| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Ugotavljanje uspešnosti prodaje prodajalca x v podjetju aluminium kety emmi d. o. o.
Vanja Turner, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje si želi, da bi za svoj obstoj našlo odjemalce, ki bodo kupovali njihov izdelek. Prodaja v podjetju spada med tisto funkcijo podjetja, ki zaključuje poslovni proces podjetja, njen rezultat pa je pretvorba izdelkov in storitev v denarno obliko. Doseganje zastavljenih ciljev in smotrov organizacije je ključno za uspešnost prodaje, prav tako pa tudi podjetja samega. Vsako podjetje mora spremljati uspešnost na vseh področjih in tako tudi uspešnost prodaje. Med ugotavljanjem oziroma analizo uspešnosti prodaje, sem dobila potrditev, da mora vsako podjetje analizirati poslovanje podjetja skozi vsa leta in pri tem iskati možnosti, da se izboljša. Še posebej pomembna je analiza uspešnosti prodaje, saj bi lahko podjetja »tavala v temi«, s tem pa so lahko ob pravem trenutku na pravem mestu. Analiza uspešnosti prodaje pripomore tako k uspešnemu delovanju podjetja kot pri njegovi rasti. Delo diplomskega projekta je razdeljeno na štiri poglavja. V uvod je vključen opis problema, namen, cilji, osnovne trditve in predpostavke ter omejitve diplomskega projekta. V teoretičnem delu so zbrana teoretična izhodišča proučevanega problema in teoretično razdelane faze analize uspešnosti prodaje. Empirični del zajema spoznanja in poglede iz teoretičnega dela, ki so uporabljeni za proučevanje na primeru podjetja Aluminium Kety Emmi, d. o. o. V zadnjem, to je četrtem, delu diplomskega projekta, pa so navedene sklepne ugotovitve in spoznanja proučevanih problemov ter razlage pridobljenih rezultatov v zvezi z osnovnimi trditvami.
Keywords: prodaja, ugotavljanje uspešnosti prodaje, analiza uspešnosti prodaje, prodajno osebje, aluminijasti izdelki.
Published: 16.04.2021; Views: 120; Downloads: 20
.pdf Full text (571,66 KB)

2.
Načrtovanje prodaje izdelka x organizacije a v digitalnem okolju
Tom Polšak, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se osredotoča na načrtovanje prodaje v digitalnem okolju. V prvem delu pobližje predstavi teoretično podlago digitalne prodaje s posebnim poudarkom na korakih načrtovanja prodaje, nato pa se osredotoči na analizo uspešnosti prodaje v podjetju glede na različne faktorje (obseg prodaje, dobičkonosnost, zadovoljstvo strank…). V praktičnem delu delo najprej predstavi izbrano podjetje ter izdelek, za katerega kasneje ustvari celoten načrt prodaje s poudarkom na vključenosti na socialnih omrežjih podjetja, vključno z analizo predvidenih rezultatov ustvarjenega načrta. Analiza vključuje tudi uspešnost tako izdelka kot podjetja, ter predvideno uspešnost po implementaciji novega prodajnega načrta.
Keywords: načrtovanje prodaje, digitalno okolje, analiza uspešnosti, socialna omrežja
Published: 17.11.2020; Views: 150; Downloads: 38
.pdf Full text (1,14 MB)

3.
ANALIZA USPEŠNOSTI PRODAJE V PODJETJU TEGOMETALL INŽENIRING D.O.O.
Boštjan Zmrzlak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Osnovni smisel vsakega podjetja je, da produkt dela tudi najde svoje odjemalce. Tako je prodaja tista funkcija v podjetju, ki zaključuje poslovni proces podjetja, rezultat prodaje pa transformacija izdelkov in storitev v denar. Uspešnost prodaje se odraža v doseganju zastavljenih ciljev in smotrov organizacije. Zato mora vsako podjetje spremljati uspešnost prodaje. Diplomsko delo je razdeljeno na štiri poglavja. Uvodni del zajema predstavitev proučevanega problema, namen, cilje, osnovne trditve ter predpostavke in omejitve diplomskega dela. Sledi teoretični del, v katerem so zbrana teoretična izhodišča proučevane problematike in v katerem teoretično razdelam različne faze analize uspešnosti prodaje. V empiričnem delu so spoznanja in pogledi iz teoretičnega dela uporabljeni v proučevanju na primeru podjetja Tegometall inženiring, d. o. o. V četrtem delu pa navajam sklepne ugotovitve in spoznanja proučevanih problemov ter razložim pridobljene rezultate v zvezi z osnovnimi trditvami. Analiza uspešnosti prodaje je samo potrdila mnenje, da mora vsako podjetje konstantno analizirati preteklo poslovanje in iskati možnosti za izboljšanje, ne glede na nekako utečeno miselnost v podjetju, da je takšno početje »izguba časa«. Brez podatkov iz analize uspešnosti prodaje odločevalci tavajo v temi in se ravnajo po instinktu, z izsledki analize pa so lahko v pravem trenutku na pravem mestu in veliko manj podvrženi presenečenjem v poslovnem okolju in znotraj podjetja.
Keywords: prodaja, management prodaje, analiza uspešnosti prodaje, obseg prodaje, prodajno osebje, trgovinska oprema
Published: 29.06.2016; Views: 839; Downloads: 219
.pdf Full text (1,01 MB)

4.
ANALIZA USPEŠNOSTI PRODAJE PODJETJA ERTL GLAS STEKLO D.O.O.
Zoran Vasić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Problematika diplomskega dela spada v področje marketinga s poudarkom na analizi uspešnosti prodaje v podjetju Ertl glas steklo d.o.o. v letih 2012 do 2014. Podjetje pripada skupini ERTL GLAS s sedežem v Amstetten, Avstrija in samostojnimi podjetji v 3 evropskih državah (Avstrija, Češka in Slovenija). Glavna dejavnost celotne skupine je proizvodnja in prodaja izdelkov iz ravnega stekla za potrebe gradbeništva. Ob načrtovanju diplomske naloge smo najprej definirali teoretična izhodišča in razdelali različne kriterije analize uspešnosti prodaje. V drugem delu naloge smo teoretična spoznanja iz prvega dela prenesli v praktično analiziranje uspešnosti prodaje v podjetju. V tem delu smo predstavili podjetje, njegov nastanek, vpetost v evropske skupine in opisali osnovno filozofijo podjetja, ki temelji na kvaliteti tako proizvedenih produktov kot kvaliteti servisa kupcem. Nato smo opravili analizo obsega prodaje, stroškov in dobičkonosnosti, analizo prodajnega osebja, prodajnih cen, plačil in zadovoljstva odjemalcev. Rezultati analize so skoraj v celoti potrdili v začetku podane hipoteze. Tako smo ugotovili, da je podjetje vsako leto tako količinsko kot vrednostno povečevalo prodajo. Trend slovenskega gradbenega trga, ki zahteva vedno bolj kakovostne produkte sta potrdili hipotezi o povečevanju prodaje troslojnega stekla in »warm edge« distančnika. Eden izmed najpomembnejših kazalnikov uspešnosti prodaje je dobiček. Tudi ta hipoteza o vsakoletni rasti dobička je bila v analizi potrjena. Edina ovržena hipoteza je bila tista, ki je predvidevala padec prodajnih cen, predvsem iz razlogov povečane nizkocenovne konkurence iz vzhoda, vendar je analiza pokazala, da so se povprečne prodajne cene vsako leto malenkostno dvigovale, predvsem iz razloga prodaje vedno bolj kakovostnih proizvodov. Podjetje je prav tako vsako leto uspešno zniževalo odstotek reklamacij. Naše ugotovitve so pripeljale do predlogov za izboljšave. Glavne možnosti napredka vidimo pri: - razširitvi ciljnih tržišč (Italija, Hrvaška); - razširitvi prodajnega asortimenta s poudarkom na kvalitetnejših in donosnejših produktih z namenom povečevati višino povprečnih prodajnih cen; - preko širšega kakovostnejšega asortimenta produktov, pozicionirati podjetje kot dobavitelj najvišje kakovosti in se tako diferencirati od nižje kakovostne konkurence; - vložiti še več truda v znižanje odstotka zapadlih kratkoročnih poslovnih terjatev.
Keywords: analiza uspešnosti prodaje, analiza plačila, analiza prodajnega osebja, analiza prodajnih cen, analiza obsega prodaje, analiza stroškov in dobičkonosnosti, analiza zadovoljstva odjemalcev
Published: 22.06.2016; Views: 1046; Downloads: 179
.pdf Full text (1,13 MB)

5.
INFORMACIJE ZA POTREBE MANAGEMENTA PRODAJE V PODJETJU TEHNIKA-SET D.D.
Anica Stegne, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Poslovni uspeh je osnovi cilj in vodilo sodobnega gospodarstva ter je gibalo razvoja in finančne rasti. Globalno gledano so v politični prednosti države z močno razvitim gospodarstvom. Gibalo osnovnega napredka svetovne ekonomije je ustvarjanje dodane vrednosti. Izzivi današnjim upravam so ustvarjanje čim višjih donosov, obenem pa upoštevati tudi človeške faktorje in zahteve okolij. Čeprav majhna, tudi slovenska podjetja lahko dosegamo dosežke svetovnih multinacionalk, zato pa moramo biti zelo prilagodljiva in prožna. Upoštevati moramo spoznanja že razvitih, preizkušenih preprostih konceptov upravljanja, saj je kombinacija navedenega je lahko močno orožje na svetovnem trgu. V prvem delu diplomskega dela – teoretičnem delu sem predstavila proces prodaje, načrtovanje in analize procesa, v drugem delu pa sem se opredelila na podjetje Tehnika SET d.d., na podlagi katerega sem opisala problem in razvoj novega sistema informacij v podjetju. Kar nekaj časa smo posvetili analiziranju dokumentov, ki smo jih želeli vključiti v sistem. Izogniti smo se želeli nepotrebnim informacijam, ki bi služile samo svojemu namenu. Tako smo izdelali popise potrebnih dokumentov po opredeljenih procesih, izdelali analizo želenih podatkov in na osnovi te analize izdelali način izgradnje informacijskega sistema. Ugotavljamo, da informacijski sistem zadovoljuje naše zastavljene cilje, izdelali pa smo tudi podatkovno bazo, ki ne obsega preobsežnega in zapletenega upravljanja. Toda sistem ne sme obstati, še naprej ga bomo razvijali in izboljševali. Želimo si, da informacijski sistem postane »glasnik« našega podjetja, da ga bomo obravnavali kot sodelavca in informatorja.
Keywords: prodaja, načrtovanje prodaje, analiza uspešnosti prodaje, prepoznavanje dokumentov, informacije, informacijski sistem prodaje
Published: 28.05.2012; Views: 1173; Downloads: 96
.pdf Full text (748,79 KB)

6.
ANALIZA PRODAJE RAČUNOVODSKIH STORITEV V PODJETJU M.S.D. D.O.O.
Amadeja Robin, 2012, final seminar paper

Abstract: Diplomski seminar nosi naslov analiza prodaje računovodskih storitev v podjetju M.S.D. d.o.o. Podjetje M.S.D. d.o.o. se ukvarja s prodajo računovodskih storitev. Njegovi začetki pa segajo v letu 1999, ko je bilo tudi ustanovljeno. Podjetje se ukvarja z vodenjem glavne knjige, analitična evidenca saldakontov, izpisi odprtih postavk, obračun davka na dodano vrednost, vodenje davčnih evidenc, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev, izdelava zaključnega računa, izdelava medletnih bilanc, vodenje blagajne, obračun plač, obračun socialnih prispevkov za zavezanca, obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev, knjiženje maloprodaje, vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih, izdelava poročil za Banko Slovenije, izdelava statistike finančnih računov, vodenje plačilnega prometa, obračun obresti, priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil, izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva, izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom, razne druge storitve po želji stranke. V podjetju predstavljajo največji procent prodaje delo knjigovodje, delo vodje servisa, davčno in računovodsko svetovanje. Podjetje v večni primerov posluje z pogodbenimi strankami s katerimi ima sklenjeno pogodbo. Cca 10 % strank predstavljajo stranke, ki računovodske storitve potrebujejo le nekajkrat na mesec, običajno pa le enkrat letno in to pri sestavi in oddaji računovodskih poroči. Prodaje računovodskih storitev je odvisna od vseh zaposlenih v podjetju, saj imajo nenehen stik s stranko. Podjetje je v letu 2009 ustvarilo 93.628 € stroškov, v letu 2010 pa 101.517 €. Prav tako je v obeh letih poslovalo z dobičkom in ga je v letu 2009 ustvarilo 1.637 €, v letu 2010 pa 353 € Če po podjetje sledilo svojim ciljem, ter naredilo nekaj izboljšav na področju pridobivanja novih pogodbenih strank ima možnost nadaljnjega razvoja in obstoja podjetja.
Keywords: prodaja, analiza uspešnosti prodaje, računovodstvo
Published: 25.05.2012; Views: 1671; Downloads: 86
.pdf Full text (566,52 KB)

7.
ANALIZA PRODAJE BLAGOVNE ZNAMKE ARMAL PODJETJA MARIBORSKE LIVARNE MARIBOR D.D.
Anja Hudin, 2010, final seminar paper

Abstract: Današnje razmere na trgu predstavljajo neusmiljen boj za obstanek, vendar se je potrebno zavedati da je lahko kriza tudi priložnost, saj tam, kjer eni izgubljajo, lahko drugi pridobijo. Proizvodno in veleprodajno podjetje Mariborska livarna Maribor d.d., se je z svojim dolgoletnim delovanjem že dokazalo kot uspešno. Po rezultatih analize uspešnosti prodaje ostaja blagovna znamka Armal še vedno najbolj prepoznavna blagovna znamka sanitarnih armatur na našem domačem trgu. Potrošniki jo visoko cenijo, ji zaupajo, z izdelki so zadovoljni in bi se v primeru vnovičnega nakupa ponovno odločili zanjo. Prepričani so, da se bo ohranila v boju z zahtevno konkurenco. Najpomembnejši element nakupne odločitve ostaja kakovost izdelka, velik pomen pa pripisujejo tudi dizajnu in ceni. Če bo podjetje Mariborska livarna Maribor d.d. hotelo še naprej dosegati uspešno prodajo z blagovno znamko Armal, bo moralo slediti razvojnim trendom sanitarne panoge. To pomeni, da bo moralo slediti k vedno bolj ekološko naravnanim in energetsko varčnim zahtevam.
Keywords: prodaja, management prodaje, analiza uspešnosti prodaje, blagovna znamka
Published: 23.12.2010; Views: 2182; Downloads: 0

8.
ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV GOSPODINJSKIH APARATOV V PODJETJU GORENJE, D.D. VELENJE
Nina Ledinek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo odjemalcev je za podjetje ključnega pomena. Na tržišču je prisotna močna konkurenca, zato zadovoljiti odjemalce za podjetja predstavlja precej obsežno in zahtevno nalogo. Poznavanje odjemalcev, njihovih želja, potreb, navad in predvsem hitro in učinkovito prilagajanje na spremembe v okolju, predstavljajo v današnjih razmerah na trgu ključ do uspeha. Gorenje, d.d., Velenje je eno izmed najuspešnejših slovenskih podjetij, ki delujejo v panogi bele tehnike in so prisotni tudi na številnih tujih trgih. V diplomskem delu sem predvsem želela ugotoviti stopnjo zadovoljstva odjemalcev s posameznimi dejavniki pri izbiri gospodinjskih aparatov Gorenje ter pomembnost posameznih dejavnikov za odjemalce. Rezultati so pokazali, da so pričakovanja odjemalcev visoka in so anketirani odjemalci na splošno zadovoljni z omenjenimi dejavniki, kar predstavlja dobre temelje za uspešno poslovanje podjetja v prihodnosti. Če povzamemo dejstva, ugotovimo, da je za uspeh podjetja potrebno ujemanje želj in pričakovanj odjemalcev s ponudbo podjetja.
Keywords: Ključne besede: prodaja, management prodaje, analiza uspešnosti prodaje, zadovoljstvo odjemalcev, zvestoba odjemalcev, merjenje zadovoljstva, anketni vprašalnik, Gorenje, d.d., Velenje.
Published: 11.02.2010; Views: 3037; Downloads: 616
.pdf Full text (2,69 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica