| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Primerljivost analize poslovanja v različnih fazah življenjskega cikla podjetij
Nuša Koražija, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje lahko od ustanovitve do propada uvrstimo v določeno fazo življenjskega cikla. Ves čas poslovanja si prizadevajo, da bi poslovali bolje od konkurence. Da pa ugotovijo, kako bi svoje poslovanje izboljšali, morajo izvesti analizo poslovanja svojega in konkurenčnih podjetij ter to med seboj primerjati. Najlažje je to storiti s pomočjo izbranih kazalcev in kazalnikov poslovanja, kar smo storili tudi mi, ko smo v diplomskem delu izbrali dve podjetji iste panoge, z namenom ugotoviti, v kateri fazi sta, ter s pomočjo kazalcev in kazalnikov primerjati njuno poslovanje. V teoretičnem delu diplomskega dela smo se osredotočili predvsem na razlago pojmov analiza poslovanja in primerljivost analize poslovanja v različnih fazah življenjskega cikla podjetja. Za to smo morali najprej opredeliti življenjski cikel podjetja in v katero fazo se uvršča. To smo naredili s pomočjo izkaza denarnih tokov, uvrstili obe podjetji v fazo življenjskega cikla in nato s pomočjo izračunanih desetih kazalcev in kazalnikov primerjali analizo poslovanja Podjetja X in Podjetja Y. Osredotočili smo se na leta 2019, 2020 in 2021. Ugotovitve smo predstavili s pomočjo grafov. Ključne ugotovitve raziskave smo podali v sklepu. Z raziskavo smo ugotovili, da so vsi kazalniki primerni za primerjavo analize poslovanja v različnih fazah življenjskega cikla, vendar so najprimernejši kazalniki donosnosti sredstev, kapitala in prihodkov, kazalniki plačilne sposobnosti ter koeficienti obračanja oziroma časi vezav.
Keywords: analiza računovodskih izkazov, življenjski cikel podjetja, primerljivost računovodskih izkazov
Published in DKUM: 09.10.2023; Views: 150; Downloads: 23
.pdf Full text (2,52 MB)

2.
Vpliv COVID-19 krize na poslovanje farmacevtskih družb
Timotej Bobič, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo proučevali vpliv COVID-19 krize na poslovanje največjih farmacevtskih družb v letu 2020. Na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki so javno dostopni v letnih ali finančnih poročilih proučevanih družb, smo analizirali razlike v poslovanju farmacevtskih družb v letu 2020 v primerjavi z obdobjem zadnjih treh let pred krizo. Na podlagi ugotovljenih razlik v poslovanju družb smo ugotavljali možen vpliv COVID-19 krize na farmacevtske družbe in na farmacevtsko industrijo. V prvem delu smo opredelili epidemijo COVID-19 in nastalo ekonomsko-gospodarsko krizo. Na podlagi makroekonomskih pokazateljev smo ugotovili vpliv COVID-19 krize na svetovno gospodarstvo. S pomočjo literature smo opredelili farmacevtski sektor, ugotovili njegove ključne značilnosti in predstavili morebitne vplive gospodarske krize nanj. V drugem delu smo najprej predstavili osem proučevanih družb in njihovo poslovanje v proučevanem obdobju. Na podlagi preoblikovanih in prečiščenih računovodskih izkazov smo analizirali premoženjsko finančni položaj in poslovno uspešnost, učinkovitost ter gospodarnost poslovanja izbranih farmacevtskih družb v opazovanem obdobju. Proučili smo morebitne razlike med izračunanimi kazalci in kazalniki poslovanja v času krize v letu 2020 in pred njo. Ugotovili smo, da se vpliv COVID-19 krize v večini proučevanih farmacevtskih družb v letu 2020 kaže predvsem v nižjih prodajnih in splošnih stroških, zmanjšanju ali nižji rasti prihodkov od prodaje in v povečanju kratkoročnih sredstev oziroma zalog.
Keywords: farmacevtska industrija, COVID-19 kriza, analiza računovodskih izkazov, uspešnost poslovanja, ekonomsko-gospodarska kriza
Published in DKUM: 21.02.2023; Views: 378; Downloads: 75
.pdf Full text (5,50 MB)

3.
Izzivi merjenja uspešnosti poslovanja na primeru malega podjetja
Urška Doberšek, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Problem naloge je torej raziskati različne možnosti za merjenje uspešnosti poslovanja, ker pa se bomo tekom našega diplomskega dela glede izzivov merjenja uspešnosti podjetja osredotočili predvsem na malo podjetje
Keywords: merjenje uspešnosti, mala podjetja, kazalniki, analiza računovodskih izkazov
Published in DKUM: 11.11.2021; Views: 878; Downloads: 90
.pdf Full text (11,36 MB)

4.
Dolžniško financiranje in tanka kapitalizacija : študija primera v Sloveniji
Lidija Hauptman, Sašo Tič, 2014, original scientific article

Abstract: Ker vsaka oblika financiranja zagotavlja določeno varnost in predstavlja določeno tveganje, so podjetja pogosto v dilemi, v kakšnem razmerju naj za svoje financiranje izberejo lastniške ali dolžniške vire. Da ne bi prišlo do prekomernega izkoriščanja nekaterih oblik dolžniškega fianciranja, jih davčna zakonodaja ureja s pravilom tanke kapitalizacije. V prispevku smo predstavili, kako se je spreminjalo razmerje med lastniškim in dolžniškim financiranjem v časovnem obdobju 1997-2012 in kako je uvedba pravila tanke kapitalizacije vplivala na to razmerje pri izbranih obvladujočih družbah v Sloveniji. Analiza razkriva, da se je delež dolžniškega financiranja pred uvedbo pravila tanke kapitalizacije in po njej v celotnem obdobju povečeval.
Keywords: notranja zadolženost, tanka kapitalizacija, analiza računovodskih izkazov, dolžniško financiranje
Published in DKUM: 13.07.2017; Views: 1042; Downloads: 111
.pdf Full text (99,83 KB)
This document has many files! More...

5.
PROUČEVANJE PREDNOSTI IN SLABOSTI PODJETJA ZA OBLIKOVANJE POLITIKE PODJETJA
Sabina Smrečnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega seminarja smo najprej predstavili procese in metode planiranja na ravni politike podjetja. Ker pa nas je zanimalo predvsem proučevanje podjetja z opredelitvijo njegovih prednosti in slabosti, smo se posvetili proučevanju prednosti in slabosti podjetja. Opredelili smo tudi pojem politike podjetja ter njene sestavine. Teoretično smo povzeli tudi kako poteka analiza poslovanja na podlagi temeljnih računovodskih izkazov, kjer smo opisali različne metode in poteke analize računovodskih izkazov. Našteli in opisali smo tudi glavne in temeljne kazalnike za presojanje gospodarjenja. V nadaljevanju smo predstavili podjetje Avto Koletnik d.o.o., ki se ukvarja s prodajo novih vozil znamke Renault in Nissan ter rabljenih vozil. Poleg prodajne ima tudi vrsto poprodajnih aktivnosti, ki jih izvršuje v svojih delavnicah. Matično podjetje je v Mariboru, svojo poslovalnico pa ima v Radljah ob Dravi ter agenta v Prevaljah. S primerjavo enakovrstnih pojavov iz različnih časovnih obdobij in s primerjavo s konkurenčnima podjetjema smo ugotovili prednosti in slabosti našega izbranega podjetja. Analizirali smo tudi zapisano politiko podjetja Avto Koletnik d.o.o.. V zadnjem delu smo pozornost posvetili analizi računovodskih izkazov. Analizirali smo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, predhodno pa smo vse zneske iz računovodskih izkazov prečistili, kar pomeni, da smo s pomočjo letnih indeksov inflacije, inflacijo izločili. Izračunali smo temeljne kazalnike in le-te primerjali med zadnjimi tremi poslovnimi leti ter med konkurenti. Ko smo opravili vsa primerjanja, smo lahko povzeli prednosti in slabosti podjetja Avto Koletnik d.o.o..
Keywords: prednosti in slabosti podjetja, politika podjetja, analiza računovodskih izkazov, primerjava enakovrstnih pojavov iz različnih časovnih obdobij, primerjava med konkurenti, temeljni kazalniki za presojanje gospodarjenja.
Published in DKUM: 06.11.2013; Views: 2088; Downloads: 201
.pdf Full text (11,77 MB)

6.
RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE SREDSTEV
Taja Kovačič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo opravili primerjalno analizo petih podjetij iz različnih panog. Želeli smo ugotoviti kakšen vpliv ima panoga na sredstva v bilanci stanja. Proučevali smo sredstva v podjetjih iz hotelirstva, trgovinske dejavnosti, proizvodnje stavbnega pohištva, proizvodnje ultralahkih ter jadralnih letal in odvetniške storitve. Vsa proučevana podjetja so bila slovenska. Analizirali smo poslovna leta 2009, 2010 in 2011. Panoga ima močan vpliv na sestavo sredstev podjetja. Podrobnejši pregled sestave sredstev proučevanih podjetij odraža tudi značilnost panoge. Tako se npr. v proizvodnih podjetjih značilni pomembnejši deleži zalog, med-tem ko pri hotelirstvu prevladujejo dolgoročna poslovna sredstva, ki pa jih podjetje, ki deluje v takšni panogi, potrebuje za opravljanje svoje osnovne dejavnosti. Pri trgovskih podjetjih, se panoga jasno vidi pri postavki zaloge trgovskega blaga, ter prav tako pri nekoliko večjem deležu denarnih sredstev, saj se večina nakupov opravi na takojšnje plačilo. Pri storitveni dejavnosti pa se ta njihova dejavnost v temeljnih izkazih najbolj zrcali v odsotnosti zalog proizvodov.
Keywords: analiziranje računovodskih izkazov, analiziranje opredmetenih sredstev, analiziranje neopredmetenih sredstev, analiziranje finančnih naložb, primerjalna analiza sredstev
Published in DKUM: 19.12.2012; Views: 2170; Downloads: 258
.pdf Full text (3,82 MB)

7.
UPRAVIČENOST NAKUPA PODJETJA S POMOČJO FINANČNE ANALIZE
Karmen Korošec, 2011, master's thesis/paper

Abstract: V magistrski nalogi sem želela prikazati, kako poteka nakup podjetja ter kako pomembni so pri tem temeljit skrbni pregled, finančna analiza in ocena vrednosti podjetja. Poglavitni namen naloge je slonel na ugotovitvi, ali je bil nakup podjetja Pršutarna Lokev na Krasu d.o.o. upravičen. Glede na to, da kupec ciljnega podjetja v danem trenutku nakupa ni razpolagal z poglobljeno finančno analizo ter ni imel ocene vrednosti podjetja s strani pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, sem v nalogi sama izvedla finančno analizo podjetja Pršutarna Lokev na Krasu d.o.o. ter podala oceno vrednosti podjetja s pomočjo dveh metod ( metode diskontiranih denarnih tokov in metode likvidacijske vrednosti). Ugotavljam, da je dober skrbni pregled poslovanja osnova za izvedbo finančne analize ter določanja vrednosti podjetja, saj s pomočjo podatkov, ki jih finančno analiziramo tudi lažje in bolj natančno napovemo prihodnost. Finančna analiza podjetja je pokazala, da je finančna slika v podjetju dokaj dobra. Podjetje ima relativno dobre možnosti za rast, ki pa seveda morajo biti podprte z ustrezno strategijo. Rezultat ocene vrednosti podjetja je pokazal, da je bil nakup podjetja Pršutarna Lokev na Krasu d.o.o. upravičen, saj je bila kupnina nižja od vrednosti podjetja, pridobljene s pomočjo obeh metod vrednotenja. Seveda pa nobena ocena vrednosti podjetja ne daje čisto natančne slike, saj ima vsaka metoda številne slabosti, predvsem odvisnost od številnih parametrov, ki jih je potrebno napovedati. Vsaka napoved pa vemo, da je lahko tudi napačno ocenjena. Tako kot pri vsakem poslu ima tudi pri nakupu podjetja ključno vlogo faza pogajanja, ki je bila v tem konkretnem primeru izvrstno izpeljana. S pomočjo magistrske naloge sem poglobila svoje znanje na področju finančne analize, prav tako pa sem spoznala tudi osnove vrednotenja podjetij.
Keywords: nakup podjetja, poslovni načrt, skrbni pregled, finančna analiza, analiza bilance stanja, analiza izkaza poslovnega izida, analiza računovodskih izkazov s kazalniki, vrednotenje podjetja, modeli vrednotenja podjetja, model diskontiranih denarnih tokov, model likvidacijske vrednosti, pogajanje, financiranje...
Published in DKUM: 22.02.2012; Views: 3362; Downloads: 587
.pdf Full text (943,29 KB)

8.
RAČUNOVODENJE DRUŠTEV
Natalija Mlakar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Delo je sestavljeno je iz naslednjih delov: prvi je teoretičen, v katerem so predstavljeni postopki ustanovitve in delovanja društev ter členitev društev po vrstah. Drugi del opisuje finančno-materialno poslovanje društev, tretji pa računovodenje le-teh. V diplomskem delu so predstavljeni predpisi, po katerih se morajo društva pri svojem delu ravnati, katere izkaze morajo predložiti konec leta ter kakšne so njihove davčne obveznosti do države. Četrti del diplomskega dela je v glavnem praktičen. V njem obravnavamo sestavo in analizo temeljnih računovodskih izkazov konkretnega društva X. Na podlagi podatkov iz temeljnih računovodskih izkazov je narejena vodoravna in navpična analiza bilance stanja in izkaza poslovnega izida društva. Na podlagi podatkov iz temeljnih računovodskih izkazov smo izračunali računovodske kazalnike, ki nam omogočajo še podrobnejšo analizo poslovanja društva. V diplomskem delu so bili uporabljeni podatki iz letnih poročil izbranega društva X za obdobje med leti 2007 in 2009. Na koncu je podan zaključek. Na podlagi analize smo ugotovili, da je društvo X uspešno, da deluje v skladu z zakoni in slovenskimi računovodskimi standardi. Društvo se financira predvsem iz lastnih finančnih sredstev — iz sklada društva, kar kaže na majhno finančno tveganje in varno finančno politiko društva, ima veliko likvidnih sredstev in je zato sposobno sproti odplačevati obveznosti in nima težav s plačilno sposobnostjo. Posluje gospodarno, presežek prihodkov nad odhodki pa namenja za financiranje nadaljnjega delovanja.
Keywords: društvo, nepridobitna dejavnost, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, vodoravna in navpična analiza računovodskih izkazov, računovodski kazalniki
Published in DKUM: 04.01.2011; Views: 2973; Downloads: 576
.pdf Full text (1,40 MB)

9.
ANALIZIRANJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI SLOVENSKIH ŽELEZARN
Ksenija Langbauer, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem proučevala analizo uspešnosti in učinkovitosti podjetij Metal Ravne d.o.o., Acroni d.o.o. in Štore Steel d.o.o. na podlagi računovodskih kazalnikov. Po definiciji je uspešnost donos oziroma korist, ki jo želimo imeti z opravljanjem neke dejavnosti. Je zunanja značilnost delovanja, ki jo merimo z ugotavljanjem, kaj dosežemo z učinki glede na vložke. Biti uspešen pomeni delati prave stvari. Učinkovitost pa je notranja značilnost podjetja, da izpolni zahtevano nalogo v določenem času. Biti učinkovit pomeni delati stvari prav. Poznavanje uspešnosti in učinkovitosti podjetja je zelo pomembno, saj prikazuje kako uspešno in učinkovito je podjetje pri svojem delovanju. Na podlagi kazalnikov pa se lahko podjetje hitreje in lažje primerja z drugimi, konkurenčnimi podjetji. Za izračun le-teh sta temeljnega pomena bilanca stanja in bilanca uspeha oziroma izkaz poslovnega izida. Diplomsko delo obravnava finančno-premoženjski položaj, poslovno in denarno uspešnost treh slovenskih železarn. V njem sem predstavila posamezno podjetje in proučila njihove računovodske izkaze, da bi preko teh ugotovila katero je uspešnejše in učinkovitejše. Z analizo sem ugotovila, da je pri svojem poslovanju najuspešnejše podjetje Acroni, najbolj pestro ponudbo in najbolj učinkovito poslovanje pa ima Metal Ravne.
Keywords: uspešnost, učinkovitost, analiza računovodskih izkazov, bilanca stanja, bilanca uspeha oziroma izkaz poslovnega izida, računovodski kazalniki
Published in DKUM: 15.12.2010; Views: 3419; Downloads: 443
.pdf Full text (427,50 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica