| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 804
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Dejavniki stresa v zdravstveni negi v povezavi z zadovoljstvom pri delu
Mojca Čater, 2024, master's thesis

Abstract: Uvod: Narava delovnih mest v zdravstveni negi se nenehno spreminja zaradi tehnološkega razvoja, družbenih značilnosti, potreb prebivalstva. Stres na delovnem mestu ogroža zadovoljstvo zaposlenih, njihovo zdravje in uspešnost ter učinkovitost organizacij. V magistrskem delu smo ugotavljali zadovoljstvo pri delu zaposlenih v zdravstveni negi v primarnem zdravstvenem zavodu, njihovo doživljanje stresa pri delu ter povezavo med organizacijo dela in zadovoljstvom pri delu. Metode: V magistrskem delu smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. Raziskovalni vzorec je bil neslučajnostni in namenski. Instrument raziskovanja je bil anketni vprašalnik. Nanj je odgovorilo 98 zaposlenih v zdravstveni negi v primarnem zdravstvenem zavodu. Statistično obdelavo hipotez smo opravili s programom IBM SPSS, V22.0. Rezultati: Respondenti so pri svojem delu zadovoljni (M=3,6 ± 0,59), najbolj so zadovoljni z delovnim časom (M=4,11 ± 0,82) , najmanj s plačo (M=2,91 ± 1,00). Njihovo doživljanje stresa pri delu je srednje prisotno (M=2,90 ± 0,65), največ zaradi informacijsko-komunikacijskega sistema (M=3,44 ±0,90). Ugotovili smo, da obstaja povezava med organizacijo dela in zadovoljstvom pri delu (p=0,000). Razprava in sklep: Ugotovitve raziskave kažejo, da je slaba organizacija dela v zdravstveni negi povezana z zadovoljstvom pri delu, manj zadovoljni so tisti respondenti, ki so ocenjevali višjo prisotnost slabe organizacije dela. Zadovoljstvo zaposlenih in dejavnike stresa v zdravstvenih organizacijah je smiselno spremljati, meriti, vrednotiti.
Keywords: dejavniki stresa, zadovoljstvo pri delu, zdravstvena nega
Published in DKUM: 21.02.2024; Views: 117; Downloads: 19
.pdf Full text (1,35 MB)

2.
Raziskovalni trendi in trajnostne rešitve v inženiringu poslovnih sistemov
2024

Abstract: V želji po oblikovanju trajnostno učinkovitega, uspešnega in stabilnega poslovnega okolja, so managerji v organizacijah v veliki meri odvisni od poznavanja ustreznih pristopov, metod in tehnik, ki jih bodo vodila k izbiri ustreznih ukrepov za dosego želenih rezultatov. V ta namen avtorji v tej monografiji predstavljamo raziskovalne trende in trajnostne rešitve v inženiringu poslovnih sistemov, ki organizacijam omogočajo dodatno podporo pri doseganju zastavljenih ciljev. Obvladovanje inoviranja, optimiranje vzdrževanja, vključevanje proaktivne ergonomije, obvladovanje učinkovitosti in uspešnosti poslovnih procesov in organizacijskih sprememb in obvladovanje trajnostnih oskrbovalnih verig so le nekateri izzivi, ki jim bodo managerji v organizacijah morali v prihodnje posvetiti več pozornosti v želji po ustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti. Poleg teoretičnih predstavitev trendov uporabe posameznih pristopov, so predstavljeni tudi posamezni primeri njihove uporabe v praksi.
Keywords: organizacija, poslovni procesi, trajnostni razvoj, pristopi izboljševanja, model, dejavniki, inoviranje, vzdrževanje, kazalniki
Published in DKUM: 30.01.2024; Views: 85; Downloads: 17
.pdf Full text (7,46 MB)
This document has many files! More...

3.
Dejavniki tveganja za sprejem v enoto intenzivne terapije in umrljivost pri pacientih s covidom-19
Vita Živko, 2023, master's thesis

Abstract: Uvod: Zaradi covida-19 so bili številni pacienti sprejeti v enoto intenzivne terapije. Na podlagi pregleda literature smo želeli raziskati, kateri so najpogostejši dejavniki tveganja za sprejem v enoto intenzivne terapije in umrljivost pri pacientih s covidom-19. Metode: Izvedli smo pregled, analizo in sintezo literature. Literaturo smo iskali v podatkovnih bazah PubMed, MEDLINE (EBSCO), CINAHL (Ultimate), Cochrane Library in Web of Science. Vključili smo polno dostopne sistematične preglede kohortnih raziskav ali raziskav primerov s kontrolami, posamezne kohortne raziskave ali raziskave primerov s kontrolami ter opisne raziskave v angleškem jeziku. Izbrani članki vključujejo odraslo populacijo. Časovno smo se omejili na obdobje od leta 2019 naprej. S pomočjo PRISMA diagrama smo prikazali potek pregleda. Raziskave smo prikazali s pomočjo evalvacijske tabele in jih kritično ocenili z ocenjevalnim orodjem Joanna Briggs Institute. Izvedli smo vsebinsko analizo. Rezultati: V končno analizo smo vključili 12 člankov. Ocenili smo enajst kohortnih raziskav in en sistematični pregled kohortnih raziskav. Z vsebinsko analizo smo oblikovali glavno kategorijo: »Dejavniki tveganja za sprejem v enoto intenzivne terapije in umrljivost pri pacientih s covidom-19« in 4 podkategorije: »nespremenljivi dejavniki tveganja«, »spremenljivi dejavniki tveganja«, »pridružene bolezni« ter »odzivi in zapleti«. Diskusija in zaključek: Različni dejavniki tveganja in komorbidnosti, kot so moški spol, višja starost, povečana telesna teža, prisotnost hipertenzije, sladkorna bolezen, kajenje, ledvične bolezni in posamezni zapleti, vplivajo na pogostejši sprejem v enoto intenzivne terapije in umrljivost bolnikov s covidom-19.
Keywords: Dejavniki tveganja, enota intenzivne terapije, umrljivost, covid-19
Published in DKUM: 06.12.2023; Views: 197; Downloads: 52
.pdf Full text (826,13 KB)

4.
Dejavniki oblikovanja in izbire metode transfernih cen
Ana Štern, 2023, master's thesis

Abstract: Čezmejne transakcije znotraj podjetja med povezanimi strankami se imenujejo transferne cene. Transferne cene so praksa določanja cene, po kateri bi moral biti prenos blaga ali storitev med povezanimi gospodarskimi subjekti v različnih državah. Transferne cene vplivajo na davke, izplačane plače, carine, tarife, prometne davke, davke na dodano vrednost, okoljske davke in druge državne pristojbine. Zmanjšanje davkov na dobiček podjetja je lahko občasno v nasprotju z drugimi cilji, ki jih najvišje vodstvo podjetja želi doseči s transfernimi cenami. Podjetja pogosto izkoriščajo mehanizem transfernih cen, da bi se izognila previsokim plačilom davkov v nekaterih državah. Za zmanjšanje svojih davčnih računov lahko podjetje uporabi transferne cene tako, da prijavi več dohodka v državah z nizkimi davki in manj dohodka v državah z visokimi davki. Pri tem je potrebno dobro preučiti davčno zakonodajo držav, saj davčni zakoni različnih držav omejujejo transferne cene, ki podjetja lahko uporabijo. Na splošno se uporabljajo številni pristopi transfernih cen. Pristop, ki ga podjetja uporabijo je določen z njihovimi politikami ali cilji, ki jih želijo doseči. Smernice OECD delijo metode oblikovanja transfernih cen v dve skupini in sicer v tradicionalne transakcijske metode in metode transakcijskega dobička. V zadnjih letih so postale transferne cene predmet zanimanja številnih teoretikov in regulatornih organov, tako zaradi ugotavljanja njihovih učinkov na poslovanje, kot tudi zaradi možnosti izkoriščanja davčnih utaj. Osnove za delovanje transfernih cen podajajo smernice OECD, ki jih podrobneje razčlenjujejo nacionalni davčni zakoni in predpisi za njihovo uporabo. Smernice OECD obravnavajo vse relevantne subjekte, okoliščine in pogoje za oblikovanje transfernih cen, identifikacijo in razlago metodologije za oblikovanje transfernih cen ter zagotavljanje objektivnih dokazov o uporabi načela neodvisnosti. Vse to smernice proučujejo z namenom uporabe zakonskih predpisov na področju določanja transfernih cen in preprečevanja davčnega izogibanja. Namen tega prispevka je preučiti dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje in izbiro metod transfernih cen. Matične ali hčerinske družbe morajo pri določanju transfernih cen upoštevati dejavnike, ki so si med seboj različni in pomembno vplivajo na odločitev podjetja glede poslovanja v določeni državi ter na politiko podjetja pri določanju transfernih cen. Dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje transfernih cen lahko razvrstimo v štiri skupine in sicer: pravni dejavniki, politični in socialni dejavniki, zunanji dejavniki in notranji dejavniki. Omenjeni dejavniki pomembno vplivajo na to katero izmed petih znanih metod bo organizacija uporabila za oblikovanje transfernih cen pri svojem poslovanju. Da bi dosegli zastavljene cilje smo v raziskovalnem delu naloge izvedli kratek vprašalnik z organizacijami, ki uporabljajo transferne cene. Pridobljeni podatki s pomočjo vprašalnika nam dajejo vpogled v uporabo transfernih cen v organizacijah. S pomočjo pridobljenih podatkov smo v raziskovalnem delu preverili zastavljene hipoteze, ter primerjali z raziskavo pridobljene podatke s podatki že izvedenih raziskav na tem področju.
Keywords: Transferne cene, metode transfernih cen, dejavniki transfernih cen, čezmejne transakcije, povezane osebe.
Published in DKUM: 15.11.2023; Views: 200; Downloads: 16
.pdf Full text (1,72 MB)

5.
Variabilnost vsebnosti sečnine v mleku krav molznic glede na pasmo, zaporedno laktacijo, stadij laktacije in sezono : diplomsko delo
Maruša Kramberger, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Koncentracija sečnine v mleku krav molznic posredno nakazuje na oskrbo krav z beljakovinami. Največji vpliv na koncentracijo sečnine v mleku ima prehrana krav molznic oziroma krmni obrok živali, a so za pravilno interpretacijo podatka o vsebnosti sečnine v mleku pomembni tudi drugi dejavniki. V raziskavi smo preučevali vpliv pasme, zaporedne laktacije, stadija laktacije in sezone ter njihovih interakcij na vsebnost sečnine v mleku krav molznic. Izhodiščni podatkovni set je vseboval preko 450.000 kontrol prireje mleka za krave različnih pasem iz preko 700 različnih rej KGZS zavoda Ptuj za obdobje treh let. Ker so bili podatki številčno neuravnoteženi glede na preučevane dejavnike, smo za obdelavo podatkov naključno izbrali manjši set podatkov (n=7970), ki je bil uravnotežen glede na pasmo, zaporedno laktacijo in stadij laktacije. Rezultati so pokazali, da so vsi preučevani dejavniki, razen zaporedna laktacija, imeli značilen vpliv na koncentracijo sečnine v mleku. Interakcije pa so bile, z izjemo ene (pasma × sezona) neznačilne. Pri pasmi je bila koncentracija sečnine v mleku bistveno višja pri kombiniranih pasmah kot mlečnih. Koncentracija sečnine se je na začetku stadija laktacije postopoma dvigovala do sredine laktacije, nato pa začela postopoma upadati. Pri sezoni smo zabeležili najnižjo koncentracijo pozimi, najvišjo pa poleti. Dvojna interakcija med sezono in pasmo, je pokazala, da je črno bela pasma imela poleti in jeseni nižje vrednosti sečnine v mleku kot druge pasme. V raziskavi, se je izkazalo, da imajo sezona in nekateri z živaljo povezani dejavniki nezanemarljiv vpliv na sečnino, kar kaže na to, da je pomembno, da jih pri upravljanju in krmljenju krav molznic upoštevamo.
Keywords: krave molznice, sečnina, sezona, dejavniki, povezani z živaljo
Published in DKUM: 14.11.2023; Views: 349; Downloads: 14
.pdf Full text (836,56 KB)

6.
Dejavniki gospodarske rasti držav v globalni ekonomiji in v reguliranem finančnem okoju
Ana Jurhar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega dela je analiza vloge finančne regulacije v gospodarski rasti s primeri do sedaj napisanih raziskav. Prav tako je cilj določiti vlogo in pomen bank, zavarovalnic ter borznega sektorja na gospodarsko rast. Na primerih petih držav z visoko reguliranim in petih držav z nizko reguliranim finančnim okoljem se raziskava osredotoča na vpliv finančne regulacije na stabilnost finančnega sektorja in rast bruto domačega proizvoda. Rezultati kažejo kompleksen odnos med regulacijo in gospodarsko rastjo, pri čemer visoka regulacija prispeva k stabilnosti, medtem ko nizka regulacija lahko pritegne investitorje, vendar prinaša tudi tveganja za nestabilnost.
Keywords: dejavniki gospodarske rasti, finančna regulacija, banke, zavarovalnice, borzni sektor, bruto domači proizvod.
Published in DKUM: 10.11.2023; Views: 227; Downloads: 28
.pdf Full text (2,04 MB)

7.
Analiza vplivnih dejavnikov nakupa ženskih modnih torbic
Jona Bauman, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Ženske modne torbice so v današnjem času nepogrešljiv modni dodatek vsake ženske. Vsaka modna hiša z njihovo izdelavo ponazarja določene značilnosti v njihovem prodajnem konceptu. Medtem ko imamo na trgu številne ponudnike, vse od razkošnih do ugodnejših torbic, slednji prisegajo na različne oblike, komponente, barve in sloge. Potrošniki so na trgu deležni številnih vplivnih dejavnikov, ki jih kasneje privedejo do nakupne odločitve. Diplomsko delo se osredotoča na ključne dejavnike, ki vplivajo na nakupne odločitve, kot so cena, dizajn, kakovost, barva, material, funkcionalnost in blagovna znamka torbice, prav tako pa je pomemben tudi vpliv trenutnih trendov in vplivnežev, ki narekujejo modne smernice. V empiričnem delu smo dejavnike analizirali v okviru anketnega vprašalnika. V sklopu ankete smo preverjali, v katerih trgovinah anketiranci nakupujejo ženske torbice, koliko torbic imajo v lasti in kakšen vpliv imajo na nakup blagovne znamke in trendi.
Keywords: modne torbice, vplivni dejavniki, nakupno vedenje, blagovne znamke
Published in DKUM: 09.11.2023; Views: 181; Downloads: 20
.pdf Full text (2,28 MB)

8.
Vpliv prehranskih dejavnikov na srčno-žilna obolenja pri starejših odraslih
Tjaša Erjavec, 2023, undergraduate thesis

Abstract: S podaljšanjem življenjske dobe se je povečala tudi pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni, med katerimi izstopajo predvsem srčno-žilne bolezni. Številne zdravstvene težave, ki pestijo starejšo populacijo kot posledice srčno-žilnih bolezni, bi bilo možno z zdravim načinom življenja in zdravo uravnoteženo prehrano preprečiti ali vsaj omiliti. Namen zaključnega dela je raziskati vpliv prehrane na srčno-žilna obolenja pri starejši populaciji.
Keywords: srčno-žilne bolezni, dejavniki tveganja, vpliv prehrane, prehranski vzorci
Published in DKUM: 27.10.2023; Views: 301; Downloads: 72
.pdf Full text (890,34 KB)

9.
Poslovni učinki integracije sistema za upravljanje proizvodnje in celovite informacijske rešitve
Teja Koprivica, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo prinaša celovit vpogled v integracijo rešitev za upravljanje proizvodnje (MES) in celovitih informacijskih rešitev (ERP) ter njen vpliv na poslovanje organizacij. Raziskava je uspešno izpolnila zastavljene cilje in predstavila različne vidike integracije, vključno z funkcionalnostmi, arhitekturo, prednostmi, slabostmi, ponudniki in trendi v svetu rešitev ERP in MES. Poudarek je bil na konceptu povezovanja rešitev MES in ERP rešitev MES in ERP, kjer je raziskava pokazala, da ta integracija lahko bistveno izboljša operativno učinkovitost, točnost podatkov in splošno produktivnost organizacij. Raziskava proučuje tudi ključno vlogo kritičnih dejavnikov uspeha pri uspešni uvedbi integrirane rešitve MES in ERP. Temeljito razumevanje teh dejavnikov pomembno vpliva na učinkovitost projekta integracije. Dejavniki, kot so podpora najvišjega vodstva, jasno opredeljeni cilji, usklajevanje poslovnih procesov, pripravljenost zaposlenih in učinkovita komunikacija, so ključni za dosego želenih rezultatov. Rezultati raziskave kažejo, da uvedba integrirane rešitve MES in ERP resnično izboljšuje poslovanje podjetja. S centralizirano platformo za upravljanje proizvodnih procesov in poslovnih funkcij se poenostavi poslovanje, zmanjša ročno vnašanje podatkov ter omogoči boljši nadzor in sprejemanje odločitev na podlagi podatkov. Integracija prav tako spodbuja sodelovanje in komunikacijo med oddelki ter omogoča optimalno razporejanje virov.
Keywords: MES, ERP, integracija rešitev, kritični dejavniki uspešnosti
Published in DKUM: 26.10.2023; Views: 198; Downloads: 22
.pdf Full text (2,24 MB)

10.
Primerjava kritičnih dejavnikov rešitev erp med proizvodnimi in storitvenimi organizacijami
Rijad Mušović, 2023, master's thesis

Abstract: V tej raziskavi bomo raziskovali uvedbo poslovnih informacijskih rešitev v organizacije, s posebnim poudarkom na ključnih dejavnikih uspeha in primerjavi med proizvodnimi in storitvenimi organizacijami. Uvedba ERP rešitev zahteva celostni pristop, ki obsega načrtovanje, analizo procesov, konfiguracijo, testiranje, usposabljanje in podporo. Z analizo literature in izvedbo ankete so bili pridobljeni rezultati, ki kažejo na ključne dejavnike uspeha, kot so jasno postavljeni cilji, ustrezna alokacija virov, uspešno usposobljeni uporabniki ter podpora prodajalca. Primerjava med proizvodnimi in storitvenimi organizacijami kaže na nekaj razlik v zaznavanju pomembnosti posameznih dejavnikov. Ta naloga daje vpogled v pomen pravilne uvedbe ERP rešitev v organizacije in spodbuja nadaljnje raziskovanje, da bi bolje razumeli dejavnike, ki vplivajo na uspeh uvedbe ERP rešitev.
Keywords: ERP rešitev, Uvedba, Kritični dejavniki uspeha, Proizvodna/Storitvena organizacija
Published in DKUM: 26.10.2023; Views: 153; Downloads: 10
.pdf Full text (1,66 MB)

Search done in 1.65 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica