| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Protokol za overjanje in dogovor o ključu za uporabo v brezžičnih telesnih senzorskih omrežjih
Marko Kompara, 2019, doctoral dissertation

Abstract: Napredek na področjih mikroelektronike, vgrajenega računalništva in brezžične komunikacije je povzročil povečanje zanimanja za telesna senzorska omrežja. Telesno senzorsko omrežje sestavljajo senzorska vozlišča, porazdeljena v neposredni bližini telesa uporabnika, na telesu ali celo v telesu uporabnika. Vozlišča zbirajo fiziološke in druge podatke o stanju telesa in jih posredujejo zmogljivejšim napravam v obdelavo. Takšna oblika omrežja predstavlja predvsem potencial v razvoju in zmanjševanju stroškov zdravstvene oskrbe. Podatki, ki se pretakajo v takšnih omrežjih, so občutljivi. Zdravstveni podatki so tudi zakonsko opredeljeni kot posebna oblika osebnih podatkov, za katere je nujna dodatna skrbnost pri njihovem varovanju. Poleg varnega hranjenja takšnih podatkov je treba zagotavljati njihovo varnost tudi med prenosom iz senzorskih naprav v druge naprave v omrežju. To varovanje je v veliki meri odvisno od protokola overjanja in vzpostavitve ključa, ki preveri istovetnost naprav v komunikaciji in vzpostavi ključ, na podlagi katerega bo nadaljnja komunikacija šifrirana. Razvoj protokola za overjanje in vzpostavitev ključa, primernega za uporabo v telesnih senzorskih omrežjih, je zaradi zahtevane ravni varovanja in strojnih omejitev velik izziv. Cilj te disertacije je razvoj lastnega protokola za overjanje in dogovor o ključu, ki bo izpolnjeval vse varnostne zahteve in bo obenem učinkovit ter primeren za uporabo v senzorskih vozliščih. V ta namen so v doktorski disertaciji zbrane varnostne lastnosti, ki bi jih varni protokoli, primerni za uporabo v telesnih senzorskih omrežjih, morali izpolnjevati, ter možni napadi, na katere bi morali biti odporni. V okviru doktorske disertacije je bil izveden pregled literature, na podlagi katere je bila razvita nova klasifikacija obstoječih protokolov vzpostavitve ključa. Ob pregledu obstoječih protokolov je bila posebna pozornost posvečena tudi analizam, ki so jih avtorji takšnih protokolov izvedli za dokazovanje varnosti in učinkovitosti predstavljenih protokolov. Iz tega je nastal seznam metod vrednotenja varnosti in učinkovitosti protokolov. Disertacija predstavi dva nova lahka protokola vzpostavitve ključa, namenjena uporabi v telesnih senzorskih omrežjih. Protokola omogočata vzpostavitev komunikacije s senzorskim vozliščem na varen in nezahteven način. V dokaz tega je za vsak protokol opravljena varnostna analiza s hevristično metodo vrednotenja varnosti in analiza učinkovitosti, ki vključuje tudi primerjavo predlaganih protokolov z obstoječimi sorodnimi protokoli.
Keywords: overjanje, vzpostavitev ključa, dogovor o ključu, telesno senzorsko omrežje, varnostni protokol
Published: 04.10.2019; Views: 582; Downloads: 97
.pdf Full text (2,34 MB)

2.
Vzpostavitev projektne pisarne v multiprojektnem okolju srednje velikega hitrorastočega podjetja
Teja Povhe, 2018, master's thesis

Abstract: Vzpostavitev projektne pisarne se v današnjem času loteva vse več podjetij, ki si želijo v svoje delovno okolje vpeljati red, disciplino in nadzor nad celotnim portfeljem projektov. Največja problematika, ki se kaže v zadnjem času in ni mala, je ta da vse več podjetij, kjer imajo opravka z večimi projekti naenkrat ne vedo kam točno se izteka denar oziroma kakšno je dejansko finančno in časovno stanje na projektu v danem trenutku. Ravno s tega vidika se podjetja odločijo za vzpostavitev projektne pisarne. Je pa res, da preden se tega lotijo, morajo vedeti kakšne funkcije in naloge bo opravljala projektna pisarna oziroma odgovoriti si morajo na preprosto vprašanje: Kaj želim s projektno pisarno doseči? Največja napak, ki se kaže v podjetjih, ki ne vedo kaj točno je namen projektne pisarne je ta, da se vzpostavitve lotevajo, ker se to sliši moderno in ker jo morda ima njihova konkurenca. To je največja napaka, da dosežemo kontra efekt delovanja projektne pisarne. V takšnem primeru, da se to zgodi, je potem zelo težko ponovno začeti in še težje pritegniti pozornost zaposlenih, da bi pri tem sodelovali, kaj šele, da bi upoštevali vsa pravila, ki se z vzpostavitvijo projektne pisarne vsekakor pojavijo. Ključno pri vsem tem je in o čemer bomo tudi pisali v nadaljevanju magistrske naloge je to, da se vsega novega lotevamo postopoma z lahkimi prijemi in pa soglasno z vodstvom. Brez podpore vodstva, projektna pisarna ne mora obstajat. Vse to na kakšen način in kako se lotiti vzpostavitve bomo opisali v nadaljevanju. Na podlagi realnih izkušenj bomo skušali predstaviti, kaj sploh projektna pisarna je, kdaj je pravi trenutek, da jo imamo in kakšno dodano vrednost pridobi podjetje kot celota.
Keywords: projektna pisarna, vzpostavitev projektne pisarne, portfelj projektov, projektni management v srednje velikih in malih podjetjih, gazela
Published: 18.10.2018; Views: 410; Downloads: 116
.pdf Full text (1,72 MB)

3.
Vzpostavitev etažne lastnine na podlagi ZVEtL-1
Nuša Štampalija, 2018, master's thesis

Abstract: Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih delih stavbe in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) je stopil v veljavo 19.7.2017 in nadomestil prej veljavni Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog upravičenega pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL). Poglavitni cilj zakona je vzpostaviti postopek v katerem lahko zunajknjižni pridobitelji posameznih delov dosežejo evidentiranje svoje dejansko obstoječe etažne lastnine, ki je nastala v času prejšnje ureditve v katero sprejem nove sistemske zakonodaje, ni posegel. ZVEtL-1 je tako kot njegov predhodnik zapolnil pravno praznino in zunajknjižnim pridobiteljem zagotovil pravno varstvo na način, da lahko na podlagi pravnega naslova, ki izkazuje pridobitev lastninske pravice na posameznem delu stavbe, zahteva vzpostavitev in v nepremičninskih evidencah ustrezno evidentiranje etažne lastnine. Z vzpostavitvijo in evidentiranjem dejansko obstoječe etažne lastnine, ki še ni prilagojena zahtevam danes veljavnim zemljiškoknjižnim predpisov, se bo odpravilo neskladje med obstoječim dejanskim stanjem in evidentiranim stanjem v nepremičninskih evidencah. Nepremičninske evidence bodo postale kvalitetnejše, kar je v širšem javnem interesu in zaradi uveljavljenih načel zemljiškoknjižnega prava bistvenega pomena za pravno varnost nepremičninskega trga. Z začetkom uporabe ZVEtL so se v praksi začele kazati ovire, ki so oteževale izvajanje postopka in zavirale zakonodajalčev cilj po hitrem, učinkovitem in ekonomičnem postopku. Odpirala so se temeljna vprašanja kot na primer; kdo so upravičeni predlagatelji postopka, kakšno je razmerje med postopkom vzpostavitve etažne lastnine in postopkom določitve danes ugotovitve etažne lastnine, vprašanja vezana na pravni naslov pridobitve lastninske pravice na posameznem delu stavbe, pogoji priposestovanja, itd. Zakonodajalec je z ZVEtL-1 poskušal odpraviti zaznane administrativne ovire in postopka še dodatno poenostaviti, pri tem pa povzel ustrezne rešitve, ki so jih sodišče izoblikovala ob uporabi ZVEtL. ZVEtL-1 je skupnosti vsakokratnih lastnikov etažnih lastnikov podelil pravdno sposobnost, določneje opredeli kdaj so izpolnjeni pogoji za začetek postopka vzpostavitve etažne lastnine, izrecno navedel zahtevke, ki jih lahko predlagatelj uveljavlja, razširil aktivno procesno legitimacijo, poenostavil obveščanje o postopku z institutom dodatnega obveščanja v stavbi, odpravil omejitev glede vzporednega teka postopkov po ZVEtL in denacionalizacijskih postopkov, omejih potrebo po spremembi vpisov v kataster stavb, dopolnil določbe glede pravnih naslovov, nedvoumno povzel pogoje za dokazovanje priposestovanja, in druge spremembe, ki so predstavljene v magistrskem delu.
Keywords: vzpostavitev etažne lastnine, uskladitev nepremičninskih evidenc, ZVEtL-1, dejanska etažna lastnina, pridobitelj posameznega dela stavbe, pripadajoče zemljišče.
Published: 15.10.2018; Views: 1282; Downloads: 267
.pdf Full text (859,11 KB)

4.
Vzpostavitev etažne lastnine na podlagi sodne odločbe
Matjaž Tratnik, 2010, published scientific conference contribution

Abstract: Avtor obravnava dva postopka za vzpostavitev etažne lastnine na podlagi sodne odločbe v nepravdnem postopku. Redna pot je določena v Stvarnopravnem zakoniku in Zakonu o nepravdnem postopku in je namenjena posameznim solastnikom nepremičnine, če ne morejo doseči soglasja glede preoblikovanja solastnine v etažno lastnino. Druga, ki jo določa Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča, pa posameznim pridobiteljem omogoča, da prek poenostavljenega postopka dosežejo vzpostavitev etažne lastnine na celotni stavbi in se posledično lahko vpišejo v zemljiško knjigo kot lastniki posameznega dela. Ta pot se uporablja takrat, ko zaradi neaktivnosti zemljiškoknjižnih solastnikov ni mogoče vzpostaviti etažne lastnine po redni poti. Ureditev v ZVEtL, pa poraja tudi določena vprašanja. Zlasti sta problematična aktivna legitimacijain dejstvo, da mora predlagatelj ob pričetku postopka plačati predujem stroškov, ki je v stanovanjskih blokih lahko zelo visok, kar ga pogosto odvrne od vložitve predloga.
Keywords: etažna lastnina, vzpostavitev etažne lastnine, posamezni deli, nepravdni postopki, zemljiška knjiga
Published: 23.07.2018; Views: 824; Downloads: 114
.pdf Full text (93,80 KB)

5.
KRŠITEV PRAVICE NA PODLAGI 6. ČLENA EKČP V RAZMERJU DO UPORABE PRAVIL ZPP Z ANALIZO SODNE PRAKSE
Sergeja Podvršnik, 2018, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo prvi odstavek 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, torej pravico do poštenega sojenja. V navedenem odstavku je določeno, da ima vsakdo pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumen roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora biti izrečena javno, toda tisk in javnost sta lahko izločena iz sojenja deloma ali v celoti v interesu morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v demokratični družbi zahtevajo koristi mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja strank, pa tudi tedaj, kadar bi po mnenju sodišča zaradi posebnih okoliščin javnost sojenja škodovala interesom pravičnosti. V magistrskem delu zraven teorije predstavljamo razlage, stališča ter odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice glede kršitev navedenega odstavka. Najpomembnejša pridobitev z vidika Evropskega sodišča je reševanje pritožb posameznikov, preko katerih se ohranja in širi pomen človekovih pravic ter vzpodbuja oziroma prisili vlade posameznih držav sprejemati ukrepe za izboljšanje delovanja domačih institucij. Pristop Evropskega sodišča je torej kazuističen ter praviloma zahteva, da so upoštevane vse okoliščine konkretnega primera in poznavanje celotnega judikata. Ravno s tega vidika smo podrobneje predstavili novejši sodbi proti Sloveniji, in sicer Tence proti Sloveniji in Aždajić proti Sloveniji, ter še nekatere druge sodbe tako proti Sloveniji kot tudi proti drugim državam. Pravica do poštenega sojenja je ena izmed največkrat uveljavljenih kršitev s strani pritožnikov hkrati pa največ sodb zadeva prav kršitev te pravice. Slovenija je s podpisom Konvencije omogočila, da so odločbe slovenskih sodišč, na podlagi posameznih pritožb povržene presoji ESČP. Procesna jamstva glede civilnih sodnih postopkov lahko uvrstimo v dve temeljni skupini. V prvi skupini so pravice posameznika do sodišča, to je zagotovitev, da lahko posameznik doseže, da bo o njegovih pravicah odločalo sodišče. V drugi skupini pa imamo pravice posameznika v postopku, ko do njega pride. V okviru te skupine so predstavljene pravica do izjave oziroma pravica do kontradiktornega postopka, pravica do enakega varstva pravic, pravica do pritožbe ter pravica do sojenja v razumnem roku. V magistrskem delu je predstavljeno tudi, kako je pravica do poštenega sojenja zagotovljena skozi določila Zakona o pravdnem postopku, ter nekatere s tem povezane novosti, ki jih je prinesla novela ZPP-E. ESČP je pristojno le za odločanje o tem, ali je država kršila EKČP ali katerega od njenih protokolov, in v primeru, da nacionalno pravo države podpisnice dovoljuje le delno zadoščenje, lahko ESČP oškodovani stranki nakloni pravično zadoščenje. Države podpisnice v večini primerov upoštevajo sodbe ESČP, a se načini izvrševanja med seboj razlikujejo med drugim tudi zato, ker države izvršujejo sodbe Sodišča skladno s svojimi nacionalnimi predpisi. V zadnjem delu magistrskega dela je predstavljeno, kaj sodba Sodišča pomeni za oškodovanca v Sloveniji ter ureditev v nekaterih tujih državah, ki imajo v svojih civilnih procesnih zakonih predvideno izredno pravno sredstvo v primeru sodbe Sodišča.
Keywords: pravica do poštenega sojenja, Evropsko sodišče za človekove pravice, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravica dostopa do sodišča, pravice v postopku, Zakon o pravdnem postopku, ukrepi za vzpostavitev prejšnjega stanja
Published: 23.02.2018; Views: 1676; Downloads: 373
.pdf Full text (924,62 KB)

6.
POSTOPEK VZPOSTAVITVE ZEMLJIŠKOKNJIŽNE LISTINE S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE
Filip Slovša, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena zakonska ureditev različnih načinov vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki zajema celosten pregled teorije, s poudarkom na pregledu in analizi primerov aktualne slovenske sodne prakse glede posameznih načinov vzpostavitve zemljiškoknjižne listine. V uvodu diplomsko delo opredeljuje zemljiškoknjižno pravo, obširneje obrazloži temeljna zemljiškoknjižna načela ter vknjižbo kot institut, ki je v sistemu zemljiškoknjižnega prava osrednjega pomena za nastajanje stvarnih pravic na nepremičninah. V nadaljevanju so opisane listine, ki pridejo v poštev kot podlaga za vknjižbo v zemljiško knjigo in morajo izpolnjevati stroge zakonske pogoje. Tako vknjižba v zemljiško knjigo brez formalno popolne listine ni mogoča, zato je v tem primeru za pridobitev stvarne pravice nujno potrebno vzpostaviti listino, ki je primerna za vknjižbo, da se doseže cilj, to je vzpostavitev pravnega temelja za prenos stvarne pravice ter vknjižba v zemljiško knjigo. V osrednjem delu diplomskega dela so predstavljeni različni načini vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, s katerimi se lahko doseže odpravo formalno nepopolne listine. Kot pogodbeni način vzpostavitve zemljiškoknjižne listine je najprej predstavljena sklenitev posadne listine, kjer gre za izjavo, s katero se prizna izvirna pridobitev stvarne pravice. Nadalje je opisana vzpostavitev zemljiškoknjižne listine s pomočjo sklenitve listine o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, s katero se nadomešča izgubljeno oziroma uničeno listino o pravnoposlovni pridobitvi stvarne pravice. Sledi opredelitev sodnih načinov vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer najprej vzpostavitev na podlagi pravnomočne ugotovitvene sodbe, s katero se ugotovi obstoj, spremembo oziroma prenehanje pravice, katere vknjižba se predlaga, ter nato vzpostavitev na temelju pravnomočne sodbe na izstavitev za vpis primerne listine ali priznanja podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu. V primeru, da na noben od navedenih načinov ni mogoča vzpostavitev zemljiškoknjižne listne, Zakon o zemljiški knjigi predpisuje poseben zemljiškoknjižni postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, katerega postopek je prav tako podrobneje opredeljen v diplomskem delu. Opisani teoretični del diplomskega se prepleta z opisi primerov iz aktualne sodne prakse, in sicer od leta 2013 naprej, ki na podlagi dejanskih stanj navezujejo na posamezne načine vzpostavitve zemljiškoknjižne listine.
Keywords: Zakon o zemljiški knjigi, zemljiška knjiga, načela zemljiškoknjižnega prava, vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, sodna praksa
Published: 18.11.2016; Views: 1305; Downloads: 152
.pdf Full text (1,10 MB)

7.
PRENOVA PROIZVODNEGA PROCESA SERVIET V PODJETJU PALOMA D.D.
Sandra Šabeder, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo proučevali prenovo procesa proizvodnje serviet v podjetju Paloma d. d. Po predstavljenih teoretičnih izhodiščih smo najprej izdelali posnetek stanja proizvodnje serviet pred prenovo. Ugotovili smo, da je bilo v podjetju veliko strojev že precej zastarelih, kar je posledično načenjalo tudi konkurenčni položaj podjetja. V podjetju so se omenjene problematike lotili na dva načina. Prvi ukrep je bil modernizacija obstoječe proizvodne linije 9. Drugi pomembnejši ukrep pa je bil vzpostavitev popolnoma nove proizvodne linije. Podjetje je z omenjenima ukrepoma bistveno izboljšalo ekonomiko proizvodnje serviet. Poleg boljše ekonomike proizvodnje serviet je podjetje lahko še začelo proizvajati tržno zanimivejše produkte, pri katerih je dosegalo boljše marže, kar je kar šestkrat povečalo dobičkonosnost konfekcije serviet.
Keywords: - proizvodni proces, - prenova proizvodnje, - vzpostavitev proizvodne linije
Published: 11.11.2016; Views: 745; Downloads: 55
.pdf Full text (1,01 MB)

8.
Vzpostavitev spletne strani za podjetje Perešuti d.o.o.
Tomaž Peresciutti, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Družinsko podjetje Perešuti d.o.o. s tradicijo izdelovanja kvalitetnih mesnih izdelkov želi zapolniti proizvodnje zmogljivosti in povečati prodajo. Trenutno se največ ukvarjajo z vzpostavitvijo novih prodajnih lokacij po Sloveniji, kjer se srečujejo predvsem s problemom prepoznavnosti malega podjetja v velikih mestih. Po zadnjih podatkih SURS-a ima v Sloveniji 84 % podjetij, z vsaj 10 zaposlenimi, spletno stran in 37 % profil na družbenih omrežjih. Medmrežje pa je v Sloveniji v prvem četrtletju 2015 uporabljalo 73 % oseb, starih 16–74 let. Ker podjetje še ni imelo spletne strani in ni uporabljalo nobenega elektronskega tržnega kanala, se je odločilo za vzpostavitev le-te. Vzpostavitev se je pričela s pripravo vzpostavitvenega razvojnega načrta. Spletno stran podjetja smo vzpostavili s programskim orodjem WordPress. Slednja je bila objavljena na spletu in optimizirana za spletne iskalnike. S programskim orodjem Google Analytics je analizirana obiskanost spletne strani. Poleg spletne strani podjetja je bila izdelana tudi Facebook stran podjetja, ki je bila prav tako optimizirana in analizirana s strani obiskovalcev.
Keywords: Svetovni splet; Spletne strani; Facebook stran; Malo podjetje; Vzpostavitev.
Published: 06.10.2016; Views: 654; Downloads: 49
.pdf Full text (3,50 MB)

9.
VZPOSTAVITEV SISTEMA NOTRANJIH KONTROL V MATERIALNEM RAČUNOVODSTVU S PRAKTIČNIM PRIMEROM PODJETJA XY
Daniela Korošec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem obravnavala proces materialno skladiščnega poslovanja, pojem materialnega računovodstva in pomen vzpostavitve in nadziranja notranjih kontrol v podjetju. Poudarjen je vpliv notranjih kontrol na zanesljivost računovodskih informacij. Problematika je poudarjena tako s teoretičnega kot praktičnega vidika. Za praktičen primer služi podjetje xy (zaradi varnosti podatkov ne razkrivamo točnega naziva podjetja). Nerazumevanje in neustrezno organiziranje materialnega poslovanja se je pri podjetju xy odrazilo v visokih manjkih materiala in v nepreglednosti nad zalogo stanja materiala v skladišču in nezanesljivih podatkih. Za vzpostavitev in vzdrževanje ustreznega notranjega kontrolnega sistema je odgovorno poslovodstvo. Podjetju xy je pri vzpostavitvi notranjih kontrol v materialnem poslovanju pomagala zunanja svetovalka (revizorka), ki je vodila skupino, v kateri sem odigrala sama pomembno vlogo. Po posredovanju ugotovljenih dejstev in podanih predlogov za ključne spremembe v procesu je sledila razmejitev ključnih nalog, zamenjava programske rešitve in izdaja organizacijskega predpisa za področje materialnega poslovanja v podjetju xy. Prvi pozitivni rezultati so se pokazali že v letu vzpostavitve sistema kontrol. V okviru controlling službe redno nadziram izvajanje materialnega procesa v skladu z izdanim navodilom in predvidenimi kontrolnimi postopki ter pri tem ne ugotavljam večjih nepravilnosti. Učinkovite in uspešne kontrole lahko izvajajo le zaposleni, ki so vredni zaupanja, imajo znanje in potrebne sposobnosti za opravljanje svojih zadolžitev. Pomembno se je zavedati pomena kontrol in prispevka prav vsakega od zaposlenih.
Keywords: material, materialno skladiščno poslovanje, notranje kontrole, vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol, obvladovanje tveganj
Published: 02.09.2016; Views: 1011; Downloads: 137
.pdf Full text (880,31 KB)

10.
Vzpostavitev in upravljanje sistema kapacitet ter možnost nadaljnje uporabe »odpadnega« materiala pri proizvodnji PVC stavbnega pohištva v podjetju MIK, d. o. o.
Janez Jež, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu sem se ukvarjal s problematiko vzpostavitve in upravljanja kapacitet ter z možnostmi nadaljnje uporabe »odpadnega« materiala pri proizvodnji PVC stavbnega pohištva v podjetju MIK, d. o. o. Upravljanje »odpadnega« materiala za podjetje ni optimalno, saj ga prodajajo dvema koncesionarjema, ki ta material predelujeta ter ga prodajata proizvajalcem PVC profilov po bistveno višji ceni, kot ga odkupujeta. Namen magistrske naloge je bil, da preučim možnosti za nadaljnjo uporabo oziroma predelavo »odpadnega« materiala. Po analizi ter po pogovoru z vodstvom podjetja sem se odločil, da je za podjetje najbolj sprejemljiva možnost mletja »odpadnega« materiala v obstoječih proizvodnih prostorih ter lastna prodaja zmletega »odpadnega« materiala proizvajalcem PVC profilov. Na podlagi te odločitve sem poiskal najprimernejšega in najugodnejšega ponudnika strojev za mletje »odpadnega« materiala. Glede na tehnične podatke stroja pa sem naredil izračun potrebne kapacitete, koristne kapacitete delovnih mest in ritma tehnološkega procesa. Za celotno investicijo sem naredil tudi ekonomsko analizo. Ocenil sem prihodke in odhodke ter analiziral upravičenost naložbe za dobo 15 let. S statističnega vidika ocenjevanja investicij bi bila naložba sprejemljiva in upravičena. Predlagana rešitev glede predelave »odpadnega« materiala je za podjetje vsekakor smiselna, kljub temu da je investicija visoka ter da se povrne šele po 8,9 leta. Vsekakor pa bi investicija v stroj za predelavo »odpadnega« materiala podjetju prinesla dodaten vir zaslužka in povečanje dobička.
Keywords: upravljanje kapacitet, vzpostavitev proizvodnega sistema, predelava »odpadnega« materiala, menedžment proizvodnje, ekonomska analiza
Published: 05.11.2015; Views: 890; Downloads: 85
.pdf Full text (3,54 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica