| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
NARAVOSLOVNI DAN RIBNIK V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Andreja Švajger, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen naravoslovni dan na temo ribnik, ki je načrtovan in izpeljan v 3. razredu osnovne šole. V teoretičnem delu diplomske naloge se govori o zgodnjem naravoslovju, posebna pozornost pa je namenjena izkustvenemu učenju. Opredeljeni so dnevi dejavnosti s poudarkom na naravoslovnih dnevih. Opisani so cilji, vsebine ter načrtovanje in organizacija naravoslovnih dni v prvem triletju osnovne šole. Predstavljena so tudi teoretična spoznanja o ribniku, podrobneje ribnik Reš. V praktičnem delu je opravljen pregled učnih načrtov in učbeniških gradiv za predmet spoznavanja okolja v 3. razredu z vidika naravoslovnih dni in vode. Po pregledu učbeniških kompletov so navedene učne vsebine, ki vključujejo naravoslovne dejavnosti, ki jih je mogoče izpeljati v okviru naravoslovnega dne. Predstavljeni so tudi priprava, izvedba in vrednotenje naravoslovnega dne na Osnovni šoli Radlje ob Dravi. Potek naravoslovnega dne je dokumentiran s fotografijami.
Keywords: Zgodnje naravoslovje, izkustveno učenje, ribnik, učbeniška gradiva, naravoslovni dan.
Published: 04.10.2011; Views: 2075; Downloads: 250
.pdf Full text (3,74 MB)

2.
PREDŠOLSKI OTROK RAZISKUJE IN SPOZNAVA VOSEK (PROJEKT)
Polonca Lorenci, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je omogočiti otrokom, da doživijo raziskovalno učenje kot prijeten in zanimiv način pridobivanja informacij z lastno aktivnostjo in medsebojnim sodelovanjem. V teoretičnem delu tako predstavljamo zgodnje naravoslovje kot bogat vir pridobivanja izkušenj v predšolskem obdobju. Podrobneje je predstavljen model raziskovalnega učenja, na katerem temelji projektno delo, ki omogoča otrokom raziskovanje živali in snovi z lastno aktivnostjo, reševanje problemov in razvijanje sposobnosti pridobivanja novih informacij. V empiričnem delu je predstavljen projekt o raziskovanju in spoznavanju živali (čebele), ter spoznavanje snovi (voska) ob raziskovalno-eksperimentalnem delu. Ciljna zasnova projekta je bila, da otroci pri izvajanju raziskovalnih nalog v sklopu raziskovalnih problemov in poizkusov z lastno aktivnostjo ter z lastnim reševanjem problemov spoznajo lastnosti živali (čebele) in se seznanijo z lastnostjo snovi (voska). V prvem delu so podatki pridobljeni na osnovi opazovanja 22 otrok, starih štiri leta, v drugem delu pa z opazovanjem šestih naključno izbranih otrok, starih štiri leta. Rezultati so predstavljeni opisno in grafično.
Keywords: Ključne besede: raziskovalno učenje, zgodnje naravoslovje, projektno delo, vosek, raziskovanje, raziskovalno-eksperimentalno delo, poizkusi.
Published: 08.05.2012; Views: 1881; Downloads: 336
.pdf Full text (4,98 MB)

3.
EKSPERIMENTIRANJE S KUHINJSKIMI PRIPOMOČKI V VRTCU
Viktorija Hribernik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo z naslovom Eksperimentiranje s kuhinjskimi pripomočki v vrtcu je praktično diplomsko delo. Njegov poglavitni namen je predstavitev enostavnih eksperimentov s kuhinjskimi pripomočki s področja fizike, ki so primerni za izvajanje v vrtcu, ter pri tem navdušiti otroke za eksperimentalno delo in jim ob zanimivih eksperimentih približati fizikalne vsebine. Poudarek predstavljenih eksperimentov je na otrokovem samostojnem izvajanju, ob čemer otroci razvijajo sposobnosti opazovanja, problemskega razmišljanja in interpretacije rezultatov. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo podrobneje opredelili zgodnje naravoslovje in naravoslovne vsebine v vrtcu, predvsem vsebine s področja fizike. Podrobneje smo opisali tudi eksperimentalno delo in uporabo te metode v vrtcu. Praktični del vsebuje tri sklope eksperimentov, razdeljenih glede na fizikalno področje – statična elektrika, površinska napetost in zvok. V vsakem sklopu je opis fizikalne vsebine ter pet eksperimentov. Pri vsakem eksperimentu so navedene potrebščine, navodila za izvedbo, fizikalno ozadje ter evalvacija izvedbe v praksi. V drugem delu praktičnega dela so predstavljeni rezultati anketiranja otrok ter lastna opažanja ob izvajanju dejavnosti na oddelku otrok, starih od 3 do 6 let. Rezultati anket so pokazali, da je otrokom takšen način dela izredno zanimiv, in da si želijo v vrtcu še več eksperimentiranja. V zaključku smo ovrednotili zastavljene hipoteze ter opisali nadaljnje možnosti glede vpeljave eksperimentiranja in fizikalnih vsebin v dejavnosti v vrtcu.
Keywords: zgodnje naravoslovje, eksperimenti, fizika, statična elektrika, površinska napetost, zvok.
Published: 10.12.2014; Views: 1702; Downloads: 494
.pdf Full text (1,35 MB)

4.
ZGODNJE NARAVOSLOVJE - SADJE V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Maja Mežnarić, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Zgodnje naravoslovje – Sadje v prvem razredu osnovne šole, je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del zaokrožajo trije sklopi: psihološki (v njem so na kratko predstavljeni otroci, njihova psihologija, podrobneje pa opredeljene značilnosti šestletnih otrok), naravoslovni (pojasnjeno je naravoslovje, kako pomembno je začetno naravoslovje ter naravoslovna pismenost) in didaktični sklop (opredeljen je učni predmet Spoznavanje okolja, kjer se v edukacijski vertikali otroci prvič srečajo z naravoslovjem). V praktičnem delu so podani natančen načrt, izpeljava in evalvacija učne ure zgodnjega naravoslovja (vsebina sadja), ki zadošča teoretičnim zahtevam sodobnega pouka. Na osnovi narejenega ugotavljamo, da sodobne oblike in metode dela zahtevajo od učitelja daljšo in bolj natančno pripravo na pouk. Mlajši otroci morajo zaradi nezmožnosti abstraktnega mišljenja za lažjo predstavo delati s konkretnim materialom, saj otroci te starosti še niso popolnoma navajeni na sistem. Učitelj mora znati zato dobro predvidevati in v spremenjenih situacijah ustrezno odreagirati.
Keywords: zgodnje naravoslovje, prvo triletje, prvi razred, spoznavanje okolja, sadje
Published: 21.04.2015; Views: 933; Downloads: 135
.pdf Full text (2,38 MB)

5.
RAZISKOVANJE SNOVI V VRTCU
Petra Poštrak, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo "Raziskovanje snovi v vrtcu" posega na področju uvajanja zgodnjega naravoslovja. Teoretično so predstavljeni razvoj naravoslovnih sposobnosti, spretnosti, usvajanje temeljnih naravoslovnih postopkov, možnosti oblikovanja in izvajanja stalnih naravoslovnih kotičkov, ter vloga vzgojitelja ob tem. V praktičnem delu smo izhajali iz dejstva, da otrok mora imeti možnost samostojnega raziskovanja in prepoznavanja snovi, s katerimi ima opravka vsak dan. S tem si pridobiva izkušnje in gradi prva spoznanja na področju naravoslovja ter razvija osnovne sposobnosti in spretnosti, kot npr. opazovanja, uporabe čutil, presipavanja, merjenja... V raziskavi smo prek opazovanja otrok ugotavljali, kakšne naravoslovne sposobnosti in spretnosti otrok pridobiva pri neusmerjenem raziskovanju v naravoslovnem kotičku. Otroci so imeli na voljo različne pripomočke in snovi iz domače kuhinje. Ugotovili smo, da ima neusmerjeno raziskovanje pozitiven vpliv na otroke. Razvijali so si domišljijo, pomnjenje, fino motoriko, spretnosti rokovanja s pinceto, cedilom, s sitom. Spretnosti mešanja snovi med seboj in prav tako ločevanja snovi s pripomočki. Spoznavali so snovi s čutili. Okušali so snovi, jih tipali, vonjali in opazovali.
Keywords: raziskovanje snovi, zgodnje naravoslovje, naravoslovne sposobnosti in spretnosti, naravoslovni postopki, naravoslovni kotiček.
Published: 30.11.2015; Views: 1284; Downloads: 206
.pdf Full text (1,12 MB)

6.
RAZISKOVALNO UČENJE V VRTCU
Nataša Leskovar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Raziskovalno učenje je sodobna metoda aktivnega učenja, pri katerem ustvarjamo pogoje, v katerih otroci čim bolj samostojno in na različne načine poskušajo reševati probleme. Takšno učenje omogoča pridobivanje kakovostnega znanja in povečuje motivacijo otrok za spoznavanje naravoslovnih vsebin, zato se za izvajanje naravoslovnih dejavnosti v vrtcu vedno bolj spodbuja uporaba pristopa raziskovalnega učenja. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili strokovna teoretična izhodišča zgodnjega naravoslovja v vrtcu in pomen, pristop, načrtovanje ter izvajanje raziskovalnega učenja v predšolskem obdobju. Opredelili smo vlogo vzgojitelja pri raziskovalnem delu otrok in preučili dostopnost literature s tematiko raziskovalnega učenja. V drugem delu smo predstavili rezultate empirične raziskave, ki smo jo aprila 2015 izvedli v mestnih in vaških vrtcih. Z empirično raziskavo smo ugotavljali, kako vzgojitelji opredeljujejo pojem raziskovalnega učenja, kako pogosto in kje izvajajo naravoslovne dejavnosti s tem pristopom, kaj so za njih prednosti in pomanjkljivosti pristopa ter kako ocenjujejo dostopnost strokovne literature raziskovalnega učenja za predšolske otroke. Ugotovili smo, da vzgojitelji pravilno opredeljujejo pojem raziskovalnega učenja. Naravoslovne dejavnosti pogosto izvajajo s pristopom raziskovalnega učenja; najpogosteje v naravnem okolju. Kot prednost raziskovalnega učenja navajajo povečano motivacijo otrok za spoznavanje naravoslovnih vsebin. Ocenjujejo, da je dostopne dovolj strokovne literature za raziskovalno učenje otrok v vrtcu.
Keywords: raziskovalno učenje, zgodnje naravoslovje, predšolski otrok, vzgojitelj, vrtec
Published: 13.10.2015; Views: 2699; Downloads: 463
.pdf Full text (771,99 KB)

7.
Zgodnje učenje in poučevanje naravoslovja z raziskovalnim pristopom
Darija Petek, 2012, review article

Abstract: V prispevku so predstavljena in kritično ovrednotena znanstvena spoznanja s področja zgodnjega učenja in poučevanja naravoslovja, temelječega na dejavnostih, ki otroku omogočajo aktivno vključevanje. Raziskovalni didaktični sistem pouka, ki temelji na reševanju problemov, lahko označimo kot eno temeljnih strategij personaliziranega učenja in njemu primernega načina poučevanja. Predstavlja sodoben in svež pristop v našem zgodnjem izobraževanju na področju naravoslovja, vse bolj pa je pomemben pri poučevanju v vseh šolskih obdobjih. Kot sodoben didaktični pristop je tudi del smernic EU za izobraževanje kot model IBSE (2007). Svoje didaktične temelje ima v več teorijah, pri čemer lahko izpostavimo konstruktivizem ter razvojni teoriji Vigotskega in Piageta. Procesno se veže na didaktični sistem problemskega pouka, ki sledi logiki spoznavnega procesa ter znanstvenega načina dela in razmišljanja. S pomočjo raziskovalnega pristopa sledimo dvema temeljnima ciljema izobraževanja: ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje ter oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov. Ob tem je treba izpostaviti vlogo vzgojitelja kot kompetentnega odraslega, ki raziskovanje organizira, usmerja in vodi. Skozi raziskovalni pouk se dosegajo splošni in operativni cilji naravoslovnih vsebin v kurikulu za vrtce in spoznavanja okolja za prvo triletje OŠ.
Keywords: zgodnje učenje, naravoslovje, raziskovalni pristopi, aktivno učenje, reševanje problemov
Published: 10.07.2015; Views: 1125; Downloads: 205
.pdf Full text (166,63 KB)
This document has many files! More...

8.
NARAVOSLOVNI PROJEKT V VRTCU: Drevo, moj prijatelj
Romana Žnidar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga, Drevo, moj prijatelj, je praktično delo, kjer je v ospredju projektni način učenja naravoslovnih vsebin, ki otrokom omogoča, da preko aktivnega pristopa in lastne izkušnje pridejo do zastavljenega cilja. Teoretičen del zajema predstavitev pomena zgodnjega naravoslovja v predšolskem obdobju, temeljne spoznavne in naravoslovne postopke, pomen raziskovanja pri odkrivanju naravnega okolja in vloga vzgojitelja pri slednjem. Sledi podrobna razčlenitev in zgradba projektnega dela kot učnega modela v predšolskem obdobju, podrobno so predstavljene posamezne etape le-tega. V nadaljevanju je opisano drevo, od življenjsko pomembnih korenin, drevesne skorje in lubja, vejic in popkov, raznolikosti listov, drevesa kot življenjskega okolja, njihove ogroženosti, smrti drevesa. Praktični del vsebuje vse elemente didaktične zasnove projekta, ki je trajal deset dni. Namen projekta je bil predstaviti konkreten primer aktivnega učenja v vrtcu na področju naravoslovja, kjer so skozi stopnje projektnega učnega dela v korelaciji z ostalimi področji kurikuluma izpeljane dejavnosti, temelječe na vodeni samostojni aktivnosti otrok. Vsak dan projekta je predstavljen z didaktično pripravo, opisom poteka dela in analizo zastavljenih dnevnih ciljev.
Keywords: drevo, projektno delo, aktivno učenje, naravoslovne sposobnosti in spretnosti, vloga vzgojitelja, zgodnje naravoslovje
Published: 16.12.2015; Views: 2481; Downloads: 304
.pdf Full text (2,86 MB)

9.
UČNI POLIGON KOT UČILNICA V NARAVI S POUDARKOM NA SAMOOSKRBI IN ZAČETNEM NARAVOSLOVJU
Janja Kodrič, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom Učni poligon kot učilnica v naravi s poudarkom na samooskrbi in začetnem naravoslovju je sestavljena iz dveh medsebojno povezanih zaokroženih celot – teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del gradijo štirje sklopi: naravoslovni sklop (v njem je pojasnjen pomen naravoslovja s poudarkom na zgodnjem naravoslovju in naravoslovnih postopkih ter samo poučevanje naravoslovja), pedagoško-psihološki sklop (opisane so psihofizične sposobnosti učencev v starosti od šestega do desetega leta s poudarkom na njihovih sposobnostih za raziskovalno delo), didaktični sklop (predstavljena sta učna predmeta Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika, poudarjeno pa je izkustveno učenje in učilnica v naravi) in geografski del (opisana sta učna poligona za samooskrbo Dole in Modraže). V praktičnem delu je podrobneje opredeljena samooskrba ali permakultura na primerih dobre prakse, kjer velja izpostaviti dneva dejavnosti na Učnem poligonu za samooskrbo Dole, za katera sta predstavljena potek in evalvacija dela, in tabora na Učnem poligonu za ekoremediacije Modraže. Za oba tabora sta podani okvirni pripravi, potek dela in evalvacija narejenega. Ugotovljeno je, da bi se morali učitelji večkrat odločiti za izpeljavo pouka naravoslovja v konkretnem okolju, predvsem v nižjih razredih osnovne šole. Za takšen pouk pa se mora učitelj dobro vsebinsko in organizacijsko pripraviti. Vseskozi pa je pomembno, da se zavedamo, da je učenje o naravi v naravi neponovljiva izkušnja, ki jo otrok pridobi in trajno ohrani v svojem spominu.
Keywords: Samooskrba, osnovna šola, zgodnje naravoslovje, učna poligona Dole in Modraže.
Published: 17.12.2015; Views: 1733; Downloads: 308
.pdf Full text (5,14 MB)

10.
EKSPERIMENTI Z VODO PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA
Matjaž Vrešak, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Eksperimenti z vodo pri pouku Spoznavanja okolja je sestavljeno iz dveh zaokroženih celot – teoretičnega in praktičnega dela. V prvem delu je predstavljeno naravoslovje (predstavljena je zgodovina naravoslovja ter opredelitev in pomen zgodnjega naravoslovja), izkustveno učenje (njegova zgodovina, glavne značilnosti in metode) ter eksperimentalno delo (opisani so koraki načrtovanja in predstavljene vrste eksperimentov). V drugem, praktičnem delu je zapisana podrobna učna priprava, narejena na podlagi strokovnih in teoretičnih zahtev sodobnega pouka, opis poteka dela in evalvacija izpeljane učne ure pri predmetu Spoznavanje okolja v tretjem razredu Osnovne šole Podčetrtek. V praktičnem delu smo ugotovili, da so učenci izjemno dovzetni za izvajanje raziskovalnih eksperimentov, saj jih dodatno motivirajo, postavijo v aktivno vlogo, med drugim pa spodbujajo pozitiven odnos do naravoslovja. Za nemoten potek raziskovalnega eksperimentiranja učencev pa je potrebna učiteljeva natančna priprava, obilo gradiva, odprtost za reševanje problemov, prilagodljivost in predvsem strokovna usposobljenost. S tem lahko učitelj zagotovi, da bo učna ura zanimiva, privlačna in primerna razvojni stopnji učencev.
Keywords: zgodnje naravoslovje, eksperimentalno delo, tretji razred, spoznavanje okolja, voda
Published: 08.08.2016; Views: 1376; Downloads: 293
.pdf Full text (3,01 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica