| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 28
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
3.
MOŽNOSTI ZMANJŠANJA KISLINE V VINU PRI SORTI Vitis vinifera L.cv. šipon
Suzana Krajnc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo preučevali kateri način zmanjšanja kislin nam da najboljše rezultate, glede kakovosti vina ter ugotavljali vplive posameznih načinov zmanjšanja kislin na vino pri sorti šipon iz Ljutomersko – Ormoškega vinorodnega okoliša. Spremljali smo dozorevanje grozdja te sorte z ugotovljanjem relativne gostote. Pripravili smo si poskusne variante z dodatkom selekcioniranih vinskih kvasovk za običajno vrenje, z dodatkom selekcioniranih vinskih kvasovk za zmanjšanje kislin, z dodatkom kulture bakterij za mlečnokislinsko vrenje v mošt, z dodatkom kulture bakterij za mlečnokislinsko vrenje po alkoholnem vrenju, s kemičnim razkisom mošta, s kemičnim razkisom mladega vina in kontrolo. Pred nastavitvijo poskusa smo opravili kemijske analize mošta: vrednost pH, vsebnost titracijskih kislin, vsebnost prostega in skupnega žvepla, sladkorno stopnjo, vsebnost vinske in jabolčne kisline. Potek alkoholnega vrenja smo spremljali dnevno z merjenjem temperature in relativne gostote. Po prvem pretoku smo opravili čiščenje vina z enološkimi sredstvi (bentonit, PVPP, jajčni albumin, kremenčeva kislina). Dvakrat smo opravili senzorično analizo kakovosti vina v poskus zajetih vzorcev vin. S poskusom smo ugotovili, da dobimo najboljše rezultate pri zmanjševanju kislin s selekcioniranimi kvasovkami za zmanjšanje kislin. Pri tem dobimo zadovoljivo polno in harmonično vino zlasti primerno kot mlado vino. Najslabši način za zmanjšanje kislin smo opazili pri kemičnem razkisu pri katerem se nam je bistveno povišal pH, ker se nam je močno zmanjšala vsebnost vinske kisline. Zaradi tega se nam je vsebnost titracijskih kislin zmanjšala, tako da je prišlo v teh vzorcih tudi do spontanega biološkega razkisa.
Keywords: kislost, šipon, kemični razkis, biološki razkis, kvasovke, bakterije
Published: 14.08.2009; Views: 6838; Downloads: 680
.pdf Full text (550,32 KB)

4.
UČINKI NEKATERIH NARAVNIH PROIZVODOV NA POTENCIALNO PATOGENE BAKTERIJE, KI SE NAJPOGOSTEJE ZADRŽUJEJO NA BOLNIŠNIČNIH TEKSTILIJAH
Nina Gosak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Bolnišnične okužbe so zaplet hospitalizacije in danes predstavljajo v zdravstvu velik problem. Pogostost le-teh je eden izmed kazalcev kakovosti dela v bolnišnici. Povzročitelji bolnišničnih okužb so mikroorganizmi, najpogosteje na antibiotike odporne bakterije. Včasih gre samo za kolonizacijo potencialno patogenih bakterij, ki lahko kasneje preide v okužbo in sekundarno bolezen. V nalogi smo se osredotočili na bakterije, prisotne v bolnišnicah oziroma na bolnišničnih tekstilijah. Z antibiogrami smo ugotavljali, kako na bakterije delujejo različni naravni proizvodi. Noben proizvod bakterij popolnoma ne uniči, saj smo ugotovili, da so nekatere testirane bakterije odporne oziroma slabo občutljive na določene naravne proizvode.
Keywords: bolnišnične okužbe, bakterije, Staphlyococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium diphtheriae, Proteus mirabilis, naravni proizvodi, propolis, matični mleček, izvleček iz grenivkinih pečk, islandski lišaj, domači vinski kis in jabolčni kis, preprečevanje, bakterijska rezistenca.
Published: 29.09.2009; Views: 3234; Downloads: 422
.pdf Full text (784,61 KB)

5.
Bakterijske okužbe in zastrupitve s hrano
Zala Ferk, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Živila so poleg zdravstvenih tegob in ob težavah, povezanih z okoljem, glavna skrb današnjega človeka in verjeti je, da bo tako tudi v prihodnosti. V diplomskem delu z naslovom Bakterijske okužbe in zastrupitve s hrano so predstavljeni dejavniki tveganja za okužbo z živili, glavni bakterijski povzročitelji, epidemiološke značilnosti okužb v Sloveniji ter možnosti njihovega preprečevanja in nadzora. Predstavljene so tudi naloge medicinske sestre pri preprečevanju okužb in zastrupitev s hrano, kajti v večini so ljudje premalo osveščeni o nevarnostih, ki jim pretijo ob nepravilnem rokovanju z živili. Medicinska sestra lahko z izobraževanjem in osveščanjem posameznika ter širše družbe prispeva k prepoznavi te nevarnosti. V poglavju epidemiološki podatki o okužbah in zastrupitvah s hrano smo z analizo in interpretacijo iz primarnih in sekundarnih virov v tabelah in grafikonih predstavili zbrane in obdelane podatke o zastrupitvah in okužbah s hrano v Republiki Sloveniji za obdobje petih let (2003—2007). Ugotoviti smo želeli, katere bakterije največkrat povzročajo okužbe in zastrupitve s hrano ter kakšen je njihov delež med vsemi prijavljenimi primeri. Zanimalo pa nas je tudi, ali se je število prijavljenih primerov okužb in zastrupitev s hrano v obdobju petih letih kaj spreminjalo. Iz analize podatkov smo ugotovili, da je najpogostejši bakterijski povzročitelj črevesnih okužb Salmonela, ter ugotovili, da se je število prijav le-teh od leta 2003 do leta 2007 zmanjšalo. Glede prijavljenih vseh nalezljivih črevesnih bolezni pa smo ugotovili, da se stanje v tem obdobju ni pomembno spremenilo, upadlo je le število prijavljenih bakterijskih črevesnih okužb.
Keywords: mikroorganizmi, bakterije, okužba, zastrupitev, hrana, medicinska sestra.
Published: 30.03.2010; Views: 4937; Downloads: 885
.pdf Full text (360,66 KB)

6.
ORGANIZACIJSKI MODEL ZA OBVLADOVANJE KOLONIZACIJ/OKUŽB Z VEČKRATNO ODPORNIMI MIKROORGANIZMI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
Mirjana Bušljeta, 2011, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljen teoretični vidik bolnišničnih okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi, epidemiološko gibanje večkratno odpornih mikroorganizmov, pomen in izvajanje notranjih presoj bolnišničnih standardov na osnovi ALPHA metode v SB Ptuj ter uvedene izboljšave. Prikazana je izboljšava procesa dela na področju obvladovanja bolnišničnih okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi, kjer smo razvili inovativni model za obvladovanje kolonizacij/okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi v smislu pravilnega nameščanja bolnikov z večkratno odpornimi mikroorganizmi, s ciljem znižati število prenosov okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi in zagotoviti čim bolj strokovno, kakovostno in varno obravnavo vseh naših bolnikov. Uspešnost vpeljanega organizacijskega modela v vsakdanji praksi v SB Ptuj smo spremljali in analizirali za dve- in polletno obdobje (od začetka leta 2009 do junij 2011) na vseh bolnišničnih oddelkih. Z notranjo presojo upoštevanja standarda »Kontaktne izolacije« smo postopno dosegli v povprečju 89-odstotno izvajanje vseh postopkov in posegov zdravstvene nege (ZN) v skladu z zastavljenim bolnišničnim standardom. Prenos bakterij nosilk ESBL smo v opazovanem obdobju zmanjšali na vseh oddelkih (prenosov MRSA nismo opazili že več let, bolnika z VRE v SB Ptuj še nismo obravnavali). Zmanjšali smo prenos bakterij nosilk ESBL v opazovanem obdobju iz 12,6% v letu 2009 na 7% v letu 2010 in na 2% v prvi polovici leta 2011. Glede na število prenosov v opazovanem obdobju lahko sklepamo, da se bo tudi v bodoče število prenosov večkratno odpornih mikroorganizmov še zmanjševalo. Vpeljan organizacijski model se je izkazal za zelo uspešnega in uporabnega v praksi. Omogoča natančen nadzor in sledljivost kolonizacij/okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi ter zmanjšuje možnost prenosov večkratno odpornih mikroorganizmov med bolniki, obiskovalci in vsemi zaposlenimi. Model je omogočil sistemsko rešitev. Za vpeljavo novih organizacijski modelov, ki dvigujejo nivo kakovosti opravljenih storitev v bolnišnicah na področju ZN, je nujno potrebna uporaba pristopov in orodij managementa kakovosti. Sistematično izboljševanje kakovosti storitev pa je del profesionalne odgovornosti zaposlenih v bolnišnicah. V SB Ptuj je v dvoletnem obdobju nastalo 21,8 % vseh kolonizacij/okužb z bakterijami, ki izločajo ESBL (pridobljenih 12,5% in 9,3% prenosov), od vseh skupno koloniziranih bolnikov oziroma 0,11% na število bolnišnično oskrbnih dni (BOD) ali 0,5% na število vseh hospitaliziranih bolnikov. Rezultati raziskave, ki je bila izvedena v aprilu 2011 v sedmih slovenskih bolnišnicah, je pokazala, da ostale anketirane slovenske bolnišnice nimajo pregleda nad kolonizacijo/okužbo z večkratno odpornimi mikroorganizmi v svoji sredini, zato priporočamo, da bi isti sistem oziroma organizacijski model za obvladovanje kolonizacij/okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi vpeljale v vsakodnevno prakso tudi ostale slovenske bolnišnice.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: organizacijski model, kakovost, notranje presoje večkratno odporni mikroorganizmi, bakterije nosilke ESBL
Published: 18.11.2011; Views: 2391; Downloads: 641
.pdf Full text (1,80 MB)

7.
Pomen preprečevanja bakterijskih okužb prebavil
Karmen Šekoranja, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela z naslovom Pomen preprečevanja bakterijskih okužb prebavil smo predstavili dejavnike tveganja za okužbo z glavnimi bakterijskimi povzročitelji, z živili, vodo ter možnosti njihovega preprečevanja in nadzora. Predstavljena je tudi vloga medicinske sestre pri preprečevanju bakterijskih okužb prebavil. Medicinska sestra lahko s svojo izobrazbo in delovanjem osvešča posameznika in širšo družbeno skupnost o nevarnostih okužbe in prepoznavnosti le- teh. V empiričnem delu smo v obliki grafikonov predstavili rezultate raziskave, s katero smo želeli ugotoviti seznanjenost posameznikov o bakterijskih okužbah, simptomih in preventivnimi ukrepi. Metodologija raziskovanja. Uporabili smo deskriptivno metodo dela, za pridobitev želenih podatkov pa smo uporabili anonimen anketni vprašalnik. Sodelovalo je 100 naključno izbranih pacientov v Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu. Anketiranje je bilo izvedeno v mesecih maj, junij in julij 2011. Rezultati raziskave. Rezultati raziskave so pokazali, so se pacienti v 83 % že srečali s težavami, ki so bile posledica okužbe prebavil z bakterijo, 69 % anketiranih pozna vsaj enega od povzročiteljev okužb. V večini so seznanjeni s preventivnimi ukrepi, med katere sodijo predvsem higiena rok in rokovanje z živili. Informacije pa so si pridobili v 73 % preko medijev. Sklep. Bakterijske okužbe prebavil so pogosta obolenja, ki prizadenejo osebe vseh starosti. Nevarnejša so pri otrocih, starostnikih, pri osebah z oslabelim imunskim sistemom. Pomembna je seznanjenost posameznikov in širše skupnosti o dejavnikih tveganja za okužbo in preprečevalnimi ukrepi, ki so poglavitni za ohranjanje in krepitev zdravja.
Keywords: Bakterije, okužba, zastrupitev s hrano, pitna voda, medicinska sestra.
Published: 07.06.2012; Views: 1873; Downloads: 306
.pdf Full text (421,63 KB)

8.
9.
10.
Vpliv različnih pridelovalnih sistemov na prisotnost patogenih bakterij v zelenjavi
Uroš Vrabelj, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo preverjali prisotnost nekaterih patogenih bakterij na solati. Preverjali smo hipoteze kako mesta prodaje, način proizvodnje in letni čas vplivajo na prisotnost patogenih bakterij v krhkolistni solati. Za vzgojo bakterij smo uporabili štiri selektivna gojišča namenjena za izolacijo bakterij iz hrane in vode. Bakterije smo izolirali, prešteli, ter določene vizualno identificirali. Rezultati so pokazali, da je najmanj bakterij v vzorcih kupljenih na tržnicah in slovenskega porekla. Največje število je bilo na solati iz uvoza, kupljeni v trgovini. Glede na pridelavo je najmanj vsebovala ekološko in integrirano pridelana zelenjava. Glede na letni čas je od šest prodajnih mest bilo najvišje število kolonij na štirih spomladi in na dveh poleti.
Keywords: patogene bakterije, krhkolistna solata, varnost prehrane, načini pridelave zelenjave, mikrobiološka aktivnost
Published: 08.11.2012; Views: 1040; Downloads: 98
.pdf Full text (552,30 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica