| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vpeljava iso 27001 v Skupini LOTRIČ Metrology
Tamara Meglič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: V diplomskem delu smo v prvi fazi raziskali dejansko stanje informacijske varnosti podjetja. Analiza stanja nam je pokazala, na katerih področjih so potrebne izboljšave. Osredotočili smo se na varnostno politiko informacijskega sistema in vpeljavo ISO/IEC 27001:2017. Namen: Zagotavljanje informacijske varnosti je za Skupino LOTRIČ Metrology ključnega pomena, zato je bistveno, da k obravnavani tematiki pristopimo celovito in sistematično. Standard ISO/IEC 27001:2017 je odlično orodje za pravilen in učinkovit pristop k izboljšanju stanja informacijske varnosti Skupine LOTRIČ Metrology, zato smo pristopili k implementaciji le-tega. Metode dela: V sklopu diplomske naloge smo naredili prve korake k vpeljavi standarda ISO/IEC 27001:2017 in pridobitvi certifikata. Dodobra smo preučili dejansko stanje varnostne politike. V raziskavo smo vključili osebe s ključnimi znanji in izkušnjami. Skupaj smo ustvarili primerjalno tabelo, s katero smo ugotovili, v kateri del poslovnika je smiselno umestiti zahteve standarda. V nadaljevanju smo naredili plan vpeljave ter vprašalnik za notranjo presojo. Rezultati: Vpeljava standarda ISO/IEC 27001:2017 je velik doprinos skupini LOTRIČ Metrology, predvsem za nenehno izpopolnjevanje in razvoj. Redno se bo izvajalo tudi preverjanje uresničevanja zahtev standarda, kar bo pripomoglo, da bo skupina LOTRIČ Metrology živela s strategijo vpeljane varnostne politike. Razprava in zaključek: Diplomska naloga prispeva k analitiki stanja in soodloča o izboru pravilnih zahtev pri vpeljavi standarda ISO/IEC 27001:2017.
Keywords: informacijska varnost, standardi, ISO 27001, certificiranje
Published in DKUM: 13.12.2023; Views: 276; Downloads: 13
.pdf Full text (2,24 MB)

2.
Izdelava ocene tveganja in certificiranje sistema dvoverižnega transporterja dvt-470 z drobilnikom premoga pv-htz v podjetju premogovnik Velenje d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje
Jan Hudobreznik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem v okviru praktičnega usposabljanja v podjetju Premogovnik Velenje d.o.o. proučeval tveganja, ki so povezana z uporabo dvoverižnega transporterja z drobilnikom premoga in dokumentacijo, potrebno za ustrezno izdelavo ocene tveganja. Prav tako sem se udeležil izobraževanja s strani Bureau Veritas, ki bo izdalo končno potrjeno dokumentacijo. V prvem delu diplomskega dela je predstavljeno podjetje, nato pa sledi prikaz trenutnih direktiv s področja protieksplozijske zaščite. Za lažje razumevanje je dodan kratek opis teh direktiv. Izdelana ocena tveganja bo pripomogla k temu, da bo drobilnik premoga PV-HTZ z implementacijo na dvoverižni transporter DVT-470 postal dokončano strojno postrojenje.
Keywords: premogovništvo, drobilnik, transporter, certificiranje, ocena tveganja, analiza, tveganje vžiga
Published in DKUM: 14.09.2022; Views: 438; Downloads: 75
.pdf Full text (2,19 MB)

3.
Preverjanje skladnosti prostostoječega štedilnika s kombiniranim kuhališčem z varnostnimi standardi : diplomsko delo
Jan Zakeršnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje strukturo postopka varnostnega preskušanja prostostoječega štedilnika s kombiniranim kuhališčem glede na standarde IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-6:2015 in IEC 60335-2-102:2017 z vidika akreditiranega preskusnega laboratorija, ki izvaja aktivnosti za potrebe varnostnega certificiranja in bo osnova za vpeljavo novih varnostnih standardov in izobraževanje novih kadrov o bistvu delovanja laboratorija TCL. V uvodnem delu so predstavljeni struktura postopka pridobitev varnostnega certifikata in razlogi za certificiranje proizvodov ter delovanje preskusnega laboratorija. V osrednjem delu so predstavljeni testirani aparat ter postopki, potrebni za ugotavljanje njegove ustreznosti glede zahteve izbranih točk upoštevanih standardov. Diplomsko delo se osredotoča na praktično interpretacijo standarda, definiranje laboratorijskih aktivnosti in nabor potrebne ustrezne merilne opreme za pravilno, ponovljivo in merodajno ugotavljanje varnosti prostostoječih štedilnikov. V postopku ugotavljanja skladnosti so bili preverjeni ustreznost električnih povezav in izolacijskih materialov ter mehanska zasnova aparata. V zadnjem delu naloge so predstavljeni pomembnejši izsledki in priporočila za izboljšave postopkov; v prilogi diplomskemu delu, ki jo predstavlja preskusni protokol, so zajeti vsi rezultati posameznih preskusov skupaj s končnimi ugotovitvami. V postopku preskušanja ni bilo ugotovljenih neskladij, kar je bila podlaga za uspešno pridobitev varnostnega certifikata.
Keywords: varnost, certificiranje, preskušanje, standard, aparat
Published in DKUM: 16.02.2022; Views: 944; Downloads: 58
.pdf Full text (4,66 MB)

4.
Primerjava standardov zagotavljanaja kakovosti in priprava smernic za oblikovanje poslovnika kakovosti v kovinskopredelovalnem podjetju
Darko Pulko, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava pripravo poslovnika kakovosti z upoštevanjem standardov kakovosti. Kot izhodišče je vzet organizacijski standard ISO 9001, ki ga nadgrajuje skupina produktnih standardov ISO 3483, produktna standarda EN 1090-1 in 2 ter skupina produktnih standardov SIST DIN EN 15085. Za lažje razumevanje so v začetku navedeni standardi na kratko predstavljeni. Pripravljen poslovnik kakovosti združuje navedene standarde v predvidenih procesih priprave in realizacije proizvodov. Podjetjem naj bi služil kot vodnik za pripravo svojih poslovnikov kakovosti. V zaključku so predstavljene povezave in prepletanja zadevnih produktnih standardov, ki podjetjem v posameznih segmentih omogočajo preglednost nad tem, katere zahteve znotraj svojega proizvodnega programa že izpolnjujejo in kakšne so dodatne zahteve za vstop v nov segment. Zahteve se delijo na zahteve glede izdelka, kadrovske zahteve in organizacijske zahteve. Pri opredeljevanju zadevnih standardov in njihovih korelacij so uporabljeni induktivni pristop, deduktivni pristop ter interpretacija. Pri citiranju standardov kompilacija ter opisna metoda in analiza pri pripravi poslovnika kakovosti ter načrta za pripravo certificiranja.
Keywords: kakovost, standard, poslovnik, management kakovosti, certificiranje
Published in DKUM: 14.11.2016; Views: 1194; Downloads: 189
.pdf Full text (1,47 MB)

5.
ODNOS UPORABNIKOV DO EKOLOŠKO PRIDELANE HRANE
Tanja Osolnik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem času ekološkemu kmetijstvu predpisujemo velik pomen. Način razmišljanja je bistveno drugačen kot pred leti, zato se nagibamo k uporabi čim bolj kakovostne, zdrave in okusne hrane, ki je pridelana na naraven način. V teoretičnem delu diplomskega dela smo obravnavali pomen ekološkega kmetijstva, kakšne so prednosti in slabosti le-tega ter vsebnost ekoloških živil. Obravnavali smo tudi način preusmeritve iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo, certificiranje in vlogo države. V drugem, raziskovalnem delu, sta nas zanimala predvsem način življenja in uporaba ekoloških živil prostovoljnih udeležencev v anketi. Ugotovili smo, da je delež zaupanja uporabnikov v ekološke pridelke večinski, ravno tako pa jim je najvažnejši faktor pri odločanju nakupa kakovost in šele nato cena.
Keywords: • Ekološko kmetijstvo • Certificiranje • Kontrolne organizacije • Subvencioniranje
Published in DKUM: 25.10.2016; Views: 1312; Downloads: 89
.pdf Full text (1,45 MB)

6.
Pripravljenost javnega sektorja na dolgoročno arhiviranje elektronskih dokumentov
Teja Šafranić, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Arhiv je zbirka dokumentov, ki imajo zgodovinsko, kulturno in znanstveno vrednost. Dokumenti se hranijo v predpisanih prostorih, omarah. Razvoj sodobnih tehnologij je prinesel tudi spremembe v načinu poslovanja in komuniciranja na vseh področjih. Dokumenti niso več shranjeni samo na papirju, temveč tudi v digitalni obliki. Arhiviranje v zgodovini pomeni zagotavljanje nespremenjene oblike zapisov, v elektronskem svetu je ta koncept spremenjen in zahteva uvajanje sistematičnega pristopa. V RS imamo sprejete pravne podlage in priporočila za dolgoročno elektronsko hrambo. V magistrski nalogi želimo ugotoviti trenutno stanje pripravljenosti javnega sektorja na dolgoročno hrambo, kakšni so organizacijski ukrepi, ekonomski učinki ter kako zaposleni razumejo prednosti dolgoročne elektronske hrambe.
Keywords: Arhiv, certificiranje, hramba dokumentov, dolgoročna hramba.
Published in DKUM: 11.10.2016; Views: 1563; Downloads: 145
.pdf Full text (1,64 MB)

7.
Certificiranje pločevinastih kanalov za mehanski odvod dima in toplote po standardu SIST EN 12101-7:2011
Marko Zupanc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je obdelana tehnična regulativa in postopki za pridobitev certifikata za pločevinast kanal za mehanski odvod dima in toplote iz enega požarnega sektorja po Slovenskem standardu SIST EN 12101-7:2011 v podjetju Klima Celje, d.d.. V našem podjetju smo leta 2010 pridobili Slovensko tehnično soglasje STS-10/0026, ki nam ga je podelil Zavod za gradbeništvo Slovenije na podlagi določil Zakona o gradbenih proizvodih – ZG Pro (Ur. list RS, št. 52/00 in št. 110/02-ZGO-1) po direktivah Evropske skupnosti, ki opredeljujejo zakone, predpise in upravne določbe držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode in izdelavo ter uporabo le teh.
Keywords: certificiranje, pločevinasti kanali, odvod dima in toplote, standard
Published in DKUM: 29.09.2016; Views: 1086; Downloads: 139
.pdf Full text (1,90 MB)

8.
USPOSABLJANJE IN CERTIFICIRANJE OSEBJA ZA NEPORUŠITVENE PREISKAVE NA INSTITUTU ZA VARILSTVO
Ivana Popov Jovanović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo opisali sistem certificiranja osebja, ki izvaja neporušitvene preiskave v slovenski industriji. Certificiranje se izvaja na Institutu za varilstvo po standardu EN ISO 9712. Program je odobren s strani Slovenske akreditacije in se izvaja od leta 2008. Pred tem sta se na Institutu za varilstvo tri leta izvajala usposabljanje in certificiranje osebja v sodelovanju s slovaškim institutom Prva zvaračska. V nadaljevanju smo najprej opisali postopek certificiranja osebja, ki od kandidatov zahteva, da imajo določene praktične izkušnje na področju izvajanja neporušitvenih preiskav, da nato opravijo usposabljanje, da pozitivno opravijo kvalifikacijske izpite in imajo zadovoljive vidne sposobnosti. Potem smo se v raziskavah osredotočili na analizo podatkov o kandidatih, ki so se do sedaj udeležili postopka certificiranja. Tako smo analizirali, katere neporušitvene metode so najbolj zanimive za industrijo, kolikšno je število kandidatov po posameznih letih, kakšni sta starostna in izobrazbena struktura kandidatov ipd. Na koncu smo med kandidati izvedli anketo odprtega tipa, s pomočjo katere smo dobili odgovore na vprašanja o vplivu certifikacije na osebno rast, na dvig kakovosti proizvodnje v njihovih podjetjih in o zadovoljstvu z delom certifikacijskega organa Instituta za varilstvo.
Keywords: - usposabljanje - kvalifikacijski izpit - certificiranje - neporušitvene preiskave - NDT osebje
Published in DKUM: 27.05.2016; Views: 2035; Downloads: 108
.pdf Full text (1,36 MB)

9.
Vpeljava novega produkta na trg pod blagovno znamko Gorenje
Andrej Skrt, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Izdelki so sestavni del našega življenja, z spremembo na hiter način življenja se je potreba po njih le še povečala, ljudje so postali izbirčnejši in trg se je zelo razširil. Podjetja so se nad povečanjem trga odzvala z razširitvijo ponudbe, med drugim tudi z nakupom bazičnih izdelkov drugih dobaviteljev in jih začela prodajati pod svojo blagovno znamko. V podjetju Gorenje ni bilo drugače. Leta 2004 se je ustanovil oddelek Dopolnilni program, ki se ukvarja z osvajanjem izdelkov in prodajo le teh. Z delom sem se osredotočil prav na to, sprva natančno opisan izdelek, kakšen pomen ima za kupca in okolje ter življenjski cikel le tega. Zatem sem se poglobil v nov izdelek, različice le tega, ter tržni delež različno inovativnih izdelkov. Predstavljen je teoretični cikel vpeljave na trg in pomen blagovne znamke na tržišču. Sledi kratka predstavitev izdelka in prehod v praktični del naloge. V njem opišem postopek vpeljave, ki se uporablja v podjetju. Sprva se izbira ideja, ki je povezana z tržno raziskavo kupčevih zahtev. Po določitvi smernic poiščemo ustreznega dobavitelja, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Sočasno začno teči postopki marketinga, priprave kupca na nov izdelek in certificiranja za določeno tržišče. Čelna plošča se medtem oblikovno dodela in pošlje dobavitelju v vgraditev. Po potrditvi finalnega testnega izdelka, obvesti poslovne enote in šifra izdelka se uvede v SAP. Končno se kreira sistem naročanja in logistika do poslovalnic.
Keywords: produkt, blagovna znamka, izdelek, dobavitelji, testiranje izdelka, benchmarkt, certificiranje
Published in DKUM: 19.06.2013; Views: 1792; Downloads: 175
.pdf Full text (9,66 MB)

10.
Kontrola kvalitete izdelave zvarnih spojev pri preskušanju varilcev in varilnih postopkov
Janko Vodišek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava področje kontrole zvarnih spojev pri preskušanju varilcev in varilnih postopkov. Varjenje je eden izmed najpogostejših načinov spajanja jeklenih konstrukcijskih elementov v nerazstavljivo celoto. Zahteve po čim boljšem izkoristku materiala narekujejo visoko izkoriščenost nosilnih konstrukcijskih elementov ter posledično s tem tudi varjenih spojev. Zaradi zahtev po zanesljivosti in visokem izkoristku je vse manj dopustne rezerve za napake v varjenih spojih. Cilj diplomskega dela je opisati postopke kontrole kvalitete izdelave zvarnih spojev pri preskušanju varilcev in varilnih postopkov z uporabo standardov SIST EN 287-1:2004 in SIST EN ISO 15614-1:2004, ter ovrednotiti, oceniti in analizirati rezultate, ki so bili dobljeni pri vseh potrebnih preiskavah.
Keywords: varjenje, napake v zvarnih spojih, standardi za certificiranje varilcev in varilnih postopkov, porušne in neporušne preiskave, kontrola kakovosti
Published in DKUM: 23.12.2010; Views: 4304; Downloads: 785
.pdf Full text (6,67 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica