| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
ZUNANJE IZVAJANJE LOGISTIČNIH DEJAVNOSTI V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI
Katja Cepec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zunanje izvajanje ali »outsourcing« je metoda specializacije podjetja za opravljanje tistih dejavnosti, pri katerih dosega konkurenčne prednosti. Osredotočenje na t.i. ključne sposobnosti ter najem podpornih dejavnosti pri tretjih osebah poveča učinkovitost poslovanja podjetja. Zunanje izvajanje dejavnosti je v tujini že dalj časa uveljavljena praksa podjetij, ki na zunanje izvajalce prenašajo zahtevnejše in celovite poslovne naloge. Medtem se slovenska podjetja še vedno odločajo za prenos enostavnejših funkcij. Zaradi čedalje kompleksnejših oskrbnih verig je logistika pogosto predmet zunanje oskrbe. Logistični ponudniki razpolagajo s potrebnim znanjem in tehnologijo in razvijajo celovite logistične rešitve za naročnike različnih branž. Podjetja avtomobilske industrije so zaradi globalne navzočnosti in množice udeležencev v oskrbni verigi največji naročniki tovrstnih storitev. Z zunanjim izvajanjem logističnih dejavnosti so avtomobilski proizvajalci uspeli zmanjšati operativne stroške in izboljšati kakovost svojih proizvodov. Krajšanje inovacijskih ciklov je pospešilo aktivno vključevanje dobaviteljev avtomobilske industrije v proizvodni proces proizvajalca. Podjetje Smart GmbH je svoje dobavitelje vključil tudi v razvojni proces in jih v celoti integriral v proizvodni sistem.
Keywords: zunanje izvajanje, outsourcing, ključne sposobnosti, logistika, logistični ponudniki, avtomobilska industrija, dobavitelji avtomobilski industriji, Smart GmbH.
Published: 22.09.2009; Views: 2291; Downloads: 313
.pdf Full text (860,91 KB)

2.
INOVATIVNE STRATEGIJE VODENJA ZA INTEGRACIJO FOTOVOLTAIČNIH SISTEMOV V RAZDELILNO OMREŽJE
Aljaž Goršek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Ideja za diplomsko delo je nastala ob nastanku evropskega projekta MetaPV, ki predstavlja napredek na razvoju pametnih omrežij ter hkrati predstavlja celovito rešitev za področju integracije obnovljivih virov v že obstoječe omrežje. V delu je podrobneje prestavljena analiza trenutnega stanja izbranega demonstracijskega omrežja, razvoj regulacijskih metod ter postopek izbire parametrov regulacijskega modela. V sodelovanju s projektnimi partnerji so bili predhodnje določeni razvojni scenariji, ki temeljijo na analizi trenutnega stanja. Glavni cilj diplomskega dela, je prestaviti fotovoltaične sisteme kot pomožno sredstvo pri stabilizaciji omrežja. Prav tako je predstavljen podrobnejsi postopek dinamičnih in lokalnih regulacijskih metod. V ta namen so bile izvedene tako analize regulacijskih sistemov in algoritmov kot tudi analize izbire začetnih parametrov regulacijskega modela. Za vse analize je bilo predhodnje uporabljeno programsko okolje Power Factory - DigSILENT®. Pridobljeni rezultati diplomskega dela, bodo kasneje v celoti uporabljeni v nadaljnem razvoju regulacijskih metod in pametnih omrezij, v okvirju evropskega projekta MetaPV.
Keywords: Regulacijske metode, obnovljivi viri, sposobnost gostovanja, fotovotaični sistemi, smart grids, razsmerniki
Published: 27.07.2010; Views: 2356; Downloads: 103
.pdf Full text (5,09 MB)

3.
UPORABA VEČKRITERIJSKIH METOD PRI IZBIRI TISKANIH MEDIJEV
Mihaela Švajger, 2009, final seminar paper

Abstract: Glavni problem, ki smo ga izpostavili v diplomskem seminarju, se nanaša na izbiro najugodnejšega tiskanega medija za blagovno znamko, ki jo trži podjetje Herz d.d. Namen dela diplomskega seminarja je bil rešiti problem z uporabo večkriterijskih metod in računalniškim programom Web — HIPRE. V prvem delu diplomskega seminarja smo predstavili teoretične vidike oglaševanja, podrobneje tiskane medije in cilje oglaševanja. Na kratko smo predstavili podjetje Herz d.d., njihov namen in cilje oglaševanja ter predviden letni plan oglaševanja. Analizirali smo tiskane medije: Eges, Varčujemo z energijo, Moj dom, Instalater in Vaš Profit na podlagi strokovnosti revije, ciljne skupine ki jo dosegajo, izhajanja in naklada revije, področja kjer izhaja revija, ter cene oglasnega prostora A4 formata v reviji. Teoretično smo podali postopek metode za večkriterijsko odločanje in uporabili tehniko šestih vprašanj za ustvarjalno definiranje problema. V praktičnem delu diplomskega seminarja smo ocenili in presodili tiskane medije z računalniškim programom Web — HIPRE. Na podlagi merljivih kriterijev, ki smo jih analizirali v večkriteriski analizi tiskanih medijev, smo s pomočjo programa prišli do ugotovitev, kateri tiskani mediji so za podjetje Herz d.d. najprimernejši.
Keywords: Večkriterijsko odločanje, Web-HIPRE, AHP, strukturiranje problema, atribut, SMART, SMARTER, SWING, kriterij, analiza občutljivosti, določanje uteži, ciljna skupina, tiskani mediji, tehnika šestih vprašanj, oglaševanje.
Published: 13.09.2010; Views: 2107; Downloads: 227
.pdf Full text (544,98 KB)

4.
VEČKRITERIJSKO ODLOČANJE PRI IZBIRI POČITNIŠKE DESTINACIJE
Urška Jakob, 2010, final seminar paper

Abstract: Izbira počitniške destinacije je ob današnjem tempu življenja, ko čez leto ni časa za nekatere aktivnosti, toliko bolj zahtevna naloga. Na počitnicah si želijo turisti vedno več možnosti za rekreacijo in sprostitev, pa naj gre za poletne ali za zimske počitnice. Cilje, ki smo si jih v uvodu zastavili in zahtevajo deskriptivni pristop, smo v teoretičnem delu dosegli tako, da smo predstavili metode za odločanje po več kriterijih hkrati, reševanje problema po korakih, računalniški program Web-HIPRE, ter osnovne pojme o turizmu, turistično ponudbo v Sloveniji in analizo konkurence. V praktičnem delu smo z analitičnim pristopom uresničili še preostala dva cilja. Na osnovi odgovorov anketirancev smo rezultate statistično obdelali z računalniškim programom Excel, nato pa z računalniškim programom Web-HIPRE zgradili model za izbiro počitniške destinacije. Upoštevali smo več dejavnikov: stroške počitnic, primarne sestavine turistične ponudbe (površje, floro in favno, kulturne in zgodovinske spomenike, ponudbo prireditev, dodatne aktivnosti, adrenalinske športe, podnebje) in sekundarne sestavine turistične ponudbe (dostopnost, kategorijo namestitvenega obrata, bližino plaže oz. smučišča, trgovskega centra, uglednega gostinskega lokala, znanega športnega središča, in na politične razmere v državi). Z izgradnjo modela smo prišli do ugotovitve, da je od primarnih sestavin turistične ponudbe najpomembnejši kriterij dodatne aktivnosti, od sekundarnih sestavin turistične ponudbe pa bližina plaže oz. smučišča. Ugotovili smo tudi, da je ob upoštevanju pomembnosti kriterijev tako poleti kot pozimi najboljša destinacija Slovenija. Glede na potrjene hipoteze lahko trdimo, da so stroški počitnic najpomembnejši kriterij pri izbiri počitniške destinacije, da Slovenci ne cenijo turistične ponudbe Slovenije, da Slovencev (starih med 20 in 40 let) ne zanimajo kulturne in zgodovinske znamenitosti, da Slovenija ni privlačna za ljudi, željne avantur in adrenalina, ter da se vedno več ljudi odloča za počitnice v lastni režiji, torej brez posredovanja turistične agencije. Zanimiva pa je zavrnitev trditve, da se Slovenci poleti najraje odpravijo na dopust na Hrvaško, saj smo to trditev morali zavrniti tako glede na pogostost odgovorov (najboljša Grčija), kot pri upoštevanju pomembnosti kriterijev (najboljša Slovenija). Trditev, da Slovenci najraje smučajo v Avstriji, smo glede na pogostost odgovorov potrdili, pri upoštevanju pomembnosti kriterijev pa je najboljša destinacija postala Slovenija. Rezultati nam povedo, da ljudje, stari med 20 in 40 let, od počitnic pričakujejo, da bodo stroški čim nižji, ponudba dodatnih aktivnosti in prireditev široka, hotel višje kategorije in blizu plaže oz. smučišča, destinacija pa lahko dostopna. Manj pa jih zanima bližina uglednega gostinskega lokala in ponudba adrenalinskih športov. Dobljene rezultate bi lahko katerakoli turistična agencija uporabila za sestavo programov, namenjenih tej populaciji.
Keywords: Turistična destinacija, Pogoji za turizem, Primarne sestavine turistične ponudbe, Sekundarne sestavine turistične ponudbe, Next exit oz. Na lepše, Web-HIPRE, Večkriterijsko odločanje, SMART, SWING
Published: 21.01.2011; Views: 2193; Downloads: 246
.pdf Full text (1,22 MB)

5.
METODE ZA DOLOČANJE UTEŽI KRITERIJEV PRI IZBIRI VZAJEMNEGA SKLADA
Iva Klančnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo podrobneje obravnavali vzajemne sklade, ki so vse bolj priljubljena naložbena možnost za vse vrste vlagateljev. Problem izbire vzajemnega sklada smo reševali po korakih z računalniškima programoma Web-HIPRE in Expert Choice. Osredotočili smo se predvsem na metode za določanje uteži kriterijev, ki temeljijo na različnih skalah, in na individualno odločanje. V prvem primeru smo oblikovali dva modela, na podlagi preferenc odločevalca 1, ki se razlikujeta v izbiri metode za določanje uteži kriterijev in primerjali dobljene rezultate. V drugem primeru pa smo analizirali vpliv ocen dveh odločevalcev,z različnimi preferencami, na končno izbiro vzajemnega sklada.
Keywords: večkriterijsko odločanje, alternative, atributi, kriteriji, metode za določanje uteži kriterijev, Web-HIPRE, SMART, SWING, SMARTER, direktna metoda, Expert Choice, AHP, vzajemni skladi
Published: 09.05.2011; Views: 2044; Downloads: 274
.pdf Full text (3,77 MB)

6.
RAČUNALNIŠKO PODPRTA VEČKRITERIJSKA IZBIRA IN OCENJEVANJE DOBAVITELJA
Jože Manfreda, 2011, final seminar paper

Abstract: Podjetje plinarna Maribor ima sedež v Mariboru in izvaja storitve s svojo skupino strokovnjakov na področju plinske tehnike. Pri gradnji novih plinovodov in hišnih priključkov nastajajo prekopi asfaltnih površin, zato podjetje izbira in ocenjuje najboljšega dobavitelja med gradbenimi podjetji za asfaltiranje prekopov. Namen dela diplomskega seminarja je pripraviti odločitveno podlago za izbiro najboljšega dobavitelja za asfaltiranje prekopov s pomočjo izgrajenega večkriterijskega odločitvenega modela in računalniško podprtega večkriterijskega odločanja. V teoretičnem delu smo prikazali izhodišča izbire in ocenjevanja dobavitelja in poteka asfaltiranja ter računalniško podprtega večkriterijskega odločanja. Večkriterijsko odločanje je primerno za reševanje našega odločitvenega problema, ker smo imeli veliko število kriterijev in atributov in nam intuitivno odločanje več ne zadošča. Na podlagi pridobljenih podatkov smo v praktičnem delu izvedli raziskavo s programoma Web-HIPRE in Expert Choice. Pri tem smo uporabil metode za večkriterijsko odločanje: SMART, SWING, SMARTER, neposredno določanje uteži, vrednostne funkcije in metodo AHP. Odločanje po več kriterijih hkrati je potekalo na podlagi petih alternativ (dobavitelj A, dobavitelj B, dobavitelj C, dobavitelj D in dobavitelj E), petih kriterijev (stroški, tehnični, kakovostni, finančni kriterij in kriterij ugodnosti) in štirinajstih atributov (cena blaga in storitev, plača zaposlenih, odzivnost na povečanje zmogljivosti, zanesljivost tehnologije, proizvodne zmogljivosti, certifikati družine ISO, odzivnost na reklamacije, čas opravljene storitve, število zaposlenih, čisti prihodek od prodaje, čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja, bančne garancije, plačilni pogoji in dosedanje sodelovanje). Strukturirali smo odločitveno drevo za oba programa. Določili smo uteži za kriterije; najpomembnejši je finančni kriterij, saj so mu strokovnjaki določili največji pomen. Upoštevali smo preference do alternativ ter naredili sintezo končnih vrednosti. Na koncu smo primerjali rezultate računalniških programov ter ugotovili, da je pri obeh na prvem mestu alternativa dobavitelj A. Programa sta primerna za reševanje našega odločitvenega problema.
Keywords: // Izbiranje dobaviteljev // Ocenjevanje dobaviteljev // Kriteriji //Atributi // Alternative // Odločanje // Metode // Večkriterijsko odločanje // Odločitveni model // AHP - Analitični hierarhični proces // SMART // SWING // SMARTER // Analiza občutljivosti // Expert Choice // Web-HIPRE //
Published: 10.11.2011; Views: 2092; Downloads: 128
.pdf Full text (700,89 KB)

7.
INTELIGENTNO POVEZOVANJE GOSPODINJSKIH APARATOV ZA ZMANJŠEVANJE STROŠKOV OBRATOVANJA
David Janota, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: Živimo v času, kjer nas na vsakem koraku spremljajo okoljevarstvene omejitve in opozorila za zmanjšanje porabe električne energije tako v industriji kot tudi v gospodinjstvih. Današnja tehnologija nam omogoča, da na različne načine pripomoremo k zmanjšanju porabe električne energije in tako neposredno pripomoremo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. V diplomski nalogi je predstavljeno električno omrežje prihodnosti Smart Grid, katerega glavna značilnost je pridobivanje energije iz obnovljivih virov in v okviru te tehnologije smo za podjetje Gorenje d.d. tudi izdelali komunikacijski modul, ki omogoča dostop in komunikacijo z gospodinjskimi aparati preko brezžičnega mobilnega omrežja. Predstavljeno je podjetje E.ON in rešitve, ki jih ponujajo za zmanjšanje porabe energije. V okviru ekonomskega dela je bil predstavljen marketinški načrt za trženje izdelka, ki smo ga naredili in storitve obenem.
Keywords: ZigBee, GSM, GPRS, mikrokrmilnik LPC1768, Smart Grid, marketinški načrt, nov izdelek
Published: 14.09.2011; Views: 1637; Downloads: 153
.pdf Full text (2,32 MB)

8.
Acceleration of sweep-line technique by employing smart quicksort
David Podgorelec, Gregor Klajnšek, 2005, original scientific article

Abstract: Quicksort is usually the best practical choice for sorting because it is, on average, remarkably efficient. Unfortunately, this popular algorithm has a significant drawback: the slowest performance is obtained in the simplest cases when input data are already initially sorted or only a slight perturbation occurs. In this paper, we propose a combination of quicksort and a new algorithm, which shows excellent time performance in sorting such crucial data arrays, and which is not much slower than quicksort in random cases. Our work was inspired by problems met when sorting polygon vertices in the sweep-line algorithms of computational geometry and, therefore, we have named the new algorithm 'vertex sort'. It splits the input array into three sub-arrays. Two of them are already sorted, and the third one is handled iteratively. A simple test decides whether to continue recursively with vertexsort or to employ quicksort in the second iteration. In this way, we achieve a situation where the worst case time complexity does not exceed the running times of quicksort, but the simplest cases are handled much faster (inlinear time) than random cases. We have named the combined algorithm 'smartquicksort' because of this desired property. In the last part of the paper, we prove its efficiency by employing it in a well-known sweep-line-based polygon triangulation algorithm.
Keywords: computational geometry, quicksort, smart quicksort, sweep-line, smart quicksort, polygon triangualation, vertex sort
Published: 01.06.2012; Views: 1328; Downloads: 62
URL Link to full text

9.
UPORABA PLATFORME ANDROID ZA UPRAVLJANJE Z INTELIGENTNO HIŠO
Jaka Kastner, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo opisali inteligentne hiše, njihovo zgodovino ter razvoj skozi čas. Podrobneje smo predstavili različne tipe implementacij in komunikacijske protokole, omenili pa smo tudi hišne avtomatizirane sisteme. Opisali smo razvoj aplikacije za platformo Andriod, ki nam omogoča upravljanje določenih komponent v hiši. Predstavili smo uporabljene tehnologije, opisali izvedbo ter navedli opažanja, rezultate in morebitne izboljšave.
Keywords: Android, inteligentna hiša, ON-OFF Smart Technologies LTD
Published: 24.02.2014; Views: 846; Downloads: 116
.pdf Full text (2,90 MB)

10.
UVAJANJE MICROSOFT OPERATION FRAMEWORK V CENTER ZA PODPORO UPORABNIKOM
Matej Mohorč, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga proučuje delovanje sodobnega centra za pomoč uporabnikom. Predstavljeno je delovanje centra na osnovi priporočil MOF (Microsoft operation framework). Ključni princip MOF ogrodja in področja upravljanja informacijskih storitev je zagotavljanje kvalitetnih informacijskih storitev za uporabnika. To se zagotavlja na način, da so zahteve, potrebe in pričakovanja uporabnika izpolnjene v celoti v dogovorjenem časovnem obsegu. Prenovljeni storitveni center ima moderno in učinkovito enotno vstopno točko za vse zahtevke uporabnikov z namenom reševanja vseh incidentov, vprašanj in zahtevkov s področja programskih in informacijskih sistemov. Predvidevamo, da bi se napake in zahtevki prijavljali na dva načina. Prvi način je telefonski klic, drugi samodejno odpiranje incidentov na podlagi prejete elektronske pošte s strani uporabnika ali sistema za spremljanje delovanja gradnikov informacijskega sistema. Pri prijavi bi se zabeležili vsi ključni podatki za čim hitrejšo odpravo napake ali rešitev zahtevka s pomočjo aplikacije Maximo. Storitveni center bi bil dvonivojski. Podrobni procesi upravljanja storitev in informacijske rešitve so opisani v sami nalogi.
Keywords: - Pomoč uporabnikom - Storitveni center - Priporočila MOF - IBM Maximo (Smart cloud control desk)
Published: 29.10.2014; Views: 890; Downloads: 85
.pdf Full text (2,43 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica