| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 87
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
61.
PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN MAKEDONSKEGA ZAVAROVALNEGA TRGA
Eleonora Atanasovska, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega seminarja je primerjati okoliščine, v katerih delujeta zavarovalna trga v Sloveniji in Makedoniji. Glavni kazalniki za oceno razvoja zavarovalnega trga so ekonomski, družbeni in politični vplivi v državi. V zadnjih letih narašča število sklenjenih življenjskih zavarovanj. Življenjska zavarovanja so pokazatelj visoke stopnje razvitosti trga. Slovenija in Makedonija sta bili del nekdanje Jugoslavije, kar pomeni, da je bil razvoj zavarovalništva do razpada države enak. Zavarovalništvo ima v sleherni državi velik vpliv na razvoj gospodarstva, posebno zaradi svoje socialne funkcije. Evropske države se v zadnjem času srečujejo s finančno krizo. Finančna kriza vpliva na vse gospodarske panoge, tudi na zavarovalni sektor. Vendar je stanje na obeh zavarovalnih trgov sorazmerno stabilno. Pomemben dejavnik je velikost obeh držav, saj sta v primerjavi z drugimi evropskimi državami majhni. Velikost območja je pomembna za zavarovalništvo, saj zavarovalnice poslujejo po t. i. zakonu velikih števil. Zavarovalnica si izračuna verjetnost nastanka škodnega dogodka in pri tem sklene čim več zavarovalniških pogodb. Uspešnost poslovanja zavarovalnice ocenimo z bruto obračunano premijo v nekem obdobju ter bruto izplačano škodo oziroma zavarovalnino. Slovenija je leta 2004 postala članica Evropske unije, Makedonija to še ni. Ker je Slovenija na politični ravni uspešnejša kot Makedonija, lahko sklepamo da je tudi slovenski zavarovalni trg uspešnejši. Z gospodarskega vidika je Slovenija prav tako razvitejša od Makedonije. Življenjski standard oziroma povprečna plača v Sloveniji je višja v primerjavi z Makedonijo. Kjub finančni krizi in zadolženosti obeh držav sta njuna zavarovalna trga sorazmerno stabilna. V primerjavi z razvitimi državami obe primerjani državi zaostajata v razvoju, kar je logično, saj sta obe državi precej mladi.
Keywords: zavarovalništvo, zavarovanje, zavarovalnica, premija, škoda
Published: 09.11.2015; Views: 672; Downloads: 109
.pdf Full text (1,23 MB)

62.
Uporaba napovedovalnikov v kontrolingu
Dario Šmigoc, 2015, master's thesis

Abstract: Tema magistrskega dela je uporaba napovedovalnikov (orodij napovedovalne analitike) v kontrolingu. Namen dela je bil proučiti smotrnost uporabe orodij napovedovalne analitike v kontrolingu. Prikazati smo želeli pri katerih aktivnostih v kontrolingu lahko uporaba orodij napovedovalne analitike doprinese dodano vrednost. Napovedovalna analitika je opredeljena kot skupek različnih tehnologij s katerimi se odkrivajo razmerja in vzorci znotraj velikih količin podatkov, ki predstavljajo novo znanje oziroma se jih uporablja za napovedovanje dogodkov in vedenj. Najpomembnejše naloge kontrolerja so naloge povezane izvajanjem procesa in aktivnosti načrtovanja, naloge povezne z analiziranjem in nadziranjem poslovanja in naloge povezane z informiranjem. Najpomembnejše orodje kontrolerja, je njegov informacijski sistem, s katerim si zagotavlja podatke in informacije, ki jih potrebuje pri svojem delu. Kot najboljša rešitev na tem področju se je v zadnjem desetletju uveljavil sistem poslovne inteligence. Cilj magistrskega dela v empiričnem delu je bil, da se na osnovi pridobljenih znanj oblikuje model uporabe orodij napovedovalne analitike v kontrolingu, ter da se le-ta tudi preizkusi v praksi. V zasnovanem modelu uporabe orodij napovedovalne analitike v kontrolingu smo povezali informacijske potrebe, ki se pojavljajo v kontrolingu z zmožnostjo zagotavljanja informacij, ki jih lahko nudi napovedovalna analitika. Sistematično smo predelali vse predstavljene skupine aktivnosti kontrolinga in iskali področja, kjer bi lahko z nalogami in tehnikami napovedovalne analitike prišli do podatkov, ki bi določene procese izboljšali. Kot takšni smo v modelu opredelili dve skupini aktivnosti kontrolinga in sicer načrtovanje in analiziranje. Zasnovani model smo preizkusili v praksi in sicer smo uporabo orodja napovedovalne analitike SPSS Modeler preizkusili pri načrtovanju in analiziranju v kontrolingu Zavarovalnice Maribor d.d.
Keywords: napovedovalna analitika, podatkovno rudarjenje, poslovna inteligenca, kontroling, zavarovalništvo
Published: 04.02.2016; Views: 1008; Downloads: 147
.pdf Full text (1,31 MB)

63.
Modeliranje avtomobilskih zavarovanj z generaliziranimi linearnimi modeli
Gregor Pirš, 2016, master's thesis

Abstract: V delu bomo najprej predstavili osnove določanja premij v zavarovalništvu. Nato bomo podrobneje predstavili generalizirane linearne modele. Prikazali bomo matematično podlago teh modelov in nabor statističnih testov za njihovo preverjanje. V drugem delu bomo predstavili uporabo teorije na primeru zavarovanj avtomobilske odgovornosti. Napravili bomo model in testirali njegovo teoretično ustreznost. Na koncu bomo predstavili možnosti uporabe omenjenega modela za analizo poslovanja zavarovalnice in za določanje novih premij.
Keywords: Generalizirani linearni modeli, določanje premij, zavarovalništvo, R.
Published: 30.03.2016; Views: 611; Downloads: 112
.pdf Full text (507,71 KB)

64.
Primerjava bančnega zavarovalništva v Sloveniji in izbranih državah
Katja Kovačič, 2016, master's thesis

Abstract: Težnja po medsebojnem povezovanju finančnih institucij je v zadnjih desetletjih v porastu. Tako tudi banke in zavarovalnice iščejo nove možnosti za dodatno izkoriščanje skupnih prodajnih poti. Povezovanje bank in zavarovalnic, ki se je sprva pojavilo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v Franciji, in se v zadnjih dvajsetih letih vedno bolj uveljavlja na način, da banke v svojih poslovnih mrežah tržijo zavarovalniške produkte, imenujemo bančno zavarovalništvo. V magistrskem delu smo v teoretičnem delu predstavili pojav bančnega zavarovalništva, njegovo zgodovino in ključne dejavnike, ki vplivajo na uspeh le-tega. V empiričnem delu smo deskriptivno analizirali pojav v svetovnem merilu, tako v Sloveniji kot v nekaterih svetovnih državah: Franciji kot »zibelki« bančnega zavarovalništva, Združenih državah Amerike in Mehiki kot predstavnicah ameriškega področja in Indiji kot predstavnici azijsko – pacifiškega področja. Povzetek analize predstavlja primerjava značilnosti bančnega zavarovalništva v navedenih regijah. V drugem delu empiričnega dela smo primerjali deleže bančnega zavarovalništva v izbranih državah Evropske unije in tako potrdili oz. zavrgli tri hipoteze in eno podhipotezo. Z opisnim pristopom ter delno s primerjavo deležev bančnega zavarovalništva smo prikazali, da je bančno zavarovalništvo v posameznih državah različno uveljavljeno ter da slovenske banke in zavarovalnice na področju bančnega zavarovalništva ne dosegajo povprečja držav članic Evropske unije. S pomočjo statistične metode koeficienta korelacije in razsevnega diagrama smo raziskali povezanost spremenljivk: delež bančnega zavarovalništva pri življenjskih in neživljenjskih zavarovanjih ter bruto družbeni proizvod in delež bančnega zavarovalništva pri življenjskih in neživljenjskih zavarovanjih ter skupna premija na prebivalca. Pri tem smo ugotovili, da je negativna povezanost večja med deležem bančnega zavarovalništva ter bruto družbenim proizvod pri življenjskih zavarovanjih kot neživljenjskih zavarovanjih. Prav tako pa smo potrdili, da obstaja večja negativna povezanost med deležem bančnega zavarovalništva ter skupno premijo na prebivalca pri življenjskih zavarovanjih kot neživljenjskih zavarovanjih. Kljub dejstvu, da se je razvoj bančnega zavarovalništva v Sloveniji pričel šele ob koncu preteklega stoletja, pa ima bančno zavarovalništvo v Sloveniji velik potencial za nadaljnji razvoj, kar je predstavljeno tudi v nalogi.
Keywords: bančništvo, zavarovalništvo, bančno zavarovalništvo, primerjava, analiza stanja, Slovenija, svet
Published: 27.05.2016; Views: 498; Downloads: 51
.pdf Full text (1,08 MB)

65.
BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO - BANČNO ZAVAROVALNIŠKE STORITVE BANKE X
Janja Pavlič Razgoršek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Časovna stiska današnjega časa je vzrok, da kupci želijo urediti svoje potrebe po bančnih in zavarovalnih storitvah na enem mestu, razložene na njim razumljiv način s strani strokovno usposobljenih bančnih svetovalcev in upoštevajoč njihove potrebe. Hkrati je stiska bank zaradi zmanjševanja dotoka tradicionalnih obrestnih prihodkov razlog za iskanje novih prodajnih poti in širjenje ponudbe finančnih proizvodov, ki jih vodi v boljši finančni položaj. Prišlo je do povezovanja bank in zavarovalnic, ki so na področju bančnega zavarovalništva našle obojestranske koristi, povečanje donosnosti, izboljšanje celovite ponudbe, nove prodajne poti in povečanje mreže strank. Cilj diplomskega dela je proučitev bančnega zavarovalništva, razlogov, s katerimi se banke in zavarovalnice povezujejo, oblike in koristi povezovanj ter pregled samih produktov, ki jih ponujajo svojim strankam, da bi jim ostale zveste in lojalne. Glavni cilj pa predstavlja analiza pridobljenih finančnih podatkov in analiza podatkov opravljene ankete izvedene v bankah, ki so bile pripravljene sodelovati v raziskavi, kljub varovanju podatkov pred konkurenco, s katero smo potrdili, da bančno-zavarovalni posli prinašajo koristi in donosnost bankam na slovenskem trgu in da je bančno zavarovalništvo v zadnjem času v porastu pri večini proučevanih bank. Na podlagi dobljenih rezultatov sklepamo, da naj banke v prihodnosti skupaj z zavarovalnicami razvijajo nove, dobre zavarovalne produkte, s katerimi si bodo zagotovile močno bančno mrežo in s tem posledično boljšo finančno stanje.
Keywords: bančno zavarovalništvo, banke, zavarovalnice, bančno zavarovalni produkti, provizijski posli
Published: 07.06.2016; Views: 795; Downloads: 105
.pdf Full text (1,19 MB)

66.
ANALIZA POSLOVANJA ZAVAROVALNIC
Marko Baš, 2016, master's thesis

Abstract: Globalizacijo bi lahko opredelili kot povečano medsebojno odvisnost oz. pomembno medsebojno vplivanje, ki poteka med družbenimi enotami (družinami, institucijami, organizacijami, državami …), ki so med seboj relativno oddaljene v fizičnem prostoru. To velja danes za svet, ki ga poznamo in za katerega lahko trdimo, da je postal globaliziran. Zaradi tega fenomena je gospodarska kriza, ki se je konec leta 2007 začela v Združenih državah Amerike, postala svetovna gospodarska kriza v letu 2008. Ker zavarovalniški sektor predstavlja kar precejšen del svetovnega bruto domačega proizvoda, se je tu kriza tudi močno poznala oz. ga je dodobra prizadela. V magistrskem delu si bomo pogledali, kako je ta kriza vplivala na poslovanje zavarovalnic na dveh največjih trgih, se pravi v Združenih državah Amerike in v Evropski uniji, kot tudi v našem domačem okolju – v Sloveniji. Najprej se bomo poglobili v dogajanje na svetovnem zavarovalniškem trgu v izbranem časovnem obdobju, nato pa na dogajanje na trgih, na katerih delujejo izbrane zavarovalnice. Ugotovili bomo, kakšen je namen finančne analize in kazalnikov poslovanja, ki nam bodo služili pri ugotavljanju razlik med poslovanjem zavarovalnic. V empiričnem delu bomo zbrali podatke zavarovalnic (našteta bodo v poglavju Baza podatkov), zajetih v našo raziskavo. S pomočjo podatkov bomo lahko izračunali izbrane finančne kazalnike, ki nam bodo služili za ugotavljanje statističnih razlik med izbranimi trgi. Z raziskavo bomo poskušali ugotoviti, ali se je zaradi globalizacije poslovanje ameriških, evropskih in slovenskih zavarovalnic statistično razlikovalo in ali jih je kriza prizadela vse v isti meri. Ključne besede: zavarovalništvo, zavarovalniški sektor, analiza poslovanja, finančni kazalniki.
Keywords: zavarovalništvo, zavarovalniški sektor, analiza poslovanja, finančni kazalniki
Published: 16.06.2016; Views: 701; Downloads: 167
.pdf Full text (1,93 MB)

67.
BANČNO ZAVAROVALNIŠKI PRODUKTI KOT OBLIKA VARČEVANJA
Alma Palamar Crnolić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti sodelovanje bank z zavarovalnicami ter njihovo prizadevanje strankam ponuditi čim več različnih finančnih storitev. Eden glavnih ciljev je pridobiti nove stranke in obdržati stare ter jim ponuditi celovito finančno obravnavo. Komitente je treba finančno opismenjevati in jih seznaniti z različnimi oblikami varčevanja. Treba jim je predstaviti nujnost varčevanja in jih seznaniti s tem, kako pomembno je zavarovanje v kombinaciji z drugimi bančnimi produkti. Vedeti morajo, da lahko v banki sklenejo tudi različne oblike zavarovanja, da jim ni treba hoditi v različne finančne ustanove, da ga uredijo. Zavedati se morajo, da lahko v banki poleg sklenjenega varčevanja vključijo tudi življenjsko zavarovanje. Na podlagi ankete je bilo ugotovljeno, da stranke niso oziroma niso dobro seznanjene s tem, da lahko v banki sklenejo različne oblike zavarovanj. To pomeni, da se bodo morale banke na področju trženja bančno-zavarovalnih produktov bolj potruditi. Bančniki morajo vzpostaviti dober odnos s komitentom in ga s tem obdržati na banki. Komitenti se bodo z zaupanjem v bančnika lažje odločili za sklenitev vseh finančnih poslov na enem mestu, in to je na banki.
Keywords: bančno zavarovalništvo, zavarovalništvo, bančništvo, finančne institucije.
Published: 18.08.2016; Views: 446; Downloads: 51
.pdf Full text (636,77 KB)

68.
POSLOVNI PROCES REŠEVANJA ŠKOD IN REORGANIZACIJA ŠKODNEGA PROCESA V ZAVAROVALNICI
Jelka Kobovc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega dela je poslovni proces reševanja škod in reorganizacija škodnega procesa v zavarovalnici. Namen diplomskega dela je prikaz prenovljenih poslovnih procesov na področju škod v zavarovalnici in prikaz njihovih učinkov. Prikazali smo, kakšen vpliv je imela reorganizacija in optimizacija poslovanja na procese reševanja škod v zavarovalnici. Poslovni proces je opredeljen kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev. Reorganizacija pomeni preurejanje, vnašanje sprememb, naredimo jo takrat, ko nismo zadovoljni z veljavno organizacijsko strukturo ali s pretokom podatkov. Pri optimizaciji gre za kombinacijo racionalizacije in reorganizacije, saj z optimizacijo odpravljamo različne administrativne in tehnološke ovire in poenostavljamo procese dela. Racionalizacija je rezultat optimizacije in pomeni pocenitev poslovanja. V praktičnem delu naloge so predstavljeni procesi pri reševanju avtomobilskih škod v določeni zavarovalnici pred in po reorganizaciji v družbi. Iz prikazane neposredne primerjave procesov so razvidni učinki reorganizacije.
Keywords: poslovni proces, reorganizacija, optimizacija, racionalizacija, zavarovalništvo, reševanje škod
Published: 17.06.2016; Views: 389; Downloads: 65
.pdf Full text (1,14 MB)

69.
KONTROLING V ZAVAROVALNICI IN SOLVENTNOST II
Doris Vrhovšek, 2016, master's thesis

Abstract: Z letom 2016 je stopil v veljavo nov, usklajen sistem nadzora nad poslovanjem evropskih zavarovalnic katerega temelj je direktiva Solventnost II. Prinaša številne spremembe v poslovanje zavarovalnic na področju upravljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kapitalske ustreznosti, javnega poročanja in poročanja nadzornim organom. Njen cilj je zagotavljanje kapitalske ustreznosti zavarovalnic in s tem povečanje varnosti zavarovancev. Omogoča celosten pogled na podjetje, poznavanje lastnih tveganj in upoštevanje le-teh pri sprejemanju poslovnih odločitev, pripravljenost na nepričakovane dogodke in integracijo zavedanja o tveganjih v kulturo podjetja. Zakonodaja Solventnost II je sestavljena iz treh stebrov. Prvi steber - kvantitativne zahteve zagotavlja, da zavarovalnica razpolaga z zadostno višino sredstev v primeru nepričakovanih dogodkov. Drugi steber – kvalitativne zahteve opredeljuje kaj lahko zavarovalnica naredi, da se zavaruje pred nepričakovanimi dogodki. Tretji steber – zahteve v zvezi s poročanjem in razkritji nalaga zavarovalnici, da razkrije s čim razpolaga, kakšne so njene potrebe in kakšni procesi se izvajajo. Osrednja sestavina nove zakonodaje je zahteva za izdelavo lastne ocene tveganj in solventnosti (ORSA). Zavarovalnica v procesu ORSA oceni vsa pomembna tveganja, ki bi lahko vplivala na njeno delovanje tako z ekonomskega kot zakonodajnega vidika, pri čemer so tveganja tako merljiva kot nemerljiva. ORSA osvetljuje odnos med poslovno strategijo, prevzetimi tveganji ter kapitalskimi zahtevami, ki izvirajo iz teh tveganj. Namen ORSE je zagotoviti, da se odločitve sprejemajo z upoštevanjem tveganj ter, da se poslovna strategija določa ob polnem zavedanju tveganj in z njimi povezanih kapitalskih zahtev. Nova zakonodaja prinaša spremembe načina izvajanja in vsebine aktivnosti katerih skrbnik je kontroling. To sta predvsem aktivnost načrtovanja in aktivnost poročanja. Največji del zakonskih zahtev je povezani s procesom načrtovanja in ORSO. Proces načrtovanja in ORSA sta povezana dvosmerno. Rezultat procesa načrtovanja je predviden profil tveganj v obdobju poslovnega načrtovanja, ki je vhodni podatek za izdelavo ORSE. Rezultati procesa ORSE pa omogočajo zavarovalnici, da preveri ali je poslovna strategija ustrezna, torej ali bo imela zavarovalnica v prihodnosti dovolj primernih lastnih virov sredstev, da bo lahko pokrila kapitalske zahteve. Če temu ni tako mora zavarovalnica ponovno pretehtati poslovni načrt ter izvesti določene spremembe oziroma prilagoditve.
Keywords: kontroling, zavarovalništvo, zakonodaja, Solventnost II
Published: 19.12.2016; Views: 1030; Downloads: 168
.pdf Full text (1,39 MB)

70.
Zavarovalniške goljufije na področju zavarovanja splošne odgovornosti
Uroš Savković, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalniške goljufije so družbeni pojav, ki so neločljivo povezane z obstojem zavarovalnic in so v različnih oblikah prisotne na vseh področjih zavarovanj. Predstavljajo velik problem tako v Sloveniji, kot tudi drugod po svetu in se spreminjajo skupaj z družbenimi spremembami in ukrepi, ki jih zavarovalnice uvedejo zoper zavarovalniške goljufije. Za vsakim zaposlenim, ki bdi nad goljufivimi zahtevki, stoji več deset tisoč drugih, ki iščejo priložnost za hiter zaslužek. Goljufije se močno razlikujejo glede na zavarovalno vrsto, niti ena pa ni izvzeta iz zavarovalniških goljufij. To diplomsko delo proučuje zavarovalniške goljufije le ene zavarovalne vrste, zavarovanja splošne odgovornosti, ki predstavlja delček zavarovalniškega portfelja. Je posebna vrsta, ki ščiti zavarovanca pred odškodninskimi zahtevki tretjih oseb in krije škodo, ki jim jo zavarovanec povzroči. Osredotočili smo se na škodne dogodke, v katerih so oškodovanci utrpeli nepremoženjsko škodo (telesne poškodbe). Z analiziranjem internih spisov Generali zavarovalnice d.d. Ljubljana smo preverjali stopnjo razširjenosti goljufij na omenjenem področju ter preverili, kdo jih vlaga, na kakšen način in zakaj. Analizirali smo tudi vlogo, ki jo imajo odvetniki oškodovancev pri vlaganju goljufivih zahtevkov. S pomočjo primerjalne metode zavarovalnih pogojev izbranega časovnega obdobja za zavarovanje odgovornosti smo analizirali tudi posledice zavarovalniških goljufij neobveznih zavarovanj. Ugotovili smo, da je razširjenost goljufij na tem področju izjemno visoka. Skoraj polovica vseh zahtevkov, ki jih oškodovanci naslovijo na zavarovalnico, je prirejenih, izvajajo pa jih predvsem priložnostni storilci, običajno v sodelovanju z zavarovancem. Rezultati analize internih spisov so pokazali, da je nezanemarljiv del goljufij povzročen s strani oškodovančevih odvetnikov. Ugotovili smo tudi, da goljufije na tem področju bolj kot na dvig premije, vplivajo na spremembe pogojev. Na podlagi ugotovitev menimo, da bodo zavarovalnice morale na področju zavarovanja splošne odgovornosti bodisi posvetiti večjo pozornost odkrivanju goljufivih zahtevkov bodisi poostriti zavarovalne pogoje. Predlagamo, da zavarovalnice začnejo slediti škodnemu dogajanju, pri odkrivanju goljufij pa se osredotočiti tudi na odvetnike oškodovancev.
Keywords: zavarovalništvo, zavarovanja, zavarovalniške goljufije, gospodarska kriminaliteta, primeri, diplomske naloge
Published: 12.10.2016; Views: 856; Downloads: 108
.pdf Full text (14,46 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica