| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 50
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Vpliv postopka predobdelave materiala na vsebnost vitaminov v ekstraktih cvetnega prahu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje
Karin Jakopič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je optimizirati postopek predobdelave cvetnega prahu z namenom izolacije ekstraktov z visoko vsebnostjo antioksidantov ter vitaminov. Uporabili smo različne ekstrakcijske metode; ultrazvočno ekstrakcijo, hladno in vročo maceracijo ter ekstrakcijo po Soxhletu. Pri vseh ekstrakcijah smo kot topilo uporabili mešanico etanola in vode (70 % etanol). Z različnimi postopki predobdelave materiala (mletje v električnem mlinčku, trenje s terilnico in z dušikom pod tlakom) in omenjenimi postopki ekstrakcije smo dobili 16 različnih ekstraktov. Ekstraktom smo določevali izkoristek in spektorfotometrično določevali mikronutriente in sekundarne metabolite kot so vitamin C, fenolne spojine in proantocianidini ter antioksidativni učinek. Kromatografsko smo poskušali določiti še vitamine (A, D in E ). S predobdelavo cvetnega prahu smo pridobili različne strukture in velikosti materiala, kateremu smo s sejalno analizo določili najpogosteje zastopano zrno in izračunali koeficient enakomerne zrnatosti. Ekstrakte smo ovrednotili s kvalitativno in kvantitativno analizo vsebnosti želenih komponent. Rezultati kažejo da na kakovost ekstrakta vplivajo različni dejavniki, kot so izbira topila, postopki obdelave pred ekstrakcijo, čas in temperatura ekstrakcije ter ustrezna ekstrakcijska metoda. Postopek predobdelave bistveno vpliva na izkoristek ekstraktov, saj izzove spremembo v mikrostrukturi cvetnega prahu. Med določevanjem vsebnosti komponent v cvetnem prahu smo opazili vpliv temperature in časa. Za čimboljše vsebnosti antioksidativne aktivnosti, totalnih fenolov, proantocianidinov in izkoristka se je med ekstrakcijami potrebno izogibati visokim temperaturam. Veliko nižje vsebnosti kot z ostalimi ekstrakcijskimi metodami dobimo ravno s Soxhletovo ekstrakcijo v primeru določevanja vsebnosti totalnih fenolov, proantocianidinov in izkoristka. Opazimo da je predobdelava z dušikom pod tlakom in kombinacija tlaka in mletja v večini primerov dala najboljše rezultate.
Keywords: cvetni prah, predobdelava, ekstrakcija, antioksidanti, fenolne spojine, proantocianidini, vitamini
Published in DKUM: 18.09.2023; Views: 316; Downloads: 0
.pdf Full text (7,01 MB)

2.
Optimizacija postopka superkritične ekstrakcije sladkega pelina ( artemisia annua l.) s programom design expert : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje
Karin Bajde, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Sladki pelin ( Artemisia annua L.) je zdravilna rastlina, ki vsebuje antimalarik artemizinin. Po strukturi je seskviterpenoidni lakton, točen mehanizem delovanja artemizinina še ni raziskan. Cilj diplomskega dela je po eksperimentalnem načrtu programa Design Expert pro 13 izvesti superkritično ekstrakcijo s CO2 in ultrazvočno ekstrakcijo, kjer kot topilo uporabimo etanol. Pridobljenim ekstraktom smo nato določili antioksidativne lastnosti z metodo DPPH in z LC-MS/MS določili vsebnost artemizinina. Glede na dobljene rezultate smo obe ekstrakcijski metodi optimizirali in rezultate statistično obdelali. Ugotovili smo, da so izkoristki višji pri višji temperaturi, srednje visokih tlakih in daljšem času ekstrakcije. Pri obeh ekstrakcijah imata opazovana parametra pomemben vpliv in sta medsebojno odvisna. Pri ultrazvočni ekstrakciji smo najvišje vrednosti za antioksidativno aktivnost dosegli pri temperaturi med 42 in 50 ⁰C ter času med 10 in 30 min. S superkritično ekstrakcijo pa smo maksimum dosegli pri temperaturi 40 ⁰C in tlakih med 250 in 300 bar. Vsebnost artemizinina je bila pri ultrazvočni ekstrakciji najvišja pri temperaturi 40 ⁰C in času med 3 in 25 min. Najvišje vsebnosti artemizinina pri superkritični ekstrakciji pa so bile dosežene pri temperaturi med 40 in 45 ⁰C ter tlakih med 200 in 300 bar.
Keywords: sladki pelin, sejalna analiza, antioksidanti, artemizinin, eksperimentalni načrt, konvencionalne ekstrakcijske metode
Published in DKUM: 14.09.2023; Views: 544; Downloads: 0
.pdf Full text (2,07 MB)

3.
Vpliv procesnih parametrov na kakovost in obstojnost ekstrakta ameriškega slamnika (Echinacea purpurea) : diplomsko delo
Katja Fingušt, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskovali vpliv procesnih parametrov na kakovost in obstojnost ekstrakta ameriškega slamnika. Želeli smo pridobiti stabilne ekstrakte ter izolirati čim višje vsebnosti polifenolov in polisaharidov. Najprej smo izvedli sejalno analizo, s katero smo določili mediansko zrno, najpogosteje zastopano zrno in koeficient zrnatosti, ter ugotovili, da je bila zrnatost neenakomerna. V laboratoriju smo izvajali vročo in hladno maceracijo ter ultrazvočno ekstrakcijo. Uporabljali smo pet različnih topil: destilirano vodo, absolutni etanol ter mešanice etanol:voda (70:30), etanol:voda (50:50) ter etil acetat:voda (70:30). Ko smo izvedli vse ekstrakcije, smo pričeli z analiznim delom, kjer smo s spektrofotometričnimi metodami določili vsebnosti totalnih fenolov in proantocianidinov ter antioksidativno aktivnost ekstraktov in ugotovili, da je imel ekstrakt, pridobljen z vročo maceracijo in topilom etanol:voda (70:30), najvišji izkoristek, najvišjo vsebnost totalnih fenolov in najvišjo antioksidativno aktivnost. Najnižji izkoristek pa je imel ekstrakt, ki smo ga pridobili z ultrazvočno ekstrakcijo, kjer smo kot topilo uporabili absolutni etanol. Prav tako je imel ta ekstrakt tudi najnižjo vsebnost totalnih fenolov in proantocianidinov. Večinoma so ekstrakti pokazali visoke vsebnosti fenolnih spojin. Etanolni ekstrakti so pokazali višje vsebnosti fenolnih spojin, prisotnost vode pa je povečala ekstrakcijo proantocianidinov, kar je potrdilo naši hipotezi. Kot predvidevano smo najvišje izkoristke dobili pri vroči maceraciji. Kasneje smo izvedli mikroenkapsulacijo in pridobljenim formulatom določili antioksidativno delovanje ter ugotovili, da je bila učinkovitost precej nizka.
Keywords: ameriški slamnik, ekstrakcija, totalni fenoli, antioksidanti, proantocianidini, sejalna analiza
Published in DKUM: 14.09.2023; Views: 503; Downloads: 0
.pdf Full text (2,30 MB)

4.
Vpliv optimiziranega ekstrakta cvetnega prahu na metabolno aktivnost melanomskih celic WM-266-4 : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje
Sanja Toplak, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Melanom je eno izmed najtežje ozdravljivih rakavih obolenj, saj so človeške melanomske celice znane kot ene najbolj agresivnih rakastih celic. Znanstveniki po celem svetu si zato prizadevajo, da bi razvili zdravilo, ki bi lahko ozdravilo to agresivno obliko raka. Dosedanje študije so pokazale, da imajo naravne spojine, med njimi sekundarni metaboliti, najdeni v naravnih materialih oz. proizvodih, tudi v čebeljem cvetnem prahu, citotoksični, antiproliferativni ter kemopreventivni učinek na različne rakave celične linije in so vključene v veliko klinično odobrenih zdravil proti raku. S pomočjo različnih ekstrakcijskih metod (ultrazvočna ekstrakcija, ekstrakcija po Soxhletu, superkritična ekstrakcija, vroča maceracija in hladna maceracija) smo pridobili ekstrakte cvetnega prahu s 70-odstotnim etanolom kot topilom in jim določili vsebnost totalnih fenolov, proantocianidinov in antioksidantov. Z računalniškim programom Design Expert smo optimirali pogoje ultrazvočne ekstrakcije in raztopine različnih koncentracij teh ekstraktov nanesli na melanomske celice. Rezultati so pokazali, da so vsi ekstrakti vplivali na zaviranje rasti rakavih celic, saj so zaustavili njihovo delitev, vendar opazimo signifikantno zmanjševanje metabolne aktivnosti rakastih celic pri koncentracijah med 0,05 mg/mL in 0,5 mg/mL.
Keywords: antioksidanti, cvetni prah, ekstrakcijske metode, proantocianidini, totalni fenoli, WM-266¬-4 celice
Published in DKUM: 13.09.2023; Views: 319; Downloads: 0
.pdf Full text (4,91 MB)

5.
Optimizacija postopka ekstrakcije sladkega pelina ( Artemisia annua L.) za izolacijo antioksidativnih in protirakavih učinkovin : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje
Ana Rajh, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Pojavnost raka se zaradi vse večje izpostavljenosti škodljivim snovem in onesnaženju okolja povečuje. Pomemben dejavnik, ki prispeva k napredovanju omenjene bolezni je oksidativni stres, katerega lahko zmanjšamo z antioksidanti. V preteklosti smo uporabljali sintetične antioksidante, danes pa se zaradi vse večje odpornosti na le te in njihovih negativnih stranskih učinkov uvajajo alternativni naravni viri. Med nje sodi tudi sladki pelin (Artemisia annua L.). Cilj diplomskega dela je bil optimizirati izolacijske postopke pridobivanja ekstraktov sladkega pelina, preveriti njihov antioksidativni potencial in določiti vpliv ekstraktov na metabolno aktivnost celične linije WM-266-4, ob nanosu. Z izvedbo nekonvencionalne ultrazvočne ekstrakcije in konvencionalnih ekstrakcijskih metod, hladne, tople in vroče maceracije ter ekstrakcije po Soxhletu, smo s topilom etanolom (W ≥ 96 %) pridobili ekstrakte sladkega pelina. Določili smo jim vsebnost antioksidantov na podlagi metode DPPH. Za najustreznejšo ekstrakcijsko metodo pridobivanja antioksidantov, toplo maceracijo z mešanjem, smo nato naredili optimizacijo eksperimentalnega načrta po računalniškem programu Design Expert. Kot raziskovani spremenljivki smo postavili temperaturo v območju med 23 °C in 80 °C ter hitrost mešanja med 100 rpm in 700 rpm. Ugotovili smo, da na vsebnost antioksidantov v ekstraktih vpliva temperatura, vpliv hitrosti mešanja med ekstrakcijo pa je zanemarljiv. Temperaturno območje od 55 °C do 62 °C se je za antioksidativni potencial ekstraktov izkazalo kot optimalno. Nazadnje smo preverili inhibicijo ekstraktov z najvišjo vsebnostjo antioksidantov na človeških melanomskih celicah s testom WST-8. Rezultati so pokazali, da vsi ekstrakti močno inhibirajo metabolno aktivnost rakavih celic, kar pripisujemo visokemu deležu antioksidantov v ekstraktih.
Keywords: antioksidanti, maceracija, ultrazvočna ekstrakcija, Soxhlet, WM-266-4 celice
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 379; Downloads: 6

6.
Izbira metode za določevanje antioksidativne aktivnosti biološko aktivnih komponent : magistrsko delo
Živa Nekrep, 2023, master's thesis

Abstract: Antioksidanti so spojine, ki so zmožne inhibirati oksidacijo s čimer ščitijo organizem pred obolenji, povzročenimi s prostimi radikali. V magistrskem delu smo želeli določiti optimalno metodo za določanje antioksidativne aktivnosti biološko aktivnih komponent glede na njihovo strukturo in topnost. Uporabili smo sintetične spojine, ki izkazujejo biološko aktivnost, med katere spadajo askorbinska kislina, butiliran hidroksi toluen, kofein, klorogenska kislina, resveratrol, rutin in teofilin ter ekstrakte iz naravnih surovin, tj. CBD, črna kumina, šipek in zelena kava, ki smo jih pripravili z mletjem in ultrazvočno ekstrakcjio ter uparevanjem z rotacijskem uparjalnikom. Raztopine sintetičnih spojin in ekstraktov smo pripravili v metanolu ter testirali njihove antioksidativne lastnosti z DPPH, CUPRAC, s FRAP in z ORAC testom ter β-karotensko metodo. Dobljene rezultate smo ovrednotili glede na kemijske lastnosti in strukturo spojine ter sklepali, katera izmed antioksidativnih metod je najbolj primerna za določevanje antioksidativne aktivnosti.
Keywords: Antioksidanti, biološko aktivne komponente, testi antioksidativnosti, DPPH, FRAP, CUPRAC, ORAC, β-karotenska metoda
Published in DKUM: 21.07.2023; Views: 579; Downloads: 50
.pdf Full text (2,96 MB)

7.
Karakterizacija aktivnih betalainov v ekstraktih rdeče pese : magistrsko delo
David Hvalec, 2022, master's thesis

Abstract: V zadnjih letih je rdeča pesa deležna vse večjega zanimanja kot bogat vir bioaktivnih spojin, zlasti barvil, med katerimi prevladujejo betalaini. Betalaini imajo velik potencial kot funkcionalna živilska sestavina in se uporablja v prehrambeni in farmacevtski industriji zaradi svojih raznolikih učinkov na krepitev zdravja. Betalaini so naravni pigmenti, ki vključujejo predvsem rumeno-oranžne betaksantine ali rdeče-vijolične betacianine. Ekstrakte smo pridobili z uporabo klasičnih konvencionalnih ekstrakcij in ultrazvočne ekstrakcije. Pri tem pa uporabljali različna organska topila: metanol, etanol in vodo. Izvedli smo tudi superkritično ekstrakcijo. Sledile so kemijske analize s pomočjo spektrofotometričnih metod. Ekstraktom smo določali vsebnosti totalnih fenolov in betalainov. Antioksidativno aktivnost pa smo določali s spektrofotometrično metodo z 1,1-difenil-2-pikrilhidrazinom (DPPH). Izvedli pa smo tudi kvalitativno določanje betacianinov z uporabo HCl in NaOH. V zadnjem delu smo izvedli mikronizacijo polikaprolaktona z procesom PGSS™. Za formulacijo ekstrakta v praškasti obliki smo uporabili visokotlačno tehniko z uporabo superkritičnega CO2. Najvišji izkoristek ekstrakcije smo dobili pri hladni maceraciji in mešanico metanol-voda (8:2). Najvišjo antioksidativno aktivnost sta pokazala ekstrakta, pridobljena s toplo maceracijo in vodo (55,26 %) ter ultrazvočno ekstrakcijo in 50 % etanolom (53,9 %). Najvišjo vsebnost totalnih fenolov je pokazal ekstrakt, pridobljen s toplo maceracijo in mešanico topil metanol-voda (3:7) (19,98 mg/g). Najvišjo vsebnost skupnih betalainov pa je pokazal ekstrakt, pridobljen s hladno maceracijo in mešanico topil metanol-voda (5:5) (288,41 mg/100 g). Izvedli smo mikronizacijo polikaprolaktona pri 180 bar in 80 °C. Pri formulaciji ekstrakta s supekritično mikronizacijo pa nam je uspelo dobiti fin rdeč prah.
Keywords: ekstrakcija, izolacija, pigmenti, antioksidanti, fenolne spojine
Published in DKUM: 30.09.2022; Views: 610; Downloads: 0
.pdf Full text (6,94 MB)

8.
Vpliv aditivov na barvno stabilnost polietilena : magistrsko delo
Mitja Čuš, 2022, master's thesis

Abstract: Polietilen z aditivi je polimerni material, ki je primeren za aplikacije v različnih industrijah. Najpogosteje ga uporabljamo v pakirni industriji. Zaradi cenovne dostopnosti in raznovrstnosti uporabe narašča povpraševanje po polietilenskih izdelkih. Magistrsko delo je potekalo v sodelovanju s podjetjem Makoter d.o.o. Namen magistrske naloge je bil raziskati vpliv aditivov na barvno stabilnost polietilena. Tekom proizvodnje polietilenskih filmov prihaja, zaradi različnih razlogov, do prezgodnjega razbarvanja polietilena. Zgodnja sprememba v barvi je pokazatelj degradacije materiala. Cilj magistrske naloge je bil ugotoviti razloge za prezgodnjo razbarvanje in predpostaviti izboljšave za boljšo barvno stabilnost. V sklopu eksperimentalnega dela smo izvedli Soxhletovo ekstrakcijo vzorcev polietilenskih filmov in analizirali ostanek v destilacijski bučki. Vzorce smo analizirali s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z UV detekcijo (HPLC-UV), termogravimetrično analizo (TGA), Fourierjevo transformacijsko spektroskopijo (FTIR) in nuklearno magnetno resonanco (NMR). Vpliv UV svetlobe na barvno stabilnost polietilena smo testirali v UV komori. Z analizo HPLC-UV smo v polietilenskem filmu potrdili prisotnost fenolnega antioksidanta butilhidroksitoluena (BHT). Testiranja vzorcev v UV komori so pokazala, da UV svetloba ne vpliva na takojšnje razbarvanje polietilenskih filmov. Rezultati TGA in FTIR so pokazali, da metodi nista primerni za kvalitativno določanje aditivov v naših vzorcih. Z analizo NMR smo podkrepili rezultate HPLC analize, da je v polietilenskem filmu prisoten BHT. Rezultati so pokazali prisotnost fenolnih antioksidantov, ki ob prekomerni oksidaciji vodijo v razbarvanje polietilenskih filmov. Na razbarvanje vplivajo tudi okolje, migracije fenolov ter interakcije med različnimi aditivi. Z omejevanjem vplivov lahko do določene mere preprečimo razbarvanje.
Keywords: polietilen, aditivi, barvna stabilnost, antioksidanti, Soxhletova ekstrakcija.
Published in DKUM: 21.09.2022; Views: 592; Downloads: 82
.pdf Full text (3,02 MB)

9.
Uporaba različnih izolacijskih postopkov in antioksidativna učinkovitost timijana (thymus vulgaris l.) : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje
Amalija Ozmec, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava različne izolacijske postopke aktivnih komponent iz timijana. Izpeljali smo pet različnih izolacijskih postopkov, ob uporabi različnih topil in pri različnih obratovalnih pogojih (tlakih in temperaturah). Izvedli smo konvencionalne ekstrakcije; ekstrakcijo po Soxhletu, vročo in hladno maceracijo ter ultrazvočno ekstrakcijo ter superkritično ekstrakcijo s CO2 in sotopilom kot naprednejši ekstrakcijski metodi. Uporabili smo dve nepolarni topili, heksan in petrol eter, ter dve polarni topili, etanol in mešanico etanola in vode. Izkoristki ekstrakcij so bili največji pri uporabi polarnih topil etanola in mešanice etanola in vode. Iz tega smo ugotovili, da se v timijanu nahaja več polarnih komponent, kot nepolarnih. Timijan tako vsebuje veliko karvakrola in timola, ki sta nekoliko bolj polarni komponenti, topni predvsem v etanolu. Med nepolarne komponente uvrščamo y-terpinen, p-cimen, a-terpenin, 1,8-cineol. Dobljene ekstrakte smo nato uporabili za nadaljnjo analizo antioksidativne aktivnosti s pomočjo radikalske metode z DPPH. S tem smo ugotovili, da smo največ fenolnih spojin, ki so odgovrne za antioksidativno delovanje izolirali z mešanico topil etanola in vode. Absorbanco referenčne raztopine smo izmerili 0,6348. Vrednosti rezultatov, % inhibicije, pa so bile v območju med 8,02 % in 89,00 %. Prav tako smo skušali določiti vsebnost komponent v eteričnih oljih z plinsko kromatografijo masno spektrometrijo GC/MS. Določili smo vsebnost karvakrola in timola. Vsebnost timola je bila znatno višja od karvakrola. Vsebnost smo podali v µg/g materiala. Vsebnosti timola so bile med 0,534 µg/g materiala in 2,370 µg/g materiala. Vsebnost karvakrola pa med 0,058 µg/g materiala in 0,440 µg/g materiala. Torej naš glavni namen diplomske naloge je bil, da iz timijana izoliramo čim več aktivnih komponent, s pomočjo različnih topil in določimo njihovo antioksidativno aktivnost.
Keywords: timijan, karvakrol, timol, antioksidanti, ekstrakcija, GC/
Published in DKUM: 16.09.2022; Views: 697; Downloads: 208
.pdf Full text (3,25 MB)

10.
Znotrajcelični antioksidativni potencial različnih sort hmelja : magistrsko delo
Tamara Hribernik, 2022, master's thesis

Abstract: Hmelj se tradicionalno uporablja v pivovarstvu. V zadnjih letih je bilo narejenih veliko študij o bioaktivnih molekulah hmelja, ki dokazujejo različne funkcionalne lastnosti, med njimi tudi antioksidativni potencial. V zaključni nalogi se je v pogojih in vitro določal znotrajcelični antioksidativni potencial 14 različnih sort hmelja in treh izoliranih substanc iz ekstrakta hmelja (ksantohumol, α-, β-kisline in β-kisline). Antioksidativni potencial je bil določen s pomočjo fluorescentnega barvila DCFH-DA na makrofagni celični liniji TLT. Najnižji izmerjen znotrajcelični antioksidativni potencial je bil določen pri sorti 'Savinjski golding', najvišji pa pri sorti 'Nugget'. Statistična analiza je pokazala, da med sortami hmelja obstajajo statistično značilne razlike pri znotrajceličnem antioksidativnem potencialu, in jih razdelila v pet statističnih razredov. Prav tako je bila ugotovljena statistično značilna razlika med vzorcem α-, β-kislin in vzorcem β-kislin. Zaradi neponovljivosti rezultatov so priporočljive nadaljnje raziskave o lastnostih ksantohumola. Antioksidativni potencial hmelja bi lahko v prihodnje postal eden od kriterijev pri sortni selekciji hmelja, saj je ta lastnost zanimiva za prehransko industrijo.
Keywords: hmelj, antioksidanti, reaktivne kisikove spojine, DCFH-DA
Published in DKUM: 15.09.2022; Views: 577; Downloads: 89
.pdf Full text (2,30 MB)

Search done in 4.7 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica