| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 779
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Korupcijska tveganja v medijih : magistrsko delo
Lara Pavli, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana korupcija v medijih, ki predstavlja veliko grožnjo verodostojnosti in objektivnosti medijskih organizacij. Korupcija se manifestira v različnih pojavnih oblikah, ki vključujejo pristransko poročanje, manipulacijo z informacijami, podkupovanje in navzkrižja interesov. K ohranjanju medijske korupcije prispevajo številni dejavniki tveganja, ki obsegajo nepreglednost lastništva medijev, nezadostno zavezanost novinarskim etičnim standardom in politični pritiski pri poročanju. Prikrite zainteresirane strani lahko izkoristijo pomanjkanje preglednosti za prikrito uveljavljanje svojih interesov. Poleg tega pa pomanjkanje trdnih regulativnih okvirjev in mehanizmov še dodatno poslabšuje to vprašanje. Posledice korupcije v medijih so obsežne in škodljive, saj spodkopavajo demokratične postopke. Za reševanje tega problema je potrebno vzpostaviti strog regulativni nadzor, zagotoviti neomajno spoštovanje novinarske etike, se zavzeti za transparentne lastniške strukture in spodbujati čuječnost javnosti. Z odpravljanjem teh dejavnikov tveganja si lahko prizadevamo za ponovno vzpostavitev novinarske integritete in zaščito nepogrešljive funkcije medijev pri oblikovanju informiranih in suverenih državljanov. Na začetku magistrskega dela je predstavljeno trenutno stanje medijev po svetu in v Sloveniji. Osrednji del predstavljajo pojavne oblike ter dejavniki tveganja za pojav korupcije v medijih. Na koncu pa so predstavljeni rezultati raziskave o percepciji javnosti o korupciji v medijih.
Keywords: korupcija, mediji, medijske organizacije, dejavniki tveganja, pojavne oblike, magistrska dela
Published in DKUM: 02.06.2023; Views: 8; Downloads: 2
.pdf Full text (2,75 MB)

2.
Vpliv dejavnikov stresa na zdravje pri diplomiranih medicinskih sestrah in diplomiranih delovnih terapevtih v Psihiatrični bolnišnici Begunje
Mateja Lunar, 2023, master's thesis

Abstract: Ljudje tretjino svojega življenja preživijo na delovnem mestu, zato je zelo pomembno, da se tam počutijo dobro. Dejstvo pa je, da se na delovnem mestu vsakdo lahko srečuje s stresom. Diplomirane medicinske sestre in diplomirani delovni terapevti sodijo med poklice, ki so stresu še toliko bolj izpostavljeni. Dodaten stres za zaposlene pa predstavlja še delo s psihiatričnimi pacienti. Namen in cilj magistrskega dela je bilo ugotoviti in analizirati dejavnike stresa, ki vplivajo na zdravje diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih delovnih terapevtov v Psihiatrični bolnici Begunje; ugotoviti, v kolikšni meri je stres prisoten pri obeh poklicih in razliko v stopnji stresa med njimi ter opredeliti povezavo med dejavniki stresa in vplivom na zdravje. Pri raziskovanju smo od statističnih metod za preverjanje hipotez in za zanesljivost merjenja uporabili izračun Cronbach alfa koeficienta ter Mann-Whitney U test za testiranje razlik med dvema poklicnima skupinama. Pri bivariatni analizi smo uporabili še hi-kvadrat test. V primeru, da predpostavke za izvedbo hi-kvadra testa niso bile izpolnjene, smo namesto hi-kvadrat statistike interpretirali Kullback 21-test. Za namen magistrske naloge smo izvedli anketo med diplomiranimi medicinskimi sestrami in diplomiranimi delovnimi terapevti v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Ugotovili smo, da so diplomirane medicinske sestre in diplomirani delovni terapevti v Psihiatrični bolnišnici Begunje izpostavljeni stresu, da so stresu bolj izpostavljeni diplomirani delovni terapevti in da so najpogostejši dejavniki za razvoj stresa prekomerne delovne obremenitve.
Keywords: dejavniki stresa, diplomirana medicinska sestra, diplomirani delovni terapevt, psihiatrična obravnava
Published in DKUM: 17.05.2023; Views: 64; Downloads: 8
.pdf Full text (1,53 MB)

3.
Motivacija za izobraževanje v Domu Nine Pokorn Grmovje
Matevž Samec, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskovali motivacijo za izobraževanje v zavodu, Dom Nine Pokorn Grmovje, ki se ukvarja predvsem z nego oseb s potrebnimi potrebami. Svojim stanovalcem nudijo možnost samostojnega bivanja, hkrati pa se ukvarjajo še z nego na domu, cateringom in pranjem perila. V prvem delu diplomske naloge, ki je teoretični, smo predstavili pojem motivacije, vrste motivov in motivacijske dejavnike. Predstavili smo nekatere izmed najbolj znanih motivacijskih teorij, kot so Maslowova teorija potreb in Herzbergova motivacijska teorija. Opredelili smo pojem izobraževanje, cilje in temeljne dejavnike izobraževanja. Predstavili smo andragoški ciklus, oblike ter metode izobraževanja, učne pripomočke ter izobraževanje znotraj organizacije. V teoretičnem delu pa smo na kratko predstavili tudi zavod Dom Nine Pokorn Grmovje. V drugem, raziskovalnem delu smo ugotavljali, kaj zaposlene motivira za izobraževanje in kaj jih pri tem ovira. Ugotavljali smo, na katerem področju se želijo izobraževati, kakšne vrste izobraževanja si želijo in katere skupine ali osebe jih najbolj motivirajo za izobraževanje. Ob koncu pa smo odgovarjali na zastavljena raziskovalna vprašanja in ugotovili, da zaposlene za izobraževanje najbolj ovira pomanjkanje časa, motivira pa jih najbolj pridobitev novega znanja za lasten razvoj.
Keywords: Motivacija, motivacijski dejavniki, izobraževanje, metode izobraževanja.
Published in DKUM: 09.05.2023; Views: 70; Downloads: 7
.pdf Full text (886,58 KB)

4.
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v podjetju Legartis d.o.o.
Ksenija Jan, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je obravnavano zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v podjetju Legartis d.o.o.. Za ugotavljanje stopnje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu je bila izvedena raziskava. Rezultati analiz raziskave so pokazali možnosti za izboljšanje zadovoljstva na delovnem mestu.
Keywords: Zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva na delovnem mestu, fluktuacija, absentizem.
Published in DKUM: 09.05.2023; Views: 87; Downloads: 13
.pdf Full text (6,22 MB)

5.
Povezave med raznovrstnimi dejavniki in etičnim obnašanjem računovodij gospodarskih družb
Jasmin Skejić, 2023, master's thesis

Abstract: Odnos do etike se pri posamezniku oblikuje na podlagi različnih dejavnikov, ki se skozi razvoj spreminjajo in so lahko prisotni neposredno ali posredno. Najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na posameznikov odnos do etike, so osebnostne lastnosti, versko prepričanje, družina, okolje, v katerem je posameznik odraščal ter okolje, v katerem dela. Stopnja osebnega moralnega razvoja pri posamezniku vpliva na posameznikovo odločitev, ki je lahko etična ali neetična. Etiko in etično ravnanje posameznikov pri opravljanju poklica je težko objektivno meriti in ocenjevati učinke le teh, saj gre tukaj predvsem za iskanje odgovorov na vprašanje, ali so določene situacije etično sprejemljive ali ne. Na ravnanje in obnašanje posameznika v vsakdanjem življenju neprestano vplivajo etične in moralne norme ter vrednote posameznika. Pomembno je, da sta etika podjetja in etika zaposlenih usklajeni, saj etiko opredeljujemo kot družbeno normo in vrednoto pravil, ki se odraža v posameznikih določene družbe. Vloga računovodij je ključnega družbenega pomena, saj primarno delujejo v javnem interesu in so odgovorni za resničen in pošten prikaz podatkov ter s tem poslovanja podjetja. Posledično morajo računovodje slediti visokim moralnim in etičnim načelom, saj so lahko etične neprimernosti škodljive za družbo, kar povzroči motnje pri delovanju trga in nezaupanje javnosti. Računovodja mora biti sposoben zaznati etični problem ter sprejeti pravilno etično odločitev. Poleg intelektualnega znanja je torej potrebno tudi poznavanje zakonov, standardov in predpisov ter hkrati etičnih kodeksov in načel. Magistrsko delo vsebuje teoretični in raziskovalni del. Teoretični del sestoji iz uvodnega dela, kjer so predstavljeni problem, namen, cilji, raziskovalna vprašanja, metode, uporabljene pri raziskovanju ter predpostavke in omejitve. Nato sledi opredelitev pojmov etika in poslovna etika, predstavitev etike v računovodski stroki ter etičnega vidika kreativnega računovodstva. Sledi predstavitev etičnih kodeksov računovodij, ki jih morajo pri opravljanju svojega poklica spoštovati ter jim slediti. Na koncu pa so predstavljeni dejavniki etičnega vedenja in modeli za merjenje posameznikove moralne zrelosti. V empiričnem delu sledi raziskava o povezavah med raznovrstnimi dejavniki in etičnim obnašanjem računovodij gospodarskih družb. Raziskava je izvedena s pomočjo lastno oblikovanega anketnega vprašalnika, kasneje pa so grafično in opisno predstavljeni rezultati raziskave. Sklep sestoji iz temeljnih ugotovitev, ki so posledica analize anketnega vprašalnika in potrditev oziroma zavrnitev hipotez.
Keywords: poslovna etika, etični kodeksi, etično ravnanje, računovodja, dejavniki etičnega obnašanja
Published in DKUM: 17.04.2023; Views: 115; Downloads: 20
.pdf Full text (3,86 MB)

6.
Motivacija in zadovoljstvo na delovnem mestu
Jasmina Grahek, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Motivacija in zadovoljstvo na delovnem mestu sta pojma, ki se v poslovnem svetu pojavljata pogosto. Čeprav gre za področje, ki je bilo že velikokrat raziskovano, pa se vodstva organizacij še vedno sprašujejo, kako bi svoje zaposlene še bolj motivirala in izboljšala njihovo zadovoljstvo. Zaradi tega smo s pomočjo diplomskega dela želeli raziskati tovrstno področje in ugotoviti pomembnost petnajstih motivacijskih dejavnikov v izbranem podjetju. Za namen pridobivanja podatkov smo uporabili lestvico delovnih motivov, s pomočjo katere so anketiranci razvrščali motive po pomembnosti. Ugotovili smo, da je večina zaposlenih v izbranem podjetju motivirana, vendar pa si zaposleni v podjetju v prihodnje želijo več motiviranja s plačo in več možnosti za strokovni razvoj. Obe predpostavljeni hipotezi smo zavrnili, saj nismo mogli dokazati, da obstajajo razlike med spolom in motiviranostjo ter da obstaja povezanost med starostjo in motiviranostjo. Podjetje do zdaj ni imelo na voljo informacij o motivaciji zaposlenih, zato so ugotovitve raziskave pomembne za nadaljnje ukrepe na področju motiviranja zaposlenih v izbranem podjetju.
Keywords: motivacija, zadovoljstvo, motiviranost zaposlenih, motivacijski dejavniki, lestvica delovnih motivov
Published in DKUM: 14.04.2023; Views: 152; Downloads: 46
.pdf Full text (998,10 KB)

7.
Spodbujanje kompetence učenje učenja s freestyle učenjem : magistrsko delo
Loriana Bogovič, 2023, master's thesis

Abstract: Poznavanje in raba različnih učnih metod in tehnik pri učenju nam omogočajo boljše, hitrejše in zabavnejše pomnjenje učne vsebine. Prav tako s spoznavanjem načinov učenja, ki nam ustrezajo in z znanjem po njihovi uporabi pri učenju, svoje učenje obogatimo, smo bolj organizirani, znamo učenje načrtovati, ostajamo motivirani in nadgrajujemo svoje predhodne izkušnje v različnih okoliščinah v življenju. V nalogi obravnavamo različne metode in tehnike učenja, s poudarkom na Freestyle učenju, pri katerem učenci spoznavajo metode in tehnike učenja, ki razvijajo kompetenco učenja učenja. Raziskava temelji na študiji primera. Rezultati so pokazali, da je učenka v zgodnjem obravnavanju za učne težave po učnih urah Freestyle učenja usvojila njej ustrezne metode in tehnike učenja, ki so ji pomagale k izboljšanju pristopa do učenja in napredka pri učenju ter ocenah pri posameznih šolskih predmetih. Ugotavljamo, da je uporaba različnih metod in tehnik učenja v sklopu Freestyle učenja koristna, saj učenci potrebujejo usmeritve kateri načini učenja so zanje primerni ter tako razvijajo potencial za samostojno učenje in boljši učni uspeh.
Keywords: dejavniki učenja, motivacija pri učenju, učenje učenja, strategije učenja, Freestyle učenje
Published in DKUM: 30.03.2023; Views: 122; Downloads: 32
.pdf Full text (3,12 MB)

8.
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v organizaciji X
Matic Logar, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Cilj vsakega človeka je čutiti zadovoljstvo na vseh področjih življenja. V hitro spreminjajočem poslovnem okolju in vse hitrejšem tempu življenja je doseg takega stanja pogosto velik izziv. V diplomskem delu raziskujemo zadovoljstvo tako v širšem pomenu besede kot tudi zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. V teoretičnem delu podrobno obravnavamo definicije in opis zadovoljstva ter znanstveni razvoj pojma skozi čas. Pojem zadovoljstva smo raziskali zelo podrobno, saj je po našem mnenju to ključno za celostno razumevanje obravnavane tematike. Precej pozornosti posvetimo tudi motivaciji ter korelaciji med zadovoljstvom zaposlenih na delovnem mestu ter njihovo motivacijo. Naštejemo tudi dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, ter podrobneje opišemo tiste, ki so skupni večini ter so označeni kot najpomembnejši. Empirični del smo opravili s pomočjo raziskave v organizaciji X. Oblikovane hipoteze smo preverjali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga izvedli med zaposlenimi v omenjeni organizaciji. Pridobljene podatke smo analizirali in interpretirali. Ugotovili smo, da je večina zaposlenih v obravnavani organizaciji zadovoljnih. Poleg tega lahko na podlagi opravljene raziskave rečemo, da so zaposlenim na delovnem mestu dobri odnosi s sodelavci in nadrejenimi najpomembnejši dejavnik pri delu. Na podlagi rezultatov ankete smo komentirali situacijo v podjetju ter svetovali, kateremu področju je treba posvetiti največ pozornosti.
Keywords: zadovoljstvo, motivacija, zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva
Published in DKUM: 23.02.2023; Views: 194; Downloads: 50
.pdf Full text (1,66 MB)

9.
DAVČNE OAZE
Vesna Bolte, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen moje diplomske naloge je, prikazati obdavčitev v državah z ugodnejšim davčnim okoljem — v davčnih oazah. Off-shore centri so države oziroma njihova teritorialna območja, katerih glavni namen je, s pomočjo posebnih ugodnosti pritegniti tuj kapital. Davčni organ mora obravnavati subjekte, ki poslujejo v davčnih oazah, na enak način kot preostale gospodarske subjekte ter presojati pravilnost, popolnost in verodostojnost poslovnih dogodkov in knjigovodskih listin na enak način kot za vse druge poslovne dogodke. Vendar pa to še ne pomeni, da podatki niso resnični in pošteni, pa čeprav ima partner sedež v davčni oazi. Ravno zaradi tega takšnih dogodkov davčni organ ne sme obravnavati na drugačen način, kot bi jih, če bi posli bili sklenjeni s poslovnimi subjekti, ki imajo sedež na območju, ki se ne šteje za davčno oazo, torej na območju, ki se ne šteje kot ugodnejše davčno okolje. Edina razlika med tema dvema območjema je v velikosti obdavčitve. Davčni organ pri inšpiciranju ne prizna stroškov subjektov s sedežem v državah z ugodnejšim davčnim okoljem. Zakon o davku oh dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 17/05), ki je začel veljati 1. januarja 2005, prvič uvaja pojem države z ugodnejšim davčnim okoljem in podlago, po kateri se to presoja. Gre namreč za države s povprečnimi nominalnimi stopnjami davka, in sicer s stopnjami, ki so nižje od 12,5%.
Keywords: Obdavčitev v davčnih oazah, vrste davčnih oaz, davčni organ, off-shore center, ključni dejavniki off-shore centrov, (škodljiva) davčna konkurenca, utaja davkov, inšpiciranje.
Published in DKUM: 21.02.2023; Views: 132; Downloads: 3
.pdf Full text (373,19 KB)

10.
Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica