| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 182
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
IMOBILIZACIJA HRENOVE PEROKSIDAZE NA MAGHEMITNE NANODELCE, MODIFICIRANE Z AMINOSILANOM IN HITOZANOM
Nataša Pezdevšek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je optimizacija procesnih pogojev za imobilizacijo encima hrenove peroksidaze na površinsko modificirane maghemitne nanodelce. Spreminjali smo masno razmerje med nosilcem in encimom, koncentracijo mrežnega povezovalca glutaraldehida in čas imobilizacije. Primerjali smo učinkovitost imobilizacije ter ohranjeno aktivnost encima, vezanega na aminosilanske in hitozanske maghemitne nanodelce. Maghemitne nanodelce smo sintetizirali s koprecipitacijo Fe2+ in Fe3+ ionov ob dodatku obarjalnega reagenta, 25 % amonijaka. Aminosilanske maghemitne nanodelce smo pripravili v dveh stopnjah. Najprej smo nanodelce prevlekli s funkcionalno plastjo silike (SiO2), nato pa še s plastjo aminosilana. Hitozanski maghemitni nanodelci so bili pripravljeni po treh različnih postopkih. Kljub dobri učinkovitosti imobilizacije, se v nobenem primeru ni ohranila visoka aktivnost encima. Najvišjo ohranjeno aktivnost imobiliziranega encima smo dosegli pri aminosilanskih nanodelcih, in sicer 2,06 % pri 65,76 % učinkovitosti imobilizacije. Prav tako je imobiliziran encim v primerjavi s prostim encimom pokazal nižjo stabilnost pri povišanem tlaku in temperaturi. Z zvišanjem temperature pri atmosferskem tlaku, se je aktivnost prostega in imobiliziranega encima izboljšala.
Keywords: Imobilizacija encima, hrenova peroksidaza, maghemitni nanodelci, aminosilanski maghemitni nanodelci, hitozanski maghemitni nanodelci, učinkovitost imobilizacije, aktivnost encima
Published: 16.10.2012; Views: 1833; Downloads: 256
.pdf Full text (10,07 MB)

62.
IMOBILIZACIJA LIPAZE NA MAGHEMITNE NANODELCE, MODIFICIRANE Z AMINOSILANOM
Matej Žarn, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je sinteza maghemitnih nanodelcev, prevlečenih z aminosilanom, ter imobilizacija encima lipaze na pripravljen nosilec. Maghemitne nanodelce smo pripravili z obarjalno reakcijo ali koprecipitacijo železovih II in železovih III ionov s 25 % amonijakom in jih prevlekli s funkcionalno plastjo silike, nato pa še s plastjo aminosilana. Optimirali smo pogoje za dosego najvišje učinkovitosti imobilizacije ter preostale aktivnosti imobiliziranega encima, kot so: koncentracija encima, vrsta mrežnega povezovalca, čas imobilizacije ter koncentracija mrežnega povezovalca glutaraldehida. Proučevali smo stabilnost imobiliziranega encima, vpliv časa in temperature izpostavitve na ohranitev aktivnosti imobiliziranega ter prostega encima. Najvišjo učinkovitost imobilizacije smo dosegli po aktivaciji magnetnih nanodelcev z 1 % glutaraldehidom (GA), s koncentracijo encima 7,5 µL/mL ter časom imobilizacije 24 ur pri hitrosti stresanja 410 rpm. Kljub visoki učinkovitosti imobilizacije smo v večini primerov dobili zelo nizke ohranjene aktivnosti imobiliziranega encima, imobiliziran encim pa je pokazal boljšo stabilnost pri povišani temperaturi v primerjavi s prostim encimom.
Keywords: nanotehnologija, imobilizacija encima, lipaza, aminosilanski maghemitni nanodelci, aktivnost encima, učinkovitost imobilizacije.
Published: 23.12.2014; Views: 850; Downloads: 177
.pdf Full text (1,58 MB)

63.
KONCEPT SKRBI IN KONCEPT IZPUŠČENE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER NJUNA POVEZANOST V PRAKSI
Renata Močnik, 2012, master's thesis

Abstract: Skrb je temelj zdravstvene nege, ki je povezan z aktivnostmi zdravstvene nege, obsega pa predvsem odnos, ki ga imajo ali razvijejo medicinske sestre do pacientov. Tako koncept skrbi kot koncept izpuščene aktivnosti zdravstvene nege se razvijata vzporedno s profesionalizacijo poklica medicinskih sester, večanjem obsega njihovih kompetenc in prenosom določenih terapevtskih ter diagnostičnih posegov od zdravnikov na medicinske sestre, kar na eni strani pomeni večanje obsega dela, po drugi strani pa to predstavlja nevarnost za večanje pogostosti in resnosti zdravstvenih napak, povzročenih s strani medicinskih sester. Namen magistrskega dela je predstaviti koncept skrbi in koncept izpuščene aktivnosti zdravstvene nege ter ugotoviti njuno povezanost v praksi.
Keywords: koncept, skrb, skrbstveno ravnanje, izpuščena aktivnost zdravstvene nege, vzrok za izpuščeno aktivnost, medicinska sestra
Published: 13.12.2012; Views: 1651; Downloads: 253
.pdf Full text (1,36 MB)

64.
VPLIV SUPERKRITIČNEGA OGLJIKOVEGA DIOKSIDA NA IZLOČANJE PROTEINOV IN NUKLEINSKIH KISLIN IZ GLIVE HORTAEA WERNECKII
Diana Smej, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Hortaea werneckii je zaradi izjemne tolerantnosti na slana območja, postala evkariontski model organizma za prilagoditev na slanost. Različne študije so dokazale, da ima ta gliva več mehanizmov za prilagoditev na zelo slana območja. Superkritični ogljikov dioksid se že nekaj časa uporablja v medicini in prehrambni industriji za sterilizacijo materialov in za zmanjševanje aktivnosti nekaterih organizmov, kot so bakterije in glive. Pri visokih tlakih lahko povzroči celično smrt, pri nižjih tlakih pa poškoduje celice do te mere, da se intracelične spojine in strukture izločijo iz celice. Cilj diplomske naloge je bil določiti preživelost glive H. werneckii po izpostavljanju v SC CO2, ugotoviti, kako le-ta vpliva na aktivnost izločenih encimov in koliko proteinov in nukleinskih kislin se bo izločilo po tem, ko smo glivo izpostavili v SC CO2 pri tlaku 100 in 300 bar in različnih časovnih obdobjih.
Keywords: Hortaea werneckii, superkritični ogljikov dioksid, aktivnost encimov, proteini, nukleinske kisline
Published: 04.01.2013; Views: 1361; Downloads: 67
.pdf Full text (2,92 MB)

65.
VPLIV FINANČNEGA SISTEMA NA UČINKE GOSPODARSKE KRIZE
Marjan Hafner, 2013, master's thesis

Abstract: Potem ko so Slovenijo pred izbruhom finančne krize pogosto omenjali kot uspešno novo državo članico EU, se v zadnjem času vse pogosteje omenja skupaj z državami, ki so Evropsko unijo že – ali pa še bodo – zaprosile za finančno pomoč. Med njimi niso več samo tiste države, ki so si v preteklih letih zaradi neučinkovite javnofinančne politike nakopičile občutne dolgove. Finančna kriza je namreč pokazala tudi druga tveganja, ki so se v času konjunkturnih gibanj nakopičila v gospodarstvu držav članic EU. Tako je poleg javnofinančnih razmer bolj izpostavljeno tudi stanje v finančnem sistemu, katerega osnovna naloga je učinkovito zagotavljanje finančnih sredstev gospodarstvu. Rezultati klastrske analize in modelov ANOVA, ki sem jih uporabil v magistrski nalogi, kažejo, da razmere v finančnem sistemu močno vplivajo na učinke finančne krize na posamezne države članice EU. Tako je tudi Slovenija v primerjavi z drugimi državami članicami beležila podpovprečne stopnje rasti in s tem začela gospodarsko relativno zaostajati.
Keywords: finančni sistem, finančna kriza, bančna kriza, kreditna aktivnost, klastrska analiza
Published: 06.06.2013; Views: 1047; Downloads: 490
.pdf Full text (2,54 MB)

66.
RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE ZA NADZOR FIZIČNE AKTIVNOSTI
Jurij Robič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi predstavljamo razvoj mobilne aplikacije, ki nadzira uporabnikovo fizično aktivnost z uporabo GPS sprejemnika. Aplikacja omogoča uporabniku posredovanje podatkov o njegovi hitrosti gibanja, dolžini, ter trajanju vadbe in porabljenih kalorijah. Z aplikacijo lahko uporabnik preveri tudi svojo fizično pripravljenost s pomočjo Cooper-jevega testa, ki beleži pretečeno razdaljo v času 12 minut. Mobilno aplikacijo smo razvili v programskem jeziku Java in jo je mogoče poganjati na mobilnih napravah s podporo JavaME. Za delovanje je potreben Bluetooth GPS sprejemnik, ki s pomočjo navigacijskega sistema GPS zbira podatke o našem položaju.
Keywords: mobilna aplikacija, GPS, GPS moduli, LWUIT ogrodje, NetBeans, J2ME, fizična aktivnost
Published: 07.01.2013; Views: 1090; Downloads: 138
.pdf Full text (3,33 MB)

67.
Aktivnosti in terapija s pomočjo živali - vpliv živali na počutje starejših ljudi
Dajana Vodnjov, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je usmerjeno v obravnavo aktivnosti in terapije s pomočjo živali ter proučevanje vpliva živali na počutje starejših ljudi. Predstavljen je problem osamljenosti starejših ljudi in pomen pozitivnih vplivov živali na starejše ljudi. V tem kontekstu je središčnega pomena spoznati oziroma ugotoviti spremembe in potrebe v starosti, predstaviti in analizirati aktivnosti in terapijo z živalmi in primerjati njuno razširjenost ter uporabnost v Sloveniji in po svetu. Pri pisanju diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela s študijem strokovne literature. Pridobljeni podatki so bili sistematizirani, analizirani in vključeni v diplomsko delo. Pregled literature je pokazal, da je osamljenost v starosti ena najpogostejših emocij, vzroki zanjo so družbena izolacija in diskriminacija starejših, umikanje starejših iz družbenega življenja, tudi določene telesne motnje. S starostjo se, poleg fizioloških sprememb, pojavijo tudi spremembe v psiholoških značilnostih in čustvovanju. Za premagovanje osamljenosti je zelo primerno druženje z živalmi in skrb zanje. Živali so konstante, ki v hitro spreminjajočem se življenju, ljudem krajšajo čas, jih nasmejijo, jim dajejo občutek varnosti. Bistvenega pomena je dotik živali, ki opogumlja in osrečuje. Živali pomagajo premagovati družbeno izoliranost in vzpodbujajo socialne stike, prinašajo lahkotnost, ljubeznivost in dajejo občutek neogroženosti. Aktivnosti in terapija s pomočjo živali sta odlični komplementarni metodi dela, ki sta uporabni v vseh okoljih, še posebej v institucionalnih oblikah pomoči. Pod aktivnosti oziroma terapijo s pomočjo živali se razumejo vsa dejanja, pri katerih se z načrtno uporabo živali doseže pozitivne odzive pri uporabniku. Terapija in aktivnosti s pomočjo živali sta v Sloveniji prisotni, vendar v manjšem obsegu kot v tujini. V nekaterih evropskih državah, kot so Avstrija, Italija in Anglija, je terapija s pomočjo živali vključena v zdravstveni sistem. Živali lahko v starosti polepšajo življenje in pomagajo lajšati težave, s katerimi se starejši človek sooča. Živalske moči, ljubezni, energije in drugih pozitivnih lastnosti, bi se morali bolj zavedati in jih koristiti.
Keywords: staranje, starostnik, osamljenost, aktivnost s pomočjo živali, terapija s pomočjo živali, terapevtske živali
Published: 09.05.2013; Views: 2265; Downloads: 383
.pdf Full text (330,66 KB)

68.
VPLIV REDNE GIBALNE DEJAVNOSTI V NARAVI NA ZDRAVJE OTROK
Sandra Sorčič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv redne gibalne dejavnosti v naravi na zdravje otrok smo želeli na podlagi analiziranih podatkov in virov ugotoviti pomen gibalne dejavnosti v naravi na zdravje in razvoj predšolskega otroka. Ugotavljali smo dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj in zdravje. Želeli smo ugotoviti kdaj, kje in kako so starši skupaj z otrokom gibalno/športno aktivni. Zanimalo nas je, ali se starši zavedajo pomembnosti zdravja in gibalne/športne aktivnosti svojih otrok ter kako vzgojitelji ohranjajo zdravje pri predšolskem otroku. Ugotovili smo, da je redna telesna dejavnost v zgodnjem življenjskem obdobju nepogrešljiva, saj je ključnega pomena za otrokov nadaljnji razvoj. To pomeni, kar otrok zamudi v otroštvu, kasneje več ne more nadoknaditi. Otrok z gibanjem neposredno ohranja svoje zdravje. Z gibalnimi dejavnostmi na prostem izboljšuje zdravstveno stanje – pridobiva odpornost in si krepi imunski sistem. Ugotavljali smo tudi vlogo staršev pri vključevanju otrok v gibalne dejavnosti. Naše ugotovitve potrjujejo, da otroci pri gibalnem udejstvovanju prevzemajo navade in zgled staršev. Njihova naloga je, da otroku privzgojijo zdrav zgled – namesto gledanja televizije skupno preživljanje časa na svežem zraku. Tako otroku pomagajo odkriti zvrst športa, v katerem bo užival, doživljal ugodje in preprečijo vzrok nastajanja prekomerne telesne teže in debelosti.
Keywords: predšolski otrok, gibalna/športna aktivnost, redna telesna dejavnost, zdravstveno stanje, zdrav zgled
Published: 19.03.2013; Views: 2661; Downloads: 1073
.pdf Full text (624,14 KB)

69.
MOBILNI RSS AGREGAT
Uroš Petek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Android je najhitrejše rastoči mobilni operacijski sistem. Tukaj je dovolj raznolikosti v lastnostih naprave in brezžičnih zmožnosti, da privabi pravzaprav vsakogar. Normalni računalniki in prenosniki so vedno bili naravna platforma za adaptacijo Androida, ampak ideja in vztrajnost Androida je povzročila rast tudi pri televiziji in celo avtomobilih. Vsakdo želi biti prisoten v Androidu. V diplomski nalogi bomo zgradili mobilno RSS aplikacijo z podporo pripomočkov. Tako bomo spoznali arhitekturo Androida, sistem, potrebna orodja, da takšno aplikacijo zgradimo, ter prednosti in slabosti pametnega programiranja. Demonstrirali bomo, kako so podatki shranjeni na telefonu, kako dobimo pomembne novice na mobilni telefon hitro z ter brez podpore RSS, ter kako lahko navigiramo skozi listo novic hitro in učinkovito. Pokazali bomo tudi, kako nas lahko pripomočki hitro opozorijo na nove novice in nam tako olajšajo življenje.
Keywords: android, fragment, aktivnost, pripomoček, shranjevanje, xml.
Published: 17.04.2013; Views: 1860; Downloads: 70
.pdf Full text (2,25 MB)

70.
SEPARACIJA FENOLNIH SPOJIN IZ ZELIŠČ
Suzana Petek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Zelišča, ki uspevajo v naših krajih sem ekstrahirala ter analizirala izkoristek ekstrakcije posameznih delov rastline (steblo, listi, cvet) in vsebnost učinkovin. Analizirala sem ekstrakte klasaste mete, koroške mete, dlakave mete, ožepka, sivke in rimske kamilice. Za pridobivanje ekstraktov sem uporabila dve ekstrakcijski metodi, konvencionalno ekstrakcijo pri kateri sem kot topilo uporabila 96% etanol in sem jo izvajala pri sobni temperaturi in pri 40°C ter superkritično ekstrakcijo s CO2 pri 280 bar in 60°C. Pripravljenim raztopinam ekstraktov sem določila vsebnost skupnih fenolov, skupnih flavonoidov ter antioksidativno aktivnost. Uporabila sem spektrofotometrijo in na podlagi dobljenih absorbanc pri različnih valovnih dolžinah izračunala % antioksidativne aktivnosti in na podlagi umeritvenih krivulj določila koncentracijo skupnih fenolov in flavonoidov. Rezultate sem podala na gram ekstrakta in na gram materiala. Antioksidativno učinkovitost ekstraktov sem določila z uporabo DPPH metode. Rezultati analiz vsebnosti antioksidativnih komponent so pokazali, da je v raztopinah ekstraktov, ki sem jih pridobila s konvencionalno ekstrakcijo, višja vsebnost učinkovin kot pa v ekstraktih dobljenih s superkritično ekstrakcijo s CO2. Vsebnost komponent je odvisna tudi od dela rastline, več učinkovin je v listih in v cvetu posameznih rastlin kot pa v steblu.
Keywords: Meta, sivka, ožepek, rimska kamilica, superkritična ekstrakcija s CO2, konvencionalna ekstrakcija, antioksidativna aktivnost, skupni fenoli, skupni flavonoidi.
Published: 28.05.2013; Views: 1785; Downloads: 336
.pdf Full text (2,40 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica