| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Primerjava avtonomnih avtomobilov
Mihael Hojnik, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na več poglavij. Vsako od poglavij je opisano in razdeljeno na glavne teme. V uvodu je opisano področje, o katerem se bo pisalo v diplomskem delu. Tematika je osredotočena na razvoj avtonomnih vozil in njihovo umetno inteligenco. Pomembno poglavje so ekonomski modeli lastništev. Pri lastništvih so raziskane možnosti, katere ima vsak posameznik glede na njegove potrebe po prevozu. Opredeljene so rešitve, ki odločajo pri raziskavah, kako lahko določeni dejavniki pripomorejo k izbiri lastništva. Opredeljene in pojasnjene so razlike med osebnim lastništvom avtomobila in souporabo avtomobila. Pri souporabi avtomobila so prikazane možnosti različnih vrste deljenja vozila z ostalimi udeleženci. V poglavju, ki vključuje avtonomnost avtomobilov, so razloženi asistenčni sistemi, ki vplivajo na delovanje avtonomnih avtomobilov. Predstavljeni so najpomembnejši asistenčni sistemi, ki so vgrajeni v vsa nova vozila na trgu. Razložena je avtomatizacija, ki vključuje vsako stopnjo avtomatizacije glede na razvoj in napredek tehnologije. Pri stopnjah avtomatizacije so opisane metode, kako v raziskovalnih centrih določajo, v katero kategorijo po lestvici spada vozilo. Prikazani in predstavljeni so vsi vidiki, ki si jih zastavljajo družba in investitorji o avtonomni vožnji. Razdeljeni so na več poglavij. Pravni vidik zajema omejitve in direktive, ki so vezane na razvoj vozil. Pri varnostnem vidiku je govora o odločitvah avtonomnih vozil v primeru nesreč. Opisana je situacija nesreče, da je manjša škoda. Pri družbenem vidiku je prikazan pogled družbe na avtonomna vozila. Opisane so skeptičnosti in odzivi prvih primerkov vozil. Pri ekonomskem vidiku je govora o izrabi avtonomnih vozil za nove panoge, uporabi podatkov za marketinške namene in tudi avtomatizaciji tovornega prometa. V poglavju o primerjavi vozil je na začetku opis tehnologije posameznih proizvajalcev, na katerih kriterijih bo temeljila. Opisana je tehnologija proizvajalcev BMW, Mercedes Benz, Tesla Motors in GM. V drugem delu poglavja so opisane prikazane možnosti trenutnih avtomobilov, ki obsegajo vsaj delno avtomatizacijo vozil.
Keywords: Primerjava, Avtomobil, Avtonomna vožnja, analiza, Ekonomski modeli, Avtonomnost
Published in DKUM: 10.12.2019; Views: 1349; Downloads: 221
.pdf Full text (775,11 KB)

2.
PROBLEMATIKA FINANCIRANJA PLAČ, POVRAČIL IN DODATKOV NA PODROČJU VISOKEGA ŠOLSTVA
Jelka Rakun, 2016, master's thesis

Abstract: Pri obravnavanju področja plač zaposlenih v visokem šolstvu, ki je urejeno z nekaj posebnostmi, se bom v magistrskem delu oprla na ustavno določilo, ki ureja avtonomnost državne univerze. V zvezi s tem bom predstavila položaj zaposlenih na področju visokega šolstva in ugotovila ali gre za pravilno umestitev zaposlenih na državni univerzi v okviru javnega sektorja. Pri samem področju plač je namreč potrebno upoštevati splošna delovnopravna določila z upoštevanimi posebnostmi, ki veljajo za akademsko osebje in imajo ti v okviru svoje delovne obremenitve določene normative. Ti normativi so v slovenskem visokošolskem prostoru določeni v specialnem zakonu, ki ureja področje delovanja visokega šolstva in napotuje visokošolske zavode k sprejemu svojih določil. Pri tem se zastavlja vprašanje koliko je posamezni visokošolski zavod pri tem avtonomen, da navedeno lahko uredi v svojih internih aktih in kako te normative upošteva pri sklenitvi delovnega razmerja, ki so seveda podlaga za izračun plače.
Keywords: avtonomnost univerze, visoko šolstvo, javni sektor, plača akademskega osebja, delovna obremenitev, pokrivanje plač
Published in DKUM: 10.10.2016; Views: 1054; Downloads: 119
.pdf Full text (1,77 MB)

3.
POJASNILNA DOLŽNOST ZDRAVNIKA ANESTEZIOLOGA
Matej Koželj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga govori o medicinsko-pravnih pogledih na pojasnilno dolžnost zdravnika anesteziologa in analizira dejavnike, ki vplivajo na njo. Analiza je opravljena glede na slovensko zakonodajo, v kateri je izpostavljen Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in prakso opisane doktrine v skladu z anesteziološkimi standardi. Vključuje določene globalne poglede in možne rešitve za izboljšanje dejanske realizacije v praksi. Predstavljeni so etični, pravni in strokovni vidiki pojasnilne dolžnosti in nanjo vezane zavestne privolitve ali odklonitve zdravljenja. Ob enem predstavlja konstruktivno kritiko na zdravstveni sistem in samo politiko ter služi splošnemu ozaveščanju. Predstavlja specializirano obliko pravice do samoodločanja, ki je odraz človekove avtonomnosti. V diplomskem delu so predstavljeni, zapleti, posebni primeri in stik s sodno prakso povezano z odgovornostjo poklica zdravnika anesteziologa. Izpostavlja se aktualen problem nedoločenosti časovnega okvira pojasnilne dolžnosti povezane s kadrovsko in prostorsko stisko v bolnišnicah. K diplomski nalogi so priloženi privolitveni obrazci, ki se predložijo pacientu za veljavno privolitev v postopek zdravljenja z anestezijo.
Keywords: pojasnilna dolžnost, anesteziologija, Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), avtonomnost pacienta, medicinska etika, zavestna privolitev, zavrnitev zdravljenja, privolitveni obrazec
Published in DKUM: 21.09.2016; Views: 1855; Downloads: 242
.pdf Full text (2,29 MB)

4.
PRIČAKOVANJA STARŠEV DO VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK NA OBMOČJU PREKMURJA
Nives Horvat, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Pričakovanja staršev do vzgojiteljev predšolskih otrok na območju Prekmurja je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so zajeta različna izhodišča oz. teme, ki se potem združujejo s pričakovanji staršev do vzgojiteljev. Najprej so predstavljena načela in cilji predšolske vzgoje v vrtcih, ki so temelj za poznavanje obravnavane tematike. Opisan je pomen vrtca kot ustanove za otrokov razvoj, hkrati pa tudi vloga, ki jo pri otrokovem razvoju imajo starši. Slednji so tudi pomemben dejavnik pri oblikovanju programa in dela v vrtcu, zato sta predstavljena njihova vloga in pomen za vrtec in institucijo, prav tako pa tudi ni zanemarljiv njihov vpliv na delovanje vzgojitelja. Zato v teoretičnem delu izvemo o pomenu sodelovanja med starši in vzgojitelji, tako z vidika vzgojitelja kot tudi z vidika staršev. V nadaljevanju so predstavljena tudi pričakovanja staršev do vzgojiteljev ter morebitne pasti, ki onemogočajo dobro sodelovanje. Poseben poudarek je dan pomenu spoštovanja avtonomnosti vzgojitelja. Predstavljena je tudi vloga staršev pri otrokovem prvem vstopu v vrtec in njihovo mesto v ciljih kurikula. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati empirične raziskave, in sicer v kolikšni meri v vrtcu Beltinci upoštevajo oz. uresničujejo pojem partnerstva, katere so prevladujoče oblike sodelovanja ter vsebine, ki jih strokovno osebje oz. vzgojitelji nudijo staršem. Za raziskovalni instrument smo uporabili anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 19 vzgojiteljev v enotah vrtca Beltinci ter 129 staršev, katerih otroci obiskujejo omenjene enote vrtca. Zanimalo nas je, ali to sodelovanje daje zadostne možnosti sooblikovanja in vplivanja na življenje v vrtcu ter kako to ocenjujejo starši. Podatke, pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov, smo obdelali s programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) in jih predstavili tabelarično
Keywords: Avtonomnost, sodelovanje, starši, vrtec, vzgojitelj.
Published in DKUM: 19.02.2016; Views: 2413; Downloads: 219
.pdf Full text (1,19 MB)

5.
Samoodločanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v izobraževanju
Marta Licardo, Majda Schmidt, 2014, review article

Abstract: V prispevku strnjeno predstavljamo razvoj samoodločanja z različnih perspektiv. Pozornost namenjamo funkcionalnemu modelu samoodločanja, ki se uveljavlja pri delu z osebami s posebnimi potrebami. Raziskovanje samoodločanja prispeva k razumevanju razsežnosti tematike in ponuja možnosti razvoja v praksi. Rezultati tujih raziskav namreč poudarjajo mnoge prednosti funkcionalnega modela samoodločanja, po katerem je samoodločanje veščina, ki se jo lahko naučimo z učenjem veščin izbiranja, odločanja, reševanja problemov, zastavljanja in doseganja ciljev ter drugih veščin, kot so samoopazovanje, samovrednotenje, spodbujanje sebe, samozavedanje in poznavanje sebe (Wehmeyer 1999, 54-57). Samoodločanje je v slovenskem prostoru morda manj poznano, še največkrat se pojavlja pri delu z osebami s posebnimi potrebami, ki imajo motnje v duševnem razvoju, v okviru učenja samozagovorništva, razvoja avtonomnosti, opolnomočenja ipd. V prispevku poudarjamo, da bi lahko sistematičen razvoj in poučevanje teh veščin pripomogla k boljšim rezultatom na različnih področjih dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, npr. v nižjem poklicnem izobraževanju in programih srednješolskega izobraževanja, kjer je velik delež dijakov s posebnimi potrebami, ki so lahko hitro izpostavljeni socialni izključenosti, šolskemu neuspehu in nezaposljivosti. Model je uporaben tudi pri delu s starši otrok s posebnimi potrebami na vseh stopnjah izobraževanja in pri izobraževanju učiteljev.
Keywords: otroci s posebnimi potrebami, samoodločanje, avtonomnost, samorealizacija
Published in DKUM: 21.12.2015; Views: 1620; Downloads: 288
.pdf Full text (150,86 KB)
This document has many files! More...

6.
Multifunkcijska avtonomna mobilna robotska platforma
Robert Ojsteršek, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga opisuje celovit postopek razvoja, izdelave in zagona multifunkcijske avtonomne mobilne platforme. Opisuje načrtovanje in izdelavo mehanskih, električnih in elektronskih komponent avtonomno vodene multifunkcijske robotske platforme, ki jo je moč nadgraditi oz. uporabiti v najrazličnejših aplikacijah, npr. kot avtonomni invalidski voziček, snemalno vozilo, transportni voziček v proizvodnji. Pogonski sistem ima za osnovo dva kolesna enosmerna motorja, ki ju krmili elektronsko vezje dveh H-mostičev, krmiljenih z mikrokrmilnikom. Kot vir napajanja je uporabljen baterijski komplet, ki je nadgrajen s sistemom za upravljanje baterij (BMS). Vodenje platforme je izvedeno z uporabo mobilnega telefona, ki zajema podatke iz kotov zasuka okoli posameznih osi in hitrosti spreminjanja teh kotov ter jih preko brezžične komunikacije pošilja na mikroračunalnik platforme. Opisana je tudi programska oprema platforme in mobilne aplikacije. Celotna robotska platforma ponuja dovolj veliko zanesljivost, nosilnost in robustnost, in predstavlja temelj za nadaljnje nadgradnje.
Keywords: Konstruiranje, regulacije, vodenje, robotika, mobilna robotika, mikrokrmilnik, strojni vid, WiFi, avtonomnost, multifunkcionalnost
Published in DKUM: 02.07.2015; Views: 2325; Downloads: 323
.pdf Full text (3,44 MB)

7.
VODENJE KVADROKOPTERJA
Uroš Sadek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V delu je opisana izdelava računalniškega vmesnika za vodenje kvadrokopterja, preko brezžično dostopne točke in uporabo UDP protokola. Vodenje je izvedeno v programu LabVIEW, proizvajalca National Instruments. Identifikacije sistemov in načrtovanje regulatorjev smo izvedli v programskem okolju Matlab. Predstavljeno je delovanje kvadrokopterja AR.drone Parrot, kot tudi računalniškega vmesnika, obdelane so težave in rešitve vse od vzpostavitve komunikacije, identifikacije sistemov, regulacije sistemov in sledenja krivulji.
Keywords: kvadrokopter, računalnik, WIFI, regulacija, avtonomnost
Published in DKUM: 04.09.2012; Views: 1703; Downloads: 249
.pdf Full text (2,00 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica