| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1314
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vloga managerjev v sodobnih podjetjih
Timotej Lipovec, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo oz. tematika tega dela bo povezana predvsem s funkcijami in procesi, ki jih ljudje uporabljamo v vsakdanjem zasebnem ter poslovnem svetu, to je management ter vodenje. To so funkcije, ki se same od sebe ne morejo izvajati, zanje podjetja potrebujejo zelo izkušene in/ali pa talentirane ljudi, ki jih imenujemo managerji in/ali vodje, ki skrbijo, da podjetja rastejo oz. imajo nasploh možnost dočakati rast. Tako imenovani managerji ali vodje pa v podjetjih in organizacijah ali pa katerih drugih ustanovah svoje načrte in zaposlene pripravijo oz. usmerijo skozi različne funkcije managementa, različne načine vodenja, motiviranja, načrtovanja do te mere, da so zaposleni zadovoljni s svojim delom, ljudje na vodilnih položajih pa z načrtovanimi cilji ter seveda delom managerjev in vodij. Vse te procese, funkcije in stile bom v diplomskem delu tudi opisal, raziskal ter prikazal do takšne mere, da bo na koncu razvidno, zakaj mnogi menijo, da so management, managerji in vodje osrčje oz. sam življenjski steber vsakega podjetja, organizacije oz. kakršne koli ustanove. Ključnega pomena je razumeti management in vse, kar spada pod ta pojem. Ker živimo v obdobju razvijanja ter sprememb, se morajo tem spremembam ter razvoju prilagoditi tudi managerji, zato bodo v ospredju tematike moje diplomske naloge »sodobni managerji«. Pred vsem tem bo potrebno opisati prostor, kjer se vsi omenjeni procesi odvijajo, kjer managerji vse te funkcije, stile in načine dela izvajajo, to je seveda podjetje. V diplomskem delu se bom enako kot pri managerjih osredotočil predvsem na podjetja, ki ne glede na vse ovire v današnjem zahtevnem in tehnološko razvitem svetu obstajajo, konkurirajo in se nadaljnje razvijajo, to so t. i. »sodobna podjetja«. S pojmom »sodobno podjetje« ter »sodobni manager« pa nastopijo tudi sodobni problemi oz. težavnosti, zato je pomembno primerjati različna podjetja ter managerje in ugotoviti, kako se uspešna sodobna podjetja ter managerji razlikujejo, kot so na primer zelo uspešno spletno podjetje Facebook oz. zdaj Meta, pa podjetje, ki je postalo eno iz med vodilnih avtomobilskih znamk, to je Tesla Motors, ter seveda tudi zelo uspešna managerja, kot sta Elon Musk ter Mark Zuckerberg. V raziskavi, ki je na koncu naloge, pa bomo lahko videli, kako so vsi pojmi in teorije, kot so konkurenčnost, promoviranje, inovativnost, znanja in drugo pripomogle k uspehu teh dveh gigantskih podjetij in posledično omenjenih managerjev, in zakaj imenujemo današnja podjetja in managerje »sodobne«, kar bom pa še podrobneje razčlenil skozi diplomsko nalogo.
Keywords: manager, management, sodobno podjetje, vodenje, proces v podjetju.
Published in DKUM: 12.06.2024; Views: 44; Downloads: 6
.pdf Full text (3,03 MB)

2.
Primerjalna analiza agilnih in tradicionalnih pristopov k organizaciji dela v podjetjih
Irina Sobianina, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Naša raziskava se osredotoča na poglobljeno analizo agilnih in tradicionalnih pristopov k organizaciji dela v podjetjih. Skozi temeljito primerjalno analizo smo sistematično preučili značilnosti obeh pristopov, z namenom identifikacije njihovih prednosti in slabosti ter razumevanja njihovega potencialnega vpliva na učinkovitost organizacije. Posebno pozornost smo namenili razlikam med metodologijami ter njihovemu vplivu na delovno okolje sodobnih organizacij. Za pridobitev celovitega vpogleda smo izvedli anketiranje posameznikov, s ciljem ustvarjanja statistično utemeljenega mnenja o praktični uporabnosti obeh pristop
Keywords: projektno vodenje, agilne metodologije, tradicionalne metodologije, anketa
Published in DKUM: 03.06.2024; Views: 61; Downloads: 6
.pdf Full text (1,37 MB)

3.
Spletni časovnik: aplikacija za upravljanje ur in razporeditev dela zaposlenih v gostinstvu
Domen Kuzma, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu opisali osnove poslovnih procesov in natančneje predstavili faze upravljanja le-teh. Temu je sledil praktični del diplomske naloge, katerega cilj je bil digitalizirati zastarel proces v izbranem podjetju. Po analizi obstoječega procesa smo s pomočjo BPMN notacije izdelali diagram izvedbe prenovljenega procesa. Proces smo nato implementirali in opisali, katere tehnologije smo uporabili za izdelavo. Na koncu smo našo novo spletno aplikacijo tudi testirali na končnih uporabnikih in našo rešitev analizirali z oceno uporabnosti sistema - SUS (System Usability Scale) analizo.
Keywords: BPMN, informatizacija procesa, vodenje delovnega časa
Published in DKUM: 03.06.2024; Views: 36; Downloads: 6
.pdf Full text (1,69 MB)

4.
Razvoj rešitve za upravljanje s človeškimi viri v projektnem managementu
Andraž Pirnat, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili razvoj rešitve za upravljanje s človeškimi viri v projektnem managementu v velikem podjetju Iskraemeco, d. d., kjer do zdaj niso imeli urejenega pregleda nad človeškimi viri. Z razvojem rešitve smo želeli izboljšati preglednost nad človeškimi viri, hkrati pa združiti vse različne informacije na eno mesto. V prvem delu magistrskega dela so podane teoretične osnove o projektnem vodenju, življenjskem ciklu produkta, sami aplikaciji Aras Innovator, znotraj katere je razvita rešitev. Sledi predstavitev okolja, kjer je opisana struktura podjetja, njihove vrednote in cilji. V naslednjem delu magistrskega dela pa sledi opis razvoja in implementacije rešitve, ki smo jo razvili s pomočjo programske rešitve Aras Innovator, Microsoft Visual Studio ter programskih jezikov SQL, C#, HTML in JavaScript. Na koncu magistrskega dela pa so podani še predlogi, s katerimi bi lahko še izboljšali rešitev in jo nadaljnje razvijali.
Keywords: Aras Innovator, človeški viri, projektno vodenje, upravljanje življenjskega cikla izdelka
Published in DKUM: 03.06.2024; Views: 159; Downloads: 6
.pdf Full text (2,67 MB)

5.
Vodstvene kompetence : primer Slovenska vojska
Mateja Naglič, 2007, published professional conference contribution

Keywords: vojska, Slovenska vojska, vodenje, kompetence
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 53; Downloads: 2
.pdf Full text (685,30 KB)

6.
Vodenje malega in velikega podjetja
Ana Mari Mihelič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Poznamo vodenje v različno velikih organizacijah. Na splošno vodenje vpliva na delovanje podjetij vseh vrst in velikosti. V diplomski nalogi je opisano kako vodenje vpliva na velika in mala podjetja ter kakšne so razlike med njima.
Keywords: Vodenje, veliko podjetje, malo podjetje, motivacija
Published in DKUM: 07.05.2024; Views: 156; Downloads: 21
.pdf Full text (1,12 MB)

7.
Zaprtozančno vodenje sistema za zračno levitacijo plovca na merilni platformi Red Pitaya : diplomsko delo
Marko Tokić, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno zaprtozančno vodenje sistema za zračno levitacijo plovca, pri čemer je bil uporabljen obstoječi laboratorijski model s plovcem. Diplomsko delo pokriva implementacijo proporcionalno-integracijsko-diferenčnega (PID) regulatorja na merilni platformi Red Pitaya, opis pripadajočih komponent laboratorijskega modela, matematično modeliranje sistema in njegovo identifikacijo z namenom prilagoditve parametrov regulatorja PID. V zadnjem poglavju smo prikazali še dobljene rezultate omenjenega sistema.
Keywords: zaprtozančno vodenje, plovec, Red Pitaya, modul VL53L0X
Published in DKUM: 26.04.2024; Views: 262; Downloads: 18
.pdf Full text (2,07 MB)

8.
Agilno razčlenjevanje opravil pri razvoju programske opreme : diplomsko delo
Gorazd Kozmus, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava uporabo agilnih metodologij, zlasti razčlenjevanja opravil, za povečanje učinkovitosti in prilagodljivosti projekta pri razvoju programske opreme. V di- plomskem delu je opravljena primerjalna analiza agilnih ogrodij, pri čemer je poudarjen njihov vpliv na razčlenitev zapletenih nalog na obvladljive enote. Preučene so študije pri- merov iz resničnega sveta in najboljše industrijske prakse, ki zagotavljajo praktične vpo- glede v izvajanje agilnega razčlenjevanja opravil. Delo poudarja ključno vlogo komuni- kacije, sodelovanja in stalnih povratnih informacij pri spodbujanju dinamičnega in odziv- nega razvojnega okolja. Obravnava morebitne izzive, povezane z razčlenjevanjem dela, in predlaga strategije za različne scenarije razvoja programske opreme. Delo omogoča vpo- gled v praktično izvajanje agilnega razčlenjevanja opravil in ponuja priporočila za vodje projektov, ekipe in organizacije, ki si prizadevajo izboljšati svoje procese razvoja program- ske opreme. Cilj tega dela je omogočiti učinkovitejši in prilagodljivejši pristop k upravljanju projektov programske opreme v dinamičnem okolju agilnega razvoja.
Keywords: agilne metodologije, agilno vodenje projektov, razvoj programske opreme
Published in DKUM: 26.04.2024; Views: 204; Downloads: 10
.pdf Full text (3,27 MB)

9.
Upoštevanje kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi v centru starejših
Mojca Končan Marinček, 2024, master's thesis

Abstract: Uvod: Zagotavljanje kakovostne in etično ustrezne nege ter oskrbe starostnikov v centrih starejših postaja glede na porast svetovnega staranja prebivalstva vedno bolj pomembno. Vpliva na njihovo dobrobit in dostojanstvo v poznem obdobju življenja, kjer ima človek svojo zgodbo, stiske, izgube in zdravstvene težave. Ključno orodje za usmerjanje etičnega delovanja v zdravstveni negi je Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi. Oskrba starostnikov zahteva celostni pristop, ki združuje medicinske kompetence, psihološko razumevanje in visoke etične standarde. Zdravstveni delavci se vsakodnevno soočajo z izzivi, ki izvirajo iz specifičnih potreb in ranljivosti starostnikov, pri čemer je treba odgovoriti nanje v skladu z etičnimi načeli. Namen: Analizirati stopnjo etičnega obnašanja do starostnikov s strani zdravstvenih delavcev v obravnavanih centrih starejših, raziskati zadovoljstvo starostnikov v centrih starejših z upoštevanjem etičnih načel in ugotoviti, kakšen vpliv ima vodstvo na zagotavljanje visoke stopnje etičnega obnašanja zdravstvenega kadra do starostnikov. Metode dela: Izvedli smo kvantitativno raziskavo z anketnimi vprašalniki v fizični obliki. Vprašalniki so bili razdeljeni v DEOS-centrih starejših med stanovalce, zdravstveni kader ter vodje zdravstvene nege in oskrbe. Raziskava je potekala v januarju 2024, zajemala je vzorec 55 zdravstvenih delavcev, 74 stanovalcev in 7 vodij. Teoretični del naloge je obsegal deskriptivno metodo s pregledom znanstvene literature preko podatkovnih baz PubMed, Google scholar in študij zakonodaje zdravstvenega področja. Rezultati: Pred začetkom raziskave smo postavili tri hipoteze. Odgovore anketnih vprašalnikov vseh treh sodelujočih skupin smo analizirali in primerjali med seboj. Hipotezo, da je večina starostnikov v centru starejših z zdravstveno nego in oskrbo zadovoljna, smo potrdili. Prav tako smo potrdili hipotezo, da večina zdravstvenih delavcev v obravnavanih centrih starejših upošteva etične smernice. Hipotezo, da ima vodja zdravstvene nege in oskrbe vpliv na spoštovanje Kodeksa etike zdravstvenih delavcev do starostnikov, smo ovrgli. Razprava in zaključek: Starostniki kot ranljiva populacija, ki ima za sabo življenjska potovanja, zgodbe in nemalokrat stiske, si zaslužijo obravnave, kjer njihovo dostojanstvo, avtonomija in počutje ostanejo na visokem nivoju. Delo z ljudmi, sploh na tako intimnem področju, kot je dom za starostnike, je specifično delo, ki ga ne zmore opravljati vsakdo. Le ljudje s čutom za sočloveka, razvito empatijo in etičnim delovanjem znotraj sebe lahko delo opravljajo kakovostno. Sposobnost videti in ceniti drugega kot enakovrednega posameznika prispeva k spoštovanju in ohranjanju dostojanstva stanovalcev. To je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostne oskrbe, ki spoštuje pravice in želje vsakega posameznika. Pomembno je, da je neprestano poveličevanje slednjih lastnosti, znanstveno raziskovanje na tem področju ter osebnostno izobraževanje, vključeno že v proces strokovnega izobraževanja mlade generacije zdravstvenih delavcev.
Keywords: kodeks etike, zdravstvena nega, starostniki, vodenje
Published in DKUM: 24.04.2024; Views: 243; Downloads: 21
.pdf Full text (1,18 MB)

10.
Stili vodenja v franšizah bencinskih servisov logo d. o. o.
Pia Bodiroža, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Temeljni problem, ki smo ga raziskovali, je, kakšen stil vodenja uporablja posamezni poslovodja v franšizah bencinskih servisov Logo, d. o. o. V podjetju poslovodje delujejo drugače že zaradi načina dela v podjetju, ki se med seboj razlikuje v vsaki franšizi. Proučili smo stile vodenja znotraj podjetja bencinskih servisov Logo, d. o. o., v njihovih franšizah, ki pripomorejo k boljšemu oz. uspešnemu delovanju. Ugotovili smo, da večina poslovodij sledi pristopom, ki so usmerjeni v spodbujanje razvoja posameznika, odprtost komunikacije in sodelovanje v ekipi. Ti vodje pogosto uporabljajo prilagodljive pristope, ki temeljijo na empatiji, zaupanju in spoštovanju. Pomembno se zavedajo pomena zadovoljstva zaposlenih in njihove motivacije. Metodologija vključuje kritičen pregled literature, metodo intervjuja in analizo pridobljenih podatkov. Rezultati raziskave bodo pokazali, katere kombinacije stilov vodenja so prisotne v franšizah in kako te kombinacije vplivajo na organizacijsko delovanje. Pomembne predhodne raziskave so nakazale, da so stili vodenja ključni dejavniki za organizacijsko učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih, medtem ko raznolikost spolov in kulturni vpliv pomembno vplivata na oblikovanje stilov vodenja v organizaciji. Naša raziskava lahko prinese pomembne uvide v to, kako različni stili vodenja vplivajo na uspešnost poslovanja v franšizah bencinskih servisov Logo, d. o. o. Priporočila za nadaljnje poslovanje vključujejo vztrajanje v gradnji komunikacije med poslovodji in zaposlenimi. To lahko dosežemo z rednimi sestanki, spodbujanjem izmenjave idej in ustvarjanjem odprtega komunikacijskega okolja. Pomembno je ostati pozoren na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih v franšizi ter prispevati k ustvarjanju pozitivnega delovnega okolja in priznavanju njihovih dosežkov.
Keywords: STILI VODENJA, VODENJE, VODJA
Published in DKUM: 24.04.2024; Views: 225; Downloads: 29
.pdf Full text (397,76 KB)

Search done in 9.57 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica