| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Primerjalna analiza deželnih tveganj Češke in Madžarske
Tjaša Vodička, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Deželno tveganje se nanaša predvsem na ekonomska in politična tveganja v neki državi. Za uveljavljanje podjetij na tujih trgih je zelo pomembno poznavanje teh tveganj, kajti nepoznavanje lahko povzroči nepričakovane naložbene izgube. Zaradi globalizacije in s tem povezana hitro rastoča mednarodna posojila in tuje neposredne investicije, je analiza deželnega tveganja postala ključna za mednarodne upnike in vlagatelje. V prvem delu diplomskega projekta smo predstavili koncept deželnega tveganja in obravnavali možna tveganja, ki lahko vplivajo na odločitve tujih investitorjev pred vstopom na tuji trg. Razložili smo pomen analize deželnega tveganja in obravnavali možne oblike obvladovanja deželnega tveganja. Češka in Madžarska sta državi Srednje Evrope, ki sta geografsko dobro locirani in privlačni za tuje vlagatelje. Na podlagi zbranih podatkov smo v drugem delu diplomskega projekta izvedli analizo deželnega tveganja in primerjali stopnjo tveganja obeh držav. Pri analizi smo uporabili podatke institucij Coface in Euler Hermes in primerjali prednosti ter slabosti. Proučili smo ekonomska in politična tveganja Češke in Madžarske in s tem glavne indikatorje, kot so gospodarska rast in ekonomska politika. Na podlagi primerjalne analize ugotavljamo, da je zaradi nižje stopnje deželnega tveganja, Češka bolj privlačna država za tuje neposredne investitorje kot Madžarska.
Keywords: mednarodno poslovanje, deželno tveganje, analiza tveganj, tuje neposredne investicije, Češka, Madžarska.
Published in DKUM: 11.11.2020; Views: 388; Downloads: 57
.pdf Full text (1,34 MB)

2.
KLASIFIKACIJA TERJATEV IN OBLIKOVANJE BONITETNIH RAZREDOV V BANKI X
Maja Janačković, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V času svetovne krize in zaostrenih gospodarskih razmer se je povečalo tveganje tudi pri poslovanju finančnih institucij. Vsaka finančna ustanova mora obvladovati tveganja pri svojem poslovanju, tako kreditna, tržna kot operativna. Največji delež tveganja odpade na kreditno tveganje, ki mu je bilo v diplomskem seminarju posvečenega največ prostora. V diplomskem seminarju smo želeli izpostaviti pomen upravljanja s kreditnim tveganjem v banki. Banka mora predvsem oceniti, kakšna je možnost, da bo posojeni denar oziroma financirani predmet dobila poplačan. Pred financiranjem je torej nujno potrebno oceniti, kakšno tveganje obstaja, da stranka mogoče ne bo mogla ali ne bo hotela poplačati obveznosti. Za obvladovanje kreditnega tveganja se banke poslužujejo različnih tehnik odkrivanja možnosti plačila oziroma neplačila. S tem področjem se v bankah ponavadi ukvarja oddelek bonitete oziroma področje »Upravljanje s kreditnimi tveganji«. Zaposleni v bonitetni službi ocenjujejo posamezna podjetja, ki želijo financiranje, na podlagi klasičnih finančnih analiz, ugotavljanja bonitete strank in predvsem ugotavljanja, ali je stranka sposobna ustvariti dovolj denarnega toka, da bo potencialne obveznosti lahko plačevala. S poglobljeno analizo smo pridobili dodatna znanja s področja ugotavljanja bonitete in plačilne sposobnosti podjetij.
Keywords: tveganja, tveganje v bankah, kreditno tveganje, upravljanje tveganj, analiza tveganj.
Published in DKUM: 05.07.2017; Views: 747; Downloads: 82
.pdf Full text (1,13 MB)

3.
BRC STANDARD ZA EMBALAŽO IN EMBALAŽNE MATERIALE – IMETI GA IN GA ŽIVETI
Zdravka Perdan, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: BRC standard za embalažo in embalažne materiale (v nadaljevanju tudi Standard) izhaja iz živilske industrije in je za proizvodnjo embalaže dejansko kopiran. V Sloveniji je bilo naše podjetje prvo in je še vedno edino iz te branže, ki se je certificiralo po BRC standardu. Iz certifikacijskih hiš in od raznih svetovalcev nismo imeli sogovornika, ki bi na tem področju že delal. Poznali so le živilsko branžo. Razumeti standard, ga aplicirati v podjetje in ga živeti je težko. Implementacija nekaterih zahtev standarda, ki so umevne za živilsko industrijo, so za našo proizvodnjo na prvi pogled velikokrat nelogične. Standard zahteva veliko sprememb, ki jih ni enostavno sprejeti in vpeljati. Zahtevajo svoj čas, finančne vložke in najpomembnejše — spremembe je treba sprejeti za svoje. Kako standard vzdrževati in nadgrajevati? Stalno spremljanje in sprotno odpravljanje odstopanj je del našega vsakdanjika. Izhajati iz standarda ni enostavno. BRC standard je namenjen proizvodnji embalaže za živila. Izpolnjevanje visokih zahtev Standarda nam koristi za zadovoljevanje zahtev naših največjih kupcev — farmacevtov. Zahteve BRC standarda so namreč zelo podobne zahtevam standarda dobre proizvodne prakse — GMP (ISO 15378 Good Manufacturing Practice).
Keywords: BRC standard, varnost in kakovost, analiza tveganj
Published in DKUM: 30.11.2016; Views: 1217; Downloads: 71
.pdf Full text (2,83 MB)

4.
ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA IN TVEGANJ NIZOZEMSKE IN DANSKE
Lilijana Virtič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Z analizo poslovnega okolja podjetje pridobi podatke, ki jih potrebuje za uspešen vstop in nastop na tujem trgu. S tem ugotovi, katere značilnosti ima okolje in kako bodo te vplivale na poslovanje podjetja. Podjetje bo moralo preučiti negospodarsko, gospodarsko, tržno okolje in tudi interno okolje podjetja. S tem bo spoznalo, kakšne so njegove prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz značilnosti tujega poslovnega okolja. Tveganja so prisotna na vsakem trgu in izhajajo iz razmer na tujem trgu. Tveganja razdelimo na politična, komercialna in finančna. Tveganja lahko nastanejo tudi, če podjetja ne preučijo dobro trga ali kadar želijo svoj način poslovanja prenesti v okolje, kjer so navade potrošnikov drugačne. Za podjetja je pomembno, da ugotovijo, katera tveganja so prisotna in kako bodo vplivala na podjetje. Podjetje lahko tveganja zmanjšuje z zavarovanjem posla, izogibanjem preveč tveganim trgom, rednim posodabljanjem podatkov o razmerah na trgu, razpršitvijo trgov in preučitvijo deželnih tveganj. Danska je država z visokim BDP na prebivalca ter visoko kupno močjo potrošnikov. Ima ugodno poslovno okolje, ki je odprto za tuje investicije z enostavnim postopkom za ustanovitev podjetja. Trenutna gospodarska rast je šibka, zato poskuša povečati zaposlenost. 20 % energije pridobi iz obnovljivih virov in v prihodnje hoče ta delež še povečati. Je ena od vodilnih v proizvodnji vetrnih turbin. Nizozemsko gospodarstvo po krizi dobro okreva, saj se stopnja nezaposlenosti zmanjšuje, inflacija je zmerna in gospodarstvo raste. Ima dobro organizirana pristanišča in učinkovito logistiko. Del energije pridobivajo iz obnovljivih virov, predvsem iz vetra in tudi iz valov.
Keywords: Analiza poslovnega okolja, analiza tveganj, politična tveganja, komercialna tveganja, Danska, Nizozemska.
Published in DKUM: 07.11.2016; Views: 1063; Downloads: 137
.pdf Full text (635,62 KB)

5.
OBLIKOVANJE CELOVITE INFORMACIJSKO VARNOSTNE POLITIKE ZA GIMNAZIJO
Žiga Bukovac, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava področje varovanja informacij in varnosti informacijskih sistemov na vzgojno-izobraževalnih zavodih z analizo varnostnih tveganj, ki smo jo opravili skladno z metodologijo, ki jo predlaga standard ISO 27000. Preučili smo trenutno stanje na področju zagotavljanja varnosti informacijskega sistema na Gimnaziji Jesenice. Predlagali smo njegove izboljšave in oblikovali celovito varnostno politiko, saj Gimnazija Jesenice take politike trenutno nima oblikovane. Tako bo lahko naš rezultat v prihodnje v pomoč vodstvu gimnazije pri zagotavljanju ustreznega nivoja informacijske varnosti. Rezultat diplomskega dela pa ni namenjen samo omenjeni gimnaziji, ampak je lahko v pomoč tudi drugim gimnazijam v Sloveniji.
Keywords: • informacijski sistem • varnost • analiza varnostnih tveganj • informacijska varnostna politika
Published in DKUM: 04.10.2016; Views: 872; Downloads: 74
.pdf Full text (1,31 MB)

6.
INFORMACIJSKA VARNOST V SREDNJE VELIKEM PODJETJU
Leonard Polanec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Informacijska podpora v podjetjih je postala nujna za uspešno poslovanje podjetja. Pri vpeljavi in uporabi informacijskega sistema igra pomembno vlogo tudi varnost. V veliko pomoč pri obvladovanju varnosti nam je varnostna politika informacijskega sistema. Za pripravo varnostne politike si lahko pomagamo s standardi in primeri dobrih praks. Z diplomskim delom smo pokazali, da je mogoče varnostno politiko napisati na preprost in strnjen način. Zato smo izdelali primer varnostne politike, za katero menimo, da jo je mogoče uporabiti v velikem krogu malih in srednje velikih podjetjih in s tem pripomoči k večjemu zavedanju o informacijski varnosti.
Keywords: informacijska varnost, informacijske grožnje, varnostna politika, analiza tveganj
Published in DKUM: 08.09.2016; Views: 1691; Downloads: 312
.pdf Full text (1,57 MB)

7.
Model obvladovanja projektnih tveganj pri gradnji zahtevnih inženirskih objektov na primeru izgradnje črpalne hidroelektrarne Kozjak
Rudi Polner, 2016, master's thesis

Abstract: Projekti so zmeraj izpostavljeni projektnim tveganjem, ki jih lahko definiramo kot negotov dogodek, ki ima v primeru uresničitve večinoma negativen vpliv na projektne cilje: roke, stroške, kakovost. Izpostavljenost tveganjem je logična posledica dejstva, da so projekti vezani na negotovo prihodnost. Zlasti so tveganjem izpostavljeni gradbeni inženirski objekti, ki so primer velikih, tehnično kompleksnih projektov, za katere so značilni visoki finančni vložki, dolgotrajnost in veliko število deležnikov. Za uspešno izvedbo tovrstnih projektov je nujno, da investitor s svojim projektnim timom obvladuje projektna tveganja. To pomeni, da zna tveganja vnaprej prepoznati, oceniti njihovo verjetnost in vpliv na cilje projekta ter sprejeti ukrepe za preprečevanje in/ali zmanjšanje negativnih posledic uresničitve tveganj. Sistematičen pristop k obvladovanju tveganj predstavlja management oziroma obvladovanje projektnih tveganj, ki je premišljen proces ugotavljanja, analiziranja in odzivanja na projektna tveganja. Namen magistrske naloge je prikazati splošni pristop k obvladovanju tveganj, ki ga lahko projektni management smiselno uporabi za potrebe svojih projektov in tako pripomore k njihovi uspešnejši izvedbi.
Keywords: projektni management, obvladovanje projektnih tveganj, analiza tveganj, kvalitativna analiza tveganj, kvantitativna analiza tveganj, gradbeni inženirski projekti
Published in DKUM: 07.07.2016; Views: 1363; Downloads: 189
.pdf Full text (2,94 MB)

8.
UPRAVLJANJE NEPREKINJENEGA POSLOVANJA IT V PODJETJU BSH HIŠNI APARATI D.O.O.
Tomaž Skaza, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno teoretično ozadje neprekinjenega poslovanja ter standardi in dobre prakse na tem področju. Predstavljena je družba BSH Hišni aparati, d. o. o., ter njeni ključni IT procesi, v katerih smo na praktičnem primeru upravljali neprekinjeno poslovanje informacijske tehnologije. Vpeljano rešitev smo nato ovrednotili s priporočili COBIT 5.
Keywords: upravljanje, neprekinjeno poslovanje, informacijska tehnologija, COBIT, analiza vpliva na poslovanje, analiza tveganj
Published in DKUM: 01.06.2015; Views: 1711; Downloads: 257
.pdf Full text (1,98 MB)

9.
TVEGANJA V PLAČILNIH SISTEMIH
Mira Malnar, 2014, master's thesis

Abstract: Okolje, v katerem delujejo plačilni sistemi, se nenehno spreminja in predstavlja pojav novih tveganj. Zaradi kompleksnosti plačilnih sistemov in podvrženosti številnim virom tveganj, je potrebno opredeliti celosten proces upravljanja tveganj ter ustrezno obvladovanje tveganj. V prvem delu magistrskega dela smo opredelili tveganja v plačilnih sistemih ter predstavili ukrepe za obvladovanje operativnih in finančnih tveganj v plačilnih sistemih. V nadaljevanju smo podrobneje predstavili elemente procesa upravljanja tveganj v plačilnih sistemih in metodologijo izvajanja analize tveganj ter preučili izvajanje analiz tveganj na večih nivojih. Ker pomembno vlogo pri procesu upravljanja tveganj predstavlja analiza tveganj, smo opredelili ključne elemente in korake izvajanja analize tveganj. Podrobneje smo proučili tudi ostale elemente upravljanja s tveganji, in sicer obvladovanje tveganj, dokumentiranje in poročanje o izvedeni analizi tveganj. Ne nazadnje smo predstavili spremljanje realizacije ukrepov ter zagotavljanje učinkovitosti procesa upravljanja tveganj. Drugi del magistrskega dela vključuje predstavitev elementov procesa upravljanja tveganj v okviru metodologij oziroma mednarodnih standardnih okvirov za upravljanje tveganj. S pomočjo primerjalne analize smo glede na izbrane kriterije predstavili podobnosti oziroma razlike izbranih metodologij in mednarodnih standardnih okvirov za upravljanje tveganj. V nadaljevanju smo podali predlog za izvajanje analize tveganj v plačilnem sistemu X na različnih nivojih, pri čemer smo izhajali iz pridobljenih ugotovitev o prednostih oziroma pomanjkljivostih izbranih metodologij in mednarodnih standardnih okvirov za upravljanje tveganj. Tekom magistrskega dela smo poudarili pomembnost vlog in odgovornosti vseh udeležencev pri upravljanju tveganj v plačilnih sistemih, saj proces upravljanja tveganj ni zgolj v domeni lastnikov poslovnih procesov v organizaciji. Dodatno smo predstavili medsebojno odvisnost obravnavanih tveganj in izpostavljenost poslovnih ciljev, procesov ter sistemov v primeru nastopa operativnega tveganja. Ob predpostavki, da je metodologija upravljanja tveganj odvisna od kulture upravljanja v organizaciji, smo podali ugotovitve o pomembnosti rezultatov izvedene analize tveganj in ustrezno opredeljeni metodologiji izvajanja analize tveganj.
Keywords: plačilni sistem, tveganje, upravljanje tveganj, proces upravljanja tveganj, analiza tveganj.
Published in DKUM: 15.05.2014; Views: 1585; Downloads: 140
.pdf Full text (1,23 MB)

10.
Organizacija razvoja avtomatskega podajalnika radiofrekvenčnih identifikatorjev za pristopno kontrolo do prototipa
Luka Cevc, 2014, master's thesis

Abstract: V okviru magistrskega dela smo razvili napravo za avtomatsko izdajanje radiofrekvenčnih identifikatorjev (RFID) v obliki zapestnic do prototipa. S stališča organizacije procesov je delo dvoplastno. Pripravili, optimizirali, izvedli in nadzorovali smo proces razvoja naprave do prototipa, med izvedbo razvoja pa raziskali in optimizirali procese, ki jih nova naprava in njeni uporabniki izvajajo med uporabo. V nalogi se ne omejujem samo na analizo in optimizacijo obeh procesov, ampak skušam skozi opis praktične izvedbe in ovrednotenja prototipa naprave predstaviti, kakšen medsebojni vpliv imajo optimizacija procesov, konstrukcija naprave in predvidena končna zanesljivost oziroma kvaliteta načrtovane naprave. S pomočjo orodij kot so vrednostna analiza (VA), predhodno planiranje kakovosti (APQP), ter analiza možnih napak in odpovedi (FMEA), uporabljenimi že v fazi načrtovanja skušamo predvideti kvaliteten rezultat in nadzorovati tveganja tako pri izvedbi projekta kakor tudi pri konstrukciji naprave. S pomočjo primerjalne analize zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov smo potrdili postavljeno hipotezo, da bo na tak način načrtovana naprava izvedena do prototipa boljša kot obstoječe primerljive naprave na trgu.
Keywords: inovacije, projektno vodenje, vrednostna analiza, RFID, obvladovanje tveganj
Published in DKUM: 10.04.2014; Views: 852; Downloads: 116
.pdf Full text (4,33 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica