| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
PRIMERJAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV KOMPOSTIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV NA ODLAGALIŠČU MALA MEŽAKLA
Sašo Pocajt, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo proučili problematiko tehnologije kompostiranja ločeno zbranih bioloških odpadkov ter pridobljeno znanje uporabili za pripravo načrta kompostiranja na odlagališču Mala Mežakla. Primerjali smo postopek kompostiranja v linijskih zasipnicah z obračalnikom komposta in postopek kompostiranja v kontejnerjih. Postopka smo primerjali glede na površino potrebnih objektov, trajanje, nadzor procesov, nadzor emisij, možnost faznosti izgradnje, možnost povečanja kapacitet ter investicijske in obratovalne stroške. Ugotovili smo, da ima kompostiranje v kontejnerjih prednost pred kompostiranjem v zasipnicah, vendar so stroški takšnega postopka višji.
Keywords: Ključne besede: odlagališče odpadkov, biološki odpadki, kompost, tehnologije kompostiranja
Published: 21.12.2009; Views: 3028; Downloads: 474
.pdf Full text (2,58 MB)

4.
MODEL ZMANJŠANJA KOLIČIN KUHINJSKIH ODPADKOV NA UNIVERZITETNEM REHABILITACIJSKEM INŠTITUTU REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA
Aleš Oman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu želimo raziskati področje obvladovanja odpadkov v kuhinjskem poslovanju na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije — Soča (v nadaljevanju URI - Soča). V kuhinjskem poslovanju se nikakor ne moremo izogniti nastajanju odpadkov, med katere tudi uvrščamo odpadke biološkega izvora, ki so še posebno kritični zaradi možnosti okužb, načina shranjevanja, načina odvoza in predelave. Nastajanje kuhinjskih odpadkov je povezano z vsemi fazami kuhinjskega poslovanja in samo s podrobno analizo vseh faz delovnega procesa in odpravo njegovih pomanjkljivosti lahko zagotovimo nastajanje minimalnih količin kuhinjskih odpadkov. Analiza obsega delovne procese: nakup živil, predobdelava živil, priprava jedi, serviranje jedi, zbiranje vseh potrebnih informacij za nemoten potek delovnega procesa, shranjevanje odpadkov ter obstoječi kuhinjsko-informacijski proces. Stroški, ki so v povezavi z odpadki, nastajajo pri njihovem odvozu, predvsem izstopajo stroški odvoza bioloških odpadkov, ki so bili v letu 2008 večji za 74,4 % od odvoza drugih kuhinjskih odpadkov. V diplomskem delu smo si zastavili s prenovo kuhinjskega delovnega procesa doseči cilj zmanjšanja količine bioloških odpadkov za 50 %, s čimer se bodo zmanjšali tudi stroški odvoza bioloških odpadkov.
Keywords: - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča - kuhinjsko poslovanje - biološki odpadki - komunalni odpadki
Published: 03.09.2010; Views: 1215; Downloads: 117
.pdf Full text (681,43 KB)

5.
PROUČITEV OKOLJSKIH IN TEHNO-EKONOMSKIH DEJAVNIKOV ZA UČINKOVITO RAVNANJE Z BIOLOŠKIMI ODPADKI
Anja Bašič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo proučili okoljske vidike ravnanja z biološkimi odpadki in tehno-ekonomsko ustreznost posameznih načinov ravnanja z biološkimi odpadki, med katerimi smo se podrobneje posvetili kompostiranju. Tako smo seznanili bralca s problemi onesnaževanja okolja, mu podali možne rešitve za zmanjšanje nastajanja odpadkov in predstavili, kako na družbi in okolju sprejemljiv ekonomičen način odstraniti nastale biološke odpadke. Pri tem smo predstavili načine ravnanja z odpadki, kot so odlaganje, sežiganje, recikliranje, aerobno in anaerobno kompostiranje odpadkov ter Zero Waste Management. Spoznali smo, da ekonomska optimizacija načinov ravnanja z odpadki žal ne pomeni tudi minimizacije negativnih vplivov na okolje. Stroški pri ravnanju z odpadki so najnižji v primeru, da odpadke odložimo na deponijah, najvišji pa v primeru kompostiranja s pridobivanjem bioplina. Ekonomsko optimalen način ravnanja z odpadki torej ni enak okoljsko optimalnemu načinu ravnanja z odpadki. Okoljsko optimalen način ravnanja z odpadki je kompostiranje odpadkov s pridobivanjem bioplina, za katerega pa so potrebni visoki stroški obdelave. Odlaganje odpadkov je ekonomsko optimalen način ravnanja z odpadki, vendar pa ni okoljsko optimalen. Z okoljskega vidika so primernejši načini ravnanja z odpadki, pri katerih ni potrebno odlagati ali uničevati odpadkov, sicer pa je s stroškovnega vidika ceneje odlaganje odpadkov kot pa katerikoli drugi način ravnanja z odpadki. Ugotovili smo, da Slovenija ne more postati družba brez odpadkov, kajti odpadka se ne more venomer obdelovati in nadalje uporabljati kot material. Čeprav se s takšnim načinom prihrani poraba surovih naravnih virov, zmanjša emisije na okolje in zmanjša količino odloženih odpadkov. Pri ravnanju z odpadki pa moramo tudi upoštevati, da se s časom sestava odpadkov spreminja glede na stopnjo razvitosti družbe, ekonomskih možnosti, geografske sredine in pogojev, stopnje splošnega standarda prebivalstva, lokalnih razmer, življenjskih navad in razvad ter še bi lahko naštevali. Na podlagi zgoraj naštetih demografskih dejavnikov lahko ugotovimo, da določen ekonomsko ali okoljsko optimalen način ravnanja z odpadki v drugih državah ni nujno enak ekonomsko ali okoljsko optimalnemu načinu ravnanja z odpadki v Sloveniji.
Keywords: ravnanje z odpadki, kompostiranje, biološki odpadki, tehnološki razvoj, ekonomska analiza stroškov in koristi, finančna analiza stroškov in koristi
Published: 17.09.2010; Views: 2493; Downloads: 305
.pdf Full text (3,33 MB)

6.
Logistična podpora pri optimizaciji delovanja bioplinarne v podjetju Biofutura d.o.o.
Matjaž Blatnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge je minimalizacija transportnih stroškov, maksimizacija profita in postavitev strateško umeščene zbirne infrastrukture v optimalnem radiju bioplinarne v Ilirski Bistrici. Z vidika zakonodaje je bilo za lažje razumevanje sistema bioloških odpadkov na prvem mestu potrebno umestiti podjetje Biofutura v verigo subjektov, ki se ukvarjajo z biološkimi odpadki. V okviru cilja je bilo nato potrebno razdelati problematiko, s katero se srečuje podjetje Biofutura v relaciji s trendi in zakonodajo Evropske Unije in posledično Republike Slovenije. Na podlagi trenutnega stanja in problematike, z uporabo trenutno dostopnih tehnologij in finančnih vložkov, smo nato predlagali rešitev v obliki zbirnega centra z avtomatsko pralnico sodov.
Keywords: Biološki odpadki, bioplinarna, optimizacija, zbirno center bioloških odpadkov.
Published: 14.08.2013; Views: 1399; Downloads: 123
.pdf Full text (1,37 MB)

7.
Politika ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Celje
Andrej Rožmarič, 2013, bachelor thesis/paper

Abstract: Ravnanje z odpadki je ena najpomembnejših in slabo rešenih nalog v okviru varstva okolja v Sloveniji. Odpadki so veliko breme za okolje, zato jih je potrebno odlagati na ustrezna mesta, jih predelati in ponovno uporabiti ali pa s procesom kompostiranja vrniti nazaj v naravo. Celoten postopek od zbiranja, skladiščenja, predelave in ponovne uporabe vodi politika ravnanja z odpadki. Pojem odpadki je širok, zato je v diplomskem delu poudarek samo na komunalnih odpadkih, s katerimi se srečujemo vsak dan.
Keywords: Odpadek, biološki odpadek, zbiranje, recikliranje, kompostiranje, regionalni center za ravnanje z odpadki.
Published: 21.07.2014; Views: 793; Downloads: 84
.pdf Full text (1,18 MB)

8.
Bioplinarne kot dejavnik ogrožanja okolja - študija primera Bioplinarne Lokve : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Marko Škedelj, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je osredotočeno na obratovanje Bioplinarne Lokve pri Črnomlju, katere gradnja se je pričela leta 2006 v neposredni bližini urbanega območja, ob tamkajšnji prašičji farmi. V bioplinarni so v procesu predelave uporabljali biološko razgradljive odpadke, katerim so dodajali prašičjo gnojevko s sosednje farme. Umestitev objekta in njegovo obratovanje, pri katerem se je v okolico širil neznosen smrad, so pri ljudeh vzbudili občutke ogroženosti in nevarnosti, kar je skupaj z ostalimi motečimi dejavniki povzročilo odpor javnosti in ustanovitev civilne iniciative Društva Proteus. Pritiski javnosti in civilne iniciative so povzročili ustreznejšo odzivnost pristojnih inšpekcijskih organov Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Veterinarske uprave, da so izvedli ustrezne nadzore. Med opravljanjem nadzora so bile ugotovljene kršitve pri vnosu odpadnih snovi v proces predelave, kar je imelo za posledico vsebnost nevarne bakterije Salmonella in previsoko vsebnost težkih kovin v biognojevki, ki so jo trosili po kmetijskih površinah Bele krajine. Zaradi pritiskov javnosti in ugotovljenih kršitev je bil lastnik prisiljen zaustaviti obratovanje bioplinarne, ki je v letu 2013 prešla v lastništvo družbe Petrol. Z analizo delovanja bioplinarne in zakonodaje, ki uravnava in določa delovanje tovrstnih objektov, so bile ugotovljene pomanjkljivosti posameznih pravnih aktov, ki se nanašajo na gradnjo objektov in določanja posameznih mejnih vrednosti. Rešitev vprašanja bioplinarn je predvsem v spremembi zakonodaje, ki mora biti določnejša in mora omogočati tudi učinkovitejši nadzor. V tovrstnih postopkih pa bi bilo potrebno omogočiti in upoštevati tudi argumentirano delovanje civilne iniciative.
Keywords: okolje, bioplin, bioplinarne, biološki odpadki, ogrožanje okolja, ekološka kriminaliteta, varovanje okolja, pravna ureditev, diplomske naloge
Published: 06.05.2014; Views: 958; Downloads: 246
.pdf Full text (464,67 KB)

9.
Analiza stroškov ob uvedbi zabojnika za biološke odpadke
Blaž Šikovec, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Javno podjetje komunala Zagorje se ukvarja z različnimi dejavnostmi, ki posredno ali neposredno vplivajo na vsakodnevno delovanje mesta Zagorje ob Savi in omogočajo normalno življenje vsem njihovim občanom. Ena izmed ključnih dejavnosti podjetja – poleg oskrbe s pitno vodo – je tudi odvoz smeti. Uvedba dodatnega zabojnika za biološke odpadke je povzročila zmedo v dolgoletnem, že ustaljenem urniku pobiranja zabojnikov. Glavni problem so dodatni stroški, ki nastanejo z uvedbo le-tega. Namen diplomskega dela je podrobnejša seznanitev z biološkimi odpadki, zakonodajo, ki ureja to področje, z natančno analizo stroškov, povezanih z zabojnikom za biološke odpadke, in prikaz možnih rešitev, ki bi dodatne stroške minimalizirale. Pri predlogih smo izhajali izključno iz posnetka stanja in kritične analize, na podlagi katerih smo podali možne rešitve.
Keywords: biološki odpadki, zabojnik za biološke odpadke, stroški, kalkulacije, organizacija dela
Published: 26.01.2015; Views: 744; Downloads: 55
.pdf Full text (730,08 KB)

10.
Problem ravnanja z biološkimi odpadki na podeželju
Petra Pišek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Živimo v dobi potrošništva in s tem v dobi kopičenja odpadkov. Posledično je ena izmed osrednjih prioritet naše družbe ohranjanje čistega okolja, kar lahko dosežemo z zavedanjem, da smo predvsem mi sami odgovorni za okolje, v katerem živimo. S svojim mišljenjem in ravnanjem pomembno vplivamo na naše otroke in ljudi okoli sebe. Skrb za čistejše okolje se začne že v trgovini, kjer sami izberemo, koliko in kakšne odpadke bomo imeli doma. Nadaljuje se v naši kuhinji z ločevanjem odpadkov. Če odpadke pravilno ločujemo, zmanjšamo škodljive vplive na okolje. Okoljska ozaveščenost prebivalstva se iz leta v leto povečuje. Posledično se povečuje tudi želja po tem, da bi lahko dosledno ločevali odpadke. Predvsem na podeželju še ni povsod urejen odvoz odpadkov biološkega izvora. Tako je tudi v nekaterih delih Občine Dobrova ‒ Polhov Gradec. Z anketno raziskavo smo se osredotočili na ravnanje z odpadki biološkega izvora v KS Polhov Gradec. Zanimalo nas je predvsem, kako prebivalci ravnajo z omenjenimi odpadki, koliko so ekološko ozaveščeni in ali med njimi obstaja interes za odvoz bioloških odpadkov. Na podlagi rezultatov anketne raziskave lahko rečemo, da prebivalci primerno ravnajo z omenjenimi odpadki, saj kar 84,24 % anketiranih kompostira. Za ekološko ozaveščenost ljudi pa je treba skrbeti še naprej, saj se je izkazalo, da ljudje niso dobro seznanjeni s tem, kaj med biološke odpadke v resnici sodi in kako mešanje teh odpadkov z ostalimi komunalnimi odpadki vpliva na okolje. Z raziskavo smo tudi potrdili, da med prebivalci obstaja interes za odvoz bioloških odpadkov. Na podlagi naših ugotovitev se je Občina Dobrova ‒ Polhov Gradec pričela dogovarjati s podjetjem Snaga d.o.o. o odvozu tudi v KS Polhov Gradec in s tem je bil dosežen osnovni cilj diplomske naloge.
Keywords: biološki odpadki, kompostiranje, KS Polhov Gradec
Published: 05.10.2016; Views: 429; Downloads: 33
.pdf Full text (1,05 MB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica