| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
HRESTAČ IN PLESNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Simona Lovrec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga v začetnem delu na kratko povzema teoretične osnove in izhodišča glasbe in baleta. Predstavlja razvoj baleta in glasbene umetnosti v Rusiji ter njun vpliv na druge evropske države. V prvem delu naloge je predstavljeno življenje in ustvarjanje ruskega skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega. Podrobno smo se seznanili z njegovimi baletnimi deli Labodje jezero, Trnuljčica in Hrestač. Slednjemu baletu je namenjene največ pozornosti, saj je bila ta glasba izhodišče za naše oblikovanje plesnih didaktičnih priprav. Ključni pomen diplomskega dela so plesne priprave, ki so namenjene in zasnovane tako, da jih lahko uporabijo strokovne delavke pri vzgoji predšolskih otrok. Menimo, da je vključevanje plesne vzgoje v vrtec izjemnega pomena za otrokov celostni razvoj.
Keywords: balet, P.I. Čajkovski, Hrestač, didaktične priprave, predšolski otroci, metodika plesne vzgoje
Published: 07.04.2011; Views: 2286; Downloads: 475
.pdf Full text (387,77 KB)

2.
BALETNE VSEBINE PRI POUKU GLASBENE VZGOJE NA RAZREDNI STOPNJI DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Tjaša Stergulec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava vključitev baletnih vsebin v pouk glasbene vzgoje na razredni stopnji devetletne osnovne šole. V osnovnih šolah imamo veliko plesnih in baletnih vsebin, ki so v učnem načrtu zapisane, vendar premalo podrobno opisane, da bi jih lahko učitelji uporabili. Namen je predstaviti balet kot pomembno dejavnost pri pouku glasbene vzgoje, saj danes otroci odraščajo v družbi, ki se vse premalo zaveda pomembnosti klasičnega baleta kot umetnosti. V diplomskem delu je predstavljen ples in njegove razsežnosti ter klasični balet in njegova pomembnost za otroke. Predstavljene so baletne vsebine, ki jih najdemo v učnem načrtu in v različnih priročnikih za učitelje ter dodatne baletne vsebine in učne ure, primerne za vključitev v pouk glasbe. Predstavljene učne ure so bile tudi praktično izvedene z učenci baletnega oddelka Glasbene šole Velenje ter z učenci 1. in 3. razreda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta. Otroci so pri učnih urah uživali in zelo radi sodelovali. Izsledki kratkega anketnega vprašalnika kažejo, da učitelji razrednega pouka pogosto baletnih vsebin ne vključujejo v pouk glasbe. Iz rezultatov je razvidno, da otroci radi plešejo in si želijo kaj podobnega početi tudi v osnovni šoli. Prav zaradi tega je potrebno v pouk glasbe vključiti čim več baletnih vsebin, saj se otroci dobro odzivajo, kreativno izražajo in so izredno ustvarjalni, kar pomembno vpliva na njihov celostni razvoj, hkrati pa tudi na počutje in odzivnost otrok pri drugih predmetih v šoli.
Keywords: Ključne besede: šolstvo, osnovna šola, izobraževanje, glasbena vzgoja, klasični balet
Published: 19.07.2011; Views: 2686; Downloads: 248
.pdf Full text (985,65 KB)

3.
REPERTOARNE SMERNICE OPERE IN BALETA SNG MARIBOR MED LETOMA 1919 IN 2011
Smiljana Lunić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je na začetku predstavljen razvoj operne in baletne glasbe v evropskem prostoru ter razvoj opere in baleta na Slovenskem. Sledi predstavitev razvoja Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. Poglobljeno je predstavljen repertoar Slovenskega narodnega gledališča od prve sezone 1919/1920 do sezone 2010/2011. Metodološko je delo osnovano na podlagi treh načel, ki se med seboj dopolnjujejo, in sicer na podlagi zgodovinske analize ter raziskave sekundarnih in nekaterih primarnih virov, ki so pomembni za popis in analizo repertoarja Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru.
Keywords: Opera, balet, opereta, repertoar, Slovensko narodno gledališče Maribor, SNG Maribor.
Published: 21.05.2012; Views: 1286; Downloads: 211
.pdf Full text (706,89 KB)

4.
Prenova Žičkega dvora / Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Žiga Pečarič, 2015, diploma project paper

Abstract: V nalogi je predstavljena idejna zasnova prenove Žičkega dvora, v katerega umestimo baletni program konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Skozi teoretični del spoznavamo zgodovino gospodarskega in gradbenega razvoja okolja v katerem se je objekt razvijal ter razvoj obrambnega sistema mesta Maribor, ki je ključnega pomena pri nastajanju objekta. Pri zasnovi se ukvarjamo s vprašanji kako v zgradbo, ki ne ponuja veliko umestimo program, ki veliko potrebuje, kako objekt čimboljše vklopiti v grajeno tkivo, ki ga obdaja in kako združiti moderno arhitekturo s srednjeveško podobo. Ta vprašanja predstavljajo glavna vodila pri prenovi Žičkega dvora.
Keywords: prenova, Žički dvor, konzervatorij, balet, arhitektura
Published: 17.08.2015; Views: 895; Downloads: 148
.pdf Full text (79,86 MB)

5.
PRVI BALETNI KORAKI V DODATNIH DEJAVNOSTIH V VRTCU PRI OSNOVNI ŠOLI RAČE
Katarina Kline, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili prve začetke plesa in njegov razvoj skozi zgodovino. Ustavili smo se pri zgodovini baleta in vključili osnovne in najpomembnejše mejnike za razvoj v podobo, kot ga poznamo danes. Poseben poudarek smo dali plesu v zgodnjem otroštvu in njegovemu pomenu v vzgojnem procesu. Vključili smo zgodovino vrtca pri Osnovni šoli Rače, v katerem deluje pod okriljem Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška Maribor baletni vrtec, ki ga vodi mag. Olivere Ilič. Predstavili smo nekaj dejavnosti, ki se izvajajo na vajah baletnega vrtca, ki so osnova za prve baletne korake v predšolskem obdobju.
Keywords: ples skozi zgodovino, ples v predšolskem obdobju, balet, vrtec pri Osnovni šoli Rače, baletni vrtec
Published: 28.01.2014; Views: 1549; Downloads: 189
.pdf Full text (1,35 MB)

6.
MOTIVACIJA UČENCEV V PROCESU OSNOVNEGA BALETNEGA IZOBRAŽEVANJA
Martina Kramer, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskovali motivacijo učencev v procesu osnovnega baletnega izobraževanja. V teoretičnem delu smo predstavili baletno izobraževanje v Republiki Sloveniji in opredelili njegov pozitivni vpliv na razvoj otrok in mladostnikov. Nadalje smo opredelili pojem motivacije in proučili njen pomen za učenje baleta, saj le motivirani učenci v baletni aktivnosti vztrajajo ter v največji meri razvijejo svoj plesni potencial. Proučili smo vpliv socialnih dejavnikov pri učenju baleta ter predstavili motivacijske strategije, s katerimi lahko učitelji spodbujajo in dvigujejo motivacijo učencev. V empiričnem delu smo preverjali motive učencev za obiskovanje baleta in njihovo storilnostno motivacijo. Ugotavljali smo, kakšen vpliv imajo vsebine baletnega pouka in učiteljeve lastnosti na motivacijo učencev. Pri tem nas je zanimal obstoj razlik med učenci glede na razred šolanja, zadovoljstvo z lastnim plesanjem in glede na to, kdo je želel, da so začeli plesati. Temeljne ugotovitve raziskave, ki je bila opravljena z anketnim vprašalnikom v aprilu 2013, na vzorcu 244 učencev Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani in Mariboru kažejo, da učence k obiskovanju baleta najbolj pritegnejo motivi zadovoljstva in užitka ter razvijanja plesnih sposobnosti. Med vsebinami baletnega pouka učenci najraje nastopajo v gledališču, pri učiteljih pa najbolj cenijo njihove poklicne spretnosti. Vzrok svoje uspešnosti v največji meri pripisujejo vloženemu trudu in vztrajnosti. V njih se prepletata želja po uspehu in strah pred neuspehom.
Keywords: motivacija, balet, baletno izobraževanje, storilnostna motivacija, baletna šola, baletni plesalci
Published: 25.04.2014; Views: 1337; Downloads: 173
.pdf Full text (935,85 KB)

7.
Prehrana šolarja, ki se ukvarja z baletom
Anja Šuman, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Teoretična izhodišča: Diplomsko delo obravnava zdravo in uravnoteženo prehrano otrok, ki se ukvarjajo z baletom, kjer dobijo šolarji največ informacij o zdravi prehrani ter vlogo in pomen zdravstveno vzgojnega dela medicinske sestre pri prehrani otrok v baletni šoli. Predstavljena je zdrava in uravnotežena prehrana in idealni obroki za plesalce, smernice zdravega prehranjevanja in prehrambene navade šolarjev, ki se ukvarjajo z baletom. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali se šolarji, ki se ukvarjajo z baletom prehranjujejo po načelih zdrave in uravnotežene prehrane in kje dobijo šolarji največ informacij o zdravi prehrani. Raziskovalna metodologija: Uporabljena je bila kvantitativna metoda dela. Za zbiranje podatkov smo uporabili anonimni anketni vprašalnik, ki smo ga razdelili na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski otrokom, ki se v prostem času ukvarjajo z baletom. Zbrane podatke smo preučili, analizirali, sistematično uredili in grafično prikazali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Word in Microsoft Excel s pomočjo grafov. Rezultati: Ugotovili smo, da se šolarji, ki se ukvarjajo z baletom prehranjujejo po načelih zdrave in uravnotežene prehrane, kar potrjuje tudi njihov povprečni indeks telesne mase, kjer so pri vseh starostnih skupinah povprečja v mejah normalnega. Ugotovili smo tudi, da mladi plesalci dobijo največ informacij o zdravi in uravnoteženi prehrani od svojih staršev, v šoli in kar je zelo pozitivno tudi v baletni šoli od učitelja pri pouku baleta. Ugotovili smo tudi, da je zdravstvena vzgoja otrok ključen dejavnik do trdnega zdravja. Medicinska sestra je odgovorna za promocijo zdravja in s svojim pristopom mora pri šolskem otroku uveljavljati načelo zdravega življenja. Sklep: Naša vsakdanja prehrana ali prehrana rekreativca je torej osnovno izhodišče zdravega, higienskega življenja. Pri plesu pa je prehrana vsekakor pomemben del plesalčevega načina življenja, od katere je velikokrat odvisna njegova uspešnost v poklicu, za šolarje pa uspešnost v napredovanju v višje razrede v baletni šoli. Kadar govorimo o prehrani šolarjev, ki se ukvarjajo z baletom, sta pomembna predvsem dva vidika: pravilna prehrana, osnovana na poznavanju procesa presnove hrane, poznavanje hranilnih in drugih snovi in njihovemu pravilnemu medsebojnemu odnosu pri uživanju hrane. Vloga medicinske sestre pri promoviranju zdrave prehrane je zelo pomembna, saj z njeno pomočjo posameznik lahko spozna dejavnike, ki pozitivno vplivajo na njegovo zdravje. Narava zdravstvene vzgoje zahteva, da se delovanja dopolnjuje in povezuje s pedagoško dejavnostjo v situaciji, ko se z metodami vzgoje vzpodbuja, prepričuje ali osvešča šolske otroke in mladostnike.
Keywords: prehrana šolarja, balet, medicinska sestra, plesna dejavnost, zdravstvena vzgoja
Published: 06.01.2015; Views: 1072; Downloads: 90
.pdf Full text (1,09 MB)

8.
Baletne pripravnice v okviru Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška v Mariboru
Sara Ficko, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Baletne pripravnice v okviru Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška v Mariboru je napisano v obliki študije primera. V teoretičnem delu je podan kratek razvoj baletne umetnosti, od nastanka do današnjih dni, s poudarkom na razvoju slovenskega baleta in baletnega šolanja. Nadalje je predstavljena vloga učitelja pri poučevanju baleta. Teoretični del je sklenjen s predstavitvijo Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška v Mariboru. V empiričnem delu diplomske naloge je prek študije primera spremljana priprava učenk baletne pripravnice v Framu za zaključno produkcijo baletnega oddelka. Cilj naloge je bil bolje spoznati skupino oziroma posameznega otroka in na osnovi ugotovitev predvideti nadaljnji razvoj v smeri pridobivanja baletnih znanj in veščin. V raziskavo je bilo vključenih 11 učenk, starih od 7 do 10 let, v okviru Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška v Mariboru, oddelek Fram. V zastavljenih raziskovalnih vprašanjih smo predvidevali, da se bo pojem balet spremenil v smislu boljšega poznavanja umetniške zvrsti, da se bo na koncu pokazal večji občutek medsebojne pripadnosti ter da bo dosežen cilj: uspešen nastop pred občinstvom. Rezultati so na osnovi zastavljenih ciljev pokazali pozitivne rezultate, saj so bili le-ti v celoti doseženi. KLJUČNE BESEDE: balet, plesne pripravnice, sodelovanje, učni načrt, študija primera, Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška.
Keywords: balet, plesne pripravnice, sodelovanje, učni načrt, študija primera, Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška
Published: 08.12.2015; Views: 717; Downloads: 88
.pdf Full text (658,22 KB)

9.
Baletne vsebine pri pouku glasbene vzgoje v prvem triletju osnovne šole
Tjaša Stergulec, Bojan Kovačič, Janja Črčinovič Rozman, 2013, review article

Abstract: Prispevek obravnava vključevanje baletnih vsebin v pouk glasbene vzgoje v prvem triletju osnovne šole. Predstavljena so nekatera dosedanja spoznanja o pozitivnem vplivu plesa in klasičnega baleta na otrokov celostni razvoj ter rezultati empirične raziskave, v kateri smo želeli ugotoviti, kako zmorejo preprosto baletno koreografijo izvesti osnovnošolski otroci, stari od 6 do 9 let, v primerjavi z učenci iz baletne šole, ter odnos otrok do klasičnega baleta. V ta namen smo v letu 2011 pripravili dodatne baletne vsebine in jih izvedli z učenci baletnega oddelka Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje ter z učenci 1. in 3. razreda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta v Mariboru. Izvedbo baletnih vsebin otrok iz baletne in iz osnovne šole smo primerjali glede na določene ocenjevalne kriterije, odzive učencev na izvedene učne ure pa preverili s kratkim anketnim vprašalnikom. Ugotovljeno je bilo, da otroci klasični balet zmorejo in želijo plesati. Izvedbi baletnih koreografij učencev iz baletne in iz osnovne šole sta bili primerljivi, razen pri kriterijih fizične sposobnosti, koordinacija telesa in prostorska koordinacija, ki jih učenci iz osnovne šole niso v celoti dosegli. Zaradi pozitivnega vpliva baleta na celostni razvoj otrok in pozitivnega odziva otrok nanj je potrebno v pouk glasbe vključiti čim več baletnih vsebin.
Keywords: glasbena vzgoja, učne metode, balet, osnovne šole
Published: 21.12.2015; Views: 601; Downloads: 46
.pdf Full text (679,02 KB)
This document has many files! More...

10.
Vloga koordinacije in ravnotežja pri baletu
Tjaša Korenjak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vloga koordinacije in ravnotežja pri baletu sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so podrobneje predstavljeni teorija baleta, motorika otroka, koordinacija in ravnotežje. Namen empiričnega dela je bil ugotoviti, kakšno vlogo imata koordinacija in ravnotežje pri baletu. Cilj naloge pa je bil s pomočjo motoričnih testov ugotoviti, ali se otroci, ki se ukvarjajo z baletom, v koordinaciji in ravnotežju razlikujejo od otrok, ki se z baletom ne ukvarjajo. Pri testiranju je sodelovalo 40 otrok. Od teh se jih je 24 ukvarjalo z baletom, 16 pa ne. Stari so bili od 6 do7 let in so obiskovali prvi razred osnovne šole. Z analizo rezultatov motoričnih testov smo ugotovili, da med otroki, ki se ukvarjajo z baletom, in tistimi, ki se z baletom ne ukvarjajo, v testih koordinacije ni statistično značilne razlike, v testih ravnotežja pa statistično značilna razlika obstaja. Ugotovili smo tudi, da imajo otroci, ki se ukvarjajo z baletom, v primerjavi z otroki, ki se z baletom ne ukvarjajo, slabše razvito koordinacijo, bolj pa imajo razvito ravnotežje.
Keywords: balet, koordinacija, ravnotežje, motorični razvoj, motorične sposobnosti, motorika
Published: 04.08.2016; Views: 641; Downloads: 118
.pdf Full text (718,23 KB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica