| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 113
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
91.
Varnostno upravljanje kritične infrastrukture : magistrska naloga
Gregor Garb, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Številna evropska podjetja poslujejo prek državnih meja in zato zanje veljajo različne obveznosti. V interesu držav članic in EU-ja je, da se vzpostavijo enotni standardi in ukrepi za zaščito kritične infrastrukture in da vsaka država članica ustrezno zaščiti svojo nacionalno kritično infrastrukturo, vendar znotraj skupnega okvira, predvsem zaradi poenotenja in preglednosti ter s tem odprave velikega števila različnih metodologij in dodatnih stroškov, ki izhajajo prav iz nepreglednosti in nestandardiziranih postopkov. Države članice so namreč na podlagi ustreznih kriterijev in metodologije dolžne določiti nacionalno kritično infrastrukturo in opredeliti, katera zaradi svoje dejavnosti lahko sodi tudi v okvir evropske kritične infrastrukture. Poleg določitve kritične infrastrukture je dolžnost vsake države članice tudi razviti nacionalne programe za njeno zaščito. Vsaka lastniška/upravljavska struktura posamezne kritične infrastrukture mora imeti, poleg vodstvenih in poslovnih sposobnosti, tudi sposobnost upravljanja z varnostnimi tveganji, s katerimi lastnik/upravljavec obvladuje izredne dogodke, do katerih lahko pride na kritični infrastrukturi oziroma v njeni okolici. Z drugimi besedami to pomeni, da je pri samem organiziranju, vodenju in nadzorovanju delovanja zmogljivosti, potrebno poznavanje obvladovanja različnih možnih in dejanskih nevarnosti, ogrožanja in varnostnega tveganja kot tudi izvajanja ukrepov in aktivnosti ob neposrednem nastanku izrednega varnostnega dogodka. Vloga Slovenske vojske pri zaščiti kritične infrastrukture je, skladno z njenim poslanstvom in nalogami, bolj podporne narave oziroma njena aktivnost prihaja do izraza v precej kasnejših fazah. Glede na dejstvo, da so ključni dejavniki zaščite kritične infrastrukture njeni lastniki/upravljavci s svojimi zmogljivostmi, torej predvsem civilno okolje, to posledično pomeni, da Slovenska vojska trenutno ne iz pravnega kakor tudi ne iz operativnega vidika ne predstavlja ključnega dejavnika zaščite kritične infrastrukture.
Keywords: kritična infrastruktura, varnostno tveganje, varnostno upravljanje, ocena ogroženosti, Slovenska vojska
Published: 17.08.2009; Views: 2782; Downloads: 503
.pdf Full text (712,69 KB)

92.
Poveljevanje in kontrola v Slovenski vojski : magistrska naloga
Avdulla Pelaj, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Magistrska naloga obravnava poveljevanje in kontrolo v Slovenski vojski. Področje je novo in aktualno ter vsekakor koristno zlasti za stroko, ki doslej ni angažirala strokovnjakov, ki bi celovito obdelali tovrstno področje. Področje poveljevanja in kontrole se trenutno intenzivno razvija. Na samem začetku razvoja prihaja do različnih mnenj o tem, kako je najbolje definirati pojem poveljevanja: kakšno vlogo v procesu poveljevanja ima menedžemt in kaj je vloga vodenja - ali morda bolje rečeno - voditeljstva. Sledi iskanje odgovora na vprašanje, katere vsebine bi bile primerne za opredelitev okolja sistema poveljevanja in kontrole, koncepta poveljevanja in kontrole ter povezljivosti poveljevanja in kontrole. Priča smo iskanju odgovora na vprašanja: kateri so elementi in načela poveljevanja, kakšna je vloga poveljnika v procesu poveljevanja in kakšen je pomen upravljanja informacij v procesu poveljevanja in kontrole. Na koncu nas čaka iskanje odgovora na vprašanje, kaj predstavlja ciklus ocenjevanja, načrtovanja, priprave in izvedbe samega poveljevanja in kontrole. Pričujoča magistrska naloga bo osvetlila prevodno-terminološke zagate v zvezi z vodenjem, menedžmentom, voditeljstvom in poveljevanjem ter poskušala dati odgovore na vsa zgoraj navedena vprašanja. Z ustrezno opredelitvijo pojmov nanizanih izrazov in ustreznih vsebin bi se ustvarili pogoji za vsebinsko opredelitev poveljevanja in kontrole znotraj SV.
Keywords: poveljevanje, kontrola, vodenje, Slovenska vojska
Published: 17.08.2009; Views: 4026; Downloads: 634
.pdf Full text (532,94 KB)

93.
Civilno-vojaško sodelovanje v Slovenski vojski (krepitev vloge in pomena) : magistrska naloga
Andreja Kapušin, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Sodelovanje Slovenske vojske in njene predhodnice Teritorialne obrambe s civilno družbo ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Spremenjene družbene razmere, tako v politiki, družbi, odnosih med državljani, kakor tudi spremenjena vloga in naloge vojske, profesionalizacija, prehod na poklicne oborožene sile imajo velik vpliv na spremenjen odnos civilne družbe do vojske. Zato sta se spremenila tudi vloga in pomen civilno-vojaškega sodelovanja. S profesionalizacijo se povečuje nevarnost odtujitve vojske iz civilnega okolja, zato mora vojska s pomočjo civilno-vojaškega sodelovanja nenehno graditi spoštovanje, zaupanje in dobre medsebojne odnose v slehernem delu Republike Slovenije. Slovenski vojski pa mora to sodelovanje prinašati prepoznavnost in promocijo v družbi, tako vojaške institucije, kot vojaškega poklica, nekoč tako spoštovanega in cenjenega v sleherni družbi. Slovenska vojska ne sme zaspati na lovorikah zelo visokega zaupanja ljudi v vojaško institucijo, ampak mora nadaljevati aktivnosti na vseh področjih. Posebno pozornost mora poleg zastavljenih nalog posvetiti tudi kontinuiranemu razvoju civilno-vojaškega sodelovanja.
Keywords: civilno-vojaško sodelovanje, CIMIC, promocija, civilna družba, recipročnost, Slovenska vojska
Published: 17.08.2009; Views: 3713; Downloads: 383
.pdf Full text (2,85 MB)

94.
Karierna pot častnika v Slovenski vojski : magistrska naloga
Renata Karamarković, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Razvoj Slovenske vojske (v nadaljevanju SV) je najbolj odvisen od sposobnosti pripadnikov, da dosegajo cilje organizacije. Te omogoča priprava in izvajanje ustreznega sistema celovitega razvoja pripadnikov SV. Usposobljeni pripadniki SV bodo sposobni reševati obstoječe in prihodnje naloge, problematiko in s tem SV omogočali povečati njeno prilagodljivost okolju. Sistem karierne poti mora biti v SV zgrajen tako, da bo primerljiv z ostalimi oboroženimi silami demokratičnih držav. Za dosego tega cilja pa je treba opredeliti temeljne elemente in postopke, ki bodo opredeljevali proces razvoja kadrov, ki pa mora biti pregleden in jasen. Častniki SV morajo poznati možnosti za svoj razvoj, pogoje za napredovanje in tudi odgovornosti ter pristojnosti, ki so neposredno povezane z uresničevanjem razvoja kadrov. Za izdelavo modela kariernih poti častnikov stalne sestave ni treba pridobiti politične podpore, spremeniti zakonodaje, saj je model izdelan v okviru obstoječih normativnih predpisov, ki so navedeni v poglavju Normativne podlage za razvoj kadrov v SV. Izdelava modela kariernih poti častnikov stalne sestave SV je stvar notranje organizacije, torej Ministrstva za obrambo RS (v nadaljevanju MORS) ali Generalštaba Slovenske vojske (v nadaljevanju GŠSV), ki lahko s sprejetjem ustreznega predpisa celovito uredi postopke in zahteve modela kariernih poti častnikov v SV. Naloga je strukturirana na način, ki omogoča razumevanje in načrtovanje sistema kariernih poti častnikov SV. Pri tem se bomo osredotočili na teoretična izhodišča osnov razvoja kadrov in kariere, načrtovanje in upravljanje kariere, modelov karier in kariernih sider. Opredelili bomo normativne podlage za izvajanje kadrovske funkcije v SV. V okviru obstoječih normativnih dokumentov bomo izdelali predlog modela karierne poti častnika, ki se razvija po poveljniški, štabni in specialistični smeri. V zadnjem delu bomo na podlagi ankete ugotovili, kakšne so karierne poti častnikov SV, ki so vključeni v izobraževalni program 12. generacije višjega štabnega šolanja častnic in častnikov SV. Z izvedbo ankete želimo prikazati ustreznost njihovih kariernih poti, zadovoljstvo častnikov z njihovo karierno potjo ter dejavnike, ki po mnenju slušateljev vplivajo na razvoj njihovih kariernih poti.
Keywords: vojska, kadri, razvoj kadrov, karierna pot, kariera, dolžnosti, Slovenska vojska
Published: 17.08.2009; Views: 4335; Downloads: 735
.pdf Full text (1,20 MB)

95.
Tehnično in fizično varovanje v Slovenski vojski : magistrska naloga
Aleš Kotnik, 2009, master's thesis/paper

Abstract: V magistrski nalogi bom predstavil problem zagotavljanja tehničnega in fizičnega varovanja v Slovenski vojski, soodvisnost in vlogo tehničnega in fizičnega varovanja glede na osebno, industrijsko, dokumentacijsko in informacijsko varnost, umeščenost tehničnega in fizičnega varovanja v sistem Slovenske vojske, pravno ureditev tega področja, zagotavljanje tehničnega in fizičnega varovanja ter možnosti izboljšanja in poenotenja tehničnega in fizičnega varovanja z razvojem modela za ocenjevanje sistemov varovanja na področju tehničnega in fizičnega varovanja. Osnovni cilji: 1. tehnično in fizično varovanje kot sestavni del varnostne politike, 2. ustrezna stopnja zaščite življenj, materialnotehničnih sredstev in tajnih podatkov na vseh ravneh, 3. potrebno dopolnjevanje notranjih pravnih aktov na področju tehnične in fizične varnosti, 4. potrebno zagotavljanje sredstev za vzpostavitev pogojev za zagotavljanje tehnične in fizične varnosti, 5. izboljšanje postopkov na področju tehnične in fizične varnosti. Posebni cilj: 1. razvoj modela za ocenjevanje ustreznosti sistemov varovanja na področju tehnične in fizične varnosti. Tehnično in fizično varovanje predstavljata eno glavnih komponent pri zagotavljanju varnosti v Slovenski vojski.
Keywords: tehnična varnost, fizična varnost, varovanje tajnih podatkov, varovanje materialnotehničnih sredstev, pravna ureditev, model ocenjevanja, Slovenska vojska
Published: 14.08.2009; Views: 2928; Downloads: 333
.pdf Full text (1,12 MB)

96.
ZUNANJE KOMUNICIRANJE V MINISTRSTVU ZA OBRAMBO
Borut Podgoršek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako so zunanji in notranji novinarji ter fotoreporterji zadovoljni z profesionalnostjo službe za odnose z javnostjo. Pri tem mislim predvsem na najbolj izpostavljeni službi, torej civilno in vojaško službo za odnose z javnostmi na MO ter GŠSV. Z raziskavo mnenja med ljudmi, ki sodelujejo z omenjenima službama, sem želel ugotoviti tudi, ali si želijo več tiskovnih konferenc in ali si želijo enotno službo za odnose z javnostmi, ki bi pokrivala tako civilni kakor tudi vojaški del.
Keywords: Komuniciranje, javnost, služba za odnose z javnostmi, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska
Published: 03.06.2009; Views: 1754; Downloads: 137
.pdf Full text (1,09 MB)

97.
PROSTOVOLJNO USPOSABLJANJE V SLOVENSKI VOJSKI - ELEMENT PRIDOBIVANJA POKLICNIH VOJAKOV
Miloš Jenko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: "Kadrovske težave Slovenske vojske" je naslov mnogih člankov, ki se v zadnjem obdobju pojavljajo v medijih. Vsi članki opozarjajo na kadrovske težave pri pridobivanju kadrov ter v zadnjem obdobju tudi na povečano število odhodov iz Slovenske vojske. Slovenija je leta 2003 ukinila naborniški sistem popolnjevanja vojske. Od takrat je vojska poklicna in od takrat bi se moralo število njenih pripadnikov povečevati, dogajati pa se je začelo nasprotno – število pripadnikov slovenske vojske se je začelo zmanjševati. Vzporedno s profesionalizacijo poteka tudi prostovoljno služenje vojaškega roka. Vojaki - prostovoljci se usposobijo v temeljnem vojaško-strokovnem znanju ter pridobijo vojaško evidenčno dolžnost strelca, ki je osnovni nivo vojaške usposobljenosti. Izbor tematike naloge temelji na dejstvu, da so ti vojaki prostovoljci eden od pomembnih dejavnikov popolnjevanja poklicne sestave Slovenske vojske. Dobršen del se jih namreč po končanem služenju odloči za zaposlitev v Slovenski vojski. Na osnovi teh dejstev lahko trdimo, da se s promocijo prostovoljnega služenja povečuje število možnih kandidatov za zaposlitev, ki jih moramo v času služenja zainteresirati za vojaški poklic. Teoretični del naloge sestavljata dva sklopa. V prvem sklopu na kratko podajam teoretične osnove marketinga in promocijskega spleta, kot ga definirajo domači in tuji avtorji. V tem delu opisujem tudi strategijo pridobivanja kadrov v Slovenski vojski. Drugi sklop teoretičnega dela pa predstavlja prostovoljno služenje vojaškega roka, njegove pravne osnove, potek in program usposabljanja vojakov prostovoljcev. V raziskovalnem delu naloge smo na podlagi zaključkov raziskave, izvedene med vojaki prostovoljci ugotovili, kateri so odločujoči dejavniki, ki mlade privlačijo v prostovoljno služenje vojaškega roka, kakšen interes je za morebitno zaposlitev v Slovenski vojski, katere naj bi bile privlačne strani vojaškega poklica, ugotovil, koliko so realne predstave o služenju, ter katero področje promocije je trenutno najučinkovitejše. S pomočjo ankete med vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka smo ugotovili, da mladi prve in nadaljnje informacije o prostovoljnem služenju dobijo predvsem iz svetovnega spleta ter ustnih virov bivših vojakov. Mladi, ki služijo prostovoljni vojaški rok imajo izrazito pozitivno stališče o Slovenski vojski ter visoko mnenje o vrednotah, kot so dolžnost pomagati soljudem, možnost uporabe znanja in izkušenj, ipd. Pokazatelj pravilnosti odločitve za uvedbo PSVR je visok odstotek tistih, ki se želijo kasneje zaposliti v Slovenski vojski. V zaključnem delu naloge pa ugotovitve raziskave povezujem s predlogi, kako spoznanja, do katerih smo prišli v raziskavi, učinkovito vključiti v promocijski splet in s tem povečati zanimanje za zaposlitev v Slovenski vojski.
Keywords: -Slovenska vojska -Prostovoljno služenje vojaškega roka -Pridobivanje kadra -Oglaševanje
Published: 03.06.2009; Views: 2651; Downloads: 316
.pdf Full text (921,78 KB)

98.
Odhod kadrov iz Slovenske vojske kot posledica konfliktov : specialistično delo
Miro Kump, 2008, specialist thesis

Keywords: vzroki odhodov kadrov, Slovenska vojska, konflikti
Published: 20.05.2009; Views: 3552; Downloads: 178
.pdf Full text (665,60 KB)

99.
100.
Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica