| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 87
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
21.
ANALIZA UGLEDA ZAVAROVALNIC V SLOVENIJI
Mateja Vidovič, 2012, master's thesis

Abstract: Dnevno srečevanje z informacijami, nam zavedno ali nezavedno pomaga oblikovati mnenje o organizaciji, izdelku ali storitvi. S primernim ugledom si organizacija, izdelek ali storitev v javnosti izoblikuje pozitiven ali negativen ugled. Ugled je postal sredstvo za dosego ekonomske vrednosti in je v današnjem času med najpomembnejšimi dejavniki za obstanek in tudi nadaljnji razvoj organizacije. Namen in cilj celotnega magistrskega dela je bilo ugotoviti, kako pomemben je ugled zavarovalnice, in ali ugled podjetja vpliva na odjemalčevo odločitev pri kateri zavarovalnici bo sklenil zavarovanje. V Sloveniji deluje kar nekaj zavarovalnic, zato smo našo analizo zavarovalnic omejili na tri največje slovenske zavarovalnice, kjer so nas predvsem zanimali različni dejavniki, ki vplivajo na ugled in na odločitev odjemalcev komitent katere bodo postali. Tri največje slovenske zavarovalnice na trgu, ki smo jih v raziskavi zajeli in jih predstavili, so Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Maribor d.d. in Adriatic Slovenica d.d. Osredotočili smo se na pomembnost njihovega ugleda s strani odjemalca. Že tržni delež zavarovalnic pove njihovo mesto na trgu, vendar smo želeli izvedeti, kako pomemben je ugled oz. ali le ta vpliva na odjemalčevo odločitev izbora zavarovalnice. V prvem delu smo predstavili teorijo, ki se nanaša na raziskavo. Kot prvo smo opredelili in razložili pojem ugleda in njegovo povezavo s podobnimi pojmi, ter nadaljevali z ugledom podjetja na splošno, ugledom blagovne znamke in ugledom vodstva podjetja. Kasneje smo se navezovali na pomembne dejavnike, ki so povezani z ugledom in našim magistrskim delom. V drugem delu teorije smo se osredotočili na storitev samo in z zavarovanjem povezanimi pojmi. Ker smo se v delu osredotočili na tri največje slovenske zavarovalnice, smo za konec teoretičnega dela predstavili vse tri omenjene zavarovalnice. Sledi empirični del, kjer smo za pridobitev podatkov raziskave izbrali anketni vprašalnik. V njega smo vključili elemente ugleda, ki so relevantni za naše delo. Predvsem smo se osredotočili na štiri ključne dejavnike in njihovo razmerje med izbranimi zavarovalnicami. Glavni dejavniki, ki so povezani tudi z zastavljenimi hipotezami, so zaupanje zavarovalnici, privlačnost zavarovalnice, družbena odgovornost zavarovalnice in njena naravnanost na prihodnost. Respondente smo povprašali še o drugih dejavnikih, ki so povezani z ugledom in so pomembni za našo raziskavo. Izbrali smo kvantitativno metodo raziskovanja, torej anketni vprašalnik. Slednjega smo ustrezno prilagodili naši raziskavi. Anketni vprašalnik smo razdelili med ciljno skupino, odjemalcem, s katerim smo pridobili podatke, ki smo jih analizirali. Vprašalnik je bil poslan priložnostno izbranim osebam iz različnih regij v Sloveniji. Da smo zajeli čim širši krog ljudi, smo za lažje pridobivanje podatkov v večini izvedli spletno anketiranje, za drugi del pa smo izvedli osebno spraševanje. Za lažjo analizo smo podatke izračunali s pomočjo programa SPSS in si pomagali s programom MS Excel. V raziskovalnem delu magistrskega dela smo predstavili rezultate analize, s katerimi smo prišli do ugotovitev, kako ugled vpliva in ali če sploh vpliva na izbiro zavarovalnice oz. zavarovanja določene zavarovalnice ter kateri dejavnik ugleda je za odjemalce najbolj pomemben pri njihovem izboru. Na koncu smo prišli do zaključka, s katerim smo potrdili ali zavrgli na začetku zastavljene hipoteze. Zastavili smo si pet hipotez, ki so nas vodile skozi celotno magistrsko delo. Za pridobitev podatkov raziskovalnega problema smo tako uporabili metodo spraševanja – anketni vprašalnik. Zanesljivost anketnega vprašalnika je bila visoka, saj so bile vse vrednosti nad 0,8. Anketni vprašalnik nam je pomagal priti do podatkov, ki nam povedo ali hipotezo potrdimo ali zavrnemo. Zavrnili smo dve hipotezi, tri pa sprejeli. Hipotezo 1, 2 smo zavrnili, 3, 4 in 5 pa sprejeli, kar bomo v empiričnem delu tudi dokazali. V pomoč nam je bila literatura, različni članki, spl
Keywords: Identiteta podjetja, podoba podjetja, ugled podjetja, management storitev, zavarovalniška storitev, zavarovalništvo.
Published: 29.10.2012; Views: 3419; Downloads: 424
.pdf Full text (2,54 MB)

22.
BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO V SVETU IN PRI NAS
Roman Novak, 2012, master's thesis/paper

Abstract: Težnje po povezovanju finančnih institucij so v zadnjih letih v svetovnem, kot tudi v evropskem merilu v porastu. Povezovanje bank in zavarovalnic je vodilo do razvoja nove panoge, tj. bančnega zavarovalništva, ki predstavlja eno najpomembnejših bančnih strategij evropskih in svetovnih bank v zadnjem desetletju. Temeljni cilj magistrskega dela je prikazati vlogo bančnega zavarovalništva z vidika finančnih inštitucij, tj. bank in zavarovalnic. Najbolj pogosta definicija bančnega zavarovalništva je trženje bančnih in zavarovalniških produktov ali njihovih kombinacij prek skupnih tržnih poti. Pri povezovanju bank in zavarovalnic je možnih več oblik, vsaka od njih pa prinaša določene prednosti oziroma slabosti povezovanja. V Sloveniji prevladujejo predvsem dogovori o distribuciji med bankami in zavarovalnicami. Na razvoj bančnega zavarovalništva imajo vpliv številne ekonomske, politične, zakonodajne in tehnološke spremembe. Bančno zavarovalništvo omogoča bankam in zavarovalnicam koncentracijo njihovega znanja in povečanje njihovih zmožnosti ter možnost oblikovanja celotne ponudbe finančnih storitev na enem mestu. V aplikativnem delu smo prikazali kakšna je realna slika zainteresiranosti bančnih komitentov za sklepanje zavarovalniških poslov na bančnih okencih. Proučili smo kakšno je javno mnenje o primernosti bank za izvajanje tovrstnih poslov, usposobljenosti bančnih uslužbencev, skratka primernosti bančnih ustanov za izvajanje zavarovalniških poslov. Rezultate smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Za bolj jasno izražanje ravni strinjanja z odgovori pa smo uporabili petstopenjsko Likertovo lestvico. Na podlagi lastnih opazovanj in predpostavk smo oblikovali hipoteze, katere smo kasneje s pomočjo matematično statističnih metod, in sicer računalniškega programa SPSS potrdili, bodisi delno sprejeli ali zavrgli.
Keywords: Bančništvo, zavarovalništvo, bančno zavarovalništvo, bančno zavarovalni produkti, povezovanje, oblike povezovanja, analiza povezovanja, model povezovanja, raziskava uporabnikov zavarovalniških produktov.
Published: 27.02.2012; Views: 1921; Downloads: 276
.pdf Full text (1,12 MB)

23.
UVEDBA BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA V GORENJSKO BANKO KRANJ, D.D.
Žiga Sitar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi proučujemo možnosti za razvoj modela, s katerim bi v Gorenjski banki Kranj d.d. poleg bančnih, strankam ponudili tudi zavarovalniške storitve. Želimo slediti trendom, ki gredo vedno bolj v smeri prepletanja finančnih storitev in tudi načinov njihove ponudbe. Naš glavi cilj je, da v proučevani banki problem nekonkurenčnosti pri ponudbi zavarovalniških storitev izničimo. Poleg rešitve tega problema, imamo cilj povečati učinkovitost trženja preko bančnih poslovalnic, ki ga banka vpelje kot dodatno tržno pot in je zanimiva za vse udeležence v bančnem zavarovalništvu (za banko, zavarovalnico in potencialno stranko). V teoretičnem delu najprej preučujemo razloge za uvedbo modela, nato pa vse vrste povezav med banko in zavarovalnico. Med proučevanimi vrstami povezav izbiramo najprimernejšo povezavo za proučevano banko. Zavarovalni produkti se razlikujejo od tradicionalnih bančnih produktov in s tem obstaja problematika poistovetenja bančnih delavcev z zavarovalništvom. Zavedamo se, da so zaposleni pri uvajanju modela poleg končnih kupcev najpomembnejši dejavnik. Iz tega razloga predstavljamo načine trženja komitentom in pa način nagrajevanja in motiviranja za zaposlene. V raziskovalnem delu proučujemo, če bi naš predvideni model lahko zaživel tudi v praksi. Najpomembnejši za uspešnost našega modela je končni kupec in v raziskavo je vključeno večje število komitentov proučevane banke. V zaključku naloge smo oblikovali modelno rešitev in predstavili odgovore na naša raziskovalna vprašanja.
Keywords: Banka, zavarovalnica, bančno zavarovalništvo, trženje, raziskava potreb
Published: 29.05.2012; Views: 935; Downloads: 76
.pdf Full text (465,11 KB)

24.
E- ZAVAROVALNIŠTVO
Vesna Krope, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V svojem diplomskem delu sem poglobila svoje teoretično znanje o zavarovalništvu, elektronskem poslovanju in dobrih spletnih straneh. Na podlagi teh znanj sem analizirala pet spletnih strani naših zavarovalnic ( Generali, Triglav, Maribor, Adriatic Slovenica, Kd Življenje) .Elektronsko poslovanje nam prihrani ogromno časa, saj nam ni potrebno odditi od doma in se srečati s ponudniki. Vse uredimo doma pred računalnikom. Potrebe strank se lažje razumejo zaradi neposredne komunikacije preko omrežja. Spletna stran je tako imenovan živi sistem, ki ga je potrebno neprestano prilagajati, osveževati in izboljševati, da pritegne uporabnike. Na dobrih spletnih straneh se kaže, da je internet dvosmerni kanal. Analizirane spletne strani so tudi v tej smeri pokazale, da so dobre spletne strani.
Keywords: zavarovalništvo, vrste zavarovanj, elektronsko poslovanje, spletne strani, optimizacija spletnih strani, analiza spletnih strani zavarovalnic
Published: 20.06.2012; Views: 1271; Downloads: 120
.pdf Full text (748,95 KB)

25.
E-ZAVAROVALNIŠTVO
Tara Sel, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalništvo je pomembna gospodarska panoga ter pomemben del finančnega sistema, katerega osnovna funkcija je zbiranje denarnih sredstev. Nedavni napredek v tehnologiji je korenito vplival na zavarovalništvo, saj je veliko zavarovalnic začelo splet uporabljati v veliki meri za ustvarjanje prodaje in večanje števila svojih strank. E-poslovanje pomeni elektronsko izmenjavo podatkov in vključuje uporabo vseh oblik informacijske in komunikacijske tehnologije. Z uvajanjem elektronskega poslovanja želijo podjetja doseči predvsem širjenje tržišča ter vstop na globalni trg, ustvarjanje novih poslovnih priložnosti in nižje stroške poslovanja. E-zavarovalništvo lahko opredelimo kot uporabo interneta in informacijskih tehnologij v proizvodnji in distribuciji zavarovalnih storitev. Zavarovalnice se pri uvajanju elektronskega zavarovalništva srečujejo z določenimi ovirami kot so stališča njihovih strank ter kompleksnost zavarovalnih polic. Uspeh prodaje zavarovalnih storitev preko spleta je odvisen predvsem od oglaševanja, ki vključuje zraven pasivnih medijev še razne oglaševalske pasice, elektronsko pošto ter spletne kupone. Z uvajanjem e-poslovanja si zavarovalnice prizadevajo čim ceneje in uspešnejše izvesti poslovne procese.
Keywords: elektronsko poslovanje, elektronsko zavarovalništvo, zavarovalništvo, spletne strani zavarovalnic, zavarovalnica, slovenske zavarovalnice
Published: 06.12.2012; Views: 1338; Downloads: 183
.pdf Full text (1,73 MB)

26.
ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI IN VPLIV NOVE DIREKTIVE SOLVENTNOSTI II
Mojca Čerpnjak, 2012, master's thesis

Abstract: Zavarovalništvo je bilo že od nekdaj posebna vrsta gospodarske dejavnosti, ki se je razvilo z osnovnim ciljem ustvarjanja gospodarske varnosti. Za zavarovalnice je pomembno, da nadzorujejo prevzeta tveganja in z njimi pravilno upravljajo, saj je lahko v nasprotnem primeru ogrožena njihova solventnost, ki jo lahko opišemo kot lastni kapital zavarovalnice. Ker morajo zavarovalnice poslovati na tak način, da imajo vedno zagotovljeno likvidnost in solventnost, je pomemben nadzor nad njimi, katerega glavni cilj je zaščita interesov potrošnikov zavarovalnih storitev. Ker je bilo za trenutno veljavni režim glede solventnosti zavarovalnic ugotovljenih kar nekaj pomanjkljivosti, je bil predlagan popolnoma nov sistem urejanja solventnosti zavarovalnic in nadzora nad njimi, imenovan Solventnost II. Le-ta bo usklajen z režimom, ki je bil uveden v bančnem sektorju, imenovanem Basel II, njegov glavni cilj pa bo enak cilju dosedanjega sistema, to je varstvo zavarovancev.
Keywords: zavarovalništvo, solventnost, nadzor zavarovalnic, Solventnost II, kvantitativne zahteve, minimalna kapitalska zahteva (MCR), solventnostna kapitalska zahteva (SCR), nadzorni proces, tržna razkritja, kvantitativne študije vpliva (QIS)
Published: 25.05.2012; Views: 3663; Downloads: 476
.pdf Full text (1,24 MB)

27.
28.
29.
INFORMACIJSKI IN ORGANIZACIJSKI MODEL ZA OBVLADOVANJE SPREMEMB VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA
Črt Brezovar, 2012, master's thesis

Abstract: Vrednosti enot premoženja se v zavarovalništvu uporabljajo praktično povsod: za računanje trenutne vrednosti zavarovalne police, za odkupe, prav tako pa so ključnega pomena tudi za aktuarske izračune. Izhodiščni problem je v tem, da se spremembe vnašajo vsak dan in da obstaja zaradi odvisnosti od vnašalcev velika možnost za napako, hkrati pa podatki niso ažurni. V tej magistrski nalogi bo prikazan poizkus izboljšave poslovnih procesov znotraj zavarovalnice, in sicer z uvedbo nove programske rešitve za obvladovanje sprememb vrednosti enot premoženja.
Keywords: zavarovalništvo, vrednost enote premoženja, informacijski sistem, tehnologija, analiza
Published: 05.09.2012; Views: 1045; Downloads: 81
.pdf Full text (701,77 KB)

30.
Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica