| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
INTERNACIONALIZACIJA PODJETJA KOZMETIKA AFRODITA d.o.o. NA TRG NEMČIJE
Nina Skok, 2020, master's thesis

Abstract: V tej magistrski nalogi smo na osnovi teorije o internacionalizaciji, na podlagi opravljene PEST analize, Analize izbranega mednarodnega poslovnega okolja in SWOT analize ter na podlagi študije konkretnega primera podjetja Kozmetika Afrodita d.o.o. opredelili zahtevane procese in pomensko definirali internacionalizacijo proučevanega podjetja na izbran trg. V nalogi je zajeta raziskana teorija na temo internacionalizacije s strani različnih avtorjev, njena definicija, opredeljene so oblike internacionalizacije, procesi, dejavniki, ovire in pomembnost človeških virov za uspešnost internacionalizacije. Podrobneje smo opredelili tudi samo panogo, v kateri se podjetje Kozmetika Afrodita d.o.o. nahaja, s pomočjo teorije raziskali njeno zgodovino, stanje v današnjem času in opredelili trende, ki jih trenutno raziskovana panoga narekuje. Podrobneje smo analizirali stanje panoge na slovenskem trgu, določili konkurente proučevanega podjetja in podrobneje analizirali stanje izbranega tujega trga. Pri študiji primera smo se poglobili v samo delovanje podjetja Kozmetika Afrodita d.o.o., njegovo zgodovino, vizijo, cilje, poslanstvo, procese v podjetju, razvoj in vpliv marketinga socialnih medijev na nadaljni razvoj proučevanega podjetja. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni načrti v zvezi z vstopom na izbran trg Nemčije, s pomočjo analiz pa smo podrobneje opredelili lastnosti trga, ovire, s katerimi se lahko srečamo ob vstopu na nemški trg, podrobneje smo analizirali ciljno skupino in nemškega kupca, opredelili njegove potrošniške navade, raziskali razlike in podobnosti med nemškim in slovenskim potrošnikom, določili naše prednosti in naše slabosti. V sklopu študije primera smo pripravili tudi praktičen prikaz internacionalizacije na izbran tuj trg, kjer smo ponudili konkretne rešitve, kako internacionalizacijo izvesti čim bolj uspešno. V praktičnem prikazu smo se osredotočili predvsem na marketinški vidik, kako uspešno pritegniti nemškega kupca in kako bi izgledal končni rezultat, ko bi podjetje vstop na izbrani tuji trg že uspešno opravilo. Cilj magistrske naloge je tako podrobneje ugotoviti, ali je za proučevano podjetje proces internacionalizacije na izbrani trg smiselna odločitev, ki bo podjetju Kozmetika Afrodita d.o.o. omogočila rast in nadaljni razvoj, hkrati pa določiti ovire, s katerimi se bo podjetje Kozmetika Afrodita d.o.o. pri internacionalizaciji na tuji trg srečala ter najti konkretne rešitve, kako se s temi ovirami čim bolje spopasti.
Keywords: Analiza trga, internacionalizacija, študija primera, strategija, kozmetična industrija.
Published: 18.08.2020; Views: 372; Downloads: 153
.pdf Full text (890,72 KB)

2.
Analiza strategije rasti z združitvijo na primeru zavarovalnice
Janja Benkovič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Rast in povečanje poslovanja je cilj velike večine podjetij, saj lehko preko le-te povečajo svoje kapacitete in posledično učvrstijo svojo moč in prisotnost na trgu. Podjetja in organizacije rastejo na na različne načine in preko različnih strategij, katere izberejo glede na svoje individualne potrebe in situacijo. Tako smo v začetku diplomskega projekta teoretično opredelili motive za rast podjetij in organizacij, kakor tudi različne načine in oblike, kako lahko le-to uresničujejo. Na podlagi zbrane teorije smo analizirali organizacijo Zavarovalnica Sava d.d., katera se ukvarja z dejavnostjo zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov (razen socialne varnosti). Omenjena organizacija je bila ustanovljena 14.10.2015, ko je njen novi lastnik, in sicer družba Sava RE d.d. podal iniciativo po združitvi družb Zavarovalnice Maribor d.d., Zavarovalnice Tilia d.d. in dveh hrvaških zavarovalnic: Velebit životno osiguranje in Velebit osiguranje. Z združitvijo omenjenih zavarovalnih družb je tako nastala nova družba, imenovana Zavarovalnica Sava d.d., ki je bila vpisana v sodni register leta 2016 in še isto leto pričela poslovati. V diplomskem projektu smo analizirali vpliv izbrane strategije rasti te družbe na njeno nadaljne poslovanje in kako je le-ta vplivala na njene izbrane finančne kazalnike. Za lažjo interpretacijo smo opravili konkurenčno analizo omenjene družbe, kjer smo prej omenjene finančne kazalnike primerjali s podobnimi kazalniki treh konkurenčnih družb v določenem časovnem obdobju (s poudarkom na obdobju 2015 in 2016, saj je bila takrat sprememba poslovanja zaradi združitve najbolj razvidna). Na podlagi omenjene analize smo dobili zelo vidno primerjavo med konkurenčnimi družbami izbrane družbe, kakor tudi nihanja vrednosti izbranih finančnih kazalnikov pred in po uveljavitvi združitve kot strategije rasti. Poleg konkurenčne smo opravili tudi tržno analizo, s pomočjo katere smo lahko determinirali tržni položaj družbe Zavarovalnica Sava d.d. na slovenskem trgu. Le-tega smo natančneje opredelili na občino in regijo, kakor tudi glede na ožjo in širšo dejavnost, v kateri posluje.Ugotovili smo, da je po združitvi omenjena družba postala ena izmed največjih družb v svoji dejavnosti, kakor tudi na slovenskem trgu. Slednje lahko utemeljimo s podatki o primerjavi izbranih kazalnikov povprečne delujoče družbe v vsaki kategoriji tržne analize (občine, regije, ožje in širše dejavnosti). Iz prej omenjenih analiz smo ugotovili, da je omenjena družba uspela učinkovito razširiti svoje poslovanje in povečati svoj tržni delež na slovenskem trgu. Kljub temu pa se srečuje z nekaterimi negativnimi stranskimi učinki združitve, in sicer povečanje števila zaposlenih in posledično manjše dodane vrednosti na zaposlenega (v primerjavi s svojimi konkurenti). Slednja kazalnika je skozi nadaljna leta poslovanja skušala stabilizirati in povečati, predvsem preko racionalizacije zaposlenih in povečevanja učinkovitosti in ponudbe svojih storitev.
Keywords: Podjetniška rast, življenski cikel podjetja, strategija in oblike rasti, analiza primera, konkurenčna analiza, tržna analiza
Published: 06.12.2019; Views: 426; Downloads: 56
.pdf Full text (647,90 KB)

3.
Kazenska zadeva Martina Uhernika
Petra Zorko, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je obravnavana problematika napačnih in lažnih priznanj, pri čemer se ni mogoče izogniti zasliševalskim tehnikam, saj so te ključne za pridobitev nespornih in čim bolj točnih izjav. V nalogi je zajet razvoj in klasifikacija zasliševalskih tehnik, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ne obstaja ena tehnika, ki bi veljala za najustreznejšo in sprejemljivo v vseh pogledih. Hkrati so opredeljeni pogoji, ob katerih bi bila zasliševalska tehnika domnevno najustreznejša, in sicer zagotovitev optimalnega časa zaslišanja, zagotovitev snemanja med zaslišanjem, s čimer bi dobili vpogled v interakcijo med preiskovalcem in zaslišanim, objektivnost vprašanj, pri čemer preiskovalec ne sme izhajati iz predpostavke, da je osumljeni resnično kriv, ter usmerjenost na vsebino izjave in čim manj na neverbalno komunikacijo. Kot učinkovita tehnika se je izkazal tudi opis dogodka v nasprotnem vrstnem redu, kar zahteva od zaslišanega večji miselni napor, še posebej, če nekdo laže. Pri analizi primera Martina Uhernika, ki je hkrati empirični del raziskave, je potrebno izpostaviti procesne napake, ki so bile v predmetnem primeru ključne, da se je sodba kljub dolgotrajnem procesu na koncu zaključila z oprostitvijo obtoženca. Pri natančni analizi sodnih spisov je bilo ugotovljeno, da so bili med sojenjem uporabljeni številni nezakoniti dokazi, kot na primer neustrezno pridobivanje izjav, brez navzočnosti zagovornika, postavljanje sugestivnih vprašanj, neustrezno opravljena rekonstrukcija, seznanjanje osumljencev z dokazi, ki niso resnični ipd. Na podlagi vseh zbranih izjav prič in osumljencev ter znanih dejstev iz sodnih spisov je bil narejen pregled potencialnih možnih scenarijev v obravnavanem primeru. V zaključku je ocena hipotez, ki so bila osrednja nit magistrske naloge.
Keywords: zaslišanja, lažna priznanja, napačna priznanja, krive obsodbe, analiza primera, magistrska dela
Published: 08.10.2019; Views: 486; Downloads: 51
.pdf Full text (691,42 KB)

4.
Gospodarska kriminaliteta in projekt Stožice
Nina Grabeljšek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Današnji način življenja stremi k čim lažjemu ter hitrejšemu zaslužku, saj nekateri svoje življenje vrednotijo le po pridobljenih sredstvih in ne po preostalih vrednotah, ki v današnjem svetu pomenijo čedalje manj (ljubezen, spoštovanje, prijatelji, družina). Gospodarska kriminaliteta in korupcija sta čedalje bolj aktualni, saj se populacija čedalje bolj zaveda problema današnje družbe. K temu prispevajo tudi mediji s svojim poročanjem o odmevnih primerih, seveda k njim prištevamo Stožice, ki še niso dokončane v celoti. V diplomskem delu smo opredelili gospodarsko kriminaliteto, preprečevanje in oblike le-te. V drugem delu smo raziskali in predstavili celotni potek gradnje Športno rekreacijskega centra Stožice. Pri njegovi gradnji so se pojavljale različne težave: izbira primernega mesta, sanacija gramoznice, denacionalizacijski postopek, izbira javno-zasebnega partnerja in njegove težave skozi celotno gradnjo, posojilo bank konzorcija ter prenakazila na račune Jankovića in njegovih dveh sinov prek podjetij v njihovi lasti. Z gradnjo Stožic se je Mestna občina Ljubljana zadolževala z namenom reševanja projekta, zato je posledično nastala velika finančna luknja v njenem proračunu. Na Stožice ne moremo gledati samo negativno, saj smo končno dobili stadion in dvorano, ki sta primerna za mednarodne tekme. Afera Stožice je še v današnjih dneh aktualna tema, saj še ni dokončan trgovski objekt v sklopu Stožic, njegovo dokončanje pa je pod vprašajem, saj je družba Grep v stečaju. Njegove terjatve je odkupil gospod Izet Rastoder, ki pa se dražbe trgovskega centra ni udeležil, ampak je samo vplačal varščino. Na podlagi ugotovitev predlagamo strožjo zakonodajo in večji nadzor nad javnimi financami. Potrebno je tudi aktivno ozaveščanje populacije pri preprečevanju korupcije in obveščanje varnostnih organov pri sumljivem prenosu denarja.
Keywords: kriminaliteta, gospodarska kriminaliteta, pranje denarja, korupcija, analiza primera, Stožice, diplomske naloge
Published: 24.10.2017; Views: 803; Downloads: 133
.pdf Full text (964,37 KB)

5.
Sodelovanje intervencijskih služb na kraju množične prometne nesreče v Senožečah januarja 2016
Boštjan Smolej, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kot podsistem nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji je zasnovan na državni, regionalni in lokalni ravni. Prometne nesreče iz njimi povezana prometna (ne)varnost so eden izmed dejavnikov ogrožanja. Med temeljne cilje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodijo tudi ukrepi in aktivnosti za ukrepanje ob množičnih prometnih nesrečah. Množične prometne nesreče se dogajajo, največkrat oziroma vedno na avtocestah, ne glede na to, da so avtoceste zaradi svojih konstrukcijskih lastnosti najvarnejše za uporabnike. Širša javnost prometno varnost ocenjuje predvsem skozi odmevne dogodke, kot so množične prometne nesreče in prometne nesreče z hudimi posledicami. 30. januar 2016. Med Senožečami in Razdrtim se je v gosti megli zaradi slabe vidljivosti, neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje posameznih voznikov zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih 48 osebnih avtomobilov, sedem tovornih vozil in avtobus. V prometni nesreči so štiri osebe umrle, 25 pa je bilo telesno poškodovanih. Odpravljanje posledic prometne nesreče je potekalo več ur. Na kraju so delovale različne intervencijske službe, predvsem pa reševalci in zdravniki nujne medicinske pomoči, gasilci, policija, pripadniki civilne zaščite in vzdrževalci cestne infrastrukture. Delovanje teh služb je bilo usmerjeno v hitro in učinkovito reševanje prizadetih, zagotavljanje osnovne stopnje varnosti (ljudem in premoženju) in sanacijo ter odpravljanje nastalih posledic. Vse naštete aktivnosti morajo potekati v usklajenem, organiziranem, enotno vodenem in delujočem sistemu. Usklajenost delovanja in medsebojno sodelovanje med intervencijskimi službami smo poskušali preveriti v pričujočem diplomskem delu.
Keywords: prometne nesreče, množične prometne nesreče, intervencijske službe, policija, gasilci, reševalci, sodelovanje, analiza primera, diplomske naloge
Published: 13.10.2016; Views: 1351; Downloads: 212
.pdf Full text (1,39 MB)

6.
Vloga centrov za socialno delo pri obravnavanju mladoletniške delinkvence
Katja Avguštinčič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Občasno povzročanje prestopništva v mladosti je pri mnogih pogosto in v kasnejših obdobjih življenja ne predstavlja težav. Pri nekaterih pa se prestopništvo začne že v otroštvu in se tudi nadaljuje v odraslost. Zaradi tega dejstva smo mnenja, da se lahko veliko naredi že zgodaj v razvoju in kot pravi znan pregovor je vedno »Bolje preventiva kot kurativa«. Glede trendov mladoletniškega prestopništva v prihodnosti so strokovnjaki mnenja, da v naslednjih petnajstih letih ne bo velikih sprememb. Skrbi jih temno polje kriminalitete v sodobni tehnologiji (piratstvo, hekerstvo, kraja zaupnih podatkov na internetu, grožnje in norčevanje preko interneta). Menimo, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na mladoletnikovo delinkventnost vzgoja in z njo povezana družina. Poleg tega so odgovorni tudi vrstniki, šola, mediji in nenazadnje tudi osebnostne značilnosti. Problem mladoletniškega nasilja je med drugim izpostavljen tudi v Resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje od leta 2012 do 2016. Zaradi svoje pomembne vloge so se osredotočili predvsem na vzgojno-izobraževalni sistem. Podlaga za obravnavo otrok in mladoletnikov je Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitvah, ki jih izvajajo CSD. Sem spada obravnava otrok in mladoletnikov zunaj sodnega postopka, odloženi pregon, obravnava mladoletnika v predkazenskem postopku, v kazenskem postopku in postopku o prekršku. Opredeljeni so vzgojni ukrepi in namestitev mladoletnika v mladoletniški zapor.
Keywords: mladoletniki, delinkvenca, mladoletniško prestopništvo, preprečevanje, centri za socialno delo, vzgojni ukrepi, kazenske sankcije, CSD Trebnje, analiza primera, diplomske naloge
Published: 05.03.2015; Views: 1003; Downloads: 239
.pdf Full text (827,14 KB)

7.
Kriminalistični in pravni vidik primera Balkanski bojevnik
Dragan Jerković, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Najobsežnejša kriminalistična preiskava s področja mednarodnega tihotapljenja drog v zgodovini samostojne Slovenije, ki je v javnosti sprva pustila vtis o učinkovitem delu policije, tožilstva in sodnih organov pri preiskovanju organiziranega kriminala, nato pa zamajala zaupanje v pravno državo s sodnim epilogom, še vedno buri duhove in sproža ugibanja o domnevno storjenih procesnih napakah ter upravičenosti odločitev prvostopenjskega sodišča. Sedemnajst slovenskih državljanov je bilo soočenih z obtožbami skupine tožilcev za pregon organiziranega kriminala Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije o domnevno storjenih kaznivih dejanjih nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami in orožjem, vodenjem slovenskega dela večje mednarodne hudodelske združbe ter soudeležbah v njej. Dokazi so bili zbrani predvsem z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, ki veljajo za najbolj intenzivne posege policije v ustavno zagotovljene pravice do zasebnosti. V diplomski nalogi smo pojasnili temeljne zahteve kazensko-procesnega prava, pomembne za dokazni postopek v zadevi Balkanski bojevnik, ter potek pridobivanja dokazov slovenskih in tujih varnostnih organov. Osrednji zaplet se pojavi ob pojmu utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja, dokaznem standardu, ki je neizogiben element stopnje dokazovanja v primeru odredb za izvedbo določenih prikritih preiskovalnih ukrepov. Začetna faza kriminalistične preiskave je bila v zadevi Balkanski bojevnik odločilna za zakonito in dosledno nadaljevanje operativnih kriminalističnih dejanj. Utemeljeni razlogi za sum so skorajda najvišji dokazni standard in se nahajajo tik pred tistimi za izrek sodbe, zato je zahteva po odredbi za izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov neutemeljena, zlasti ko gre za pomanjkanje ali negotovost zbranih informacij in podatkov o domnevnem storilcu in kaznivem dejanju. Po pravilu izločanja dokazov, kot t. i. plodov zastrupljenega drevesa, se na podlagi prvotne nezakonito izdane odredbe ali več odredb izloči ves dokazni material, pridobljen v predkazenskem postopku, sodni proces pa se praviloma konča z oprostilno sodbo. Tovrsten primer je navajanje problematike v zvezi z izločenimi slovenskimi in srbskimi dokazi.
Keywords: organizirana kriminaliteta, preiskovanje, prikriti preiskovalni ukrepi, dokazi, analiza primera, Balkanski bojevnik, diplomske naloge
Published: 22.01.2015; Views: 1060; Downloads: 212
.pdf Full text (246,83 KB)

8.
Forenzična lingvistika in analiza primera Charlesa Lindbergha : diplomsko delo univerzitetnega študija
Petra Zorko, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava področje forenzične lingvistike, znanosti, ki z razvijanjem metod, ki jih uporablja za proučevanje besedil v pisni in ustni obliki, pridobiva vedno večjo veljavo, tako pri preiskovanju kaznivih dejanj, kot v pravnem sistemu. V prvem oziroma teoretičnem delu naloge smo podrobno opredelili pojem forenzične lingvistike in njenih pomembnejših področij, kot so sociolingvistika, psiholingvistika, stilistika, fonetika, pragmatika, semantika in analiza diskurza, ki so nepogrešljiv vir znanja za lingviste, psihologe oziroma preiskovalce kaznivih dejanj. Pozornost smo namenili tudi sms-sporočilom in e-pošti s sporno vsebino, saj je vse pogostejša uporaba telekomunikacijskih sredstev zahtevala razširitev uporabe lingvistične analize tudi na takšne oblike besedil. Razvoj znanosti forenzične lingvistike je prinesel tudi nove teorije, ena od teh je ideja o lingvističnih odtisih. Temelji na dejstvu, da ima vsak posameznik edinstven način izražanja, s čimer ga lahko identificiramo, podrobneje pa smo omenjeni koncept opredelili v poglavju ''Forenzična stilistika''. V drugem delu diplomske naloge smo osvetlili primer Charlesa Lindbergha in ugrabitev njegovega prvorojenca Charlesa Lindergha mlajšega. V okviru tega poglavja smo naredili natančno analizo pisem z zahtevo po odkupnini in opredelili teorije o drugih možnih storilcih. Ugotavljali smo, kako se je psiholingvistična analiza spremenila do danes in kakšne so značilnosti besedila, ki kažejo na resnost grožnje. V empiričnem delu smo opravili raziskavo, skozi katero sta nas vodili domnevi, ki temeljita na ugotavljanju razlik med spoloma. Ugotavljali smo, ali lahko moški in ženske ustvarijo vtis, da je besedilo napisala oseba drugega spola in so pri zavajanju uspešni. Za odgovor na to vprašanje smo morali preveriti jezikovne parametre (besedni zaklad, dolžina povedi, pogostost navajanja vprašanj), za katere smo domnevali, da so pokazatelji razlik med spoloma. V zaključku smo opravili evalvacijo domnev, ki so bile osrednje vodilo skozi celotno diplomsko nalogo.
Keywords: lingvistika, forenzična lingvistika, analiza primera, diplomske naloge
Published: 03.10.2014; Views: 1464; Downloads: 222
.pdf Full text (529,24 KB)

9.
Možnosti napovedovanja hujših kaznivih dejanj : (množičnih umorov, terorističnih napadov)
Jure Mertük, 2014, master's thesis

Abstract: Terorizem in množični umori dandanes predstavljajo veliko grožnjo povsod po svetu. Ni ga namreč dela sveta, ki bi bil odporen na to obliko grožnje. Zato bi za učinkovit boj proti terorizmu in množičnim umorom bilo potrebno sodelovanje med varnostni organi različnih držav na vseh ravneh zagotavljanja varnosti. Vendar pa se pri tem pojavlja veliko ovir, saj problem nastopi že pri opredelitvi posameznih pojmov. Tako se za terorizem na različnih koncih sveta uporabljajo različne definicije in klasifikacije, kajti kar je za nekoga terorizem, lahko za drugega predstavlja zgolj borbo za svobodo. Ta neenotnost torej ovira mednarodno sodelovanje v boju zoper terorizem in množične umore. Še večjo oviro pa v zadnjih letih predstavlja razvoj svetovnega spleta oz. interneta, ki omogoča lažjo komunikacijo med podobno mislečimi posamezniki iz celega sveta. Internet je tako močno olajšal in pospešil proces radikalizacije. To so spoznale tudi teroristične organizacije, ki v zadnjih letih uspešno uporabljajo internet za namene pridobivanja novih članov in financiranja svojih dejavnosti. Pomembno vlogo pa je internet odigral tudi pri razmahu samomorilskega terorizma in teroristov samotarjev. Posameznikom namreč omogoča, da na internetu poiščejo posameznike ali skupine, ki podpirajo njihov radikalne poglede na svet in jih tako napeljujejo k ukrepanju. Prav tako pa internet posameznikom služi kot orodje za učenje, kajti na njem lahko najdejo veliko nasvetov in načrtov za pripravo in izvedbo napadov. Internet torej služi kot pomembno orodje za radikalizacijo posameznikov ali skupin, zato bi bilo potrebno vzpostaviti programe ozaveščanja posameznikov in skupin glede opozorilnih znakov in de-radikalizacije. Obstaja namreč veliko stvari, ki jih lahko posameznik ali družba kot celota naredimo, da zmanjšamo posameznikove možnosti za pridružitev teroristični skupini ali odločitev, da gre na morilski pohod, kot se je to zgodilo v primeru Breivik. V luči razmaha interneta, kot uporabnega orodja za širjenje ekstremizma, se je v zadnjih letih okrepilo delovanje varnostnih služb na področju razvijanja programske opreme, ki bi omogočala lažje odkrivanje potencialno nevarnih posameznikov in skupin.
Keywords: terorizem, teroristi, množični umori, preprečevanje, analiza primera, magistrska dela
Published: 02.04.2014; Views: 1608; Downloads: 324
.pdf Full text (1,56 MB)

10.
Onesnaženje pitne vode v Piranu : povzetek in analiza dogodka
Gašper Močnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem obravnaval konkreten primer kaznivega dejanja Onesnaženje pitne vode po 337. členu Kazenskega zakonika [KZ-1] (2008), ki se je zgodilo ponoči iz 23. 6. 2008 na 24. 6. 2008 na območju naselja Piran. V sklopu analize primera sem skušal prikazati potek predkazenskega postopka s strani organov pregona – policije in drugih inštitucij ter podati potek in kronologijo kazenskega postopka na Okrajnem sodišču v Piranu. Pri tem sem sproti navedel predloge za drugačno metodologijo kvalitetnejšega zavarovanja dokaznega gradiva ter posledično pripomogel k morebitnemu izreku obsodilne sodbe na sodišču, ki je bila v dotičnem primeru oprostilna. Zaključno delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu sem iz obstoječih virov povzel obsežno poglavje teoretičnega dela ekološke kriminalitete, pri čemer sem navedel zgodovino, njen razvoj, opredelitve in pojavne oblike. Pri povzemanju v teoretičnem delu sem se poglavji dotaknil na splošno in se nisem poglabljal v stanje na območju konkretne države ali Republike Slovenije ter tako zajel vse bistvene značilnosti, konkretizacijo storilcev in kompleksnosti preiskovanja tovrstnih kaznivih dejanj. V drugem delu pa sem prikazal kronološki in procesni potek konkretnega kaznivega dejanja od faze zaznave s strani organov pregona – policije do kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo in nato od podaje obtožnega predloga do zaključka glavne obravnave. Pri povzemu in analizi konkretnega primera sem skušal zajeti vse bistvene elemente in procesna dejanja ter tako prikazati, kako so le-ti pomembni za končni epilog sodnega postopka. V analizi samega postopka sem ob doslednem upoštevanju kazenske zakonodaje podal tudi predloge za morebitno sodelovanje drugih inštitucij s policijo, kateri bi s svojim delom in znanjem bistveno podkrepili vrednost ter težo dokaznega gradiva.
Keywords: okolje, varstvo okolja, pitna voda, onesnaževanje, kriminaliteta, ekološka kriminaliteta, preiskovanje, analiza primera, diplomske naloge
Published: 12.04.2013; Views: 1257; Downloads: 116
.pdf Full text (533,82 KB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica