| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 113
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
71.
Vpliv ločevanja odpadkov na stroške gospodarjenja z odpadki v vojašnici Slovenske vojske : diplomsko delo
Martin Senica, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi želimo predstaviti odpadke in posledično z njimi povezane stroške, ki nastanejo v eni izmed vojašnic Slovenske vojske. Opisali bomo različne vrste odpadkov in njihovo klasifikacijo. Nekateri izmed njih spadajo med nevarne odpadke, zato zahtevajo posebne postopke ločevanja in zbiranja, da z njimi ne obremenjujemo okolja. Raziskali bomo, kako je zbiranje in ločevanje odpadkov pravno urejeno in kako je to na konkretnem primeru aplicirano v praksi. Osredotočili se bomo na problematiko ločevanja odpadkov, ki so se začeli organizirano ločevati šele pred kratkim in so zaradi tega statistični podatki še dokaj skopi. Dobro načrtovano zbiranje, ločevanje in oddajanje odpadkov pripomore k zmanjševnju obremenjevanja okolja in odpadnih voda, kar je zelo pomembno s stališča ekologije. Prav tako je tukaj zelo pomemben tudi ekonomski vidik, saj je z vestnim ločevanjem in recikliranjem mogoče prihraniti precej finančnih sredstev oziroma se izogniti nepotrebnim stroškom ob neupoštevanju določb, ki jih prinaša zakonodaja. Na izbiro teme diplomske naloge je vplivalo delovno okolje, saj se vsakodnevno srečujemo z najrazličnejšimi odpadki in nedavno v prakso vpeljan sistem za njihovo ločevanje.
Keywords: odpadki, Slovenska vojska, ravnanje z odpadki, ločevanje odpadkov
Published: 05.05.2011; Views: 1543; Downloads: 143
.pdf Full text (2,30 MB)

72.
POLITIČNO DELOVANJE JANEZA JANŠE OD LETA 1988 DO LETA 1992
Karmen Kozmus, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga Politično delovanje Janeza Janše od leta 1988 do leta 1992 obravnava Janševo vlogo pri oblikovanju Slovenske vojske in pri osamosvojitvi Slovenije. Osredotoča se na njegovo prizadevanje za uveljavitev demokracije in padec komunizma. S pomočjo literature, internetnih virov, časopisnih člankov in mnenja volivcev in volivk oblikuje mnenje o političnem pomenu Janeza Janše. Na ta način pride do sklepa, da je Janša eden izmed voditeljev slovenske pomladi in eden glavnih tvorcev svobodne ter suverene Slovenije. K rezultatu prispeva tudi analiza ankete, ki so jo rešili vojni veterani. Več kot polovica jih je Janši pripisala pozitivno vlogo v omenjenem obdobju. V nalogi je omenjen tudi nasproten vidik posameznikov o Janševi vlogi in pomenu. Mnenje je osredotočeno predvsem na Janševe karakterne značilnosti. V sklepnem delu naloge je avtorica izpostavila lastno mnenje o omenjenem obdobju ter navedla nekatere možnosti drugačnega razpleta slovenskih teženj po osamosvojitvi in nekaj predlogov za ponovno enotnost političnega prostora, ki je bila prisotna med osamosvojitvijo Republike Slovenije.
Keywords: Janez Janša, slovenska pomlad, demokracija, Slovenska vojska, osamosvojitev Slovenije
Published: 04.01.2011; Views: 2977; Downloads: 564
.pdf Full text (861,04 KB)

73.
MERJENJE INTELEKTUALNEGA KAPITALA V SLOVENSKI VOJSKI
Špela Klemenčič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjih petnajstih letih je intelektualni kapital postavil temelje, na katerih sloni tako prihodnost kot razvoj organizacij. Številne raziskave so pokazale, da je uspešnost in učinkovitost organizacije odvisna od uspešnosti in učinkovitosti menedžmenta človeškega kapitala, apliciranega v procese, modele, sisteme, relacije in koncepte podjetja. Omenjene povezave danes imenujemo intelektualni kapital, ki se vedno bolj uveljavlja kot sinonim najuspešnejših organizacij. Na osnovi teh dejstev se tudi profesionalizem vojaške organizacije lahko (če že ne mora) postavlja v okvir intelektualnega kapitala. Na podlagi uveljavljenih metod merjenja intelektualnega kapitala, ob upoštevanju specifičnosti vojaškega poklica ter sprejetih strategij organizacije, bomo razvili sistem za merjenje intelektualnega kapitala v Slovenski vojski. Celoten sistem intelektualnega kapitala, to je struktura, temeljni indikatorji ter način merjenja in izkazovanja intelektualnega kapitala, se lahko razvija individualno glede na cilje in usmeritve organizacije. Pri tem je treba dobro razumeti koncept intelektualnega kapitala kot tudi koncepte, ki stojijo za njim. To bomo dosegli z opredelitvijo temeljnih pojmov, katerih razvoj v ekonomiji znanja ruši tradicionalna pravila menedžmenta in hkrati spreminja tudi njegov globlji pomen. Na podlagi razumevanja omenjenih konceptov bomo oblikovali sistem intelektualnega kapitala za Slovensko vojsko, ki bo sicer temeljil na že uveljavljeni metodologiji slovenske avtorice Renate Mihalič, vendar kot že rečeno, bo metoda prilagojena značilnostim organizacije. Metodo bomo aplicirali v realno okolje, kjer bodo indikatorje posameznih kategorij intelektualnega kapitala ocenjevali ljudje na vodilnih položajih, hkrati pa bomo v sklopu socialnega kapitala vprašalnike razdelili tudi zaposlenim v Slovenski vojski, s čimer si bomo ustvarili popolnejšo sliko o delovanju organizacije. Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov in preučitve strokovne literature bomo dosegli cilj diplomske naloge, to je ocena intelektualnega kapitala v Slovenski vojski.
Keywords: Intelektualni kapital, Slovenska vojska, socialni kapital, družba znanja
Published: 26.11.2010; Views: 1835; Downloads: 169
.pdf Full text (2,08 MB)

74.
Slovenija na operacijah kriznega odzivanja : diplomsko delo
Darjan Murko, 2010, bachelor thesis/paper

Keywords: vojska, vojaki, policisti, Slovenska vojska, mirovne operacije, ankete, diplomske naloge
Published: 08.09.2010; Views: 1847; Downloads: 167
.pdf Full text (366,32 KB)

75.
Varovanje objektov Slovenski vojski : diplomsko delo
Borut-Franc Stajnko, 2010, undergraduate thesis

Keywords: objekti, varovanje, tehnično varovanje, fizično varovanje, Slovenska vojska, diplomske naloge
Published: 07.09.2010; Views: 1765; Downloads: 355
.pdf Full text (407,58 KB)

76.
77.
Prenova organiziranosti vzdrževanja delovnih sredstev v Slovenski vojski : magistrsko delo
Danilo Bračko, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Magistrsko delo opisuje pomen in značilnosti uvajanja prenove organiziranosti sistema vzdrževanja motornih vozil, seznanja z osnovnimi pojmi delovnih sredstev, strukturo sistema organiziranosti vzdrževanja in analizo organizacije vzdrževanja materialnih sredstev v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, obstoječo organiziranost vzdrževanja motornih vozil v taktični enoti Slovenske vojske ter vizijo organiziranosti vzdrževanja na taktični ravni v Slovenski vojski. V strnjeni vsebini so predstavljene pomanjkljivosti obstoječe organiziranosti vzdrževanja ter prednosti prenove vzdrževanja motornih vozil v Slovenski vojski na taktični ravni. Temeljni razlog uvajanja organizacijskih sprememb v obstoječi sistem je možnost združevanja vsebinsko podobnih zvrsti vzdrževanja. Krajšanje časa od nastanka do odprave okvare na motornem vozilu, zmanjšanje porabe finančnih sredstev, enostavnejše načrtovanje, racionalizacija izdelave in uporabe dokumentacije s ciljem povečanja učinkovitosti in kakovosti sistema vzdrževanja motornih vozil so še samo dodatni razlogi za pristop k izdelavi magistrske naloge. Predlagani model prenove vzdrževanja motornih vozil se lahko prenese na vzdrževanje drugih materialnih sredstev v Slovenski vojski.
Keywords: Slovenska vojska, delovna sredstva, organiziranost vzdrževanja, motorna vozila
Published: 03.09.2010; Views: 2737; Downloads: 259
.pdf Full text (1,28 MB)

78.
Upravljanje in ravnanje s človeškimi viri v logistiki Slovenske vojske : magistrsko delo
Martin Žižek, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Upravljanje s človeškimi viri (HRM — Human resource management) je zelo pomemben segment delovanja vsake organizacije. Zanemarjanje tega pomembnega segmenta delovanja lahko odločilno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih pri delu in posledično na rezultate organizacije. Ker pa organizacijo vodijo ljudje, je treba omogočiti dobre delovne pogoje in tako pri zaposlenih ustvariti zadovoljstvo pri delu in jim vzbuditi občutek pripadnosti. Ravnanje s človeškimi viri je proces, ki zajema vse postopke od načrtovanja potreb po kadru, pridobivanja, zaposlovanja, motiviranja, usposabljanja pa do odhoda zaposlenega v pokoj. Kot problem raziskovanja smo izbrali vpliv izbire in ravnanja z logističnim kadrom v logistiki Slovenske vojske na kvaliteto, obseg izvajanja logističnih nalog, ki zajema primernost izbire kadra za logistične naloge, angažiranje logističnega kadra na nelogističnih nalogah, informiranje in organiziranost logističnega kadra, odnos do logistike v SV nasploh. Z analizo podatkov smo želeli ugotoviti, na kateri ravni je ravnanje s človeškimi viri v logistiki SV in ali je mogoče raven ravnanja še izboljšati.
Keywords: Slovenska vojska, človeški viri, logistika
Published: 03.09.2010; Views: 3138; Downloads: 650
.pdf Full text (840,33 KB)

79.
Postopki in tehnike usposabljanja pripadnikov slovenske vojske iz borilnih veščin v sklopu vojaškega izobraževanja in usposabljanja : magistrsko delo
Ivan Ermenc, 2010, master's thesis/paper

Abstract: S prehodom iz naborniškega sistema v profesionalizacijo Slovenske vojske in z aktivno udeležbo na mednarodnih vojaških operacijah in misijah so se korenito spremenile tudi zahteve po usposobljenosti pripadnikov Slovenske vojske. Od profesionalnega pripadnika Slovenske vojske se pričakuje njegova najvišja mogoča usposobljenost in motiviranost za izvedbo poslanstva oziroma zadane naloge. Na potrebe po povečanih zahtevah usposobljenosti se je najprej moralo odzvati vojaško šolstvo od najnižje do najvišje stponje vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Da bi vojaške šole usposobile in izobrazile kader z zahtevanimi kompetencami, je nujno treba slediti zahtevam po usposobljenosti, ki se z razvojem oborožitvenih sistemov, taktike bojevanja in asimetričnih groženj nacionalni varnosti neprestano spreminjajo. Na podlagi ugotovitev poveljnikov o usposobljenosti podrejenih, analiz potreb po usposobljenosti in izkušenj z operacij je tako treba periodično izdelovati evalvacije obstoječih programov in jih po potrebi dopolnjevati. Pri tem ni izjema niti program usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske iz borilnih veščin, ki zahteva posodobitev tehnik glede na vse navedene spremembe. Naloga tako vsebuje didaktična priporočila za izvajanja usposabljanja iz borilnih veščin, analizo obstoječega stanja, raziskavo mnenja o usposabljanju iz borilnih veščin v sklopu vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter predlog programa borilnih veščin. Predlog programa temelji na ugotovitvah iz analize potreb po usposabljanju.
Keywords: Slovenska vojska, borilne veščine, analiza potreb po usposabljanju, kontingenčna metoda
Published: 03.09.2010; Views: 2150; Downloads: 250
.pdf Full text (4,80 MB)

80.
Sodelovanje slovenske vojske v sistemu zaščite reševanja v primeru Železnikov : magistrsko delo
Vladimir Gašper, 2010, master's thesis/paper

Abstract: V nalogi je predstavljen povzetek katastrofalnega poplavnega dogodka dne 18. septembra 2007 in sodelovanje Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja na območju prizadetih krajev v dolini Selške Sore. V nalogi je tako predstavljena analiza izjemnega padavinskega dogodka, ki je bil na podlagi merjenj spoznan za najhujšega v zadnjih stotih letih. Izredna moč vode je udarila na območju, kjer česa takšnega do sedaj niso bili vajeni, zato so bile tudi posledice zelo hude, celo s smrtnimi žrtvami. Ker so bila celotna območja odrezana od sveta in ker prebivalcem Civilna zaščita ni mogla dovolj hitro in učinkovito pomagati, so bile med drugim aktivirane tudi enote Slovenske vojske. Hitra pomoč vojakov je imela zelo velik psihološki učinek, ljudje so spoznali, da v nesreči niso ostali sami.
Keywords: Slovenska vojska, poplave, Civilna zaščita, analiza dogajanja, Železniki
Published: 03.09.2010; Views: 2698; Downloads: 332
.pdf Full text (1,07 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica