| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Revitalizacija severnega območja Murske Sobote in novi plavalni center
Blaž Flisar, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava revitalizacijo degradiranega območja severnega dela Murske Sobote, ki ga na skrajnem severu omejuje potok Ledava. Magistrsko delo je v osnovi razdeljeno na štiri glavna poglavja, in vsebuje uvodni del s poudarkom na opisu Mestne Občine Murska Sobota in urbanega razvoja mesta, sledi analitični del, kjer so predstavljena degradirana območja v mestu, v tretjem poglavju pa je predstavljen koncept nove urbanistične rešitve severnega območja. Magistrsko delo se zaključi s četrtim poglavjem, tj. projektnim delom, ki ga definira novi plavalni center z olimpijskim bazenom. V prostor se vnesejo nove vsebine, povezane s športnimi aktivnostmi, kulturo in bivanjem. Na ta način se prostoru v prvi vrsti povrne kvaliteta bivanja.
Keywords: regeneracija območja, Murska Sobota, reurbanizacija, plavalni center, pokriti olimpijski bazen, degradirano območje
Published: 25.05.2020; Views: 439; Downloads: 86
.pdf Full text (108,30 MB)

2.
Prispevek k poznavanju ekologije solinarke (aphanius fasciatus) v slovenskih obrežnih mokriščih
Nola Obersnel, 2019, master's thesis

Abstract: Solinarka Aphanius fasciatus je majhna vsejeda riba iz družine drstečih živorodnih krapovcev (Cyprinodontidae). V Sloveniji je prisotna na več obmorskih mokriščih. Naša raziskava je potekala v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah od jeseni 2014 do decembra 2016. Opravili smo 24 vzorčenj. V pionirski raziskavi (2014 in 2015) smo ugotavljali vpliv ekoloških dejavnikov na kondicijski indeks rib solinark. Namen je bil nadgraditi pionirsko raziskavo z novimi dejstvi in znatno večjim vzorcem ter ugotoviti ali se ugotovljeni vzorec (kondicijski indeks in biometrija) iz predhodne raziskave ohranja. Metoda vzorčenja je temeljila na lovu osebkov z veliko mrežo za lov planktona, vršami ter srednje veliko mrežo za lov manjših morskih organizmov. Za ugotavljanje fizičnega stanja osebkov smo za vsak osebek (2379 osebkov) na podlagi dolžine in mase izračunali Fultonov kondicijski faktor. Ugotovili smo, da imajo solinarke boljši kondicijski indeks in biometrične lastnosti v večjih habitatih, kot so solinski bazeni ter lagune in nekoliko slabši v manjših habitatih (kotanje in kanali). Prisotnost vegetacije ni ključna za preživetje. Najmanj primerna območja zanje so naravne majhne kotanje brez dotoka vode. V slednjih je večja možnost infestacij s paraziti, kot v lagunah, kanalih in solinskih bazenih. V populacijah so samice v primerjavi s samci številčnejše in imajo boljši kondicijski indeks ter biometrične lastnosti. Starostno razmerje populacij je v prid mlajšim osebkom. V nadaljnjih raziskavah bi bilo smotrno vzorčiti v poletnih mesecih ter v večjih habitatih.
Keywords: solinarka, Fultonov kondicijski faktor, biometrične lastnosti, solinski bazen, kanal, kotanja, laguna
Published: 23.01.2020; Views: 427; Downloads: 49
.pdf Full text (2,46 MB)

3.
Numerična analiza ogrodja kalilnega bazena
Aleš Debelak, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje statično analiziranje in konstruiranje ogrodja kalilnega bazena za podjetje BOSIO d.o.o. Predstavljeno je podjetje in njihovi proizvodi, opisan in klasificiran je kalilni bazen in uporabljeni standardi ter opisan je kratek povzetek dela s ploskovnimi konstrukcijami z uporabo MKE (metode končnih elementov) metode. Nadaljnje je izveden kratek preračun dovoljenih dimenzij pločevin in numerična analiza po MKE metodi s pomočjo programskega paketa Abaqus. Zaradi večjih Von Misesovih napetosti in deformacij prve analize jo je bilo potrebno opraviti ponovno. Ob dopustnih končnih rezultatih druge analize je bilo ogrodje tudi konstruirano s programskim paketom Creo.
Keywords: Kalilni bazen, numerična analiza, MKE, ABAQUS.
Published: 16.09.2019; Views: 427; Downloads: 75
.pdf Full text (4,26 MB)

4.
Primerjalna ekonomska analiza različnih tehnologij izgradnje bazena
Gašper Žvanut, 2019, diploma project paper

Abstract: V zaključnem delu primerjalne ekonomske analize različnih tehnologij izgradnje bazena je prikazana analiza investicijskih stroškov tehnologij gradnje bazena, analiza obratovanja in vzdrževanja posameznih tehnologij bazenov in prikaz razmerja stroškov s prostornino vode bazena. Analizirali smo 3 različne dimenzije bazena za posamezno tehnologijo bazena. Namen zaključnega dela je bila analiza in prikaz stroškov za različne vrste tehnologij gradnje bazena, da lahko privat investitorji ocenijo predviden strošek izgradnje in vzdrževanja bazena.
Keywords: gradbeništvo, bazen, stroški, tehnologija, izgradnja, vzdrževanje
Published: 12.09.2019; Views: 527; Downloads: 84
.pdf Full text (16,50 MB)

5.
Analiza individualnega programa plavanja predšolskega otroka v 2. starostnem obdobju
Špela Škufca, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Faze prilagajanja na vodo imajo pomembno vlogo pri osvojitvi osnovnih dejavnikov, ki jih morajo otroci osvojiti, preden se začnejo učiti plavalne tehnike. V modernem času je pomembno, da znajo slovenski otroci plavati, saj jih ima večina nenehen stik z vodo. Zaradi pomanjkanja programov za prilagajanje na vodo predšolskih otrok smo se odločili, da ga sami izdelamo in preizkusimo v praksi. Namen je bil, da ugotovimo ustreznost našega programa na individualnem primeru. Pri raziskovanju ustreznosti programa smo uporabili metodo študija primera, ki je sestavljena iz trinajstih načrtovanih vadbenih enot, na vzorcu štiri leta stare deklice. Rezultati študije primera so pokazali, da je deklica opazno napredovala in na koncu osvojila vseh sedem faz prilagajanja na vodo. Raziskava je prinesla vpogled v postopno osvajanje faz prilagajanja na vodo. Lahko predvidevamo, da bo želja po programu za prilagajanje na vodo vedno prisotna s strani staršev, pedagogov, vzgojiteljev in učiteljev plavanja, zato je naša raziskava pomemben doprinos k tej tematiki.
Keywords: Plavanje, faze prilagajanja na vodo, predšolski otroci, strah, bazen.
Published: 08.11.2017; Views: 650; Downloads: 119
.pdf Full text (2,63 MB)

6.
ORGANIZACIJSKI MODEL OBLIKOVANJA ELEMENTOV DODATNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI GORNJA RADGONA
Karmen Zorko Vukan, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi bomo predstavili dodatne komunalne storitve občine Gornja Radgona. Ena izmed najpomembnejših dodatnih storitev je "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure"
Keywords: Kanalizacijsko območje, odvajanje in čiščenje, odpadne vode, prečrpališče, greznice, čistilna naprava, zadrževalni bazen.
Published: 26.10.2016; Views: 530; Downloads: 48
.pdf Full text (2,04 MB)

7.
Brezžični nadzor in upravljanje strojnice bazena
Nejc Arzenšek, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljena izdelava prototipa strojne in programske opreme, ki uporabniku omogoča, da z aplikacijo na mobilnem telefonu preko brezžičnega vmesnika krmili strojnico bazena ter sledi podatkom o temperaturi vode, njeni vrednosti pH in redoks potenciala. V magistrskem delu smo opisali razvoj aplikacije za mobilni telefon z operacijskim sistemom Android ter razvoj strojne in programske opreme krmilnika za upravljanje strojnice. Bistveni elementi vezja so mikrokrmilnik, modul BlueTooth in dodatna vezja za krmiljenje strojnice ter zajem podatkov o temperaturi vode, njeni vrednosti pH in vrednosti redoks potenciala.
Keywords: mikrokrmilnik, senzorji, komunikacija, mobilni telefon, bazen
Published: 04.07.2016; Views: 1143; Downloads: 87
.pdf Full text (3,58 MB)

8.
ODVODNJA ODPADNIH VODA V DELU NASELJA DOBROVCE
Boštjan Belšak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Za predvideno kanalizacijsko omrežje v naseljih Skoke in Dobrovce, ki je v fazi izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI, ter bo delno sofinancirano iz Kohezijskega sklada Evropske Unije, sem v diplomski nalogi obdelal in prikazal kako potekajo dela v fazi projektiranja in kakšni so postopki pridobivanja nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada.. Diplomska naloga obsega le del predvidenega kanalizacijskega omrežja v naselju Dobrovce. Razlika med projektno dokumentacijo, ki je v fazi izdelave in diplomsko nalogo je v tem, da sem v diplomski nalogi izdelal rešitev za ločen sistem kanalizacijskega omrežja, v projektni dokumentaciji in dejanski izvedbi, pa bo kanalizacijsko omrežje v mešanem sistemu.
Keywords: kanalizacijsko omrežje, padavinske odpadna voda, sanitarna odpadna voda, čistilna naprava, zadrževalni bazen, razbremenilnik, črpališče, dušilka
Published: 08.05.2013; Views: 1476; Downloads: 198
.pdf Full text (2,62 MB)

9.
NAČRTOVANJE MALE HIDROELEKTRARNE BREZ AKUMULACIJSKEGA BAZENA
Filip Mlinarić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena možnost gradnje male hidroelektrarne brez akumulacijskega bazena. Malo hidroelektrarno za izkoriščanje kinetične energije sem predvidel na reki Muri. To območje spada v ekološko zelo pomembno območje. Zaradi tega v tem območju niso dovoljeni večji gradbeni posegi. Nalogo sem predstavil v osmih poglavjih, in sicer najprej teoretični del, potem pa projektno nalogo in podal rešitev za izkoriščanje reke Mure, brez večjih posegov v naravo. Meritve so narejene na merilni postaji v mestu Mursko Središće na Hrvaškem.
Keywords: načrtovanje, mala hidroelektrarna, akumulacijski bazen
Published: 11.02.2013; Views: 2613; Downloads: 315
.pdf Full text (2,18 MB)

10.
UPORABA FMEA NA PRIMERU IZGRADNJE ZBIRNEGA BAZENA ODPADNIH VODA
Manja Podpečan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava analizo možnih napak in posledic (FMEA), ki nudi možnost sistematičnega proučevanja možnih napak in njihovih posledic. Prikazana je široka možnost uporabe metode s poudarkom na gradbeni dejavnosti, saj praktični primer vključuje FMEA zbirnega bazena odpadnih voda. Z ozirom na to, da je gradnja zbirnega bazena potekala v zahtevnih geomehanskih pogojih, je še toliko pomembneje, da se uporabi proaktivni pristop k preprečevanju možnih napak. Skladno z metodologijo FMEA so bile identificirane možne napake, možne posledice napak in možni vzroki napak. V okviru obstoječega stanja so bili opredeljeni še kontrolni ukrepi in s strani sodelujočih strokovnjakov podane ocene za posamezne faktorje. Na podlagi izračuna indeksa pomembnosti napake (IP) in vrednotenja rezultatov smo ugotovili, da mejno vrednost presegajo naslednje možne napake: nepravilno vgrajen beton, bazen ni vodotesen in stiki med betonom niso očiščeni žagovine. Z namenom znižanja indeksa pomembnosti za navedene napake so bili predlagani ukrepi za izboljšave. Analiza je pokazala, da lahko z ustreznimi kontrolnimi ukrepi vrednosti IP znižamo pod mejno vrednost, ki so jo določili strokovnjaki. Pomembna ugotovitev, ki izhaja iz diplomskega dela, se navezuje na oblikovanje ustreznega tima usposobljenih strokovnjakov, ki predstavljajo enega izmed ključnih elementov učinkovite izvedbe metode FMEA.
Keywords: KAKOVOST, KAKOVOST IZDELKA, FMEA, FORMULAR FMEA, ZBIRNI BAZEN ODPADNIH VODA
Published: 01.10.2012; Views: 1306; Downloads: 228
.pdf Full text (5,82 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica