| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
Pomen preventivnega merjenja krvnega tlaka
Dagmar Gojčičova, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje, kaj je krvni tlak, kako vpliva zvišanje krvnega tlaka na organizem, dejavnike tveganja za nastanek zvišanega krvnega tlaka ter nefarmakološke ukrepe in vpliv nezdravega življenjskega sloga na razvoj srčno žilnih bolezni. Poudarjena je preventivna dejavnost in vloga medicinske sestre pri meritvah krvnega tlaka na terenu, ki jo izvaja Območno združenje Rdečega križa Maribor z namenom, da opozori ljudi na pomembnost kontrole krvnega tlaka in zdrav življenjski slog. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, katera je bila izvedena med udeleženci meritev krvnega tlaka v Mariboru in okoliških vaseh. Raziskava je trajala od meseca marca do meseca maja 2009. Namen raziskave je bilo ugotoviti, kakšna starostna skupina prevladuje med udeleženci meritev krvnega tlaka, ali imajo ljudje normalen oziroma zvišan krvni tlak. Z raziskavo smo ugotovili, da se meritev udeležujejo predvsem starejši ljudje in da ima večina zvišan krvni tlak. Ugotovili smo tudi, da med udeleženci prevladujejo osebe ženskega spola.
Keywords: zvišan krvni tlak, merjenje krvnega tlaka, dejavnik tveganja, vloga medicinske sestre, zdrav življenjski slog
Published: 20.07.2009; Views: 3612; Downloads: 435
.pdf Full text (1,03 MB)

5.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU X
Manuela Roudi, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomskega dela smo se lotili, ker nas je zanimalo stanje zadovoljstva in motivacije v podjetju X. Ugotovili smo, kateri so najpomembnejši motivacijski dejavniki, ki vplivajo na motiviranost zaposlenih v podjetju X. Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da je večina anketiranih z delom v podjetju zadovoljnih, kar je izjemno pomembno, kajti z delom zadovoljni posameznik predstavlja ključ do uspeha podjetja. Za podjetje je pomembno, da zadrži svoje zaposlene. To mu bo uspelo le, če se bodo posamezniki v njem dobro počutili. Za uspešno motiviranje je potrebno poznati potrebe zaposlenih, jim ponuditi privlačne nagrade in natančno zastaviti cilje njihovega dela, zagotoviti povezavo njihove ne/uspešnosti z nagradami, ustrezne povratne informacije o njihovem delu ter pravičnost in poznavanje sistema nagrajevanja. Ugotovili smo, da motivirati pomeni spodbujati ljudi k določenemu načinu dela z določenimi motivacijskimi dejavniki, da bodo opravili dane naloge dosledno, učinkovito in hkrati na podlagi lastnega interesa. Pogosto slišimo, da so ljudje največje bogastvo podjetja. Ljudje so tisti, po katerih se v konkurenčnem poslovnem okolju podjetja medsebojno najbolj razlikujejo. Ker je njihova učinkovitost precej odvisna od njihovega zadovoljstva, lahko rečemo, da zadovoljni zaposleni v današnjem času predstavljajo ključ do uspeha podjetja.
Keywords: Motivacija, motivi, motivacijski dejavnik, motivacijska teorija, vodenje in motivacija, zaposleni, zadovoljstvo pri delu, podjetje X.
Published: 25.05.2010; Views: 5613; Downloads: 1001
.pdf Full text (788,36 KB)

6.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU DAVIDOV HRAM D.O.O.
Dejan Skopec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V diplomski nalogi želimo ugotoviti stopnjo motiviranosti zaposlenih s posameznimi motivacijskimi dejavniki v podjetju Davidov hram, d. o. o., in predstaviti njihova stališča v zvezi s tem. Motivacija pomembno vpliva na dejanja posameznika ali skupine. Brez motiva, ki žene posameznika ali podjetje k dosegu zastavljenega cilja, slednjega ne bi dosegli. Samoumevno se nam zdi, da opravljamo določena dela oziroma naloge. Zavedati se moramo, da smo ljudje različni in da nas ženejo različni motivi, potrebe in želje. V delovnem okolju zaposleni zadovoljujejo cilje podjetja, za katere pa ni mogoče reči, da so vedno tudi cilji posameznika. Pomembno je znati te cilje približati zaposlenim in jih motivirati, da jim sledijo. Vodje morajo zaposlene informirati, jim znati prisluhniti, jih uspešno voditi ter pravočasno podkrepiti z ustrezno motivacijo, da jih zaposleni ne bodo razočarali. Podjetja žal posvečajo premalo pozornosti motivaciji, usposabljanju in načinu komuniciranja z zaposlenimi. Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na dva dela. V prvem, teoretičnem, smo predstavili nekaj osnovnih pojmov, povezanih z motivacijo, vpliv dejavnikov na vrsto motivacije in nekaj motivacijskih teorij, s katerimi lažje razumemo motivacijske dejavnike, ki vplivajo na samo motivacijo. V drugem, raziskovalnem, delu diplomske naloge smo z rezultati anketnega vprašalnika, opravljenega v Davidovem hramu, d. o. o., želeli raziskati, na kako visoki ravni sta motivacija zaposlenih in njihovo zadovoljstvo ter katerim motivacijskim dejavnikom podjetje posveča premalo pozornosti. Raven motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih nam je pokazala podobo organizacijske klime celotnega podjetja. V diplomski nalogi smo ugotovili, da je stopnja motivacije in zadovoljstva zaposlenih v podjetju Davidov hram, d. o. o., nizka, kar je posledica neugodne organizacijske klime, na katero vplivajo dejavniki, kot so: način komuniciranja in stil vodenja vodstva podjetja in vodij poslovnih enot, sistem razvoja kadrov, pričakovanja v podjetju, delovni postopki, uporaba vzpodbud, organizacija dela ter cilji in vrednote v podjetju. Tem dejavnikom je treba posvetiti več pozornosti, jih preučiti in izboljšati, kar se kaže v anketnih rezultatih in preverjanju postavljenih hipotez. Iz anketnih podatkov smo izračunali srednje vrednosti mnenj zaposlenih za posamezne motivacijske dejavnike. Srednje vrednosti so bile pri 12 motivacijskih dejavnikih nižje od naše ocenjene srednje vrednosti (µ=3). Na osnovi teh rezultatov smo morali zavrniti 12 hipotez od 13. Potrjena je bila le hipoteza: »Zaposleni se zavedajo pomena kakovosti svojega dela.« Na podlagi ugotovitev, ki smo jih pridobili v raziskovalnem delu, smo predlagali rešitve in izboljšave, ki so lahko ključ do boljših rezultatov dela in povečanja zadovoljstva vseh zaposlenih.
Keywords: Motivacija, motivacijski dejavnik, motiv, motivacijska teorija
Published: 17.01.2011; Views: 2520; Downloads: 195
.pdf Full text (830,18 KB)

7.
DEJAVNIKI VZPOSTAVITVE NOTRANJEREVIZIJSKE DEJAVNOSTI V SLOVENSKIH GOSPODARSKIH DRUŽBAH
Samo Žogan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Gospodarstvo se je v zadnjih desetletjih pod vplivom globalizacije in tehnično-tehnološkega napredka močno razvijalo in širom sveta tudi povezovalo. S tem je prineslo nove priložnosti, z njimi pa tudi nevarnosti in tveganja. Odgovornost poslovodstva je, da organizaciji zagotovi obstoj in razvoj, zato se poslužuje različnih kontrolnih oziroma nadzornih funkcij. Bistvo notranjih kontrol je ugotavljanje formalnih (ne)pravilnosti, bistvo notranjega revidiranja pa je miselno obnoviti nastanek dejanj in stanj ter podati strokovno mnenje. Ob tem notranje revidiranje ne gre razumeti le kot seznanjanje poslovodstva o kakovosti notranjega kontrolnega sistema, temveč tudi, kje in kdaj so večja tveganja v organizaciji, kje je treba izpopolniti notranji kontrolni sistem ter s tem zmanjšati tveganje. Notranjerevizijska dejavnost se v slovenskih gospodarskih družbah odvija tam, kjer so prisotna tveganja, kjer se porabljajo družbena sredstva in kjer organizacija doseže raven velikosti, ko notranje informacije, ki so posredovane poslovodstvu, ne zagotavljajo popolnega pregleda nad njenim delovanjem. V raziskavi anketirane organizacije pripisujejo največjo težo za vzpostavitev notranjerevizijske dejavnosti dejavnikom: izpostavljenost tveganjem, velikost organizacije in nezanesljivost notranjega kontroliranja. Vzpostavitev notranjerevizijske dejavnosti ima za organizacijo naslednje pomene: varovanje sredstev in lastniškega kapitala, resničen in pošten prikaz računovodskih razvidov in spoštovanje zakonodaje. Pravilni učinki notranjega revidiranja se morajo kazati v tem, da se spremljajo in preiskujejo posamezni ukrepi in dejanja v zvezi z izidi notranjih kontrol. Na ta način se onemogoči pojav napak in prevar, hkrati pa procesi delujejo v skladu z zakonodajo, internimi akti in notranjo organizacijo.
Keywords: tveganje, notranja kontrola, dejavnik, vzpostavitelj, notranje revidiranje, notranja revizija, notranjerevizijska dejavnost, notranjerevizijska služba
Published: 09.09.2011; Views: 1575; Downloads: 105
.pdf Full text (714,80 KB)

8.
PRIPRAVA BIOLOŠKO AKTIVNEGA KONJUGATA DEJAVNIKA TUMORSKE NEKROZE ALFA
Marjeta Simončič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Dejavnik tumorske nekroze alfa (TNF-α) je proinflamatorni citokin, saj vzpodbuja sistemsko vnetje, z izrazitim pleiotropnim delovanjem. Opravlja torej več različnih vlog v človeškem telesu, lahko tudi hkrati. Osnovna vloga TNF-α je sodelovanje in uravnavanje imunskega odziva. Prva opisana funkcija TNF-α je bila razgradnja določenih vrst celic, predvsem tumorskih celic. Danes je znano, da TNF-α povzroča nekrozo ali apoptozo celic, povzroča tudi vnetje in zavira tumorogenezo ter razmnoževanje virusov. Prav zaradi delovanja proti malignim celicam in večjim tvorbam ter močno izraženi afiniteti do folne kisline le teh, je bil namen naloge pripraviti biološko aktiven analog dejavnika tumorske nekroze alfa (LK-801) in njegov konjugat s folno kislino ter nadalje smo želeli analog in konjugat delno okarakterizirati z analitskimi metodami in določiti njegovo biološko aktivnost. V prvi fazi smo izvedli izolacijo biološko aktivnega proteina dejavnika tumorske nekroze α iz bakterije Escherichia coli. Gojenje biomase je potekalo v bioreaktorju za razmnoževanje kultur, čiščenje izbranega proteinskega analoga LK-801 smo opravili v kromatografskih kolonah. Izolirani analog smo v nadaljevanju pretvorili v pripadajoč ester s pomočjo estrifikacije z aktivirano folno kislino. Reakcije smo izvajali z različnimi prebitki aktivirane folne kisline, s kontrolnim eksperimentom neaktivirane folne kisline ter s starim (že predhodno pripravljenim) in sveže izoliranim - novim analogom LK-801. Večji izkoristek reakcije konjugacije smo dosegli z novim analogom LK-801, ki je v nižjih prebitkih folne kisline imel tudi zelo dobro bološko aktivnost. Konjugacija s starim analogom je bila precej slabša, kar nas je presenetilo, saj sta imela tako predhodno pripravljeni kot sveže izolirani analog TNF-α zadovoljivo biološko aktivnost. Vsekakor smo uspeli pokazati pot sinteze proteina na folno kislino. Sintezna pot na folno kislino se lahko uporabi za različne proteine, ki so morda boljša alternativa analogu TNF-α.
Keywords: dejavnik tumorske nekroze α, folna kislina, konjugacija, biološka aktivnost.
Published: 16.09.2011; Views: 2201; Downloads: 167
.pdf Full text (2,73 MB)

9.
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA – DEJAVNIK TVEGANJA
Ana Pitino, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava arterijsko hipertenzijo, za katero oboleva vedno več ljudi po vsem svetu. Zaradi odsotnosti ali neznačilnih simptomov je pozno ali pa nezadostno zdravljena. Arterijska hipertenzija je eden izmed dejavnikov tveganja za možgansko kap, srčni infarkt, prizadetost ledvic, prizadetost arteriol in vpliva na pospešeno arteriosklerozo. Diplomsko delo sestavlja v začetku teoretični del, kjer so opisani dejavniki za pojav arterijske hipertenzije, njena razvrstitev, zapleti arterijske hipertenzije in zdravljenje, ki je sestavljeno iz nefarmakoloških ukrepov in medikamentoznega zdravljenja. V empiričnem delu diplomskega dela je predstavljena študija primera pacienta, ki je utrpel miokardni infarkt, narejena je bila PCI in zgodnja rehabilitacija. Pacienta smo obravnavali po procesni metodi dela po modelu Virginije Henderson. Informacije o pacientovem zdravstvenem stanju smo pridobili s pomočjo vprašalnika, opazovanja in ocenjevanja pacientovega stanja in pogovora z njim in z zdravstvenim osebjem ter s pomočjo medicinske in negovalne dokumentacije. Na osnovi ugotovljenih potreb po zdravstveni negi smo izpostavili negovalne diagnoze, nato naredili načrt zdravstvene nege, opisali izvedbo zdravstvene nege katero smo nazadnje še ovrednotili. Ugotovili smo, da so ključni negovalni problemi takoj po PCI nevarnost krvavitve iz vbodnega mesta, zmanjšana funkcija srca in strah pred prognozo. Ostali negovalni problemi pa so največkrat povezani z nezdravim načinom življenja, in sicer so to: neuravnotežena oziroma nezdrava prehrana, premalo gibanja, stres, neurejen ritem spanja in nevarnost za neučinkovito obvladovanje terapevtskih predpisov.
Keywords: arterijska hipertenzija, visok krvni tlak, dejavnik tveganja, zdravljenje, zapleti.
Published: 01.02.2012; Views: 3673; Downloads: 709
.pdf Full text (344,22 KB)

10.
Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica