| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
MERJENJE ZADOVOLJSTVA KUPCEV IN PROGRAM IZBOLJŠEVANJA STORITEV ZA PODPORO KUPCEV V MEDNARODNEM NAFTNEM PODJETJU
Domen Ranca, 2016, master's thesis

Abstract: Poslovno okolje se vse hitreje spreminja. Hiter tehnološki napredek in spremenjena struktura trgov ter naraščajoča konkurenca terja od podjetij nenehno prilagajanje. Podjetja morajo povečevati učinkovitost, zniževati stroške in iskati nove priložnosti na domačih ter tujih trgih. Internacionalizacija poslovanja postaja nujna za preživetje tudi za večino malih in srednjih podjetij ter vpliva na prodajno in nabavno področje poslovanja. Internacionalizacija je le stanje na poti h globalizaciji. Majhno število podjetij postane globalnih in imajo svoje delovanje razširjeno po vsem svetu. Za dosego te stopnje so morala podjetja izbrati ustrezen organizacijski model ter uspešno upravljati s svojimi podružnicami v tujini. Centrale multinacionalnih družb pogosto želijo zadržati visoko raven nadzora odločanja o mednarodnih poslih družbe, zato pogosto prihaja do oteženega poslovanja podružnic v tujini – lokalnih enot. Pogosto odobritve, za katere morajo zaprositi hčerinske družbe, trajajo tako dolgo, da je priložnost na trgu že minila. Tudi pri raziskavah zadovoljstva je opazno sklepanje matičnega podjetja, da je »drugje enako kot doma«. Po letu 2008 se je veliko mednarodnih podjetij odločilo za preverjanje zadovoljstva svojih odjemalcev, kar je postala običajna praksa multinacionalnih družb tako na medorganizacijskem kot tudi na porabniškem trgu. Podjetja želijo ohraniti čim več zvestih kupcev, saj so stroški pridobivanja novih kupcev praviloma nekajkrat višji od servisiranja obstoječih. Predpogoj za zvestobo kupca v tržnih pogojih je zadovoljstvo in ustrezna raven izdelkov oziroma storitev, ki mu je ponujena. Samo zadovoljstvo še ni dovolj, kupec namreč lahko zamenja dobavitelja, tudi če je zadovoljen, a je naletel na boljšo ponudbo. V magistrskem delu smo osvetlili osnovne pojme, povezane s področjem raziskav zadovoljstva na področju trženja naftnih derivatov v multinacionalni družbi. Najprej smo si ogledali procese in akterje globalizacije, vzroke za internacionalizacijo podjetij, procese internacionalizacije ter najustreznejše organizacijske modele za izvajanje operacij v tujini. Proučili smo značilnosti medorganizacijskih trgov in trženja na teh trgih. Pregledali smo konkurenčnost lokalnega okolja naftnih derivatov, identificirali mednarodne naftne družbe, prisotne na lokalnem trgu, opisali značilnosti kartičnega poslovanja ter analizirali programe zvestobe družb, od katerih sta v Sloveniji na voljo le dva. Podrobneje smo se posvetili konceptu zadovoljstva in opisali merjenje zadovoljstva. Našli smo veliko različnih definicij tega pojava, kar kaže na negotovost avtorjev do postavljanja definicij zadovoljstva. Dotaknili smo se najpomembnejših teorij zadovoljstva, modela upravljanja z odjemalci in programov za izboljšanje zadovoljstva kupcev. Pregled različnih teorij in modelov zadovoljstva je pokazal nizko raven strokovnega soglasja, saj so očitno mnenja avtorjev precej nejasna in neopredeljena kljub enotnemu priznavanju določenih konceptov. Zadovoljstvo je psihično stanje v občutkih kupca in je rezultat razmerja med kupcem in izdelkom oziroma storitvijo. Zadovoljstvo vključuje enega izmed treh psiholoških dejavnikov oziroma njihove kombinacije: misli, čustva in vedenje. V empiričnem delu smo proučili obstoječe izvajanje raziskav zadovoljstva kartičnih kupcev lokalnega naftnega podjetja na medorganizacijskem trgu kot člana mednarodne naftne družbe. Ugotovili smo neustreznost predpisane metodologije matičnega podjetja in prikazali razlike v potrebah lokalnih kartičnih kupcev v naftni branži v različnih državah. Lokalne izboljšave postopkov so prispevale k boljšim rezultatom – tako pri številu odgovorov anketirancev kot tudi skupni višji stopnji zadovoljstva anketirancev, kar kaže na potrebo po lokaliziranju delovanja in mišljenja. Ugotovili smo, da mednarodna naftna družba ne more enovito oblikovati svojih programov izboljševanja zadovoljstva porabnikov na ravni regije, če imajo porabniki različne potrebe.
Keywords: globalizacija, internacionalizacija, zadovoljstvo, teorije zadovoljstva, medorganizacijski trg (B2B), raziskava zadovoljstva, multinacionalke, mednarodna naftna družba
Published: 15.12.2016; Views: 598; Downloads: 13
.pdf Full text (2,21 MB)

2.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV V PODJETJU TUŠMOBIL D. O. O.
Alma Abdić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo uporabnikov s storitvijo ali izdelkom ima velik vpliv na ponovne nakupe. Problem nastaja, ko želje potrošnikov niso dobro raziskane. Kaj je tisto, kar zadržuje stare in pritegne nove uporabnike? Namesto dragih marketinških pristopov, lahko izvedemo raziskavo zadovoljstva uporabnikov. Naloga je vsebinsko razdeljena na dva dela: V prvem, teoretičnem, opisujem teorijo zadovoljstva potrošnikov, predstavljam podjetje, segmentiranje in pozicioniranje trga ter podjetja. Navajam tudi raziskovalna vprašanja. Drugi del je prikaz praktičnega dela. Poudarek je na raziskavi trga. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 100 naključnih mimoidočih ljudi iz gorenjske regije. Sledi analiza raziskave ter lastno mnenje in predlogi za izboljšanje poslovanja.
Keywords: Raziskava zadovoljstva, raziskovalna vprašanja, zadovoljstvo potrošnikov, mobilna telefonija.
Published: 28.06.2010; Views: 2406; Downloads: 368
.pdf Full text (1,30 MB)

3.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ODJEMALCEV V PODJETJU KOPIJA-NOVA D.O.O.
Ksenija Kerenčič, 2010, final seminar paper

Abstract: Pomen zadovoljstva odjemalcev se v sodobnem času zaveda vse več podjetij. Nenehno morajo iskati najboljše načine, kako zadovoljiti svoje odjemalce. Pri tem je nujno koristno, da izvajajo raziskave o zadovoljstvu odjemalcev, saj bodo le tako lažje ugodili željam in izboljšali pričakovanja ter potrebe ključnih odjemalcev. Podjetje Kopija-nova d.o.o. je sicer na tržišču eno izmed vodilnih podjetjih v svoji dejavnosti, vendar se mora prav tako za svoj tržni delež boriti s hudo konkurenco. Zato je pomembno, da podjetje ugotavlja zadovoljstvo svojih odjemalcev in upošteva vrsto dejavnikov, ki na to vplivajo. V diplomskem seminarju sem predvsem želela ugotoviti stopnjo zadovoljstva in pomembnost posameznih dejavnikov za odjemalce. Rezultati in analiza so pokazali, da so odjemalci zadovoljni z nakupovanjem v podjetju Kopija-nova d.o.o., kar predstavlja obetavno poslovanje podjetja v prihodnosti. Samo zadovoljni odjemalci lahko omogočijo trajno zanesljivost za obstoj podjetja.
Keywords: odjemalci, zadovoljstvo, pričakovanja, raziskava, merjenje zadovoljstva
Published: 20.01.2011; Views: 2288; Downloads: 148
.pdf Full text (1,38 MB)

4.
ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI
Tjaša Rutar, 2010, final seminar paper

Abstract: Diplomski seminar »Analiza motivacije zaposlenih v organizaciji« je razdeljen na dva dela. V prvem teoretične delu razlagamo kaj je motivacija, kako jo razlagajo različni avtorji in strokovnjaki na tem področju, motivacijske teorije in predstavljamo mehke dejavnike motiviranja. Predstavljamo tudi pomembnost človeškega kapitala v organizacijah in njegove značilnosti. Za zaposlene, ki so vir človeškega kapitala je v organizaciji pomembna možnost izobraževanja, razvoja, vzpodbujanja s strani nadrejenih. Zelo pomembna pa je tudi preventiva ali pomoč pred stresom ali stanjem izgorevanja zaposlenih. Vse navedeno je del nalog, ki jih opravlja management v sodobnih organizacijah in se počasi uveljavlja tudi v javnem sektorju, kar je predstavljeno v zadnjem delu teoretične razlage. V drugem aplikativnem delu diplomskega seminarja je opravljena raziskava na zgoraj omenjeno temo. Najprej smo predstavili opis organizacije, opredelitev segmenta anketirancev, predstavili rezultate opravljene raziskave in jih povzeli v ugotovitvah ter predlogih. Naše ugotovitve so, da so zaposleni v organizaciji nezadovoljni, vendar za stanje niso odgovorni samo vodilni, temveč tudi sistem organiziranosti javnega sektorja katerega del je tudi okrožno sodišče. Dejansko stanje je zaskrbljujoče, vendar ne brez rešitve. Rešitve so, potreben je le trud in veliko volje do želenih sprememb za boljšo učinkovitost, višjo kakovost ter večje zadovoljstvo do dela.
Keywords: Motivacija, zaposleni, organizacija, mehki dejavniki motivacije, motiviranje, človeški kapital, management človeških virov, analiza, raziskava, merjenje zadovoljstva, ugotovitve.
Published: 24.05.2011; Views: 2504; Downloads: 333
.pdf Full text (2,36 MB)

5.
ORGANIZIRANJE ŠPORTNE PRIREDITVE TER PREVERJANJE ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV
Gregor Muc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Prireditev kot del marketinškega komuniciranja ima številne prednosti pred klasičnimi marketinškimi pristopi. Odjemalci so močno vpleteni v proces prireditve in tako bolj dovzetni do sporočil, ki jih sporočamo. Ljubljanski maraton kot največja množična športna prireditev v Sloveniji ima ogromen komunikacijski potencial, ki ga s pridom izkoriščajo različni partnerji in organizatorji sami. V diplomskem delu smo predstavili pet stopenj v organizaciji prireditve, za osnovo smo uporabili Goldbllat-ovo teorijo. Ta predvideva pet stopenj, in sicer: raziskava, razvoj koncepta, načrtovanje, izvedba in nadzor z ovrednotenjem. Z upoštevanjem posebnosti pri vsaki posamezni fazi si zagotovimo trdno osnovo za uspešno prireditev, tudi športno. Izpuščanje oziroma neupoštevanje posameznih stopenj v organizaciji prireditve lahko privede do nasprotnih učinkov od načrtovanih. Z izpeljavo raziskave o zadovoljstvu med udeleženci Ljubljanskega maratona smo opozorili na pomembnost zadnje in hkrati prve stopnje v organizaciji prireditve. Organizator mora nujno upoštevati to stopnjo, saj na ta način pridobi povratno informacijo udeležencev prireditve. Analizirani podatki so osnova za prihodnjo prireditev. Skozi ta proces se lahko prireditev razvija iz leta v leto ter postaja popolnejša, kvalitetnejša in bolj po meri odjemalcev.
Keywords: prireditev, organizacija prireditve, športna prireditev, zadovoljstvo odjemalcev, raziskava zadovoljstva, pričakovanja odjemalcev, marketinško komuniciranje.
Published: 18.05.2011; Views: 2860; Downloads: 556
.pdf Full text (1,08 MB)

6.
STRES IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Jasna Lužar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na področje zadovoljstva in podvrženosti stresu zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih je ključnega pomena za uspešnost vsakega podjetja, z zmanjšano stopnjo stresa se posredno povečujejo učinki, ki jih proizvaja podjetje. Zadovoljni zaposleni, s čim manjšo stopnjo stresa radi opravljajo svoje delo, so odgovorni, pričakujejo sodelovanje pri sprejemanju odločitev in imajo radi delovne obveznosti, ki jih opravljajo. Na podlagi opravljene raziskave na temo stresa in zadovoljstva zaposlenih v obravnavanem podjetju smo želeli dobiti vpogled v ta del organizacijske klime podjetja in narediti primerjavo med pridobljenimi rezultati in rezultati raziskave, ki je bila opravljena v drugem podjetju v letu 2010. Cilj empiričnega dela diplomskega dela je analizirati dejavnike stresa in stopnjo zadovoljstva med zaposlenimi v obravnavanem podjetju ter ponuditi možnosti za izboljšanje stanja. Glede na uvodoma postavljene hipoteze lahko sklepamo, da sta v obravnavanem podjetju stopnji zadovoljstva in stresa zaposlenih zadovoljivi.
Keywords: stres, zadovoljstvo, zaposleni, raziskava zadovoljstva, raziskava stresa.
Published: 20.06.2016; Views: 568; Downloads: 151
.pdf Full text (904,17 KB)

7.
UČINKI JAVNIH DEL V JAVNIH ZAVODIH V LITIJI
Alen Kraševec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Zaposlovanje v okviru ukrepa javnih del zaposlitev omejuje na največ eno leto, hkrati pa Zakon o urejanju trga dela po preteku javnega dela onemogoča redno zaposlitev. Delodajalci se tako srečujejo z visoko fluktuacijo, delavci pa z nižjo motivacijo in negotovostjo. V diplomskem delu na osnovi raziskave zadovoljstva delodajalcev in delojemalcev oblikujemo predloge za izboljšave. Z raziskavo ugotavljamo, da so glavni problem časovna omejitev trajanja zaposlitve v okviru javnih del, zahteva po sofinanciranju zaposlitve s strani delodajalca ter kriteriji delavcev, ki jih je v okviru javnih del mogoče zaposliti. Delodajalci opozarjajo, da večji del trajanja zaposlitve javne delavce le usposabljajo ter da program prinaša prevelike obremenitve z vidika njihovih sredstev in virov. Na osnovi teh ugotovitev podajamo dva predloga izboljšav. Prvi predlog zajema take prilagoditve letnih programov zavodov, da bi vanje javne delavce lahko vključevali z manj usposabljanja. Drugi predlog zajema programe usposabljanja in programe prostovoljstva, v katere bi zavodi lahko povabili potencialne kandidate za javna dela ter jih tako usposobili že pred nastopom zaposlitve v okviru javnega dela. Tako delavci kot delodajalci bi lahko na ta način doprinesli k zmanjšanju posledic obstoječih omejitev, ki jim predstavljajo glavne težave.
Keywords: Javna dela, aktivna politika zaposlovanja, raziskava zadovoljstva.
Published: 06.10.2016; Views: 414; Downloads: 38
.pdf Full text (944,04 KB)

8.
Raziskava zadovoljstva odjemalcev frizerskega salona
Mojca Krajnc, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Delo diplomskega projekta temelji na raziskavi zadovoljstva odjemalcev frizerskega salona. Razdeljeno je na dva dela, in sicer na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo predstavili odjemalce in zadovoljstvo odjemalcev, podrobneje smo predstavili načine merjenja zadovoljstva in opredelili storitve, njihove značilnosti ter kakovost. V praktičnem delu smo predstavili Moški in ženski frizerski salon Darinka, Darinka Volmajer s.p., v katerem je bila izvedena raziskava zadovoljstva odjemalcev. Opredelili smo način izbire vzorca ter zbiranje in obdelavo podatkov. Pridobljene podatke smo smiselno analizirali in predstavili ter opremili z razumljivimi opisi. S pomočjo izvedene raziskave smo potrdili ali ovrgli hipoteze, postavljene ob začetku priprave diplomskega projekta. Anketa je bila razdeljena med 39 odjemalcev omenjenega frizerskega salona, v času od 22. 7. 2019 do 2. 8. 2019.
Keywords: zadovoljstvo odjemalcev, storitve, raziskava zadovoljstva odjemalcev
Published: 29.10.2019; Views: 221; Downloads: 52
.pdf Full text (477,72 KB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica