| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 75
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
51.
52.
ANALIZA STROŠKOV SONČNE ELEKTRARNE S SLEDILNIM SISTEMOM IN BREZ SLEDILNEGA SISTEMA
Sebastjan Segeri, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je izvedena analiza stroškov naložbe in vzdrževanja sončne elektrarne s sledilnim sistemom in brez sledilnega sistema. Obravnavana sta primera sončnih elektrarn moči 8 in 50 kW. Predstavljeni so osnovni gradniki sončnih elektrarn. Razloženi so postopki priključitve sončne elektrarne, postavitev sončnih elektrarn in proizvodnja električne energije s sončno elektrarno. Podrobno so opisani posamezni stroški naložbe ter stroški vzdrževanja sončne elektrarne. Finančna analiza je izvedena s pomočjo programa RETscreen.
Keywords: fotovoltaična sončna elektrarna, sledilni sistem, proizvodnja električne energije, analiza stroškov.
Published: 18.02.2013; Views: 1492; Downloads: 173
.pdf Full text (3,85 MB)

53.
OUTSOURCING V MEDICINSKO ESTETSKEM CENTRU PERFECT BODY
Jasna Stanković, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Besedna zveza zunanje izvajanje izhaja iz besede “outsourcing” in je izpeljanka iz besedne zveze “outside resource using”. Zunanje izvajanje podjetja največkrat uporabljajo takrat, kadar želijo nedonosne sektorje v podjetju izločiti, da se lahko posvetijo svoji poglavitni dejavnosti, za katero so specializirani in s katero si pridobivajo konkurenčne prednosti na ciljnem trgu. To storijo tako, da te sektorje prenesejo na tretjo osebo. Tako lahko podjetje povečuje svoj tržni delež in postane vodilno na svojem področju. Slovenija sledi svetovnim trendom in tako veliko podjetij prepušča postranske sektorje malim specializiranim podjetjem, zato da bi omogočili svoj notranji in zunanji razvoj. Zunanji izvajalci so fleksibilni, specializirani in prilagodljivi, zato lahko storitev opravijo veliko boljše in ceneje. Ena od postranskih storitev je tudi delo v pralnici, ki pa je pri nas trenutno dokaj nerazvito, vendar zelo obetavno za prihodnost, ker lahko mnogim podjetjem ponudi odlične poslovne priložnosti. Ker so pogoji za hitri razvoj novega specializiranega podjetja idealni, se lahko na tržišču kaj hitro pojavi nov, inovativen poslovnež, ki bo storitve pranja ponudil po zelo ugodni ceni in prevzel vodilni položaj na trgu.
Keywords: outsourcing, zunanje izvajanje dejavnosti, pralnica, čistilni servisi, podjetje, mala podjetja, estetsko medicinski centri, raziskava trga, tržna niša, analiza stroškov.
Published: 03.04.2013; Views: 881; Downloads: 102
.pdf Full text (542,25 KB)

54.
Vzdrževanje jeklenih konstrukcij
Darko Tešić, 2013, diploma project paper

Abstract: Projektna naloga obravnava kratko zgodovino in mehanske lastnosti jekla kot konstrukcijskega materiala. Pojasni osnovne pojme o koroziji, njenem nastanku in protikorozijski zaščiti. Prav tako so navedene osnove požarne tematike in sistemi protipožarne zaščite. V zaključku sledi konkreten primer analize stroškov protikorozijske zaščite montažne jeklene konstrukcije in izbira optimalne rešitve.
Keywords: gradbeništvo, jeklene konstrukcije, vzdrževanje, protikorozijska zaščita, protipožarna zaščita, analiza stroškov
Published: 28.08.2013; Views: 1028; Downloads: 272
.pdf Full text (1,08 MB)

55.
RAZVOJ RAČUNSKEGA MODELA ZA IZRAČUN EKONOMSKE DEBELINE IZOLACIJ
Toni Senica, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so predstavljene lastnosti izolacijskih materialov, izračuni toplotnih izgub v hiši,na kratko je opisan pravilnik o energetski učinkovitosti stavb PURES ter opis izračuna ekonomske debeline izolacije za stanovanjsko hišo. Na podlagi skupnih izgub stanovanjske hiše, ter potrebni količin drv za ogrevanje stanovanjske hiše je izdelana primerjava izolacij različnih debelin izmed katerih se na podlagi najkrajše vračilne dobe investicije v izolacijo izbere ekonomska debelino izolacije. V obravnavanem primeru je bila izolacija debeline 10 cm.
Keywords: ekonomska debelina izolacija stanovanjske hiše, transmisijski izračun, analiza stroškov
Published: 12.12.2013; Views: 1151; Downloads: 131
.pdf Full text (2,83 MB)

56.
Ugotavljanje vpliva zlitinskih elementov na lastnosti vermikularne litine z ekonomsko analizo nastalih stroškov
Vid Podgoršek, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo v splošnem govori o postopkih litja vermikularne litine, vplivu elementov na njene lastnosti s primerjavo vrednosti, kot jih predvideva teorija. Vsebuje še analizo nastalih stroškov pri reševanju problema v podjetju Omco Feniks Slovenija, d. o. o. V prvem poglavju je razloženo, kaj je livarstvo, opisane so železove litine, vermikularna litina in pojasnjen je vpliv zlitinskih elementov na lastnosti litine. Nato sledi predstavitev postopkov in naprav za preiskavo mikrostrukture ter nekaj podatkov o programu za statistično obdelavo podatkov. Na koncu poglavja so razloženi osnovni pojmi statistične analize in pojasnjena je teorija stroškov. V drugem delu je opisana celotna tehnologija litja vermikularne litine v podjetju Omco Feniks Slovenija, d. o. o. Postopek zajema pripravo modelov, taljenje železovih zlitin, izdelavo jeder in peščenih form ter ulivanje in čiščenje ulitkov. Vključeni so še še pomožni procesi, kot sta skladiščenje in vzdrževanje. V tem poglavju so tudi opisani različni postopki pridobivanja sive litine z vermikularnim grafitom z izhodiščno sestavo in obdelavo taline. Predstavljen je kupec oziroma njegovi odlitki za ladijske motorje, ki so iz omenjene litine, ter samo podjetje Omco Feniks Slovenija, d. o. o. V raziskovalnem delu so najprej določene mehanske, kemijske in metalografske lastnosti vzorcev EN-GJV-350. Sledi statistična obdelava rezultatov v programu R z izračunom korelacij in določanjem statistične značilnosti le-teh oziroma s primerjavo izmerjenih vrednosti in značilnosti, kot jih predvideva teorija. Pri vplivu lastnosti in elementov na raztezek so napravljeni in utemeljeni tudi še linearni modeli. Pri tem je bilo ugotovljeno, da ima ključno vlogo element magnezij, hkrati pa linearni modeli po večini niso smiselni. Vzrok je najverjetneje v pojavu multikolinearnosti in zaradi prisotnih osamelcev. Raziskovalni del vključuje še opis problema, ki ga je imelo podjetje, in analizo nastalih stroškov pri tem.
Keywords: Vermikularna litina, mikroskopija, zlitinski elementi, tehnologija litja vermikularne litine, statistična analiza, program R, analiza stroškov.
Published: 05.05.2014; Views: 1012; Downloads: 218
.pdf Full text (14,61 MB)

57.
STROŠKOVNA ANALIZA PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VZPOSTAVITEV OKOLJSKE CONE V MESTNI OBČINI MARIBOR
Maša Vöröš, 2014, diploma project paper

Abstract: Ta diplomska naloga analizira stroške prometne signalizacije za vzpostavitev okoljske cone v Mestni občini Maribor. Podaja splošne značilnosti okoljskih con in razloge za njihovo uvedbo ter opisuje razširjeno okoljsko cono v Mariboru. Opisuje korake nabavnega procesa, od raziskave tržišča do izbire najprimernejšega dobavitelja. Na praktičnem primeru je predstavljena analiza križišč za postavitev prometnih znakov, popis ter končna izbira dobavitelja glede na dane kriterije in značilnosti naročila.
Keywords: Maribor, okoljska cona, prometna signalizacija, analiza stroškov, nabavni proces
Published: 04.06.2014; Views: 668; Downloads: 78
.pdf Full text (697,35 KB)

58.
PROTIKOROZIJSKA IN PROTIPOŽARNA ZAŠČITA ZA JEKLENO KONSTRUKCIJO
Mojca Edšidt, 2014, diploma project paper

Abstract: Naloga predstavlja jeklo kot gradbeni material, opisuje korozijo in njen nastanek ter kako zaščitimo konstrukcijo pred njo. Opisuje požar in njegov potek ter možnosti zaščite pred požarom. V zadnjem poglavju je predpostavljena konkretna konstrukcija, za katero so izračunani stroški za zaščito pred korozijo in požarom.
Keywords: gradbeništvo, korozija, požar, protikorozijska zaščita, protipožarna zaščita, jeklena konstrukcija, analiza stroškov
Published: 22.09.2014; Views: 748; Downloads: 128
.pdf Full text (1,25 MB)

59.
STROŠKOVNA UČINKOVITOST MERITEV ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI KONČNIH ODJEMALCIH
Boštjan Turinek, 2014, master's thesis

Abstract: Zajemanje merilnih podatkov se je v preteklosti izvajalo na različne načine. Z razvojem informacijske tehnologije so se načini zajemanja merilnih podatkov oziroma odbirkov spreminjali in stroškovno optimizirali. Razvoj merilnih naprav je prav z informacijsko tehnologijo in tehnologijo elektronike naredil v zadnjem času velik tehnološki napredek. Sistem daljinskega odbiranja merilnih naprav ni namenjen samo odbiranju stanj iz števcev, ampak združuje tudi druge funkcije, ki direktno ali posredno vplivajo na stroškovno učinkovitost podjetja. Med direktne štejemo zmanjševanje stroškov odbiranja merilnih naprav ter zmanjševanje izgub energije v omrežju, med posredne vplive pa štejemo določene poslovne modele, ki omogočajo zmanjševanje stroškov. V nalogi je prikazana primerjava investicij v indukcijske števce in sistemske števce. Prav tako je narejena primerjava stroškov vzdrževanja in stroškov zajemanja merilnih podatkov za potrebe obračuna med indukcijskimi in sistemskimi števci. Navedene so tudi koristi uvajanja sistemskih števcev in preoblikovanja poslovnih procesov z namenom boljše stroškovne učinkovitosti podjetja. Zmanjševanje izgub energije v distribucijskem omrežju je zahtevna naloga, saj je omrežje zelo razvejano in ima veliko merilnih točk, kjer se meri prejeto in oddano električno energijo. Za obvladovanje izgub energije podjetje Elektro Celje, d. d. uporablja programsko orodje, ki ima vgrajene algoritme za izračun izgub energije. Algoritmi v programskem orodju so zasnovani tako, da znajo izračunati električne veličine v vsakem trenutku in v vsaki točki omrežja. Pravilnost delovanja programskega orodja DMS je odvisna od vhodnih podatkov. V nalogi je obravnavan del srednjenapetostnega omrežja, in sicer z namenom primerjave določitve izgub s programskim orodjem in z metodo merjenja električne energije v vseh točkah obravnavanega omrežja. Učinkovitost sistema daljinskega odbiranja merilnih naprav pridobi pravo dimenzijo uporabe v primeru podajanja merilnih podatkov v druge sisteme. Eden izmed teh sistemov je tudi programsko orodje DMS, ki potrebuje omenjene podatke za nemoteno in točno delovanje sistema.
Keywords: merjenje električne energije stroškovna učinkovitost indukcijski števci sistemski števci analiza stroškov izgube električne energije prednosti in slabosti sistemskih števcev programsko orodje DMS arhitektura sistemskih števcev primerjava med sistemskimi in indukcijskimi števci odbiranje merilnih naprav stroškovna analiza
Published: 26.11.2014; Views: 1319; Downloads: 32
.pdf Full text (3,75 MB)

60.
Analiza prevoznih stroškov in vpliv voznika na porabo goriva
Valentina Haladeja, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi bo predstavljena analiza stroškov prevozov v izbranem podjetju. Ker se podjetje, ki smo ga izbrali, ukvarja z mednarodno organizacijo cestnih prevozov, je pomembno, da ugotovimo stroške, ki se ob tem pojavljajo, saj na koncu predstavljajo dobiček oz. izgubo. Ti stroški so ključni in obsegajo večji sklop prevoznih stroškov, ki obsegajo vse stroške goriva, stroške pnevmatik, stroške vzdrževanja vozil, stroške zavarovanja in registracije, stroške cestnin ter stroške amortizacije. Z učinkovito analizo bi pripomogli, da bi se stroški zmanjšali in s tem dosegli večjo konkurenčnost na trgu prevoznih podjetij. Na podlagi analiziranih stroškov prevozov bomo poiskali ugodne rešitve za zmanjšanje le-teh. V prvem delu diplomske naloge so zajete teoretične osnove, ki vsebujejo poglavja o transportu in prevozu blaga, stroških ter dejavnike, ki vplivajo na voznika in njihovo porabo goriva. V drugem delu je prikazana obstoječa organizacija dela ter potek organizacije prevoza v izbranem podjetju. V nadaljevanju je predstavljena podrobna analiza vseh stroškov prevoza v izbranem podjetju, ki temelji na primerjavi dveh voznikov z identičnim vozilom ter enako težo tovora, ki vozita na isti relaciji. V zaključnem delu predlagamo rešitve, ki bi potencialno izboljšale poslovanje podjetja in znižale prevozne stroške.
Keywords: transport, analiza transportnih stroškov, gorivo, voznik, model varčne vožnje.
Published: 06.10.2015; Views: 652; Downloads: 119
.pdf Full text (1,52 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica