| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 5 / 5
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Planiranje ustanovitve in politike podjetja za vodenje projektov v gradbeništvu
Davor Hvala, 2023, master's thesis

Abstract: Projekti v gradbeništvu in gradbeni sektor nasploh je kompleksno okolje, v katerem so obravnavani različni, med seboj povezani dejavniki, kot so načrtovanje, zakonodaja, financiranje, posegi v okolje in podobno. Gradbeni projekti so pogosto delovno intenzivne dejavnosti, pri katerih so pogosto prisotni nepredvideni dogodki ter z njimi povezani visoki finančni stroški in zamude. Zakonodaja na področju gradbeništva je kompleksna in obsežna, saj je treba upoštevati številne predpise in določila, ki se lahko glede na regijo gradnje razlikujejo. Neupoštevanje tovrstnih predpisov in določil ima lahko negativne posledice pri pridobivanju uporabnih dovoljenj. Prav tako je gradbeni sektor podvržen hitrim in številnim spremembam in izzivom, kot so pomanjkanje kvalificiranih izvajalcev, zvišanje cen gradbenih materialov in cen izvedbenih del ter vse strožja zakonodaja na področju gradnje. V zadnjih letih je na kompleksnost gradbenega sektorja zelo vplivala tudi pandemija COVID-19. Vodenje projektov v gradbeništvu je na podlagi predstavljenih dejstev izjemno kompleksno in zahteva znanja iz različnih področij. V magistrskem delu smo se osredotočili na planiranje ustanovitve in politike podjetja za vodenje projektov v gradbeništvu, ki bo kos tovrstnim izzivom. Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, ali ima proučevano bodoče podjetje v svojem predvidenem okolju priložnosti, ki opravičujejo njegovo ustanovitev. Magistrsko delo smo razčlenili na teoretični ter empirični del ter ga zaokrožili s sklepom. V teoretičnem delu smo proučili domačo in tujo literaturo v povezavi z izbrano temo. Opisali smo predustanovitvene aktivnosti za bodoče podjetje, postopek ustanovitve, opisali procese ter metode planiranja politike podjetja. Prav tako smo opredelili politiko podjetja na poslanstvo, smotre in temeljne cilje. V empiričnem delu smo izdelali plan ustanovitve podjetja, opisali bodoče podjetje ter podali oceno potrebnih vlaganj. Proučili smo vrednote ključnih udeležencev podjetja ter analizirali dobljene rezultate. S pomočjo sinteze notranjih dejavnikov smo določili prednosti in slabosti bodočega podjetja. Priložnosti in nevarnosti v okolju bodočega podjetja smo določili s pomočjo sinteze zunanjih dejavnikov. Celovito presojo podjetja in njenega okolja smo povzeli z analizo SFAS. Opredelili smo ustanovitvene vizije, poslanstva, smotre in temeljne cilje. Zapisali smo izrazne oblike vizije in politike podjetja. Magistrsko delo smo sklenili z zapisom sklepa ter podali odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje, na katerega smo odgovorili s pomočjo ugotovitev v empiričnem delu magistrskega dela.
Keywords: planiranje ustanovitve, vizija podjetja, politika podjetja, IFAS, EFAS, SFAS
Published in DKUM: 10.10.2023; Views: 351; Downloads: 24
.pdf Full text (2,21 MB)

2.
Planiranje razvoja podjetja FA-DENTAL d.o.o.
Ven Florjančič, 2022, master's thesis

Abstract: Poslovni svet postaja vedno bolj zapleten in hitrejši, potrebe končnih potrošnikov se spreminjajo iz dneva v dan. Prav tako morajo podjetja za svoj obstoj in razvoj analizirati vsak korak konkurence, če želijo v prihodnosti zavzemati enak položaj, kot ga v sedanjosti. Planiranje rasti in razvoja je že v današnjem času nuja za podjetja, ki imajo željo po razvoju. V teoretičnem delu magistrskega dela smo v uvodnem delu opredelili, kakšni sta vizija in politika podjetja, zakaj sploh potrebujejo jasno zapisano vizijo in politiko podjetja. Dotaknili smo se vrednot udeležencev podjetja in podali razloge, zakaj je pomembna kultura v podjetjih ter kakšne tipe kultur poznamo. Kasneje smo na ravni strateškega managementa pisali o strateško poslovnih področjih, njihovem namenu in strategijah, ki jim naj podjetja sledijo. Prav tako smo predstavili in analizirali različne metodologije planiranja na ravni strateškega managementa. V empiričnem delu magistrske naloge smo predstavili podjetje in določili temeljne vrednote podjetja. Kasneje smo proučevali zunanje in notranje okolje s pomočjo metod, ki smo jih obravnavali v teoretičnem delu. Izvedli smo analizo managementa s pomočjo Kraljeve metode. Na koncu smo po vseh uporabljenih metodologijah in preučitvah naredili uresničitveni program podjetja FA-DENTAL za obdobje petih let.
Keywords: planiranje razvoja, IFAS, EFAS, SFAS, strateški management, analiza podjetja, vrednote podjetja, politika podjetja.
Published in DKUM: 27.10.2022; Views: 596; Downloads: 100
.pdf Full text (1,71 MB)

3.
Analiza notranjega okolja kot del planiranja na ravni strateškega managementa
Katarina Gec, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Pri svojem delovanju je vsako podjetje obdano z okoljem, notranjim in zunanjim ter vplivi, ki izhajajo iz posameznega okolja. Tako se v notranjem okolju srečujejo s svojimi prednostmi in slabostmi v primerjavi z drugimi podjetji, v zunanjem okolju pa s svojimi priložnostmi in nevarnostmi na svojem trgu. Namen diplomskega projekta je izdelati analizo prednosti in slabosti podjetja Pekarna Pečjak d.o.o. Diplomski projekt je sestavljen iz dveh delov. Uvodu sledi drugo poglavje, kjer smo opisali metode strateškega managementa. Podrobneje smo opisali analize, ki se jih uporablja za analizo notranjega okolja, to so metode: portfeljska analiza, IFAS matrika, SFAS matrika ter SWOT matrika. V tretjem poglavju smo predstavili podjetje Pekarna Pečjak d.o.o., in sicer od nastanka pa do danes. V četrtem poglavju sledi uporaba izbranih metod na primeru izbranega podjetja. Podrobneje smo analizirali s štirimi metodami, ki smo jih opisali v teoretičnem delu. Na koncu so podane ugotovitve, do katerih smo prišli s pomočjo analiz. V diplomskem projektu uporabljamo dostopno domačo literaturo, internetne vire ter članke. Ugotovili smo, da poznamo različne matrike analiz notranjega okolja. Da podjetje analiziramo, moramo poznati dejavnike, ki vplivajo tako na zunanje okolje kot na notranje okolje podjetja. Sklepna ugotovitev pri diplomskem projektu je, da se podjetje dobro srečuje s svojimi prednostmi in slabostmi, saj želi svoje prednosti ohraniti pred drugimi podjetji. Kot vsako podjetje pa želi svoje slabosti odpraviti, kar Pekarni Pečjak d.o.o. tudi dobro uspeva. Podjetje je uspešno in poznano že od ustanovitve, v prihodnosti želi prepoznavnost ohraniti na domačem trgu in v tujini, kar jim tudi dobro uspeva.
Keywords: strateški management, notranji dejavniki, portfeljska analiza, IFAS matrika, SFAS matrika, SWOT analiza
Published in DKUM: 06.09.2022; Views: 527; Downloads: 86
.pdf Full text (1,21 MB)

4.
Planiranje ustanovitve in razvoja podjetja z dejavnostjo inženiringa, trgovine in zastopništva v gradbeništvu
Boris Pukšič, 2022, master's thesis

Abstract: Vsako podjetje obstaja in izvršuje svojo vizijo in poslanstvo v edinstvenem poslovnem okolju. V tem poslovnem okolju nenehno nastaja, se razvija in nastaja veliko število dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost podjetja. Zato so danes podjetja v zelo kompleksnem in zahtevnem položaju za poslovanje. Kljub temu pa se vsako podjetje trudi biti uspešno tako, da se osredotoča na ključne dejavnike v notranjem in zunanjem okolju podjetja. Naloga upraviteljev in vodij v podjetju je, da te dejavnike prepozna in usmeri podjetje v takšno smer, da bo kritične dejavnike izkoristilo v svoj prid ali pa se jim pravočasno izognilo. V obdobju vedno hitrejšega tehnološkega razvoja, gospodarskih in zdravstvenih kriz, negotovosti vladnih politik, negativnih demografskih trendov, pomanjkanja surovin in delovne sile, visoke informacijske negotovosti in vse hitreje spreminjajočega okolja v katerih podjetja delujejo, je potrebnega vedno več znanja in vedno nove veščine, da bi se lahko hitro in ustrezno odzvali na spreminjajoče se zunanje dejavnike okolja, ki hkrati vplivajo na dejavnike znotraj podjetja. Med tem je najtežje predvideti prav zunanje dejavnike. Prav zaradi kompleksnosti zunanjega in notranjega okolja podjetja, kjer je težko zagotoviti kontinuirane dobičke brez stalnega iskanja novih priložnosti v nepredvidenem okolju, je planiranje ustanovitve in razvoja podjetja vedno bolj ključno za zagotavljanje obstanka, razvoja in rasti podjetja. Za uspešen obstanek in razvoj podjetja zato ni vedno dovolj le dobra ideja ali produkt, ampak tudi kakovostno planiranje ustanovitve in razvoja podjetja. V teoretičnem delu magistrske naloge smo se lotili raziskave literature na področju politike podjetja in strateškega managementa na ravni katerih potekajo ključne faze planiranja ustanovitve in razvoja podjetja ter oblikovanje strategij. V tem delu smo predstavili tudi izbrane metode planiranja ustanovitve in razvoja na ravni politike podjetja in strateškega managementa, ki jih zagovarjajo različni avtorji in so najprimernejše za proučevanje izbranega podjetja. Magistrsko nalogo v nadaljevanju predstavlja praktični del, kjer teoretični del naloge nadgradimo z empiričnim delom na konkretnem primeru podjetja Boring d.o.o.. V tem delu magistrske naloge nam raziskava razkrije ugotovitve o resursih in zmožnosti podjetja, ugotovitve o ključnih dejavnikih zunanjega in notranjega okolja podjetja, ugotovitve o panogi v kateri bo proučevano podjetje poslovno delovalo ter ugotovimo katere strategije so primerne za proučevano podjetje. V sklepnem delu magistrske naloge podamo odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje.
Keywords: planiranje ustanovitve, planiranje razvoja, politika podjetja, strateški managemet, strategije, SWOT, GRID, SNW, BCG, PEST, PESTEL, EFAS, IFAS, SFAS.
Published in DKUM: 06.06.2022; Views: 729; Downloads: 94
.pdf Full text (4,79 MB)

5.
SPREMEMBE PRI POROČANJU PO ODSEKIH PO MSRP 8 V PRIMERJAVI Z NJEGOVIM PREDHODNIKOM MRS 14
Matej Vrčkovnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: S 1. 1. 2009 morajo podjetja, ki poročajo po MSRP, razkrivati informacije po odsekih po MSRP 8, ki je nadomestil MRS 14. MSRP 8 je standard, ki je skoraj kopija ameriškega standarda SFAS 131. Njegovo sprejetje je predvsem posledica zbliževanja MSRP in US GAAP. Z MSRP 8 se bistveno spremeni opredeljevanje odsekov. Medtem ko so bili pri MRS 14 odseki opredeljeni kot področni in območni, so pri MSRP 8 odseki, o katerih se poroča, opredeljeni na osnovi informacij, ki jih vodilna oseba za sprejemanje poslovnih odločitev (CODM) uporablja za sprejemanje odločitev glede poslovanja podjetja. V teoretičnem delu smo predstavili standard poročanje po poslovnih odsekih (MSRP 8) in standard poročanje po odsekih (MRS 14) in ju primerjali med seboj. Proučevali smo tudi vplive in spremembe ob prehodu z MRS 14 na MSRP 8 z vidika poročevalcev in z vidika uporabnikov računovodskih informacij. Ugotovili smo, da so pripravljavci računovodskih informacij v letnih poročilih dokaj dobro sprejeli standard, medtem ko so uporabniki informacij do novega standarda dokaj zadržani. Kot slabost MSRP 8 so največkrat omenili neobvezno poročanje po območnih odsekih in zmanjšanje primerljivosti zaradi izvzetega kriterija tveganj in nagrad, ki ga prinaša poslovodski pristop. V avtomobilski industriji podjetja, ne glede na standard poročanja, razkrivajo skorajda istovrstne informacije. Razlike nastajajo pri številu odsekov in številu razkritih postavk, kar pa glede na ugotovitve naše raziskave ni pogojeno, po katerem standardu podjetje poroča. S tem smo zavrgli trditve, da imajo informacije, razkrite po MSRP 8, za zunanje uporabnike večjo dodano vrednost, da informacije, razkrite po MSRP 8, pripomorejo k boljšemu razumevanju letnega poročila kot celote in da se pri MSRP 8 povečuje tveganje razkrivanja občutljivih informacij. Sklepamo lahko tudi, da se stroški priprave informacij po MSRP 8 ne zmanjšajo pomembno. Če bi se, bi verjetno vsa podjetja ali vsaj večina takoj prešla na poročanje po MSRP 8, kar pa se pri podjetjih v avtomobilski industriji ni zgodilo.
Keywords: poročanje po poslovnih odsekih (MSRP 8), poročanje po odsekih (MRS 14), razkritja o odsekih podjetja in z njimi povezanih informacij (SFAS 131), mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP), ameriški splošno sprejeti standardi (US GAAP), vodilna oseba za sprejemanje poslovnih odločitev (CODM), območni odsek, področni odsek, poslovni odsek, avtomobilska industrija
Published in DKUM: 08.12.2009; Views: 3541; Downloads: 285
.pdf Full text (437,82 KB)

Search done in 2.73 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica