter vodenju postopkov izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo. V teoretičnem delu naloge smo poskušali podati celosten vpogled v zaposlovanje tujih državljanov v Sloveniji. Ugotovili smo, da bodo demografski trendi in gospodarska rast v prihodnje vedno izraziteje vplivali na trg dela ter s tem na pomanjkanje predvsem delovne sile, ki ima ustrezna znanja in kompetence in po katerih delodajalci največ povprašujejo. Podjetja tuje delavce v veliki meri zaposlujejo zaradi zapolnitve potreb po deficitarnih poklicih. Pomemben vir ponudbe delovne sile bo v prihodnosti pozitiven neto selitveni prirast, iz katerega bo Slovenija črpala potrebne kadre. Obenem smo ugotovili, da se v procesu iskanja kadra in vodenja postopkov izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo pojavlja vrsto težav. Velik potencial na domačem trgu dela v prihodnje vidimo v privabljanju mladih slovenskih kadrov, ki jih je treba z različnimi ukrepi spodbuditi k izobraževanju za najbolj deficitarne poklice. Na strani omilitev težav v postopkih izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo pa je potreben proaktivnejši pristop vseh, ki sodelujejo v postopku.
Keywords: zaposlovanje tujcev, zakonodaja, migracije, predelovalne dejavnosti, izzivi
Published in DKUM: 08.04.2024; Views: 187; Downloads: 38
.pdf Full text (1,73 MB)

6.
Neformalno izobraževanje fizikalnih vsebin in mladinsko raziskovalno delo : mladi raziskovalci, raziskovalni tabori in festivali
Mitja Slavinec, Eva Klemenčič, 2024

Abstract: Gradivo je namenjeno študentom izobraževalne fizike, bodočim učiteljem. Neformalno izobraževanje je pomembna dopolnitev formalnim oblikam izobraževanj na vseh ravneh šolanja, saj podpira razvoj ključnih kompetenc ter vzpodbuja mlade k raziskovanju. V gradivu se osredotočamo na mladinsko raziskovalno delo in raziskovalne tabore. Ker so učitelji mentorji mladim raziskovalcem, predstavimo potek in napotke za pripravo in predstavitev mladinskih raziskovalnih nalog s poudarkom na področju fizike in astronomije. Bralce seznanimo z naborom številnih raziskovalnih taborov in dogodkov, ki se izvajajo v Sloveniji, ter podrobneje predstavimo astronomski tabor, na katerem sodelujejo tudi učitelji fizike.
Keywords: mladinsko raziskovalno delo, mladi raziskovalci, raziskovalni tabori, izvenšolske dejavnosti, promocija znanosti
Published in DKUM: 05.04.2024; Views: 192; Downloads: 10
.pdf Full text (2,23 MB)
This document has many files! More...

7.
Vloga interesnih dejavnosti pri vključevanju otrok priseljencev v šolsko in širše družbeno okolje : magistrsko delo
Urška Povalej, 2024, master's thesis

Abstract: Temeljni namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšen vpliv imajo interesne dejavnosti pri vključevanju učencev priseljencev iz Ukrajine v šolsko in širše družbeno okolje ter na njihovo učno uspešnost. V teoretičnem delu magistrskega dela se osredotočimo na socialno izključenost in vključenost učencev priseljencev ter vlogo interesnih dejavnosti pri vključevanju učencev priseljencev v večinsko družbo. Empirični del magistrskega dela temelji na kvalitativni raziskavi, v katero so bili vključeni učenci od 2. do 7. razreda štirih zasavskih osnovnih šol ter treh osnovnih šol v Dravinjski dolini in njeni okolici. Podatke smo pridobili s pomočjo delno strukturiranega intervjuja. Intervjuvani učenci so se najpogosteje odločali za zunajšolske interesne dejavnosti, pri čemer so prevladovale športne dejavnosti. Primarni razlog za vključitev vanje je bil pri vseh njihov lastni interes. Lastna motiviranost in spodbudno okolje pa pozitivno prispevata k njihovemu učnemu uspehu. V raziskavi smo ugotovili, da imajo intervjuvani učenci podobne izkušnje in poglede na vključevanje - tako v interesne dejavnosti kot v novo okolje. Na osnovi pridobljenih odgovorov smo zaključili, da imajo interesne dejavnosti veliko vlogo pri širjenju socialne mreže, medtem ko osrednji prostor socializacije in vključevanja v družbo intervjuvanim učencem predstavlja šola, še posebej njihov matični razred, kjer preživijo največ časa in kjer imajo največji krog prijateljev.
Keywords: učenci priseljenci, interesne dejavnosti, vključevanje, Ukrajina
Published in DKUM: 04.04.2024; Views: 209; Downloads: 37
.pdf Full text (1,17 MB)

8.
Glasbene dejavnosti v družini predšolskega otroka : diplomsko delo
Anamarija Peček, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Namen zaključnega dela z naslovom Glasbene dejavnosti v družini predšolskega otroka je bil raziskati prisotnost glasbe v družini predšolskega otroka. V teoretičnem delu smo preučili, kaj je to družina, kakšne vrste ter funkcije družine poznamo in kakšno vlogo ima otrok v družinskem okolju. Preučili smo tudi, kaj je glasba, kako vpliva na otroka in katere so glasbene dejavnosti v družinskem okolju. V empiričnem delu naloge, v katerem je sodelovalo 100 staršev otrok, ki so obiskovali vrtec, smo preverjali prisotnost glasbenih dejavnosti doma; ali na to vpliva okolje, v katerem starši in otroci živijo, ali glasbena izobrazba staršev. Rezultati so pokazali, da na prisotnost glasbe ne vpliva okolje, v katerem starši in otroci živijo, niti glasbena izobrazba staršev, saj je bilo največ anketiranih brez glasbene izobrazbe, razlika T-testa med bivanjem na vasi ali v mestu pa je bila v povprečju minimalna. Na podlagi empiričnih in teoretičnih izhodišč lahko sklepamo, da so glasbene dejavnosti v družinskem krogu pomemben dejavnik pri spodbujanju razvoja glasbenih sposobnosti predšolskih otrok.
Keywords: glasba, družina, predšolski otrok, glasbene dejavnosti, glasbeno didaktične igre
Published in DKUM: 02.04.2024; Views: 207; Downloads: 33
.pdf Full text (1,98 MB)

9.
Pomen in pripravljenost prebivalcev Slovenije za sodelovanje s policijo
Emanuel Banutai, Katja Rančigaj, Branko Lobnikar, 2006, published professional conference contribution

Keywords: policija, policijsko delo v skupnosti, modeli policijske dejavnosti, sodelovanje, občani
Published in DKUM: 29.03.2024; Views: 116; Downloads: 3
.pdf Full text (470,75 KB)

10.
Search done in 9.73 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica