| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 26
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
MANAGEMENT IN INVALIDSKO PODJETJE
Nina Babšek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V sledečem diplomskem seminarju z naslovom »Management in invalidsko podjetje« sem natančneje predstavila, kaj pomeni pojem management, njegov razvoj skozi čas, kakšne so teorije o njegovih funkcijah ter temeljne funkcije managementa. Kot je videti, so si strokovnjaki že pred časom dotični pojem razlagali skoraj vsak na drugačen način in vsak izmed njih je imel prav, kajti nekaj je bilo skupno vsem - vsi so v svoje teorije vključili vsaj štiri temeljne funkcije managementa, nekateri tudi več. Predstavila sem pojme kot na primer, kakšne osebe so invalidi oziroma kaj razumemo pod tem izrazom, definicijo invalidskega podjetja, postopek njegove ustanovitve oziroma pridobitve statusa invalidskega podjetja, na kratko povzela zakonodajo, ki opredeljuje invalidska podjetja ter invalide na splošno. V končnici diplomskega seminarja sem predstavila podjetje Batis Plus, d.o.o., katero sem si izbrala za konkretni primer povezave managementa in invalidskega podjetja. S tem želela vsaj približno prikazati, kako poteka management v omenjenem invalidskem podjetju, ki ga zelo uspešno vodi 100% invalid kljub težkim razmeram na trgu dela ter ne glede na to, da so invalidi obravnavani kot manj sposobni, oziroma, kako se je kljub vsem popolnim ter ustreznim prilagoditvam in strukturi zaposlenih invalidov podjetje potegovalo za status invalidskega podjetja. Podjetje Batis plus, d.o.o. sem se odločila vključiti v svoj diplomski seminar, ker mi je bilo o tem podjetju na voljo veliko podatkov, tudi poslovni načrt, vendar pa sem določene podrobnosti izključila iz obravnave, zaradi varstva poslovnih skrivnosti.
Keywords: management, managementska teorija, invalidi, zaposlovanje invalidov, invalidsko podjetje, Zavod invalidskih podjetij Slovenije, Batis plus, d.o.o.
Published in DKUM: 22.11.2017; Views: 1456; Downloads: 121
.pdf Full text (758,43 KB)

2.
SOCIALNO PODJETNIŠTVO: INOVATIVNA PRILOŽNOST ZA ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN
Kaja Butolen, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju je v prvi vrsti predstavljen in opredeljen sam pojem socialnega podjetništva, njegov pomen za družbo in gospodarstvo, cilji in načela, področja dejavnosti, ki so v socialno podjetje vključena ter njegove pravno organizacijske oblike. V nadaljevanju predstavljam pomen socialnega podjetništva v povezavi z zaposlovanjem ranljivih skupin. Predstavljam vse ranljive ciljne skupine, najpomembnejše pa z vidika zaposlovanja v socialnih podjetjih, katere tudi podrobneje analiziram. Zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin je predstavljeno na primeru Zavoda Zadihaj, pri katerem sem preko elektronske pošte pridobila nekatere ključne podatke o zaposlenih v podjetju. Kot avtorica želim na podlagi omenjenih podatkov predstaviti njihov pogled na socialno podjetništvo in z njim povezanim zaposlovanjem ranljivih skupin na trgu dela ter deliti njihove izkušnje na podlagi prakse, ki jih imajo na tem področju.
Keywords: Socialno podjetništvo, Zakon o socialnem podjetništvu, zaposlovanje ranljivih skupin, dolgotrajna brezposelnost, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Published in DKUM: 02.11.2017; Views: 1380; Downloads: 194
.pdf Full text (1,65 MB)

3.
Trg dela mladih v Sloveniji
Petra Zupan, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Mladi na trg dela večinoma vstopajo po končanem šolanju in z aktivnim iskanjem zaposlitve začnejo po dopolnjenem dvajsetem letu starosti. Ta vstop je izredno pomemben, saj dolgoročno vpliva na kariero posameznika. V magistrski nalogi smo raziskovali trg dela mladih v Sloveniji. Predstavili smo teoretične osnove zaposlovanja in brezposelnosti, ki so ključne za razumevanje zaposljivosti iskalcev zaposlitve in problematike zaposlovanja mladih. V teoretičnem delu magistrske naloge smo proučili strokovno domačo in tujo literaturo s področja trga dela, zaposlovanja, brezposelnosti in psihosocialnega vidika brezposelnosti. Predstavili smo delovanje in vlogo Zavoda RS za zaposlovanje, kjer smo se osredotočili predvsem na programe vseživljenjske karierne orientacije, ki jih Zavod nudi mladim. Predstavili smo tudi program Jamstvo za mlade, katerega namen je čim hitrejša aktivacija mladih na trgu dela. Prikazana študija mladih na trgu dela v Sloveniji zajema podatke med letoma 2008 in 2016 kot so: gibanje števila brezposelnih mladih, delovna aktivnost mladih, stopnja brezposelnosti mladih, anketna brezposelnost mladih, razlog prijave, razlog odjave iz evidence brezposelnih, strukturne značilnosti mladih prijavljenih v evidenci Zavoda za zaposlovanje (spol, izobrazba, poklic, trajanje brezposelnosti, območna služba prijave, statistična regija stalnega bivališča), vključevanje mladih v programe Aktivne politike zaposlovanja, posredovanje mladih na prosta delovna mesta, ponudbe v okviru programa Jamstvo za mlade in zaposlovanje brezposelnih mladih. Empirični del naloge je sestavljen iz analize, ki smo jo opravili s pomočjo statističnih podatkov, pridobljenih s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Vzorčne podatke smo analizirali s pomočjo programa SPSS. Testi hipotez so pokazali, da se trajanje brezposelnosti mladih ne razlikuje glede na spol, da se obseg delovnih izkušenj mladih razlikuje glede na najvišjo dokončano izobrazbo, da imajo največ delovnih izkušenj tisti mladi, ki imajo zaključeno poklicno izobrazbo, najmanj pa mladi z zaključeno terciarno izobrazbo. Potrdili smo hipotezo, da med obsegom delovnih izkušenj in starostjo brezposelnih mladih obstaja pozitivna povezanost. Prav tako lahko potrdimo, da obstajajo razlike v obsegu delovnih izkušenj mladih glede na spol. Magistrsko nalogo smo zaključili z uporabo metode časovnih vrst za napoved števila brezposelnih mladih za prve tri mesece leta 2017. Pri tem moramo poudariti, da pri izračunih nismo upoštevali sprememb stanja v gospodarstvu in družbi. Gre torej za napovedovanje števila brezposelnih mladih v prihodnjih mesecih zgolj na podlagi števila brezposelnih mladih v preteklih 12 letih.
Keywords: Brezposelnost, Mladi, Zavod RS za zaposlovanje, Vseživljenjska karierna orientacija, Jamstvo za mlade
Published in DKUM: 15.05.2017; Views: 3897; Downloads: 637
.pdf Full text (1,91 MB)

4.
PROBLEMATIKA BREZPOSELNOSTI NA GORENJSKEM
Katarina Schmitt Jager, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Brezposelnost je že od nekdaj velik problem vsake države, z nastankom gospodarske krize leta 2008 pa se je v Sloveniji le še povečalo število brezposelnih oseb. Načini iskanja zaposlitve so se v zadnjih desetletjih zelo spremenili zaradi posodobitve tehnologije.
Keywords: brezposelnost, gorenjska regija, zavod za zaposlovanje
Published in DKUM: 12.10.2016; Views: 889; Downloads: 59
.pdf Full text (874,82 KB)

5.
UČINKOVITOST SUBVENCIJ ZA SAMOZAPOSLOVANJE V OS ZRSZ VELENJE
Asad Agović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Naloga obravnava področje samozaposlovanja. V uvodnem delu smo predstavili podatke o stanju na slovenskem trgu dela in na podlagi tega opisali poseben problem, ki je sicer prisoten že dlje časa, a je ob finančni in gospodarski krizi postal še bolj izpostavljen ‒ brezposelnost. Prav tako smo predstavili aktivno politiko zaposlovanja, katere namen je zmanjšati brezposelnost. Eden izmed ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti v okviru aktivne politike zaposlovanja je tudi samozaposlovanje. Zato smo v nadaljevanju predstavili in povzeli teoretična izhodišča o podjetništvu in samozaposlovanju. Hkrati smo poiskali morebitne dejavnike samozaposlovanja. Prav tako smo predstavili področje subvencioniranja samozaposlitev, pri čemer smo se osredotočili na Območno enoto Zavoda za zaposlovanje Velenje. Namen raziskovalnega dela diplomske naloge je bil analizirati podjetniški profil samozaposlenih, ki so s pomočjo subvencije za samozaposlitev začeli podjetniško pot v obdobju 2010‒2013. Analizirali smo, kako so zadovoljni z dodeljevanjem subvencije, kako je le-ta vplivala na njihovo poslovanje in zakaj so se sploh odločili za samostojno podjetniško pot. Zanimalo nas je tudi, ali njihova podjetja danes še delujejo in kaj predlagajo za izboljšanje tega področja.
Keywords: - Aktivna politika zaposlovanja - Podjetništvo - Samozaposlitev - Subvencija - Zavod za zaposlovanje
Published in DKUM: 04.10.2016; Views: 976; Downloads: 81
.pdf Full text (1,39 MB)

6.
Zaposlovanje invalidov v OS Koper
Tatjana Stepan D' Anniballe, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo zaposlovanje invalidov na področju, ki ga pokriva Zavod Republike Slovenije - Območna služba Koper. Invalidi so posebej ranljiva skupina, kateri je potrebno posvetiti veliko pozornosti. Njihov položaj na trgu dela je manj ugoden. Težje in v manjši meri se vključujejo vanj.Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovabju invalidov je prinesel vrsto ugodnosti zanje in za delodajalce. Poleg kvotnega sistema zaposlovanja, je prinesel še vrsto vzpodbud in davčnih olajšav. Invalidi, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije , imajo večje možnosti, da se ponovno zaposlijo in s tem izboljšajo svoj materialni položaj ter niso v breme družbi.V OS Koper posvečajo veliko pozornost prav tej ciljni skupini. Aktivna politika zaposlovanja se je pokazala kot sistem, ki pomaga invalidom, da se ponovno zaposlijo. Prav v programih javnih del aktivirajo največ dolgotrajnih brezposelnih invalidov. Za veliko večino invalidov, je to edini izhod iz brezposelnosti.
Keywords: zaposlovanje invalidov, zaposlitvena rehabilitacija, integracija invalidov, brezposelnost, zavod za zaposlovanje
Published in DKUM: 16.08.2016; Views: 1474; Downloads: 151
.pdf Full text (1,06 MB)

7.
BREZPOSELNOST V ZASAVSKI REGIJI
Metoda Smrkolj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Zasavje je regija v osrednji Sloveniji, ki jo obdaja hribovit svet ob reki Savi. Zasavska regija je v preteklosti temeljila na premogovništvu in industriji, kar pa se je čez čas močno spremenilo. Žal smo bili zadnja leta priča zapiranju industrijskih podjetij, ki so nudila kruh mnogim družinam, vendar se stanje glede na beleženje registrirano brezposelnih oseb izboljšuje. Število brezposelnih se je v času pričetka gospodarske krize močno povečalo, mnogi posamezniki kot tudi celotne družine so se znašli na robu socialne stiske, kar je močno vplivalo tudi na celotno dogajanje v družbi. Tudi Zasavska regija je bila priča porastu brezposelnosti, mladi so bili primorani odhajati v prestolnico služit kruh, hkrati pa je še bolj pričelo propadati celotno gospodarstvo v regiji. Kot je bilo omenjeno, se stanje izboljšuje, saj kar se tiče registrirane brezposelnosi, žal pa občutnejše izboljšave v regiji na tem področju še ni občutiti. Naloga vključuje zbrane podatke za omenjena obdobja, njihovo primerjavo ter analizo anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevale brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje (Območna služba Trbovlje) in bodo v pomoč pri razumevanju in spoznanju stanja brezposelnih oseb v tej regiji.
Keywords: brezposelnost, Zasavska regija, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, delovno mesto, gospodarska kriza.
Published in DKUM: 27.07.2016; Views: 951; Downloads: 109
.pdf Full text (2,03 MB)

8.
ZAPOSLITEV VZGOJITELJA Z OPRAVLJENIM POKLICNIM TEČAJEM
Andreja Trobiš, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Glede na trenutne razmere na trgu dela, ko čedalje več posameznikov dnevno ostane brez zaposlitve ter tako pristane na ZRSZ, marsikdo to situacijo izkoristi za nov začetek na svoji poklicni poti. Z željo, da bi pridobili zaposlitev, se jih tako mnogo odloči za opravljanje poklicnih tečajev, pojavlja pa se tudi čedalje več ustanov, ki nudijo tovrstno izobraževanje. Številni posamezniki, ki so bili prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, so v preteklosti izkoristili možnost, da jim je slednji financiral tovrstno izobraževanje. Kar nekaj se jih je odločilo za opravljanje poklicnega tečaja za pridobitev naziva Vzgojitelj predšolskih otrok. V diplomski nalogi obravnavamo zaposlovanje vzgojiteljev z opravljenim poklicnim tečajem. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo se osredotočili na pregled ustrezne strokovne literature s poudarkom na področju problematike zaposlovanja vzgojiteljev predšolskih otrok z opravljenim poklicnim tečajem. V empiričnem delu pa smo s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika ugotovili, da je najpogostejši dejavnik, zaradi katerega se posamezniki odločajo za opravljanje poklicnega tečaja, njihova brezposelnost, kljub vsemu pa večina posameznikov z opravljenim poklicnim tečajem zaposlitve še ni dobila. Ostali, ki so po opravljenem poklicnem tečaju prišli do zaposlitve, pa navajajo, da so le-ta po večini pridobili preko poznanstev. Prav tako nam je raziskava pokazala, da je bilo leto opravljanja poklicnega tečaja za pridobitev naziva Vzgojitelj predšolskih otrok ključnega pomena za možnost zaposlovanja. Kasneje, ko se je posameznik vključil (in zaključil) omenjeni tečaj, težje je pridobil zaposlitev.
Keywords: brezposelnost, izobraževanje, poklicni tečaj, vzgojitelj predšolskih otrok, Zavod RS za zaposlovanje
Published in DKUM: 27.06.2016; Views: 1418; Downloads: 86
.pdf Full text (3,15 MB)

9.
PROGRAMI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI
Tamara Premzl, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Brezposelnost je močno povezana z APZ. APZ je sestavljena iz sklopa ukrepov in programov, katerih namen je zmanjšati brezposelnost in povečati zaposlenost ter usklajevati ponudbo in povpraševanje na trgu dela. Ukrepi pripomorejo k zmanjšanju brezposelnosti, saj ustvarjajo nove delovne možnosti ter spodbujajo samozaposlovanje, kar je še posebej pomembno v času gospodarske in finančne krize. Diplomski seminar smo razdelili na dva dela. V teoretičnem delu smo opisali brezposelnost, ki ima za posameznika in državo velike socialne in ekonomske posledice. Tega se zaveda tudi država, kajti brezposelnost predvsem po letu 2008 postaja velik problem. Da bi zmanjšal brezposelnost, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vsako leto izvede ukrepe in programe APZ, ki pa se razlikujejo glede na ciljno skupino in število vključenih brezposelnih oseb. Opisali smo tudi APZ, njene ukrepe in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru teh ukrepov. V empiričnem delu smo se osredotočili na programe in ukrepe APZ, ki jih je Zavod izvedel v letih 2011 in 2012 v celotni Sloveniji ter na območju Območne službe Maribor. Poudarek je bil predvsem na številu vključenih brezposelnih oseb v te programe ter na smernicah APZ za leto 2013.
Keywords: aktivna politika zaposlovanja, brezposelnost, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, trg dela, zaposlovanje
Published in DKUM: 11.11.2013; Views: 2406; Downloads: 181
.pdf Full text (931,81 KB)

10.
ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA NA OBMOČNI SLUŽBI KRANJ ZAVODA REPUBLIKE SLOVENJE ZA ZAPOSLOVANJE
Irena Kostelec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na problem, s katerim se srečuje večina slovenskih organizacij, Območna služba Kranj Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje tudi ni nobena izjema. Osredotočili smo se na vzroke zdravstvenega absentizma in fluktuacije zaposlenih na OS Kranj ZRSZ. Velik vpliv na vzroke zdravstvenega absentizma in fluktuacije ima zadovoljstvo zaposlenih, kamor spadajo predvsem medsebojni odnosi, organizacija dela, zaupanje nadrejenih, obseg dela, motivacija in tudi možnosti za osebnostno rast in napredovanje. Nezadovoljstvo se kaže v slabšem zdravstvenem stanju zaposlenih in s tem večjim zdravstvenim absentizmom. Prvi del diplomskega dela zajema teoretični del, v katerem smo najprej predstavili Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; naloge Zavoda, organe Zavoda ter organizacijsko strukturo Zavoda na območju celotne Slovenije. Zajema tudi razčlenitev kadrovske funkcije, znotraj katere so podrobneje predstavljene posamezne faze kadrovanja: planiranje, pridobivanje, izbiranje, uvajanje in razvoj kadrov. Ugotavljamo, kako pomembne so vse faze kadrovanja, kako pomembna je kadrovska funkcija in povezava le-te z ostalimi funkcijami. Opozarjamo na posledice, če kadrovska služba ne opravlja svojih nalog oziroma jih opravlja neorganizirano in nestrokovno. Največji poudarek v teoretičnem delu diplomskega dela smo namenili zdravstvenemu absentizmu. V tem poglavju smo predstavili zdravstveni absentizem, zakonske podlage, stroške ter vzroke zdravstvenega absentizma. Poglobljeno smo predstavili vpliv stresa na zdravstveni absentizem, kjer smo opredelili stres, njegove posledice in tehnike za spoprijemanje z njim. Prestavili smo tudi načine za izračun zdravstvenega absentizma. V poglavju o fluktuaciji smo predstavili pojem fluktuacija, najpogostejše vzroke, vrste fluktuacije ter načine za izračun fluktuacije. V zaključnem teoretičnem delu diplomskega dela navajamo ukrepe za odpravo vzrokov zdravstvenega absentizma in fluktuacije. Empirični del zajema predstavitev strukture zaposlenih na OS Kranj ZRSZ. V nadaljevanju smo predstavili rezultate raziskave, katere cilj je bil pojasniti, kateri so najpogostejši vzroki zdravstvenega absentizma zaposlenih, kako pogosto pri sebi zaznavajo določene simptome stresa, katere situacije so za zaposlene najbolj stresne, kako se spoprijemajo s stresom na delovnem mestu, kako nadrejeni sprejemajo informacijo odsotnosti zaradi zdravstvenega absentizma in ali zaposleni razmišljajo o zamenjavi službe in kaj bi bil po njihovem mnenju glavni razlog za zamenjavo le-te. Rezultati raziskave so pokazali, da smo zaposleni na OS Kranj na delovnem mestu preobremenjeni. To lahko zmanjšamo z izboljšano organizacijo dela in s korektnimi odnosi med zaposlenimi in vodstvom. To bi posledično vplivalo na vzroke zdravstvenega absentizma in fluktuacije na OS Kranj.
Keywords: Zavod za zaposlovanje, Kadrovska funkcija, Zdravstveni absentizem, Fluktuacija, Stres
Published in DKUM: 22.10.2013; Views: 2118; Downloads: 167
.pdf Full text (2,58 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica