| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
RAZVOJ IN PERSPEKTIVA BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI
Barbara Herjavec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Slovenija na področju bančnega zavarovalništva še ni dosegla ravni razvitosti držav, ki je značilen za starejše članice skupnega evropskega prostora. Danes večina slovenskih bank preko svojih okenc ponuja bančno zavarovalniške storitve, ki pa jih je večina za enkrat omejena na ponujanje različnih vrst življenjskih zavarovanj. Od teh je najbolj razširjena ponudba življenjskih zavarovanj, kjer zavarovalec prevzema naložbeno tveganje (t.i. »Unit—linked Life Insurance«). Banke pa postopoma že uvajajo trženje raznih oblik premoženjskih zavarovanj (avtomobilsko odgovornost, zavarovanje stanovanjskih objektov in premičnin itd.). Omenjena zavarovanja so zelo kompleksna in se banke z njimi posredno verjetno ne bodo nikoli ukvarjale (denimo zaradi načina likvidacij škod), so pa možne izpeljanke. Banke bodo morale najti upravljavce škod, se povezati s klicnimi centri (kamor lahko stranke pokličejo ob nezgodi) in asistenčnimi družbami (ki urejajo stvari za zavarovance). Iz diplomskega dela lahko povzamemo, da se slovenski trg bančno zavarovalniških produktov razvija in ima še veliko potenciala. Slovenski potrošnik potrebuje in si želi bančno zavarovalniških storitev tako zaradi načina življenja, kateremu smo priča kot tudi zaradi demografskih sprememb. Še posebej se potencial za banke kaže na področju dopolnilnega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja in pokojninskih zavarovanj.
Keywords: banke, zavarovalnice, bančno zavarovalništvo, perspektiva bančnega zavarovalništva, razvoj bančnega zavarovalništva, zavarovalniški produkti.
Published: 01.04.2010; Views: 2182; Downloads: 233
.pdf Full text (357,68 KB)

2.
VPLIV VSTOPA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO NA TRŽNE POTI SLOVENSKIH ZAVAROVALNIC
Marjan Kranjc, 2011, master's thesis

Abstract: Glavni namen magistrske naloge je raziskati vpliv vstopa Slovenije v EU 1. maja 2004 na slovensko zavarovalništvo s poudarkom na tržnih poteh, ki jih za dosego trženjskih ciljev uporabljajo zavarovalnice v EU, v primerjavi s tržnimi potmi, ki so značilne za slovenske zavarovalnice. Ugotoviti želimo, ali so se alternativne tržne poti, ki so značilne za evropske zavarovalnice v zadnjih nekaj letih že prenesle v Slovenijo, oziroma ali so sploh prave za zelo konzervativno usmerjene slovenske zavarovance. Poseben poudarek pa bomo v tej magistrski nalogi namenili Zavarovalnici Triglav in njenim tržnim potem, saj je prav Zavarovalnica Triglav tista, ki zaradi svoje dolgoletne tradicije in velikosti v veliki meri usmerja slovensko zavarovalništvo. Prodaja zavarovalniških storitev je močno odvisna od pravilne izbire tržnih poti. Tradicionalni načini prodaje zavarovalniških storitev se vedno bolj umikajo novim načinom prodaje, ki jih omogoča hitri tehnološki napredek. Ne nazadnje pa vpliva na razvoj novih tržnih poti tudi čedalje večja konkurenca v zavarovalništvu, ki sili zavarovalnice, da so vedno bolj inovativne pri distribuciji svojih produktov. Načini distribucije zavarovalniških storitev pomembno vplivajo na tržni delež zavarovalnice ter na njeno dobičkonosnost, zato je razvijanje novih načinov trženja v njenem življenjskem interesu. Na to pa še dodatno vpliva pritisk zmanjševanja stroškov, kar nenehno zahteva iskanje novih tržnih poti v zavarovalništvu. Teh izzivov se zaveda tudi Zavarovalnica Triglav, ki vedno bolj sledi razvitim evropskim zavarovalnicam, saj bo le tako dolgoročno lahko ostala velik igralec na področju jugovzhodne Evrope. Z vstopom Slovenije v EU so se razmere v slovenskem zavarovalništvu spremenile, saj slovensko zavarovalništvo vse bolj čuti pritisk konkurence iz razvite Evrope. Danes evropskim zavarovalnicam ni potrebno več ustanavljati svojih podružnic v Sloveniji, saj po evropski zakonodaji lahko delujejo na vsem območju EU. To pa je dodaten razlog, da morajo slovenske zavarovalnice čim bolj približati ponudbo produktov evropskim standardom, saj si bodo le tako zagotovile obstoj na zahtevnem zavarovalniškem trgu. Zavarovalnica Triglav je zelo pomembna finančna institucija v Sloveniji, saj na slovenskem trgu zavzema malo manj kot 50% tržni delež. Tak tržni delež zahteva od Zavarovalnice Triglav tudi veliko odgovornost na področju trženja zavarovalniških storitev in izbiro pravih tržnih poti, ki ji bodo omogočile kar najboljšo prodajo svojih produktov. Zavarovalnica Triglav zaenkrat še trži svoje storitve s svojo lastno prodajno mrežo preko zastopnikov in komercialistov, vedno bolj pa sodeluje tudi z zavarovalnimi posredniki, ki čedalje pogosteje trkajo na vrata slovenskih zavarovalnic. Pri tem pa se zavarovalnica vse bolj ozira za sodobnimi načini tržnih poti, predvsem za bančnim zavarovalništvom in trženjem zavarovalnih storitev preko interneta in telefona. Velik izziv svetovnim in slovenskim zavarovalnicam predstavlja vprašanje, kako izkoristiti stroškovno učinkovitost visoke tehnologije in hkrati ne izgubiti osebnega stika z zavarovanci, ki ga omogočajo tradicionalne prodajne poti. V magistrski nalogi bomo poskušali prikazati tako tradicionalne kot sodobne tržne poti ter opozoriti na dobre in slabe strani le-teh. Zavarovalniška storitev zavzema v tržnem spletu prav posebno mesto. Zavarovalna storitev je nekaj neotipljivega. Gre predvsem za zaupanje zavarovancev, da bodo v primeru škode dobili neko povračilo. Vse te specifičnosti pa moramo upoštevati pri izbiri tržnih poti, saj bomo le na ta način optimizirali prodajo zavarovalniških storitev. Zavarovalnica Triglav se zaveda omejenosti tradicionalnih tržnih poti, zato se vedno bolj ozira po sodobnih tržnih poteh. Dobičkonosnost zavarovalnice postaja glavno merilo uspešnosti, zato smo prisiljeni iskati vedno nove načine distribucije zavarovalniških storitev s čim manjšimi stroški. Glavni problem pri pripravi magistrske naloge je bil v p
Keywords: zavarovalnica, zavarovanec, odškodnina, broker, lastni zastopnik, referent za sklepanje zavarovanj, premoženjska premija, življenjska premija, brokeraža, tradicionalne tržne poti, moderne tržne poti, bančno zavarovalništvo
Published: 14.10.2011; Views: 2769; Downloads: 298
.pdf Full text (2,92 MB)

3.
PRIDOBITEV LICENCE ZA ZAPOSLENE V BANČNIŠTVU
Damijan Gselman, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem opredelil in predstavil osnove bančnega zavarovalništva ter vzajemnih skladov, saj sta omenjena investicijska produkta vse pogostejši storitvi, ki jih banke vključujejo med svoje storitve. Za opravljanje teh storitev pa zaposleni potrebujejo ustrezni licenci. V sklopu pridobitve licenc sta organizirani izobraževanji in tako sem predstavil teoretične osnove izobraževanja in kurikuluma, nato pa še raziskal organizacijo obeh omenjenih izobraževanj. Prav tako sem podrobneje zapisal celoten postopek pridobitve obeh omenjenih licenc. Zapisal sem pravno podlago za pridobitev licenc, zahtevane pogoje, organizacijo izobraževanja in preizkusov znanj, zbral sem obrazce in obvestila, ki so potrebni za prijavo na izobraževanje in na strokovni preizkus znanja. Licenco za posredovanje zavarovanj za zaposlene v banki izda Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi potrdila o uspešno opravljenem preizkusu strokovnih znanj, ki ga predhodno izda Slovensko zavarovalno združenje. Le-to pa prav tako organizira izobraževanje, ki poteka po razpisanih pogojih. Licenco za trženje vzajemnih skladov zaposleni v banki pridobijo pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, če so predhodno uspešno opravili preizkus strokovnih znanj pri ZDU – GIZ. ZDU – GIZ prav tako organizira izobraževanje za pridobitev strokovnega znanja na področju trženja vzajemnih skladov. Zaposleni na banki pa potrebujejo licenci za opravljanje bančnega zavarovalništva in trženje vzajemnih skladov, saj se je zakonodaja v zadnjih letih spremenila tako, da si lahko pridobijo ustrezno strokovno znanje. Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabil metode, ki so povezane s teoretičnim preučevanjem razpoložljive literature in virov. S teoretično osnovo sem zbrane podatke in postopke uredil in zapisal. Ti podatki se nanašajo na potrebne pogoje za pridobitev licenc, na celoten potek in organizacijo pridobitve izbranih licenc.
Keywords: Izobraževanje, Kurikulum, Bančno zavarovalništvo, Vzajemni skladi, Organizacija izobraževanja za pridobitev licence za posredovanje zavarovanj, Organizacija izobraževanja za pridobitev licence za trženje vzajemnih skladov
Published: 05.08.2011; Views: 2437; Downloads: 256
.pdf Full text (1,72 MB)

4.
BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO V SVETU IN PRI NAS
Roman Novak, 2012, master's thesis/paper

Abstract: Težnje po povezovanju finančnih institucij so v zadnjih letih v svetovnem, kot tudi v evropskem merilu v porastu. Povezovanje bank in zavarovalnic je vodilo do razvoja nove panoge, tj. bančnega zavarovalništva, ki predstavlja eno najpomembnejših bančnih strategij evropskih in svetovnih bank v zadnjem desetletju. Temeljni cilj magistrskega dela je prikazati vlogo bančnega zavarovalništva z vidika finančnih inštitucij, tj. bank in zavarovalnic. Najbolj pogosta definicija bančnega zavarovalništva je trženje bančnih in zavarovalniških produktov ali njihovih kombinacij prek skupnih tržnih poti. Pri povezovanju bank in zavarovalnic je možnih več oblik, vsaka od njih pa prinaša določene prednosti oziroma slabosti povezovanja. V Sloveniji prevladujejo predvsem dogovori o distribuciji med bankami in zavarovalnicami. Na razvoj bančnega zavarovalništva imajo vpliv številne ekonomske, politične, zakonodajne in tehnološke spremembe. Bančno zavarovalništvo omogoča bankam in zavarovalnicam koncentracijo njihovega znanja in povečanje njihovih zmožnosti ter možnost oblikovanja celotne ponudbe finančnih storitev na enem mestu. V aplikativnem delu smo prikazali kakšna je realna slika zainteresiranosti bančnih komitentov za sklepanje zavarovalniških poslov na bančnih okencih. Proučili smo kakšno je javno mnenje o primernosti bank za izvajanje tovrstnih poslov, usposobljenosti bančnih uslužbencev, skratka primernosti bančnih ustanov za izvajanje zavarovalniških poslov. Rezultate smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Za bolj jasno izražanje ravni strinjanja z odgovori pa smo uporabili petstopenjsko Likertovo lestvico. Na podlagi lastnih opazovanj in predpostavk smo oblikovali hipoteze, katere smo kasneje s pomočjo matematično statističnih metod, in sicer računalniškega programa SPSS potrdili, bodisi delno sprejeli ali zavrgli.
Keywords: Bančništvo, zavarovalništvo, bančno zavarovalništvo, bančno zavarovalni produkti, povezovanje, oblike povezovanja, analiza povezovanja, model povezovanja, raziskava uporabnikov zavarovalniških produktov.
Published: 27.02.2012; Views: 1983; Downloads: 280
.pdf Full text (1,12 MB)

5.
UVEDBA BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA V GORENJSKO BANKO KRANJ, D.D.
Žiga Sitar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi proučujemo možnosti za razvoj modela, s katerim bi v Gorenjski banki Kranj d.d. poleg bančnih, strankam ponudili tudi zavarovalniške storitve. Želimo slediti trendom, ki gredo vedno bolj v smeri prepletanja finančnih storitev in tudi načinov njihove ponudbe. Naš glavi cilj je, da v proučevani banki problem nekonkurenčnosti pri ponudbi zavarovalniških storitev izničimo. Poleg rešitve tega problema, imamo cilj povečati učinkovitost trženja preko bančnih poslovalnic, ki ga banka vpelje kot dodatno tržno pot in je zanimiva za vse udeležence v bančnem zavarovalništvu (za banko, zavarovalnico in potencialno stranko). V teoretičnem delu najprej preučujemo razloge za uvedbo modela, nato pa vse vrste povezav med banko in zavarovalnico. Med proučevanimi vrstami povezav izbiramo najprimernejšo povezavo za proučevano banko. Zavarovalni produkti se razlikujejo od tradicionalnih bančnih produktov in s tem obstaja problematika poistovetenja bančnih delavcev z zavarovalništvom. Zavedamo se, da so zaposleni pri uvajanju modela poleg končnih kupcev najpomembnejši dejavnik. Iz tega razloga predstavljamo načine trženja komitentom in pa način nagrajevanja in motiviranja za zaposlene. V raziskovalnem delu proučujemo, če bi naš predvideni model lahko zaživel tudi v praksi. Najpomembnejši za uspešnost našega modela je končni kupec in v raziskavo je vključeno večje število komitentov proučevane banke. V zaključku naloge smo oblikovali modelno rešitev in predstavili odgovore na naša raziskovalna vprašanja.
Keywords: Banka, zavarovalnica, bančno zavarovalništvo, trženje, raziskava potreb
Published: 29.05.2012; Views: 974; Downloads: 80
.pdf Full text (465,11 KB)

6.
7.
PRIMERJAVA POLOŽAJA BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA V IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE
Jasmina Rožman, 2015, master's thesis

Abstract: Spremembe na finančnih trgih so privedle do težnje po povezovanju finančnih institucij. Na to so vplivale vedno večje zahteve strank po širši ponudbi finančnih storitev, demografske spremembe, varčevalni trendi, globalizacija ter tehnološki razvoj. Povezovanje bank in zavarovalnic je privedlo do razvoja nove panoge, bančnega zavarovalništva. Bančno zavarovalništvo je dejavnost, ki zajema trženje bančnih in zavarovalniških storitev ter njihovih kombinacij preko skupnih prodajnih poti. Bančno zavarovalništvo predstavlja celotno finančno storitev, ki omogoča zadovoljitev potreb strank banke in zavarovalnice. Področje bančnega zavarovalništva urejajo bančne in zavarovalniške direktive ter dodatna nacionalna zakonodaja v posamezni državi. Z medsebojnim povezovanjem, banka in zavarovalnica oblikujeta celostno ponudbo finančnih storitev, s katero dobi stranka na enem mestu celovitejšo rešitev za svoje potrebe. Banka in zavarovalnica pa z združitvijo znanja in povečanjem zmožnosti, dosegata svoje individualne cilje. Pri tem je njuna razvita poslovna mreža veliko bolje izkoriščena, dostopata do večje baze podatkov strank, poveča se obseg produktov, znižajo se fiksni stroški ter poveča dobiček. Za povezovanje bank in zavarovalnic obstaja več različnih oblik, prava izbira oblike pa je odvisna od različnih dejavnikov. Najpogostejši obliki sodelovanja sta ustanovitev skupne zavarovalnice in ustanovitev zavarovalnice s strani banke. Bančno zavarovalništvo se lahko uveljavi praktično v vsakem okolju, njegova uspešnost pa je odvisna od pravnih, ekonomskih in družbenih okoliščin. Najbolje se je bančno zavarovalništvo razvilo in doseglo zavidljive uspehe v Franciji, kamor segajo tudi sami začetki razvoja bančnega zavarovalništva. Uspešno se je razvilo tudi v Španiji in Italiji, medtem ko v Veliki Britaniji in Nemčiji kaže omejen razvoj. Na uspešen razvoj najbolj spodbudno vplivata pozitivna davčna in regulativna obravnava. Na to, v kakšni meri in na kak način se bo bančno zavarovalništvo razvilo v določeni državi vplivajo različni dejavniki. Uspeh prinašajo zmogljiva prodajna mreža, usmerjenost k zadovoljevanju strankinih potreb, pravilna vrsta zavarovalnih produktov, tesen odnos med banko in strankami, učinkoviti informacijski sistemi, usposobljena prodajna ekipa in drugo. Bančno zavarovalniški model se je izkazal za najbolj primernega na področju življenjskih zavarovanj, saj tam dosega višje tržne deleže kot na področju premoženjskih zavarovanj. Življenjska zavarovanja so namreč bolj povezana z osnovnim bančnim produktom. Na področju premoženjskih zavarovanj še zmeraj prevladujejo posredniki in zastopniki. V zadnjih letih se je povečala tudi neposredna prodaja.
Keywords: banke, zavarovalnice, bančno zavarovalništvo
Published: 28.08.2015; Views: 869; Downloads: 101
.pdf Full text (1,02 MB)

8.
Primerjava bančnega zavarovalništva v Sloveniji in izbranih državah
Katja Kovačič, 2016, master's thesis

Abstract: Težnja po medsebojnem povezovanju finančnih institucij je v zadnjih desetletjih v porastu. Tako tudi banke in zavarovalnice iščejo nove možnosti za dodatno izkoriščanje skupnih prodajnih poti. Povezovanje bank in zavarovalnic, ki se je sprva pojavilo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v Franciji, in se v zadnjih dvajsetih letih vedno bolj uveljavlja na način, da banke v svojih poslovnih mrežah tržijo zavarovalniške produkte, imenujemo bančno zavarovalništvo. V magistrskem delu smo v teoretičnem delu predstavili pojav bančnega zavarovalništva, njegovo zgodovino in ključne dejavnike, ki vplivajo na uspeh le-tega. V empiričnem delu smo deskriptivno analizirali pojav v svetovnem merilu, tako v Sloveniji kot v nekaterih svetovnih državah: Franciji kot »zibelki« bančnega zavarovalništva, Združenih državah Amerike in Mehiki kot predstavnicah ameriškega področja in Indiji kot predstavnici azijsko – pacifiškega področja. Povzetek analize predstavlja primerjava značilnosti bančnega zavarovalništva v navedenih regijah. V drugem delu empiričnega dela smo primerjali deleže bančnega zavarovalništva v izbranih državah Evropske unije in tako potrdili oz. zavrgli tri hipoteze in eno podhipotezo. Z opisnim pristopom ter delno s primerjavo deležev bančnega zavarovalništva smo prikazali, da je bančno zavarovalništvo v posameznih državah različno uveljavljeno ter da slovenske banke in zavarovalnice na področju bančnega zavarovalništva ne dosegajo povprečja držav članic Evropske unije. S pomočjo statistične metode koeficienta korelacije in razsevnega diagrama smo raziskali povezanost spremenljivk: delež bančnega zavarovalništva pri življenjskih in neživljenjskih zavarovanjih ter bruto družbeni proizvod in delež bančnega zavarovalništva pri življenjskih in neživljenjskih zavarovanjih ter skupna premija na prebivalca. Pri tem smo ugotovili, da je negativna povezanost večja med deležem bančnega zavarovalništva ter bruto družbenim proizvod pri življenjskih zavarovanjih kot neživljenjskih zavarovanjih. Prav tako pa smo potrdili, da obstaja večja negativna povezanost med deležem bančnega zavarovalništva ter skupno premijo na prebivalca pri življenjskih zavarovanjih kot neživljenjskih zavarovanjih. Kljub dejstvu, da se je razvoj bančnega zavarovalništva v Sloveniji pričel šele ob koncu preteklega stoletja, pa ima bančno zavarovalništvo v Sloveniji velik potencial za nadaljnji razvoj, kar je predstavljeno tudi v nalogi.
Keywords: bančništvo, zavarovalništvo, bančno zavarovalništvo, primerjava, analiza stanja, Slovenija, svet
Published: 27.05.2016; Views: 539; Downloads: 57
.pdf Full text (1,08 MB)

9.
BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO - BANČNO ZAVAROVALNIŠKE STORITVE BANKE X
Janja Pavlič Razgoršek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Časovna stiska današnjega časa je vzrok, da kupci želijo urediti svoje potrebe po bančnih in zavarovalnih storitvah na enem mestu, razložene na njim razumljiv način s strani strokovno usposobljenih bančnih svetovalcev in upoštevajoč njihove potrebe. Hkrati je stiska bank zaradi zmanjševanja dotoka tradicionalnih obrestnih prihodkov razlog za iskanje novih prodajnih poti in širjenje ponudbe finančnih proizvodov, ki jih vodi v boljši finančni položaj. Prišlo je do povezovanja bank in zavarovalnic, ki so na področju bančnega zavarovalništva našle obojestranske koristi, povečanje donosnosti, izboljšanje celovite ponudbe, nove prodajne poti in povečanje mreže strank. Cilj diplomskega dela je proučitev bančnega zavarovalništva, razlogov, s katerimi se banke in zavarovalnice povezujejo, oblike in koristi povezovanj ter pregled samih produktov, ki jih ponujajo svojim strankam, da bi jim ostale zveste in lojalne. Glavni cilj pa predstavlja analiza pridobljenih finančnih podatkov in analiza podatkov opravljene ankete izvedene v bankah, ki so bile pripravljene sodelovati v raziskavi, kljub varovanju podatkov pred konkurenco, s katero smo potrdili, da bančno-zavarovalni posli prinašajo koristi in donosnost bankam na slovenskem trgu in da je bančno zavarovalništvo v zadnjem času v porastu pri večini proučevanih bank. Na podlagi dobljenih rezultatov sklepamo, da naj banke v prihodnosti skupaj z zavarovalnicami razvijajo nove, dobre zavarovalne produkte, s katerimi si bodo zagotovile močno bančno mrežo in s tem posledično boljšo finančno stanje.
Keywords: bančno zavarovalništvo, banke, zavarovalnice, bančno zavarovalni produkti, provizijski posli
Published: 07.06.2016; Views: 853; Downloads: 111
.pdf Full text (1,19 MB)

10.
BANČNO ZAVAROVALNIŠKI PRODUKTI KOT OBLIKA VARČEVANJA
Alma Palamar Crnolić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti sodelovanje bank z zavarovalnicami ter njihovo prizadevanje strankam ponuditi čim več različnih finančnih storitev. Eden glavnih ciljev je pridobiti nove stranke in obdržati stare ter jim ponuditi celovito finančno obravnavo. Komitente je treba finančno opismenjevati in jih seznaniti z različnimi oblikami varčevanja. Treba jim je predstaviti nujnost varčevanja in jih seznaniti s tem, kako pomembno je zavarovanje v kombinaciji z drugimi bančnimi produkti. Vedeti morajo, da lahko v banki sklenejo tudi različne oblike zavarovanja, da jim ni treba hoditi v različne finančne ustanove, da ga uredijo. Zavedati se morajo, da lahko v banki poleg sklenjenega varčevanja vključijo tudi življenjsko zavarovanje. Na podlagi ankete je bilo ugotovljeno, da stranke niso oziroma niso dobro seznanjene s tem, da lahko v banki sklenejo različne oblike zavarovanj. To pomeni, da se bodo morale banke na področju trženja bančno-zavarovalnih produktov bolj potruditi. Bančniki morajo vzpostaviti dober odnos s komitentom in ga s tem obdržati na banki. Komitenti se bodo z zaupanjem v bančnika lažje odločili za sklenitev vseh finančnih poslov na enem mestu, in to je na banki.
Keywords: bančno zavarovalništvo, zavarovalništvo, bančništvo, finančne institucije.
Published: 18.08.2016; Views: 483; Downloads: 56
.pdf Full text (636,77 KB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica