| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 87
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
11.
VPLIV VSTOPA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO NA TRŽNE POTI SLOVENSKIH ZAVAROVALNIC
Marjan Kranjc, 2011, master's thesis

Abstract: Glavni namen magistrske naloge je raziskati vpliv vstopa Slovenije v EU 1. maja 2004 na slovensko zavarovalništvo s poudarkom na tržnih poteh, ki jih za dosego trženjskih ciljev uporabljajo zavarovalnice v EU, v primerjavi s tržnimi potmi, ki so značilne za slovenske zavarovalnice. Ugotoviti želimo, ali so se alternativne tržne poti, ki so značilne za evropske zavarovalnice v zadnjih nekaj letih že prenesle v Slovenijo, oziroma ali so sploh prave za zelo konzervativno usmerjene slovenske zavarovance. Poseben poudarek pa bomo v tej magistrski nalogi namenili Zavarovalnici Triglav in njenim tržnim potem, saj je prav Zavarovalnica Triglav tista, ki zaradi svoje dolgoletne tradicije in velikosti v veliki meri usmerja slovensko zavarovalništvo. Prodaja zavarovalniških storitev je močno odvisna od pravilne izbire tržnih poti. Tradicionalni načini prodaje zavarovalniških storitev se vedno bolj umikajo novim načinom prodaje, ki jih omogoča hitri tehnološki napredek. Ne nazadnje pa vpliva na razvoj novih tržnih poti tudi čedalje večja konkurenca v zavarovalništvu, ki sili zavarovalnice, da so vedno bolj inovativne pri distribuciji svojih produktov. Načini distribucije zavarovalniških storitev pomembno vplivajo na tržni delež zavarovalnice ter na njeno dobičkonosnost, zato je razvijanje novih načinov trženja v njenem življenjskem interesu. Na to pa še dodatno vpliva pritisk zmanjševanja stroškov, kar nenehno zahteva iskanje novih tržnih poti v zavarovalništvu. Teh izzivov se zaveda tudi Zavarovalnica Triglav, ki vedno bolj sledi razvitim evropskim zavarovalnicam, saj bo le tako dolgoročno lahko ostala velik igralec na področju jugovzhodne Evrope. Z vstopom Slovenije v EU so se razmere v slovenskem zavarovalništvu spremenile, saj slovensko zavarovalništvo vse bolj čuti pritisk konkurence iz razvite Evrope. Danes evropskim zavarovalnicam ni potrebno več ustanavljati svojih podružnic v Sloveniji, saj po evropski zakonodaji lahko delujejo na vsem območju EU. To pa je dodaten razlog, da morajo slovenske zavarovalnice čim bolj približati ponudbo produktov evropskim standardom, saj si bodo le tako zagotovile obstoj na zahtevnem zavarovalniškem trgu. Zavarovalnica Triglav je zelo pomembna finančna institucija v Sloveniji, saj na slovenskem trgu zavzema malo manj kot 50% tržni delež. Tak tržni delež zahteva od Zavarovalnice Triglav tudi veliko odgovornost na področju trženja zavarovalniških storitev in izbiro pravih tržnih poti, ki ji bodo omogočile kar najboljšo prodajo svojih produktov. Zavarovalnica Triglav zaenkrat še trži svoje storitve s svojo lastno prodajno mrežo preko zastopnikov in komercialistov, vedno bolj pa sodeluje tudi z zavarovalnimi posredniki, ki čedalje pogosteje trkajo na vrata slovenskih zavarovalnic. Pri tem pa se zavarovalnica vse bolj ozira za sodobnimi načini tržnih poti, predvsem za bančnim zavarovalništvom in trženjem zavarovalnih storitev preko interneta in telefona. Velik izziv svetovnim in slovenskim zavarovalnicam predstavlja vprašanje, kako izkoristiti stroškovno učinkovitost visoke tehnologije in hkrati ne izgubiti osebnega stika z zavarovanci, ki ga omogočajo tradicionalne prodajne poti. V magistrski nalogi bomo poskušali prikazati tako tradicionalne kot sodobne tržne poti ter opozoriti na dobre in slabe strani le-teh. Zavarovalniška storitev zavzema v tržnem spletu prav posebno mesto. Zavarovalna storitev je nekaj neotipljivega. Gre predvsem za zaupanje zavarovancev, da bodo v primeru škode dobili neko povračilo. Vse te specifičnosti pa moramo upoštevati pri izbiri tržnih poti, saj bomo le na ta način optimizirali prodajo zavarovalniških storitev. Zavarovalnica Triglav se zaveda omejenosti tradicionalnih tržnih poti, zato se vedno bolj ozira po sodobnih tržnih poteh. Dobičkonosnost zavarovalnice postaja glavno merilo uspešnosti, zato smo prisiljeni iskati vedno nove načine distribucije zavarovalniških storitev s čim manjšimi stroški. Glavni problem pri pripravi magistrske naloge je bil v p
Keywords: zavarovalnica, zavarovanec, odškodnina, broker, lastni zastopnik, referent za sklepanje zavarovanj, premoženjska premija, življenjska premija, brokeraža, tradicionalne tržne poti, moderne tržne poti, bančno zavarovalništvo
Published: 14.10.2011; Views: 2724; Downloads: 295
.pdf Full text (2,92 MB)

12.
STRATEŠKI MARKETING V ZAVAROVALNIŠTVU
Vera Kocbek, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Zavarovalništvo je panoga, ki ljudem že več kot tisoč let zagotavlja varnost. Princip zavarovalništva deluje na razpršitvi tveganja med več ljudi. Najbolj pogosta zavarovanja, ki jih fizična oseba potrebuje, so avtomobilsko, premoženjsko in življenjsko zavarovanje. V Sloveniji je v letu 2008 delovalo 14 zavarovalnic, ki so zbrale 2 milijardi premij, kar predstavlja več kot 5 % bruto domačega proizvoda. Glede na povprečje v Evropski uniji namenimo Slovenci skoraj polovico manj denarja za zavarovanja kot povprečen Evropejec. Slovenske zavarovalnice imajo razvito marketinško strategijo. Jasno so definirane strategije in cilji. Zavarovalnice svoje odločitve zasnujejo na osnovi raziskav. Najpomembnejši vir informacij o zavarovalnici so dobre izkušnje. Zavarovalnice komunicirajo s strankami predvsem preko osebnega kontakta zastopnika. Vse zavarovalnice merijo učinkovitost marketinga. Posebej smo analizirali poslovanje in marketinško strategijo v GRAWE Zavarovalnici, d. d., ki dosega 2-odstotni tržni delež s 35 milijoni vplačanih premij. Paradni konj te zavarovalnice so življenjska zavarovanja, ki ji je tržna rast zaradi recesije v zadnjih dveh letih upadla. GRAWE bo morala z inovativnim programom ali pristopom spodbuditi povpraševanje po življenjskih zavarovanjih ter se preusmeriti na premoženjsko in avtomobilsko zavarovanje. Marketinška strategija v zavarovalnici GRAWE je jasno definirana. Na osnovi raziskav določijo marketinški nastop na trgu. Zavarovalni zastopniki so ključnega pomena pri zadovoljevanju potreb in kvalitetni predstavitvi zavarovalnih programov. Aktivno marketinško komuniciranje je tem aktivnostim v veliko podporo. Učinkovitost se redno meri.
Keywords: zavarovalnica, zavarovalništvo, strateški marketing, slovenski zavarovalniški trg, GRAWE Zavarovalnica, d. d., strateški marketing v zavarovalnici
Published: 10.05.2011; Views: 2571; Downloads: 415
.pdf Full text (11,21 MB)

13.
MODEL ZA OCENO PRIMERNOSTI PROGRAMSKE OPREME V ZAVAROVALNICI
Avgust Drol, 2010, master's thesis

Abstract: Večparametrski modeli so koristen pripomoček pri ocenjevanju programske opreme za zavarovalništvo, saj imamo opravka z velikim številom dejavnikov, ki vplivajo na odločitev in veliko število rešitev, med katerimi se odločamo. Večparametrski modeli nam pri tem omogočajo večjo preglednost in sistematičnost samega postopka pri oceni programske opreme za zavarovalništvo. Zgrajeni model za oceno programske opreme v zavarovalništvu nam omogoča večjo natančnost, strukturiranost in sistematičnost v fazi vrednotenja ter enakovredno obravnavo variant. Model omogoča vzpostavljanje prioritet, možnosti analiz, simulacij, je enostaven, prilagodljiv in uporaben tudi v manj strukturiranih situacijah ob nepopolnih podatkih. Model predstavlja učinkovito orodje, ki omogoča lažje obvladovanje kompleksne ocene programske rešitve v zavarovalništvu. Moramo pa se zavedati, da model predstavlja le orodje za lažjo oceno, končna odločitev pa je na strani odločevalca.
Keywords: zavarovalništvo, večparametrsko odločanje, metodologija DEX, programsko orodje DEXi, informacijski sistem v zavarovalništvu.
Published: 03.01.2011; Views: 1588; Downloads: 104
.pdf Full text (1,81 MB)

14.
15.
INFORMACIJSKI SISTEM V ELEKTRONSKEM ZAVAROVALNIŠTVU
Brigita Berghaus, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v razvitem svetu in danes prav nobeno podjetje ne more poslovati brez računalnika in z njim povezanim spletnim mestom. Zato smo prav v nalogi spoznali elektronsko poslovanje in z njim povezano elektronsko zavarovalništvo, ki se vse bolj razvija in uveljavlja. V uvodnem delu smo opredelili področje in opis problema, navedli smo cilje in osnovne trditve, predpostavke in omejitve raziskave ter predvidene metode raziskovanja. V nadaljevanju smo opredelili pojem elektronskega poslovanja, ki izhaja iz angleškega izraza »electronic commerce« ter opisali, kako se je začel razvoj elektronskega poslovanja. Navedli smo prednosti, slabosti, oblike in model e-poslovanja. V osrednjem delu smo opredelili zavarovalništvo, pojem zavarovalništva in predstavili različne vrste zavarovanj. Spoznali smo osnovne pojme zavarovanj ter navedli, kaj določa Zakon o zavarovalništvu. Ugotovili smo, da zavarovalnice potrebujejo za uspešno in učinkovito poslovanje dober informacijski sistem ter da morajo podjetja zaradi vse večjega konkurenčnega boja ponujati svoje izdelke oz. storitve preko spleta. Poslovanje preko spleta zmanjšuje stroške. Med drugim smo opisali tudi ovire in prednosti elektronskega zavarovalništva ter navedli, kako se je elektronsko zavarovalništvo uvedlo v Sloveniji. Ker smo v nalogi povezani z računalnikom in internetom, smo predstavili metode oglaševanja, elemente spletne strani ter kriterije dobre spletne strani. Zadnji del smo namenili Zavarovalnici Maribor in njeni predstavitvi. Najprej smo na kratko predstavili Zavarovalnico. V nadaljevanju smo predstavili spletno stran Zavarovalnice Maribor, ki je podrobneje analizirana glede na kriterije dobre spletne strani. Na koncu je predstavljena še ponudba zavarovanj preko spleta s primeri obrazcev.
Keywords: elektronsko poslovanje, zavarovalništvo, informacijski sistem, elektronsko zavarovalništvo, spletna stran, Zavarovalnica Maribor, ponudba Zavarovalnice Maribor
Published: 20.05.2011; Views: 2085; Downloads: 218
.pdf Full text (1,67 MB)

16.
PRIDOBITEV LICENCE ZA ZAPOSLENE V BANČNIŠTVU
Damijan Gselman, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem opredelil in predstavil osnove bančnega zavarovalništva ter vzajemnih skladov, saj sta omenjena investicijska produkta vse pogostejši storitvi, ki jih banke vključujejo med svoje storitve. Za opravljanje teh storitev pa zaposleni potrebujejo ustrezni licenci. V sklopu pridobitve licenc sta organizirani izobraževanji in tako sem predstavil teoretične osnove izobraževanja in kurikuluma, nato pa še raziskal organizacijo obeh omenjenih izobraževanj. Prav tako sem podrobneje zapisal celoten postopek pridobitve obeh omenjenih licenc. Zapisal sem pravno podlago za pridobitev licenc, zahtevane pogoje, organizacijo izobraževanja in preizkusov znanj, zbral sem obrazce in obvestila, ki so potrebni za prijavo na izobraževanje in na strokovni preizkus znanja. Licenco za posredovanje zavarovanj za zaposlene v banki izda Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi potrdila o uspešno opravljenem preizkusu strokovnih znanj, ki ga predhodno izda Slovensko zavarovalno združenje. Le-to pa prav tako organizira izobraževanje, ki poteka po razpisanih pogojih. Licenco za trženje vzajemnih skladov zaposleni v banki pridobijo pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, če so predhodno uspešno opravili preizkus strokovnih znanj pri ZDU – GIZ. ZDU – GIZ prav tako organizira izobraževanje za pridobitev strokovnega znanja na področju trženja vzajemnih skladov. Zaposleni na banki pa potrebujejo licenci za opravljanje bančnega zavarovalništva in trženje vzajemnih skladov, saj se je zakonodaja v zadnjih letih spremenila tako, da si lahko pridobijo ustrezno strokovno znanje. Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabil metode, ki so povezane s teoretičnim preučevanjem razpoložljive literature in virov. S teoretično osnovo sem zbrane podatke in postopke uredil in zapisal. Ti podatki se nanašajo na potrebne pogoje za pridobitev licenc, na celoten potek in organizacijo pridobitve izbranih licenc.
Keywords: Izobraževanje, Kurikulum, Bančno zavarovalništvo, Vzajemni skladi, Organizacija izobraževanja za pridobitev licence za posredovanje zavarovanj, Organizacija izobraževanja za pridobitev licence za trženje vzajemnih skladov
Published: 05.08.2011; Views: 2389; Downloads: 251
.pdf Full text (1,72 MB)

17.
ELEKTRONSKO POSLOVANJE ZAVAROVALNICE MARIBOR D.D.
Peter Štumberger, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalništvo postaja ena glavnih dejavnosti v našem poslovnem okolju. Zavarovalnice se povezujejo z bankami in drugimi podjetji ter tako nastajajo pomembne finančne skupine. Sinergija med njimi povzroča nastanek novih produktov, prav tako pa jih želja po nenehnem napredku žene v razvijanje novih poslovnih priložnosti. V našem diplomskem delu smo najprej predstavili elektronsko poslovanje, njegove začetke, prednosti in slabosti. Izpostavili smo nujnost e-poslovanja za vsa podjetja, ki želijo biti konkurenčna in v stiku s svetovnimi trendi poslovanja. Skozi prizmo e-poslovanja smo se navezali na Zavarovalnico Maribor in predstavili njeno elektronsko poslovanje. Temelj vsakega uspešnega e-zavarovalništva je dobro razvit informacijski sistem. Na njegovem temelju, lahko nato strokovnjaki iz področja zavarovalništva s pomočjo informatikov in tudi zunanjih sodelavcev ustvarijo spletni portal, ki bo izhodišče za uspešno spletno poslovanje. V diplomskem delu smo podrobno predstavili spletni portal Zavarovalnice Maribor z oblikovnega, vsebinskega, tehničnega, uporabnostnega in marketinškega vidika. Predstavili smo spletno ponudbo Zavarovalnice Maribor, ki je primerjalno gledano nad povprečjem preostalih zavarovalnic, delujočih na našem območju. Nazorno in podrobno smo tudi preučili in predstavili možnost dejanske uporabe spletnih storitev, kot so izračun, sklenitev zavarovanja in prijava škode. E-zavarovalništvo torej postaja nujno, tako za uporabnike kot za zavarovalnice. Uporabniki z njim ogromno pridobijo, saj lahko nemoteno kadar koli dostopajo do vsebin, ki jih zanimajo, do nujnih informacij ali koristijo spletne storitve. Za zavarovalnice pa ta način poslovanja predstavlja nižje stroške poslovanja, hkrati pa se ustvarja nov način interakcije z uporabniki. Zavarovalnica si na ta način pridobiva prednost pred konkurenco, dviguje ugled podjetja in hkrati ponuja na trgu nove produkte s pomočjo novih marketinških poti.
Keywords: elektronsko poslovanje, zavarovalništvo, spletni portal, spletne storitve, elektronsko zavarovalništvo, ponudba Zavarovalnice Maribor
Published: 06.07.2011; Views: 1910; Downloads: 288
.pdf Full text (1,20 MB)

18.
VPELJAVA MREŽNEGA MARKETINGA V PODJETJU VALENCA D.O.O.
Primož Gorišek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava vpeljavo mrežnega marketinga v podjetju Valenca, zavarovalniško zastopanje d. o. o. Prenova prodajnih procesov z vpeljavo mrežne strukture predstavlja možno izboljšavo trenutne situacije v podjetju. V uvodnem delu so podane predpostavke in omejitve, ki morajo biti pri oblikovanju rešitve upoštevane in ki sovpadajo z vizijo podjetja. Na koncu uvodnega poglavja so določeni cilji raziskave in postavljene hipoteze. Teoretične osnove postavk, povezanih z delovanjem mrežnega marketinga, so opisane v poglavju Marketing, podrobneje v podpoglavju Mrežni marketing. Proučene so s pomočjo obstoječe literature o obravnavani tematiki, z internetnimi viri ter obstoječimi raziskavami in statističnimi obdelavami. Obravnavano okolje, trenutna organizacijska struktura podjetja ter delovni procesi, ki se izvajajo pri opravljanju osnovne dejavnosti so podrobno prikazani v poglavju Obstoječe stanje. V drugem delu poglavja je opisana problematika, s katero se podjetje zaradi povečanega obsega dela srečuje in zaradi katere je prišlo do težnje po reorganizaciji. V poglavju Raziskava smo s pomočjo anketnega vprašalnika, poslanega potencialnim sodelavcem in potencialnim strankam ter z intervjujem s strokovnjakom obravnavanega področja poskusili ugotoviti primernost vpeljave mrežnega marketinga v dano okolje. Raziskava proučuje splošno mnenje ljudi o mrežnem marketingu, zanimanje za delo svetovalca v mrežnem marketingu ter stopnjo korektnosti, ki jo le-ti dosegajo v tako organiziranih podjetjih. Pridobljene podatke smo analizirali, statistično obdelali in jih predstavili v poglavju Rezultati raziskave. Podani so zanimivi zaključki o mrežnem marketingu. V zadnjem poglavju Predlog prenove je predstavljena za podjetje ugodna rešitev. Izhaja iz analize rezultatov, pridobljenih v raziskavi te diplomske naloge, in iz vizije podjetja. Poglavje je sklenjeno s smernicami, ki naj bi jih podjetje, če želi ostati konkurenčno, upoštevalo v prihodnosti.
Keywords: zavarovalništvo, mrežni marketing, produkti, stranke, svetovalci
Published: 10.08.2011; Views: 1469; Downloads: 97
.pdf Full text (1,12 MB)

19.
VPLIV NEKATERIH MARKETINŠKIH INFORMACIJ NA OBLIKOVANJE CENE AVTOMOBILSKEGA KASKO ZAVAROVANJA
Peter Mrđen, 2011, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu magistrskega dela najprej primerjamo različne vidike opredeljevanja storitev, vrste storitev ter njihove poglavitne značilnosti, po katerih se bistveno ločijo od fizičnih izdelkov. Nadalje obravnavamo področje zavarovalnih storitev, kjer predstavljamo zgodovino, poglavitne značilnosti in vrste zavarovalnih storitev ter njihov pomen. Zaradi specifičnih značilnosti storitev, kot so neotipljivost, neobstojnost, in heterogenost, je potrebno obravnavati oblikovanje cen storitev ločeno od oblikovanja cen fizičnih izdelkov, kar podrobneje opisujemo v našem magistrskem delu. Nadalje opisujemo probleme oblikovanja cen storitev, dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje cen storitev, cilje, metode, taktike ter proces oblikovanja cen storitev. Podrobneje predstavimo tudi oblikovanje cen zavarovalnih storitev, strukturo zavarovalne premije ter določanje višine premije. V empiričnem delu podrobneje predstavimo raziskovalni problem, namen in cilje raziskave. Temu sledi raziskava vpliva nekaterih marketinških informacij na zavarovalno tehnični rezultat (v nadaljevanju ZTR) in posledično na ceno avtomobilskega kasko zavarovanja. Raziskava je pokazala, da na višino ZTR statistično pomembno vplivata naslednji dve marketinški informaciji: cena avtomobila in moč motorja avtomobila, medtem ko znamka in tip vozila, tip zavarovanca in kraj zavarovanja statistično pomembno ne vplivajo na ZTR. Ker smo imeli opravka tako s kategoričnimi kot z numeričnimi podatki, smo pri raziskavi uporabili dve metodi, in sicer: hi-kvadrat test za analizo kategoričnih podatkov ter bivariatno regresijsko analizo za merjenje vpliva numeričnih tipov spremenljivk. Glede na rezultate raziskave ugotavljamo, da obstaja v povezavi z ZTR negativna korelacija med obema neodvisnima spremenljivkama. Nadalje ugotavljamo, da je vrednost ZTR v negativni korelaciji s ceno zavarovanja. Široko področje oblikovanja cen storitev in v povezavi s tem tudi oblikovanje cen zavarovalniških storitev puščata široke možnosti nadaljnjega raziskovanja. in sicer predvsem na področju vpliva ostalih marketinških informacij na oblikovanje cen v zavarovalništvu, kot so: - cenovni cilji organizacije v povezavi z oblikovanjem prodajnih cen, - tržne strukture in oblikovanje cen zavarovalnih storitev, - organizacijske značilnosti in oblikovanje cen zavarovanja.
Keywords: značilnosti storitev, vrste storitev, opredelitev storitev, zavarovalništvo, značilnosti zavarovalnih storitev, vrste zavarovanja, oblikovanje prodajnih cen storitev, marketinške informacije, oblikovanje cen v zavarovalništvu, zavarovalna premija.
Published: 26.10.2011; Views: 2059; Downloads: 311
.pdf Full text (1,12 MB)

20.
VLOGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
Tadeja Cirnski, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalništvo je povezano tako z gospodarskim kakor tudi z družbenim življenjem in vsak posameznik se z njim srečuje v različnih vlogah vse življenje. Korenine zavarovalništva segajo več tisoč let nazaj v preteklost, medtem ko je sodobno zavarovalništvo zacvetelo šele v zadnjih dveh desetletjih. V Sloveniji je zavarovalništvo dolga leta zaostajalo za razvitimi državami, tako da se je šele v zadnjih desetih letih približalo razvitemu evropskemu in svetovnemu trgu. Zavarovalna dejavnost mora temeljiti na gradnji odnosov in ustvarjanju medsebojnega zaupanja med ponudniki in kupci zavarovalnih storitev. Za kvaliteten odnos je zelo pomembno, da je prisotna dobra komunikacija in nenazadnje tudi dobro obvladovanje komunikacijskih veščin. Slovensko zavarovalništvo se mora okrepiti, a domači trg ne bo dovolj, zato bo potrebno izkoristiti prednosti širjenja na širše vzhodne dele Evrope kakor tudi na trg bivše Jugoslavije.
Keywords: • management, • manager, • komunikacija, • zavarovalništvo.
Published: 03.01.2012; Views: 955; Downloads: 66
.pdf Full text (713,00 KB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica