| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
AKREDITIV KOT MOŽNOST ZAVAROVANJA PRED TVEGANJI MEDNARODNEGA POSLOVANJA
Urška Žagar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je izpostaviti tveganja, ki se pojavljajo v mednarodnem poslovanju in predstaviti dokumentarni akreditiv, kot plačilni inštrument in inštrument zavarovanja, ter v primeru predstaviti standby akreditiv. Slovenija je majhna svetovna ekonomija, zato si mora prizadevati, da bi še povečala svoj izvoz. Izvoz je namreč eden glavnih generatorjev gospodarske rasti in dvigovanja konkurenčnosti države. Vsako sodelovanje na tujem trgu pa pomeni tudi tveganje, saj pomeni poslovanje v poslovno manj znanem okolju. Za podjetja je zato pomembno, da se zavedajo kakšnim tveganjem so izpostavljena in kako jih obvladovati. Dokumentarni akreditiv je varen plačilni inštrument, zato je tudi najbolj pogosto uporabljenih elementov financiranja. Uporabo dokumentarnega akreditiva ureja sklop pravil (Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive), ki jih je izdala Mednarodna trgovinska zbornica. Osnova pri poslovanju z dokumentarnim akreditivom so dokumenti. Za nemoten potek dokumentarnega akreditiva je potrebno, da so dokumenti pravilni in popolni. Banka se kot udeleženec v akreditivnem poslu lahko pojavi v različnih vlogah. Glavna naloga banke, ki je odprla akreditiv je, da prevzame obveznost, da bo plačala akreditivni znesek upravičencu. Po nalogu akreditivne banke ta znesek lahko izplača tudi izplačilna banka, banka pa se pojavlja tudi kot obvestilna banka (korespondent).
Keywords: tveganja v mednarodnem poslovanju, dokumentarni akreditiv, standy akreditiv, akreditivna banka
Published: 10.07.2009; Views: 2010; Downloads: 302
.pdf Full text (1,24 MB)

2.
AKREDITIVNI DOKUMENTI
Petra Šušterič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Začetki enotne ureditve dokumentarnega akreditiva segajo v leto 1933, ko so bila na zasedanju Mednarodne trgovinske zbornice na Dunaju sprejeta prva Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive, trenutno pa je v veljavi že njihova šesta revizija iz leta 2006 (EPO 600), ki se uporablja od 1. julija 2007. V mednarodnem poslovanju se za plačilo največkrat uporablja dokumentarni akreditiv. Definiramo ga kot nalog kupca oziroma nalogodajalca svoji banki (akreditivni banki), da naj ob predložitvi dokumentov, ki dokazujejo, da je prodajalec, ki je upravičenec iz akreditiva, izpolnil s pogodbo dogovorjene obveznosti, izplača prodajalcu (upravičencu) znesek, ki je naveden v akreditivu. Poslovanje z dokumentarnim akreditivom zahteva dobro poznavanje veljavnih pravil EPO in njihovih temeljnih načel ter tudi samega poteka akreditivnega posla. Temeljna načela, na katerih sloni celotni akreditivni posel so štiri in sicer načelo poslovanja z dokumenti in ne z blagom; načelo avtonomnosti, ki je imenovano tudi načelo ločenosti akreditiva od temeljnega posla; načelo ločenosti notranjih akreditivnih razmerij; ter načelo pregledovanje in bančne strogosti pri pregledovanju dokumentov. Poznavanje teh načel je nujno potrebno pri razumevanju akreditiva in pri problematiki z dokumenti. Za pravilno in nemoteno odvijanje akreditivnega posla je bistvenega pomena točna navedba vrste, števila in vsebine posameznih dokumentov, ki jih mora upravičenec predložiti banki, da mu ta izplača akreditivni znesek. Dokumenti, ki jih je pred izplačilom potrebno predložiti, so navedeni v akreditivu. Stranke same določijo, kateri so ti dokumenti, morajo pa biti natančno določeni. V praksi se največkrat zahtevajo transportne listine, zavarovalne police, certifikati o količini in kakovosti blaga ter trgovske fakture. To so tudi štiri glavne skupine akreditivnih dokumentov, katere pa še spremljajo razna potrdila. Banka, ki izplača akreditivni znesek, mora po predložitvi dokumentov le te skrbno pregledat in honorirat. Pri pregledu dokumentov ne sme preverjati ali je temeljni posel izvršen v skladu z dogovorom med strankama. Njena naloga je samo, da ugotovi formalno pravilnost dokumentov, to je njihovo striktno ujemanje s pogoji iz akreditiva. Nalaga se jim, da dokumente pregledajo z razumno skrbnostjo, da ugotovijo, če so ali niso po svojem izgledu skladni z akreditivnimi določili in pogoji. Skladnost dokumentov z določili in pogoji pa se ugotavlja po mednarodni standardni bančni praksi. Dokumenti morajo biti predloženi pravočasno in morajo biti skladni z roki in pogoji iz akreditiva, če to ni izpolnjeno, obveza banke ugasne. Upravičenec predloži dokumente akreditivni, potrdilni banki ali banki, ki je v akreditivu navedena kot pooblaščena banka. Rok za predložitev dokumentov se običajno navede v akreditivu. Če predložitveni rok v akreditivu ni naveden, znaša ta rok 21 dni od datuma prevoznega dokumenta. Če akreditiv ne zahteva prevoznega dokumenta pa je predložitveni rok enak roku veljavnosti akreditiva. Banka je dolžna zavrniti dokumente, ki niso skladni z roki in pogoji iz dokumentarnega akreditiva. Če dokumente zavrne mora o tem obvestiti predlagatelja z enim samim obvestilom, ki mora vsebovati določila, ki jih navaja čl. 16/c EPO 600. Če banka ne bo opravila vseh dejanj glede zavrnitve ki so določeni v imenovanem členu, ji kasneje, če bo prišlo do spora, ne bo dovoljeno trditi, da dokumenti ne pomenijo ustrezne predložitve. Akreditivne banke oziroma potrdilne banke pa imajo pravico, da od izplačilne banke, ki je predložene dokumente honorirala in se za izplačani znesek reimbursirala, da zahtevajo vračilo reimbursnega zneska, če je akreditivna ali potrdilna banka predložene dokumente izplačilni banki utemeljeno reklamirala. Izplačilna banka, ki ugotovi, da dokumenti v določenih podrobnostih niso popolnoma skladni z določili akreditiva lahko take dokumente kljub vsemu honorira s pridržkom ali proti predložitvi garancije upravičenca, ki krije morebitno
Keywords: • Dokumentarni akreditiv • Akreditivni dokumenti • Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive • Akreditivni posel • Akreditivni znesek • Nalogodajalec • Upravičenec • Akreditivna banka
Published: 16.09.2009; Views: 3128; Downloads: 363
.pdf Full text (594,98 KB)

3.
KONTEJNERSKI TRANSPORT NA BLIŽNJI VZHOD NA PRIMERU PODJETJA MLM D.D.
Bojana Košič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava področje, ki se nanaša na kontejnerizacijo, ki je proces uvajanja transporta tovora s kontejnerji. Teoretični del naloge opredeljuje kombiniran in multimodalni transport ter sam kontejner, prednosti kontejnerizacije in manipulacijo s kontejnerji.V drugem delu je predstavljeno podjetje MLM, d.d. in njegova PE Armal. S pomočjo izvoznih dokumentov je podan potek kontejnerja od prodajalca do nalaganja na ladjo.
Keywords: kontejner, kontejnerizacija, kombiniran in multimodalni transport, MLM, d.d., Armal, izvozni dokumenti, CIF klavzula, zavarovanje, akreditiv
Published: 26.05.2010; Views: 1784; Downloads: 207
.pdf Full text (21,86 MB)

4.
TVEGANJA V MEDNARODNEM POSLOVANJU IN TERMINSKA POGODBA TER AKREDITIV KOT NAČINA ZAVAROVANJA PRED FINANČNIMI TVEGANJI
Andrej Šram, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Ker se vsako podjetje pri svojem poslovanju srečuje z najrazličnejšimi tveganji, kot so na primer valutno, obrestno, tveganje neizpolnitve nasprotne stranke, likvidnostno tveganje, itd., je v njihovem interesu se izogniti le tem oziroma jih omejiti ali celo odpraviti. Vsako podjetje, ki posluje mednarodno bi moralo proučiti trg na katerem se nahaja oziroma na katerega vstopa. Proučiti njegove zakonitosti, posebnosti in tveganja s katerimi se bo srečevalo v času poslovanja. Podjetja bi tako lažje našla pravi način kako zmanjšati ali celo odpraviti tveganje. Podjetja so v tem času svetovne gospodarske krize še bolj občutljiva, saj so tveganja še večja. V diplomskem delu so predstavljena tveganja v mednarodnem plačilnem prometu, podrobneje so predstavljena finančna tveganja in instrumenti obvladovanja le teh. Od instrumentov obvladovanja tveganj je predstavljena terminska pogodba kot način zavarovanja pred valutnim tveganjem, ter nepreklicni dokumentarni akreditiv kot način zavarovanja pred tveganjem neizpolnitve nasprotne stranke.
Keywords: tveganja, finančno tveganje, instrumenti obvladovanja tveganj, terminska pogodba, dokumentarni akreditiv.
Published: 22.09.2010; Views: 2157; Downloads: 245
.pdf Full text (3,16 MB)

5.
TVEGANJA IN ZAVAROVANJA MEDNARODNIH PLAČIL V PODJETJU IMPOL D.O.O.
Bojan Gril, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Neustavljiv vrtinec, v katerem se vrti današnji trg je neusmiljen boj med konkurenco. Zaradi vse večje konkurence in boja med izvozniki so le-ti prisiljeni v nudenje najbolj konkurenčnih pogojev. Da bi zapolnili svojo proizvodnjo zmogljivost in si zagotovili delo in pozicijo na trgu, se morajo dostikrat izpostaviti velikim tveganjem. Ključnega pomena pri sklepanju mednarodnega posla je plačilo, saj je le v primeru prejetega plačila, lahko uspešen. Toda gospodarska kriza v kateri se je znašel svet, je še bolj zaostrila plačilno nedisciplino in povečal tveganja, zato je od vsakega posameznika odvisno, kako bo poskrbel za zaščito plačil pri poslovanju s tujino. Izvoz nudi veliko možnosti pri povečevanju dobička in prodaje, prepoznavanju in povečevanju konkurenčnosti na svetovnem trgu, vendar mnoga podjetja na žalost ne izkoristijo vseh priložnosti. Pri vseh pozitivnih straneh pa se srečujejo tudi z določenim tveganjem predvsem pri plačilih, tečajnih spremembah valut, preverjanju bonitet kupcev. Podjetja so izpostavljena tveganjem pred nepoznavanjem kupcev s katerimi poslujejo. Na trgu poznamo velik različnih zavarovanj, s katerimi se lahko zaščitimo pred neplačili tujih podjetij. Potreba po zaščiti pri poslovanju s tujino je še toliko večja, ker imamo poleg komercialnega tveganja tudi nekomercialno ali deželno tveganje. Slednje predstavljajo tveganja pred nepričakovani dogodki, ki jih podjetje ne more niti predvideti niti nadzirati.. V diplomskem delu smo predstavili podjetje Impol, ki je izrazito mednarodno podjetje, z dolgoletno prakso. Iz predstavljenega lahko razberemo zelo dovršeno in izdelano strategijo poslovanja in zavarovanja pred tveganji v mednarodnem poslovanju. Tako smo s primeri različnih bonitet kupcev želeli približati bralcu fleksibilnost njihovega poslovanja. Zaslugo za učinkovito, usklajeno in uspešno delovanje podjetja na tem področju so vpleteni različni oddelki, ki morajo sodelovati med seboj. Država je z ustanovitvijo Slovenske izvozne družbe (SID) ponudila našim podjetjem veliko podpore. Njena angažiranost pri financiranju in zavarovanju izvoza se je v podjetju Impol pokazala kot zelo zanesljiva možnost za zavarovanje terjatev.
Keywords: mednarodno poslovanje, tveganje, zavarovanje pred tveganjem, dokumentarni akreditiv, bančna garancija, SID, Impol.
Published: 11.07.2011; Views: 1458; Downloads: 242
.pdf Full text (3,07 MB)

6.
MEDNARODNI PLAČILNI PROMET
Sonja Majerič, 2011, final seminar paper

Abstract: Diplomski seminar predstavlja mednarodni plačilni promet in plačilna tveganja, ki se pojavljajo pri poslovanju in način njihove omejitve pri posameznih oblikah plačil. Poslovna in bančna praksa sta oblikovali vrsto inštrumentov plačila in zavarovanja plačil, ki nudijo učinkovito zavarovanje interesov tako kupca kot prodajalca. Zelo je pomembno poznavanje možnosti zavarovanja plačil, pri čemer je cena posameznega inštrumenta odvisna od njegove učinkovitosti. V podjetju, ki sodeluje v mednarodnem poslovanju, je izrednega pomena znanje o možnostih zavarovanja plačilnega tveganja, saj je njegov obstoj odvisen od uspešnosti izterjatve dolgov, ki jih ima do pogodbenih partnerjev. Bitka za konkurenčnost med podjetji na prostoru, ki ga imenujemo trg, je neusmiljena. Zato je treba biti pozoren na vse vidike poslovanja in prežati na vsa tveganja, ki ogrožajo podjetje. Vlaganje v znanje na področju zavarovanja tveganj naj ne bo le strošek za podjetja, temveč investicija, ki prinaša gotov dobiček.
Keywords: Ključne besede: plačilni promet, mednarodno plačilo, swift, target, eba, sepa, plačilni instrumenti, zavarovanja plačil, tveganja v mednarodnem plačilnem prometu, akreditiv, inkaso, ček, menica, garancija
Published: 28.11.2011; Views: 1702; Downloads: 162
.pdf Full text (1,36 MB)

7.
DOKUMENTARNI AKREDITIV
Katja Šumak, 2011, final seminar paper

Abstract: Skozi diplomski seminar smo ugotovili, da je poslovanje z dokumentarnim akreditivom urejeno z mednarodnimi enotnimi pravili. Akreditiv je najvarnejša in učinkovita oblika plačilnega instrumenta, zato ker predstavlja nepreklicno obvezo banke, da bo akreditivnemu upravičencu izplačala pravočasno določen znesek. Akreditiv je dokument oziroma vsak pismeni dogovor, ki ga banka izstavi na zahtevo uvoznika. Da akreditivna banka izpolni svojo obveznost mora akreditivni upravičenec izpolniti določene pogoje v akreditivu in predložiti dogovorjene listine. Funkcija akreditiva je zmanjšanje raznih tveganj tako za kupca (nalogodajalca) kot za prodajalca. Prav tako smo izvedeli, da v dokumentarnem akreditivu nastopajo štirje udeleženci, in ti so: nalogodajalec (kupec), akreditivna banka (nalogodajalčeva banka), korespondenčna banka (prodajalčeva banka) in akreditivni upravičenec (prodajalec). Ne glede na to kakšne vrste je dokumentarni akreditiv, mora vsak vsebovati del v katerem je zapisano ali je akreditiv preklicen ali nepreklicen, ali je akreditiv vplačljiv na vpogled, z akceptiranjem, z odloženim rokom plačila in podobno. Banka lahko zavrne dokumente, če niso predloženi pravočasno, če niso pravilno izpolnjeni (napačna navedba podatkov) ali če prodajalec prepozno odpremi blago. Zakasnitev (akreditiv je pretekel) pa je večkrat tudi najpogostejši vzrok, da banka dokumente zavrne. Ker je zavrnitev odvisna od prodajalca ter tudi od tega ali ima na voljo prostor (na primer prosto na ladji za prevoz), je zelo pomembno, da prodajalec načrtuje vsak korak, ki je potreben za izpolnitev akreditivnih obveznosti (pravočasno rezerviranje prostora na ladji, pravočasna predaja dokumentov in podobno).
Keywords: dokumentarni akreditiv, mednarodno poslovanje, plačilni instrumenti, akreditivna banka, akreditivni upravičenec
Published: 01.12.2011; Views: 1727; Downloads: 318
.pdf Full text (6,02 MB)

8.
DOKUMENTARNI AKREDITIV
Marko Vlah, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Predstavili smo področje akreditivov, ki se nanaša na mednarodno trgovanje z zavarovanjem plačila. Kot prednost akreditiva je najpogosteje izpostavljeno zavarovanje tveganja, medtem ko med slabostmi najpogosteje najdemo stroškovni vidik. Poznamo več vrst akreditivov, ki jih prav tako delimo po različnih kriterijih, pomembno je, da se pogodbeni stranki predhodno dogovorita glede vrste akreditiva, kot tudi glede načina plačila. Udeleženci, ki nastopajo v akreditivu so lahko različni, vedno pa so prisotni nalogodajalec in upravičenec ter akreditivna in avizirna banka. Pomembno je prav tako dejstvo, da banke poslujejo le z dokumenti, ter se v osnovni posel ne vmešavajo. Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti akreditivu, morajo prav tako biti opredeljeni v osnovni pogodbi. Akreditivno poslovanje poteka na osnovi pogodbe iz osnovnega posla med nalogodajalcem in upravičencem. Na osnovi te pogodbe se v posel vključujejo še druge stranke ter izvedejo naloge, ki so jim bile naložene. Gre za celovit pristop k zavarovanju posla pri mednarodnem trgovanju. S tem se doseže stabilnost in zaščitijo pogodbeni interesi strank v poslu. Poslovanje z akreditivom vsebuje več faz, ki jih na kratko lahko opredelimo kot otvoritev akreditiva, aviziranje akreditiva, sprememba akreditiva ter predložitev in pregled dokumentov. Praktičen primer poteka akreditiva smo predstavili na osnovi Nove KBM d.d., kjer je predstavljeno delovanje s stališča akreditivne banke, od otvoritve akreditiva, aviziranja, predložitve in pregleda dokumentov pa do plačila.
Keywords: dokumentarni akreditiv, Nova KBM d.d., akreditivna banka, avizirna banka, potek akreditiva, nalogodajalec, upravičenec
Published: 21.06.2013; Views: 2868; Downloads: 159
.pdf Full text (2,79 MB)

9.
BANČNE GARANCIJE
Valerija Klaneček, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V sodobnem svetu, v času svetovne gospodarske krize, se podjetja soočajo s poslovnimi tveganji. Ta se kažejo v neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti in možnostjo neplačevanja. Zato smo se odločili predstaviti bančno garancijo, kot najpomembnejši, najbolj cenjen in najpogosteje uporabljen instrument zaščite pred poslovnimi tveganji. Bančna garancija spada med učinkovit, vendar drag instrument zaščite pred tveganji. Oblika bančne garancije sicer ni predpisana, so pa predpisani glavni elementi garancije. Bančne garancije imajo tako prednosti kot slabosti. Poglavitna prednost bančnih garancij je ta, da je bančna garancija popolnoma ločena od osnovnega posla in da je zanesljiv instrument zavarovanja. Slabost bančnih garancij, ki velja za obe pogodbeni stranki, je ta, da je bančna garancije drag način zavarovanja plačil. Pri bančnih garancijah gre za pravne odnose med dolžnikom in upnikom, za pravne odnose med nalogodajalcem in banko garantom in za pravni odnos med banko garantom in koristnikom garancije. Razvrščamo jih po enem ali več kriterijih. Najpogosteje se v poslovni praksi izdajajo plačilne in storitvene bančne garancije. Da bančne garancije omogočajo učinkovito zaščito pred morebitnimi tveganji, morajo le-te biti ustrezno sestavljene. Izdajajo se v pisni obliki in je od izdaje dalje nepreklicna. Eden izmed najpomembnejših elementov bančne garancije je garancijski znesek. Garancijski znesek, koristniku garancije poravna banka, če dolžnik ne izpolni pogodbenih obveznosti. Pri garancijah je pomembno, da pogodbeni stranki določita pravo, ki bo merodajno v primeru reševanja sporov. Na kratko smo predstavili še stand-by akreditiv. Pri stand-by akreditivu gre za posebno vrsto bančne garancije, ki so jo razvili ameriški bankirji Opisali smo postopek izdaje bančne garancije za resnost ponudbe v banki X, od razgovora komitenta s skrbnikom, do same izdaje bančne garancije. Opravili in opisali smo raziskavo o številu izdanih in unovčenih bančnih garancij v banki X in potrdili naša predvidevanja, da se število izdanih bančnih garancij znižuje, povečuje pa se število unovčenih bančnih garancij.
Keywords: bančna garancija, finančni instrument tveganja, poslovno tveganje, plačilne garancije, storitvene garancije, stand-by akreditiv
Published: 25.03.2014; Views: 1740; Downloads: 295
.pdf Full text (274,79 KB)

10.
UPORABA DOKUMENTARNEGA AKREDITIVA KOT INSTRUMENTA ZAVAROVANJA PLAČILA
Marta Zorec, 2015, master's thesis

Abstract: S pojavom globalizacije in udejstvovanjem na tujih trgih so podjetja izpostavljena številnim tveganjem. Najpomembnejše med njimi je zagotovo tveganje, da podjetje za prodano blago ali storitev ne bo prejelo plačila, kar bo vplivalo na finančni tok in morebiti celo ogrozilo obstoj podjetja. Zato je pomembno, da vodstvo ta tveganja prepozna in sprejme ustrezne ukrepe zavarovanja plačila. Namen dela je bil raziskati instrumente zavarovanja plačil, ki poslovna partnerja ustrezno zaščitijo pred tveganji in ugotoviti, ali je dokumentarni akreditiv res najvarnejši instrument zavarovanja plačila. Glede na to, da varuje interese tako prodajalca kot kupca, obvezo plačila pa pod pogojem, da so izpolnjeni vsi v akreditivu navedeni pogoji, prevzame banka, smo prišli do zaključka, da je akreditiv najprimernejši in najvarnejši instrument zavarovanja plačila in tako potrdili zastavljeno H1. Hkrati smo ugotovili, da ne obstaja instrument zavarovanja plačila, ki bi nudil popolno zaščito tako prodajalcu kot kupcu. Na podlagi analize zbranih podatkov smo potrdili tudi H2, kjer nas je zanimalo poslovanje z akreditivi v obdobju od 2007 do 2013. Ugotovitve so potrdile naše domneve, da se je obseg poslovanja z akreditivi v omenjenem obdobju zmanjšal. Čeprav akreditiv velja za najvarnejši instrument zavarovanja plačila, pa se v praksi ne uporablja toliko kot bi pričakovali. Zato smo s H3 predvidevali, da se podjetja ne odločajo za njegovo uporabo, ker ga slabo poznajo oziroma celo ne poznajo. Rezultati anket so pokazali, da ga podjetja poznajo precej dobro, zaradi česar smo H3 ovrgli. Poslovanje z dokumentarnim akreditivom navzven mogoče deluje enostavno, vendar smo skozi nalogo nanizali številna dejstva, ki govorijo ravno nasprotno in dokazujejo, da so pri uporabi akreditiva potrebni velika skrbnost, natančnost in poznavanje materije.
Keywords: Mednarodno poslovanje, tveganja v mednarodnem poslovanju, instrumenti zavarovanja, dokumentarni akreditiv
Published: 24.08.2015; Views: 671; Downloads: 123
.pdf Full text (5,62 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica