| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
PRAVICE IN DOLŽNOSTI OTROK V OSNOVNI ŠOLI
Petra Muršec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V današnji sodobni in demokratični Sloveniji je vzgoja otrok drugačna, kot je bila v preteklosti, saj imajo otroci vse več pravic in vse manj dolžnosti. Prav to smo v pričujočem diplomskem delu želeli podkrepiti s študijo relavantne literature v teoretičnem delu in z empirično raziskavo med učenci 3., 5., 7. in 9. razreda (n = 154) mestne in primestne šole. Ugotovili smo, da v obstoječi literaturi obstajajo vrzeli pri dolžnostih, kar se je tudi potrdilo v empirični raziskavi.
Keywords: otrok, vzgoja, pravice, dolžnosti
Published: 20.03.2009; Views: 5414; Downloads: 642
.pdf Full text (2,27 MB)

2.
Pacientove pravice in dolžnosti : zbornik predavanj
2009, proceedings

Keywords: pacienti, pravice, dolžnosti, varstvo osebnih podatkov
Published: 09.06.2009; Views: 6271; Downloads: 1027
.pdf Full text (1,09 MB)

3.
PRAVNA RAZMERJA MED ZAVAROVALNICO, ZAVAROVALNIM ZASTOPNIKOM - POSREDNIKOM IN ZAVAROVALCEM OZIROMA UPRAVIČENCEM
Mojca Vetrih, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalništvo dejansko posega v vsa področja našega življenja in je izjemno pomembna gospodarska panoga v razvitih gospodarstvih. Na zavarovalnem trgu, tako slovenskem kot evropskem in drugih, nastopajo različni subjekti, ki so med seboj v različnih pravnih razmerjih in imajo različne pravice in obveznosti, ki so odraz zakonskih ali pogodbenih določil. Osrednja tema diplomskega dela so pravna razmerja med zavarovalnico, zavarovalnim zastopnikom - posrednikom in zavarovalcem oziroma upravičencem, pri čemer najprej za posamezne udeležence zavarovalnega razmerja navajam statusne značilnosti, nato pa skozi posamezna poglavja in podpoglavja predstavljam njihove medsebojne pravice in dolžnosti, kot izvirajo iz pravnih razmerij tekom trajanja zavarovalne pogodbe. Načini, kako pride do sklenitve zavarovalne pogodbe, so različni. Zakon o zavarovalništvu natančno določa pogoje trženja zavarovalnih storitev, zlasti kdo lahko opravlja dejavnost in posle zavarovalnega zastopanja in posredovanja. Zavarovalec potrebuje različne vrste zavarovanj, pri tem pa zaradi zapletenih zavarovalnih produktov pogosto potrebuje pomoč ustrezno strokovno usposobljene osebe, kot so npr. zavarovalni zastopniki ali zavarovalni posredniki. Čeprav imata tako zavarovalni zastopnik kot zavarovalni posrednik interes, da zavarovalec z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo, med njima obstaja več razlik. Namen življenjskega zavarovanja je zagotavljanje ekonomske varnosti, bodisi samega zavarovalca bodisi varnosti drugih. Zavarovalec lahko s pogodbo o življenjskem zavarovanju, s kakšnim poznejšim pravnim poslom, tudi z oporoko, določi osebo, ki bo imela pravice iz pogodbe. Število sklenjenih polic življenjskih zavarovanj se iz leta v leto povečuje, zato v diplomskem delu predstavljam tudi pravna razmerja upravičenca ter njegove pravice in obveznosti iz take pogodbe.
Keywords: Pravice in dolžnosti, pravna razmerja, slovenski zavarovalniški trg, upravičenec, zavarovalec, zavarovalna pogodba, zavarovalnica, zavarovalništvo, zavarovalni posrednik, zavarovalni zastopnik.
Published: 15.12.2009; Views: 2660; Downloads: 376
.pdf Full text (790,88 KB)

4.
ETIČNE DILEME PODJETNIKA
Tadej Cvek, 2010, final seminar paper

Abstract: Etika in morala se skozi čas nenehno spreminjata in nekatere stvari, ki so danes nedovoljene, so bile še pred kratkim dovoljene in obratno. Razlog za to so predvsem družbene in kulturne spremembe, ki vodijo do drugačnih pogledov na stvari in okolico. Skladno z razvojem etike in morale, se razvijajo tudi nove etične teorije, ki še ne dosegajo starejših teorij a vendarle pridobivajo na pomembnosti in kdo ve, mogoče jih bodo kdaj v prihodnosti tudi presegle. Za MNP je pomembno, da razlikujejo med poslovno etiko v domači državi in poslovno etiko v tuji državi, v katere širijo proizvodnjo. Poslovna etika se lahko močno razlikuje tudi med dvema kulturno podobnima državama in podjetje lahko s poznavanjem poslovne etike obide mnoge probleme, ki bi nastali ob nepoznavanju le-te. V diplomskem seminarju so predstavljene različne etične teorije, tako normativne, ki se ukvarjajo s vprašanji, kako naj podjetnik ob določeni etični dilemi ravna, kot tudi deskriptivne, ki poskušajo odgovoriti na vprašanje, zakaj je podjetnik ravnal etično oziroma neetično. Prav tako so predstavljeni pomembnejši udeleženci v poslovni etiki in problemi, ki se pojavljajo pri ravnanju s temi udeleženci (zaposlenimi, odjemalci, tekmeci...). V primeru na koncu diplomskega seminarja, pa je prikazano kako različne etične teorije razlagajo odločitev menedžerja v dejanski etični dilemi.
Keywords: etika, morala, normativne etične teorije, deskriptivne etične teorije, poslovna etika, pravice, dolžnosti
Published: 06.12.2010; Views: 2005; Downloads: 470
.pdf Full text (328,42 KB)

5.
ŠOLA IN OTROKOVA PRAVICA POVEDATI SVOJE MNENJE
Staša Račnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Otrokom pripadajo temeljne človekove pravice in svoboščine, v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo. Te so opredeljene v številnih mednarodnopravnih aktih, med katerimi so najpomembnejši v diplomskem delu tudi omenjeni. Otrokom pripada posebno varstvo in skrb, zato jim pripadajo tudi posebne pravice, opredeljene v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, Evropski konvenciji o uresničevanju otrokovih pravic in v drugih aktih. V diplomskem delu so omenjeni tudi Ustava RS, zakoni, ki dajejo otroku pravico, da pove svoje mnenje in relevantni predpisi s področja šolstva. Prav tako je na kratko opisana tudi svoboda izražanja. Za boljše razumevanje področja otrokovih pravic je potrebno najprej opredeliti pojem otroka, razložiti njegov prehod od objekta pravic k subjektu, ter opisati njegove pravice. Otrokom so pravice zagotovljene tudi na področju izobraževanja. Najpomembnejša je že sama pravica do izobraževanja. Države, ki spoštujejo človekove pravice, morajo namreč zagotavljati pogoje za izobrazbo svojih državljanov. V šoli imajo otroci tudi pravico do varnosti, svobode izražanja, vesti, zasebnosti, družinskega življenja ter zbiranja in združevanja. Pomembno je, da ima otrok možnost sodelovati v vseh postopkih v zvezi z njim in da lahko izrazi svoje mnenje. Pravica do izražanja mnenj se v šoli uresničuje na različne načine. V nekaterih primerih otrokove pravice uveljavljajo starši, v drugih pa otroci sami. Ta pravica se različno uresničuje v osnovnem in v srednjem izobraževanju, saj imajo v slednjem otroci več možnosti, da sami poskrbijo za svoje pravice. Pri tem pa se postavlja vprašanje, če je v šoli ta pravica res dovolj uresničena in s tem zagotovljena največja korist otroka.
Keywords: Človekove pravice, otrokove pravice, svoboda izražanja, otrok, vzgoja in izobraževanje, šola, pravica povedati svoje mnenje, pravice in dolžnosti učencev.
Published: 29.09.2010; Views: 6057; Downloads: 380
.pdf Full text (530,45 KB)

6.
KDAJ POSTANE ZDRAVNIŠKO ZDRAVLJENJE PREDMET KAZENSKOPRAVNE GRAJE?
Igor Weindorfer, 2012, master's thesis/paper

Abstract: Narava zdravniškega dela je taka, da se zdravniki pogosto znajdejo v situaciji, kjer so sekunde odločilnega pomena in mora biti reakcija ukrepanja hitra, učinkovita, zdravljenje pa kakovostno, z največjo mero znanja, usposobljenosti, etičnosti in znanstvenosti. Naloga pravne in medicinske veje je zavarovanje in zaščita zdravja posameznika. Ko se navedeni panogi križata, pride do stičišča med medicino in pravom. Prav zaradi stične točke morajo zdravniki pri svojem delu spoštovati zdravstveno zakonodajo, ki pacientu pripisuje pravice, pri tem pa svoje delo opraviti v skladu z dolžnostjo in profesionalnostjo. V primeru, ko pride do nasprotij in neskladij pri zdravljenju, vstopi v ospredje institut kazenske in ali civilne odgovornosti zdravnika, ki poskuša »zabrisati« nastalo škodo, vendar pa nobena zakonodaja ne more izsiliti poklicne predanosti, plemenitosti, osebnih lastnosti in humanosti zdravnikov pri svojem delu. V začetnem delu magistrskega dela bom pregledal pomembnejšo slovensko in mednarodno zdravstveno zakonodajo iz katere se črpajo pravice in dolžnosti pacienta na eni in pravice in dolžnosti zdravnika na drugi strani. Nato bom podrobneje predstavil zdravstvene institute, kot so ugovor vesti, obrezovanje moških, evtanazija, umetna prekinitev nosečnosti ter posledične poškodbe na zarodku, nedovoljene eksplantacije in kdaj v navedenih primerih nastopi kazenskopravna odgovornost zdravnikov. Nadalje bom preko medijsko razvpitega primera »Nekrep«, ki se vodi pred mariborskim Okrožnim sodiščem, ovekovečil malomarno zdravljenje zdravnika. Zaključek raziskovanja bom posvetil delu izvedencev medicinske stroke, ki so s svojimi mnenji sodiščem v pomoč pri presoji odškodninske ali kazenske odgovornosti v primeru, ko gre za zdravnika v vlogi (ob)toženca.
Keywords: kazensko pravo, zdravniška odgovornost, malomarno zdravljenje zdravnika, zapleti v medicini, evtanazija, ugovor vesti, obrezovanje moških, opustitev zdravniške pomoči, eksplantacija, pravice in dolžnosti zdravnika in pacienta
Published: 01.02.2012; Views: 2228; Downloads: 664
.pdf Full text (729,88 KB)

7.
Kršitve temeljnih načel upravnega postopka - novejša judikatura
Majda Jesenek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu predstavljamo temeljna pravna in načela upravnega postopka, ki so kot vrednostna merila oziroma vodila vsebovana v konvencijah, ustavi in zakonih. Vsebinsko usmerjajo opredeljevanje pravnih pravil in njihovo izvrševanje, ki so se uveljavila v pravni praksi. S pregledom novejših (od leta 2009) pravnih praks oziroma judikatov Ustavnega, Upravnega in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na področju njihovih kršitev pa nazorno prikazati kako pomembna je njihova vloga. Temeljna načela upravnega postopka so hkrati pravila za razlago posameznih procesnih institutov splošnih in posebnih upravnih postopkov, jim pomagajo pri pravilni presoji, služijo za njihovo usmerjaje in nakazujejo način vodenja upravnih postopkov ter odločanja v konkretnih zadevah. Obravnavana načela upravnega postopka zato strankam pomenijo minimalne procesno-varstvene standarde in vsem državnim organom obvezna pravila ravnanja v upravnem postopku. Z njihovim poznavanjem je strankam zagotovljena možnost, da od pooblaščene osebe, ki upravni postopek vodi, zahtevajo dosledno spoštovanje le-teh, jim omogočajo sodelovanje v postopku ter uveljavljanje pravic in pravnih koristi. Upravni organi svoje delo opravljajo samostojno, v okviru in na podlagi veljavne zakonodaje. Posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, morajo zato vedno temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu. V kolikor pride do kršitev, je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe oziroma drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi so ti odločali o pravicah ali pravnih interesih posameznikov. Upravni organi postopke vodijo in v njih odločajo samostojno, tudi v razmerju do organov drugih vej oblasti. Njihova odgovornost se pokaže v notranjih hierarhičnih razmerjih v okviru nadzorstvene pravice ter v vezanosti upravnih organov na odločitve sodišča. Pravni strokovnjaki ne opozarjajo zaman, da je potrebno sodbe Ustavnega sodišča spoštovati in jih izvajati. Njihovo nespoštovanje bi pomenilo kršitev temeljnih ustavnih načel pravne države z vgrajenim sistemom ravnovesij. V kolikor bi bilo odločanje prepuščeno zgolj javni upravi, bi vladavina prava zbledela ter bi prevlado prevzele vsakokratne politične struje. Zato je nujno, da nad delovanjem javne uprave bdi neodvisen strokoven organ kot je Ustavno sodišče Republike Slovenije.
Keywords: temeljna načela upravnega postopka, načelo zakonitosti, načelo varstva pravic strank in javnih koristi, načelo materialne resnice, načelo zaslišanja strank, načelo proste presoje dokazov, načelo dolžnosti govoriti resnico, načelo samostojnosti pri odločanju, načelo pravice do pritožne, načelo ekonomičnosti postopka, sodna praksa
Published: 10.08.2012; Views: 3217; Downloads: 895
.pdf Full text (366,08 KB)

8.
DISCIPLINA IN MOTIVACIJA PRI POUKU GLASBE V ZADNJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Anja Ramot, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko nalogo, ki nosi naslov Disciplina in motivacija pri pouku glasbe v zadnjem triletju osnovne šole sestavljata teoretični in praktični del. Pomanjkanje discipline je danes največji problem, s katerim se srečujejo šole. V prvem, teoretičnem, delu diplomske naloge sta podrobneje predstavljeni disciplina in motivacija. Pri problemu discipline smo se osredotočili na vzroke, zakaj v šolah sploh prihaja do nediscipline. Opisanih je nekaj disciplinskih problemov v slovenskih šolah in šolah v tujini. Prav tako so navedeni napotki za učitelje pri soočanju z nedisciplino in za preprečevanje nediscipline. Ker se učenci vedno bolj zavedajo svojih pravic, dolžnosti pa skorajda ne poznajo, smo v diplomski nalogi opisali tudi pravice in dolžnosti učencev, kazni in pohvale ter kako in kdaj se uporabljajo. Drugi sklop teoretičnega dela je namenjen motivaciji. Opisane so motivacijske teorije, ki jih delimo na teorije, ki so usmerjene na potrebe, na delovanje in k cilju. Podrobneje je opisana učna motivacija. Analizirali smo, kako v šoli delujejo motivirani in nemotivirani učenci ter kako na njih vplivata vzgoja in okolje. V drugem, praktičnem, delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati anketnih vprašalnikov in razlaga le-teh. Ugotovili smo, da so učitelji zadovoljni z disciplino, ki jo imajo pri glasbeni vzgoji, učenci pa prav tako z učitelji, ki jih znajo pri pouku dobro motivirati.
Keywords: Glasbena vzgoja, disciplina, motivacija, kazen, pohvala, pravice in dolžnosti učencev
Published: 02.08.2012; Views: 2360; Downloads: 227
.pdf Full text (2,29 MB)

9.
PRAVNI POLOŽAJ DELAVCA V PRIMERU NESREČE PRI DELU
Petra Bračič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Nesreča pri delu predstavlja vsako nesrečo, ki se zgodi pri delu ali v zvezi z delom. Vzrokov za nesreče pri delu je veliko, v osnovi pa jih lahko razdelimo na subjektivne in objektivne. Pravni viri, ki urejajo nesrečo pri delu predstavljajo skupek slovenskih in mednarodnih predpisov. Posledice nesreče pri delu so poškodbe, ki so lahko lažje, hujše, včasih žal tudi usodne. Za preprečevanje nesreč je moralno in zakonsko odgovoren delodajalec. Obveznosti delodajalca določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011, ZVZD-1), kot temeljni in specialni zakon. Delodajalcu zakon določa številne obveznosti kot so: ocena tveganja z izjavo o varnosti, usposabljanje delavcev, obveščanje delavcev, predhodno varstvo, promocija zdravja pri delu, določitev strokovnega sodelavca, idr. Obveznost delodajalca je hkrati pravica delavca. Položaj delavca v pravnih virih pa ni opredeljen le z njegovimi pravicami, ampak tudi z njegovimi dolžnostmi (kot npr.: upoštevanje navodil delodajalca, uporaba varnostne opreme, zdravniški pregled, idr.) V primeru, ko se delavec pri delu poškoduje, mu pripada primerna odškodnina. Predhodno je potrebno ugotoviti kdo je kriv za nesrečo, je to v celoti delodajalec s tem, ko ni sprejel ukrepov, ki mu jih nalagajo predpisi za področje varnosti in zdravja pri delu ali je k nesreči prispeval tudi delavec sam, s tem ko je pri delu ravnal neskrbno in ni upošteval delodajalčevih navodil. Odgovornost delodajalca je lahko krivdna, kar je v slovenskem obligacijskem pravu pravilo, ali pa objektivna. Zaradi škode, ki bo delavcu nastala ob nastopu nesreče pri delu, bo delavcu pripadala odškodnina za nepremoženjsko škodo, ki predstavlja le zadoščenje oz. satisfakcijo in nima pomena restitucije oz. vrnitve v prejšnje stanje, lahko pa bo delavec zahteval tudi odškodnino za premoženjsko škodo.
Keywords: Ključne besede: nesreča pri delu, poškodba pri delu, pravice in dolžnosti delavca, obveznosti delodajalca, odgovornost delodajalca.
Published: 05.09.2013; Views: 1667; Downloads: 210
.pdf Full text (878,76 KB)

10.
Vpliv pravic in dolžnosti detektivov na uspešnost njihovega dela : diplomsko delo univerzitetnega študija
Sandra Pralica, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Detektiv pridobiva informacije na različne načine. Pri tem mora paziti, da mu vir posreduje podatke prostovoljno, on pa ne sme uporabljati nezakonitega načina. Detektiv lahko pridobiva informacije o pogrešanih ljudeh in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod; o anonimnih pisanjih; o dolžnikih in njihovem premoženju; o predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni; o dokaznem gradivu; o spoštovanju konkurenčne prepovedi in klavzule; o uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov; o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo z zasebno tožbo; o zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Vse te informacije lahko pridobiva neposredno od ljudi, na katere se te nanašajo; od tistih, ki posredujejo informacije o tretji osebi; iz javnih informacijskih sredstev; iz evidenc; z vpogledom v sodne in upravne spise ter z osebno zaznavo in uporabo tehničnih sredstev. Zakon o detektivski dejavnosti so večkrat spremenili, spremembe so opredeljene v registru predpisov Republike Slovenije, in poleg opredelitve, o čem in na kakšen način lahko detektivi pridobivajo informacije, opredeljuje tudi njihove dolžnosti in varovanje tajnosti detektivov. V raziskovalnem delu smo posredovali ankete naključnim anketiranim ter detektivom, na koncu pa smo nekatere odgovore obeh anket primerjali med seboj. Z raziskavo smo ugotovili, da večina ljudi ne pozna pravic detektivov, čeprav so pri nekaterih vprašanjih bile aritmetične sredine naključnih anketiranih in detektivov dokaj podobne.
Keywords: zasebno varovanje, detektivska dejavnost, detektivi, pravice, dolžnosti, diplomske naloge
Published: 10.03.2014; Views: 667; Downloads: 109
.pdf Full text (1,94 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica