| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 80
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
1.
PRIMERJAVA UPRAVLJANJA S TERJATVAMI V DOMAČEM IN V MEDNARODNEM PODJETJU
Mateja Ranca, 2016, master's thesis

Abstract: Upravljanje s terjatvami je pomemben proces v vsakem podjetju, saj vpliva na likvidnost podjetja. Proces upravljanja s terjatvami je v vsakem podjetju zastavljen nekoliko drugače in je odvisen od značilnosti podjetja in okolja, v katerem to podjetje posluje. Zagotavljanje poplačila terjatev je zmeraj veljalo za občutljivo opravilo, pri katerem so potrebna posebna znanja za doseganje želenih rezultatov. V nalogi sem osvetlila postopek upravljanja s terjatvami v dveh podjetjih, ki poslujeta v enakem poslovnem okolju, vendar imata različen pristop k reševanju problema. Predstavljeni so finančni učinki postopkov upravljanja s terjatvami in njihove posledice na likvidnost obeh podjetij. Problem upravljanja s terjatvami vpliva na več področij poslovanja v podjetju, saj ima vpliv na odnose s kupci, posledično tudi na odnose z dobavitelji in druga področja poslovanja. Posledice postopka upravljanja s terjatvami so težje merljive kot učinki, ki jih ima na finančno sliko v podjetju.
Keywords: terjatve, izterjava dolgov, plačila, plačilna sposobnost, sodna izvršba, boniteta, komuniciranje, denarna sredstva, obveznosti, plačilna nedisciplina, likvidnost
Published: 03.08.2016; Views: 852; Downloads: 142
.pdf Full text (1,24 MB)

2.
Primerjalna analiza obdavčitve managerskih plač v Sloveniji in Veliki Britaniji
Nataša Janković, 2016, master's thesis

Abstract: Vsak zaposleni dobi za opravljeno delo plačilo. Plača predstavlja motivacijski dejavnik in večja kot je odgovornost na delovnem mestu, višji je tudi dohodek. Managerji zaradi narave dela, ki ga opravljajo, sodijo v skupino posameznikov z nadpovprečnimi dohodki. Plača je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del predstavlja osnovno plačo, ki je določena glede na zahtevnost dela, variabilni del pa sestavljajo nagrade in plačilo za uspešnost. Pri vsakem izplačilu delodajalec od plače obračuna in plača akontacijo dohodnine ter prispevke za socialno varnost. Višina dohodnine in prispevkov se razlikuje glede na ureditev davčnih zakonodaj posamezne države. Davčna obveznost, ki bremeni davčnega zavezanca, se lahko zmanjša z uveljavljanjem davčnih olajšav. Namen magistrskega dela je bil izvesti primerjalno analizo obdavčitve managerskih plač v Sloveniji in Veliki Britaniji. V ta namen smo proučili pravne podlage in postopke obdavčitve managerskih plač v izbranih državah. Izvedli smo tudi primerjalno analizo obdavčitve managerskih plač na podlagi simuliranih izračunov. Glede na to, da v Evropski uniji velja prost pretok delavcev in da so migracije zaposlenih čedalje večje, smo preučili mednarodni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja med Slovenijo in Veliko Britanijo. Takšen sporazum velja tako za zaposlene, ki dnevno migrirajo v tujino kot za napotene delavce, katere podjetje napoti za dlje časa na delo v drugo državo. S konvencijo se davčni zavezanci lahko izognejo dvojnemu obdavčenju istega dohodka, plačila direktorjem pa so v konvenciji urejena s 15. členom. V praksi lahko pride med dvema državama zaradi različnih razlag posameznih členov tudi do nesporazumov, saj se je nemalokrat zgodilo, da je posameznik bil obdavčen dvakrat. Da do tega ne bi prihajalo, je potrebno skrbno in dosledno upoštevanje kraja rezidentstva in kraja dejanskega opravljanja dela. Skozi celotno delo smo ugotovili, da imajo v Veliki Britaniji ugodnejši način obdavčevanja plač in da so tako prispevki za socialno varnost kot tudi dohodnina nižji. Od vseh izračunov je v Sloveniji ugodnejši le način vrednotenja bonitet za službena vozila, vendar imajo tudi tukaj managerji v Veliki Britaniji ugodnost, ki jo pri nas ne poznamo in to je, da se zaposleni plačilu davka lahko povsem izognejo, v kolikor koristijo avtomobil na električni pogon.
Keywords: plača, davek, olajšave, manager, boniteta, dohodnina
Published: 16.06.2016; Views: 1026; Downloads: 85
.pdf Full text (1,61 MB)

3.
VPLIV PREVZEMA NA BONITETO IN FINANČNO STANJE PREVZETEGA PODJETJA
Danijela Kovačić, 2015, master's thesis

Abstract: Prevzemi in združitve so se začeli pojavljati konec 19. stoletja z začetkom tehnološkega napredka. Podjetja so takrat začutila potrebo po povezovanju, da bi se lahko spoprijela z rastočo konkurenco. Danes so prevzemi in združitve že trend v svetovni ekonomiji, ki je povezan s procesom globalizacije. Kot motive za prevzeme in združitve lahko navedemo prilagajanje hitro rastočemu okolju in doseganje nadpovprečne rasti. Procesu prevzemanja in združevanja se Slovenija prav tako ni mogla izogniti predvsem zaradi ustrezne kakovosti človeških potencialov in tržnega deleža, ki slovenska podjetja obvladujejo doma ter v jugovzhodni in srednji Evropi. V prvem poglavju teoretičnega dela smo predstavili razlike med prevzemanjem in združevanjem, vrste prevzemov, zgodovino prevzemanja in združevanja, motive za prevzeme in združitve ter obrambna dejanja pred prevzemi. Predstavili smo tudi sam proces prevzemanja in združevanja. Takšen proces je zelo zahteven in zahteva temeljito pripravo. Prevzemi in združitve vplivajo na različne udeležence podjetja, zato smo opredelili učinke prevzemov in združitev na delničarje, zaposlene in poslovodstvo oziroma menedžment prevzetega in prevzemnega podjetja. Prevzemi in združitve so lahko tudi neuspešni, zato smo predstavili razloge, ki pripeljejo do neuspešnosti prevzemov in združitev. Na koncu prvega poglavja smo predstavili značilnosti prevzemov ter zakonodajo v Sloveniji. Prva hipoteza magistrskega dela se nanaša na boniteto podjetja. Zato smo v naslednjem poglavju pojasnili sam pojem bonitete podjetja, predstavili smo namen in uporabnike bonitete podjetja ter Kraličkovo metodo MDA kot en način izračuna bonitete podjetja. Druga hipoteza magistrskega dela se nanaša na finančno stanje podjetja. Zato smo v zadnjem poglavju teoretičnega dela predstavili analizo finančnega stanja, pri kateri proučujemo primernost strukture, obsega in dinamike sredstev in virov sredstev. V ta namen smo pojasnili lastniškost, dolgoročnost in kratkoročnost financiranja ter kazalnike likvidnosti. V raziskovalnem delu smo na podlagi prevzetih podjetij v Sloveniji proučevali vpliv prevzema na boniteto ter finančno stanje prevzetega podjetja. Za vzorec smo vzeli 14 podjetij prevzetih v letih 2010 in 2011. Na podlagi bilanc stanj, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov smo primerjali boniteto podjetja, lastniškost, dolgoročnost in kratkoročnost financiranja ter kazalnike likvidnosti v letu prevzema, eno leto po prevzemu in dve leti po prevzemu z letom pred prevzemom. Pri raziskavi smo ugotovili, da prevzemi ne vplivajo na boniteto in finančno stanje prevzetega podjetja na način, da bi povečali boniteto podjetja oziroma izboljšali finančno stanje prevzetega podjetja.
Keywords: prevzem, združitev, boniteta podjetja, finančno stanje podjetja, likvidnost podjetja
Published: 09.09.2015; Views: 864; Downloads: 116
.pdf Full text (1,21 MB)

4.
5.
Določanje bonitete banki
Barbara Žagar, 2006, master's thesis

Keywords: bančništvo, banke, bančno poslovanje, tveganje, krediti, regulacija, boniteta, bilanca stanja, poslovni izid, specializirane agencije, case study
Published: 10.07.2015; Views: 908; Downloads: 64
URL Link to full text
This document has many files! More...

6.
Uporabnost javno dostopnih podatkov pri prepoznavanju tveganosti poslovnih subjektov
Marko Štrigl, 2015, master's thesis

Abstract: Presojanje tveganosti poslovnih subjektov predstavlja enega ključnih procesov v vsakem podjetju. V magistrskem delu je predstavljena tako teoretična kot tudi praktična razlaga, kako se presojanja tveganosti poslovnih subjektov lotiti. Predstavili in preučili smo področje insolventnosti v Sloveniji in EU, kjer smo ugotovili, da število postopkov zaradi insolventnosti v EU še vedno narašča. Je pa dejstvo, da je stopnja rasti števila postopkov zaradi insolventnosti bistveno nižja v zahodni kot v srednji in (jugo)vzhodni Evropi. Slovenija je v stopnji rasti števila postopkov zaradi insolventnosti pri samem vrhu in iz zadnjih razpoložljivih podatkov se rast (žal) še vedno nadaljuje. Preučili smo tudi področje plačilne discipline v Sloveniji in EU, kjer smo ugotovili, da je plačilna disciplina še vedno zelo pereč problem. Kot pri insolvenčnih postopkih, je tudi na področju plačilne discipline bistveno boljše v zahodni Evropi kot v srednji in (jugo)vzhodni Evropi. Slovenija je pri plačilni disciplini pri samem repu držav EU, managerji slovenskih podjetij pa boljše plačilne discipline ne pričakujejo niti v bližnji prihodnosti. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili tradicionalne metode za presojanje tveganosti podjetij. Pri tem smo največ pozornosti namenili kazalnikom poslovanja in informacijam, ki jih iz le-teh lahko razberemo. Predstavili smo tudi moderne metode presojanja tveganosti poslovnih subjektov. Tako smo opisali nekatere znane modele in metode presojanja tveganosti poslovnih subjektov. Posvetili smo se tudi oblikam zavarovanja terjatev in nekatere najbolj poznane oblike tudi predstavili. Za potrebe praktičnega dela magistrskega dela smo celovito preučili vse v Sloveniji javno dostopne podatke o poslovnih subjektih in pri vsakem javno dostopnem podatku poudarili dodano vrednost in potencialne pomanjkljivosti. Opozorili smo na pasti v računovodskih izkazih ter predstavili, na kakšen način prepoznati prevrednotene postavke in le-te ustrezno izločiti iz računovodskih izkazov. V praktičnem delu smo na podlagi javno dostopnih podatkov opravili analizo 10-ih izbranih podjetij ter po naši oceni dokazali, da bi upniki že veliko časa pred pričetkom postopkov zaradi insolventnosti v preučevanih podjetjih lahko ugotovili, da bodo dotična podjetja postala insolventna. Pri vseh preučevanih podjetjih smo ocenili, da velik del krivde za ne-poplačilo terjatev nosijo tudi upniki, ki se pri poslovanju s tveganimi podjetji niso ustrezno zavarovali. Na podlagi celovite analize smo v sklepu magistrskega dela predlagali nekatere ukrepe za izboljšanje obstoječega stanja. Prav tako smo potrdili v uvodu magistrskega dela postavljeni hipotezi.
Keywords: tveganost podjetij, plačilna disciplina, insolventnost, kazalniki poslovanja, modeli za presojanje tveganosti podjetij, boniteta, računovodski izkazi
Published: 30.06.2015; Views: 709; Downloads: 149
.pdf Full text (1,82 MB)

7.
KREDITNA TVEGANJA Z VIDIKA PODJETJA X
Monika Arnuš, 2014, master's thesis

Abstract: Podjetje mora pri uspešnem obvladovanjem terjatev do kupcev poznati vsakega kupca, njegovo boniteto, poslovne navade ter morebitne pretekle izkušnje z njimi. Spoznanja morajo vključiti v načrtovanje kreditne politike podjetja. Dogodki iz preteklosti naj bodo podjetjem podlaga za učinkovito planiranje prihodnosti ter odprava napak, ki so bile storjene v preteklem obdobju, saj le takšna podjetja, katera bodo imela ustrezno izdelane strategije bodo v nadaljnjem delu in poslovanju uspešna. Negativna komponenta poslovanja v večini slovenskih ter tujih podjetij je izrazita plačilna nedisciplina kupcev. Takšni vzroki izhajajo iz poslovanja podjetja ter iz okolja v katerem podjetje posluje. Negativni dejavniki, kateri so velikokrat zelo pogosti so nesposobnost podjetja na prilagajanje novim razmeram poslovanja, slabo vodenje managerjev, preveliki stroški in zaposlenost. Magistrska naloga je razdeljena na dva dela in sicer na praktični in teoretični del. V teoretičnem delu je naprej podano nekaj značilnosti finančnega managementa terjatev, ki je sestavni del politike gibljivih sredstev, ki vpliva na gibljiva sredstva podjetja s tem pa tudi na terjatve do kupcev. Terjatve predstavljajo obliko premoženja podjetja, jih mora podjetje tudi financirati, pri tem so zelo pomembne naslednje komponente: dnevi vezave terjatev, kazalniki spremenljivih stroškov. Kupci iz različnih razlogov ne poravnajo svojih obveznosti v dogovorjenem roku, na kar za podjetje to predstavlja velik problem. Čeprav ima podjetje dobro zasnovano politiko podjetja se kljub temu pojavijo takšne situacije. V praktičnem primeru magistrske naloge so vsa teoretična spoznanja prikazana na praktičnem primeru podjetja X. Zadnji del pa predstavlja sklep, kjer so zapisana spoznanja in ugotovitve, do katerih je prišlo po raziskavi teme.
Keywords: plačilna nedisciplina, terjatev do kupcev, kreditna politika, gibljiva sredstva, boniteta podjetja
Published: 29.07.2014; Views: 914; Downloads: 110
.pdf Full text (1,01 MB)

8.
PRIMERJALNA ANALIZA BONITET MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO
Katja Kodrič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Fizične osebe v Sloveniji so obdavčene po trenutno veljavnem Zakonu o dohodnini, ki je bil večkrat dopolnjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Prav tako so tudi fizične osebe v Avstriji obdavčene po Zakonu o dohodnini (Einkommensteuergesetzes). Obdavčljivi dohodki, ki med drugim zajemajo tudi bonitete, so v Sloveniji del dohodka iz zaposlitve, v Avstriji pa del dohodka iz odvisne zaposlitve. Boniteta je ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali kateri drugi obliki, ki jo koristi delojemalec ali njegov družinski član od delodajalca. V Avstriji so bonitete opredeljen kot nedenarne ugodnosti, ki jih prejema delojemalec na podlagi sklenjenega odvisnega pogodbenega razmerja. Delodajalec lahko izplača del plače delojemalcu v obliki bonitete. Bonitete, ki jih lahko koristijo delojemalci, so boniteta za uporabo službenega vozila v privatne namene, nastanitev, posojilo brez obresti ali z nižjo obrestno mero, ki je nižja od tržne, popuste pri prodaji blaga in storitev, izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana, zavarovalne premije in podobna plačila, pravice delojemalcev do nakupa delnic in darila. V primeru, da delojemalec koristi ugodnost bonitete, je potrebno vrednost bonitete prišteti k bruto plači in od skupne osnove obračunati prispevke in davek iz plače. Če pri obračunu plače delojemalec upošteva boniteto to pomeni, da si s tem poviša bruto osnovo za obračun prispevkov in davka. Obračunana boniteta zato za delojemalca ne pomeni ugodnosti, saj je njegovo izplačilo, nižje v primeru obračunane bonitete. Tudi vpliv bonitete na dohodek iz zaposlitve z vidika delodajalca ne predstavlja davčnih ugodnosti, ker je strošek delodajalca višji takrat, ko boniteto obračunamo.
Keywords: Ključne besede: boniteta, dohodnina, dohodek iz zaposlitve, Slovenija, Avstrija, službeno vozilo, nastanitev, posojilo, darila
Published: 18.11.2013; Views: 2181; Downloads: 254
.pdf Full text (607,53 KB)

9.
BONITETNO OCENJEVANJE DRUŽB Z ALTMANOVIM MODELOM
Urša Ovsenek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Analiza in načrtovanje finančnega stanja, kot tudi samega poslovanja sta za vsako podjetje bistvenega pomena. Podjetja pridobijo oceno svojega poslovanja z raznimi metodami in računalniškimi programi. Nekatere metode ocenjevanja so zanesljivejše, vendar cenovno nedostopne, medtem ko so nekatere cenovno ugodnejše, vendar manj zanesljive. Podjetniki si v finančni krizi prizadevajo zmanjšati stroške in iščejo čimbolj ugodne rešitve. V diplomski nalogi bomo predstavili zanesljivost bonitetnega ocenjevana družb s pomočjo Altmanovega modela, ki se je od leta 1968, ko je bil razvit, dopolnjeval in razvijal. Predstavili bomo bonitetno oceno in zakaj je za podjetja bistvenega pomena. Praktično bomo podrobneje predstavili uporabo Altmanovega modela na šestih realnih podjetjih in preizkusili njegovo zanesljivost s pomočjo Excelove razpredelnice, v katero bomo vnesli podatke njihovih poslovanj iz preteklih let.
Keywords: Boniteta, Altmanov model, Analiza poslovanja, Kazalnik
Published: 30.10.2013; Views: 1401; Downloads: 206
.pdf Full text (1,15 MB)

10.
OBVLADOVANJE KREDITNIH TVEGANJ V GRADBENEM PODJETJU X
Simona Posinek Cafuta, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja svoje storitve oziroma izdelke na trgu prodajajo večinoma z odlogom plačila. Vse do prejema plačila zanje nosijo kreditno tveganje oziroma možnost, da ti ne bodo delno ali v celoti poplačani. Gre za tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke. Prepoznavanje tveganj in priložnosti je permanentna naloga vseh zaposlenih in stalen proces v podjetju. Izvaja se z uporabo različnih metod in orodij: popis dogodkov, analize, primerjave, spremljanje dogodkov, intervjuji s ključnimi zaposlenimi ipd. Prepoznava in natančna ocena tveganja omogoča, da so podjetja nanje pripravljena in se odzivajo pravočasno ter s pravilnimi ukrepi. Produktivnejša, učinkovitejša, donosnejša in plačilno sposobnejša podjetja aktivno vključujejo upravljanje, obvladovanje in nadziranje kreditnih tveganj v celovito politiko podjetja. Tveganje v gradbeništvu (Bisnode Failure model) je bilo že leta 2010 za 11% višje kot v celotnem slovenskem gospodarstvu (Bisnode, 2011), kot posledica padca investicij (za 16%), njihovih cen, likvidnostnih težav podjetij, plačilne nediscipline (po podatkih Ajpes 29,4% dolgov iz naslova sodnih sklepov o izvršbi in davčnega dolga) idr.. Velik delež terjatev v sredstvih (60,2%) prav gotovo kaže na visoko izpostavljenost kreditnemu tveganju tudi na primeru gradbenega podjetja v diplomskem delu. Njegovo obvladovanje se uresničuje z učinkovitim managementom terjatev, ki vključuje kreditno analizo, redno ocenjevanje finančnega stanja partnerjev, oblikovanje njihove bonitetne ocene in kreditnih pogojev ter uporabo učinkovitih instrumentov zavarovanja plačil (predplačila, bančna garancija, poroštva, zastava premičnin, nepremičnin, akreditivi idr.).
Keywords: kreditno tveganje, kreditna politika, boniteta kupca, izpostavljenost tveganju
Published: 25.03.2013; Views: 1434; Downloads: 173
.pdf Full text (332,30 KB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica