| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 182
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN MADŽARSKEGA GOSPODARSTVA S POUDARKOM NA TRGU DELA
Daniel Gömböš, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi gospodarske krize, ki smo ji priča v zadnjih letih, se številna gospodarstva soočajo z različnimi problemi. Ena od najizrazitejših težav zlasti evropskih gospodarstev je poslabšanje razmer na trgu dela. Ker je pri številnih dejavnikih pomembno najprej pogledati odnose s sosednjimi državami, sta v diplomskem delu primerjani gospodarstvi Slovenije in Madžarske. Predstavljeni in primerjani so bistveni narodnogospodarski agregati, ki odražajo razvoj in konkurenčnost opazovanih gospodarstev. V diplomskem delu smo s pomočjo narodnogospodarskih kazalnikov, zakonodajnih predpisov in prikazom strukturnih značilnosti trga dela obeh gospodarstev ugotovili, da so razmere na slovenskem trgu dela še vedno boljše, vendar pa se je Madžarska v zadnjih letih zelo približala slovenskim statističnim podatkom. Slovenski trg dela kaže slabšanje razmer, medtem ko so na Madžarskem lahko priča rahlemu okrevanju trga dela, kar je predvsem posledica spremenjene madžarske zakonodaje o denarnih nadomestilih za brezposelne in zakonodaje o zaposlovanju brezposelnih.
Keywords: gospodarska aktivnost, trg dela, brezposelnost, zaposlovanje
Published: 28.11.2014; Views: 513; Downloads: 72
.pdf Full text (1,00 MB)

92.
POLOŽAJ ŠPORTA V OSEBNEM VREDNOSTNEM SISTEMU VZGOJITELJEV PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA
Anja Senčar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Položaj športa v osebnem vrednostnem sistemu vzgojiteljev prvega starostnega obdobja smo želeli ugotoviti, kako vzgojitelji prvega starostnega obdobja vrednotijo šport, kakšen odnos imajo do športa in športnih dejavnosti, ali so sami športno aktivni ter ali to vpliva na pogostost izvajanja gibalno/športnih dejavnosti v vrtcu. V teoretičnem delu smo opredelili šport, predstavili vrednostni sistem in življenjski slog, izpostavili pomen gibanja za razvoj otroka in vlogo vzgojitelja pri gibalnem razvoju ter predstavili vrednostni sistem vzgojiteljev v vrtcu. Empirični del prikazuje ugotovitve raziskave, opravljene z anketnim vprašalnikom. V raziskavo je bilo vključenih 102 vzgojiteljev prvega starostnega obdobja iz vrtcev v Prlekiji in Mariboru. Podatki so obdelani kvantitativno in analizirani z deskriptivno statistiko in bivariatno analizo. Na osnovi rezultatov smo ugotovili, da imajo vzgojitelji prvega starostnega obdobja do športa in športnih aktivnosti pozitiven odnos, šport vrednotijo kot pomemben v svojem življenju in so v večini športno aktivni večkrat na teden. Rezultati tudi kažejo, da v svoj vrednostni sistem šport kot vrednoto uvrščajo višje tisti vzgojitelji, ki so športno aktivni vsak dan, ter da gibalno/športne dejavnosti v vrtcu izvajajo nekoliko pogosteje športno aktivnejši vzgojitelji.
Keywords: šport, vrednostni sistem, športna aktivnost vzgojiteljev, prvo starostno obdobje, gibalna/športna aktivnost otrok
Published: 23.10.2014; Views: 967; Downloads: 112
.pdf Full text (859,81 KB)

93.
SEPARACIJA BIOLOŠKO AKTIVNIH SPOJIN IZ LUCERNE (Medicago sativa)
Emilijan Strgar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo določili optimalno topilo, s katerim dobimo največji izkoristek ekstrakcije antioksidativnih komponent iz biološkega materiala. Za pridobivanje ekstraktov iz lucerne smo uporabili konvencionalno ekstrakcijo, ekstrakcijo po Soxhletu in ekstrakcijo s superkritičnim fluidom (CO2) na pilotni napravi (UHDE). Kot topilo pri konvencionalnih ekstrakcijah smo uporabili 100 % heksan, mešanice aceton:voda (0:1, 1:3, 1:1, 3:1, 1:0) (V:V) ter mešanice etanol:voda (0:1, 1:3, 1:1, 3:1, 1:0) (V:V). S spektrofotometričnimi metodami smo v ekstraktih določali antioksidativno aktivnost, vsebnost skupnih fenolov in vsebnost proantocianidinov. Antioksidativno aktivnost smo podali kot % inhibicije, kjer smo merili absorbanco raztopine vzorca in referenčne raztopine. Kot najučinkovitejšo topilo s katerim pridobljen ekstrakt daje najvišjo antioksidativno aktivnost se je izkazal 100 % etanol. Koncentracije vsebnosti skupnih fenolov in proantocianidinov smo podali na gram ekstrakta kot tudi na gram materiala. Lucerna vsebuje zraven antioksidativnih komponent tudi vitamin D. Ker je vitamin D maščobo-topna komponenta, smo kot topilo za ekstrakcijo uporabili heksan in superkritični fluid (CO2). Vitamin D se nahaja v naravi v zelo nizkih koncentracijah, zato smo morali uporabiti primerne analizne metode s katerimi lahko detektiramo komponente tudi v ng. Analizo vitamina D smo zato opravili z LC-MS (MS) analizno tehniko. Rezultati analiz so pokazali prisotnost vitamina D2, katerega vsebnost je najvišja v ekstraktu pridobljenem s 100 % acetonom in znaša 39,22 ng/ g materiala. Za detektiranje vitamina D je bila potrebna saponifikacija, saj analize ekstraktov brez opravljene saponifikacije dajejo slabe razultate zaradi oteženega detektiranja v tako nizkih koncentracijah.
Keywords: lucerna, ekstrakcija, antioksidativna aktivnost, skupni fenoli, proantocianidini, vitamin D
Published: 22.09.2014; Views: 1058; Downloads: 129
.pdf Full text (7,14 MB)

94.
Spremljanje razvojnih sprememb izbranih skeletnih mišic otrok v zgodnjem šolskem obdobju na osnovi njihovih biomehanskih lastnosti - longitudinalna raziskava
Jernej Završnik, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Z neinvazivno metodo tenziomiografijo (TMG) smo v zgodnjem šolskem obdobju longitudinalno analizirali razvojne spremembe izbranih skeletnih mišic zgornjih in spodnjih udov ter hrbta otrok, starih od 9 do 14 let. V raziskavo smo vključili 265 otrok treh slovenskih regij (ljubljanska, mariborska in obalna regija) in je del obsežne raziskave dveh raziskovalnih projektov − aplikativnega projekta Ministrstva za šolstvo, znanost in šport »Vloga biomehanskih lastnosti skeletnih mišic v gibalnem razvoju otrok« in temeljnega raziskovalnega projekta Ministrstva za šolstvo, znanost in šport »Spremljanje biomehanskih lastnosti skeletnih mišic v obdobju otroštva in adolescence«. Projekta sta potekala v organizaciji Inštituta za kineziološke raziskave, Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem pod vodstvom prof. dr. Rada Pišota in bila sofinancirana s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS. Na podlagi natančne analize in obdelave dobljenih podatkov smo z izbranimi statističnimi metodami ugotavljali spremembe v deležu počasi in hitro krčljivih izbranih skeletnih mišic, odstopanja v simetriji med dominantnimi in nedominantnimi mišicami ter njihovo povezanost z nekaterimi značilnostmi otrokove gibalne/športne aktivnosti v prostem času. Na osnovi meritev smo ugotovili spremembe v deležu med izbranimi počasi in hitro krčljivimi skeletnimi mišicami v šolskem obdobju ter pridobili podatke o pogostnosti, obliki in vsebini gibalne aktivnosti, ki je pomembna za te spremembe. Ob tem smo analizirali rezultate v hitrosti teka na kontaktni preprogi v posameznih starostnih obdobjih in jih primerjali s spremembami biomehanskih značilnosti spremljanih skeletnih mišic. Na osnovi rezultatov in predvsem primerjav med rezultati testa hitrosti teka ter kontraktilnimi lastnostmi izbranih skeletnih mišic smo prišli do ugotovitev, da prihaja poleg kvantitativnih in kvalitativnih razlik v kontraktilnih lastnostih otrokovih skeletnih mišic tudi do sprememb v sami motorični kontroli (učinkovitosti opravljanja specifičnih gibalnih nalog). Izsledki naše raziskave pomembno prispevajo k novim spoznanjem pri proučevanju razvoja skeletnih mišic ter razumevanju vloge in pomena, ki ga ima gibalna/športna aktivnost pri zagotavljanju skladnosti razvoja otrokovega skeletnega mišičja.
Keywords: tenziomiografija, razvojne spremembe skeletnih mišic, hitra in počasna mišična vlakna, gibalna/športna aktivnost, otrokov razvoj, šolsko obdobje
Published: 13.04.2015; Views: 848; Downloads: 259
.pdf Full text (9,34 MB)

95.
VPLIV KULTURNIH IN DRUŽBENIH NORM NA RAZVOJ PODJETNIŠTVA V NACIONALNEM GOSPODARSTVU
Tanja Razbornik, 2015, master's thesis

Abstract: V globalnem podjetništvu prihaja tako do gospodarskih kot do kulturnih razlik. V obdobju pospešene globalizacije ter hitre internacionalizacije podjetij se ekonomske ovire zmanjšujejo, kulturne ovire pa vse bolj povečujejo, kar predstavlja nov izziv in priložnost za organizacije (House 2004, str. 5). Po Hofstedu (The Hofstede Centre 2014) je kultura kolektivno programiranje uma, ki razlikuje člane ene skupine od drugih. Podjetništvo pa je večplasten proces, ki bistveno vpliva na gospodarski razvoj vsake države in je odvisen od podjetnika in okolja, v katerem le-ta deluje. V magistrski nalogi smo v teoretičnem delu opredelili pojem podjetništva in podjetnika ter v obdobju od 2010 do 2012 tabelarično prikazali stanje podjetništva v Sloveniji. Nato smo opredelili nacionalno kulturo in dimenzije nacionalne kulture po Hofstedu. Grafično smo prikazali tudi primerjavo nacionalnih dimenzij med Slovenijo in analizirano skupino držav iz inovacijskega gospodarstva (Belgijo, Dansko, Finsko, Francijo, Irsko, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Portugalsko, Švedsko in Švico). V empiričnem delu smo na podlagi GEM (Global Entrepreneurship Monitor) in GEM NES raziskave skušali odgovoriti na osrednje raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Kulturne in družbene norme v Sloveniji se bistveno razlikujejo od povprečja proučevanih držav v skupini inovacijskih gospodarstev. To smo skušali dokazati tako, da smo analizirali dojemanje kulturne podpore, samozaupanja in družbeni status podjetnika v Sloveniji in izbranih državah. Na koncu smo prikazali stanje kulturnih in družbenih norm kot enega izmed okvirnih pogojev za podjetništvo tako v Sloveniji kot tudi v ostalih enajstih državah. Ugotovili smo, da se Slovenija iz podjetniškega in kulturnega vidika najbolj razlikuje od Nizozemske. Za konec lahko dodamo, da se v Sloveniji še vedno ohranjajo pri življenju kulturne in družbene norme propadlega komunizma, ki so v nasprotju z družbenimi in kulturnimi normami klasičnega kapitalizma – individualizmom, samopobudo in prevzemanjem podjetniškega tveganja in tako zavirajo nastanek in razvoj podjetnikov (Kovač 2009).
Keywords: Podjetništvo, kultura, nacionalna kultura, kulturne in družbene norme, podjetniška aktivnost, kulturna podpora.
Published: 18.05.2015; Views: 766; Downloads: 150
.pdf Full text (2,35 MB)

96.
EKSTRAKCIJA FENOLNIH SPOJIN IZ PLODOV MURVE
Janja Klakočer, 2015, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je bil izvesti ekstrakcijo sadežev različnih sort murve in določiti kako procesni parametri vplivajo na antioksidativno aktivnost ekstraktov in vsebnost fenolnih spojin, antocianinov ter proantocianidinov. V raziskavah smo uporabili dve sorti murve, in sicer belo murvo (Morus alba) in črno murvo (Morus nigra). Za izvedbo ekstrakcije smo uporabili konvencionalni postopek in eksperimente načrtovali po Box-Behnkenovem eksperimentalnemu načrtu, ki je metodologija odzivne površine (Response Surface Methodology, RSM). V našem eksperimentalnem načrtu, ki smo ga načrtovali v programu Designe-Expert 7.0 smo spreminjali tri procesne parametre, in sicer razmerje aceton:voda (topilo), razmerje material:topilo in temperaturo. Vsaka izmed ekstrakcij je potekala 2 uri. Vsebnost celokupnih fenolov, proantocianidinov in celokupnih monomernih antocianinov smo v ekstraktih določevali s spektrofotometričnimi metodami. Glede na zahteve posameznih metod smo raztopinam ekstraktov izmerili absorbanco pri določeni valovni dolžini in nato iz umeritvene krivulje na podlagi izmerjene absorbance določili koncentracijo, ki smo jo podali kot maso na gram ekstrakta oz maso na gram materiala. Antioksidativno aktivnost ekstraktov smo podali kot % inhibicije in smo jo določili z DPPH prostoradikalsko metodo, kjer smo merili absorbanco raztopine vzorca in referenčne raztopine. Rezultati analiz so pokazali, da ima črna murva višjo vsebnost antioksidativnih komponent kot bela murva.
Keywords: murva, črna murva, bela murva, konvencionalna ekstrakcija, fenolne spojine, antioksidativna aktivnost, proantocianidini, celokupni monomerni antocianini
Published: 30.03.2015; Views: 1293; Downloads: 191
.pdf Full text (2,27 MB)

97.
POMANJKANJE GIBANJA OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Mojca Pajek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Pomanjkanje gibanja otrok v predšolskem obdobju je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibanje, gibalno aktivnost kot dejavnik otrokovega celostnega razvoja in pomanjkanje gibanja. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 100 staršev in 60 vzgojiteljev. Želeli smo ugotoviti, kateri so najpogostejši vzroki za otrokovo gibalno/športno neaktivnost, ugotoviti, ali gibalna/športna neaktivnost staršev vpliva na neaktivnost otrok in ali se kažejo razlike v gibalni/športni neaktivnosti otrok v mestu in na podeželju. Ugotovili smo: pomanjkanje opremljenosti vrtcev s športnimi pripomočki in rekviziti ne ovira izvajanja gibalnih/športnih aktivnosti; odsotnost staršev zaradi službenih obveznosti ne vpliva na otrokovo gibalno/športno aktivnost v prostem času; gibalna/športna neaktivnost staršev ne vpliva na gibalno/športno neaktivnost otrok; med mestnimi in podeželskimi otroki so zelo male razlike v pogostosti ukvarjanja z gibalnimi/športnimi aktivnostmi v prostem času.
Keywords: predšolski otrok, gibalna/športna aktivnost, pomanjkanje gibanja, vzgojitelji, starši, okolje bivanja, kraj vrtca.
Published: 22.07.2015; Views: 1717; Downloads: 435
.pdf Full text (789,22 KB)

98.
99.
100.
Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica