| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Primerjava vodenja med Evropo in Afriko na primeru Andritz Hydro GmbH
Gregor Obrulj, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V nalogi obravnavamo področje situacijskega vodenja, opredeljene in predstavljene so štiri najbolj prepoznavne teorije iz področja situacijskega vodenja, te so, Fiedlerjev kontingenčni model vodenja, Herseyev in Blanchardov situacijski model vodenja, Housova teorija poti in cilja in Vroom-Yettonov model situacijskega vodenja. Prav tako obravnavamo vpliv različnih kultur na proces vodenja, kar predstavlja pomemben dejavnik pri izbiri najprimernejšega stila vodenja ter pri samem procesu vodenja. Z opredelitvijo teh modelov smo si postavili podlago za drugi del naloge, kateri predstavlja primerjavo vodenja med Evropo in Afriko na primeru globalnega podjetja. Zamisel, ki stoji za tem, je ta, da želimo pokazati kakšne razlike nastanejo pri uporabi posameznih pristopov vodenja in prikazati kateri so ti dejavniki, ki povzročajo nastanek nekaterih razlik. V mislih imamo predvsem kulturne in geografske dejavnike, ki imajo velik vpliv na interakcijo z zaposlenimi, Omenjene razlike med Evropo in Afriko se najizrazitejše opazijo oz. odražajo se v kulturi, prepričanjih, dojemanju in medsebojnem spoštovanju. K temu pa še moramo prišteti ekonomske, politične in socialne razmere v državi, slabo razvita infrastruktura, praktično neobstoječa komunikacijska infrastruktura, visoka stopnja izpostavljenosti infekcijskim boleznim itn. Vse naštete karakteristike vodji še posebej otežijo vodenje, planiranje in organiziranje na območju Afrike v primerjavi z Evropo. Naloga prikazuje najpomembnejše razlike in težave, ki se pojavljajo pri izvajanju funkcij vodilnih zaposlenih podjetja Andritz Hydro GmbH. Prikazujemo kompleksnost procesa vodenja na območju Demokratične Republike Kongo in nakazujemo na dejavnike katere je potrebno odpraviti v kolikor je to seveda možno ali pa se jim posebej posvetiti in jih skušati obvladati, da bi dosegli relativno harmoničen proces vodenja. Seveda pa je še dejavnih vrste drugih vplivov, ki se na prvi pogled morda zdijo nepomembni, lahko pa sprožijo niz dejavnikov, ki nato močno posegajo v proces vodenja.
Keywords: Vodenje, stili vodenja, Evropa, Afrika, dejavniki vodenja, situacijsko vodenje
Published: 14.11.2018; Views: 430; Downloads: 54
.pdf Full text (416,59 KB)

2.
Prevladujoči stil vodenja v podjetju X
Marjeta Pavlović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Vodenje pomembno vpliva na uspešnost doseganja ciljev podjetja. Pomemben je tudi proces vodenja in vzgoja posameznika. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili vodenje, teorije vodenja, načine in stile vodenja, osebnostne lastnosti vodij in dejavnike ki vplivajo na vodenje (motivacija, komuniciranje, konflikti). V empiričnem delu pa prikazali rezultate raziskav in preverili hipoteze.
Keywords: Prevladujoči stil, vodenje, dejavniki vodenja, stili vodenja, podjetje X
Published: 19.10.2016; Views: 536; Downloads: 85
.pdf Full text (1,25 MB)

3.
Vpliv stila vodenja na motivacijo zaposlenih
Gregor Štumberger, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu raziskujemo, kako stili vodenja vplivajo na motivacijo zaposlenih. V teoretičnem delu predstavljamo temeljna teoretična izhodišča o vodenju in motivaciji, lastnostih uspešnih vodij, različnih stilih vodenja, teorijah, modelih in dejavnikih, ki vplivajo na vodenje in motivacijo zaposlenih. V drugem delu naloge smo na temelju opredeljenih teoretičnih izhodišč in skladno z namenom naloge raziskovali, kako stil vodenja vpliva na motivacijo zaposlenih v telekomunikacijskem podjetju. V sodobnih razmerah delovanja velja, da je motivacija zaposlenih eden ključnih dejavnikov, ki pripomore k doseganju ciljev in uspehu podjetja. V kolikor bodo vodje z ustreznim stilom vodenja znali ustrezno motivirati svoje zaposlene, bo v podjetju stopnja zavzetosti za delo višja, zaposleni bodo svojemu delu bolj predani in ga bodo tudi bolj vestno opravljali. Zaradi pomembnosti dobrih medsebojnih odnosov znotraj podjetja, dobre komunikacije med vodji in podrejenimi, motivacije in zadovoljstva zaposlenih, se je v sodobnem času kot najustreznejši in najpogostejši uveljavil participativen stil vodenja. Kot dokazujejo rezultati naše raziskave, se tega dobro zavedajo in poslužujejo tudi vodje v izbranem telekomunikacijskem podjetju. Z raziskavo prav tako ugotavljamo, da so zaposleni na svojem delovnem mestu zadovoljni, da dobro plačilo in dober sistem nagrajevanja najbolj vplivata na motivacijo zaposlenih in da vodje dovolj motivirajo svoje zaposlene. Hkrati ugotavljamo tudi, da vodje zaposlenim pri sprejemanju odločitev ne dopuščajo toliko samostojnosti, kot bi si jo zaposleni želeli.
Keywords: vodenje, stili vodenja, teorije vodenja, motivacija, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih, zaposleni.
Published: 05.09.2016; Views: 906; Downloads: 218
.pdf Full text (1,16 MB)

4.
POVEZANOST STILOV VODENJA IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO
Valerija Kotnik, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Teoretični del je usmerjen v pridobivanje znanja s področja vodenja in opredelitev najodmevnejših teorij vodenja, na podlagi katerih so se kasneje v praksi razvili mnogi modeli in stili vodenja. Proučili in definirali smo zadovoljstvo in nezadovoljstvo zaposlenih. Za boljše razumevanje zadovoljstva smo predstavili najpomembnejše teorije zadovoljevanja potreb človeka in dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Vse to je pripomoglo h kvalitetnejši analizi in interpretaciji dobljenih podatkov. Na podlagi proučevane literature smo se odločili, da bosta predmet proučevanja magistrskega dela avtoritativni in participativni stil vodenja. V okviru empiričnega dela smo izvedli raziskavo na centrih za socialno delo v Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo 119 zaposlenih z 11 centrov za socialno delo. Iz podatkov, ki smo jih pridobili z izvedbo ankete, smo ugotovili, da na centrih za socialno delo prevladuje participativni stil vodenja, ki se izraža npr. v zanimanju vodje za predloge sodelavcev za izboljšave, pri čemer vodja tudi sam aktivno sodeluje, v tem, da gradi na osebnih odnosih, vzpodbuja skupinsko odločanje, timsko delo, ustvarjalnost in samoiniciativnost, v zagotavljanju informacij za dobro opravljanje delovnih nalog ipd. Nadalje smo potrdili, da stil vodenja vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, čeprav je povezanost med njima šibka. Pa vendar je zadovoljstvo zaposlenih toliko večje, če vodja uporablja participativni stil vodenja, in toliko manjše, če uporablja avtoritativni stil vodenja. Izkazalo se je tudi, da so zaposleni na splošno pri delu zelo zadovoljni, ravno tako so zelo zadovoljni z načinom vodenja svojega nadrejenega. Rezultati, ki so se nanašali na dejavnike zadovoljstva pri delu in pomembnost njihovega vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, so pokazali, da na zadovoljstvo zaposlenih pri delu najpomembneje vplivajo zadovoljstvo z delom, zadovoljstvo s sodelavci, zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve, zadovoljstvo s pravočasnimi in vsebinsko ustreznimi informacijami, zadovoljstvo s svobodo in samostojnostjo pri delu itd., in da so razlike v pomembnosti vpliva posameznega dejavnika zelo majhne.
Keywords: teorije vodenja, stili vodenja, participativni in avtoritativni stil vodenja, teorije zadovoljevanja potreb, zadovoljstvo zaposlenih, nezadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva pri delu
Published: 21.05.2015; Views: 1141; Downloads: 228
.pdf Full text (1,14 MB)

5.
VPLIV STILOV VODENJA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH
Andrej Varžič, 2014, master's thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Izhodišče v teoretičnem delu je bila strokovna literatura priznanih domačih in tujih avtorjev. Uporabili smo deskriptivno metodo podajanja snovi. V teoretičnem delu smo opisali osnove managementa, njegove opredelitve, ravni in funkcije managementa. Dotaknili smo se tudi pridobitnih in nepridobitnih organizacij ter definirali razlike med njima. Nadalje smo predstavili proces vodenja, kjer smo opredelili vodenje, njegove sestavine in temeljne sposobnosti, ki so potrebne za uspešno in učinkovito vodenje. Opisali smo tudi stile vodenja in ker je osnova naloge povezna s motivacijo zaposlenih, smo tudi razložili motivacijo, motivacijske teorije, faktorje in dejavnike, ki vplivajo na motivacijo. Namen in cilji: Osnovni namen je ugotoviti povezavo med stilom vodenja in motivacijo ter ugotoviti, kakšen učinek ima stil vodenja na motiviranost zaposlenih v nepridobitnih organizacijah. Prav tako smo želeli ugotoviti, kateri stil vodenja trenutno prevladuje v zavodu in kakšnega vodjo si želijo zaposleni v prihodnje, da bi bili pri svojem delu uspešno motivirani za opravljanje nalog. Raziskovalna metodologija: Raziskava je temeljila na deskriptivni in analitično statističnih metodah. Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo ankete, katere inštrument je bil anonimni anketni vprašalnik zaprtega tipa. Vzorec je predstavljalo 100 zaposlenih v zdravstveni negi na Kliniki za kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. V anketi smo izpostavili transformacijski stil vodenja, transakcijski stil vodenja in motivacijske dejavnike, tako materialne kot tudi nematerialne. Rezultati: S pomočjo raziskave pridobljeni rezultati nam povedo, da gre za statistično značilno razliko v korist transformacijskega stila vodenja, medtem, ko se pri vplivanju na motivacijo s transformacijskim stilom vodenja z enakim učinkom kot vplivanje z materialnimi in nematerialnimi motivacijskimi dejavniki, ne pokaže statistično značilna razlika. Sklep: Na podlagi raziskave lahko zaključimo, da na Kliniki za kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor prevladuje transformacijski stil vodenja pred transakcijskim. Ugotovili smo tudi, da ima transformacijski stil vodenja pomembno vlogo pri motivaciji zaposlenih saj si le ti v prihodnje želijo vodjo, pri katerem bo prevladoval ta stil vodenja, čeprav njegovi učinki vplivanja na motivacijo zaposlenih, ne delujejo z enakim učinkom kot vplivanje z materialnimi in nematerialnimi motivacijskimi dejavniki.
Keywords: management, nepridobitne organizacije, vodja, vodenje, stili vodenja, motivacija, motivacijske teorije, motivacijski dejavniki, moč in vpliv vodje, transakcijski stil vodenja, transformacijski stil vodenja.
Published: 06.01.2015; Views: 2085; Downloads: 491
.pdf Full text (1,77 MB)

6.
MOTIVIRANOST IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
Tatjana Hafner, 2013, master's thesis

Abstract: K pisanju naloge z naslovom Motiviranost in zadovoljstvo v organizaciji X nas je spodbudilo dejstvo, da se vedno znova srečujemo z vprašanjem, kako motivirati zaposlene, da bodo rezultati čim boljši. Kaj je tisto, kar prispeva k boljšemu zadovoljstvu zaposlenih, in kaj narediti, da to področje izboljšamo. Zavedamo se, da le zadovoljni in motivirani zaposleni pripomorejo k uspehu. Podjetje, v katerem sem zaposlena, se ukvarja z različnimi prodajnimi področji, ki zahtevajo vedno nove pristope in prilagajanja kupcem. Konkurenca je na vseh prodajnih področjih močna in pravilno upravljanje s človeškimi viri lahko podjetje vodi korak pred konkurenco. Naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in raziskovalnega. Prvi del naloge je namenjen teoretičnim osnovam zadovoljstva in motivacije zaposlenih ter vodenju. Opredelili smo pomen in dejavnike zadovoljstva, oblikovanje dela ter se dotaknili čustvene inteligence. Opisali smo pomen motivacije ter motivacijske in demotivacijske dejavnike. Del teoretičnega dela je tudi vodenje v podjetju, načini vodenja, timsko delo in osebnostne lastnosti vodij. V raziskovalnem delu naloge smo opredelili problem, namen in cilje raziskave. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili zaposlenim v podjetju X, smo raziskali motivacijo in zadovoljstvo v podjetju ter potrdili zastavljene hipoteze. Potrdili smo močno povezanost med motivacijo in zadovoljstvom zaposlenih, ugotovili smo zmerno povezanost med motivacijo zaposlenih in načinom vodenja ter potrdili hipotezo, da bolj zadovoljni zaposleni čutijo večjo pripadnost podjetju.
Keywords: motivacija zaposlenih, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih, vodenje, stili vodenja, vodja, čustvena inteligenca, timsko delo.
Published: 18.06.2013; Views: 1196; Downloads: 274
.pdf Full text (1,09 MB)

7.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH
Zorica Jovanović, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V današnjih časih trdega boja in hitrih premikov na tržišču podjetja oziroma njihovi vodje v boju za potrošnike, tržne deleže in profite pozabljajo, da tega ne morejo doseči brez svojih zaposlenih, s pomočjo katerih, njihovega dela in zavzetosti dosegajo vodilni položaj na tržišču. Za ta kapital je potrebno skrbeti, ga oblikovati, voditi, pri čemer je pomembno, da vodilni v podjetjih poznajo svoje zaposlene. Vodje se morajo zavedati dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih in s kombinacijo teh dosežejo maksimum pri svojih zaposlenih. Osnova motivacije so potrebe zaposlenih, ki jih vodja mora poznati in/ali prepoznati ter tako ugotavljati prioritete zaposlenih. Temu primerno prilagaja različne motivacijske dejavnike, s katerimi so potrebe zaposlenih zadovoljene. Pomemben faktor, ki vpliva na uspešnost podjetja, je med drugim tudi zadovoljstvo zaposlenih, saj le zadovoljni zaposleni stremijo k uspešnosti in učinkovitosti. Seveda pa to ni mogoče brez vloženega truda vodij, tudi oni sami se morajo potruditi, se učiti, prilagajati na vseh stopnjah organizacijske lestvice podjetja. Dejstvo je, da je vodenje zaposlenih res veščina, ki od vodje zahteva celo osebo, zrelo osebo, ki jo zanimajo njeni podrejeni zaposleni, ki se ne boji komuniciranja z njimi, reševanja problemov ... Bodoči vodje se morajo učiti vodenja zdaj in ne takrat, ko pridejo na vodilni položaj. To je proces, saj se ga učimo na vseh položajih in okoljih ter v različnih situacijah.
Keywords: zaposleni, potrebe, motivacija, dejavniki motivacije, teorije motivacije, uspešnost podjetja, zadovoljstvo zaposlenih, vodje, načini vodenja, nagrajevanja zaposlenih, interni marketing, eksterni marketing
Published: 22.03.2013; Views: 1267; Downloads: 261
.pdf Full text (813,77 KB)

8.
VPLIV STILA VODENJA MANAGERJA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH V BANKI X
Maša Jankelj, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu podrobneje prikazujemo dva pojma, to sta vodenje in motivacija. Pri vodenju smo se osredotočili predvsem na spoznavanje različnih stilov in načinov vodenja ter se ukvarjali z vprašanjem, kako postati odličen vodja. V poglavju o motivaciji smo največ pozornosti namenili motivaciji zaposlenih ter ugotavljali, kakšno vlogo ima vodja pri motiviranju in spoznavali različne načine motiviranja ter motivacijske dejavnike. Vse omenjene in tudi ostale razložene pojme v teoretičnem delu smo povezali z raziskovalnim delom diplomskega seminarja, ki vsebuje rezultate anketnega vprašalnika. V njem so anketiranci ocenjevali stopnjo zadovoljstva z delovnim mestom, z odnosom z vodjo, njegovim stilom vodenja in načinom motiviranja, ki ga pri vodenju uporablja, ter podali odgovor na vprašanje, kaj jih pri delu najbolj motivira. Zaradi vse večjih sprememb v poslovnem svetu in odseva finančne krize je za podjetja zelo pomembno, da skušajo v kar največji meri izkoristiti človeške potenciale. Razvijanje potencialov zaposlenih v korist podjetja je naloga vodij, zato morajo čim bolje poznati svoje podrejene in imeti z njimi dobre odnose. Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu sta najpomembnejša elementa, ki sta potrebna za to, da bodo zaposleni dobro opravljali svoje delo in si prizadevali za doseganje zastavljenih ciljev v korist podjetja. Ker pa vseh zaposlenih ne motivirajo enaki motivacijski dejavniki, je naloga vodij ugotoviti, kaj motivira vsakega posameznika, ter jim prilagoditi načine motiviranja tako, da bodo zaposleni na delovnem mestu zadovoljni. Naloga vodje je prilagoditi tudi stil vodenja tako, da ga bodo zaposleni ocenjevali kot dobrega, z njimi mora imeti dvosmerno komunikacijo ter jim nuditi povratne informacije in se na ta način skupno truditi za doseganje dobrih delovnih rezultatov. V diplomskem seminarju smo prišli do ugotovitev, da je splošno zadovoljstvo zaposlenih v banki X ter njihovo zadovoljstvo z vodjem in njegovim stilom vodenja na visoki ravni. To se kaže predvsem pri odgovoru na anketno vprašanje, kjer so zaposleni morali odgovoriti, ali menijo, da jih zna vodja primerno motivirati za delo, kjer je razvidna razmeroma visoka stopnja motiviranosti zaposlenih, ki je posledica delovnega zadovoljstva. Raziskava je prav tako pokazala, da ima največji pomen za motivacijo zaposlenih pri delu varnost zaposlitve, na drugem mestu so dobri odnosi s sodelavci in šele na tretjem višina plače. Vzrok takšnemu rezultatu je prav gotovo prisotnost vsesplošne gospodarske in finančne krize, zaradi katere je večina zaposlenih zadovoljna že, da zaposlitev imajo in da jo kljub trenutni situaciji obdržijo.
Keywords: Vodenje, motivacija, zaposleni, stili vodenja, načini motiviranja, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih.
Published: 13.12.2012; Views: 1977; Downloads: 253
.pdf Full text (736,13 KB)

9.
STILI VODENJA
Jakob Rožman, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Vodenje je kompleksen proces, ki je odvisen od mnogih dejavnikov. Pomena vodenja so se zavedali že v celotni zgodovini človeštva. Znanstveno pa je bilo vodenje obravnavano šele v 20. stoletju, predvsem v njegovi drugi polovici se je razvilo mnogo različnih oblik in modelov vodenja, od katerih so bili nekateri bolj vplivni, drugi pa manj. Pogosto je treba upoštevati še druge dejavnike, ki vplivajo na stil vodenja. Velja pa, da organizacijo lahko uspešno vodimo v kakršni koli situaciji, če se le upremo na univerzalna načela. V tej diplomski nalogi smo po predstavitvi različnih modelov proučevali vodenje v občini Železniki in njeni občinski upravi. Preverili smo hipotezo, da v občini Železniki prevladuje zmerno participativen stil, ki je usmerjen k sodelavcem. Hkrati smo preverili še, ali je prišlo do kakšne spremembe v stilu vodenja zaradi posledic naravne nesreče. Na koncu pa smo še predstavili ugotovitve ter priporočila za nadaljnje ukrepanje.
Keywords: vodenje, stili vodenja, dejavniki vodenja, univerzalna načela vodenja
Published: 25.10.2011; Views: 2195; Downloads: 310
.pdf Full text (1012,73 KB)

10.
STILI VODENJA
Tatjana Maguša, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Opravljena raziskava temelji na vprašalniku W. J. Reddina, ki loči štiri temeljne stile vodenja: zadržani stil, socialno usmerjeni stil, k delovnim ciljem usmerjeni stil ter k sodelovanju usmerjeni stil. Ker je dandanes za uspešno vodenje pomembno, da vodja pozna svoj stil vodenja, da ga prilagodi glede na situacijo, v kateri se znajde, na ljudi, ki jih vodi ter na okolje v katerem dela, želimo z raziskavo, ki smo jo opravili, proučiti ali so vodje v podjetju Lentherm-Invest d.o.o. in podjetju Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. usmerjeni k delovnim ciljem ali odnosom z ljudmi. Namen naše naloge je na podlagi ocen zaposlenih, ki smo jih dobili v obeh omenjenih podjetjih, ugotoviti prevladujoči stil vodenja ter na podlagi Reddinove teorije 3-D prikazati najustreznejši stil, glede na specifično naravo dela. Anketni vprašalnik smo razdelili med zaposlene ter na podlagi njihove ocene, kako so ocenjevali svojega neposredno nadrejenega vodjo ugotovili, da je v proizvodnem podjetju Lentherm-Invest d.o.o. največ zaposlenih ocenilo svojega vodjo kot vodja, ki uporablja k delovnim ciljem usmerjeni stil, prav tega pa Reddin označuje kot najprimernejšega za njihovo naravo dela. Naj omenimo, da so rezultati pokazali, da ni močno izstopajočega stila, kar pripisujemo raznoliki naravi dela vodij, saj so bili ocenjeni vodje tako v proizvodnji kot vodje, ki se ukvarjajo z razvojno raziskovalnim delom, vodje v računovodstvu itd. Podoben rezultat, kar se tiče prevladujočega stila vodenja, smo dobili tudi na podlagi raziskave v podjetju Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o.. zaradi raznolike narave dela uprave in poslovalnic, ki smo jih anketirali, vodje delajo na različnih področjih; od računovodskih, prodajnih, raziskovalnih pa vse do storitvenih. Še najpogosteje ocenjeni stil vodenja je socialno usmerjeni stil, ki ga Reddin označuje kot najprimernejšega za področje, kjer je potrebno nenehno povezovati naloge in ljudi, ki sodelujejo v procesu. Posebno pozornost smo namenili socialno in delovno usmerjenemu stilu vodenja. Rezultati so pokazali, da pri izbiri socialno usmerjenega stila vodenja ni posebnih razlik med moškimi in ženskami, med vodji z višjo ali nižjo izobrazbo ter mlajšimi ali starejšimi vodji. Pri delovno usmerjenem stilu vodenja pa smo prišli do ugotovitev, da so moški bolj delovno usmerjeni kot ženske, da so vodje, ki so starejši od 40 let, bolj delovno usmerjeni kot mlajši od 40 let ter, da so vodje z višjo izobrazbo bolj delovno usmerjeni kot vodje z nižjo izobrazbo.
Keywords: teorije vodenja, stili vodenja, vodenje, vodja, dejavniki, organizacija
Published: 01.06.2010; Views: 9430; Downloads: 3819
.pdf Full text (776,10 KB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica