| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 817
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Nakupno vedenje odjemalcev v prodajalni z oblačili
Ana Ledenik, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem globaliziranem svetu, kjer se tržni trendi neprestano spreminjajo, je razumevanje nakupnega vedenja potrošnikov ključno za uspeh vsakega podjetja, še posebej tistih, ki delujejo v industriji oblačil. Nakupovanje oblačil ni zgolj funkcionalen proces, temveč kompleksen in večplasten fenomen, ki ga v veliki meri določajo subjektivni dejavniki, kot so osebne preference, moda in socialni vplivi. Diplomsko delo je posvečeno proučevanju in analizi nakupnega vedenja odjemalcev v prodajalni z oblačili. Razumevanje motivacij, preferenc in vzorcev potrošniškega obnašanja je ključnega pomena za tržno usmerjanje in oblikovanje učinkovitih marketinških strategij, ki bodo izpolnjevale pričakovanja kupcev in hkrati povečevale konkurenčno prednost prodajaln z oblačili na trgu. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali, kateri je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na nakupno odločitev odjemalca, ali na izbiro oblačila vplivajo tudi trendi ali ne, kakšen vpliv imajo spletne prodajalne na fizične prodajalne in po čem anketiranci raje posežejo.
Keywords: nakupno vedenje, prodajalna, vplivni dejavniki, oblačila, spletna trgovina
Published in DKUM: 13.06.2024; Views: 72; Downloads: 2
.pdf Full text (1,05 MB)

2.
Analiza razvoja glasbenega talenta hrvaške orglavke Teje Kulaš - študija primera : magistrsko delo
Tjaša Drovenik Adamec, 2024, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo skozi študijo primera priznane hrvaške orglavke Teje Kulaš analizira razvoj glasbenega talenta, v kontekstu katerega se osredotoča na pomembnost vpliva različnih zunanjih in notranjih dejavnikov v različnih življenjskih obdobjih orgelske umetnice (zgodnje otroštvo, srednje otroštvo, adolescenca in zgodnja odrasla doba). V prvem delu študije primera je bil uporabljen lasten anketni vprašalnik, ki vključuje nabor 29 dejavnikov. V drugem delu študije primera smo izvedli pisni intervju, ki je vključeval odprta vprašanja, ki se nanašajo na osebno refleksijo, strategije učenja, medosebne odnose, čustveno in psihološko dobrobit, osebni razvoj, vlogo mentorstva, prilagodljivost in odprtost, pretekle izzive, vizijo prihodnosti in nasvet sebi. Teoretsko je poleg literature s področja glasbenega talenta delo podprto z biografijami treh pomembnih orgelskih umetnikov (J. S. Bach, C. Franck in J. Demessieux) iz različnih glasbenih obdobij (baroka, romantike in obdobja 20. stoletja), kar omogoča vpogled v zgodovinske in sodobne perspektive razvoja glasbenega talenta na področju orgelske glasbe. Magistrsko delo prispeva k boljšemu razumevanju kompleksnosti razvoja glasbenega talenta, ki ni odvisen zgolj od prirojenih sposobnosti, temveč tudi od interakcije med številnimi zunanjimi in notranjimi dejavniki, ter predstavlja temelj za izpeljavo praktičnih usmeritev za pedagoško prakso, namenjeno spodbujanju optimalnega razvoja mladih glasbenih talentov.
Keywords: nadarjenost in talent, glasbeni talent, zunanji in notranji dejavniki, študija primera, orgelska umetnost
Published in DKUM: 13.06.2024; Views: 41; Downloads: 5
.pdf Full text (1,95 MB)

3.
Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju x
Urban Ostrež, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Zaključno delo obravnava zadovoljstvo zaposlenih, ki je ključnega pomena za dobro poslovanje podjetja in njegovo rast. V teoretičnem delu so predstavljene osnove, definicija zadovoljstva zaposlenih, na kaj vse zadovoljstvo vpliva, kako ga lahko merimo in kateri dejavniki vplivajo nanj. V teoretičnem delu smo uporabljali opisno oz. deskriptivno metodo, s katero smo zbirali pomembne informacije in ugotavljali glavne dejavnike in modele, s katerimi lahko vplivamo na zadovoljstvo zaposlenih. V raziskovalnem delu smo uporabljali metodo analize, kjer smo na dejanskem primeru ugotavljali zadovoljstvo zaposlenih v podjetju. Osnova za raziskovalni del je anketiranje vseh zaposlenih v podjetju X. Dobljeni rezultati so pokazali realni posnetek stanja zadovoljstva, na podlagi katerega smo lahko rezultate analizirali. Ugotovili smo, da so zaposleni v podjetju X zelo zadovoljni.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva, pomen zadovoljstva, podjetje X
Published in DKUM: 10.06.2024; Views: 64; Downloads: 5
.pdf Full text (673,75 KB)

4.
Pričakovanja generacije z ob prvi zaposlitvi
Karin Eržen, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Generacija Z že vstopa na trg dela, zato je pomembno, da jo delodajalci dodobra spoznajo, saj bodo tako lahko oblikovali konkurenčna delovna mesta in pridobili mlado, izobraženo in inovativno delovno silo. Cilj diplomskega dela je bil raziskati, kaj pripadniki generacije Z pričakujejo od prve zaposlitve. Osredotočili smo se na pričakovanja pripadnikov generacije Z glede finančnega nagrajevanja, fleksibilnosti lokacije delovnega mesta in delovnega časa, kariere, povezane s strokovno in osebnostno rastjo, medsebojnih odnosov na delovnem mestu in branda organizacije. Rezultati raziskave so pokazali, da si anketiranci od prve zaposlitve želijo predvsem dobrega plačila, možnost fleksibilnega prihoda in odhoda z delovnega mesta, možnost napredovanja na delovnem mestu, možnost osebnega ter profesionalnega razvoja, dobre medsebojne odnose tako med sodelavci kot tudi z vodstvom podjetja ter da se vrednote blagovne znamke ujemajo z njihovimi osebnimi vrednotami. Da bodo delodajalci v svoj kolektiv pridobili delovno silo, ki pripada generaciji Z, predlagamo, da skupaj z generacijo Z oblikujejo jasno sliko o njihovi finančni rasti ter njihove uspehe povežejo s finančnimi nagradami, zaposlenim omogočijo samostojno prilagajanje urnika, možnost napredovanja in osebnega ter profesionalnega razvoja, skupaj s pripadniki generacije Z pripravijo načrt izobraževanja in sistem napredovanja, za sklepanje dobrih medsebojnih odnosov med zaposlenimi naj organizirajo razne dejavnosti ter nazadnje, brand podjetja naj prilagodijo tako, da se bo ta povezovala s prepričanji generacije Z.
Keywords: generacija Z, prva zaposlitev, dejavniki privlačnosti delovnega mesta
Published in DKUM: 28.05.2024; Views: 130; Downloads: 15
.pdf Full text (870,52 KB)

5.
Psihološki dejavniki, ki vplivajo na delo policista potapljača : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Jure Majdič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu diplomskega dela smo povzeli nastanek Specialne enote (SE), njen razvoj in razdelitev ter vlogo različnih specialnosti v sami enoti. V drugem delu pa smo se osredotočili na delovanje specialnosti potapljanje, nevarnosti, ki ogrožajo policista potapljača pri njegovem delu ter pomen psiholoških dejavnikov, ki vplivajo na varno delo policistov potapljačev. Med naloge, ki jih izvajajo potapljači SE, sodijo: sodelovanje v reševalnih akcijah, protiteroristično delovanje, iskanje pogrešanih oseb, iskanje ter dokumentiranje sledi in predmetov kaznivih dejanj, varnostni pregledi ladij, splavov ter drugih objektov in preventivni pregledi obale. Na podlagi z dokazi podprte medicine lahko sklepamo, da pogosto in več let trajajoče potapljanje prinaša določeno tveganje za zdravje. Poleg tega pa so tu še nepredvidljive okoliščine, ki predstavljajo nevarnost za akutne poškodbe in bolezni. Z vidika varnosti je torej pomembno, da so policisti potapljači v dobri fizični in psihični kondiciji, saj jim le to omogoča optimalno spopadanje z nalogami. Na podlagi vzorca anketiranih policistov potapljačev smo ugotovili, da je večina že imela neprijetno izkušnjo pri opravljanju svojega dela, ki je vplivala na njihovo doživljanje in opravljanje dela. Kljub temu strahu ne doživljajo kot edino ali glavno čustvo, povezano z varnostjo. Strah se sicer v stresnih situacijah lahko pojavi, vendar so poleg tega z vidika varnosti pomembna tudi druga čustva in psihološke lastnosti. Redna psihološka priprava je ključna za lažje soočanje s stresnimi situacijami ter ohranjanje psihične stabilnosti in učinkovitosti pri delu. Anketiranci so bili mnenja, da je za varnost pri opravljanju dela bolj kot psihološka, pomembna optimalna fizična priprava in usposobljenost. Prepričani so bili tudi, da redno usposabljanje na področju potapljanja in rokovanja s potapljaško opremo predstavlja ključen preventivni ukrep za zmanjševanje negativnega psihološkega vpliva na njihovo varnost. Na podlagi ugotovitev raziskave lahko sklepamo, da bi bilo za večjo varnost in boljšo kakovost življenja policistov potapljačev smiselna uvedba nekaterih organizacijskih in zakonskih sprememb.
Keywords: policija, Specialna enota, policisti potapljači, psihološki dejavniki, diplomske naloge
Published in DKUM: 20.05.2024; Views: 126; Downloads: 15
.pdf Full text (1,15 MB)

6.
Napovedni model poklicnih želja in odločitev osnovnošolcev s poudarkom na izbiri tehniških poklicev : doktorska disertacija
Igor Košak, 2024, doctoral dissertation

Abstract: Izbira ustrezne izobraževalne, in s tem tudi karierne poti, je ena izmed najpomembnejših odločitev, ki jih morajo sprejeti učenci ob koncu osnovnošolskega izobraževanja. Cilj našega dela je prepoznati: a) priljubljenost posameznih poklicev, b) dejavnike, ki bi lahko vplivali na poklicne želje in odločitev osnovnošolcev za karierno pot s poudarkom na izbiri tehniških poklicev ter c) razviti napovedne modele, s katerimi bi olajšali načrtovanje ukrepov za poklicno usmerjanje učencev. V neeksperimentalno študijo smo vključili 4.534 učencev od 5. do 9. razreda 35 slovenskih osnovnih šol (starost 11 do 15 let), podatke smo zbirali z uporabo spletnega vprašalnika. S splošnim vprašalnikom, namenjenim vsem anketirancem, smo ob demografskih podatkih spremljali spremembe glede priljubljenosti poklicnih želja na 13 poklicnih področjih. Učenci 9. razreda so dodatno odgovarjali tudi o: (a) osebnih dejavnikih, ki vplivajo na izbiro poklica, (b) odnosu do tehniških poklicev, (c) nameri o izbiri tehniškega poklica in (d) o aktualni izbiri srednje šole. Ugotavljamo, da so v celotni populaciji najbolj priljubljeni poklici, ki zahtevajo univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo, poklici z zahtevano zaključeno osnovno šolo so na repu priljubljenosti. Najbolj priljubljeni so poklici v športu in kulturi, sledijo tehniško-tehnološki poklici, na tretjem mestu glede priljubljenosti so poklici v zdravstvu. Z leti šolanja se veča priljubljenost poklicev z zahtevano univerzitetno izobrazbo, upada pa priljubljenost poklicev, ki zahtevajo zaključeno osnovno šolo. Poklicne želje za opravljanje tehniško-tehnoloških poklicev, ki zahtevajo srednješolsko izobrazbo, opazno narastejo od 6. do 9. razreda. V raziskavi smo potrdili tudi stereotipno razliko v poklicnih željah za tehniške poklice med dečki in deklicami. Med učenci 9. razreda osnovne šole so tehniško-tehnološki poklici, ki zahtevajo univerzitetno izobrazbo, na tretjem mestu najbolj priljubljenih poklicev, obstajajo pa statistično značilne razlike po spolu, ki so v prid dečkom. Med osebnimi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje poklicnih želja bi izpostavili, da prevladujejo dejavniki notranje (intrinzične) motivacije (»zanimivo delo«, »poklic, v katerem bom užival«, »poklic, ki bo izpolnil življenjske ambicije« in »poklic, ki nudi izzive«), medtem ko so se dejavniki zunanje (ekstrinzične) motivacije izkazali kot manj pomembni (»nasvet drugih« in »poklic prinaša slavo«). V povzetku zaznavamo, da imajo učenci 9. razreda v povprečju zelo pozitiven odnos do tehniških poklicev, česar nato ne zasledimo v njihovi nameri o izbiri tehniškega poklica, ki je izrazito nizka; statistično značilne razlike med spoloma zaznamo pri dečkih. V sklepu povzamemo, da v kolikor je družbeni cilj vključiti več učencev v smeri tehniško-tehnološkega izobraževanja ter v nadaljevanje njihove poklicne poti v tej smeri, moramo sprejeti več učinkovitih intervencij in ukrepov, ne le za spodbujanje zanimanja za tehniško-tehnološke poklice med mladimi, temveč predvsem za aktualno pretvorbo njihovih želja v konkretne odločitve.
Keywords: Slovenija, osnovne šole, poklicne želje osnovnošolcev, tehniški poklici, osebni dejavniki, odnos do tehniških poklicev, namera o izbiri tehniškega poklica, poklicna odločitev
Published in DKUM: 23.04.2024; Views: 144; Downloads: 18
.pdf Full text (4,16 MB)

7.
Dejavniki izbora stila vodenja
Teja Dušej, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Na stil vodenja običajno gledamo kot na obliko vedenja, ki se kaže na različne načine. Torej vedenje je posledica medsebojnega vpliva med tem, kaj mislimo in kako čutimo, in je odraz značaja in osebnosti vodje. Ko pride do stila vodenja, pa je učinkovit stil vodenja tisti, ki odraža tip značaja vodje, značilnosti zaposlenih in razmere, v katerih se vodenje odvija. Vodje se morajo ves čas prilagajati in iskati pravilen stil vodenja, ki bo odgovarjal njegovi organizaciji, vendar pa pri vsem tem prilagajanju ne smejo izkrivljati svoje osebnosti in karakteristike. V diplomski nalogi smo raziskovali, kateri dejavniki vplivajo na izbor stila vodenja, ki ga izbere vodja v organizaciji. V prvem delu diplomske naloge smo opredelili, kaj je stil vodenja, in teorije stilov vodenja, prav tako pa smo opredelili vodenje, vodjo in zaposlene. Temu sledijo dejavniki za izbor stila vodenja, torej skupine dejavnikov, in povezava dejavnikov na stil vodenja. V drugem delu, ki je praktičen, smo izvedli intervjuje z več vodji, skozi katere smo spoznali lastnosti uspešnih vodij in njihov stil vodenja. Ugotavljali smo, kakšni so ti dejavniki, ki vplivajo na izbor stila v praksi, in kako se med seboj povezujejo med različnimi situacijami. V praktičnem delu smo izvedli intervjuja, pri katerih smo spoznali, da se vodje poslužujejo kombinaciji stilov vodenja, saj je današnji turbolenten poslovni svet poln nepričakovanih situacij, na katere se je potrebno dobro odzvati in prilagoditi. Ugotavljamo, da je najpomembnejši dejavnik vsekakor osebnost vodje in organizacijska kultura, ki spada v skupino dejavnikov, ki se navezuje na notranje okolje podjetja. Komunikacija pa je ključ do uspeha vsake organizacije.
Keywords: Stili vodenja, dejavniki stila vodenja, vodenje, teorije vodenja.
Published in DKUM: 18.04.2024; Views: 177; Downloads: 32
.pdf Full text (822,89 KB)

8.
Vpliv situacijskih dejavnikov na obseg prodaje v trgovini Židana marela Kranjska Gora
Ines Zajc, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kakšen in kolikšen vpliv imajo situacijski dejavniki na obseg prodaje v trgovini Židana marela v Kranjski Gori. Predmet raziskovanja so bile nakupne navade potrošnikov trgovine Židana marela v Kranjski Gori v času nepričakovane epidemije covida-19, kjer smo skušali ugotoviti, ali so se nakupne navade potrošnikov spremenile in v kolikšni in kakšni meri so vplivale na poslovanje. Za pridobitev kar največ podatkov o nakupnih navadah in vplivu na poslovanje smo v okviru diplomskega dela analizirali podatke dveh anketnih vprašalnikov v različnih situacijskih obdobjih, intervjuja z lastnico trgovine ter izkazov poslovnega izida. Za odgovore na naša raziskovalna vprašanja smo pridobljene podatke preverili z opisno statistiko in Hi kvadrat preizkusom enake verjetnosti. Raziskava je pokazala, da epidemija covida-19 ni neposredno spremenila poslovnega modela trgovine Židana marela v popolno spletno prodajo. Kljub temu so se pojavile prilagoditve glede na razmere, kot je delna uvedba spletnega nakupovanja. Diplomsko delo nam je dalo vpogled v to, da ohranitev in izboljšanje poslovanja nista bila dosežena izključno s prehodom na spletno prodajo, ampak bolj z nenehnim prilagajanjem in pristopom, ki je vključeval tako klasično trgovinsko kot spletno prisotnost.
Keywords: situacijski dejavniki, vpliv na obseg prodaje, neposredna prodaja, spletna prodaja, spremenjene nakupne navade
Published in DKUM: 16.04.2024; Views: 209; Downloads: 14
.pdf Full text (3,13 MB)

9.
Strateška zavezništva na področju co-marketinga in co-brandinga na primeru podjetja X
Narina Kosec, 2023, master's thesis

Abstract: Podjetja razvijajo nove strategije in znova odkrivajo blagovno znamko, da bi sledili priložnostim na svetovnem trgu. V magistrskem delu smo pojasnili strategije co-brandinga in co-marketinga. Dandanes so blagovne znamke zelo razširjene, zato lahko zasledimo veliko informacij v literaturi. Kreativna načina za nastanek blagovne znamke sta co-branding in co-marketing, kjer se dve podjetji odločita za strateško zavezništvo. Izbira partnerja je izredno velikega pomena in tukaj mora biti podjetje zelo previdno, saj z nepravilno izbiro partnerja lahko pride do neuspeha. Za uspešna co-branding in co-marketing morata imeti podjetji nekaj skupnih točk.
Keywords: co-branding, co-marketing, zavezništvo, strateško zavezništvo, sodelovanje, dejavniki uspeha.
Published in DKUM: 09.04.2024; Views: 144; Downloads: 16
.pdf Full text (906,23 KB)

10.
Antistresni program v policiji
Aleksander Košarac, Srečko Krope, 2007, published scientific conference contribution

Keywords: policija, policijsko delo, stres, dejavniki stresa, zadovoljstvo pri delu, policijske postaje, Slovenija
Published in DKUM: 29.03.2024; Views: 89; Downloads: 2
.pdf Full text (851,45 KB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica