| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Uporabljivost pravnih pravil ODZ v sodobnem civilnem pravu Republike Slovenije
Tomaž Keresteš, 2011, original scientific article

Abstract: Prispevek obravnava pravnoteoretični okvir za uporabo pravnih pravil ODZ v sodobnem civilnem pravu Republike Slovenije. Avtor zastopa stališče, da je potrebno ločevati med pravimi klasičnimi pravnimi prazninami, ki se na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o sodiščih zapolnjujejo s pomočjo analogije in situacijami, ko je primer ali družbeno razmerje urejeno z nepopolnim vsebinskim pravilom, ki mu manjka formalna veljavnost. Kadar je nepopolnost mogoče odstraniti s pomočjo formalne dopolnitve, sploh ni mogoče govoriti o pravi pravni praznini, saj ustrezno pravno pravilo obstaja. Takrat je naloga sodnika, da najde ustrezno vsebinsko pravno pravilo ga formalno dopolni (na podlagi ZRPP) in uporabi na posamezen primer oziroma družbeno razmerje.
Keywords: ODZ, pravne praznine, analogija, zapolnjevanje pravnih praznin, pravna pravila, formalno, materialno, intertemporalno pravo
Published: 05.06.2012; Views: 2100; Downloads: 184
URL Link to full text

2.
ANALOGIJA V SODNI PRAKSI SLOVENSKIH SODIŠČ
Denis Magyar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom »Analogija v sodni praksi slovenskih sodišč« ima dvojni pomen. Predstavlja zaokroženo celoto in sistematični prikaz analogije v teoriji ter sodni praksi, kar je rezultat avtorjevega celoletnega raziskovanja, hkrati pa predstavlja temelj za nadaljnje raziskovanje na področju analogije v sodni praksi. Menim, da diplomsko delo bralcu omogoči globok vpogled v tematiko, tako s teoretičnega kot tudi s praktičnega vidika. Po uvodni predstavitvi pravnih praznin in razlogov za njihov nastanek, lahko bralec obudi znanje o analogiji, ki ga je pridobil pri predmetu pravoznanstvo, hkrati pa se mu predstavijo nova spoznanja in koncepti, ki v teoriji še niso bili razdelani. Diplomsko delo se seveda dotika tudi drugih vprašanj, ki so vsaj posredno povezana z analogijo, kot je na primer sistemizacija pravnih panog v javno in zasebno pravo, odnos med posameznimi panogami v smislu nad- in podrejenosti ter podobna vprašanja, ki so pomembna za razumevanje predmeta diplomskega dela. Zadnje poglavje je namenjeno predstavitvi sodne prakse in vprašanjem, kako praksa dojema analogijo in jo uporablja v vsakodnevnih pravnih operacijah, v sklepnem delu pa so podane končne ugotovitve in izhodišča, na katerih bo temeljilo nadaljnje raziskovanje v naslednjem oziroma naslednjih delih.
Keywords: pravna praznina, analogija intra legem, zakonska analogija, pravna analogija, argumentum a simili ad simile, sodna praksa, subsidiarnost, javno pravo, zasebno pravo
Published: 22.08.2013; Views: 3096; Downloads: 754
.pdf Full text (256,91 KB)

3.
Izdelava nekomercialnega učila uporabnega pri pouku kemije za potrebe medpredmetne povezave kemija - fizika
Nina Dolar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V vzgojno izobraževalnih ustanovah že dolgo ni več aktualen tradicionalen način poučevanja. Učitelji se trudijo z novimi metodami dela in tehnikami popestriti pouk in omogočiti učencem lažje razumevanje kompleksnejših pojmov, ki si jih je težko predstavljati ali pa so za človeško oko celo nevidni. Pri tem uporabljajo razna učna sredstva in pripomočke – učila. Učila pritegnejo učenčevo pozornost in v njih vzbudijo radovednost ter željo po novem znanju. Večinoma so narejena tako, da so dostopna učencem, da jih lahko tudi sami uporabljajo in se s tem urijo v samoučenju. Zaradi prizadevanja inovativnosti v poučevanju, smo se odločili izdelati svoje nekomercialno učilo. Ker se nahajamo na korelaciji dveh naravoslovnih znanosti kemije in fizike, smo iskali učno vsebino, ki je zajeta v učnih načrtih obeh področij. Osredotočili smo se na atomski svet in sicer na prehode elektronov med energijskimi stanji ter zanj izdelali praktično nekomercialno učilo, ki smo ga poimenovali "Po klancu gor in dol". Predstavlja pa analogijo med avtomobilčkom, ki se povzpne na vrh klanca in zdrsne dol, pri tem pa zagori lučka na klancu in prehodi elektronov med energijskimi stanji v atomu. Naše nekomercialno učilo je namenjeno za potrebe pri poučevanju predmetov kemije in fizike v srednješolskih izobraževalnih programih, predvsem na gimnazijskem programu in programu Kemijski tehnik. Nekomercialno učilo smo preizkusili pri realizaciji učne enote in ugotavljali, če res pripomore k lažjemu razumevanju izbrane učne teme.
Keywords: Kompleksni kemijski pojmi, učna sredstva, učni pripomočki, učila, samoučenje, inovativnost, nekomercialno učilo, kemija, fizika, analogija.
Published: 08.01.2014; Views: 1770; Downloads: 126
.pdf Full text (1,91 MB)

4.
Argument teleološke redukcije v praksi slovenskih sodišč
Gaj Terzič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava argument teleološke redukcije. Argument temelji na rezultatu teleološke metode razlage, ki pa je zagotovo teoretično ena najbolj spornih metod razlage pravnih aktov. Opredelitev objektivnega smisla oz. namena (ratio legis) je pogosto zapleteno in problematično opravilo. Običajno je rezultat razlage omejen z jezikovnim okvirom norme, vendar teleološka redukcija pripisuje besedilu pomen, ki ga jezik besedila ne podpira. Njen rezultat je celo »contra verba sed secundum rationem legis«, zato je še bolj sporna. Argument teleološke redukcije podpira tezo, da se pravno pravilo ne nanaša na konkretni primer, če je rezultat njegove uporabe (tj. pravna posledica oz. sankcija) v konkretnem primeru v nasprotju z namenom zakona. Zaradi navedenega je potrebna posebna previdnost pri iskanju namena. Teorija govori o težkih primerih, ki temeljijo na tehtanju in uravnoteženju. V tem primeru nimamo opravka zgolj z razlago ampak z nadaljnjim razvijanjem prava oz. doktrino zapolnjevanja pravnih praznin. V prvem delu avtor z namenom opredelitve teleološke redukcije obravnava teleološko razlago, primerjalno obravnava nekatere povezane ustaljene kanone razlage, primerja pravno praznino, ki se zapolnjuje s teleološko redukcijo, s pravo klasično pravno praznino in ugotavlja, da je razlika do pravih praznin bistvena, saj ne gre za odsotnost pravne ureditve, ampak za praznino, ki se pojavi kot posledica interpretacije (prekrita oz. vrednostna praznina). Obravnavani so vidiki, zaradi katerih je razlikovanje pomembno. V zadnjem poglavju je predstavljena sodna praksa uporabe argumenta teleološke redukcije.
Keywords: teleološka redukcija, interpretacija, teleološko razlogovanje, ratio legis, reductio ad absurdum, izjema, analogija, pravna praznina, prekrita praznina, sodna praksa.
Published: 13.04.2016; Views: 1135; Downloads: 277
.pdf Full text (978,71 KB)

5.
ZAPOLNJEVANJE KLASIČNIH PRAVNIH PRAZNIN V SODNI PRAKSI
Anja Jelen, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Pravne praznine so tista družbena razmerja, ki bi morala biti pravno urejena, pa niso. Naloga sodišč je, da jih zapolnijo. Prvi korak, ki sodiščem predstavlja večni problem in dilemo, je postopek ugotavljanja, ali sploh gre za pravno relevanten primer. Kadar sodišča uredijo primer, kjer je uporaba analogije prepovedana, lahko pride do zlorab in kršitev človekovih pravic. Diplomsko delo se v prvem delu dotika vprašanj različnih vrst pravnih praznin in njihovega prepoznavanja ter zapolnjevanja in tematiko približa bralcu na preprost in razumljiv način. Na kratko so predstavljene glavne metode zapolnjevanja, ki so predvsem pomembne na civilnopravnem področju in nekaterih področjih javnega prava, kjer veljajo stroge omejitve. Drugi del diplomskega dela je namenjen klasičnim pravnim prazninam. Dodani so primeri iz sodne prakse, na podlagi katerih je poudarjen način njihovega zapolnjevanja, tj. z analogijama legis in iuris. Pomembno vprašanje, na katerega se je avtorica med drugim osredotočila, je, ali se pravna analogija oz. analogija iuris dejansko pojavlja tudi v praksi ali pa je zgolj neka teoretična možnost zapolnjevanja, ki je sodišča ne uporabljajo.
Keywords: pravna praznina, analogija, sodna praksa, javno pravo, zasebno pravo, klasična pravna praznina, zapolnjevanje pravnih praznin
Published: 02.12.2016; Views: 1655; Downloads: 247
.pdf Full text (795,40 KB)

6.
Uporaba analogije pri poučevanju verjetnosti v osnovni šoli
Marjeta Capl, 2020, master's thesis

Abstract: Analogija je kognitivni proces prenosa informacij ali pomena z določenega objekta na drug objekt. V magistrski nalogi preizkušamo uporabo analogije pri poučevanju verjetnosti v osnovni šoli, pri čemer analogijo razumemo kot posebni primer transferja znanja. Vzorec je sestavljalo 66 učencev devetih razredov osnovne šole. Za namen raziskave smo uporabili dve igri s področja verjetnosti, pri katerih učenci določajo vsoto/razliko padlih pik dveh igralnih kock. Prva igra je predstavljala vir analogije, druga pa tarčo analogije. Z vidika poučevanja je verjetnost zelo zahtevna, saj pri učencih pogosto prihaja do neskladja med intuitivnimi in kognitivnimi zaznavami ter posledično do napačnih predstav. Za učence osnovnih šol spada verjetnost med eno izmed najbolj zahtevnih snovi z vidika razumevanja. Zaradi tega je pomembno, da se jim snov predstavi izkušenjsko preko »igre« in izvajanja poskusov, saj si učenci tako pridobivajo izkušnje z napovedovanjem dogodkov in njihovih verjetnosti. Rezultati naloge povedo, da večina učencev sklepanja z analogijo ni uporabila, prav tako se le v majhni meri prikazuje transfer znanja med virom in tarčo. V delu podamo tudi nekaj primerov nalog, preko katerih bi pri vsebini verjetnosti lahko spodbujali uporabo analogije.
Keywords: verjetnost, analogija, transfer znanja, didaktične igre
Published: 02.03.2020; Views: 236; Downloads: 44
.pdf Full text (2,26 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica