| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
NAČRTOVANJE IN ODLOČANJE V MANAGEMENTU
Jasna Halilović, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Management je ustvarjalno reševanje problemov, ki se nanašajo na načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje za doseganje ciljev, poslanstva in vizije razvoja podjetja. Načrtovanje je proces, s katerim določamo cilje in načine, kako doseči te cilje. Je zamišljanje prihodnjega razvoja in poslovanja. Načrtovanje lahko predstavimo kot odločanje danes s posledicami v prihodnosti. Bistvo načrtovanja v podjetju je usklajevanje poslovnih funkcij v učinkovito celoto. V širšem pomenu načrtovanje zajema predvidevanje razvoja organizacije kot celote, njeno vizijo, cilje in predvidene rezultate. V ožjem smislu pa načrtovanje pojmujemo kot opredeljevanje delovnih ciljev, nalog in poti posameznim članom v organizaciji. Odločanje je najpogosteje definirano kot izbira ene izmed več alternativ, možnosti. Izbrati želimo tisto, ki najbolj ustreza našim ciljem. Odločanje je aktivnost, ki nastopa kot del reševanja problemov. Težavnost odločitvenih problemov je zelo raznolika, sega od enostavnih, rutinskih odločitev, katerih se večinoma niti ne zavedamo, do zahtevnih problemov skupinskega odločanja, na primer pri vodenju, upravljanju, načrtovanju. Proces odločanja obsega identifikacijo in določitev problema, snovanje alternativ, izbiro in izvedbo ene izmed zasnovanih alternativ.
Keywords: management, načrtovanje, organiziranje, vodenje, kontroliranje, cilji, odločanje, alternativa, problem
Published: 25.09.2009; Views: 3273; Downloads: 570
.pdf Full text (417,92 KB)

2.
VIDEO UMETNOST NA SLOVENSKEM 1969-1990
Monika Vrečar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi raziskujem vpliv video tehnologije v slovenskem prostoru na razvoj nove umetniške zvrsti — video umetnosti. Vzporedno s predstavitvijo video del nekaterih najpomembnejših slovenskih avtorjev, ki so uveljavili video umetnost v Sloveniji, se predvsem osredotočam na različne načine produkcije videov in njihov družbeni kontekst. V sedemdesetih letih je tako produkcija med drugim vezana na nacionalni televizijski program, v osemdesetih pa se veja video umetnosti razdeli na institucionalno uveljavljeno video umetnost in na video kot pomemben del subkulturne scene. V vprašanju je tudi status samega video medija kot umetniškega izraznega sredstva na eni strani ter komercialnega produkcijskega sredstva na drugi. V teoretičnem delu ugotavljam, da se operiranje z novim medijem spreminja glede na družbeni kontekst, zaznamujeta pa ga tako tehnološki kot kulturni napredek. Raziskovanje logično zaključim v lastnem video izdelku z naslovom TRAINing, ki se ukvarja s hiazmom dveh različnih časov in perspektiv potujočega subjekta, kateri se vsakodnevno spopada z dialektiko notranjega in zunanjega sveta. Oseba, kot razmišljujoči subjekt in »objekt«, številka v družbenem mehanizmu. Hkrati je v vprašanju ciljna naravnanost človeka, ki ob vsakem doseženem koncu poti občuti tesnobo vprašljivosti bistva cilja.
Keywords: video, video umetnost, slovenski video, alternativa, film, televizija
Published: 19.03.2010; Views: 2266; Downloads: 185
.pdf Full text (733,32 KB)

3.
UPORABA METODE AHP PRI VSTOPU NA NOVA TRŽIŠČA V PODJETJU ENGROTUŠ D.D.
Rok Klemenc, 2011, final seminar paper

Abstract: Podjetja se vsakodnevno soočajo z odločitvenimi problemi. Postavljena so pred različne možnosti. V vprašanju kam investirati, je potrebno pregledati, analizirati vse prednosti in slabosti, ki so nam pomembni. Poudariti je potrebno, da so zelo pomembni stroški, saj predstavljajo velik del odhodkov podjetja. Le ta pa strmijo k čim manjšim stroškom. Vsekakor pa se moramo ozreti tudi na ugodnosti in tveganja, ki jih prinašajo novi trgi. Pri investiciji na nov trg, je zmeraj potrebno gledati dolgoročno in ne kratkoročno, kajti investicija se nam bo povrnila le z dobrim in iznajdljivim poslovanjem. Podjetje Engrotuš d.d. ima sedež v Celju in se ukvarja z maloprodajo prehrambenih in tudi drugih izdelkov. Ker trg v Sloveniji počasi postaja nasičen, se je potrebno ozirati po novih trgih. Kot primer smo v našem delu diplomskega seminarja izbirali države bivše Jugoslavije, in sicer Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Na podlagi konkretnih podatkov smo izvedli analizo ključnih dejavnikov za odločitev pri izbiri novega tržišča. Po drobnogled smo vzeli kriterij stroški, vanj smo zajeli stroške zaposlenih, stroške logistike in davek na dobiček. Kot drugi dejavnik smo izbrali tveganja. Sem spadajo gibanje valutnega tečaja, inflacija, ter gospodarska rast. In kot zadnji dejavnik so ugodnosti, sem smo prišteli produktivnost delovne sile, delovne pogoje in turizem. Raziskavo smo izvedli z računalniškim programom Expert Choice, ki temelji na metodi analitičnega hierarhičnega procesa (AHP). Prišlo smo do zaključka, da je najprimernejša izbira za podjetje Engrotuš d.d. trg v Srbiji. Ugotovili smo tudi, da je z vidika stabilnega valutnega tečaja Bosna in Hercegovina najbolj primerna za investicije, medtem ko je Hrvaška logistično najcenejša.
Keywords: večkriterijsko odločanje, AHP, stroški, alternativa, kriterij, trg, Engrotuš d.d., Expert Choice
Published: 02.12.2011; Views: 1547; Downloads: 150
.pdf Full text (1,30 MB)

4.
UPORABA METODE ODLOČANJA PO VEČ KRITERIJIH HKRATI PRI IZBIRI RAČUNOVODSKEGA PROGRAMA
Eva Jelen, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Uporaba računovodskih programov se zmeraj bolj uveljavlja v podjetjih, saj močno olajšuje delo računovodske stroke. V zelo kratkoročnem obdobju se je intenzivno povečala ponudba različnih programov za opravljanje računovodskih del. To pa je razlog, da je priporočljivo presoditi, kateri program je najbolj učinkovit in kakovosten ter hkrati cenovno dostopen, skratka vreden nakupa. V poslovni praksi poznamo več načinov odločanja, ki so lahko zelo zanimivi in koristni za uporabo, v delu diplomskega seminarja smo se odločili za večkriterijsko odločanje za izbiro med tremi računovodskimi programi – Pantheon, Minimax in e-Računi. Na voljo smo imeli veliko programov, omenjene tri smo izbrali zaradi zadostnih informacij na spletu. Poleg tega smo izbrali najboljši program, ki je primeren za računovodske servise. S pomočjo podatkov, ki so dostopni na spletnih straneh izbranih računovodskih programov, smo izoblikovali kriterije in podkriterije, na podlagi katerih smo ob pomoči programa Expert Choice skušali priti do cilja, ki smo si ga zadali na začetku: »Izbira najboljšega računovodskega programa«. Program Expert Choice, ki smo ga uporabili pri odločanju med računovodskimi programi, je računalniška podpora metodi analitičnega hierarhičnega procesa (metodi AHP). Za metodo AHP je značilno, da pri razvrščanju alternativ uporabimo razmerno skalo. Problem odločanja smo strukturirali v obliki odločitvenega drevesa, nato pa so sledili naslednji koraki: določitev uteži kriterijem in meritev vrednosti alternativ, čemur je sledila sinteza. Proces smo zaključili z izdelavo analize občutljivosti pridobljenih rezultatov. Izkazalo se je, da ima najvišjo vrednost program Minimax.
Keywords: računovodski program, odločanje po več kriterijih hkrati, AHP, Expert Choice, kriteriji, stroški, ugodnosti, alternativa, izbira
Published: 18.12.2012; Views: 1162; Downloads: 210
.pdf Full text (1013,49 KB)

5.
ANALIZA IZBIRE RAČUNOVODSKEGA PROGRAMA Z VEČKRITERIJSKIM ODLOČANJEM V PODJETJU X
Maja Mulec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Uporaba računalniških računovodskih programov v podjetjih je postala nuja, saj brez uporabe sodobne tehnologije danes skoraj ni mogoče poslovati. Z namenom olajšati zahtevno računovodsko delo so programska podjetja razvila in še razvijajo uporabne računovodske programe. Vsako podjetje, ki ima svojo računovodsko službo, potrebuje za normalno delo računovodski program, ki je prilagojen poslovanju posameznega podjetja. Pogosto se pojavi vprašanje, kateri program je najustreznejši za določeno organizacijo, zato se zdi smiselno analizirati izbiro računovodskega programa, s pomočjo katerega se vodstvo lažje odloči za najugodnejši program. Za lažje odločanje obstaja veliko tehnik, ki jih uporabljajo managerji. Tehnike odločanja so v poslovni praksi zelo pomembne in koristne. Pri odločanju si lahko managerji pomagajo z različnimi orodji. V delu diplomskega seminarja smo se odločili za metodo odločanja po več kriterijih hkrati. Odločali smo se med tremi računovodskimi programi, in sicer Krmar, iCenter in OpPIS. Te smo izbrali, ker so najprimernejši glede na način računovodenja v srednje velikem podjetju. Podatke, na podlagi katerih smo oblikovali kriterije in podkriterije, smo dobili v podjetju X, podjetju Saop in podjetju Opal. S pomočjo računalniškega programa Expert Choice smo izvedli analizo izbire računovodskega programa v podjetju X. Za računalniški program Expert Choice smo se odločili, ker je odlična podpora metodi analitičnega hierarhičnega procesa (AHP). Metoda AHP temelji na razmerni skali in dovoljuje vključevanje med seboj konfliktih kriterijev. Problem smo predstavili s pomočjo drevesa odločanja, pri čemer je glavni cilj na najvišjem nivoju, sledijo mu kriteriji in podkriteriji, na najnižjem nivoju se nahajajo alternative. Naslednji korak pri izdelavi analize izbire računovodskega programa je določanje uteži in merjenje vrednosti, sledi mu sinteza. Postopek smo zaključili z izdelavo analize občutljivosti in preverili stabilnost dobljenih rezultatov. Rezultat je pokazal, da je najprimernejši program Alternativa 2, ki ima najvišjo vrednost.
Keywords: AHP, računovodski program, Expert Choice, večkriterijsko odločanje, alternativa, kriterij, izbira
Published: 23.08.2016; Views: 584; Downloads: 95
.pdf Full text (820,41 KB)

6.
Samoorganizirana kulturna produkcija v Mariboru: primer Rezidenca Maistrova
Lucija Smodiš, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga izpostavlja samoorganizirano ne-galerijsko produkcijo v Mariboru. Ta predstavlja relevantno neinstitucionalizirano področje, ki vsaj v neki meri omogoča neodvisno delovanje umetnikov in kuratorjev. Izhodišče za raziskovanje omenjenega področja je predstavljal kuratorsko-umetniški kolektiv Rezidenca Maistrova (RM). Produkcija in načini delovanja RM so narekovali teoretski okvir diplomske naloge, ki opredeljuje nekatere ključne pojme s področja sodobne umetnosti: vloga kuratorja, odnos in bližina vloge kuratorja in umetnika ter posledično medijev razstave in instalacije, opredelitev zgodovine in značilnosti lokacijsko specifične umetnosti ter pomen razstavnega konteksta. Na konkretnih primerih ‘umetniških situacij’ RM — Art blast from the past, Avtoportretni akt, Ilustrat, Toaletni projekt in (Ne)galerijski prostor GT22 — je bil dodatno razdelan vpliv ne-galerijskega prostora na samo produkcijo. Skozi delovanje RM je bil izpostavljen status razstave, ki sega onkraj ozko osredotočene prezentacije umetniških del. Opredeljeno je bilo razmerje med umetnikom, umetniškim delom in kuratorjem ter vzporedno problematizirano vprašanje avtorstva v kontekstu sodobne umetnosti. Zaključni del zapisa nakaže kontinuiteto z mariborsko samoorganizirano produkcijo od devetdesetih let dalje ter izpostavi njeno relevantnost in neopravičjivo zapostavljenost v širšem teoretskem in umetnostnozgodovinskem kontekstu.
Keywords: Rezidenca Maistrova, samoorganizacija, sodobna umetnost, alternativa, galerijski in ne-galerijski prostor, prostorsko specifično kuriranje, umetnik-kurator
Published: 21.09.2016; Views: 621; Downloads: 43
.pdf Full text (6,89 MB)

Search done in 0.09 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica