| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Akumulacija strižnih napetosti med transportom cepiva : magistrsko delo
Jan Bertalanič, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je bilo izvedeno modeliranje večfaznega toka na podlagi volumskih sil, ki delujejo na tekočine med gibanjem. V obeh simulacijah je bil cilj ugotoviti količino akumuliranih strižnih napetosti v tekočini. V prvi simulaciji smo ugotavljali količino akumuliranih strižnih napetosti v kapljevini, ko se ta giblje v viali na laboratorijskem instrumentu, natančneje orbitalnem mešalniku (angl. orbital shaker). V drugi simulaciji je bil cilj enak, vendar je bila viala in s tem tudi tekočini, ki se nahajata v njem, izpostavljena določenemu režimu gibanja. Gibanje je bilo skladno s spektrom gibanja vozila, ki je predpisan v transportnem standardu ISTA 3A. Simulacije smo izvedli s pomočjo programa ANSYS FLUENT. Za pridobitev ustreznih vhodnih podatkov glede gibanja v primeru zasledovanja gibanja med transportom je bilo potrebno izvesti pretvorbo protokola gibanja iz PSD (Power Spectral Density) v pospešek tekočine, ki smo jo izvedli s pomočjo programske in numerične platforme MATLAB.
Keywords: biološka zdravila, razpad beljakovin, strižne napetosti, akumulacija strižnih napetosti, transport
Published in DKUM: 09.09.2022; Views: 669; Downloads: 56
.pdf Full text (3,22 MB)

2.
Vpliv zahodnjaške prehrane na strukturo glomerula in zamaščenost ledvične skorje pri miših
Enej Šuberger, 2021, master's thesis

Abstract: V zadnjih desetletjih je na svetovnem nivoju opazno drastično povečanje populacije s prekomerno telesno težo, kar je poglaviten razlog za pojav številnih bolezni. Zaradi tesne povezanosti s sladkorno boleznijo tipa 2 in hipertenzijo sta prekomerna teža in debelost pomembna dejavnika za kronično ledvično bolezen in končno odpoved ledvic. Namen raziskave je bil odkriti posledice zahodnjaške prehrane na strukturo glomerula in akumulacijo lipidov v ledvični skorji mišjega seva C57BL/6L, ki je dovzeten za sladkorno bolezen tipa 2. Kontrolna skupina živali je bila hranjena s standardno prehrano medtem, ko je bila testna skupina hranjena z zahodnjaško dieto. Po osemtedenskem hranjenju smo analizirali strukturo ledvične skorje miši. Poltanke tkivne rezine smo pregledali s svetlobnim mikroskopom z namenom opazovanja sprememb v strukturi glomerula in zamaščenosti ledvične skorje. Ultratanke tkivne rezine smo pregledali s transmisijskim elektronskim mikroskopom (TEM) in se osredotočili na spremembe integritete glomerulne bazalne lamine (BL). Ugotovili smo, da je zamaščenost ledvične skorje miši, hranjenih z zahodnjaško prehrano veliko večja od tistih, hranjenih s standardno prehrano. Zamaščenost se je odražala v večji pokrovnosti lipidnih kapelj v tkivnih rezinah ter v večjih in številčnejših kapljah. Pri glomerulih smo pri skupini, hranjeni z zahodnjaško prehrano, opazili povečanje Bowmanovih prostorov, za kar predvidevamo, da je posledica hiperfiltracije. Ugotovili smo, da pri hranjenju z zahodnjaško prehrano pride do povečanja glomerulnega volumna. Debelina bazalne lamine testne skupine se ni razlikovala od debeline bazalne lamine kontrolne skupine. V tkivnih rezinah miši testne skupine pa smo opazili številne odcepitve podocitnih nožic od bazalne lamine ter odcepljanja primarnih izrastkov od telesa podocitne celice, kar nakazuje na delno izgubo integritete bazalne lamine in na zmanjšanje funkcije filtracije. Z raziskavo smo dokazali, da zahodnjaški način hranjenja negativno vpliva na ledvično morfologijo. Na podlagi spremenjene ledvične morfologije sklepamo na upad funkcionalnosti. Nadaljnje raziskave so potrebne za boljše razumevanje mehanizmov tako na celičnem kot na genetskem nivoju, preko katerih debelost deluje na ledvično okvaro.
Keywords: akumulacija lipidov, bazalna lamina, Bowmanov prostor, glomerul, HFD, ledvica, podociti, sladkorna bolezen, zahodnjaška prehrana, zamaščenost ledvice
Published in DKUM: 13.10.2021; Views: 846; Downloads: 82
.pdf Full text (2,70 MB)

3.
Akumulacija senzibilne toplote s fazno spremenljivimi snovmi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje
Andraž Papež, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu diplomskega dela so predstavljene teoretične osnove akumulacije toplote in opis delovanja fazno spremenljivih snovi (FSS). Prikazana je njihova razdelitev ter našteti osnovni kriteriji, ki jih moramo poznati pri izbiri FSS materiala. Opisani so pogosti problemi, ki so značilni za določeno vrsto FSS, ter kako se lahko le-tem izognemo. V teoretičnem delu so prav tako na kratko opisane metode za določevannje termičnih lastnosti in predstavljene so še vrste latentnih akumulatorjev toplote z izmenjavo toplote na notranjih površinah. V drugem delu smo preučevali vpliv števila ciklov obratovanja fazno spremenljive snovi na termične lastnosti izbranega FSS materiala, in sicer magnezijevega klorida heksahidrata. FSS smo segrevali do 160 ºC in ohlajali do 50ºC za 30 faznih sprememb. Temperaturo tališča in izgubo mase smo določili z TGA/DSC1 analizo. Ugotovili smo, da se temperatura tališča in temperatura kristalizacije minimalno spreminjata. Potrdili smo dejstvo, da pride do nekongurentnega taljenja in do podhlajevanja, kar predstavlja največji problem. Prav tako smo ugotovili, da izguba mase po vsaki fazni spremembi ne vpliva na temperaturo tališča. Izkazalo se je, da je magnezijev klorid heksahidrat ugoden FSS material za akumulacijo toplote, še posebno, če upoštevamo dejstvo, da je problem podhlajevanja možno zmanjšati. Na koncu smo želeli prikazati še, kako bi izgledal FSS akumulator toplote, ki je tipa s prenosnikom toplote.
Keywords: akumulacija toplote, fazno spremenljive snovi, termična stabilnost, TGA/DSC analiza, magnezijev klorid heksahidrat, FSS akumulator toplote
Published in DKUM: 10.10.2019; Views: 1102; Downloads: 107
.pdf Full text (2,01 MB)

4.
Razvoj turistično-rekreacijskega centra ob načrtovani zajezitvi Vonarskega jezera
Vito Virant, 2018, master's thesis

Abstract: Avtor magistrskega dela obravnava problematiko Vonarja, v preteklosti umetno zajezenega jezera, ki se je izpraznilo zaradi onesnažene vode ter postopoma naravno preoblikovalo v mokrišče. Cilj je ponovna zajezitev, revitalizacija jezera in postavitev primerne infrastrukture, ki bo podpirala trajnostni razvoj ter hkrati pospešila turistični razvoj širšega območja. V teoretičnem delu avtor predstavi naravno- ter družbeno geografske kazalce širšega območja, kjer se nahaja akumulacija Vonarje, i.e. območje Savinjske regije, območje subregije Obsotelja in Kozjanskega ter območje Občin Rogaška Slatina in Podčetrtek. Avtor podrobneje razišče tudi zgodovinsko ozadje ter turistični profil Občine Rogaška Slatina in Občine Podčetrtek. Slednji predstavljata neposredno območje, kjer je locirana akumulacija Vonarje in najbolj občutijo posledice razvoja. Avtor prav tako preuči nekdanje in sedanje stanje območja akumulacije Vonarje. V nadaljevanju so ponazorjeni primeri dobrih praks revitalizacije jezer, ki nudijo konkretne in že testirane modele ureditve ter se lahko aplicirajo tudi na projekt Vonarskega jezera. Na podlagi teoretičnega pregleda avtor v drugem delu magistrske naloge predstavi projektni načrt, kjer prikaže arhitekturno zasnovo predlagane ureditve sedanjega mokrišča v Turistično-rekreacijski center Vonarje.
Keywords: akumulacija jezera, revitalizacija jezera, trajnostni razvoj, Vonarsko jezero
Published in DKUM: 19.10.2018; Views: 1338; Downloads: 488
.pdf Full text (70,80 MB)

5.
Simulacija uplinjanja energentov za proizvodnjo energije in sintetičnih goriv
Marko Agrež, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Organizacija delovanja Elektro Energetskega Sistema (EES) v Republiki Sloveniji vključuje veliko faktorjev s katerimi se ta proces izvršuje – proizvajalce energije, prenos in distribucijo energije do končnih odjemalcev. V tem procesu je potrebno vzdrževati ravnotežje med proizvodnjo in porabo električne energije v realnem času. ELES je v Sloveniji zadolžen za stabilno delovanje prenosnega sistema in v sklopu interkonekcije (UCTE) tudi za ohranjanje ravnotežja med proizvodnjo in porabo sosednjih EES. Ravnotežje se ohranja z izvajanjem elektroregulacij – primarne, sekundarne in terciarne, ki jih večinoma izvajajo termoelektrarne – rotacijska rezerva. Izvajanje regulacij ima negativen vpliv na stabilno delovanje termoelektrarn in zmanjšuje tudi njihovo proizvodno razpoložljivost ter učinkovitost. Problem stabilnega obratovanja se pojavi zlasti v primeru nenapovedanega vklopa sončnih elektrarn (fotovoltaika) in vetrnih turbin. Zaradi optimizacije delovanja sistema se predlaga, da bi tako proizvedeno energijo uporabili za uplinjanje odpadkov. Namesto zmanjšanja moči delujočih proizvodnih virov in posledičnega znižanja izkoristkov, bi sistem bremena prevzel uplinjevalni sistem. Za izvajanje tega procesa je primerno blato iz komunalnih čistilnih naprav (KČN), katerega je potrebo predhodno posušiti. Posušeno blato z manj kot 10% vezane vlage je snovno primerna materija za transport v uplinjevalnik, kjer v procesu uplinjanja pridobimo sintezni plin, ki ga lahko uporabimo za pogon plinskih turbin ali pa iz njega pridobimo druge uporabne kemijske snovi (vodik, metanol…). Seveda je potrebno celotno snovno-energijsko verigo predhodno pripraviti in ustrezno organizirati. Z uporabo predlaganega sistema rešujemo več problemov hkrati : • Zmanjšuje se količino blata iz KČN odloženega na deponije, • Proces sušenja podaljšuje čas obratovanja elektrarn v režimu soproizvodnje (elektrika + toplota) • Zmanjša se plačilo ekoloških taks, • Pridobi se dodaten energijski vir, • Zagotovi se obratovanje elektrarn v optimalni obratovalni točki z najvišjim izkoristkom, • ELES si zagotovi dodatne tehnične zmožnosti za izvajanje regulacij (sekundarna, terciarna) še zlasti zaradi premajhnih kapacitet za izvajanje negativne terciarne regulacije. Ker je za izvajanje TRM in ostalih regulacij pridobljena količina blata v RS premajhna, so v raziskavo vključeni tudi ostali energenti, predvsem biomasa in premog. Zasnovo tovrstnih več funkcionalnih energetskih sistemov smo poimenovali IGMFCC – Integrated Gasification Multifuel Combined Cycle. Ti sistemi temeljijo na tehnologiji uplinjanja energentov. Njihova glavna prednost je, da je sintezni plin očiščen vseh polutantov še pred njegovo uporabo bodisi v plinskih turbinah, plinskih kotlih,motorjih z notranjim izgorevanjem ali pa v nadaljni proizvodnji kemikalij. Tako zasnovani energetski sist
Keywords: Uplinjanje, odpadki, sintezni plin, elektrika, moč, regulacija, akumulacija
Published in DKUM: 15.11.2016; Views: 2290; Downloads: 163
.pdf Full text (10,25 MB)

6.
KRIOGENA AKUMULACIJA ENERGIJE
Rok Špindler, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je prikazan postopek kriogene akumulacije energije, kar je dokaj nova in še nerazvita tehnologija. Uporabna je za akumulacijo viškov energije elektrarn, ki obratujejo na obnovljive vire energije. Opisali smo postopke utekočinjanja, shranjevanja in uplinjanja zraka, kjer energijo shranjujemo in jo nato pridobimo nazaj. Preučili smo različne možne postopke in poiskali vir toplote, ki zadostuje potrebam tega postopka, hkrati pa je okolju najbolj prijazen, za kar se je izkazala geotermalna energija. Naredili smo računalniško simulacijo utekočinjanja in uplinjanja zraka s pomočjo programskega paketa Aspen Plus. V računalniških simulacijah smo spreminjali različne parametre in iskali pogoje, ki so najboljši za obratovanje. Ugotovili smo, da ima postopek velik potencial, je okolju najbolj prijazen med do zdaj znanimi procesi akumulacije energije in bi lahko v prihodnosti postal najpogosteje uporabljan postopek shranjevanja energije.
Keywords: kriogena akumulacija energije, obnovljivi viri energije, utekočinjen zrak, geotermalna energija, Aspen Plus
Published in DKUM: 04.10.2016; Views: 2526; Downloads: 127
.pdf Full text (1,99 MB)

7.
Razmere pri delu in alienacija v državah Evropske skupnosti
Tadej Juvančič, 2014, master's thesis

Abstract: Namen pričujočega magistrskega dela je raziskati in primerjati delovne razmere v delovnih okoljih ter vzroke in izvore alienacije po državah Evropske Skupnosti. Želimo prikazati tudi njen obseg in razširjenost v kontekstu evropskih integracij, ter preučiti njene dejavnike in posledice v državah EU. Preučevali bomo alienacijo kot stanje in pojav v življenju posameznika, ki mu onemogoča osebnostni, socialni in ekonomski razvoj. Analizirali bomo teoretske definicije in posledice v literaturi kakor tudi težave v merjenju družbenih fenomenov. Alienacija v EU je razširjen, ponavljajoč se in nereflektiran pojav, zaradi česar se zdi neviden. Glavna teza naloge se nanaša na obseg pojava alienacije v EU, saj alienacija v sodobnem globaliziranem svetu in v državah EU predstavlja razširjen pojav. Izvirni prispevek našega dela se kaže skozi analizo družbenega problema alienacije, ki je splošen, pogost, vendar pa pogosto nereflektiran in zato neviden pojav. Skozi analiziranje različnih sekundarnih virov, v okviru različnih raziskav in sociološke strokovne literature, bomo poskušali vzročno-posledično in neeksperimentalno določiti faktorje in indikatorje alienacije.
Keywords: alienacija, pomanjkanje norm, proizvodni način, akumulacija kapitala, stres
Published in DKUM: 19.10.2015; Views: 1247; Downloads: 129
.pdf Full text (1,08 MB)

8.
Proizvodna strategija, podprta s teorijo proizvodnih virov : študij primera v podjetju Primat
Krsto Pandža, Borut Buchmeister, Andrej Polajnar, Iztok Palčič, 2002, original scientific article

Abstract: Zamisel o uporabi proizvodnje kot strateškega orožja za doseganje konkurenčnih prednosti je stara vsaj toliko kot proizvodnja sama. Vendar se vsebina raziskovalnega področja proizvodnih strategij glede na razvoj gospodarskega okolja močno spreminja. V konceptualnem delu članka je predstavljena teorija proizvodnih virov in njen potencial, da postane vodilni teoretični koncept raziskovalnega področja proizvodnih strategij. V nadaljevanju je predstavljena raziskava, ki s svojimi izsledki prispeva k razvoju teorije proizvodnih virov. Štiri uspešna proizvodna podjetja so nudila okolje za raziskavo. V članku je podrobneje predstavljen študij primera iz podjetja Primat. V razpravi so podane ugotovitve, ki so nastale na podlagi induktivne analize med vsemi štirimi študijami primerov.
Keywords: organizacija proizvodnje, projektni management, strateški management, proizvodne strategije, teorija proizvodnih virov, sposobnost, akumulacija sposobnosti, evolucijske perspektive
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 1424; Downloads: 86
URL Link to full text

9.
The structure of the post-Keynesian economics: the core contributions of the pioneers
Geoffrey Colin Harcourt, 2006, published scientific conference contribution

Abstract: The address covers the topics in my 2006 Cambridge University Press book of the same title. I set out the structures of thought and the approaches to economic theory, applied work and policy (all intertwined) that I developed in over 50 years of thinking and writing about economic issues. I highlight the contributions and approach of the great economists who have most influenced me, virtually all of whom may be classified under the rubric, Post-Keynesian. They include Keynes himself, Kalecki, Sraffa, Joan Robinson, Kahn, Kaldor, Goodwin and Pasinetti. Behind most of these people must be placed the influence of the classical economists and Marx. I must also name my principal Australian mentors, Eric Russell and Wilfred Salter.
Keywords: teorija, ekonomske teorije, akumulacija, denar, inflacija, brezposelnost, teorija rasti
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 733; Downloads: 95
URL Link to full text

10.
Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica