| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Nadzor in upravljanje računalniških sistemov z orodjem Ansible
Primož Grebenc, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno upravljanje računalniških sistemov z orodjem Ansible. Opisano je delovanje in uporaba različnih funkcionalnosti orodja. Praktični primeri uporabe orodja so prikazani z upravljanjem programske opreme na mikroračunalniku Raspberry Pi. Konfigurirana je povezava in nastavitve lokacije, vzpostavljen je požarni zid in urejeno je samodejno varnostno kopiranje. Ugotovitve kažejo, da je orodje zelo uporabno in olajša administracijo računalniških sistemov.
Keywords: Ansible, Linux, upravljanje konfiguracij, sistemska administracija
Published: 03.11.2020; Views: 80; Downloads: 32
.pdf Full text (2,82 MB)

2.
Redni letni razgovori administrativnih delavcev na fakultetah Univerze v Mariboru
Teja Per, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V okviru teoretičnega dela smo izvedli podroben pregled splošnega stanja na področju izvajanja rednih letnih razgovorov in njihov vpliv na nadaljnji razvoj kariere posameznika na podlagi študije različne literature. Opravili smo pregled različnih teorij posameznih avtorjev o definicijah razgovorov znotraj organizacij. Poskušali smo opredeliti pojme redni letni razgovor, sistem razvoja kadrov, vlogo vodje ter navedli prednosti in slabosti razgovorov. Podrobno smo opisali postopek priprave na razgovor zaposlenega tako s strani vodje kot s strani zaposlenega. V metodološkem delu smo izvedli analizi obstoječega stanja na področju izvajanja redih letnih razgovorov preko merjenja mnenj administrativnih delavcev zaposlenih znotraj posameznih fakultet članic Univerze v Mariboru. Na podlagi izvedene ankete kot primer dobre prakse predlagamo usposabljanje vodij za čim bolj učinkovito izvedbo rednih letih razgovorov. Hkrati predlagamo tudi večje sodelovanje vodje pri pojasnjevanju posameznih delovnih nalog in doseganju zastavljenih ciljev. Vodje bi morale ob začetku izvajanja rednih letnih razgovorov bolj podrobno opredelili posamezne delovne naloge, ki jih mora vsak zaposleni opraviti, določiti, po katerih standardih naj bi zaposleni delali, ter morale bi se tudi dogovoriti, katere so potrebne kompetence za opravljanje posameznega dela. Menimo, da v kolikor je zaposleni natančno seznanjen s svojimi nalogami, cilji in roki, je lahko pri svojem delu bolj učinkovit in motiviran. Predlagamo sprotno vpisovanje dogodkov in mnenj vodje v obrazec za zapisovanje kritičnih ter izjemnih dogodkov, kamor si vodja zapisuje tako napake kot tudi dosežke zaposlenega, in preko teh zapisov, ki jih opravi skozi leto, se lahko pred samo izvedbo razgovora tudi ustrezno pripravi. Zelo pomemben element uspešne izvedbe rednega letnega razgovora je ustrezno usposobljena vodja za uspešno izvedbo razgovora ter priprava vodje na sam razgovor. Vodja bi morala zaposlenim predstaviti redni letni razgovor kot nekaj pozitivnega, kar bi omogočilo še več priložnosti za dosego zastavljenih ciljev, za reševanje problemov ter za povečevanje motivacije pri delu.
Keywords: redni letni razgovor, univerzitetna administracija, razvoj kariere, vloga vodje
Published: 27.10.2020; Views: 179; Downloads: 50
.pdf Full text (1,07 MB)

3.
Spodbujanje investicij v javni upravi
Rami Salman, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Spodbujanje investicij je teženje k izboljšavi trenutnega stanja podjetništva, trga dela in izboljšanju blaginje državljanov, hkrati pa tudi poenostaviti postopke za lažje in hitrejše spremembe v prihodnje tudi s pomočjo digitalne tehnologije, kar pa posledično vpliva tudi na okoljske probleme in posredno tudi na mnoga druga področja, kot je zdravstvo, turizem, skladni okoljski razvoj, višjo stopnjo integriranosti z drugimi državami, manjšo diskriminacijo posameznikov glede na državno pripadnost, višje zaupanje v oblast in njene organe itd. Glede na tempo spreminjanja razmer in vpliva globalizacije zahtevajo ukrepi nenehno dopolnjevanje in spremembe politike, tako da so zajeti predpisi lahko sčasoma predmet sprememb, katere je dolgoročno težje predvidet, saj je ravno naloga države, da se odzove na vsakokratne potrebe, možno pa je ugotoviti katera pot je najbolj smiselna.
Keywords: Javna uprava, naložbe, administracija, integriteta, akcijski načrt
Published: 03.12.2018; Views: 1014; Downloads: 73
.pdf Full text (659,30 KB)

4.
Vzpostavitev sistema za upravljanje učenja v zdravstveni ustanovi
Dejan Hudoletnjak, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava vzpostavitev sistema za upravljanje učenja v zdravstveni ustanovi. Izdelali smo posnetek stanja procesov v zdravstveni ustanovi in konkretni kliniki. Analizirali smo sistem usposabljanja zdravstvene administracije. Vzpostavitev sistema za upravljanje učenja je potekala v dveh fazah. V prvi fazi smo vzpostavili virtualni stroj z nameščenim sistemom za upravljanje učenja in programe za zaščito, kot sta SSHGuard in ClamAV, nato pa izvedli še prilagoditve v aplikaciji Moodle. V drugi fazi smo izdelali vsebine in kreirali uporabnike z ustreznimi pravicami. Testiranje in evalvacija virtualnega stroja, ki je bil dostopen preko interneta, sta potrdila, da aplikacija deluje pravilno in je stabilna ter da so uporabniki zadovoljni.
Keywords: e-učenje, sistem za upravljanje učenja, Moodle, zdravstvena administracija, usposabljanje
Published: 23.12.2015; Views: 674; Downloads: 135
.pdf Full text (3,06 MB)

5.
ODDALJENO NAMEŠČANJE PROGRAMSKE OPREME
Matej Hafner, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljeno oddaljeno nameščanje programske opreme. V današnjem času večina opravil temelji na računalniških sistemih. Teh je v velikih podjetjih ogromno, zato nam orodja, ki omogočajo oddaljeno nameščanje in nadgradnje programske opreme, močno olajšajo delo ter nam prihranijo veliko časa. V prvem delu diplomske naloge je kratek opis zgodovine teh orodij. V naslednjih poglavjih se osredotočimo na sistemske zahteve, varnost in nastavitve orodij za oddaljeno nameščanje. Peto poglavje vsebuje rezultate ter analizo praktičnega dela diplomske naloge. V zaključnih poglavjih so podane ugotovitve ter diskusija o uporabljenih orodjih.
Keywords: programska oprema, oddaljeno nameščanje programov, sistemski administrator, sistemska administracija, operacijski sistem
Published: 30.10.2015; Views: 692; Downloads: 84
.pdf Full text (1,51 MB)

6.
Vitkost v administrativnem procesu internega poštnega sistema med poslovalnicami podjetja Intereuropa d.d.
Anja Kliček, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Pisno delo se deli na dva večja sklopa. Prvi sklop zajema teoretično osnovo, drug sklop pa zajema praktični vidik. V prvem poglavju smo predstavili vitkost v logistiki, njeno zgodovino in managerska orodja za podporo vitkosti. Osredotočili smo se predvsem na administrativne procese in vanje poskušali vključiti vitkost. Predstavili smo kakšne izgube obstajajo v upravnem poslovanju in jih primerjali z izgubami v proizvodnji. Dotaknili smo se ravnanja z dokumenti. Opisali smo pet glavnih lastnosti pisarniškega poslovanja oziroma ravnanja z dokumenti. Poglavje smo zaključili s predstavitvijo pomena in vrste embalaže, ki je primerna oziroma se uporablja pri transportu pošiljk. V drugem poglavju smo najprej predstavili podjetje Intereuropa, d. d., in opisali celoten proces prenosa interne pošte. Analizirali smo logistično stanje prenosa interne pošte. Temu je sledila kritična analiza celotnega procesa s posebno osredotočenostjo na vrsto embalaže, ki je namenjena internemu prenosu dokumentacije. Dnevno količino embalaže (v našem primeru kuverte formata A4) smo prikazali v tabelah za obdobje štirih mesecev. V naslednjem poglavju smo predlagali prenovo procesa in rešitve, ki smo jih podprli iz strani finančnega vidika.
Keywords: Vitkost, logistika, administracija, interna pošta, embalaža.
Published: 06.10.2015; Views: 638; Downloads: 110
.pdf Full text (1,61 MB)

7.
STATE CAPTURE - KRITIČEN POGLED NA NOVO OBLIKO KORUPCIJE V TRANZITNIH DRŽAVAH
Tamara Kovač, 2015, master's thesis

Abstract: Ko slišimo za pojem korupcija, takoj pomislimo na zlorabo javne službe za doseganje lastnih koristi. Posamezniki in podjetja podkupujejo administrativne uslužbence, da le-ti uredijo zadeve, ki morajo biti rešene. Gre torej za izsiljevanje rent od gospodarskih udeležencev in posledično od ekonomije same izključno za zasebne koristi politikov in uradnikov. Tovrsten pristop k obravnavanju pojava je v zadnjih letih začrtal popolnoma novo smer analiziranja in merjenja korupcije. Korupcija se predstavi v popolnoma novi podobi, v kateri posamezniki, skupine oziroma podjetja vplivajo na formulacijo zakonov, ali celo spreobračajo že oblikovana pravila igre, da bi si s tem zagotovili pomembne ugodnosti. Korupcija je in vedno bo obstajala v svetu, edina razlika je v tem, da se z razvojem družb spreminja, prevzema bolj prefinjene oblike, zaradi katerih jo je težje odkrivati in preprečevati. Vse bolj razsežne in destruktivne posledice, ki jih ima korupcija na gospodarsko rast in družbeno stabilnost, nujno zahtevajo praktične strategije omejevanja korupcije. Problem korupcije se ne omejuje na določeno regijo, kajti z njenimi grožnjami se ubadajo tako razvite države kot tudi države v razvoju in tranzitne države. V postsocialističnih državah so sočasni procesi razvijanja tržne ekonomije, oblikovanja novih političnih in socialnih institucij ter prerazporejanje družbene lastnine ustvarili rodna tla za pojav korupcije. Zaradi kompleksnosti fenomena in predvsem zaradi vse večjega zavedanja, da vzroki za prevzem države presegajo golo neučinkovitost in šibkost državne uprave, je potrebno za razumevanje in odpravljanje state capture razsvetliti problem širših strukturalnih povezav, kot so interna organizacija političnega sistema, odnosi in zveze med ključnimi državnimi institucijami, interakcije med podjetji in državo ter povezave med državo in civilno družbo.
Keywords: korupcija, state capture (oz. prevzem države), administracija (oz. državna uprava), tranzicija, politika, demokracija
Published: 10.04.2015; Views: 1038; Downloads: 159
.pdf Full text (878,71 KB)

8.
VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV V VEČJIH PODJETJIH IN IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH
Dore Pavlič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi bomo predstavili nekaj tehnologij, s katerimi si lahko večje organizacije pomagajo pri sistemski administraciji svojega informacijskega sistema. Nekatera podjetja še vedno vzdržujejo svoje računalnike tako, da hodijo od računalnika do računalnika in ročno opravljajo potrebno delo, kot so posodobitve programske opreme, nameščanje operacijskih sistemov, novih aplikacij. Takšen način sicer deluje, vendar je izjemno počasen in zelo obremeni administratorja, kar seveda pride do izraza pri večjem številu računalnikov. Omenjeni način pa ima še najmanj eno pomanjkljivost. To je človeški faktor, ki je tu precej bolj prisoten kot pri masovnem nameščanju računalnikov, saj je potrebno ročno vnašati informacije, pri čemer pa lahko pride do tipkarskih ali/in podobnih napak.
Keywords: sistemska administracija, obremenjenost, nameščanje računalnikov, Windows, Microsoft
Published: 10.09.2013; Views: 1291; Downloads: 122
.pdf Full text (2,25 MB)

9.
OPTIČNA OMREŽJA IN Z NJIMI POVEZANA SISTEMSKA ADMINISTRACIJA
Robert Artič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga preučuje načine optične komunikacije. S pomočjo optičnih vlaken in povezave med njim lahko zagotovimo večje prenose podatkov znotraj lokalnih in globalnih omrežij. Diplomska naloga proučuje načine izdelave optičnih omrežij in uporabljene vrste komunikacije po optičnih vlaknih. Cilj te diplomske naloge je teoretična predstavitev vzpostavitve optičnega omrežja ter posameznih komponent le teh in sistemska administracija omrežja.
Keywords: optična omrežja, enorodovno vlakno, mnogorodovno vlakno, sistemka administracija, izgradnja optičnega omrežja
Published: 14.02.2013; Views: 1544; Downloads: 387
.pdf Full text (5,57 MB)

10.
ADMINISTRACIJA S POMOČJO MICROSOFT SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER 2007
Grega Čeru, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo predstavili del programskega paketa Microsoft System Center, in sicer Configuration Manager 2007 (krajše SCCM), ki se uporablja za upravljanje računalniških sistemov. Na začetku se seznanimo z namestitvijo sistema Configuration Manager 2007 na strežnik in z vsemi potrebami, ki jih sistem potrebuje pred namestitvijo. Pregledamo tudi njegov potek delovanja, razložimo tehnologije, ki jih podpira, in možnosti, kako lahko ta sistem in tehnologije uporabimo. S praktičnimi primeri prikažemo postopke distribucije programske opreme in operacijskih sistemov, upravljanje strojne in programske opreme, virtualizacijo namizij za oddaljeno pomoč ter upravljanje varnosti. Na koncu si še ogledamo dodatek za Configuration Manager, ki še dodatno olajša delo s sistemom. Vse opisano predstavimo na produkcijskem sistemu, tako da prikažemo delovanje v poslovnem okolju.
Keywords: sistemska administracija, System Center, Configuration Manager, upravljanje računalnikov
Published: 30.11.2012; Views: 1564; Downloads: 155
.pdf Full text (5,12 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica