| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Varnostna analiza ter popravilo napak v preverjanju in obdelavi podatkovnih nizov : diplomsko delo
Blaž Satler, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se osredotoča na varnostno analizo programa ter njegovo zlorabo. Prikazano je delovanje najbolj pogostih tipov ranljivosti ter logika, ki jih povzroči. Opisana je tudi zgradba ranljive aplikacije in njena utemeljena oblika. Zaključno delo se osredotoča na postopek identificiranja napak ter grajenja popravkov, ki so jim namenjeni, opisane pa so tudi prednosti ter slabosti tovrstnega pristopa k varnostnim posodobitvam.
Keywords: Računalniška varnost, varnostna analiza, popravilo napak
Published in DKUM: 03.11.2020; Views: 783; Downloads: 78
.pdf Full text (1,62 MB)

2.
Analiza lignoceluloznih materialov z različnimi modifikacijami Klasonove metode
Dragana Bjelić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Osnovna Klasonova metoda je znana že od začetka dvajsetega stoletja in jo je razvil švedski kemik Peter Klason. Klasonova metoda temelji na gravimetričnem merjenju kislinsko netopnega (Klasonovega) lignina. V preteklosti je bilo razvitih tudi veliko modifikacij te metode ter drugih metod. V sklopu diplomskega dela smo primerjali vsebnosti ekstrahiranih snovi, ogljikovih hidratov in kislinsko netopnega lignina, pri čemer smo uporabili različne modifikacije Klasonove metode. Pri analizi smo proučevali različno število stopenj ekstrakcije, različne vrste topil (aceton, etanol, n-heksan, metanol), različne vzorce lignoceluloznega materiala (slame) z različnimi velikostmi delcev ter primerjali vsebnosti Klasonovih komponent zdravih in okuženih rastlin. Glavni namen tega diplomskega dela je ugotoviti, kakšno je odstopanje Klasonovih komponent pri uporabi različnih modifikacij metod ter določiti delež ogljikovih hidratov, predvsem monosaharidov, ki se ekstrahirajo po kislinski hidrolizi. Prav tako je namen izračunati velikost napak, ki se pojavijo med izvedbo eksperimenta. Izvedli smo še osnovno Klasonovo metodo oz. dvostopenjsko ekstrakcijo z acetonom za primerjavo vsebnosti lignina med zdravimi in okuženimi rastlinami. Rezultati kažejo, da iz vidika modifikacij največji delež Klasonovega lignina dobimo pri modifikaciji z enostopenjsko ekstrakcijo s topilom n-heksan in z osnovno Klasonovo metodo. Spremembe ostalih parametrov ne vplivajo tako močno na rezultat kot sama sprememba topila. Narejena je bila še analiza vsebnosti monosaharidov po hidrolizi, pri kateri smo ugotovili velike razlike med paralelkami, kar bi lahko bila posledica nehomogenosti materiala ter premajhnega števila paralelk in ponovitev. Raziskali smo tudi dejavnike in napake, ki povzročajo morebitna odstopanja od realnih vrednosti ter ugotovili, da so ob še tako natančnem delu določene napake neizogibne. Rezultati primerjave vsebnosti Klasonovega lignina med zdravimi in okuženimi rastlinami so pokazali, da do razlik v rezultatih prihaja zaradi nerazgrajene kutikule.
Keywords: lignocelulozni material, Klasonova metoda, modifikacije Klasonove metode, določevanje lignina, določevanje monosaharidov, analiza napak
Published in DKUM: 19.09.2017; Views: 1510; Downloads: 227
.pdf Full text (3,22 MB)

3.
Presojanje in napovedovanje insolventnosti za panogo gradbeništvo s pomočjo statističnih modelov
Mitja Šinko, 2016, master's thesis

Abstract: Gradbeništvo v Sloveniji je doživelo pred krizo enormno rast. Rast so podpirali bančni finančni viri. Z nastopom krize so se začele težave na obeh koncih, ob zmanjševanju državnih investicij so se hkrati odtegovali tuji finančni viri. Posledično so krizo najbolj občutila velika, nefleksibilna in prekomerno zadolžena gradbena podjetja. Več kot dve tretjini velikih gradbenih podjetij ni uspelo niti restrukturirati finančnih obveznosti, saj jih je velika večina pristala v stečaju. Posledice stečajev velikih gradbenih podjetij čutijo tako majhni upniki – predvsem podizvajalci kot veliki upniki – banke in ostali finančni kreditorji. Nefinančni upniki v glavnem predstavljajo manjša ali srednje velika gradbena podjetja. Nekatere od njih je spiralo potegnilo v brezno stečajev. Banke so morale oblikovati ustrezne slabitve za dana posojila. Slabitve so sčasoma načenjale kapitalsko ustreznost. V izogib prihodnjim težavam je smiselno iz izkušenj in potrebe po stabilnem poslovnem odnosu vnaprej predvidevati razvoj prihodnjih dogodkov. Za predvidevanje finančnih težav je smiselna uporaba modelov napovedovanja insolventnosti / neplačila / neuspeha. Ti modeli temeljijo na računovodskih kazalnikih in mehkih dejavnikih. Ker se mehki dejavniki oziroma informacije povečini pridobivajo v poslovnem odnosu, smo se osredotočili na preučevanje javno dostopnih računovodskih informacij. Na vzorcu gradbenih podjetij, kjer smo izločili vsa takratna mikro podjetja in sedem največjih gradbenih podjetij v insolvenčnih postopkih, smo preverjali robustnost tradicionalnih statističnih modelov. Zanimala nas je klasifikacijska natančnost prepoznavnih tujih modelov multiple diskriminantne analize in manj znanih lokalnih modelov logistične regresije. Altmanovi MDA modeli Z-score dopuščajo določeno območje negotovosti, ki se je izkazalo še posebej veliko pri aplikaciji modela Z'-score, saj se je v njem znašlo kar 62 podjetij iz našega vzorca. Po eni strani to pomeni, da je iz previdnosti potrebna dodatna pozornost do teh podjetij, po drugi strani pa to zmanjšuje diskriminacijsko vlogo modela. Vendar se je model izkazal za zelo učinkovitega. Bolj natančen ob upoštevanju skupnega števila napačnih razvrstitev je bil le model logistične regresije od Širce. Slabše od pričakovanj se je izkazal model nepogojne logistične regresije Juričiča. Rezultati testiranja pa ne upoštevajo pomembnega dejavnika – neenakih stroškov napak. Pri enakih stroških napak namreč predpostavljamo, da bi bil strošek insolventnosti povprečnega dolžnika enak zaslužku pri poslovanju s povprečnim uspešnim partnerjem.
Keywords: gradbeništvo, insolventnost, presojanje insolventnosti, napovedovanje insolventnosti, statistične metode, Altman, multipla diskriminantna analiza, logistična regresija, stroški napak
Published in DKUM: 09.12.2016; Views: 1594; Downloads: 140
.pdf Full text (4,27 MB)

4.
STABILNO RAČUNANJE ENAKIH KREDITNIH ANUITET
Aleksander Golob, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu predstavljamo, kako stabilno računati enaka odplačila anuitetnega kredita s pomočjo računalnika. Obrazec za direktno računanje geometričnega zaporedja – znotraj formule za računanje anuitet – pri nizki obrestni meri vsebuje odštevanje dveh približno enakih števil, kar pomeni veliko relativno napako pri računanju z računalnikom v premični piki. Zato je smiselno uporabiti postopni način računanja členov geometričnega zaporedja, saj ta ne vsebuje odštevanja. Na ta način je število operacij sicer vezano na število kapitalizacijskih obdobij, vendar dobimo s tem direktno stabilen algoritem. Člene lahko računamo bodisi iz prvega člena geometričnega zaporedja bodisi rekurzivno. Do seštevka, ki predstavlja geometrično zaporedje lahko pridemo tudi z računanjem kombinacij in obrestnih mer. Zato preuredimo enačbo, ki jo uporablja Bohte (1995, str. 81) pri analizi zaokrožitvenih napak. Numeričen rezultat takšnega računskega postopka je eno izmed sosednjih števil točnega rezultata, s čimer dobimo enakovredno rešitev k Excelovi PMT funkciji. Prav tako enakovreden, vendar v primerjavi z Bohtejevim veliko bolj učinkovit, pa je algoritem, ki oblikuje izračune iz skupin obrestnih mer v dvojiških korakih in jih nato poveže.
Keywords: finančna matematika, krediti, geometrično zaporedje, numerične metode, analiza zaokrožitvenih napak, Excel-VBA, Octave (programski jezik)
Published in DKUM: 22.09.2016; Views: 1371; Downloads: 107
.pdf Full text (1,53 MB)

5.
IZBOLJŠAVA OEE S POMOČJO ORODIJ MANAGEMENTA KAKOVOSTI
Rade Spasojević, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V času zaostrenih gospodarskih razmer je za preživetje in konkuriranje podjetja potrebno vsak proizvodni proces obvladovati in poznati do najmanjših podrobnosti. S poznavanjem procesa podjetje lažje pristopi k povečanju učinkovitosti. Cilj raziskave diplomskega dela je analizirati obstoječe stanje ter poiskati ustrezne tehnike in orodja managementa kakovosti, ki bi pozitivno vplivala na učinkovitost procesnoproizvodnih področij. Izhodiščni problem je vezan na vprašanje, kako naj podjetje zagotovi višjo učinkovitost v kovinskoproizvodnem podjetju z zelo širokim asortimanom izdelkov. Da bi odkrili in izkoristili področja, kjer obstaja potencial za izboljšanje učinkovitosti, smo vzpostavili sistem za ocenjevanje učinkovitosti s kazalnikom OEE (Overall Equipment Effectiveness). Analiza OEE se navezuje na stroškovno mesto 35391 v podjetju TRO, d. o. o., in sicer na rezkalni stroj CNC. Na osnovi analize obstoječega stanja smo ugotovili, da je skupna učinkovitost opreme (OEE) znašala 56,8 %. Poleg izračuna kazalnika OEE smo v okviru analize obstoječega stanja proučili tudi vzroke za reklamacije, in sicer je 31,57 % vseh reklamacij v obravnavanem obdobju bila posledica dimenzijskega odstopanja izdelkov od predpisanih toleranc. Na temelju dobljenih rezultatov v povezavi z ustreznimi teoretičnimi spoznanji utemeljujemo orodja 5S, TPM in FMEA kot najprimernejše modele za implementacijo. Predvideni efekti teh orodij so povečanje razpoložljivosti stroja in zmanjšanje nekakovostnih proizvodov ter povečanje produktivnosti in avtonomnosti zaposlenih. Na osnovi teoretičnih spoznanj predvidevamo tudi, da bi s slednjimi različnimi organizacijskimi pristopi dosegli zmanjšanje števila reklamacij.
Keywords:  management kakovosti,  skupna učinkovitost opreme (OEE),  5S,  celovito produktivno vzdrževanje (TPM),  analiza možnih napak in posledic (FMEA).
Published in DKUM: 29.06.2016; Views: 13669; Downloads: 290
.pdf Full text (2,33 MB)

6.
Opredelitev tveganj posebnega varovalnega ukrepa po metodi FMEA v Psihiatrični bolnišnici Begunje
Jerca Zupan, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: S stališča naslova diplomsko delo obravnava opredelitev tveganj v procesu izvedbe posebnega varovalnega ukrepa (PVU) v Psihiatrični bolnišnici Begunje s ciljem obvladovanja tveganj ter posledično zagotavljanja varne obravnave pacienta ter zagotavljanje varnih delovnih mest za zaposlene, ki ukrep izvajajo. Za opredelitev tveganj je bila izbrana metoda analize možnih napak in njihovih posledic, ki nam nudi možnost sistematičnega proučevanja možnih napak in njihovih posledic. Rezultati so nam dali vpogled v opredeljena in ocenjena tveganja. Z indeksom pomembnosti obstoječega stanja in preseganjem mejne vrednosti smo odkrili napake, ki so slabše obvladovane. Takih napak je bilo kar 39 (pri čemer je povprečni indeks mejne vrednosti presegel vrednost 10,1), le 2 napaki (pri čemer je bil povprečni indeks do mejne pod vrednostjo 10) sta bili zadovoljivo obvladovani. Indeks pomembnosti izboljšanega stanja nam je dal vpogled v uspešnost planiranih aktivnosti za zmanjšanje stopnje tveganj PVU. Po uvedenih ukrepih se je le ta znižal, saj so bile vse možne napake obvladovane, kar 39 se jih je gibalo do mejne vrednosti indeksa 10. Pomembna ugotovitev, ki izhaja iz diplomskega dela, se navezuje na odgovornost vseh zaposlenih (vodstvo in izvajalci), ki na kakršen koli način vplivajo na kakovostno in varno izvedbo PVU, saj posledice največkrat utrpi pacient.
Keywords: kakovost, proces, analiza možnih napak in njihovih posledic (fmea), tveganja, posebni varovalni ukrep
Published in DKUM: 30.05.2016; Views: 1618; Downloads: 241
.pdf Full text (1,59 MB)

7.
PRVINE PREKMURŠČINE V IZGOVORJAVI ANGLEŠČINE V PREKMURJU
Nuša Grah, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pričujoče diplomsko delo raziskuje vprašanje vpliva prekmurskega narečja na izgovorjavo angleščine pri prekmurskih dijakih in učencih v soodvisnosti od lastnosti učencev, ameriške angleščine in različnih psiholoških dejavnikov. V teoretičnem delu so po poglavjih predstavljene glasoslovne značilnosti prekmurskega narečja in glasoslovne značilnosti angleškega jezika, v zadnjem segmentu teoretičnega dela pa so te primerjane in ponazorjene s primeri. Teoretska izhodišča o vplivu dialekta na tuj jezik so podkrepljene z rezultati v praktičnem delu. V raziskovalnem delu sta uporabljeni dve raziskovalni metodi, in sicer protistavnost in analiza napak. Ključni del raziskave predstavljajo posnetki angleške izgovorjave učencev in dijakov v Prekmurju, ki prihajajo iz dveh šol. Posnetki učencev in dijakov so transkribirani po slušnem vtisu, rezultati pa so predstavljeni po kategorijah in glede na glasovna okolja. Z dobljenimi rezultati dokazujemo močan vpliv prekmurskega dialekta na izgovorjavo angleščine pri učencih in dijakih, ki so sodelovali v raziskavi. Poleg tega smo nekatere podatke o izgovorjavi angleščine učencev in dijakov pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, katerega namen je bil spoznati, ali se učenci in dijaki zavedajo vpliva narečja na tuj jezik in kolikšno mero pozornosti namenjajo pravilni izgovorjavi angleščine. Za analizo teh podatkov smo uporabili deskriptivno metodo. Rezultati diplomskega dela bodo lahko v pomoč tako učencem kot učiteljem angleščine pri izgovorjavi angleščine.
Keywords: prekmursko narečje, angleški jezik, glasoslovje prekmurskega narečja, glasoslovje angleškega jezika, dialektologija, fonetika, fonologija, medjezik, protistavnost, analiza napak
Published in DKUM: 14.12.2012; Views: 2532; Downloads: 358
.pdf Full text (2,63 MB)

8.
UPORABA METODE FMEA PRI OBVLADOVANJU STROŠKOV KAKOVOSTI V POGODBENI PROIZVODNJI FARMACEVTSKE INDUSTRIJE
Žaklina Ilić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Nenehne izboljšave, ki jih narekujejo smernice in standardi, so gonilna sila napredka na vseh področjih delovanja Krke. V svetu se danes pojavlja pozitiven trend pogodbene proizvodnje v farmacevtski industriji z namenom zniževanja stroškov in povečevanja tržnega deleža. Proizvodnjo pri pogodbenem partnerju je potrebno pravilno določiti, se dogovoriti in izvajati nadzor, da bi preprečili nesporazume, ki bi lahko povzročili neustrezno kakovost izvajanja ali izdelka. Skleniti je treba pisno pogodbo o zagotavljanju kakovosti. Obvladovanje kakovosti, kot so ocenjevanje dobaviteljev, obvladovanje prenosa tehnologij, sproščanje izdelkov na trg, obvladovanje sprememb in obvladovanje napak, s tem tudi stroškov kakovosti, so ena od izhodišč zagotavljanja kakovosti med proizvodnima partnerjema. V nalogi je predstavljena uporaba metode FMEA s stroški nekakovosti v procesu Prejema izdelka pogodbenikov. Zagotavlja nam sprotno odkrivanje napak, vrednotenja le teh, ustrezno podlago za ukrepanje in zagotavlja, da neustrezni izdelki ne pridejo do kupca ali končnega uporabnika. Napake, predstavljene v nalogi, so ovrednotene v denarnih vrednostih in prikazane kot stroški nekakovosti. Manjše napake so povzročile največ stroškov nekakovosti, kar 43 %, delež stroškov kritičnih napak je znašal 41, večjih napak pa le 16 %. Največji delež stroškov nekakovosti so predstavljali stroški dodatnega dela (34 %), sledili so stroški prepakiranja in reklamacij (po 30 %) ter stroški zastoja procesa sproščanja (6 %). Z uporabo metode FMEA smo obravnavali napake in stroške kakovosti ter določili stopnje tveganja napak na podlagi faktorja RPN v procesu pogodbene proizvodnje. Tako bi lahko zaključili, da je ustrezno vrednotenje nastalih in potencialnih napak, s pomočjo metode FMEA, pomembno orodje sistema managementa kakovosti.
Keywords: Kakovost, TQM - Management celovite kakovosti, Farmacevtska industrija, Pogodbena proizvodnja, Stroški kakovosti, Metoda FMEA – Analiza možnih napak in njihovih posledic
Published in DKUM: 09.08.2012; Views: 3842; Downloads: 939
.pdf Full text (1,62 MB)

9.
10.
ANALIZA NAPAK PRI USVAJANJU ENOSTAVNEGA PRETEKLIKA PRI SLOVENSKIH UČENCIH ANGLEŠČINE
Vesna Ošlak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sta velika poudarka na tem, kako slovenski učenci angleščine usvajajo enostavni preteklik, in analiza napak, ki jih le-ti naredijo na poti, ko stremijo k doseganju jezika naravnih govorcev. Teoretični del naloge nam poda osnovne podatke o dveh osrednjih temah te naloge, in sicer o razliki med usvajanjem in učenjem jezika ter analiza napak. V empiričnem delu je hipoteza pridobivanje-učenje testirana na podlagi dveh različnih tipov nalog, in sicer manipulativnih ter komunikativnih. Rezultati raziskave kažejo na to, da pridobivanja ne moremo enačiti z učenjem. V nadaljevanju je podana še podrobna analiza napak učencev. Napake so razvrščene in med seboj primerjane glede na različne ravni znanja — faze usvajanja.
Keywords: usvajanje, učenje, manipulativne in komunikativne naloge, analiza napak
Published in DKUM: 27.07.2010; Views: 1795; Downloads: 107
.pdf Full text (968,48 KB)

Search done in 0.99 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica