| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
UPORABA VEČKRITERIJSKIH METOD PRI IZBIRI TISKANIH MEDIJEV
Mihaela Švajger, 2009, final seminar paper

Abstract: Glavni problem, ki smo ga izpostavili v diplomskem seminarju, se nanaša na izbiro najugodnejšega tiskanega medija za blagovno znamko, ki jo trži podjetje Herz d.d. Namen dela diplomskega seminarja je bil rešiti problem z uporabo večkriterijskih metod in računalniškim programom Web — HIPRE. V prvem delu diplomskega seminarja smo predstavili teoretične vidike oglaševanja, podrobneje tiskane medije in cilje oglaševanja. Na kratko smo predstavili podjetje Herz d.d., njihov namen in cilje oglaševanja ter predviden letni plan oglaševanja. Analizirali smo tiskane medije: Eges, Varčujemo z energijo, Moj dom, Instalater in Vaš Profit na podlagi strokovnosti revije, ciljne skupine ki jo dosegajo, izhajanja in naklada revije, področja kjer izhaja revija, ter cene oglasnega prostora A4 formata v reviji. Teoretično smo podali postopek metode za večkriterijsko odločanje in uporabili tehniko šestih vprašanj za ustvarjalno definiranje problema. V praktičnem delu diplomskega seminarja smo ocenili in presodili tiskane medije z računalniškim programom Web — HIPRE. Na podlagi merljivih kriterijev, ki smo jih analizirali v večkriteriski analizi tiskanih medijev, smo s pomočjo programa prišli do ugotovitev, kateri tiskani mediji so za podjetje Herz d.d. najprimernejši.
Keywords: Večkriterijsko odločanje, Web-HIPRE, AHP, strukturiranje problema, atribut, SMART, SMARTER, SWING, kriterij, analiza občutljivosti, določanje uteži, ciljna skupina, tiskani mediji, tehnika šestih vprašanj, oglaševanje.
Published: 13.09.2010; Views: 2108; Downloads: 227
.pdf Full text (544,98 KB)

2.
VEČKRITERIJSKO ODLOČANJE PRI IZBIRI POČITNIŠKE DESTINACIJE
Urška Jakob, 2010, final seminar paper

Abstract: Izbira počitniške destinacije je ob današnjem tempu življenja, ko čez leto ni časa za nekatere aktivnosti, toliko bolj zahtevna naloga. Na počitnicah si želijo turisti vedno več možnosti za rekreacijo in sprostitev, pa naj gre za poletne ali za zimske počitnice. Cilje, ki smo si jih v uvodu zastavili in zahtevajo deskriptivni pristop, smo v teoretičnem delu dosegli tako, da smo predstavili metode za odločanje po več kriterijih hkrati, reševanje problema po korakih, računalniški program Web-HIPRE, ter osnovne pojme o turizmu, turistično ponudbo v Sloveniji in analizo konkurence. V praktičnem delu smo z analitičnim pristopom uresničili še preostala dva cilja. Na osnovi odgovorov anketirancev smo rezultate statistično obdelali z računalniškim programom Excel, nato pa z računalniškim programom Web-HIPRE zgradili model za izbiro počitniške destinacije. Upoštevali smo več dejavnikov: stroške počitnic, primarne sestavine turistične ponudbe (površje, floro in favno, kulturne in zgodovinske spomenike, ponudbo prireditev, dodatne aktivnosti, adrenalinske športe, podnebje) in sekundarne sestavine turistične ponudbe (dostopnost, kategorijo namestitvenega obrata, bližino plaže oz. smučišča, trgovskega centra, uglednega gostinskega lokala, znanega športnega središča, in na politične razmere v državi). Z izgradnjo modela smo prišli do ugotovitve, da je od primarnih sestavin turistične ponudbe najpomembnejši kriterij dodatne aktivnosti, od sekundarnih sestavin turistične ponudbe pa bližina plaže oz. smučišča. Ugotovili smo tudi, da je ob upoštevanju pomembnosti kriterijev tako poleti kot pozimi najboljša destinacija Slovenija. Glede na potrjene hipoteze lahko trdimo, da so stroški počitnic najpomembnejši kriterij pri izbiri počitniške destinacije, da Slovenci ne cenijo turistične ponudbe Slovenije, da Slovencev (starih med 20 in 40 let) ne zanimajo kulturne in zgodovinske znamenitosti, da Slovenija ni privlačna za ljudi, željne avantur in adrenalina, ter da se vedno več ljudi odloča za počitnice v lastni režiji, torej brez posredovanja turistične agencije. Zanimiva pa je zavrnitev trditve, da se Slovenci poleti najraje odpravijo na dopust na Hrvaško, saj smo to trditev morali zavrniti tako glede na pogostost odgovorov (najboljša Grčija), kot pri upoštevanju pomembnosti kriterijev (najboljša Slovenija). Trditev, da Slovenci najraje smučajo v Avstriji, smo glede na pogostost odgovorov potrdili, pri upoštevanju pomembnosti kriterijev pa je najboljša destinacija postala Slovenija. Rezultati nam povedo, da ljudje, stari med 20 in 40 let, od počitnic pričakujejo, da bodo stroški čim nižji, ponudba dodatnih aktivnosti in prireditev široka, hotel višje kategorije in blizu plaže oz. smučišča, destinacija pa lahko dostopna. Manj pa jih zanima bližina uglednega gostinskega lokala in ponudba adrenalinskih športov. Dobljene rezultate bi lahko katerakoli turistična agencija uporabila za sestavo programov, namenjenih tej populaciji.
Keywords: Turistična destinacija, Pogoji za turizem, Primarne sestavine turistične ponudbe, Sekundarne sestavine turistične ponudbe, Next exit oz. Na lepše, Web-HIPRE, Večkriterijsko odločanje, SMART, SWING
Published: 21.01.2011; Views: 2193; Downloads: 246
.pdf Full text (1,22 MB)

3.
METODE ZA DOLOČANJE UTEŽI KRITERIJEV PRI IZBIRI VZAJEMNEGA SKLADA
Iva Klančnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo podrobneje obravnavali vzajemne sklade, ki so vse bolj priljubljena naložbena možnost za vse vrste vlagateljev. Problem izbire vzajemnega sklada smo reševali po korakih z računalniškima programoma Web-HIPRE in Expert Choice. Osredotočili smo se predvsem na metode za določanje uteži kriterijev, ki temeljijo na različnih skalah, in na individualno odločanje. V prvem primeru smo oblikovali dva modela, na podlagi preferenc odločevalca 1, ki se razlikujeta v izbiri metode za določanje uteži kriterijev in primerjali dobljene rezultate. V drugem primeru pa smo analizirali vpliv ocen dveh odločevalcev,z različnimi preferencami, na končno izbiro vzajemnega sklada.
Keywords: večkriterijsko odločanje, alternative, atributi, kriteriji, metode za določanje uteži kriterijev, Web-HIPRE, SMART, SWING, SMARTER, direktna metoda, Expert Choice, AHP, vzajemni skladi
Published: 09.05.2011; Views: 2046; Downloads: 275
.pdf Full text (3,77 MB)

4.
RAČUNALNIŠKO PODPRTA VEČKRITERIJSKA IZBIRA IN OCENJEVANJE DOBAVITELJA
Jože Manfreda, 2011, final seminar paper

Abstract: Podjetje plinarna Maribor ima sedež v Mariboru in izvaja storitve s svojo skupino strokovnjakov na področju plinske tehnike. Pri gradnji novih plinovodov in hišnih priključkov nastajajo prekopi asfaltnih površin, zato podjetje izbira in ocenjuje najboljšega dobavitelja med gradbenimi podjetji za asfaltiranje prekopov. Namen dela diplomskega seminarja je pripraviti odločitveno podlago za izbiro najboljšega dobavitelja za asfaltiranje prekopov s pomočjo izgrajenega večkriterijskega odločitvenega modela in računalniško podprtega večkriterijskega odločanja. V teoretičnem delu smo prikazali izhodišča izbire in ocenjevanja dobavitelja in poteka asfaltiranja ter računalniško podprtega večkriterijskega odločanja. Večkriterijsko odločanje je primerno za reševanje našega odločitvenega problema, ker smo imeli veliko število kriterijev in atributov in nam intuitivno odločanje več ne zadošča. Na podlagi pridobljenih podatkov smo v praktičnem delu izvedli raziskavo s programoma Web-HIPRE in Expert Choice. Pri tem smo uporabil metode za večkriterijsko odločanje: SMART, SWING, SMARTER, neposredno določanje uteži, vrednostne funkcije in metodo AHP. Odločanje po več kriterijih hkrati je potekalo na podlagi petih alternativ (dobavitelj A, dobavitelj B, dobavitelj C, dobavitelj D in dobavitelj E), petih kriterijev (stroški, tehnični, kakovostni, finančni kriterij in kriterij ugodnosti) in štirinajstih atributov (cena blaga in storitev, plača zaposlenih, odzivnost na povečanje zmogljivosti, zanesljivost tehnologije, proizvodne zmogljivosti, certifikati družine ISO, odzivnost na reklamacije, čas opravljene storitve, število zaposlenih, čisti prihodek od prodaje, čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja, bančne garancije, plačilni pogoji in dosedanje sodelovanje). Strukturirali smo odločitveno drevo za oba programa. Določili smo uteži za kriterije; najpomembnejši je finančni kriterij, saj so mu strokovnjaki določili največji pomen. Upoštevali smo preference do alternativ ter naredili sintezo končnih vrednosti. Na koncu smo primerjali rezultate računalniških programov ter ugotovili, da je pri obeh na prvem mestu alternativa dobavitelj A. Programa sta primerna za reševanje našega odločitvenega problema.
Keywords: // Izbiranje dobaviteljev // Ocenjevanje dobaviteljev // Kriteriji //Atributi // Alternative // Odločanje // Metode // Večkriterijsko odločanje // Odločitveni model // AHP - Analitični hierarhični proces // SMART // SWING // SMARTER // Analiza občutljivosti // Expert Choice // Web-HIPRE //
Published: 10.11.2011; Views: 2095; Downloads: 128
.pdf Full text (700,89 KB)

5.
JAZZOVSKE GLASBENE ZVRSTI IN OBLIKE
Marko Horvat, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Na podlagi sistematične analize izsledkov iskanja virov ter doslej opravljenih raziskav skuša pričujoče diplomsko delo predstaviti jazzovske glasbene zvrsti in oblike. Metodološko je diplomsko delo zasnovano na načelu iskanja arhivskih virov o zgodovini in razvoju jazza ter primerjave arhivskih virov in doslej opravljenih raziskav o jazzovskih glasbenih zvrsteh in oblikah, ki so se v jazzu skozi zgodovino razvijale. V osrednjem delu diplomskega dela nam avtor predstavi vse zvrsti in oblike jazza in analizo določenih osmih skladb, ki so bile izvedene na samem diplomskem koncertu. Vsako delo bo posamezno okvirno analizirano harmonsko in ritmično. Predstavljen je potek analize jazzovskih skladb, obrazložene pa bodo tudi lestvice ali modusi, ki se v jazzu uporabljajo. V sklepu avtor povzame obravnavano snov in predstavi svoje poglede in čustva ob študiju glasbenih del različnih zvrsti in oblik v jazzu. Zagovor diplomskega dela vsebuje tudi izvedbo osmih skladb, ki izvirajo iz različnih jazzovskih zvrsti in oblik ter so tako ali drugače prepoznavne po svoji edinstvenosti. Zagovor in izvedba diplomskega koncerta s projektnim jazz ansamblom je potekala v petek, 26. 10. 2012, v kulturni dvorani občine Gorišnica. Gre torej za teoretično in praktično diplomsko delo.
Keywords: Jazz, jazzovske glasbene zvrsti in oblike, rhythm changes, dixieland, blues, swing, jazz balada
Published: 06.02.2013; Views: 3574; Downloads: 301
.pdf Full text (8,88 MB)

6.
IZBIRA DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA GENERACIJE X IN Y GLEDE NA STATUS ZAPOSLITVE
Mateja Završnik Pogačar, 2014, master's thesis

Abstract: Današnji hiter življenjski in delovni ritem že skoraj popolnoma obvladujeta človekovo življenje. Obveznosti na delu in izven dela so že v takšnem obsegu, da nam primanjkuje časa za osebno življenje in za naš prosti čas. Vsekakor pa je prosti čas pomemben in potreben, saj omogoča uresničitev naših želja izven vsakodnevnih obveznosti, omogoča našo osebno rast in je sestavni del kakovosti življenja. Dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo v svojem prostem času, nimajo natančno zasnovanih ciljev, saj jih uresničujemo na osnovi svojih lastnih interesov, ki se med generacijami razlikujejo, prav tako pa se razlikujejo tudi glede na status zaposlitve. Glavno področje obravnave magistrskega dela je pojem prostega časa, dejavnosti prostega časa v povezavi z generacijama X in Y ter generacijske razlike glede na status zaposlitve. V teoretičnem delu smo se osredotočili na opredelitev prostega časa, predstavili smo njegovo zgodovino, vpliv dela na prosti čas, njegove dejavnike, načela in funkcije prostega časa ter dejavnosti prostega časa. Prav tako smo opredelili generacijo X in Y, predstavili posamezne lastnosti in razlike obeh generacij glede na status zaposlitve. V empiričnem delu smo s pomočjo pridobljene ciljne skupine 253 pripadnikov generacije X in Y iz območja celotne Slovenije ugotavljali razpoložljivost prostega časa generacije X in Y glede na status zaposlitve, pomembnost posamezne dejavnosti prostega časa in načine preživljanja prostega časa. Uporabili smo metodo SWING, s katero smo ugotavljali pomembnost dejavnosti prostega časa, in s pomočjo programa Web-HIPRE sestavili drevo dejavnosti prostega časa. Analizirali in interpretirali smo pridobljene rezultate, ki kažejo, s katerimi dejavnostmi se generaciji X in Y ukvarjata glede na njen zaposlitveni status, zavrnili ali potrdili postavljene hipoteze in podali ključne ugotovitve raziskave ter priporočila.
Keywords: Prosti čas, pomembnost prostega časa, dejavnosti prostega časa, zaposlenost in brezposelnost, generacija X in Y, metoda SWING, struktura dejavnosti prostega časa, Web-HIPRE.
Published: 21.07.2014; Views: 885; Downloads: 168
.pdf Full text (5,03 MB)

7.
UPORABA METOD ZA ODLOČANJE PO VEČ KRITERIJIH HKRATI PRI IZBIRI NAČINA OGLAŠEVANJA
Katja Jurečko, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen dela diplomskega seminarja je bil določiti najprimernejši način oglaševanja na izbrani fakulteti s pomočjo računalniškega programa Web-HIPRE. To je program za odločanje po več kriterijih hkrati, ki je brezplačno dostopen na spletu. Delo diplomskega seminarja je razdeljeno na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo opredelili pojem oglaševanja, začetke in cilje oglaševanja ter podrobneje predstavili tradicionalne in netradicionalne medije. Teoretično smo opisali reševanje problema po korakih in predstavili računalniški program za večkriterijsko odločanje Web-HIPRE. Opisali smo načine za določanje uteži kriterijem in sicer metode SMART, SWING, SMARTER in AHP. V praktičnem delu diplomskega seminarja smo presojali izbiro načinov oglaševanja z računalniških programom Web-HIPRE, s katerim smo problem reševali po korakih: od definiranja problema, izločanja nesprejemljivih alternativ, strukturiranja problema, določitve uteži kriterijem in vse do analize občutljivosti. S pomočjo programa smo ugotovili, da je spletno oglaševanje najprimernejši način oglaševanja za izbrano fakulteto.
Keywords: večkriterijsko odločanje, Web-HIPRE, SMART, SMARTER, SWING, AHP, oglaševanje, mediji, tradicionalni mediji, netradicionalni mediji
Published: 24.08.2015; Views: 619; Downloads: 118
.pdf Full text (1,07 MB)

8.
LJUBITELJSKI PLESALCI IN NJIHOV ODNOS DO PLESA
Tjaša Pečaver, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo v teoretičnem delu predstavili definicijo plesa, kako se je razvijal skozi stoletja, kako vpliva na človeka in kako sta v plesu pomembna samopodoba in samospoštovanje. Opisali smo tudi ples v interakciji med gibanjem in glasbo. V empirični raziskavi smo anketirali ljubiteljske plesalce swinga iz treh držav: Slovenije, Italije in Hrvaške, saj je bil namen ugotoviti, ali obstajajo razlike v odnosu do plesa teh plesalcev. Anketiranim smo zastavili vprašanja, da smo lahko ugotovili razlike. V vsako državo smo dali dvajset anket. Odgovore smo med seboj primerjali in dobili zanimive rezultate. Glede na to, da smo se osredotočili na to vrsto raziskave, smo v teoretičnem delu predstavili tudi razvoj swing plesa in glasbe, ki ga je spremljala.
Keywords: ples, zgodovina, swing ples, swing glasba
Published: 18.09.2019; Views: 180; Downloads: 35
.pdf Full text (1,25 MB)

9.
Modificiranje zeolitov za izboljšanje selektivnosti pri separaciji plinov
Mitja Čuš, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je potekalo v sodelovanju s podjetjem Silkem d.o.o v njihovem raziskovalnem laboratoriju. Delo zajema modificiranje zeolitov z namenom, da izboljšamo separacijo plinov, natančneje kisika in dušika iz atmosferskega zraka. Namen diplomskega dela je ugotoviti in laboratorijsko preveriti kateri zeoliti so primerni za molekularna sita za namene adsorpcije pod povišanim tlakom in pod podtlakom. Zeolit Na13X smo modificirali z ionsko izmenjavo s CaCl2 in s tem dobili zeolit Ca13X. Molekularna sita so temeljnega pomena pri separaciji zraka s procesom adsorpcije pod povišanim tlakom (PSA-pressure swing adsorption) in adsropcije pod podtlakom (VPSA-vacuum pressure swing adsorption). PSA in VPSA sta procesa pridobivanja oziroma bogatenja kisika, ki sta energetsko manj potratna kot pridobivanje kisika z uveljavljenimi metodami kot je to utekočinjanje zraka (ohlajevanje zraka), med seboj pa se razlikujeta po obratovalnem tlaku. Zeolitna molekularna sita se uporabljajo za proizvodnjo medicinskega kisika v kisikovih generatorjih. Raziskovali smo kako vplivajo struktura zeolita, obratovalni tlak, višina kolone in zadrževalni čas na učinkovitost adsorpcije. Velja, da je separacija zraka učinkovitejša z večjo aktivno površino zeolita, separacijski učinek pa višji z višjim obratovalnim tlakom. Višja kot je kolona, daljši je zadrževalni čas, z večanje višine pa je tudi večja količina polnila, kar pomeni večjo aktivno površino in s tem boljšo adsorpcijo. Modifikacija zeolita Na13X je potekala tako, da smo omenjen zeolit dodali v raztopino CaCl2 in šaržo intenzivno mešali 48 ur. Šaržo smo nato prefiltrirali in posušili. Ca13X smo granulirali v laboratoriju z Eirichovim granulatorju. Zeolitu Ca13X smo dodali deionizirano vodo in vezivo atapulgit ter granulirali do velikosti, primerne za nasutje. Pred uporabo zeolita smo granule kalcinirali pri 500 °C, saj s kalcininacijo dosežemo aktivacijo zeolita in izparevanje vlage ter drugih adsorbiranih snovi. Z aktiviranimi zeoliti smo napolnili kolono in merili koncentracijo kisika na izhodu s kisikovim merilcem. Ugotovili smo, da je ionsko izmenjan kalcijev zeolit Ca13X bolj primeren za molekularno sito pri separaciji plinov iz zraka. Visoke koncentracije kisika doseže tudi zeolit 5A, vendar je za procesa PSA in VPSA bolj primeren kalcijev zeolit Ca13X.
Keywords: ionska izmenjava, zeolit 13X, kalcijev zeolit 13X, adsorpcija, Pressure swing adsorption, Vacuum pressure swing adsorption, separacija zraka.
Published: 10.10.2019; Views: 250; Downloads: 63
.pdf Full text (1,24 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica