| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 181
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
EKONOMSKI VIDIKI POSLOVNIH ODLOČITEV V TRANSPORTNEM PODJETJU
Ivan Planinc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo definira in obravnava stroške (cestnega) transportnega podjetja kot pomemben element poslovnega odločanja. V teoretičnem delu opredeljujemo značilnosti izvajanja transportnih storitev na področju mednarodnega transporta, posebna pozornost pa je namenjena identifikaciji in klasifikaciji ključnih stroškov transportnih storitev. V aplikativnem delu predstavljamo model in postopek izračuna stroškov transportnih storitev cestnega transportnega podjetja. Na osnovi primerjalne analize treh konkretnih primerov možnih poslovnih priložnosti izbranega transportnega podjetja izberemo iz ekonomskega stališča najbolj optimalno poslovno odločitev.
Keywords: cestni transport, stroški, struktura stroškov, transportno podjetje, točka pokritja, prodajna cena, poslovna odločitev
Published: 26.11.2012; Views: 1041; Downloads: 195
.pdf Full text (3,33 MB)

92.
MOŽNOST RACIONALIZACIJE POTNIŠKIH PREVOZOV V DRUŽBI IZLETNIK CELJE
Urška Marš, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Javni cestni potniški promet v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih ne sledi tempu povečanja prometa z osebnimi in tovornimi vozili, zato je večina cest v državi preobremenjena, hkrati pa občutno povečanje prometa vpliva na hitrost prometnih tokov, obremenjevanje okolja, kakovost prometnih storitev in ne nazadnje na kakovost vsakdanjega življenja. Ko pomislimo na javni potniški prevoz, moramo misliti tudi na okolje, saj je prevoz pomemben dejavnik, ki ima negativen vpliv na okolje in prostor. Vendar pa brez prevoza nikakor ne gre, zato morajo podjetja, ki se ukvarjajo z javnimi potniškimi prevozi, nabavljati prevozna sredstva, ki so kar se da prijazni okolju ter zdravju ljudi, kar pomeni, da so manj hrupni, imajo manj izpusta strupenih plinov v okolje ter nudijo potniku varno in udobno vožnjo. V diplomskem delu sem predstavila racionalizacijo javnih potniških prevozov v cestnem prometu. Opisani so problemi, s katerimi se soočajo prevozna podjetja, kot je Izletnik Celje, in katere cilje želimo doseči za večjo uporabnost javnih prevozov (nižja cena vozovnice, uvedba avtobusov na zemeljski plin – metanbus, prenova avtobusnih postajališč in postaj, uvedba enotne vozovnice).
Keywords: javni potniški prevoz, Izletnik Celje, d. d., promet, potniki, varnost prevozov, cena prevozov, vozni park, avtobus, ekonomičnost, udobnost, moderniziranost.
Published: 22.01.2014; Views: 1395; Downloads: 91
.pdf Full text (4,15 MB)

93.
APLIKACIJA IN ADAPTACIJA MERILNE LESTVICE SERV-PERVAL NA STORITVE V ZAVAROVALNIŠTVU
Beni Bruči, 2013, master's thesis

Abstract: Zavarovalništvo je ena temeljnih gospodarskih dejavnosti, kar priča tudi podatek, da je delež bruto zavarovalne premije v BDP, kot kazalec razvitosti zavarovalnega sektorja, v EU leta 2009 znašal 8,5 %, v Sloveniji pa 5,9 % (UMAR 2011). Definicijo zavarovanja lahko opredelimo z dveh vidikov. Prvi vidik predstavlja finančna definicija zavarovanja, pri kateri je zavarovanje opredeljeno kot finančni dogovor, ki razprši stroške nepričakovanih izgub med članice dogovora. Drugi je pravni vidik, po katerem zavarovanje predstavlja pogodbeni dogovor med dvema strankama in pri katerem ena stran (zavarovalnica) prevzame obveznosti pokritja škode drugi strani (zavarovalec) (Dorfman 1994). Specifičnost te finančne panoge je obljuba, ki jo prejmejo stranke ob sklenitvi in plačilu zavarovalne premije in ne predstavlja materialne dobrine oz. storitve, ki bi jim nudila takojšnjo korist. Obljuba o poplačilu škodnega dogodka in izplačilo materialne oz. nematerialne odškodnine za nastalo škodo je posledična korist zavarovancev, ki pogodbeno sklenejo zavarovanje za sebe, svojo družino, premičnine ali nepremičnine z dotično zavarovalnico. Zavarovalec pred sklenitvijo zavarovanja komunicira s prodajalcem zavarovanj oz. z zavarovalnim zastopnikom, pri čemer s komuniciranjem in pogajanjem usklajujeta skupne interese, kar povzroči razvijanje odnosa in posledično ustvarjanje medsebojnega zaupanja. Pravilna in pravočasna komunikacija s stranko lahko vpliva na njeno odločitev za sklenitev zavarovanja z določeno zavarovalnico. Dobra komunikacija se začne z enakostjo udeležencev. Je nekakšna sposobnost prilagajanja za sporazumevanje z drugimi in s svetom okoli nas. Možina (1995) opredeljuje komuniciranje kot proces, v katerem si dva ali več udeležencev pošiljajo, sprejemajo in si razlagajo sporočila in znake, ki so nosilci določenih informacij. Med seboj lahko komuniciramo besedno ali nebesedno. Med besedno komunikacijo uvrščamo govorno ter pisno komunikacijo, pri čemer misli izražamo z uporabo besed in pojmov. Nebesedno komuniciramo z govorico telesa, kot je mimika, gestika in proksemika. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kako fizične osebe zaznavajo vrednost zavarovalniških storitev, ter teoretično in empirično pojasniti odnose med dejavniki, ki vplivajo na zaznano vrednost. V teoretičnem delu magistrskega dela najprej predstavljamo zavarovalniške storitve. Osnovni raziskovalni problem magistrske naloge bo predstavljala povezava zaznane vrednosti zavarovalniških storitev GRAWE zavarovalnice, d. d., v očeh njenih strank s poudarkom na komunikaciji s stranko kot enem od dejavnikov, ki prispeva k večji zaznani vrednosti storitev. Odjemalci namreč, pri vrednotenju storitev. na le-te gledajo celostno, in sicer kot na skupek vseh koristi, ki jih prejmejo s posamezno storitvijo. Komunikacija, ki je največkrat vzpostavljena med zavarovalnim zastopnikom in stranko, poteka po različnih poteh. Tako se v nalogi osredotočamo na različne komunikacijske medije, kot sta na primer telefonski pogovor ter pismen pogovor s pomočjo interneta. S prihodom interneta se komunikacija množično seli na svetovni splet. Odjemalci na spletu iščejo informacije, priporočila, ustvarjajo vsebine, komentirajo, nezavedno oglašujejo, vplivajo, kupujejo itd. Prvi del raziskave je osredotočen na pomembnost komunikacije med stranko in zavarovalnico, pri čemer je v ospredju predvsem komunikacija med zavarovalnim zastopnikom in stranko. Pomembnost faktorja komunikacije kot dejavnika, ki pomembno vpliva na celostno zaznavanje storitve, je prikazana s pomočjo literature in predhodnih raziskav, ki so zajemali tematiko komunikacije v zavarovalništvu. Predstavljeni so komunikacijski mediji, načini komunikacije ter ustreznost novih medijev oz. družbenih medijev za komunikacijo s stranko. Drugi del raziskave je namenjen ocenitvi zaznane vrednosti storitev GRAWE zavarovalnice, d. d., kot kompozitne zavarovalnice na slovenskem trgu. Raziskava je izvedena s pomočjo obstoječega merilnega instrument
Keywords: Storitev, izdelek, odjemalec, zavarovalništvo, zavarovalnica, zaznana vrednost, zaznana kakovost, zaznana denarna cena, zaznana nedenarna cena, čustvena korist, komunikacija, ugled, merilna lestvica SERV-PERVAL.
Published: 23.08.2013; Views: 1535; Downloads: 111
.pdf Full text (2,56 MB)

94.
Vključitev Likvidnostnega tveganja v parametrične modele tvegane vrednosti
Bor Bricelj, 2012, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu vpeljujemo likvidnost kot dejavnik tveganja v standardno analizo tvegane vrednosti. Osnovne parametrične VaR modele nadgradimo z informacijami o cenovnem razponu med ponujeno in povpraševano ceno določene naložbe. Pri tem nestanovitnost donosov izračunavamo na dva načina, in sicer z uporabo ne–tehtane metodologije in z uporabo GARCH metodologije. Rezultate nadgrajenih modelov testiramo na podlagi štirih naborov delnic: treh tujih in slovenskega. Ugotavljamo, da likvidnostni VaR modeli, ob upoštevanju predpostavk raziskave, primerno ocenjujejo tržna tveganja in da se v primerjavi s klasičnimi VaR modeli izkažejo za bolj ustrezne. Do takšnih ugotovitev pridemo pri uporabi obeh metodologij za izračun nestanovitnosti donosov. Ob primerjavi rezultatov modelov po obeh metodologijah med sabo pa se kot primernejši izkažejo likvidnostni VaR modeli, izračunani na podlagi GARCH metodologije. Metodološko na eni strani Likvidnostni VaR modeli predstavljajo napredek v okviru obravnave tržnih tveganj, vendar na drugi strani rezultati testiranj modelov kažejo, da slednji še niso dovolj robustni, da bi zadovoljili vsem statističnim testom. Razlog za to je v večji podatkovni zahtevnosti likvidnostnih VaR modelov. Glede primerjave rezultatov po naborih delnic pa ugotavljamo, da so rezultati za slovenski nabor, kljub manjši globini trga, primerljivi s tistimi iz tujine.
Keywords: tvegana vrednost, likvidnost, GARCH, srednja cena, cenovni razpon, statistični test ustreznosti
Published: 10.06.2013; Views: 975; Downloads: 170
.pdf Full text (4,81 MB)

95.
PROGRAMSKI SISTEM ZA ZAJEM IN PRIMERJAVO CEN IZDELKOV
David Štrakl, 2013, master's thesis

Abstract: Varčevanje je postalo del sodobnega vsakdana, razmere na trgu in v gospodarstvu pa potrošnike vse bolj silijo v varčevanje tudi pri vsakodnevnih nakupih. Da bi olajšali primerjavo in izbiro cenejših izdelkov, smo se odločili potrošnikom s pomočjo sodobne tehnologije ponuditi sistem za primerjavo cen izdelkov. Cilj tega dela je bil raziskati področje mobilnih aplikacij in razvoj lastnega sistema za primerjavo cen. Ugotovili smo, da je področje še precej neraziskano, in tako z razvojem lastne aplikacije omogočili predstavitev ideje širši javnosti, hkrati pa postavili temelje za nadaljnji razvoj.
Keywords: Android, spletna storitev, podatkovna baza, trgovina, cena
Published: 11.07.2013; Views: 1367; Downloads: 149
.pdf Full text (3,26 MB)

96.
Izdelava pokrova sklopa kondenzatorja 136/25/0,8
Jure Lorenčič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena izdelava pokrova sklopa kondenzatorja 136/25/0,8, ki ga podjetje SM Strojkoplast izvaža na Kitajsko in Nemški trg. Podrobno so predstavljeni tehnološki postopki, stroškovna analiza-kalkulacije, izboljšave na področju kvalitete izdelka in skrajševanje izdelovalnih časov pri posameznih polizdelkih in montaži gotovega izdelka.
Keywords: Delovni postopek, tehnološki postopki, delovna risba, stroškovna analiza, lastna cena, izboljšave na področju kvalitete, skrajšanje izdelovalnih časov
Published: 17.10.2013; Views: 999; Downloads: 59
.pdf Full text (9,47 MB)

97.
ANALIZA IZDELAVE PREDKALKULACIJE NOVEGA IZDELKA
Dejan Šinkovec, 2013, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava analizo izdelave predkalkulacije novega izdelka na konkretnem primeru v podjetju Kolektor Group d. o. o., program Elektronika in pogoni. Izdelava predkalkulacij nam omogoča določanje lastne cene izdelka, ki je predpogoj za pripravo ponudbe oz. oblikovanje prodajne cene izdelka. Živimo v času, v katerem je cena izdelka ali storitve pomemben faktor pri sprejemu odločitve o nakupu. Zato je še toliko bolj pomembno, da ima podjetje dobro razvit proces določanja lastne cene. Delo poleg teoretičnih osnov zajema tudi konkretni primer izdelave predkalkulacije, opis in predloge za izboljšanje ter prenovo procesa. Skozi analizo procesa je izpostavljena vloga kontrolinga, ki managementu pomaga pri sprejemanju odločitev in vodenju podjetja. Koncern Kolektor vedno bolj širi paleto svojih proizvodov. Eno izmed področji, na katerem se uveljavlja v zadnjem času, je tudi Elektronika in pogoni. Spoznavamo, da obstoječi način izdelave predkalkulacij ni optimalen. Zaradi pomembnosti postopka določanja lastne cene izdelka želimo ta proces izboljšati in ga čim bolj približati uveljavljenemu načinu dela v koncernu.
Keywords: Predkalkulacija, cena, proces, kontroling
Published: 24.09.2013; Views: 1477; Downloads: 52
URL Link to full text

98.
PRESOJA KALKULACIJE STROŠKOVNE CENE OSKRBNEGA DNE ZA BREZDOMCA V ZAVETIŠČU ZA BREZDOMCE JAVNEGA ZAVODA SOCIO CELJE
Špela Kopriva, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo, ki je hkrati poslovna raziskava, obravnava presojo kalkulacije stroškovne cene oskrbnega dneva za brezdomca v Zavetišču za brezdomce JZ SOCIO Celje. Del socialnovarstvenega programa oskrbe brezdomcev se financira iz namenskih sredstev MDDSZ in MOC, del sredstev za pokritje nastalih stroškov pa mora zavod zagotoviti iz drugih virov (v nasprotnem primeru izgubi pravico do izvajanja tovrstnega programa). Zato smo se odločili izračunati polno stroškovno ceno oskrbnega dneva za brezdomca v Zavetišču za brezdomce, nato pa jo zožiti za tiste stroške, ki jih pokrijejo namenska sredstva MDDSZ in MOC v izbranem obračunskem obdobju. Takšna zožena stroškovna cena oskrbnega dneva za brezdomca nam da informacijo o tem, koliko stroškov mora zavod pokriti iz drugih virov. Da bi zavodu olajšali delo pri računanju polne in zožene stroškovne cene oskrbnega dneva za brezdomce, smo JZ SOCIO Celje pripravili model v Microsoftovem orodju Excel in postopek izračuna prikazali opisno in nazorno po posameznih korakih.
Keywords: javni zavod, socialnovarstvene storitve, stroškovno računovodstvo, kalkulacija, polna stroškovna cena, zožena stroškovna cena
Published: 28.03.2014; Views: 1208; Downloads: 153
.pdf Full text (697,14 KB)

99.
RAZISKAVA TRŽIŠČA IN ODLOČANJE O IZDELKU
Nina Steiner, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Raziskovanje tržišča je pomemben faktor v organizaciji, s pomočjo katerega zbiramo in analiziramo podatke, ki smo jih pridobili z raziskavo. Pomembno je, da organizacija ugotovi, kako se prilagoditi porabnikom, da se doseže želena pozicija na trgu. Organizacija mora narediti načrt raziskave, kjer se opiše kaj je sploh problem, ki ga je potrebno raziskati in ugotoviti kako to izpeljati ter kdo bo vse to raziskoval. Raziskali in obdelali smo področje raziskovanja tržišča, ki nam je bilo v veliko pomoč pri naši primarni raziskavi. S to raziskavo smo ugotovili, kako pomembno je, da si organizacija pravilno zastavi raziskovalni problem in kako naporno je samo zbiranje podatkov ter njihova analiza. Osnovni namen diplomskega seminarja je bilo v razširjanju našega teoretičnega znanja o raziskavi trga in o odločanju o izdelku. Znanje smo si razširili z najrazličnejšo literaturo in s izvedbo primarne raziskave. S pomočjo rezultatov raziskave smo ugotovili, da so cena, kakovost in garancija izdelka najpomembnejši dejavniki, ko se porabniki odločajo za nakup mobilnega telefona. Delno gre temu rezultatu pripisati tudi dejstvo, da je v Sloveniji še vedno kriza in so zaradi tega porabniki veliko bolj pozorni na najrazličnejše stvari.
Keywords: Raziskava tržišča, življenjski cikel izdelka, nov izdelek, proces odločanja, znamka izdelka, cena izdelka, embalaža izdelka, kakovost izdelka, oglaševanje izdelka
Published: 24.10.2013; Views: 653; Downloads: 49
.pdf Full text (1,01 MB)

100.
OBLIKOVANJE PRODAJNE CENE SPLETNE STRANI
Tamara Matjašič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar proučuje oblikovanje prodajnih cen s poudarkom na kalkulaciji stroškovne cene, ob upoštevanju želenega dobička in tržnih razmer. Stroškovna cena določa najnižjo prodajno ceno, konkurenčne cene pa najvišjo prodajno ceno, kar tvori manevrski prostor, v okviru katerega lahko podjetje prilagaja svojo cenovno politiko. Za dobro stroškovno kalkulacijo je pomembno, da večji del stroškov posameznemu projektu pripišemo neposredno, pri razdelitvi splošnih stroškov pa določimo najboljšo osnovo oz. ključ za razdelitev. Praktični del seminarja prikazuje kalkulacijo stroškovne cene spletne strani, na osnovi katere z upoštevanjem želenega dobička izračunamo prodajno ceno. Tako izračunano prodajno ceno smo nato primerjali s konkurenčnimi in določili sprejemljivo prodajno ceno.
Keywords: prodajna cena, stroški, stroškovna cena, kalkulacija, spletne strani
Published: 23.10.2013; Views: 1281; Downloads: 81
.pdf Full text (624,20 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica