| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 243
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
PRAVICE OSEB Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI S POUDARKOM NA PRAVICAH V POSTOPKU ZDRAVLJENJA OZIROMA OBRAVNAVE BREZ PRIVOLITVE
Katja Fratina, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Osebe z duševnimi motnjami so ranljiva skupina, saj zaradi vpliva duševnih motenj na njihovo mišljenje, zaznavanje, razsodnost, obnašanje, odločanje, ipd. niso sposobni sprejemati odločitev, kaj je v njihovem interesu in varovati svojih pravic. Te osebe so zaradi duševnih motenj stigmatizirane in diskriminirane, kar vpliva na kršenje njihovih pravic. Zato mednarodni in nacionalni pravni akti določajo pravice, ki jim pripadajo in njihovo varstvo. Še posebej so varovane pravice oseb z duševnimi motnjami v postopku zdravljenja brez privolitve, ki posega v pravico do prostovoljnega zdravljenja in pravico do osebne svobode. Zdravljenje brez privolitve mora imeti podlago v ustavi, zakon mora določiti natančne pogoje, odredi se s sodno odločbo in zagotovljena morata biti sodni nadzor in sodno varstvo. Zakon o duševnem zdravju je celovito določil pravice oseb z duševnimi motnjami ter njihovo varstvo, največ pozornosti pa je posvečene postopkom zdravljenja oziroma obravnave brez privolitve.
Keywords: Osebe z duševnimi motnjami, duševne motnje, zdravljenje brez privolitve, stigmatizacija, diskriminacija, pravice, Zakon o duševnem zdravju.
Published: 25.05.2010; Views: 2838; Downloads: 559
.pdf Full text (1,57 MB)

32.
Obravnava depresivnega bolnika
Suzana Napast, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Depresija je duševna motnja s številnimi simptomi, ki globoko posega v bolnikovo funkcioniranje. V diplomskem delu, ki je teoretično, smo predstavili obravnavo depresivnega bolnika in pri tem uporabili deskriptivno metodo dela, s študijem strokovne domače in tuje literature. Opisali smo depresijo kot zapleteno zdravstveno stanje, njeno epidemiologijo in etiologijo. Izpostavili smo klinične oblike depresije pri različnih skupinah populacije ter zdravljenje z zdravili in zdravljenje z uporabo drugih psihoterapevtskih in terapevtskih tehnik. Posebno poglavje smo namenili zdravstveni negi bolnika z depresijo. Predstavili smo vlogo strokovnega tima, izpostavili najpogostejše negovalne probleme in etične dileme v psihiatrični zdravstveni negi. Najpogostejši negovalni problemi pri bolniku z depresijo se pojavljajo pri prehranjevanju in pitju, odvajanju in izločanju, osebni higieni, spanju, izogibanju nevarnostim v okolju, pri odnosih z ljudmi, izražanju čustev ter pri delu in razvedrilu. Kombinacija farmakoloških, socialnih in psiholoških pristopov v obravnavi zmanjšuje pogostnost ponovitev bolezni, skrajša čas hospitalizacije in omogoča bolj kakovostno življenje v okolju, ko bolnik zapusti bolnišnico. Poudarek smo namenili tudi opisu nevladnih organizacij za pomoč v duševni stiski, ki izvajajo različne programe, ki so namenjeni osebam s težavami v duševnem zdravju in njihovim svojcem.
Keywords: Ključne besede: depresija, bolnik, obravnava, zdravljenje, strokovni tim.
Published: 09.08.2010; Views: 3589; Downloads: 946
.pdf Full text (301,35 KB)

33.
POZNAVANJE IN STALIŠČA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV DO GENETSKEGA ZDRAVLJENJA
Gordana Hojnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Napredek bioloških znanosti in tehnologij obeta številne možnosti zdravljenja genetskih bolezni, ki jih bodo najverjetneje deležne prihajajoče generacije, morda tudi naši anketiranci. Genetsko zdravljenje je danes še večinoma v razvoju. Ker se oblikovanje stališč in vrednot začne že v mladosti ter nadaljuje vse življenje, bi lahko stališča o genetskem zdravljenju vsaj deloma sooblikovali učitelji in šolska praksa. S pomočjo ankete smo želeli ugotoviti, kakšno je znanje, vedenje, mišljenje, sprejemanje, zanimanje in odnos dijakov tretjih in četrtih letnikov dveh srednjih šol in študentov, ki končujejo študij biologije dveh fakultet, do genetskega zdravljenja ter kakšne so razlike med tema dvema skupinama. Vsem anketiranim se je zdela tema zanimiva. Ugotovili smo, da imajo anketirani študenti biologije več znanja o genetiki in bolj dodelano mnenje o genetskem zdravljenju kot dijaki. Odgovori študentov natančneje opisujejo njihova stališča, medtem ko dijaki še niso povsem opredeljeni glede anketnih primerov, saj si ne znajo predstavljati postopka takšnega zdravljenja.
Keywords: genetsko zdravljenje, genetske bolezni, dijaki, študenti, didaktika biologije.
Published: 08.07.2010; Views: 1708; Downloads: 150
.pdf Full text (1,21 MB)

34.
KAKOVOST ŽIVLJENJA ODVISNIKA NA SUBSTITUCIJSKI TERAPIJI SUBOXONE
Petra Kodrič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Odvisnost od nekega sredstva je, ko človek želi uživati to sredstvo, čeprav mu ogroža telesno in duševno zdravje ter vpliva na socialni položaj. Te želje ne more premagati z lastno voljo, kljub hudim posledicam odvisnosti. Kdor je že razvil odvisnost od drog, čuti nepremagljivo željo po ponovnem jemanju drog in ta želja mu zavre vse njegove druge želje, zanimanja, pričakovanja in dejavnosti. Pripravljen je za to željo storiti tudi kaznivo dejanje. V diplomskem delu smo predstavili droge, zdravljenje odvisnosti od opioidov z zdravilom Suboxone in metadon ter vlogo medicinske sestre pri podeljevanju substitucijske terapije Suboxone v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog. Predstavili smo tudi terapevtsko komunikacijo med medicinsko sestro in odvisnikom. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila izvedena med 179 odvisniki od nedovoljenih drog v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog. Namen raziskave je bil ugotoviti kakovost življenja odvisnika na substitucijski terapiji Suboxone in kakšno vlogo ima medicinska sestra pri obravnavi odvisnika. Anketiranci, ki so v času raziskave prejemali substitucijsko terapijo Suboxone, so ob vstopu v program substitucijske terapije pred tem prejemali substitucijsko terapijo metadon. Rezultati so pokazali, da je vloga medicinske sestre zelo pomembna pri motivaciji in podeljevanju substitucijske terapije Suboxone in metadon in da kar 86 odstotkov anketiranih odvisnikov, ki prejemajo substitucijsko terapijo Suboxone ocenjujejo, da se jim je kakovost življenja od kar prejemajo substitucijsko terapijo Suboxone dvignila na višjo raven.
Keywords: droge, odvisnik, odvisnost, substitucijska terapija Suboxone, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog (CPZOPD), medicinska sestra.
Published: 06.10.2010; Views: 2912; Downloads: 414
.pdf Full text (1022,83 KB)

35.
ANALIZA PROCESA PRIDOBIVANJA SOGLASIJ ZA ZDRAVLJENJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
Nina Šimunić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava zdravstveno problematiko tujcev, ki prihajajo na zdravljenje v Slovenijo. Nastala je na podlagi medsektorskega sodelovanja Ministrstva za zdravje, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve ter diplomatsko konzularnih predstavništev Slovenije v tujini ter javnih in zasebnih zdravstvenih zavodov, kamor so tujci prišli na zdravljenje. V diplomski nalogi so združena in opisana prizadevanja zgoraj omenjenih akterjev. Iz tega izhaja ugotovitev, da reševanje problematike zdravljenja tujih pacientov v Sloveniji zahteva angažiranje več strani, sektorjev, disciplin. Moj namen je bil raziskati problematiko dostopnosti zdravstva tujcem, da bi bile lahko ugotovitve koristne strokovni javnosti, ki se v zdravstvenih ustanovah z njimi srečujejo, in pa tistim, ki na tem področju oblikujejo politiko. Na podlagi obojega sem izdelala opis stanja, definirala najaktualnejše težave ter v zaključkih diplome predstavila konkretne rešitve teh težav. Izsledki diplomske naloge so zanimivi tudi za študente različnih strok, ki se ukvarjajo z ranljivimi populacijami, za tujce same in za vse, ki se z njimi profesionalno ukvarjajo, ter seveda za širšo javnost.
Keywords: Vloga, Postopek, Soglasje, Ministrstvo, Konzularni oddelek, Bolnišnica, Zdravljenje.
Published: 10.01.2011; Views: 1511; Downloads: 81
.pdf Full text (912,72 KB)

36.
Zdravstvena vzgoja sladkornega bolnika
Mojca Žitnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zdravstvena vzgoja je ključ do uspeha zdravljenja sladkorne bolezni. Namen zdravstvene vzgoje je, da bolniki sprejmejo svojo bolezen kot realnost in del svojega življenja, da spoznajo določena dejstva o svoji bolezni ter pridobijo potrebne veščine za uspešno obvladovanje bolezni. Z dobro zdravstveno vzgojo bolnik doseže primerno znanje, prepreči nastanek zapletov sladkorne bolezni in pridobi občutek samostojnosti, varnosti in samozavesti. Diplomsko delo je empiričnega značaja in je sestavljeno iz teoretičnega ter raziskovalnega dela. V raziskovalnem delu smo ugotovili, da zdravstveno osebje daje dovolj informacij in podpore bolniku pri sladkorni bolezni ter da se bolniki zavedajo, da slabo urejena sladkorna bolezen vpliva na njihovo življenje, in povzroči kronične zaplete. Bolniki dobijo veliko podpore tudi od svoje družine, saj jim stojijo ob strani in jim pomagajo pri premagovanju težav pri sladkorni bolezni.
Keywords: sladkorna bolezen, kronična bolezen, zdravljenje sladkorne bolezni, zdravstveni delavci, zdravstvena vzgoja in izobraževanje.
Published: 06.10.2010; Views: 2808; Downloads: 630
.pdf Full text (970,83 KB)

37.
Vloga patronažne medicinske sestre pri obravnavi pacienta z diabetičnim stopalom
Tadeja Grabner, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena raziskava o problemu oskrbe diabetičnega stopala z vidika patronažne zdravstvene nege. Raziskava je bila izvedena leta 2010, v njej pa so sodelovale patronažne medicinske sestre, ki delujejo v okviru patronažne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Anketiranih je bilo 30 patronažnih medicinskih sester. Za izvedbo ankete sem pridobila soglasje ustanove. Cilji raziskave so bili ugotoviti ali so patronažne medicinske sestre dovolj poučene o pravilni zdravstveni negi diabetičnega stopala. Ugotoviti, ali diabetično stopalo med sladkornimi bolniki narašča, pri katerem spolu in starostni populaciji prevladuje. Predstaviti diabetično stopalo ter vzbuditi kritično razmišljanje o posledicah sladkorne bolezni. V diplomski nalogi je bila uporabljena deskriptivna metoda dela, metoda anketiranja, metoda zbiranja podatkov ter pregled in analiza podatkov. Z raziskavo smo želeli izvedeti, ali patronažne medicinske sestre pacienta zdravstveno—vzgojno informirajo. Zanimalo nas je, ali posvečajo dovolj pozornosti oz. časa za kvalitetno oskrbo diabetičnega stopala. Želeli smo izvedeti, ali se pacienti zavedajo nevarnosti, ki jih prinaša diabetično stopalo. Rezultati raziskave so pokazali, da diabetično stopalo prevladuje predvsem pri moškem spolu, v starostni populaciji med 61 in 70 let. Patronažne medicinske sestre pacienta pri svojem obisku zdravstveno vzgojno informirajo. Za kvalitetno oskrbo diabetičnega stopala pacientu posvečajo dovolj časa, več kot 20 minut. Za delo, ki ga patronažne medicinske sestre opravijo pri pacientu z diabetičnim stopalom, so strokovno dobro podkovane.
Keywords: patronažna medicinska sestra, patronažna zdravstvena nega, diabetično stopalo, kronična rana, zdravstvena vzgoja, zdravljenje.
Published: 12.11.2010; Views: 3485; Downloads: 742
.pdf Full text (439,39 KB)

38.
Izgorevanje kot poklicna bolezen : magistrsko delo
Darja Drobnič, 2010, master's thesis/paper

Keywords: psihologija, stres, izgorelost, poklicna izgorelost, zdravljenje, delovna mesta, magistrska dela
Published: 13.09.2010; Views: 2326; Downloads: 523
.pdf Full text (874,19 KB)

39.
HARMONIJA GLASBE, CVETJA IN PLESA: TERAPEVTSKI CVETNI PLESI NA OSNOVI CVETNEGA ZDRAVLJENJA DR. EDWARDA BACHA
Katja Lovrenčič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Harmonija glasbe, cvetja in plesa: terapevtski cvetni plesi na osnovi cvetnega zdravljenja dr. Edwarda Bacha so v teoretičnem delu predstavljene krize vrednot novodobne družbe. Pozornost je usmerjena na vzgojne ustanove in otroke, in sicer na probleme zdravja ter razvojnih motenj otrok, ki izvirajo iz neustreznosti današnje šole. Drugo poglavje vsebuje predstavitev novega pojmovanja, ki prinaša novodobno razumevanje, postopke in metode, ki nam pomagajo reševati največje življenjske probleme. Posebej je izpostavljena psihoterapevtska metoda z uporabo plesa, ki posameznike spodbudi, da izrazijo misli in čustva, ki bi jih sicer težko izrazili. Terapevtova naloga pri izvajanju cvetnih plesov Anastasie Geng je preučiti posameznikove odzive nanje in začeti dialog. V praktičnem delu je predstavljena uporaba vseh eksplicitnih strani gibanja in vsebina posameznih plesov, njihov pozitiven vpliv in sprejemanje.
Keywords: Ključne besede: bardi, zdravljenje z zvokom, terapevtski ples, krožni plesi, Edward Bach, 38 Bachovih cvetov, Anastasia Geng.
Published: 14.10.2010; Views: 2115; Downloads: 208
.pdf Full text (4,00 MB)

40.
Zdravstvena nega mladostnika in motnje hranjenja
Mirzeta Fetić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Teoretično izhodišče: Motnje hranjenja so duševne motnje, ki se kažejo kot globoke duševne in čustvene stiske ter nesprejemanje samega sebe. Obolele osebe se izognejo bolečim čustvom in problemom s preusmerjanjem vse svoje energije na hrano in hranjenje. V zadnjih desetletjih so omenjene motnje v porastu, še vedno pa so pogosto prepoznane pozno, ko so že prišle v kronično fazo, kar zdravljenje zelo otežuje. Namen: V diplomskem delu smo predstavili osnovne vrste motenj hranjenja, njihov razvoj in posledice, diagnosticiranje, razširjenost v svetu in Sloveniji, njihovo preprečevanje ter zdravljenje. Predstavili smo tudi vlogo medicinske sestre pri mladostniku z motnjami hranjenja in izpostavili najpomembnejše negovalne diagnoze za določeno vrsto motenj. Metodologija raziskovanja: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, koliko so mladostniki v osnovni šoli seznanjeni z današnjim problemom motenj hranjenja. Poleg tega smo želeli ugotoviti dejavnike tveganja za nastanek motenj hranjenja. Za zbiranje podatkov smo kot instrument raziskovanja uporabili anketo, ki je obsegala 26 vprašanj, od tega 20 odprtega in 6 vprašanj zaprtega tipa. Raziskava je bila izvedena v mesecu maju 2010, na anketna vprašanja so odgovarjali osnovnošolci šestega, sedmega, osmega in devetega razreda. Rezultati: Podatki, ki smo jih pridobili z raziskavo kažejo, da mladostniki v osnovni šoli kar v 95% poznajo motnje hranjenja. Rezultati so pokazali, da najbolje poznajo izraz anoreksijo in bulimijo nervozo in njune značilnosti. Najmanj so seznanjeni z kompulzivnim prenajedanjem. Osnovnošolci so tudi potrdili, da vedo dovolj o posledicah motenj hranjenja ter, da vedo, kam bi se v primeru težav obrnili po pomoč. Sklep: Iz raziskave je razvidno, da so motnje hranjenja celovit zdravstveni problem, v katerem se povezujejo telesni, vedenjski in psihološki vplivi. Z ustreznim zdravljenjem in voljo pacientov se vse motnje hranjenja da premagati.
Keywords: motnje hranjenja, anoreksija, bulimija, kompulzivno prenajedanje, posledice motenj hranjenja, zdravljenje.
Published: 07.12.2010; Views: 4571; Downloads: 1209
.pdf Full text (1,61 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica