| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 201
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Kulturno-umetnostna vzgoja in plesne dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo
Tadeja Fijavž, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskali, kako lahko cilje kulturno-umetnostne vzgoje uresničujemo skozi izvedbo plesnih dejavnosti v skupini predšolskih otrok. Diplomsko nalogo sestavljata dva dela, in sicer teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo opredelili pojem kulturno-umetnostne vzgoje, se seznanili s cilji in načeli kulturno-umetnostne vzgoje ter predstavili vlogo kulturno-umetnostne vzgoje v izobraževanju. Osredotočili smo se na eno izmed področij kulturno-umetnostne vzgoje, in sicer na področje plesne umetnosti, ki smo ga samostojno opredelili. Izpostavili smo pomen plesa za otrokov razvoj, plesne dejavnosti in vlogo odraslega pri načrtovanju in izvedbi teh. V praktičnem delu smo pripravili in izvedli osem plesnih dejavnosti, pri katerih smo izhajali iz ciljev kulturno-umetnostne vzgoje. Na podlagi evalvacij izvedenih dejavnosti v skupini otrok smo ugotovili, da so se otroci seznanili s pomenom kulturno-umetnostne vzgoje, saj so spoznavali različne kulture, lastno kulturno dediščino in razvijali kritičen odnos do kulture ter umetnosti.
Keywords: kulturno-umetnostna vzgoja, plesna umetnost, plesne dejavnosti, predšolski otrok, načrtovanje dejavnosti v vrtcu
Published in DKUM: 09.11.2023; Views: 56; Downloads: 6
.pdf Full text (1,19 MB)

2.
Odkrivanje značilnosti skladateljev in njihovih del s pomočjo videoposnetkov : magistrsko delo
Manca Stajnko, 2023, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili prednosti in slabosti pouka na daljavo, razlike med sinhronim in asinhronim poučevanjem na daljavo, poučevanje na daljavo pri pouku glasbene umetnosti, glavne značilnosti portala Razlagamo.si, navedli smo temeljne usmeritve, kako pripraviti izobraževalne videoposnetke, na kratko smo opisali izbrane skladatelje in njihova dela, ki so predlagani za obravnavo pri pouku glasbene umetnosti v knjigi Glasbeni kažipot 1–3, Mitja Reichenberga (2007). Pregledali smo tudi učni načrt glasbene umetnosti in učbeniške komplete različnih založb (Mladinska knjiga, Rokus Klett, DZS in Debora), v katerih smo poiskali, kako je zastopana obravnava izbranih skladateljev in njihovih del. Opisali smo tudi postopek izdelave izobraževalnih videoposnetkov. V sklopu magistrskega dela smo na podlagi spoznanj v teoretičnem delu pripravili osem izobraževalnih videoposnetkov za pouk glasbene umetnosti, ki vključujejo predstavitev skladateljev in obravnavo njihovih del. Ob ustvarjanju izobraževalnih posnetkov smo upoštevali nabor kriterijev, ki smo ga izpeljali iz teoretičnih spoznanj dosedanjih raziskav s področja ustvarjanja izobraževalnih videoposnetkov. Izvedli smo kvalitativno analizo vsebine videoposnetkov, ki je temeljila na: analizi estetskega oblikovanja videoposnetkov, analizi vključene količine napisanega besedila v videoposnetek, analizi kakovosti zvoka, analizi sinhronizacije zvočnih in vizualnih sporočil, analizi animacij, uporabljenih v videoposnetkih, analizi hitrosti in razločnosti govora, analizi postavljanja vprašanj, analizi aktivne vključenosti učencev skozi videoposnetek, analizi likovnega in gibalnega ustvarjanja ob glasbi, analizi načela personalizacije, analizi kratkega utrjevanja znanja o obravnavani snovi in analizi časovnega trajanja videoposnetka. Ustvarjene izobraževalne videoposnetke smo dali v pregled učiteljici, ki poučuje na eni izmed pomurskih osnovnih šol, in jo prosili, da napiše recenzijo s poudarkom na njihovi uporabni vrednosti. Z analizo videoposnetkov smo ugotovili, da vsi ustvarjeni videoposnetki ustrezajo skoraj vsem kriterijem, ki smo jih izbrali za njihovo analizo. Videoposnetki so po mnenju učiteljice Kuzma bogat doprinos k uram glasbene umetnosti v prvi triadi osnovne šole.
Keywords: pouk na daljavo, glasbena umetnost, izobraževalni videoposnetki
Published in DKUM: 13.07.2023; Views: 203; Downloads: 37
.pdf Full text (7,06 MB)

3.
Magični svetovi Marka Jakšeta kot inspiracija : magistrsko delo
Špela Fridau, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Magični svetovi Marka Jakšeta kot inspiracija je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu raziskujemo smeri nadrealizma in fantastične umetnosti, ki sta za Jakšeta najbolj značilni umetnostnozgodovinski opredelitvi. Soočimo se s koncepti psihoterapevta Sigmunda Freuda in na določeni točki drugače mislečega psihoanalitika C. G. Junga. Pri slednjem se opremo na analizo mita, simbolnega in arhetipskega, medtem ko iz Freudovega opusa obravnavamo spise o humorju, ki je prav tako prisoten v Jakšetovih delih. Ob Freudovi teoriji o das Unheimliche se dotaknemo še pojmov groteske in grozljivega, ki zadevata tudi področje estetike kot filozofske vede o umetnosti. Za uvod v praktični del naloge smo se najprej lotili formalne analize izbranega Jakšetovega dela Čudežni ribolov. Na podlagi teoretičnega dela in svojega stališča smo ustvarili skico, ki smo jo nato izdelali še v digitalni obliki in se kasneje lotili slikanja v tehniki z oljnimi barvami. Namen je bil ustvariti naše lastno delo v dialogu z Jakšetovo likovno poetiko.
Keywords: Jakše, nadrealizem, fantastična umetnost, mit, psihoanaliza
Published in DKUM: 13.07.2023; Views: 128; Downloads: 16
.pdf Full text (6,27 MB)

4.
Vloga in pomen pouka izven učilnice pri likovni umetnosti - analitični prikaz teoretičnih izhodišč : magistrsko delo
Sara Kocbek, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je prikazan analitični prikaz teoretičnih izhodišč pouka izven učilnice pri likovni umetnosti. Raziskava je obsegala analizo vsebine tujih virov in teoretične razprave o pomenu šole na prostem v kontekstu z ekologijo, ekoartom in likovno umetnostjo. Analizirali smo tudi slovensko območje. Preučeno literaturo smo navedli v teoretičnem delu in iz nje izhajali pri kodiranju informacij. Za raziskavo smo izbrali nekaj držav, ki so izstopale na področju poučevanja na prostem, in sicer: skandinavske države (Švedska, Norveška in Danska), nordijski državi (Finska in Islandija), Nemčija, Nova Zelandija, Anglija, Škotska, Avstralija in Kanada. V raziskavo smo na koncu tudi vključili našo domovino, Slovenijo. Izkazalo se je, da ima vsaka od teh držav svoj sistem, kako vključujejo poučevanje izven učilnice v kurikulume in pa koliko ter na kakšen način. Slovenija je pa ena od držav, ki ima učni načrt zastavljen na način, da lahko učitelji med seboj povežejo predmete in jih izvajajo tudi na prostem. V slovenskem učnem načrtu so tudi predvideni dnevi dejavnosti (kulturni, naravoslovni, športni in tehnični), ki pa jih v drugih učnih načrtih ni bilo neposredno zaznati. V našem učnem načrtu je predvidena tudi izvedba šole v naravi, ki poteka strnjeno in v vsakem vzgojno-izobraževalnem triletju.
Keywords: likovna umetnost, pouk izven učilnice, izkustveno učenje, konstruktivistično učenje, ekoart
Published in DKUM: 11.07.2023; Views: 160; Downloads: 20
.pdf Full text (2,41 MB)

5.
Likovnooblikovni razvoj - prikaz stanja pri osmošolcih : magistrsko delo
Tjaša Korošec, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Likovnooblikovni razvoj – prikaz stanja pri osmošolcih sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. V uvodnih poglavjih teoretičnega dela je predstavljen predmet likovna umetnost v osnovnošolskem kurikulumu, pri čemer smo se osredotočili na pomembnost predmeta za otrokov razvoj in vlogo učitelja pri tem. Podrobneje je obravnavan razvoj likovnega izražanja otrok z opisom pet stopenjske lestvice razvoja likovnega izražanja. Nadalje je definiran likovnooblikovni razvoj z njegovimi dejavniki in razvojem likovnooblikovnih prvin. Empirični del vsebuje rezultate raziskave, katere namen je bil analizirati nivo likovnooblikovnega razvoja učencev 8. razreda. Spremljali smo posamezne dejavnike likovnooblikovnega razvoja, skupni nivo likovnooblikovnih sposobnosti, ki predstavlja seštevek doseženih vrednosti pri vseh šestih dejavnikih, in dosežene minimalne, srednje in maksimalne vrednosti pri posamezni nalogi t. i. testa LV2 ali testa Štirih risb. Podatke smo analizirali z vidika ugotavljanja razlik med spoloma (kvantitativni del raziskave) in glede na njihovo razpršenost v raziskovalnem vzorcu pri posamezni nalogi testa LV2 (kvalitativni del raziskave). Rezultati so pokazali, da se v nivoju likovnooblikovnega razvoja z vidika spola kaže tendenca doseganja rahlo višjih rezultatov deklic pri vseh dejavnikih, a so statistično značilne razlike med spoloma dokazane le pri dejavnikih optičnotematskega razvoja, oblikovne izkušnje in likovne tehnike ter splošnega likovnega nivoja. Dokazana je tudi statistično pomembna razlika pri skupnem nivoju likovnooblikovnega razvoja, v prid deklicam. Pridobljene podatke smo primerjali s podatki iz pretekle raziskave (Korošec, 2007). Na koncu smo v kvalitativnem delu oblikovno intepretirali izbrana likovna dela obeh spolov.
Keywords: likovnooblikovni razvoj, dejavniki likovnooblikovnega razvoja, likovno izražanje, likovna umetnost, osnovna šola
Published in DKUM: 21.06.2023; Views: 222; Downloads: 31
.pdf Full text (33,77 MB)

6.
Dejavnosti kulturno-umetnostne vzgoje in glasbena umetnost : magistrsko delo
Ana Novak, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava kulturno-umetnostno vzgojo z vidika povezovanja vzgojno-izobraževalnega procesa s področjem kulture in umetnosti. V uvodu je opredeljen predmet glasbena umetnost v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole in v nadaljevanju kulturno-umetnostna vzgoja v Sloveniji. Podrobneje je predstavljena ponudba kulturno-umetnostne vzgoje v Podravski regiji in projekt Kulturni dnevnik, ki med drugim ponuja koncerte in prireditve na temo glasbil, glasbenega gledališča, glasbenih zasedb in zvrsti ter sodelovanje v ustvarjalnih delavnicah. V magistrskem delu na podlagi primerov dobre prakse in osebnih komunikacij s posamezniki s področja šolstva, kulture in umetnosti raziščemo značilnosti in pomembnost povezovanja vzgojno-izobraževalnega procesa z dejavnostmi kulturno-umetnostne vzgoje.
Keywords: kulturno-umetnostna vzgoja, glasbena umetnost, Kulturni dnevnik, medpredmetno povezovanje, ustvarjalne delavnice
Published in DKUM: 16.06.2023; Views: 247; Downloads: 29
.pdf Full text (3,27 MB)

7.
Teoretične didaktične osnove in pogledi didaktičnih teorij na vzgojno-izobraževalni proces gibalno-umetniške dejavnosti
Janja Sahornik, 2019, master's thesis

Abstract: Zaključno delo Teoretične didaktične osnove in pogledi didaktičnih teorij na vzgojno-izobraževalni proces gibalno-umetniške dejavnosti smo utemeljili na humanistično-duhoslovnih in operativno procesno-psiholoških usmerjenih teorijah. Podlaga za nastanek naloge so tudi waldorfske didaktične osnove in konstruktivistično razumevanje kulturnega razvoja posameznika, kot tudi didaktičnimi pogledi in nazori pedagogike Marie Montessori. Pedagoško–duhovno znanstveno podlago idejnega, miselnega, estetskega in umetnostnega vidika motoričnih aktivnosti smo artikulirali v vzgojno-izobraževalni proces, na katerem temelji gibalno-umetniška dejavnost. V magistrskem delu na podlagi stališč in argumentacij številnih avtorjev z vzgojno-izobraževalnega področja ugotavljamo pomembnost gibalno-umetniških aktivnosti z vidika dojemanja gradnje lastnega konstrukta umetnostnega izražanja v vsestranski osebnostni razvoj. S tako zasnovano gibalno-umetniško dejavnostjo kreiramo čut na gibalni in duhovni ravni. Ta usmerja ustvarjalnost do mere sinergičnega, usklajenega, avtonomnega, skupinskega delovanja, kot tudi samostojno improvizacijo, lastno čutenja in izraznost. V procesu učenja in motorični predanosti gibalno-umetniških aktivnosti na podlagi integracije smo se osredotočili na momenta asociativne psihologije poglabljanja (duhovni vzdihljaj) in dajanje smisla (duhovni izdihljaj). Ta sta po Herbartovi (1876) postavki organskega življenja poistovetena z ritmom umetnostnega dela in predstavljata temeljni takt ter zakonitost statičnosti in dinamičnosti intelektualnega razvoja, dela in preprosto življenja.
Keywords: gibanje, umetnost, dejavnost, didaktične teorije, izraznost.
Published in DKUM: 24.04.2023; Views: 251; Downloads: 13
.pdf Full text (815,53 KB)

8.
Likovna umetnost in poezija - povezovanje umetnosti v poučevanju
Magdalena Sklepić, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Likovna umetnost in poezija – povezovanje umetnosti v poučevanju je sestavljeno iz dveh delov: teoretičen in empiričen del. V teoretičnem delu smo proučili umetnike, ki so delovali na področju likovne umetnosti in jih je za delo navdihnila poezija ter pesnike, ki jih je umetniško delo navdihnilo, da lahko prenašajo svoje misli v poezijo. Predstavili smo tudi namen medpredmetnega povezovanja poezije in likovne umetnosti ter podali različna mnenja teoretikov o medpredmetnem povezovanju v šolah ter pri poučevanju. V praktičnem delu smo se osredotočali na učni načrt za likovno kulturo in hrvaški jezik z vidika načrtovanja medpredmetnih povezav. Skozi študijo primera smo želeli ugotoviti in raziskati, na kakšen način lahko medpredmetno povežemo likovno umetnost in poezijo v osnovni šoli. Zanimalo nas je, kakšne so možnosti medpredmetnega povezovanja izbranih vsebin in kakšen je odnos učencev do izvedene učne ure.
Keywords: Likovna umetnost, poezija, poučevanje, medpredmetno povezovanje.
Published in DKUM: 09.02.2023; Views: 279; Downloads: 55
.pdf Full text (8,76 MB)
This document has many files! More...

9.
Zgodovinski pregled vpliva pandemij na likovno umetnost skozi čas ter avtorski odziv na pandemijo koronavirusa : magistrsko delo
Tina Krivec, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom »Zgodovinski pregled vpliva pandemij na likovno umetnost skozi čas ter avtorski odziv na pandemijo koronavirusa« je sestavljena iz dveh delov. Teoretični del zajema predstavitev pandemij kuge, španske gripe, aidsa in koronavirusa ter vpliv le-teh na umetnike in njihovo ustvarjanje ter nasploh na stanje družbe. Predstavljeni so odzivi galerij v obdobju koronavirusa ter pomen umetnosti in humorja v času pandemije. Praktični del vsebuje serijo kolažev z avtorskim odzivom na pandemijo koronavirusa, ki temelji na logiki internetnega ustvarjanja memov in prikritih elementih humorja.
Keywords: pandemija, pandemična umetnost, koronavirus, duševnost, humor
Published in DKUM: 03.01.2023; Views: 381; Downloads: 50
.pdf Full text (8,13 MB)

10.
Dobre prakse pri implementaciji računalniške igre v igralnem pogonu Godot : diplomsko delo
Jaka Mesarec, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Dobre prakse pri implementaciji računalniške igre v igralnem pogonu Godot je predstavljen igralni pogon Godot, v katerem je bila izdelana naša računalniška igra. Najprej so na kratko opisani osnovni koncepti igralnega pogona in programa za grafično oblikovanje. Nato so predstavljeni postopki ustvarjanja naših grafičnih elementov v slogu umetnosti pikslov. Sledi preučitev načrtovalskih vzorcev objektno usmerjenega programiranja in pomembnih konceptov igralnega pogona Godot. V zadnjem delu je predstavljena izdelana računalniška igra, ki temelji na prej opisanih konceptih.
Keywords: Godot, računalniška igra, objektno usmerjeno programiranje, umetnost pikslov
Published in DKUM: 21.10.2022; Views: 341; Downloads: 59
.pdf Full text (1,02 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica