| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
SPREMLJANJE STROŠKOV PO AKTIVNOSTIH POSLOVNEGA PROCESA V TOVARNI BOVDENOV IN PLASTIKE (TBP D.D.)
Simona Ajlec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Poslovni rezultat podjetja ter njegov obstoj v prihodnosti je odvisen od skrbnega spremljanja stroškov. Ena od metod, katere so na voljo podjetjem za obvladovanje celotnih stroškov je metoda spremljanja stroškov po aktivnostih poslovnega procesa (angl. Activity Based Costing). Osnovni namen te metode je, da so aktivnosti tiste, ki izrabljajo prvine poslovnega procesa v podjetju in povzročajo stroške, proizvodi in storitve pa so le porabniki teh aktivnosti. V diplomskem delu so predstavljene prednosti in slabosti te metode. Podjetja, katera se odločajo za uvedbo te metode, morajo temeljito pretehtati vse prednosti in slabosti, ki jim ponuja ta metoda. Uvedba te metode je zelo zahtevno in drago opravilo, zahteva veliko strokovnega znanja. Razlogi za spremljanje stroškov na podlagi aktivnosti, so vse večje potrebe po točnih in zanesljivih informacijah o stroških. Podjetja se zaradi neustreznosti tradicionalnega načina kalkuliranja odločajo za uvedbo sodobnih konceptov. K temu jih sili tudi močna konkurenca na trgu. Uporaba ABC metode pripomore managerjem odgovoriti na naslednja pomembna vprašanja, kot so: ali bodo določen proizvod kupili ali ga sami izdelali; ali je smiselno imeti pri nakupu več aktivnih dobaviteljev; katere aktivnosti so nepotrebne in jih je potrebno čim bolj omejiti ali celo odpraviti; ali se bolj izplača lastna proizvodnja ali kooperacija; ali bi uvedli konstrukcijske omejitve pri novih izdelkih, kjer je preveč splošnih stroškov zaradi spremembe oblike in vrste materiala ter standardizacije.
Keywords: Računovodstvo aktivnosti, Zniževanje stroškov, Merilo aktivnosti, Obvladovanje stroškov, Stroškovni bazen
Published: 16.05.2011; Views: 2056; Downloads: 404
.pdf Full text (819,97 KB)

2.
ZNIŽANJE TRANSPORTNIH STROŠKOV V PODJETJU PETTY, D.O.O.
Nataša Nemec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo govorili o tem, kako je mogoče zniževati stroške v transportu. V vsakem transportnem podjetju je veliko stroškov s transportom, zato jih je potrebno zniževati, kar je v transportnih podjetjih nujno, kajti tako lahko podjetje boljše posluje in ima manj stroškov. V prvem poglavju smo opredelili področje in problem diplomske naloge. Opisali smo vrste stroškov nasploh, opredelili pa smo tudi transportne stroške, definirali transport na splošno in prevoz tovora. V drugem poglavju smo opisali posnetek stanja in podali kritično analizo, v tretjem poglavju pa smo se posvetili ugotovitvam za rešitev problema; ti so zamenjava starejših vozil z novejšimi, uvedba sledilnih naprav, tečaji za voznike za bolj varne in varčne vožnje ter oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov.
Keywords: zniževanje stroškov, transport, transportni stroški
Published: 29.10.2011; Views: 2447; Downloads: 376
.pdf Full text (5,05 MB)

3.
Vpliv števila distribucijskih centrov na logistične stroške v podjetju
Denis Koren, 2015, master's thesis/paper

Abstract: Logistični stroški igrajo v podjetju zelo pomembno vlogo, saj neposredno vplivajo na konkurenčnost in dobičkonosnost artiklov. Priložnosti za zmanjšanje logističnih stroškov je veliko, kajti obstaja veliko vzvodov, ki nam to omogočajo. Cilj vsakega podjetja mora biti optimalno ravnovesje med vsemi logističnimi stroški. S tem namreč dosežemo stroškovno učinkovitost. Namen te naloge je prikazati načine, kako lahko logistične stroške zmanjšamo v obravnavanem podjetju. Uporabili smo dva vzvoda, in sicer zmanjševanje števila distribucijskih centrov in primernost lokacije distribucijskega centra, s katerima smo dokazali, da lahko podjetje zmanjša celotni logistični strošek. V prvem delu magistrske naloge smo podali relevantno teorijo o logističnih stroških, kar je bila nato osnova za razumevanje praktičnega dela naloge, ki je razdeljen na dva dela. V prvem delu smo simulirali nove transportne poti ob zmanjšanju števila distribucijskih centrov, v drugem pa smo analizirali celotne logistične stroške za posamezno simulacijo in iskali ekonomsko najbolj optimalno rešitev za obravnavano podjetje.
Keywords: logistični stroški, distribucijski center, ustreznost lokacije distribucijskega centra, vzvodi za zniževanje logističnih stroškov
Published: 04.09.2015; Views: 857; Downloads: 106
.pdf Full text (1,89 MB)

4.
KONKURENČNE PREDNOSTI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V SLOVENIJI
Matjaž Klanšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Kot je razvidno iz vsebine mojega diplomskega dela so OVE v Sloveniji v veliki ali majhni meri prisotni že od nekdaj. Pa kljub vsemu, lahko rečem, da se njihova vloga najbolje uveljavlja šele v zadnjih desetih letih. Tako slovenska podjetja kot gospodinjstva si vse bolj prizadevajo znižati stroške porabe energije, ki pa so iz dneva v dan vse višji. Poleg raznih subvencij in ugodnostih, ki jih nudi slovenska država pri uvajanju OVE ter direktive o OVE za katero se je Slovenska vlada zavezala, da bo vključila v svojo zakonodajo pa je na žalost prav trenutna finančna kriza, ki je zajela Evropo in Svet pokazala kako dobro se ti v trenutni situaciji tržijo, ter kako trenutne politične razmere v Evropi in Svetu vplivajo nanje. Iz primerov navedenih v diplomskem delu je dobro razvodno, kako so določena podjetja ter posamezniki z investicijami v tehnologije, ki temeljijo na obnovljivih virih zmanjšala stroške ter v mnogih primerih ustvarila nova delovna mesta. Kljub vsemu rečenemu se moramo zavedat, da se bodo v naši državi, zaradi geografskih ter trenutnih političnih in gospodarskih razlogov nekatere investicije v OVE obnesle bolj druge pa manj. Gospodarska in politična situacija kateri smo bili priča v preteklem in tekočem letu je pokazala, da se gospodarstveniki vse bolj zatekajo k investicijam, ki zajemajo razvoj, ter uvajanje novih tehnologij prav v to področje pa spada predvsem energetika ter z njo povezani OVE. Prav te investicije, ki zajemajo vse od vgraditve ogrevalnega sistema na biomaso v zasebnem domu pa do postavitve večjih gospodarskih objektov, ki poleg proizvajanja energije še ustvarjajo delovna mesta pa so se v preteklosti izkazale kot zelo konkurenčne in ugodne.
Keywords: : obnovljivi viri energije, energetska odvisnost, ustvarjanje novih delovnih mest, zniževanje stroškov.
Published: 18.07.2013; Views: 1327; Downloads: 89
.pdf Full text (614,41 KB)

5.
POSEBNOSTI OBVLADOVANJA STROŠKOV V GRADBENI DEJAVNOSTI NA PRIMERU PODJETJA VGP DRAVA PTUJ D. D.
Mateja Draškovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Stroški poslovanja so temeljna kategorija poslovanja, na katero ima podjetje neposreden vpliv in zato je ena izmed temeljnih nalog managementa v podjetju obvladovanje stroškov. Šele, ko podjetje pozna vse stroške, ki nastajajo pri poslovnem procesu, jih lahko nadzoruje in tudi obvladuje. Pomembno je, da ločimo med pojmom zniževanje in obvladovanje stroškov. Zniževanje stroškov z uporabo cenejših surovin in materialov, z zniževanjem števila zaposlenih, dolgoročno ne prinaša želenih učinkov. Obvladovanje stroškov pa pomeni več kot samo zniževanje stroškov, gre za poslovno politiko podjetja, ki jo izvaja vodstvo z namenom, da podjetju zagotovi dolgoročni obstoj ter rast in razvoj. Obvladovanje stroškov v podjetju pomeni, da analizira nastale stroške in uporablja pristope za njihovo obvladovanje, s pomočjo katerih izboljša razmerje med prihodki in stroški. V diplomskem delu nameravamo ob pomoči strokovne literature preučiti pristope v zvezi s spremljanjem in obvladovanjem stroškov. Preučili bomo tako tradicionalne, kot tudi sodobne rešitve oz. pristope obvladovanja stroškov. Predstavili bomo tudi način spremljanja stroškov v podjetju kjer sem zaposlena. Namen diplomske naloge je predstaviti posebnosti gradbene dejavnosti, ki bistveno vplivajo na poslovanje podjetja in njegove stroške. Prav tako je naš namen preučiti tradicionalne in sodobne koncepte, s pomočjo katerih lahko posredno in neposredno vplivamo na obvladovanje stroškov in s tem omogočimo vodstvu podjetja sprejemanje ustreznejših poslovnih odločitev, ki vodijo k večji uspešnosti poslovanja. Proučili bomo različne, bolj ali manj uveljavljene pristope povezane z obvladovanjem stroškov, ki jih uporabljajo podjetja v razvitem svetu, nekoliko manj pa tudi pri nas. Na podlagi izsledkov bomo poiskali najprimernejši način obvladovanja stroškov za podjetje VGP Drava Ptuj d.d., ki sedaj temelji predvsem na tradicionalnem pristopu, to je spremljanju stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih. Naš namen bo dosežen, če se bo vodstvo podjetja seznanilo s sodobnimi metodami za obvladovanje stroškov, izbralo najprimernejše in jih vključilo v obstoječi sistem obvladovanja stroškov. Hkrati pa želimo s tem delom navdušiti tudi sodelavce v podjetju za spremembe v načinu razmišljanja in ustvariti pozitiven odnos do sprememb. Menimo, da je to glavno vodilo, ki je pogoj za uspešno poslovanje podjetja v prihodnosti.
Keywords: gradbena dejavnost, zniževanje in obvladovanje stroškov, tradicionalni pristopi, sodobni koncepti, spremljanje in analiza stroškov.
Published: 06.10.2016; Views: 596; Downloads: 42
.pdf Full text (1,51 MB)

6.
ORGANIZIRANJE LOGISTIČNIH PROCESOV V TRANSPORTNEM PODJETJU
Nataša Tolar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Transport je zelo pomembna gospodarska dejavnost, ki je omogočila globalizacijo gospodarstva. Najbolj fleksibilna vrsta transporta je cestni transport. Glavna prednost cestnega transporta je njegova velika dostopnost, ki jo omogoča razširjenost cestne mreže. Cestni transport se v primerjavi z drugimi vrstami transporta najlaže prilagaja času in prostoru pri prevozu na daljše in krajše razdalje. Vendar pa je vedno večja konkurenca v cestnem tovornem prometu povzročila, da morajo transportna podjetja nenehno spremljati razmere na trgu in se prilagajati spremembam in vedno novim zahtevam. Transportna podjetja morajo biti zaradi nenehnih pritiskov na cene prevozov, stroškovno vedno bolj učinkovita. To pomeni, da morajo stalno optimizirati stroške, glede na prihodke, ki jih imajo. Vedno večja konkurenca je povzročila tudi nenehen pritisk na kakovost opravljenih storitev. To pomeni, da je zelo pomembna točnost dobav in dostava pošiljk brez poškodb, ki bi bile posledica malomarnosti transportnega podjetja. Vedno višji okoljski standardi so povzročili, da morajo podjetja nenehno vlagati v ekološko varne kamione, kar pomeni za podjetje velike stroške. V diplomski nalogi je obravnavan mednarodni cestni transport na območju Evropske unije ter organizacija transporta v podjetju Jurčič & Co., d.o.o., ki je eno največjih transportnih podjetij v Sloveniji in sodi v sam vrh v mednarodnem cestnem transportu na področju EU.
Keywords: cestni transport, konkurenca, dodatne storitve, zniževanje stroškov, nevarne snovi, odpadki
Published: 21.07.2016; Views: 490; Downloads: 75
.pdf Full text (1,04 MB)

7.
Analiza odvisnosti obiska restavracije marche mövenpick maribor od vremenskih vplivov
Klavdija Pačnik, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na poslovanje restavracij. Analizirali smo nekatere dejavnike, ki vplivajo na uspešnost njihovega poslovanja. Osredotočili smo se predvsem na kakovost storitev, logistiko nabav v restavraciji in pa na zniževanje stroškov. V praktičnem delu smo se poglobili v poslovanje Restavracije Marché Mövenpick Maribor. Analizirali smo dobavo, optimalno razporejanje zaposlenih ter s pomočjo raziskave analizirali odvisnost med vremenom in obiskom restavracije. V sklepu pa smo zapisali glavne ugotovitve raziskave ter podali predloge za nadaljnje poslovanje restavracije Marché Mövenpick Maribor.
Keywords: kakovost storitev, poslovanje restavracije, logistika nabav, zniževanje stroškov, vpliv vremena
Published: 07.01.2019; Views: 300; Downloads: 41
.pdf Full text (1,41 MB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica