| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Razmerja med dejavnostjo kontrolinga, tržno vrednostjo in uspešnostjo poslovanja velikih slovenskih podjetij
Uroš Resnik, 2018, master's thesis

Abstract: Po vedno večjih zahtevah trga o celovitem usmerjanju in upravljanju podjetij se je kontroling razvil v proces, ki ga poznamo danes. Dejavnost kontrolinga je kompleksna panoga, ki se od pristopa (anglo-ameriški in nemški) do organiziranosti poslovnega subjekta razlikuje. Na organiziranost dejavnosti kontrolinga vpliva velikost podjetja, okolje, razvejanost in kompleksnost organizacije. Geografski in zgodovinski faktorji imajo ključni vpliv na razumevanje kontrolinga v podjetjih. Pojmovanje službe, ki izvaja dejavnosti kontrolinga, ni enotno. Neodvisno od imenovanja službe je enotna težnja dejavnosti kontrolinga k informacijski podpori, usmerjanju in uravnavanju poslovanja podjetja. Cilj poslovanja vsakega podjetja je povečati uspešnost v poslovanju in s tem posredno maksimirati tržne vrednosti. Namen magistrske naloge je preučiti razmerja med dejavnostjo kontrolinga, uspešnostjo poslovanja in tržno vrednostjo podjetja na vzorcu slovenskih podjetij, ki kotirajo na ljubljanski borzi.
Keywords: kontroling, dejavnost kontrolinga, uspešnost poslovanja, vrednost podjetja, tržna kapitalizacija, upravljanje, informiranje, analiziranje, planiranje
Published: 20.11.2018; Views: 411; Downloads: 38
.pdf Full text (1,93 MB)

2.
Analiziranje ohišja motornega kolesa
Primož Veronik, 2017, master's thesis

Abstract: Naloga obsega analiziranje okvirja enoslednega motocross motocikla. Najprej bodo predstavljeni sklopi in delovanje sestavnih delov motocikla. Prikazani bodo izrisani virtualni modeli, ki smo jih uporabili pri analizi okvirja. Izračunane spremenljivke, ki smo jih potrebovali pri numeričnemu preračunu. Opravljena bo trdnostna analiza okvirja motocikla. Analizirani bodo statični in kvazi-statični primeri. Najprej je analizirana statična analiza, pri kateri voznik sedi na motociklu. Nadaljuje se analiziranje, pri maksimalnem pospeševanju. Pri tej analizi bomo upoštevali, da v enem primeru voznik sedi in v drugem stoji. V zadnjem primeru nas je zanimala razporeditev napetosti in pomikov, pri vožnji upravljalca skozi ovinek.
Keywords: motocross enosledna vozila, analiziranje, okvir, metoda končnih elementov.
Published: 03.01.2018; Views: 722; Downloads: 78
.pdf Full text (3,01 MB)

3.
IZBOLJŠEVANJE PROCESA ROČNE MONTAŽE KOMPLEKSNIH IZDELKOV Z METODO SIMULACIJE
Maruša Miklavčič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Raziskovalno delo zajema preučevanje uporabnosti in smiselnosti uporabe simulacijskih orodij. Cilj raziskave je usmerjen k preverjanju uporabnosti simulacij pri analiziranju procesov na praktičnem primeru proizvodnega oddelka, kar bi lahko privedlo do izboljšanja procesov. Podjetja se v sodobnem času soočajo z izredno hitrim razvojem programskih orodij, ki so jim na voljo. Simulacijska orodja so uporabna, vendar zahtevajo uporabo večje množice podatkov z različnimi vrstami primerov. Iskali smo primerno in ugodno rešitev ter na uporabnem orodju postopoma prikazali vse predhodne faze, ki morajo biti izvedene pred simulacijo. Prikaz uporabe smo skušali nadgraditi z analiziranjem trenutnega stanja procesov v proizvodnem oddelku, pri čemer smo iskali posamezne parametre s »kaj če« scenariji, ki bi vplivali na spremembo oziroma na potencialno izboljševanje poslovanja v prihodnosti.
Keywords: simulacijska orodja, analiziranje procesov, »kaj če« scenariji, izboljševanje poslovanja.
Published: 23.11.2016; Views: 562; Downloads: 39
.pdf Full text (1,36 MB)

4.
Organiziranost računovodskega analiziranja podjetja First, d. o. o.
Sandra Škafar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Realizacijo ciljev, ki jih posameznik ne bi mogel sam doseči in uresničiti, omogoča organizacija na vseh področjih. Zaradi tega je pomen organizacije omejen na celoto delovnih in življenjskih aktivnosti človeka, ne pa samo na gospodarsko dejavnost. Prav tako pomen organizacije izhaja iz narave človeka, ki je družbeno bitje in potrebuje komunikacijo z drugimi ljudmi ter delovanje v skupnosti. Neposrednih predpisov, ki bi urejali organizacijo delovanja računovodskih služb, ni na razpolago. V Zakonu o gospodarskih družbah, Slovenskih računovodskih standardih in v Kodeksu računovodskih načel obstajajo le splošna napotila glede organiziranosti. Tako vsaka računovodska služba ugotavlja interne potrebe podjetja in temu primerno pristopi. V diplomskem delu sta predstavljena podjetje First, d. o. o., iz Murske Sobote in način, kako je organizirano računovodsko analiziranje v podjetju. Ugotavljamo, da ima obravnavano podjetje dobro organizirano računovodsko analiziranje, saj ima računovodsko analiziranje materiala, storitev in plač urejeno skladno z obravnavano literaturo s tega področja. Kljub dobremu poslovanju podjetja First, d. o. o., so podani morebitni predlogi izboljšav.
Keywords: računovodsko analiziranje, računovodska poročila
Published: 09.11.2016; Views: 477; Downloads: 61
.pdf Full text (902,64 KB)

5.
POTOVALNI VZORCI V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
Ines Dobnik, 2016, master's thesis

Abstract: V občini Šmartno ob Paki je bila izvedena prva raziskava o potovalnih navadah prebivalcev, s poudarkom na starejši populaciji. V njenem okviru so člani petdesetih gospodinjstev z okoliških krajev v juliju 2015 odgovarjali na vprašanja o lastništvu osebnega avtomobila, številu potovanj na dan, namenu, času in trajanju potovanj ter uporabljenih prometnih sredstvih. Zbrani podatki omogočajo celovit pregled nad značilnostmi potovalnih navad prebivalcev obravnavanega območja, hkrati pa lahko služijo kot statistična osnova za uvajanje novih ukrepov na področju urejanja prometa in mobilnosti ter za spremljanje njihove uspešnosti
Keywords: potovalne navade, potovalni vzorci, anketiranje, analiziranje
Published: 14.10.2016; Views: 885; Downloads: 65
.pdf Full text (1,66 MB)

6.
Vloga kontrolerja pri usmerjanju podjetja
Špela Kuralt, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Sposobnost pravočasnega in učinkovitega odzivanja na priložnosti in grožnje spreminjajočega se okolja je pogoj za učinkovito in uspešno poslovanje podjetij. Nadzor nad poslovanjem je zelo zahtevna naloga za poslovodstvo. Slednje se namreč ukvarja s pridobivanjem novih poslov, za pravilne in pravočasne odločitve pa mora imeti na razpolago pravočasne, ustrezne in popolne informacije. Tu pride do izraza kontroler, ki pozna cilje podjetja in razmere v njegovem okolju. Prvi del diplomskega dela je teoretičen. V njem smo predstavili pojmovne in vsebinske opredelitve kontrolinga. Zanimalo nas je, kaj dejansko je kontroling in kakšne pristope k njemu poznamo glede na različen razvoj, ki ga je doživel v svetu. Proučili smo njegovo organiziranost in umestitev v podjetju ter opisali njegove posamezne naloge. V praktičnem delu diplomskega dela smo predstavili praktičen primer podjetja N. N. in predloge za izboljšanje sodelovanja med poslovodstvom, oddelki in kontrolerjem, s tem pa možnosti za izboljšanje poslovnih rezultatov podjetja.
Keywords: kontroling, kontroler, planiranje, kontroliranje (nadziranje), analiziranje, informiranje
Published: 13.10.2016; Views: 681; Downloads: 52
.pdf Full text (1,31 MB)

7.
Vpliv finančno-gospodarske krize na izvozno usmerjena podjetja v kemični in gumarski industriji
Anita Jezernik, 2016, master's thesis

Abstract: Geografsko so žarišče krize Združene države Amerike, dejavnost, ki je povzročila krizo, pa trg nepremičnin in investicijsko bančništvo. Rast trga je v ZDA temeljila na odobravanju posojil strankam za nakup nepremičnin brez informacij o njihovo kreditni sposobnosti. Preoblikovanje hipotekarnih kreditov v nove izvedene finančne inštrumente je omogočilo bankam pridobivanje novih finančnih sredstev na finančnih trgih. Banke so dosegale velike zaslužke, nastajale pa so nove, vedno bolj zapletene oblike finančnih inštrumentov. S tem se je izgubila vsa sled izpostavljenosti tveganjem, hkrati pa je bil onemogočen kakršenkoli nadzor. Zaradi spremembe obrestnih mer, kreditojemalci niso bili več zmožni odplačevati kreditov. Sledila je verižna reakcija, ki se je kazala v izbruhu finančne krize v ZDA. Kriza se je v letu 2008 prenesla na Evropo, zaradi česar je nastopila globalna recesija, hkrati pa je iz finančnega trga prešla tudi na gospodarstvo. V teoretičnem delu naloge smo izhajali iz koncepta poslovnega cikla kot nenehnega gibanja gospodarstva skozi faze rasti in faze krčenja, ter iz učinkov, ki jih imajo na gospodarstvo. S proučevanjem vzrokov finančne-gospodarske krize ter procesov, ki so pripeljali do njenega nastanka, lahko analiziramo področja, ki so krizo najbolj občutila, ter s kakšnimi težavami in problemi so se morala soočiti. Postavljeni hipotezi smo proučevali s pomočjo kazalnikov, zato menimo, da je na mestu, da predstavimo tudi temeljne značilnosti finančne analize v sklopu finančne funkcije. V nalogi smo proučevali vpliv finančno-gospodarske krize na izvozno usmerjena podjetja v kemični in gumarski industriji, podrobneje pa smo proučevali izvozna podjetja v dejavnosti proizvodnje izdelkov iz gume in plastičnih mas. Pri proučevanju smo izhajali iz hipotez, da finančno-gospodarska kriza ni imela vpliva na dobičkonosnost in plačilno sposobnost proučevanih podjetij. Hipotezi smo preverjali na podlagi petih izbranih podjetij v obdobju od leta 2006 do leta 2013. Dobičkonosnost smo preverjali s primerjavo izračuna kazalnika donosnosti kapitala in kazalnika donosnosti sredstev, podrobneje pa smo donosnost kapitala preverjali še z uporabo modela Du Pont. Plačilno sposobnost smo preverjali s primerjavo izračuna kazalnika kratkoročne plačilne sposobnosti in kazalnika pospešene plačilne sposobnosti ter kazalnikov dni vezave kratkoročnih poslovnih terjatev in obveznosti. Dolgoročno plačilno sposobnost smo preverjali z uporabo Kraličkove enostavne MDA metode. Podatke za izračun navedenih kazalnikov smo pridobili na podlagi javno dostopnih podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida posameznih podjetij v vzorcu. Slovenija je kot malo in odprto gospodarstvo močno vpeta v mednarodno trgovino, kjer ima vsaka sprememba v povpraševanju s strani tujih držav partneric močan vpliv na njeno gospodarstvo. Močna odvisnost Slovenije se kaže v letih 2008, 2009 in 2012. V letu 2008 z upadanjem in v letu 2009 z dosegom najnižje vrednosti izvoza, v letu 2012 pa s ponovnim poslabšanjem gospodarskih razmer. Upad v izvozu vpliva na zmanjševanje prihodkov in dobičkov, kar ima posledično negativne vplive na dobičkonosnost in plačilno sposobnost, ki prav tako v letih od 2008 do 2012 izkazujeta nižje vrednosti in poslabšanje poslovanja opazovanih podjetij.
Keywords: Finančna kriza, poslovni cikel, finančna funkcija, analiziranje, izvoz, kazalniki, donosnost, plačilna sposobnost.
Published: 15.09.2016; Views: 883; Downloads: 67
.pdf Full text (2,10 MB)

8.
Analiza poslovanja mednarodnih društev študentov
Ilire Rizvanaj, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar proučuje analizo poslovanja mednarodnih društev študentov. Razdeljena bo na teoretični in praktični del. V teoretične delu bomo opisali značilnosti društev in klujčne pojme analiziranja poslovanja društev. Praktični primer bo zavzemal naš primer analize poslovanja mednarodnega društva IAESTE LC MARIBOR. Za primerjavo s tem društvom smo si izbrali lokalno društvo in sicer Prostovoljno gasilsko društvo Maribor. Za obe društvi bomo naredli analizo premoženjsko-finančnega položaja, analizo članov društva, analizo dotacij in donacij v primerjavi s prihodki iz dejavnosti društva, ter analizo dogodkov, ki jih je društvo organiziralo v zadnjih preteklih letih.
Keywords: Društvo, analiza poslovanja društva, računovodstvo, računovodsko analiziranje, računovodski izkazi, analiza premoženjsko-finančnega položaja.
Published: 22.10.2015; Views: 477; Downloads: 50
.pdf Full text (1,50 MB)

9.
ORGANIZIRANOST RAČUNOVODSTVA V OBČINI MISLINJA
Suzana Seitl, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Če na kratko povzamemo bistvo diplomskega dela, ugotovimo, da le ustrezno organizirano računovodstvo lahko dobro opravlja svoje funkcije. V raziskavi o organiziranju računovodstva, ter njegovih sestavin smo preučili teorije ter mnenja različnih avtorjev. Analizirali smo organiziranost računovodske funkcije v Občini Mislinja, predlagali ukrepe in izboljšave v samem izvajanju računovodstva. V diplomskem delu smo preverjali naslednje trditve. Občina ima knjigovodenje in računovodsko predračunavanje dobro organizirano. Nadzor računovodskih izkazov, kot tudi zakonitosti in smotrnosti poslovanja, so naloge notranjega revizorja. Notranja revizija v okviru računovodskega nadziranja dobro poteka. Občina ima urejeno zunanje revidiranje ter nadzorni odbor. Občina ima slabo organizirano računovodsko analiziranje. Skozi raziskavo smo poleg že obstoječih trditev, ki smo jih preverjali, prišli še do treh pomembnih ugotovitev. Ugotovili smo da je kljub velikemu obsegu dela, ki ga opravljata samo dva zaposlena v računovodstvu, delo opravljeno strokovno, natančno, odgovorno, pošteno in zaupanja vredno. Prav tako smo ugotovili, da občina premalo sredstev nameni računalniški podprtosti. Več sredstev namreč pomeni velike prihranke pri času in predvsem natančnosti obdelave podatkov. Ugotovili smo tudi, da učinkovit računovodja predstavlja dodano vrednost v občini. Menim, da je uspešna in učinkovita občina tista, ki ima dobro organizirano računovodstvo, ki ceni zaposlene, vlaga v njihovo znanje, se zaveda pomembnosti računalniške podprtosti, ter se s pomočjo pridobljenih informacij pravočasno odziva na vplive iz okolja.
Keywords: sestavine računovodstva, občina, financiranje občine, proračun, revidiranje, analiziranje, zaključni račun, knjigovodenje
Published: 19.10.2015; Views: 922; Downloads: 170
.pdf Full text (1,37 MB)

10.
VZPON ALI ZATON KONTROLINGA V KRIZI - PRIMERI SLOVENSKIH PODJETIJ
Inis Kampl, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava vlogo in pomen dejavnosti kontrolinga pred in v času krize v podjetjih, ki izvajajo to dejavnost. Poleg teoretičnih spoznanj o dejavnosti kontrolinga in krize, raziskava zajema še empirični del, kjer smo podatke, zbrane na podlagi vodenih intervjujev, obdelali s pomočjo analize primera. V raziskavi ugotavljamo, ali obstajajo priložnosti za vzpon dejavnosti kontrolinga v času krize. Ugotovitve v raziskavi potrjujejo nekatere zastavljene hipoteze. Kriza je čas, ko dejavnost kontrolinga pridobiva na uporabnosti in pomembnosti v poslovodenju podjetja. V času krize prevladujejo decentralizirani slogi vodenja, pri katerih se skupni cilji podjetja prenašajo na nižje odločevalne ravni. Delno smo potrdili hipotezo, s katero smo trdili, da se v času krize zagotavlja uresničitev planov na način, da se analizirajo odmiki med doseženim in planiranim ter sprožajo potrebne akcije za odpravljanje odmikov. V nalogi smo ovrgli hipotezo, ki pravi, da so se informacije poslovodstvu razširile iz spremljanja preteklih procesov in stanj na informacije za učinkovito usmerjanje in usklajevanje vseh poslovnih procesov in stanj. Glede na sklop odgovorov, ki smo jih prejeli o organiziranosti poslovanja podjetij, pa smo morali ovreči tudi hipotezo, ki pravi, da so v času krize podjetja vpeljala poslovno miselnost, ki temelji na strožji notranji poslovni disciplini in natančnejši opredelitvi poslovnih nalog in ciljev, saj je bilo v podjetjih tako že pred krizo.
Keywords: dejavnost kontrolinga, kontroler, decentraliziran slog, informacije, poslovna miselnost, ciljno vodenje, analiziranje, odločanje, ukrepanje, organiziranost poslovanja, kriza
Published: 12.03.2015; Views: 1003; Downloads: 148
.pdf Full text (1,16 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica