| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 113
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
11.
Duševno zdravje v slovenski vojski
Darja Perceva, 2017, master's thesis

Abstract: Težave v duševnem zdravju predstavljajo pereč globalni in ekonomski problem, saj breme duševnih motenj iz dneva v dan narašča. Duševno zdravje je kompleksen pojav in zajema preplet raznolikih indikatorjev, varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, zato so tudi rezultati raziskav velikokrat neskladni ali kulturno pogojeni. Vojaško osebje je ena izmed specifičnih populacij, ki je na slovenskih tleh do sedaj bila pomanjkljivo preučevana, ko govorimo o duševnem zdravju. Namen magistrskega dela je bil pridobiti vpogled v duševno zdravje zaposlenih v Slovenski vojski ter preučiti stres, anksioznost, depresijo, posttravmatsko stresno motnjo, neprimerno rabo alkohola in socialno podporo ter povezave med konstrukti na vzorcu vojaškega osebja. K sodelovanju v raziskavi so bili povabljeni zaposleni v Slovenski vojski. Vzorec zajema 180 zaposlenih. Oblikovali smo baterijo vprašalnikov, ki je v uvodnem delu zajemala sociodemografske podatke. Za merjenje konstruktov smo uporabili vprašalnik za samoocenjevanje rabe alkohola CAGE, vprašalnik o rabi alkohola AUDIT-10, lestvico depresivnosti, anksioznosti in stresa DASS-21, vprašalnik simptomatike posttravmatske stresne motnje ter lestvico zaznane socialne podpore SOS. Statistično analizo smo opravili v programu SPSS IBM Statistics 22.0. Udeleženci ne kažejo težav v duševnem zdravju, saj se rezultati izmerjenih konstruktov gibljejo v rangu splošno sprejete normalnosti. Potrdili smo medsebojno povezanost med konstrukti. Nismo potrdili razlik med spoloma in razlik med posamezniki, ki se misije niso nikoli udeležili, in tistimi, ki so se misije udeležili enkrat ali večkrat. Ugotovili smo, da s spremenljivkami stres, anksioznost, depresija, zaznana socialna podpora in neprimerna raba alkohola pojasnimo manjši del variabilnosti posttravmatske stresne motnje, skoraj najboljši rezultat pa lahko dosežemo že samo s spremenljivko stres. Z raziskavo smo omogočili delni pregled trenutnega stanja na področju duševnega zdravja in raziskovanja na vojaškem področju v Sloveniji, prav tako pa postavitev temeljev in izhodišča za prihodnje študije.
Keywords: duševno zdravje, slovenska vojska, stres, anksioznost, depresija, posttravmatska stresna motnja, alkohol, socialna podpora
Published: 19.10.2017; Views: 1011; Downloads: 205
.pdf Full text (2,17 MB)

12.
Ureditev nujne medicinske pomoči v sodobnem vojskovanju in njena trenutna organizacija v slovenski vojski
Žan Uremovič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil opisati ureditev nujne medicinske pomoči v Slovenski vojski, njeno kakovost in organiziranost nujne medicinske pomoči v modernem vojskovanju. Za odgovor na raziskovalni vprašanji smo uporabili deskriptivno metodo. Ugotovili smo, kako je nujna medicinska pomoč organizirana, njeno delovanje znotraj Slovenske vojske ter v Nemških oboroženih silah. Izpostavili smo ključne elemente standardov zdravstvene oskrbe Severnoatlantskega zavezništva. Če vojske dosegajo te standarde, lahko izvajajo kvalitetne zdravstvene storitve in s tem povečajo možnost preživetja poškodovanih ali obolelih. Treba je omeniti, da se nujna medicinska pomoč v vojni močno razlikuje od nujne medicinske pomoči v miru. Opisali smo tudi vrste medicinskih evakuacij, njihovo vlogo in pomen na bojišču. Izpostavili in opisali smo prevozna sredstva, ki se uporabljajo v te namene. Prav tako so izrednega pomena izvajalci zdravstvene oskrbe, ki morajo biti ustrezno izurjeni, imeti morajo primerno izobrazbo ter biti v stiku z sodobno prakso. Dolžni so se držati načel vojaške doktrine in standardov. Nemške oborožene sile smo v diplomski nalogi primerjali s Slovensko vojsko, da bi ugotovili njeno kakovost pri ureditvi nujne medicinske pomoči. Primerjali smo organiziranost, usposobljenost nosilcev zdravstvene oskrbe, prevozna sredstva in načine evakuacije. Prav tako smo primerjali skladnost s standardi Severnoatlantske zveze pri Nemških oboroženih silah in Slovenski vojski.
Keywords: Zdravstvena oskrba, vojaško zdravstvena enota, vojaške zdravstvene ustanove, slovenska vojska, NATO.
Published: 10.10.2017; Views: 739; Downloads: 80
.pdf Full text (1,11 MB)

13.
Logistična podpora slovenskega obrambnega sistema v več istočasnih kriznih dogodkih
Ervin Hatunić, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Logistika obrambnega sistema RS se je do sedaj srečevala z izzivi zagotavljanja logistične podpore ob posameznih naravnih nesrečah ali kriznih dogodkih in lahko rečemo, da jih je dokaj uspešno obvladovala. Civilna zaščita in Slovenska vojska sta v sodelovanju z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami uspešno izvajali svoje naloge pri posamičnih dogodkih (poplave, žled, migranti). Spričo zmanjševanja virov za njuno delovanje, predvsem se to zmanjševanje pozna v Slovenski vojski, se sprašujemo, kako bi se odzvali v primeru, da se dogodki zgodijo istočasno. Ali bi lahko zagotovili potrebno logistično podporo v primeru, da istočasno imamo žled v notranjosti države in migrante na meji. To vprašanje smo uporabili kot izhodišče za izdelavo naloge in skozi samo nalogo poiskali odgovore ter predlagali rešitve.
Keywords: Slovenska vojska, Civilna zaščita, žled, migranti, kriza.
Published: 03.10.2017; Views: 604; Downloads: 68
.pdf Full text (2,48 MB)

14.
Oskrba z gorivom v slovenski vojski
Robert Kohek, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Vojska opravlja svojo vlogo v nacionalnem interesu in znotraj Zavezništva. Svoje naloge lahko uspešno izvaja le ob pravočasni, zadostni in ustrezni zagotovitvi virov, kar je pogoj, da ima sposobnost logistične samozadostnosti. Uspešnost delovanja oboroženih sil temelji tudi na neprekinjenosti. Da delovanje oboroženih sil temelji na samozadostnosti in neprekinjenosti, je naloga države. Država to ureja na več področjih, kot so zakonodaja, zagotavljanje finančnih in drugih virov in tudi s pomočjo državnih blagovnih rezerv. Državnih blagovnih rezerv v mirnodobnem času ne poznamo, kar pa ne velja za izredne dogodke, ko se vsi zanašamo nanje. V magistrski nalogi bomo raziskali področje oskrbe z gorivom, ki je eden od temeljnih logističnih procesov oskrbe Slovenske vojske. Delovanje enot SV je močno povezano znotraj Zavezništva, zato je pomembno, kako se z gorivom oskrbujejo tuje oborožene sile znotraj sistema podpore države gostiteljice.
Keywords: gorivo, oskrba, logistika, Slovenska vojska, Zavezništvo.
Published: 03.10.2017; Views: 723; Downloads: 97
.pdf Full text (2,28 MB)

15.
VAROVANJE OKOLJA V SLOVENSKI VOJSKI IN IMPLEMENTACIJA STANDARDA SIST ISO 14001
Rok Magaš, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjih časih okoljevarstvena ozaveščenost predstavlja pomemben del organizacijske kulture v podjetjih in organizacijah, ki zasledujejo dolgoročno strategijo družbene odgovornosti. Tako tudi v Slovenski vojski posvečajo čedalje večji pomen tematiki varovanja okolja, saj se zavedajo, kako pomembna je skrb in ohranjanje okolja za zagotavljanje kakovostnega življenja za prihodnje generacije. Varovanje okolja opredeljujejo tako slovenski zakoni in predpisi, kot tudi doktrina, principi in politike zveze NATO za varovanje okolja in ravnanje z odpadki. V diplomski nalogi analiziramo trenutno stanje in podajamo nekaj priporočil za bodoče izboljšave. Najprej smo pregledali ustrezno literaturo in definirali vprašalnik, s katerim smo zbrali mnenja zaposlenih. S pomočjo rezultatov ankete smo poiskali odgovore na tri raziskovalna vprašanja, ki so se nanašala na ustreznost izvajanja okoljevarstvene politike, prisotnost mehanizmov za njeno stalno izboljševanje in skladnost s standardom SIST ISO 14001:2015. Anketa je pokazala, da je izobraževanje zaposlenih ustrezno in da se zaposleni dobro zavedajo problemov, povezanih z varovanjem okolja. Slovenska vojska upošteva predpisano zakonodajo, vendar pa okoljevarstveni program ne vsebuje mehanizmov za stalno izboljševanje, kar prestavlja največjo pomanjkljivost pri doseganju skladnosti z zahtevami standarda SIST ISO 14001:2015. Na podlagi naše raziskave predlagamo, da Slovenska vojska dopolni svoj okoljevarstveni program s postopki za stalno izboljševanje in nato zaprosi za pridobitev certifikata SIST ISO 14001:2015.
Keywords: Varovanje okolja, Slovenska vojska, standard SIST ISO 14001, okoljevarstveni management
Published: 17.07.2017; Views: 705; Downloads: 98
.pdf Full text (1,84 MB)

16.
Vpliv pooblastil Slovenske vojske v času evropske begunske krize
Rok Močnik, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo temelji na analizi vplivov izrednih pooblastil, ki jih je dobila Slovenska vojska (v nadaljevanju: SV) v času begunske krize v Evropi. V teoretičnem delu smo opisali SV, na kratko smo povzeli zgodovino njenega nastanka v samostojni državi, omenili vključitve v mednarodna partnerstva, predvsem v zvezo Nato, ki predstavlja najpomembnejše zavezništvo. Opisali smo sestavo SV, številčno opredelili pripadnike SV, opisali načine delovanja vojske in naloge vojske, ki izhajajo iz poslanstva, organiziranost in vrste sil SV. Naredili smo tudi kratek pregled zakonov, ki urejajo delovanje SV. V nadaljevanju smo se posvetili nastali krizi v Evropi. Poiskali smo vzrok za začetek in opisali najpomembnejše vzroke, ki so ljudi prisilili v to, da zapustijo svoje domove in se odpravijo na tako dolgo in nevarno pot. Opisali smo glavna koridorja, po katerih je potekala migracija, in preverili, kako se je reševanja krize lotila Evropska unija. V drugem delu diplomskega dela smo naredili posnetek in analizo stanja. Raziskali smo vlogo Slovenije, ki kot obrobna država schengenskega območja varuje zunanjo mejo, in preverili, kaj to pomeni za prestop meje. Analizirali smo izjemna pooblastila, ki jih je pridobila SV, in vsakemu izmed pooblastil pripisali vplive, ki bi jih imela ob povečani uporabi. Ugotovili smo, da je bila uporaba pridobljenih pooblastil v tako okrnjeni izvedbi, da ne moremo analizirati dejanskih učinkov pooblastil SV na varnost v državi.
Keywords: Slovenska vojska, migracije, kriza, Evropa, izjemna pooblastila vojske
Published: 19.05.2017; Views: 833; Downloads: 128
.pdf Full text (1,11 MB)

17.
Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Špela Gobec, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Dandanes želi človek držati vse niti v svojih rokah, vendar pa mu narava tega ne dopušča, saj deluje po lastnih načelih, ki jih ljudje (še) nismo sposobni v celoti razvozlati. Ekstremni vremenski pojavi in s tem povezane naravne (in druge) nesreče nas vedno znova presenetijo. Glede na to, da jih ne moremo napovedati, se je na tem mestu smiselno vprašati, kako se na nesreče čim bolje pripraviti in kako v primeru le-teh ukrepati, da bodo njihove posledice čim manjše. V magistrskem delu smo tako s teoretičnega kot tudi praktičnega vidika raziskali, kakšna je vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V prvem delu naloge smo v sklopu teoretičnih osnov predstavili nacionalno varnost Republike Slovenije, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vpetost Slovenske vojske in Civilne zaščite v ta sistem, proučili smo zakonodajo obravnavanega področja ... V empiričnem delu pa smo predstavili primer sodelovanja SV in CZ v naravni nesreči ŽLED 2014. Osredotočili smo se na žled v Zgornji Savinjski dolini in s pomočjo intervjujev sodelujočih pri odpravi posledic nesreče prikazali delovanje in sodelovanje SV in CZ na konkretnem primeru. V zadnjem delu naloge smo opozorili na nekatere pomanjkljivosti in predlagali rešitve za boljše sodelovanje v prihodnosti.
Keywords: Civilna zaščita, naravne nesreče, Slovenska vojska, Zgornja Savinjska dolina, žled
Published: 24.01.2017; Views: 974; Downloads: 134
.pdf Full text (1,09 MB)

18.
Organizacija vojaške zdravstvene službe v Slovenski vojski
Maja Dobovšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Ustrezna organizacija in usposobljenost vojaške zdravstvene enote je bistvenega pomena za zagotavljanje zdravstvene oskrbe. Vojaško zdravstvo ima specifično in edinstveno strukturo, saj se zdravstvena oskrba v vojnih razmerah izvaja pod tež-kimi pogoji. Zdravstveno nego izvajajo usposobljeni zdravstveni delavci, ki delujejo v skladu s predpisi. Zdravstveni kader v Slovenski vojski je usposobljen za opravlja-nje svojega dela, istočasno pa upošteva standarde Nata. Zdravstveni delavci v Slo-venski vojski uporabljajo strokovni dokument Poklicne aktivnosti in kompetence zdravstvene nege in oskrbe v Slovenski vojski, v katerem so opisane poklicne kom-petence, ki so specifične za vojaško zdravstvo ter zagotavljajo ustrezno zdravstve-no nego in oskrbo v času izrednih in vojnih razmer. Zaradi posebnih okoliščin, ki so prisotne v času vojne, imajo določeni vojaški zdravstveni kadri posebne razšir-jene kompetence, ki jih uporabljajo le v vojnih in izrednih razmerah. V mirnodob-nih razmerah je zdravstveni kader Slovenske vojske usmerjen v primarni in sekun-darni nivo zdravstvene nege. Celotna zdravstvena oskrba v Slovenski vojski je skla-dno z doktrino Nata organizirana skozi štiri ravni, ki opredeljujejo smernice in usmeritve za zdravstveno nego enot ter predstavljajo zmožnost nivoja zdravstvene oskrbe, ki nam pove, kaj lahko nudi zdravstvena oskrba. Drugi nivo zdravstvene oskrbe predstavlja mobilna vojaška bolnišnica ROLE 2 LM MTF, ki zagotavlja pre-mostljivo zmogljivost. Vojaška zdravstvena enota Slovenske vojske je s svojim zna-njem, izkušnjami, organizacijo in načinom dela usposobljena, da uspešno zagotovi zdravstveno oskrbo na bojiščih in v izrednih razmerah.
Keywords: vojska, Slovenska vojska, zdravstvena služba, vojaška zdravstvena služba, zdravstvena oskrba, prva pomoč, triaža, diplomske naloge
Published: 21.11.2016; Views: 1659; Downloads: 182
.pdf Full text (877,00 KB)

19.
PRAVICA DO STAVKE VOJAŠKIH OSEB V SLOVENSKI VOJSKI
Nuša Mesarič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vojaške osebe v Slovenski vojski nimajo pravice do stavke. To pravico jim odvzema prvi odstavek 99. člena Zakona o obrambi. Vojaške osebe so kot javni uslužbenci del javnega sektorja in so zaposleni v Slovenski vojski na podlagi pogodb o zaposlitvi, kar jih izenačuje z ostalimi delavci v Republiki Sloveniji. Za vse zaposlene je pravica do stavke dvignjena na ustavno raven v določbi 77. člena Ustave Republike Slovenije. Zakonsko ureditev pravice do stavke javnih uslužbencev in morebitne omejitve določata Zakon o stavki in Zakon o javnih uslužbencih ter nekateri specialni zakoni. S predmetnim diplomskim delom je prikazana neenaka obravnava vojaških oseb z drugimi javnimi uslužbenci predvsem s pripadniki policije, ki imajo stavko le omejeno ne pa v celoti prepovedano. 99. člen specialnega Zakona o obrambi je nekonsistenten, prvi odstavek navedenega člena pa je v celoti diskriminatoren do največje skupine zaposlenih v Slovenski vojski.
Keywords: vojaške osebe, Slovenska vojska, javni uslužbenci, stavka, prepoved stavke, Ustava Republike Slovenije, mednarodne pogodbe, načelo enakopravnosti, neenaka obravnava
Published: 18.11.2016; Views: 726; Downloads: 89
.pdf Full text (892,08 KB)

20.
Razvoj spletne rešitve za Učenje iz izkušenj v Slovenski vojski
Matjaž Kirbiš, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Številne in intenzivne spremembe v okolju zahtevajo od organizacij in posameznika prilagajanje novo nastajajočim izzivom. Soočanje s številnimi izzivi, ki jih prinaša okolje, je mogoče tudi s pomočjo koncepta učeče se organizacije, kamor kot pomemben segment prištevamo tudi učenje iz izkušenj. Učenje iz izkušenj je v Natu in Slovenski vojski prepoznano kot zmogljivost, katere ključni elementi so struktura, proces in informacijska orodja. Informacijska orodja imajo pomembno vlogo pri podpori sistema in procesa učenja iz izkušenj in so zasnovana na platformi SharePoint. SharePoint Designer in InfoPath Designer sta orodji za prilagajanje spletnih mest ter urejanje in prilagajanje spletnih obrazcev. Dosedanja praksa je bila, da so uporabniki obrazce izpolnjevali ročno in jih pošiljali s pomočjo elektronske pošte. Strokovni organ s področja učenja iz izkušenj v Slovenski vojski je podal zahtevo po prilagoditvi obrazca, ki bi omogočal upravljanje procesa na spletni strani Učenje iz izkušenj skozi vse njegove faze. Na podlagi zahtev smo kreirali spletni obrazec s pomočjo omenjenih spletnih orodij. Ta obrazec omogoča spletno izpolnjevanje in v nadaljevanju reševanje izkazanega problema v zaščitenem spletnem okolju vse do zaključne faze procesa učenja iz izkušenj, kjer se rešitev implementira v nadaljnje aktivnosti. Spletna rešitev bo močno pospešila proces učenja iz izkušenj, poenostavila povezovanje vseh oseb vpletenih v proces ter omogočala konstanten nadzor in možnost usmerjanja v posameznem procesu.
Keywords: - učeča se organizacija, - učenje iz izkušenj, - Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, - Slovenska vojska, - SharePoint, - spletna stran
Published: 06.07.2016; Views: 723; Downloads: 80
.pdf Full text (2,52 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica