| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 5 / 5
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Krizna komunikacija v ukc ljubljana
Luka Lamovšek, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes je podjetništvo velik »hit«, še posebej za mlade. Velika so tako gospodarska rast kot tudi pričakovanja podjetnikov. V zadnjem času je nastalo mnogo velikih in malih podjetij in s tem je evforija podjetništva pripeljala do velike konkurence na trgu. Rast podjetij je v današnjem svetu zelo zavedajoče, to je še bolj izrazito pri malih podjetjih, v velikih pa se rado zgodi, da padejo v nek ciklus procesa znotraj podjetja. Zato je vodstvo organizacij pozorno na to, kaj se dogaja v podjetju in tako prezrejo simptome krize in že nastale krize v podjetju, ki jih lahko pripelje do rdečih številk ali celo stečaja. Zato je zelo pomembno poznavanje kriznega komuniciranja v celotnem podjetju in seznanjenost vseh udeležencev podjetja z njihovim kriznim načrtom. Krizno komuniciranje omeji škodo ali celo prepreči, da bi do krize dejansko prišlo, saj jo v organizaciji pravočasno opazijo. In naše mnenje je, da je poznavanje kriznega komuniciranja v podjetju pomembno za obstoj in uspešno delovanje podjetja tako v krizi kot na vrhuncu. Krizno komuniciranje ima lahko pomembno vlogo pri tem, da se podjetje obdrži na trgu in, da je poslovno uspešno. V privatnem sektorju so podjetja bolj izpostavljena krizam, saj jim konkurira več podjetij, poleg tega so podjetja manj zavarovana kot pa v javnem sektorju. Kljub temu tudi v javnem sektorju kriza ne počiva, saj tudi prihaja do stečajev ali kriz, ki so veliko bolj odmevne kot katerekoli druge. Zato smo se z raziskavo obrnili na kadrovsko službo Univerzitetnega Kliničnega Centra Ljubljana (v nadaljevanju UKCL), ki pa je ena najbolj napadenih in izpostavljenih organizacij v Republiki Sloveniji. Namen diplomskega dela je primerjati in ugotavljati uporabo kriznega komuniciranja v času krize in ugotoviti dejavnike, ki spodbujajo krizo v organizaciji, ter ugotoviti vzroke za krizo. Raziskali smo tudi, kako lahko preprečimo in odreagiramo na določeno krizo v primeru, ko napade organizacijo in delovanje organizacije. Temeljni cilj je predstaviti, kako se UKCL pripravi na krizo v določeni situaciji, zbere informacije, določi tim. Glede na to, da je UKCL ena najbolj izpostavljenih organizacij pri naravnih nesrečah, ki »pripeljejo« paciente v ambulanto, smo se dotaknili njihovega poznavanja organizacije FEMA in njihovega načrta v primeru naravnih kriz. Raziskava je bila osredotočena na njihovo komuniciranje v času krize, kakšen imajo krizni načrt; ugotovili smo, ali se podjetje pravočasno zaveda krize in, ali je reakcija zaposlenih in vodstva odločilna za rešitev krize. Ugotovili smo, da se UKCL zaveda kriz, kot tudi, da je dobro pripravljen na krize s kriznimi načrti za vsak določen oddelek, in da so v zelo dobrem odnosu z mediji in splošno javnostjo.
Keywords: Krizna komunikacija, kriza, FEMA, krizni komunikacijski načrt, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Published: 11.11.2020; Views: 222; Downloads: 53
.pdf Full text (1,17 MB)

2.
ORGANIZIRANOST SLUŽBE ZA IZOBRAŽEVANJE NA REŠEVALNI POSTAJI UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
Srečko Kosec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Organiziranost službe za izobraževanje na Reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in raziskovalnega. Namen raziskave diplomskega dela je bil na podlagi domače in tuje literature s teoretičnega vidika opredeliti pojme o izobraževanju, na praktičnem primeru Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pa predstaviti, kako je organizirana služba za izobraževanje, potek izobraževanja in usposabljanje zaposlenih. Predstavili smo rezultate, pridobljene na podlagi pregleda internih aktov in predpisov ter intervjuja z vodjo izobraževalnega centra na Reševalni postaji (RP) in g. Janezom Kramarjem, ki skrbi za interno usposabljanje zaposlenih. Predstavili smo Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL) in Reševalno postajo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (RP UKCL), kjer je bila raziskava tudi narejena. Ugotavljam, da je izobraževanje nenehen proces, ki se tudi v trenutku same zaposlitve ne konča. RP UKCL glede na svojo velikost relativno dobro skrbi za izobraževanje svojih zaposlenih, tako v smislu pridobitve formalne izobrazbe kot tudi v okviru usposabljanj, ki jih zahtevajo posamezna delovna mesta. Izobraževanje in usposabljanje ureja Pravilnik o izobraževanju delavcev Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, zakonska in podzakonska določila. Podane so ključne ugotovitve in predlogi za nadaljnje izobraževanje. Ugotovil sem, da je izobraževanje na RP UKCL organizirano v skladu z zakonskimi predpisi in Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
Keywords: izobraževanje, organizacija, Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL), Reševalna postaja (RP)
Published: 06.10.2016; Views: 930; Downloads: 83
.pdf Full text (2,17 MB)

3.
MOTIVACIJA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA
Brina Mihelič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo temelji na motivaciji in zadovoljstvu zaposlenih na Interni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL). V teoretičnem delu so opisani pojmi motivacije in motivacijskih dejavnikov, predstavljene so najpomembnejše motivacijske teorije ter kako različni motivacijski dejavniki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Empirični del zajema raziskavo, ki je bila opravljena s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika. Namen diplomske naloge je bil torej ugotoviti trenutno stopnjo motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi na Interni kliniki. Narejena je bila primerjava, kateri motivacijski dejavniki najbolj vplivajo na zaposlene in koliko so ti dejansko zadovoljni z njihovo izvedbo. Raziskava je pokazala tudi, kako so zaposleni motivirani na delovnem mestu, kakšen vpliv imajo pri tem vodje ter kateri so največji problemi, s katerimi se srečujejo pri delu. Ugotovljeno je bilo, da so zaposleni motivirani pri svojem delu, da jih najbolj motivirajo dobri medsebojni odnosi, s katerimi so v večini zadovoljni, ter samostojnost in odgovornost pri delu. Pomemben motivacijski dejavnik je tudi odnos z nadrejenim, s katerim so zadovoljni, vendar jih ta ne motivira v zadostni meri. Visok pomen pripisujejo nematerialnim dejavnikom, kot so spodbude in pohvale, ki jih tudi pogrešajo od svojih vodij. Nezadovoljstvo pa se kaže pri možnosti napredovanja, izobraževanja, slabih delovnih razmerah ter velikih preobremenitvah na delovnem mestu. Čeprav plače ne ocenjujejo kot najvišji motivator in je pri dnu lestvice, je vidna precejšnja želja po višji plači. Zaposleni so ponosni, da so zaposleni v UKCL in čutijo varnost, a so jim cilji in politika v UKCL zelo slabo razumljivi. Na podlagi raziskave so tudi podani nekateri predlogi za izboljšanje trenutnega stanja.
Keywords: motivacija, motivacijske teorije, zadovoljstvo zaposlenih, nematerialne nagrade, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Published: 05.07.2016; Views: 1722; Downloads: 360
.pdf Full text (1,20 MB)

4.
UVEDBA REDNEGA LETNEGA RAZGOVORA NA KLINIČNEM ODDELKU ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK NA UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA
Jasmina Veseli Arslani, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava redne letne razgovore, ki so v relevantni literaturi pojmovani kot najvišja stopnja upravljanja z ljudmi pri delu. Omogočajo namreč povezavo osebnih in kariernih ciljev zaposlenega s cilji delovne organizacije, kar je ključ uspeha vsake delovne organizacije. Redni letni razgovor izvede neposredni vodja enkrat letno z vsakim zaposlenim, ki mu je neposredno podrejen. RLR je sistematičen, celovit in zajema tako pogovor o doseženih rezultatih, delovni uspešnosti, razmerah na delovnem mestu, načrtovanih ciljih, kot tudi o osebnem in kariernem razvoju. Zaposleni je na RLR obravnavan kot enakovreden partner in pozvan k aktivnemu sodelovanju. Pravilno izveden redni letni razgovor prinaša številne koristi tako zaposlenemu kot tudi vodji in organizaciji. Kljub številnim koristim, ki jih RLR prinašajo, pa te prakse na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (KOAIT UKCL) zaradi časovne stiske še niso uspeli implementirati. Prav zato smo si kot cilj naloge zastavili proučiti, kaj bi za zaposlene in oddelek kot celoto (KOAIT) redni letni razgovori prinesli, na podlagi ugotovitev pa predlagati čim bolj optimalen način uvedbe rednih letnih razgovorov za celoten oddelek KOAIT UKCL. Cilj je bil tudi priprava obrazca za redne letne razgovore na KOAIT ter preveriti v uvodu zastavljene hipoteze. Na podlagi raziskave, ki smo jo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika med zaposlenimi v zdravstveni negi na Oddelku za anesteziologijo (del KOAIT), smo ugotovili, da so zaposleni izrazito naklonjeni uvedbi rednih letnih razgovorov, glede uvedbe pa imajo številna pozitivna pričakovanja. Ugotovili smo, da so zaposleni pomanjkljivo seznanjeni s tematiko, zato učinkovitost in uspešnost uvedbe RLR na KOAIT zahteva usposabljanje zaposlenih o RLR. Zaposleni naj bodo na razgovorih enako obravnavani ne glede na osebne in demografske karakteristike, pristop pri izvajanju rednih letnih razgovorov pa mora biti celovit in zajeti vsa področja tematike (delovna uspešnost, delovne razmere, komuniciranje, karierni/osebni razvoj in potenciali, odnos z vodjo, delovni/osebni cilji in drugo).
Keywords: redni letni razgovor, Univerzitetni klinični center Ljubljana, upravljanje z ljudmi pri delu
Published: 20.04.2016; Views: 1128; Downloads: 89
.pdf Full text (1,53 MB)

5.
PRENOVA PROCESA JAVNEGA NAROČANJA V NEPROFITNI ORGANIZACIJI UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Mojca Jelnikar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Problem, s katerim se danes srečujejo podjetja na trgu, sta predvsem velika konkurenca in nepoznavanje postopkov prijave in oddaje ponudb za razpis javnih naročil. Veliko podjetij se mnogokrat tudi ne prijavi na sam razpis, saj so mnenja, da ne ustrezajo pogojem javnih ustanov oziroma so mnenja, da tako ali tako ne bi bili izbrani na samem razpisu zaradi skoraj, tako rečeno, zakoreninjenih določenih ponudnikov, kateri dobavljajo material oziroma izvajajo storitve že vrsto let. Po drugi strani pa to predstavlja problem tudi za naročnika, kot je v našem primeru neprofitna organizacija UKC Ljubljana, saj se s tem, ko se veliko podjetij ne prijavi na razpis oziroma se prijavljajo večinoma ena in ista podjetja, s zmanjšuje možnost bolj ugodnega nakupa in bolj kakovostnih izdelkov oziroma storitev. Cilj tega diplomskega dela je poiskati pomanjkljivosti v procesu javnih naročil znotraj organizacije ter ugotoviti, kako bi s prenovo procesa dosegli povečanje udeležbe na javnih razpisih ter s tem povečali konkurenčnost med ponudniki, kar bi za organizacijo pomenilo večji prihranek pri končni nabavi ter boljšo kakovost materiala in storitev. Za boljše razumevanje bomo nazorno predstavili proces javnega naročanja na študiji primera Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Poleg tega bomo predstavili tudi organizacijski vidik javnih naročil, saj bomo s tem podjetjem pokazali, da imajo enake možnosti kot podjetja, ki so prevladujoča oziroma so v preteklosti že večkrat sodelovala s takšnimi organizacijami. Rezultati so v našem primeru povečanje udeležbe in oddaje razpisne dokumentacije pri javnih naročilih ter povečanje možnosti udeležbe na javnih razpisih širšemu naboru ponudnikov.
Keywords: prenova poslovnih procesov, javna naročila, neprofitne organizacije, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Published: 26.02.2014; Views: 1695; Downloads: 177
.pdf Full text (2,78 MB)

Search done in 0.1 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica